Outiref

Code source de l'URL : https://www.entregent.net/

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"/>
  
  <meta charset="utf-8"/>
  <meta name="generator" content="Wix.com Website Builder"/>
  <link rel="shortcut icon" href="https://static.wixstatic.com/media/925a58_cdc1924043f0430eb56d65a20f0aa9bf%7Emv2.png/v1/fill/w_32%2Ch_32%2Clg_1%2Cusm_0.66_1.00_0.01/925a58_cdc1924043f0430eb56d65a20f0aa9bf%7Emv2.png" type="image/png"/>
  <link rel="apple-touch-icon" href="https://static.wixstatic.com/media/925a58_cdc1924043f0430eb56d65a20f0aa9bf%7Emv2.png/v1/fill/w_32%2Ch_32%2Clg_1%2Cusm_0.66_1.00_0.01/925a58_cdc1924043f0430eb56d65a20f0aa9bf%7Emv2.png" type="image/png"/>
  
  
  
  
  <meta http-equiv="X-Wix-Meta-Site-Id" content="bbd114f9-87fb-44fc-aa0e-fb6dcb1bccab"/>
  <meta http-equiv="X-Wix-Application-Instance-Id" content="4ddbb362-dd56-4045-a3be-64c17ba15c12"/>
  
  
    <meta http-equiv="X-Wix-Published-Version" content="383"/>
  
  
  
    <meta http-equiv="etag" content="7894211197d4e0327754b88f3ad08345"/>
  
  
  <meta name = "format-detection" content = "telephone=no"/>
  
  

  <meta name="SKYPE_TOOLBAR" content="SKYPE_TOOLBAR_PARSER_COMPATIBLE"/>

  
    <meta id="wixMobileViewport" name="viewport" content="width=980, user-scalable=yes"/>
  
  
  
  
  

  

  <!-- META DATA -->
  <script type="text/javascript">
    

    var serviceTopology = {"cacheKillerVersion":"1","staticServerUrl":"https://static.parastorage.com/","usersScriptsRoot":"//static.parastorage.com/services/wix-users/2.660.0","biServerUrl":"https://frog.wix.com/","userServerUrl":"https://users.wix.com/","billingServerUrl":"https://premium.wix.com/","mediaRootUrl":"https://static.wixstatic.com/","logServerUrl":"https://frog.wix.com/plebs","monitoringServerUrl":"https://TODO/","usersClientApiUrl":"https://users.wix.com/wix-users","publicStaticBaseUri":"//static.parastorage.com/services/wix-public/1.253.0","basePublicUrl":"https://www.wix.com/","postLoginUrl":"https://www.wix.com/my-account","postSignUpUrl":"https://www.wix.com/new/account","baseDomain":"wix.com","staticMediaUrl":"https://static.wixstatic.com/media","staticAudioUrl":"https://music.wixstatic.com/mp3","staticDocsUrl":"https://docs.wixstatic.com/ugd","emailServer":"https://assets.wix.com/common-services/notification/invoke","blobUrl":"https://static.parastorage.com/wix_blob","htmlEditorUrl":"http://editor.wix.com/html","siteMembersUrl":"https://users.wix.com/wix-sm","scriptsLocationMap":{"automation":"https://static.parastorage.com/services/automation/1.23.0","bootstrap":"https://static.parastorage.com/services/bootstrap/2.1229.80","ck-editor":"https://static.parastorage.com/services/ck-editor/1.87.3","core":"https://static.parastorage.com/services/core/2.1229.80","dbsm-editor-app":"https://static.parastorage.com/services/dbsm-editor-app/1.639.0","dbsm-viewer-app":"https://static.parastorage.com/services/dbsm-viewer-app/1.398.0","ecommerce":"https://static.parastorage.com/services/ecommerce/1.203.0","fallback-viewer-app":"https://static.parastorage.com/services/fallback-viewer-app/1.0.0","js-platform-apps-configuration":"https://static.parastorage.com/services/js-platform-apps-configuration/1.52.0","js-wixcode-sdk":"https://static.parastorage.com/services/js-wixcode-sdk/1.342.0","langs":"https://static.parastorage.com/services/langs/2.577.0","linguist-flags":"https://static.parastorage.com/services/linguist-flags/1.38.0","promote-analytics-adapter":"https://static.parastorage.com/services/promote-analytics-adapter/2.107.0","promote-seo-renderer":"https://static.parastorage.com/services/promote-seo-renderer/1.2.0","santa":"https://static.parastorage.com/services/santa/1.7218.3","santa-langs":"https://static.parastorage.com/services/santa-langs/1.4768.0","santa-resources":"https://static.parastorage.com/services/santa-resources/1.2.0","santa-site-auth-module":"https://static.parastorage.com/services/santa-site-auth-module/1.9.0","semi-native-sdk":"https://static.parastorage.com/services/semi-native-sdk/1.8.0","sitemembers":"https://static.parastorage.com/services/sm-js-sdk/1.31.0","skins":"https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80","tpa":"https://static.parastorage.com/services/tpa/2.1065.0","web":"https://static.parastorage.com/services/web/2.1229.80","wix-bolt":"https://static.parastorage.com/services/wix-bolt/1.2573.0","wix-code-platform":"https://static.parastorage.com/services/wix-code-platform/1.95.0","wix-code-viewer-app":"https://static.parastorage.com/services/wix-code-viewer-app/1.73.0","wix-music-embed":"https://static.parastorage.com/services/wix-music-embed/1.26.0","wix-ui-santa":"https://static.parastorage.com/services/wix-ui-santa/1.98.0","wixapps":"https://static.parastorage.com/services/wixapps/2.486.0","wixcode-namespaces":"https://static.parastorage.com/services/wixcode-namespaces/1.110.0"},"developerMode":false,"productionMode":true,"staticServerFallbackUrl":"https://sslstatic.wix.com/","staticVideoUrl":"https://video.wixstatic.com/","cloudStorageUrl":"https://static.wixstatic.com/","usersDomainUrl":"https://users.wix.com/wix-users","scriptsDomainUrl":"https://static.parastorage.com/","userFilesUrl":"https://static.parastorage.com/","staticHTMLComponentUrl":"https://www-entregent-net.filesusr.com/","secured":true,"ecommerceCheckoutUrl":"https://www.safer-checkout.com/","premiumServerUrl":"https://premium.wix.com/","digitalGoodsServerUrl":"https://dgs.wixapps.net/","wixCloudBaseDomain":"wix-code.com","mailServiceSuffix":"/_api/common-services/notification/invoke","staticVideoHeadRequestUrl":"https://storage.googleapis.com/video.wixstatic.com","protectedPageResolverUrl":"https://site-pages.wix.com/_api/wix-public-html-info-webapp/resolve_protected_page_urls","mediaUploadServerUrl":"https://files.wix.com/","siteAssetsServerUrl":"https://siteassets.parastorage.com/pages","staticServerWixDomainUrl":"https://www.wix.com/_partials","adaptiveVideoDomain":"https://files.wix.com/","scriptsVersionsMap":{"santa-data-fixer":"1.446.0","santa-site-metadata":"1.337.0","santa-main-r":"1.100.0","stylable-santa-flatten":"1.0.5"},"publicStaticsUrl":"//static.parastorage.com/services/wix-public/1.253.0"};
    var santaModels = true;
    var isStreaming = true;
    var rendererModel = {"metaSiteId":"bbd114f9-87fb-44fc-aa0e-fb6dcb1bccab","siteInfo":{"documentType":"UGC","applicationType":"HtmlWeb","siteId":"4ddbb362-dd56-4045-a3be-64c17ba15c12","siteTitleSEO":"Relations presse | Entregent.net | Stratégie de communication globale "},"clientSpecMap":{"0":{"type":"appbuilder","applicationId":0,"appDefinitionId":"3d590cbc-4907-4cc4-b0b1-ddf2c5edf297","instanceId":"66a03613-5701-4faf-8ede-a910b92b0e0c","state":"Initialized"},"5":{"type":"public","applicationId":5,"appDefinitionId":"55cd9036-36bb-480b-8ddc-afda3cb2eb8d","appDefinitionName":"PriceQuotes","instance":"dF815ioEM4wBEtjXQuvheuKNRLS-lj-bHBleCCXWVDc.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZjNkZjRlNWYtZWIzZC00NjliLWIyNGYtZDgyZDlhM2MwMjQxIiwiYXBwRGVmSWQiOiI1NWNkOTAzNi0zNmJiLTQ4MGItOGRkYy1hZmRhM2NiMmViOGQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ2N1oiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU0NjMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjJkMzk3MGMxLTBiYzgtNGZjZC04ZGJmLTY0NDk4OGQ0YWZjYyIsImJpVG9rZW4iOiI0ODBlNWFhNi02Y2M2LTAyNjctMTg0MS0yMzQwNTEyN2NlZWEiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjkyNWE1ODQ5LTNlMzYtNGFlOS05YjU5LTcyNDU0ZjBiZDRiNyJ9","instanceId":"f3df4e5f-eb3d-469b-b24f-d82d9a3c0241","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"10":{"type":"public","applicationId":10,"appDefinitionId":"146c0d71-352e-4464-9a03-2e868aabe7b9","appDefinitionName":"Ascend Tasks","instance":"FepDzzaywibVthVcQQ0EZpuJQx4GuY3NKLrfB2Y3EcQ.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNWQyMDU5MjgtY2QxMS00OTA1LWJiNjAtZDFkMDQ5MzM0NGYzIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDZjMGQ3MS0zNTJlLTQ0NjQtOWEwMy0yZTg2OGFhYmU3YjkiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ3MFoiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU0NjMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjJkMzk3MGMxLTBiYzgtNGZjZC04ZGJmLTY0NDk4OGQ0YWZjYyIsImJpVG9rZW4iOiJlNmYxNGRkMS00YWVhLTBkZjktMTE2ZS0yYWJkODIyODg4NTgiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjkyNWE1ODQ5LTNlMzYtNGFlOS05YjU5LTcyNDU0ZjBiZDRiNyJ9","instanceId":"5d205928-cd11-4905-bb60-d1d0493344f3","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"2740":{"type":"public","applicationId":2740,"appDefinitionId":"14ce1214-b278-a7e4-1373-00cebd1bef7c","appDefinitionName":"Wix Forms","instance":"bmdWHXmf6OIg5-GNqJf0CQpp_AzzRxv1Od6QKJxW5Yw.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYTkzMTIwYjAtMWY1OC00MmZjLTgxOWUtYzM0MjJkZGUwN2EwIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGNlMTIxNC1iMjc4LWE3ZTQtMTM3My0wMGNlYmQxYmVmN2MiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ2NFoiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU0NjMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsIm9yaWdpbkluc3RhbmNlSWQiOiI2ZDhhNzQzMi1iNzI2LTQ3ZGUtYTZkNS1jZjBmNmFjMjRmMjkiLCJhaWQiOiIyZDM5NzBjMS0wYmM4LTRmY2QtOGRiZi02NDQ5ODhkNGFmY2MiLCJiaVRva2VuIjoiMTJlMDM0NDktOThhMy0wNjAwLTJiOTAtMzgyZmU2YzVjYjBiIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiI5MjVhNTg0OS0zZTM2LTRhZTktOWI1OS03MjQ1NGYwYmQ0YjcifQ","instanceId":"a93120b0-1f58-42fc-819e-c3422dde07a0","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"platform":{"editorScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/wix-form-builder\/1.938.0\/editor-app.bundle.min.js","viewerScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/wix-form-builder\/1.938.0\/viewer-app.bundle.min.js","hasDashboardComponent":true},"featuresForNewPackagePicker":[{"forPackages":[{"packageId":"Basic","value":"Unlimited"},{"packageId":"Mid_Range","value":"Unlimited"},{"packageId":"Pro","value":"Unlimited"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Basic","value":"true"},{"packageId":"Mid_Range","value":"true"},{"packageId":"Pro","value":"true"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Basic","value":"100MB Storage"},{"packageId":"Mid_Range","value":"1GB Storage"},{"packageId":"Pro","value":"10GB Storage"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Basic","value":"10 Forms"},{"packageId":"Mid_Range","value":"100 Forms"},{"packageId":"Pro","value":"Unlimited"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Basic","value":"1000 Submissions\/month"},{"packageId":"Mid_Range","value":"5000 Submissions\/month"},{"packageId":"Pro","value":"Unlimited"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Basic","value":"1 User"},{"packageId":"Mid_Range","value":"5 Users"},{"packageId":"Pro","value":"Unlimited Users"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Basic","value":"true"},{"packageId":"Mid_Range","value":"true"},{"packageId":"Pro","value":"true"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Basic","value":"true"},{"packageId":"Mid_Range","value":"true"},{"packageId":"Pro","value":"true"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Basic","value":"true"},{"packageId":"Mid_Range","value":"true"},{"packageId":"Pro","value":"true"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Basic","value":"true"},{"packageId":"Mid_Range","value":"true"},{"packageId":"Pro","value":"true"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Basic","value":"true"},{"packageId":"Mid_Range","value":"true"},{"packageId":"Pro","value":"true"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Basic","value":"true"},{"packageId":"Mid_Range","value":"true"},{"packageId":"Pro","value":"true"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Mid_Range","value":"true"},{"packageId":"Pro","value":"true"}]}],"mostPopularPackage":"Mid_Range","premiumBundle":{"parentAppId":"ee21fe60-48c5-45e9-95f4-6ca8f9b1c9d9","parentAppSlug":"ee21fe60-48c5-45e9-95f4-6ca8f9b1c9d9"}}},"3121":{"type":"public","applicationId":3121,"appDefinitionId":"1372a040-d836-0c7b-3e08-b0a4086de594","appDefinitionName":"Cookie Alert","instance":"fovXg9XzQ7FEZmw9ZnyFQULq_j8Pr3NwvekdJxt5V9Q.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNzkzYzNkYzctNzEwNi00MDA5LWI3MjktYjUzMzA1NGRmOGE3IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzcyYTA0MC1kODM2LTBjN2ItM2UwOC1iMGE0MDg2ZGU1OTQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ3M1oiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU0NjMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjJkMzk3MGMxLTBiYzgtNGZjZC04ZGJmLTY0NDk4OGQ0YWZjYyIsImJpVG9rZW4iOiJjMmVkMjkzZS1mNmZkLTA0ZjUtMWQyNy00ZTVlY2U1NjM0MGMiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjkyNWE1ODQ5LTNlMzYtNGFlOS05YjU5LTcyNDU0ZjBiZDRiNyJ9","instanceId":"793c3dc7-7106-4009-b729-b533054df8a7","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"1372a098-f6b9-5300-44ad-379f36bcab20":{"widgetUrl":"https:\/\/eurocookie.galilcloud.wixapps.net\/","widgetId":"1372a098-f6b9-5300-44ad-379f36bcab20","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/eurocookie.galilcloud.wixapps.net\/mobile","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"euro_cookie","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"14":{"type":"public","applicationId":14,"appDefinitionId":"9bead16f-1c73-4cda-b6c4-28cff46988db","appDefinitionName":"Paid Ads","instance":"HIhQyMVEtamMNOoFZ6OB03PQGCNTDQcw7kxgjO1sglA.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNjc1ZTBlYzctOWNkYy00Mzg0LTg3NDMtZDU2NjZjY2EyNjNhIiwiYXBwRGVmSWQiOiI5YmVhZDE2Zi0xYzczLTRjZGEtYjZjNC0yOGNmZjQ2OTg4ZGIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ3NFoiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU0NjMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjJkMzk3MGMxLTBiYzgtNGZjZC04ZGJmLTY0NDk4OGQ0YWZjYyIsImJpVG9rZW4iOiJkYzhmMWEzZS0xYjI3LTA3NzgtMmQ0ZC0yZTBiYTdkMWVhOTEiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjkyNWE1ODQ5LTNlMzYtNGFlOS05YjU5LTcyNDU0ZjBiZDRiNyJ9","instanceId":"675e0ec7-9cdc-4384-8743-d5666cca263a","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"2989":{"type":"public","applicationId":2989,"appDefinitionId":"13ee53b4-2343-b641-c84d-056d2e6ed2e6","appDefinitionName":"Visitor Analytics","instance":"_8nvbmcSR0jvyVczo3ptKdeVsIHwWDhrFIzbTnL0PmA.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNGE2YTE1NmQtN2RlNy00NDc1LTliMGMtZmVjYmRmYjU5MzFjIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlNTNiNC0yMzQzLWI2NDEtYzg0ZC0wNTZkMmU2ZWQyZTYiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMTktMDUtMjVUMTE6MTY6MTkuNDcyWiIsInVpZCI6bnVsbCwiaXBBbmRQb3J0IjoiMTg4LjE2NS40MC4xNjIvNTQ2MzAiLCJ2ZW5kb3JQcm9kdWN0SWQiOm51bGwsImRlbW9Nb2RlIjpmYWxzZSwiYWlkIjoiMmQzOTcwYzEtMGJjOC00ZmNkLThkYmYtNjQ0OTg4ZDRhZmNjIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiI5MjVhNTg0OS0zZTM2LTRhZTktOWI1OS03MjQ1NGYwYmQ0YjcifQ","instanceId":"4a6a156d-7de7-4475-9b0c-fecbdfb5931c","appWorkerUrl":"https:\/\/loadbalancer.visitor-analytics.io\/worker","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"14b2d589-33e5-af98-ec53-a386bbb29a4f":{"widgetUrl":"https:\/\/statcounter.va-endpoint.com\/widget.html","widgetId":"14b2d589-33e5-af98-ec53-a386bbb29a4f","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/statcounter.va-endpoint.com\/widget.html","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"visitor_analytics_stat_counter","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":false,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":true},"appFields":{"featuresForNewPackagePicker":[],"packagePickerV2":[{"appId":"8ef06506-5675-40a3-917b-db1817d9576d","languageCode":"en","model":{"plans":[{"id":"01622543-6a93-4256-a3cb-7599559548cb","name":"Free","featureList":{"3622d6b3-7359-4bfb-ab57-4b138dde489d":"","4c01a0e3-681d-4b4e-952d-932f1bc7bbbc":"","d701f65c-c03e-4142-90d6-6a9e743ca907":""},"billing":{"monthlyPrice":0,"yearlyPrice":0,"yearlyDiscountPercent":0,"oneTimePrice":0},"mostPopular":false},{"id":"d155fd2c-e82c-4764-bf2d-56206a2d5ea3","name":"Premium","featureList":{"9e1dc3c3-7049-4f39-a19f-066736e21a3d":"","4c01a0e3-681d-4b4e-952d-932f1bc7bbbc":"","914da81f-b6fe-49fa-961a-052905e0c602":"","9b95e7bc-62d9-4145-a47b-61feda9a1157":"","d6bbeacd-f956-446f-9882-1b41289be8f1":"","3622d6b3-7359-4bfb-ab57-4b138dde489d":"","e7916eef-e534-4c4d-aa68-935fe1eae513":"","ac2a22aa-45cf-481a-9b4a-5af84062b2e1":"","0d9c8917-d401-4434-a455-61f3385d4e97":"","6367b257-3a82-4b2f-be06-a48b62d5a01b":"","d701f65c-c03e-4142-90d6-6a9e743ca907":""},"billing":{"monthlyPrice":5.9899997711182,"yearlyPrice":4.9899997711182,"yearlyDiscountPercent":17,"oneTimePrice":0},"mostPopular":false,"vendorId":"lmozwcvuly"}],"features":[{"id":"d701f65c-c03e-4142-90d6-6a9e743ca907","name":"Get Started Easily","description":"Add Visitors Analytics, publish your site and you're set. You'll see all your stats in your dashboard."},{"id":"ac2a22aa-45cf-481a-9b4a-5af84062b2e1","name":"View All Your Stats","description":"See where visitors come from, who's live on your site right now, what days you get the most traffic and more."},{"id":"4c01a0e3-681d-4b4e-952d-932f1bc7bbbc","name":"Track Everything at a Glance","description":"Easy to follow charts and graphs make viewing all your stats a breeze."},{"id":"9e1dc3c3-7049-4f39-a19f-066736e21a3d","name":"Get Advanced Insights ","description":"Find out more about your visitors like the browsers they use, their operating systems, IP addresses, etc."},{"id":"3622d6b3-7359-4bfb-ab57-4b138dde489d","name":"Show Off Your Visits ","description":"Proudly display how many visitors you get with a traffic counter on your site."},{"id":"d6bbeacd-f956-446f-9882-1b41289be8f1","name":"Set Email Notifications ","description":"Get an overview of your important stats right to your inbox. Set the frequency - daily, weekly or monthly, then sit back and enjoy."},{"id":"9b95e7bc-62d9-4145-a47b-61feda9a1157","name":"Find Out Where Visitors Go ","description":"Visitor Analytics' click path graphs show you how visitors navigate your site, so you can better optimize your content. "},{"id":"e7916eef-e534-4c4d-aa68-935fe1eae513","name":"Easily Export Your Data ","description":"Quickly export your stats to Excel, so you can save them to a datasheet for offline use. "},{"id":"0d9c8917-d401-4434-a455-61f3385d4e97","name":"Map Your Visitors ","description":"Visitor Analytics puts your traffic on the map, so you can easily pinpoint the country and city where each visitor comes from. "},{"id":"914da81f-b6fe-49fa-961a-052905e0c602","name":"Filter Your Site Visits","description":"Exclude your own site visits from the data, so your stats are as accurate as can be. "},{"id":"6367b257-3a82-4b2f-be06-a48b62d5a01b","name":"Unlimited Stats","description":"Get access to detailed information for all your visitors. without being limited to 1000 page visits per month."}],"businessModel":"FREEMIUM","freeTrialDays":0,"isExternalPricing":false,"languageCode":"en","isInAppPurchase":false}}]}},"1":{"type":"public","applicationId":1,"appDefinitionId":"141fbfae-511e-6817-c9f0-48993a7547d1","appDefinitionName":"Inbox","instance":"xKqBclghwC0EnmmRSIAd7y4bSWJZq8CXD96wGSa3i84.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiOGRhZDVmNDQtMTExYS00MWUxLWFhMDQtNWY1OWIxOTViMzdiIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDFmYmZhZS01MTFlLTY4MTctYzlmMC00ODk5M2E3NTQ3ZDEiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ2NFoiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU0NjMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsIm9yaWdpbkluc3RhbmNlSWQiOiI1OTJiMmI4ZS1lNDBlLTQ2NzctYjM0Zi01NDg0YzdjYTc4NDkiLCJhaWQiOiIyZDM5NzBjMS0wYmM4LTRmY2QtOGRiZi02NDQ5ODhkNGFmY2MiLCJiaVRva2VuIjoiMzY3YzRiYmQtOTZlMS0wNTFkLTAwMGEtYTQzNDdhOGU3ZmQwIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiI5MjVhNTg0OS0zZTM2LTRhZTktOWI1OS03MjQ1NGYwYmQ0YjcifQ","instanceId":"8dad5f44-111a-41e1-aa04-5f59b195b37b","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":null},"6":{"type":"public","applicationId":6,"appDefinitionId":"f123e8f1-4350-4c9b-b269-04adfadda977","appDefinitionName":"Promote Home","instance":"qABUlu_FWLvQJ_vM-kary8MYvvCHErkvANRCtzVy7WQ.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNjk5N2MyMDQtOTU3Yy00OTY5LWFkZmYtMmE5YTFiMzRiMjY2IiwiYXBwRGVmSWQiOiJmMTIzZThmMS00MzUwLTRjOWItYjI2OS0wNGFkZmFkZGE5NzciLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ2N1oiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU0NjMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjJkMzk3MGMxLTBiYzgtNGZjZC04ZGJmLTY0NDk4OGQ0YWZjYyIsImJpVG9rZW4iOiJkMjQ2ZDZmZC0xMjg3LTBkOTUtMDdmMS1kMWY3ZDAyZjdlY2QiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjkyNWE1ODQ5LTNlMzYtNGFlOS05YjU5LTcyNDU0ZjBiZDRiNyJ9","instanceId":"6997c204-957c-4969-adff-2a9a1b34b266","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"9":{"type":"public","applicationId":9,"appDefinitionId":"135c3d92-0fea-1f9d-2ba5-2a1dfb04297e","appDefinitionName":"Email Marketing","instance":"Jv3KKeFiNpqvdaP6-9drwypCUmBimcPdYpWQ3_8_2g0.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiODA5ZjY3OWEtMTg2MS00OGNiLWE1ZTktMGZjODdhY2FkMWQ3IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzVjM2Q5Mi0wZmVhLTFmOWQtMmJhNS0yYTFkZmIwNDI5N2UiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ2OVoiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU0NjMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjJkMzk3MGMxLTBiYzgtNGZjZC04ZGJmLTY0NDk4OGQ0YWZjYyIsImJpVG9rZW4iOiIzYjRlNzM2My05ZjlhLTBjMzctMGZlNy1mNGE1YjFkMTFkN2MiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjkyNWE1ODQ5LTNlMzYtNGFlOS05YjU5LTcyNDU0ZjBiZDRiNyJ9","instanceId":"809f679a-1861-48cb-a5e9-0fc87acad1d7","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"141995eb-c700-8487-6366-a482f7432e2b":{"widgetUrl":"https:\/\/so-feed.codev.wixapps.net\/widget","widgetId":"141995eb-c700-8487-6366-a482f7432e2b","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/so-feed.codev.wixapps.net\/widget","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"shoutout_feed","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"premiumBundle":{"parentAppId":"ee21fe60-48c5-45e9-95f4-6ca8f9b1c9d9","parentAppSlug":"ee21fe60-48c5-45e9-95f4-6ca8f9b1c9d9"}}},"2":{"type":"public","applicationId":2,"appDefinitionId":"14bca956-e09f-f4d6-14d7-466cb3f09103","appDefinitionName":"Wix Cashier","instance":"v1D1JWNDhXvI0PMUFwgXLB1ObvoVAno3dlS6L8b4Woc.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiODhmZmZlNTQtNDFlYi00NTQ2LTg2MWMtMThmOTFlZTJmN2NmIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGJjYTk1Ni1lMDlmLWY0ZDYtMTRkNy00NjZjYjNmMDkxMDMiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ2NVoiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU0NjMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjJkMzk3MGMxLTBiYzgtNGZjZC04ZGJmLTY0NDk4OGQ0YWZjYyIsImJpVG9rZW4iOiIzMzJlZWFhZC1jNjEwLTAxYmEtMmMxMi1lMzk0ZDVmOTNiNjQiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjkyNWE1ODQ5LTNlMzYtNGFlOS05YjU5LTcyNDU0ZjBiZDRiNyJ9","instanceId":"88fffe54-41eb-4546-861c-18f91ee2f7cf","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false}},"12":{"type":"public","applicationId":12,"appDefinitionId":"139ef4fa-c108-8f9a-c7be-d5f492a2c939","appDefinitionName":"Automated Emails","instance":"5qHgBDBdtU8WAwRH6wkiTYblO6Iuc5eXlnVuQRhWQmo.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZGY4NjBjMmMtNTlkMi00ZWZlLTg3MzYtOTY2MzNjYjE5YTA3IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzllZjRmYS1jMTA4LThmOWEtYzdiZS1kNWY0OTJhMmM5MzkiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ3MVoiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU0NjMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjJkMzk3MGMxLTBiYzgtNGZjZC04ZGJmLTY0NDk4OGQ0YWZjYyIsImJpVG9rZW4iOiI2NDU3MThkNS1kZTI5LTBhMDItMmQzOC02ZDBlZjdhYTU2YWMiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjkyNWE1ODQ5LTNlMzYtNGFlOS05YjU5LTcyNDU0ZjBiZDRiNyJ9","instanceId":"df860c2c-59d2-4efe-8736-96633cb19a07","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false}},"2642":{"type":"public","applicationId":2642,"appDefinitionId":"14517e1a-3ff0-af98-408e-2bd6953c36a2","appDefinitionName":"Wix Chat","instance":"b7hS7euSQRQkIfbzvoWQzxX4eDWKS-F0VGDAK0LwseU.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMDNhYmQxMzMtMDZmNy00OGMxLTg2NTQtNWMxZmZiZjU0MjJkIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDUxN2UxYS0zZmYwLWFmOTgtNDA4ZS0yYmQ2OTUzYzM2YTIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ2M1oiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU0NjMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsIm9yaWdpbkluc3RhbmNlSWQiOiI1ZGI4ZmNlZS1kYzE1LTQ3MzQtYjUyZS03ZDM0YjJkMTI5NjYiLCJhaWQiOiIyZDM5NzBjMS0wYmM4LTRmY2QtOGRiZi02NDQ5ODhkNGFmY2MiLCJiaVRva2VuIjoiYjg3YWM1Y2EtODEwYy0wYzNkLTJjNWEtYTc3MjMwZWU4ZTg2Iiwic2l0ZU93bmVySWQiOiI5MjVhNTg0OS0zZTM2LTRhZTktOWI1OS03MjQ1NGYwYmQ0YjcifQ","instanceId":"03abd133-06f7-48c1-8654-5c1ffbf5422d","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"14517f3f-ffc5-eced-f592-980aaa0bbb5c":{"widgetUrl":"https:\/\/engage.wixapps.net\/_api\/crm-inbox-server\/chat\/renderPublic\/index","widgetId":"14517f3f-ffc5-eced-f592-980aaa0bbb5c","refreshOnWidthChange":true,"gluedOptions":{"placement":"BOTTOM_RIGHT","verticalMargin":0.0,"horizontalMargin":0.0},"published":true,"mobilePublished":false,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"wix_visitors","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"featuresForNewPackagePicker":[{"forPackages":[{"packageId":"Professional","value":"50"},{"packageId":"Sales","value":"150"},{"packageId":"Teams","value":"Unlimited"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Professional","value":"true"},{"packageId":"Sales","value":"true"},{"packageId":"Teams","value":"true"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Professional","value":"true"},{"packageId":"Sales","value":"true"},{"packageId":"Teams","value":"true"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Professional","value":"true"},{"packageId":"Sales","value":"true"},{"packageId":"Teams","value":"true"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Professional","value":"true"},{"packageId":"Sales","value":"true"},{"packageId":"Teams","value":"true"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Professional","value":"true"},{"packageId":"Sales","value":"true"},{"packageId":"Teams","value":"true"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Professional","value":"true"},{"packageId":"Sales","value":"true"},{"packageId":"Teams","value":"true"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Professional","value":"true"},{"packageId":"Sales","value":"true"},{"packageId":"Teams","value":"true"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Sales","value":"true"},{"packageId":"Teams","value":"true"}]},{"forPackages":[{"packageId":"Teams","value":"true"}]}],"mostPopularPackage":"Sales","premiumBundle":{"parentAppId":"ee21fe60-48c5-45e9-95f4-6ca8f9b1c9d9","parentAppSlug":"ee21fe60-48c5-45e9-95f4-6ca8f9b1c9d9"},"platform":{"optionalApplication":true,"viewerScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/chat-worker\/1.28.0\/viewer-script.bundle.min.js"}}},"7":{"type":"public","applicationId":7,"appDefinitionId":"1480c568-5cbd-9392-5604-1148f5faffa0","appDefinitionName":"Get Found on Google","instance":"jVJs4pyjgaEhjnaYMORmhV63EHzm6PX0NZiPwaeHDMg.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZmU0ODhmNWItYjJhYy00ZmVhLTk5MGYtNGRkN2FiMGY5ZmRjIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDgwYzU2OC01Y2JkLTkzOTItNTYwNC0xMTQ4ZjVmYWZmYTAiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ2OFoiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU0NjMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjJkMzk3MGMxLTBiYzgtNGZjZC04ZGJmLTY0NDk4OGQ0YWZjYyIsImJpVG9rZW4iOiI0NTk5OWJhMi0zNTU3LTBiMTYtMzMwMS1iNmJhNjAxNDUzNzciLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjkyNWE1ODQ5LTNlMzYtNGFlOS05YjU5LTcyNDU0ZjBiZDRiNyJ9","instanceId":"fe488f5b-b2ac-4fea-990f-4dd7ab0f9fdc","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"-666":{"type":"metasite","metaSiteId":"bbd114f9-87fb-44fc-aa0e-fb6dcb1bccab","appDefId":"22bef345-3c5b-4c18-b782-74d4085112ff","instance":"zPjU5Lth1iR0spizT9wao-DJh8FkTyongFnaYLSDXWM.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwiYXBwRGVmSWQiOiIyMmJlZjM0NS0zYzViLTRjMTgtYjc4Mi03NGQ0MDg1MTEyZmYiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ3NloiLCJ1aWQiOm51bGwsInBlcm1pc3Npb25zIjpudWxsLCJpcEFuZFBvcnQiOm51bGwsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiIyZDM5NzBjMS0wYmM4LTRmY2QtOGRiZi02NDQ5ODhkNGFmY2MiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjkyNWE1ODQ5LTNlMzYtNGFlOS05YjU5LTcyNDU0ZjBiZDRiNyJ9","appDefinitionId":"22bef345-3c5b-4c18-b782-74d4085112ff","applicationId":-666},"3":{"type":"public","applicationId":3,"appDefinitionId":"13ee94c1-b635-8505-3391-97919052c16f","appDefinitionName":"Wix Invoices","instance":"UpFHYv6QLSGTS8RaqRw4hsAQn0yGrNVof_1M7jgXzlk.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMzlmM2M2MTQtY2I3NS00MjI4LTk1MGMtNzBkZDBkYzU0NzY2IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlOTRjMS1iNjM1LTg1MDUtMzM5MS05NzkxOTA1MmMxNmYiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ2NloiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU0NjMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjJkMzk3MGMxLTBiYzgtNGZjZC04ZGJmLTY0NDk4OGQ0YWZjYyIsImJpVG9rZW4iOiI4MjIyZDJlZC00YzhlLTA2ZDQtM2YwMi04YmIwYzZkZThiY2QiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjkyNWE1ODQ5LTNlMzYtNGFlOS05YjU5LTcyNDU0ZjBiZDRiNyJ9","instanceId":"39f3c614-cb75-4228-950c-70dd0dc54766","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":null},"1955":{"type":"public","applicationId":1955,"appDefinitionId":"14bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103","appDefinitionName":"Wix Blog","instance":"YyJrwxfJm31SiDmr3LI1KGMkMX0FOfVlI8hF75VHd_E.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiY2ZiYTE0YzYtYjJlZS00M2VkLWIyNmYtYmQ5NDJjMDc0ZjdiIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGJjZGVkNy0wMDY2LTdjMzUtMTRkNy00NjZjYjNmMDkxMDMiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ2MloiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU0NjMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsIm9yaWdpbkluc3RhbmNlSWQiOiI3MWVhNzI2NC02NzNkLTQ2OWQtOGEyYS0yNjQ1MjkxY2M2NjgiLCJhaWQiOiIyZDM5NzBjMS0wYmM4LTRmY2QtOGRiZi02NDQ5ODhkNGFmY2MiLCJiaVRva2VuIjoiNzQ2YjAwM2YtMzUxNS0wNzExLTE4NjEtNDZmOWU3MWM4M2QwIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiI5MjVhNTg0OS0zZTM2LTRhZTktOWI1OS03MjQ1NGYwYmQ0YjcifQ","instanceId":"cfba14c6-b2ee-43ed-b26f-bd942c074f7b","sectionUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/","sectionMobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/","appWorkerUrl":"https:\/\/ding.wix.com\/asdk\/dispatcher.html","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":true,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"14e5b39b-6d47-99c3-3ee5-cee1c2574c89":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/custom-feed-widget","widgetId":"14e5b39b-6d47-99c3-3ee5-cee1c2574c89","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/custom-feed-widget","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"useSsrSeo":true},"tpaWidgetId":"custom-feed-widget","default":false},"14f260f9-c2eb-50e8-9b3c-4d21861fe58f":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-comments-page","widgetId":"14f260f9-c2eb-50e8-9b3c-4d21861fe58f","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-comments-page","appPage":{"id":"member-comments-page","name":"Blog Comments ","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":3,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":false},"14e5b36b-e545-88a0-1475-2487df7e9206":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/recent-posts-widget","widgetId":"14e5b36b-e545-88a0-1475-2487df7e9206","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/recent-posts-widget","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"useSsrSeo":true},"tpaWidgetId":"recent-posts-widget","default":false},"211b5287-14e2-4690-bb71-525908938c81":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/post","widgetId":"211b5287-14e2-4690-bb71-525908938c81","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/post","appPage":{"id":"post","name":"Post","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":6,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{"useSsrSeo":true,"mobileSettingsEnabled":true},"default":false},"1515a9e7-b579-fbbb-43fc-0e3051c14803":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/rss-feed-widget","widgetId":"1515a9e7-b579-fbbb-43fc-0e3051c14803","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/rss-feed-widget","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"rss-feed-widget","default":false},"14f26118-b65b-b1c1-b6db-34d5da9dd623":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-posts-page","widgetId":"14f26118-b65b-b1c1-b6db-34d5da9dd623","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-posts-page","appPage":{"id":"member-posts-page","name":"Blog Posts","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":5,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":false},"14f26109-514f-f9a8-9b3c-4d21861fe58f":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-likes-page","widgetId":"14f26109-514f-f9a8-9b3c-4d21861fe58f","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-likes-page","appPage":{"id":"member-likes-page","name":"Blog Likes","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":4,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":false},"14f260e4-ea13-f861-b0ba-4577df99b961":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-drafts-page","widgetId":"14f260e4-ea13-f861-b0ba-4577df99b961","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-drafts-page","appPage":{"id":"member-drafts-page","name":"My Drafts","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":2,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":false},"14c1462a-97f2-9f6a-7bb7-f5541f23caa6":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/","widgetId":"14c1462a-97f2-9f6a-7bb7-f5541f23caa6","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/","appPage":{"id":"blog","name":"Blog","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{"useSsrSeo":true,"mobileSettingsEnabled":true},"default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"platform":{"editorScriptUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/editor-script.js","viewerScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/unpkg\/@wix\/communities-blog-viewer-app@1.0.58\/dist\/statics\/viewer-app.bundle.min.js"}}},"11":{"type":"sitemembers","applicationId":11,"collectionType":"Open","collectionFormFace":"Register","collectionExposure":"Public","smcollectionId":"265079f5-b218-42d2-b58a-a2af6663f058"},"8":{"type":"public","applicationId":8,"appDefinitionId":"14b89688-9b25-5214-d1cb-a3fb9683618b","appDefinitionName":"Mobile App-Social Posts","instance":"P5znEpmAmo2dta9ZSCPO8o6zNjBaALDBXly36tlpQGs.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYWMwMzI0NTYtZDQwNC00YjcyLThkMTAtOGFkZTAzZjE5NDdlIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGI4OTY4OC05YjI1LTUyMTQtZDFjYi1hM2ZiOTY4MzYxOGIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ2OVoiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU0NjMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjJkMzk3MGMxLTBiYzgtNGZjZC04ZGJmLTY0NDk4OGQ0YWZjYyIsImJpVG9rZW4iOiIxN2QyMzBhZi01M2ZmLTBmOGUtMjcxZS03MWIzYzhlYTU4ZDUiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjkyNWE1ODQ5LTNlMzYtNGFlOS05YjU5LTcyNDU0ZjBiZDRiNyJ9","instanceId":"ac032456-d404-4b72-8d10-8ade03f1947e","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"4":{"type":"public","applicationId":4,"appDefinitionId":"150ae7ee-c74a-eecd-d3d7-2112895b988a","appDefinitionName":"Marketing Integration","instance":"X45HdWl0-yqLgImO4XtsOLQe3z3Lgjdq_XEBgkTARVg.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNWZlYjFiYzAtYzQyNi00NTI5LTg1OWUtMWJjYzI1MDhmYTc4IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNTBhZTdlZS1jNzRhLWVlY2QtZDNkNy0yMTEyODk1Yjk4OGEiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ2NloiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU0NjMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjJkMzk3MGMxLTBiYzgtNGZjZC04ZGJmLTY0NDk4OGQ0YWZjYyIsImJpVG9rZW4iOiJlNDNhMGYzOS00M2RkLTAxZDUtMmY5MC1lMGExZWUxMzM2ZDMiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjkyNWE1ODQ5LTNlMzYtNGFlOS05YjU5LTcyNDU0ZjBiZDRiNyJ9","instanceId":"5feb1bc0-c426-4529-859e-1bcc2508fa78","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}}},"premiumFeatures":["HasDomain","ShowWixWhileLoading","AdsFree"],"geo":"FRA","languageCode":"fr","locale":"fr-fr","previewMode":false,"userId":"925a5849-3e36-4ae9-9b59-72454f0bd4b7","siteMetaData":{"preloader":{"uri":"","enabled":false},"adaptiveMobileOn":true,"quickActions":{"socialLinks":[],"colorScheme":"dark","configuration":{"quickActionsMenuEnabled":false,"navigationMenuEnabled":true,"phoneEnabled":false,"emailEnabled":false,"addressEnabled":false,"socialLinksEnabled":false}},"contactInfo":{"companyName":"","phone":"","fax":"","email":"","address":""},"renderHints":{"containsTPA":true,"isMeshReady":true,"containsAppPart":false,"containsAppPart2":false}},"runningExperiments":{"sv_includeRavenInPreview":"new","renderAboveTheFold":"new","useEarlyLinkCheck":"new","sv_ssrTpaAboveTheFold":"new","sv_ssrLoadProGallery":"new","sv_loginSocialBarSelect":"new","sv_blogStudioExperiment":"old","sv_removeTestNode":"new","preloadBoltScript":"new","sv_reportIframeStartLoadingInWarmup":"new","sv_ampLinkTag":"new","bv_layout_props":"new","sv_newTPANativeDataFlow":"new","sv_contactFormUseFormBuilderSubmit":"new","sv_wixSiteUrlFallback":"new","sv_ssrNoPagesData":"new","sv_twitterMetaTags":"new","sv_dontDeleteSvSessionCookieOnLogout":"new","sv_wixInternalAuthDialogsNew":"new","sv_addSiteRevisionToMembersCalls":"new","earlyLoadJSEx":"new","preconnectTPA":"new","newLoginTheme":"new","sv_fontsByAgent":"new","sv_fixedMobileHeader":"new","sv_ssrLoadArtStore":"new","preconnectApps":"new","sv_tpaInnerRouteNavigation":"new","sv_blogSocialCounters":"new","sv_meshReadyFallback":"new","sv_tinyMenuCloseOnClickOutside":"new","sv_meshLayout":"new","sv_loadUserGeneratedAppsAfterBootstrap":"new","sv_ssr_image_src":"new","ssrFontShortcut":"new","sv_ssrLoadBookings":"new","sv_tpaStateChangedEvent":"new","sv_controllerScripts":"new","wixCodeNoIframe":"new","useRegExpForFontsParse":"new","sv_orphanSlideDataFixer":"new","sv_tpaInnerRouteWorker":"new","sv_nativeComponents":"new","bv_test_shtaweem":"new","useFontFaceSet":"new","sv_hideCompInSafari":"new","sv_postmessage_security":"new","sv_enableBackgroundVideoOnTablet":"new","sv_tpaAddChatApp":"new","sv_restoreAutosaveWhenMobileFails":"new","sv_ssrLoadRestaurants":"new","sv_ssrLoadGetSubscrbers":"new","ssrCompPrefetch":"new","displayWixAdsNewVersion":"new","sv_useBackendGoogleOAuthFlow":"new","sv_bookingsFES":"old","bv_nativeComponents":"new","sv_videobox_mobile":"new","oneAppWixAds":"true","sv_image_name_url":"new","sv_contactFormSubmitPromoteAnalytics":"new","earlyLoadJS":"new","xsrfHeaderOnPostRequests":"new","preloadBoltScriptExtra":"new","sv_loadGhostStructure":"new","sv_includeBlankUrl":"new","fontCssInRenderer":"new","sv_contactFormAscendEmail":"new","sv_ssrCache":"new"},"urlFormatModel":{"format":"slash","forbiddenPageUriSEOs":["app","apps","_api","robots.txt","sitemap.xml","feed.xml","sites"],"pageIdToResolvedUriSEO":{}},"passwordProtectedPages":[],"useSandboxInHTMLComp":false,"siteMediaToken":"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJhcHA6MzQ2NjQ5MDcwMDI5NzIwNiIsInN1YiI6InVzZXI6OTI1YTU4NDktM2UzNi00YWU5LTliNTktNzI0NTRmMGJkNGI3IiwiYXVkIjoidXJuOnNlcnZpY2U6ZmlsZS51cGxvYWQiLCJleHAiOjE1NTkzODc3NzksImlhdCI6MTU1ODc4Mjk3OSwianRpIjoiQXhjSHA4MjJvMUdlVHppSmZkbUc4ZyJ9.3UjQnrnP3UEgU34-pMN29EC-EWXGxCVuk8qFMJA62Ow","mediaAuthToken":"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJhcHA6MzQ2NjQ5MDcwMDI5NzIwNiIsInN1YiI6InNpdGU6YmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwiYXVkIjoidXJuOnNlcnZpY2U6ZmlsZS51cGxvYWQiLCJleHAiOjE1NTg4NjkzNzksImlhdCI6MTU1ODc4Mjk3OSwianRpIjoidThCMmhLRlc0S1hFOHp0QjJhRTJuZyIsImFkZGVkQnkiOiJhbm9ueW1vdXM6MmQzOTcwYzEtMGJjOC00ZmNkLThkYmYtNjQ0OTg4ZDRhZmNjIn0.kMA-7M-MWuu73mElc6I-HWsTtWxhy-O45ilBbipqhWw","pagesPlatformApplications":{"masterPage":["14ce1214-b278-a7e4-1373-00cebd1bef7c"]},"sitePropertiesInfo":{"siteDisplayName":"entregent.net","locale":"fr-fr","currency":"EUR","timeZone":"Europe\/Paris"},"seo":false,"pageList":{"pages":[{"pageId":"pege6","title":"Stratégie de communication","pageUriSEO":"strategie-de-communication","pageJsonFileName":"925a58_959d655c43dde8f3986b3176a17e74aa_381.json"},{"pageId":"cp7n","title":"Approche","pageUriSEO":"approche","pageJsonFileName":"925a58_ed5c11908035b875cfe5f5a7ad7a1ce0_382.json"},{"pageId":"cirw","title":"FAQ","pageUriSEO":"faq","pageJsonFileName":"925a58_5460cab98b1db2f8c5efc4557859dab3_381.json"},{"pageId":"cqn6","title":"Consultants","pageUriSEO":"consultants","pageJsonFileName":"925a58_3a6a32791358f89198c18390c77cb653_382.json"},{"pageId":"c5ro","title":"Expertises","pageUriSEO":"expertises","pageJsonFileName":"925a58_c8aec1a678a302738f0574cc021288ec_382.json"},{"pageId":"c24vq","title":"Contact","pageUriSEO":"contact","pageJsonFileName":"925a58_ed9fe7b51f315a28d08921a6ba50a403_382.json"},{"pageId":"u80sk","title":"Relations presse\/Influenceurs","pageUriSEO":"relations-presse-influenceurs-web","pageJsonFileName":"925a58_323e6ed94f6ab56f8510807d0af228f5_382.json"},{"pageId":"z79nf","title":"Blog","pageUriSEO":"blog","pageJsonFileName":"925a58_a8f790a7469c036b7e450e33057c0457_383.json"},{"pageId":"mainPage","title":"Accueil","pageUriSEO":"accueil","pageJsonFileName":"925a58_2beba0f4f338d957338d2bf4a466032e_383.json"},{"pageId":"xaid4","title":"Relations avec les publics","pageUriSEO":"relations-publiques","pageJsonFileName":"925a58_9c9afe985fa6ece1637bb062a0b2ea2a_382.json"},{"pageId":"vr4lk","title":"Honoraires","pageUriSEO":"honoraires","pageJsonFileName":"925a58_d78dde47b922cd74fb0ea60f2f5a24f8_382.json"},{"pageId":"wt5tf","title":"Mentions legales","pageUriSEO":"mentions-legales","pageJsonFileName":"925a58_afb931288ef55299405686c663acfa83_381.json"}],"mainPageId":"mainPage","masterPageJsonFileName":"925a58_676f9f63946fd27573097df6f00a9f9d_383.json","topology":[{"baseUrl":"https:\/\/static.wixstatic.com\/","parts":"sites\/{filename}.z?v=3"},{"baseUrl":"https:\/\/staticorigin.wixstatic.com\/","parts":"sites\/{filename}.z?v=3"},{"baseUrl":"https:\/\/www.entregent.net\/","parts":"sites\/{filename}.z?v=3"},{"baseUrl":"https:\/\/fallback.wix.com\/","parts":"wix-html-editor-pages-webapp\/page\/{filename}"}],"fixedPagePath":{"baseUrl":"siteassets.parastorage.com\/pages","parts":"\/fixedData?ck={ck}&experiments={experiments}&isHttps={isHttps}&isUrlMigrated={isUrlMigrated}&metaSiteId={metaSiteId}&pageId={pageId}&quickActionsMenuEnabled={quickActionsMenuEnabled}&siteId=4ddbb362-dd56-4045-a3be-64c17ba15c12v=3&version={version}"}}};
    var publicModel = {"domain":"entregent.net","externalBaseUrl":"https:\/\/www.entregent.net\/","unicodeExternalBaseUrl":"https:\/\/www.entregent.net\/","htmlEmbeds":[{"id":"9edcf0ea-eeed-4c5c-bb76-0405a1dee0ab","embedType":"custom","position":"head","loadOnce":true,"content":{"type":"custom","html":"<script type=\"application\/ld+json\">\n{\n\t\"@context\": \"http:\/\/schema.org\",\n\t\"@type\": \"Organization\",\n\t\"name\": \"Entregent\",\n\t\"description\": \"attaché de presse, agence de communication,rédaction de contenus \n\n·     Community management, Entregent est une agence en communication spécialisée dans les PME PMI, les institutions et les associations, Entregent prend en charge la valorisation de leurs projets en termes de conseil en stratégie et de mise en œuvre de leur communication\",\n\t\n\n\"makesOffer\":\n[\n\n{ \"@type\": \"Offer\",\n\n                 \"name\": \"attaché de presse\",\n \"sameAs\": [\"https:\/\/fr.wikipedia.org\/wiki\/Attach%C3%A9_de_presse\"]},\n\n\n                   \n\n\n                        {\"@type\": \"Offer\",\n\n               \"name\": \" agence de communication \",\n \"sameAs\": [\"https:\/\/fr.wikipedia.org\/wiki\/Agence_de_communication\"]}]\n,\n\n\n       \"areaServed\":[ \n\n                   { \"@type\": \"State\",\n                       \"name\":\"Pays de la loire\",\n\"sameAs\": [\"https:\/\/fr.wikipedia.org\/wiki\/Pays_de_la_Loire\"]},\n\n                   \n            \n                  { \"@type\": \"GeoCircle\",\n                      \"geoRadius\":\"100000\", \n                      \"geoMidpoint\":{ \"@type\":\"GeoCoordinates\", \n                                       \"latitude\":\"46.670144\" ,\n                                       \"longitude\": \"-1.419610\", \n                                       \"postalCode\":\"85000\",\n                                       \"addressCountry\":\"France\" } } \n\n         ]  ,  \n\n\"image\": \"https:\/\/static.wixstatic.com\/media\/925a58_0e11f73dd5574337912ca6259c182c1e~mv2.jpg\/v1\/fill\/w_226,h_240,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01\/freddy%20roy.webp\",\n\t\"logo\": \"https:\/\/static.wixstatic.com\/media\/925a58_0e11f73dd5574337912ca6259c182c1e~mv2.jpg\/v1\/fill\/w_226,h_240,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01\/freddy%20roy.webp\",\n\t\"url\": \"https:\/\/www.entregent.net\/\",\n\t\"telephone\": \"0638574973\",\n\t\"sameAs\": [\"https:\/\/twitter.com\/Freddy_Roy\",\"https:\/\/www.facebook.com\/AgencedecommunicationEntregent\/\"],\n\t\"address\": {\n\t\t\"@type\": \"PostalAddress\",\n\t\t\"streetAddress\": \"12, rue Montebello\",\n\t\t\"addressLocality\": \"Les Sables d’Olonne\",\n\t\t\"postalCode\": \"85100\",\n\t\t\"addressCountry\": \"france\"\n\t}\n}\n<\/script>"},"domain":"entregent.net","name":"schema organisation"}],"pageList":{"pages":[{"pageId":"pege6","title":"Stratégie de communication","pageUriSEO":"strategie-de-communication","pageJsonFileName":"925a58_959d655c43dde8f3986b3176a17e74aa_381.json"},{"pageId":"cp7n","title":"Approche","pageUriSEO":"approche","pageJsonFileName":"925a58_ed5c11908035b875cfe5f5a7ad7a1ce0_382.json"},{"pageId":"cirw","title":"FAQ","pageUriSEO":"faq","pageJsonFileName":"925a58_5460cab98b1db2f8c5efc4557859dab3_381.json"},{"pageId":"cqn6","title":"Consultants","pageUriSEO":"consultants","pageJsonFileName":"925a58_3a6a32791358f89198c18390c77cb653_382.json"},{"pageId":"c5ro","title":"Expertises","pageUriSEO":"expertises","pageJsonFileName":"925a58_c8aec1a678a302738f0574cc021288ec_382.json"},{"pageId":"c24vq","title":"Contact","pageUriSEO":"contact","pageJsonFileName":"925a58_ed9fe7b51f315a28d08921a6ba50a403_382.json"},{"pageId":"u80sk","title":"Relations presse\/Influenceurs","pageUriSEO":"relations-presse-influenceurs-web","pageJsonFileName":"925a58_323e6ed94f6ab56f8510807d0af228f5_382.json"},{"pageId":"z79nf","title":"Blog","pageUriSEO":"blog","pageJsonFileName":"925a58_a8f790a7469c036b7e450e33057c0457_383.json"},{"pageId":"mainPage","title":"Accueil","pageUriSEO":"accueil","pageJsonFileName":"925a58_2beba0f4f338d957338d2bf4a466032e_383.json"},{"pageId":"xaid4","title":"Relations avec les publics","pageUriSEO":"relations-publiques","pageJsonFileName":"925a58_9c9afe985fa6ece1637bb062a0b2ea2a_382.json"},{"pageId":"vr4lk","title":"Honoraires","pageUriSEO":"honoraires","pageJsonFileName":"925a58_d78dde47b922cd74fb0ea60f2f5a24f8_382.json"},{"pageId":"wt5tf","title":"Mentions legales","pageUriSEO":"mentions-legales","pageJsonFileName":"925a58_afb931288ef55299405686c663acfa83_381.json"}],"mainPageId":"mainPage","masterPageJsonFileName":"925a58_676f9f63946fd27573097df6f00a9f9d_383.json","topology":[{"baseUrl":"https:\/\/static.wixstatic.com\/","parts":"sites\/{filename}.z?v=3"},{"baseUrl":"https:\/\/staticorigin.wixstatic.com\/","parts":"sites\/{filename}.z?v=3"},{"baseUrl":"https:\/\/www.entregent.net\/","parts":"sites\/{filename}.z?v=3"},{"baseUrl":"https:\/\/fallback.wix.com\/","parts":"wix-html-editor-pages-webapp\/page\/{filename}"}],"fixedPagePath":{"baseUrl":"siteassets.parastorage.com\/pages","parts":"\/fixedData?ck={ck}&experiments={experiments}&isHttps={isHttps}&isUrlMigrated={isUrlMigrated}&metaSiteId={metaSiteId}&pageId={pageId}&quickActionsMenuEnabled={quickActionsMenuEnabled}&siteId=4ddbb362-dd56-4045-a3be-64c17ba15c12v=3&version={version}"}},"timeSincePublish":1388070369,"favicon":"925a58_cdc1924043f0430eb56d65a20f0aa9bf~mv2.png","deviceInfo":{"deviceType":"Desktop","browserType":"Firefox","browserVersion":3},"siteRevision":383,"sessionInfo":{"hs":-19772819,"svSession":"120df830e5d825236cb36c77cc167321ab3987ab4ea841d12dd12048bf8eff1443f03f55addf76857dc74862430f10d61e60994d53964e647acf431e4f798bcd4a2d9f96bf680530f0d193b67a082377e2da1bd1b034d33c1fd2211c8b29a1ae","ctToken":"RVRBYjdvZmx6TC1WR2RVTWZxME1OSWpTQXJGX2x3VHNydnQxcVNCMzh0c3x7InVzZXJBZ2VudCI6Ik1vemlsbGEvNS4wIChXaW5kb3dzOyBVOyBXaW5kb3dzIE5UIDYuMDsgZW4tVVM7IHJ2OjEuOS4xLjYpIEdlY2tvLzIwMDkxMjAxIEZpcmVmb3gvMy41LjYiLCJ2YWxpZFRocm91Z2giOjE1NTkzODc3Nzk0NjJ9","isAnonymous":false,"visitorId":"2d3970c1-0bc8-4fcd-8dbf-644988d4afcc"},"metaSiteFlags":[],"siteMembersProtectedPages":[],"indexable":true,"hasBlogAmp":false,"renderTime":1558782979518,"siteDisplayName":"entregent.net","siteAssets":{"cacheVersions":{"dataFixer":1}},"siteMeshReady":true,"layoutMechanism":"ANCHORS"};

    var googleAnalytics = "UA-136966319-1";
    var ipAnonymization = false;

    var googleRemarketing = "";
    var googleTagManager = "";
    var facebookRemarketing = "";
    var yandexMetrika = "";
  </script>
  
  
  <script>
    // BEAT MESSAGE
    var wixBiSession = {
      initialTimestamp: Date.now()
      , requestId: (function(m) { return m ? m[1] : ''})(document.cookie.match(/requestId=([^;]*)/))
      , viewerSessionId: 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g,function(c){var r=Math.random()*16|0,v=c=='x'?r:(r&0x3|0x8);return v.toString(16);})
      , initialRequestTimestamp: (function() {return performance.timeOrigin ? performance.timeOrigin : Date.now() - performance.now();})()
      , visitorId: publicModel.sessionInfo.visitorId
      
      , is_rollout: 0
      , is_platform_loaded: 1
      , suppressbi: true
      , dc: '84'
      , renderType: 'bolt'
      , wixBoltExclusionReason: ''
      , wixBoltExclusionReasonMoreInfo: ''
      , sendBeacon: function (url) {
        if (wixBiSession.suppressbi) {
          var sent = false;
          try {
            sent = navigator.sendBeacon(url);
          } catch (e) {}
          if (!sent) {
            (new Image()).src = url;
          }
        }
      }
      , sendBeat: (function () {
        var caching, match = document.cookie.match(/ssr-caching="cache.desc=(\w+).(?:varnish=(\w+))?/);
        if (!match) {
          caching = 'none';
        } else if (!match[2]) {
          caching = match[1] + ',none';
        } else {
          caching = match.slice(1).join();
        }
        var isCached = caching.indexOf("hit") === 0;
        var beatUrl = 'https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3'
          + '&v=1.2573.0'
          + '&msid=bbd114f9-87fb-44fc-aa0e-fb6dcb1bccab'
          + '&isp=1'
          + '&st=2'
          + '&dc=84'
          + '&iss=1'
          + '&url=' + encodeURIComponent(location.href.replace(/^http(s)?:\/\/(www\.)?/, ''))
          + '&is_cached=' + isCached
          + '&caching=' + caching;
        var referrer = document.referrer;
        if (referrer) {
          beatUrl += '&ref=' + encodeURIComponent(referrer);
        }
        match = document.cookie.match(/_wixCIDX=([^;]*)/)
        if (match) {
          beatUrl += '&client_id=' + match[1];
        }
        return function(et, name, extra, isPageEvent) {
          var tts = '';
          if (performance.now) {
            tts = '&tts=' + Math.round(performance.now());
          }
          if (name && performance.mark) {
            performance.mark(name + ' (beat ' + et + ')');
          }
          var ts = et === 1 ? 0 : Date.now() - wixBiSession.initialTimestamp;
          extra = extra || ''
          if (extra.indexOf('pn=') === -1) {
            extra = '&pn=1' + extra
          }
          if (isPageEvent) {
            beatUrl = beatUrl.replace('evid=3', 'evid=5');
          }
          wixBiSession.sendBeacon(beatUrl
            + '&et=' + et
            + (name ? '&event_name=' + encodeURIComponent(name) : '')
            + '&ts=' + ts + tts
            + '&vsi=' + wixBiSession.viewerSessionId
            + '&rid=' + wixBiSession.requestId
            + '&viewer_name=' + encodeURIComponent(wixBiSession.renderType)
            + '&is_rollout=' + wixBiSession.is_rollout
            + (wixBiSession.visitorId ? '&vid=' + wixBiSession.visitorId : '')
            + (wixBiSession.siteMemberId ? '&mid=' + wixBiSession.siteMemberId : '')
            + extra
          );
        }
      })()
    };
    wixBiSession.sendBeat(1, 'Init');
    // BEAT MESSAGE END
  </script>
  
  <script type="text/javascript">
    (function(x,e,o,s,n){var a=window.fedops||{};a.apps=a.apps||{};a.apps[x]={startLoadTime:e&&e.now&&e.now()};try{a.sessionId=o.getItem("fedops.logger.sessionId")}catch(x){}a.sessionId=a.sessionId||wixBiSession.viewerSessionId;window.fedops=a;var d="//frog.wix.com/bolt-performance?appName="+x+"&src=72&evid=21"+'&dc=84'+"&is_rollout="+wixBiSession.is_rollout+ '&st=2'+ '&isp=1'+"&session_id="+a.sessionId+"&_="+s();wixBiSession.sendBeacon(d)})('bolt-viewer',window.performance,window.localStorage,Math.random,window.navigator);
  </script>
  
  
  
  
  
  
    <meta name="fragment" content="!"/>
  
  
  <!-- DATA -->
  <script type="text/javascript">
    
      var adData = {};
      var mobileAdData = {};
    
    var usersDomain = "https://users.wix.com/wix-users";
    
  </script>
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  <!--head html embeds start-->
  
  <script type="application/ld+json">
{
	"@context": "http://schema.org",
	"@type": "Organization",
	"name": "Entregent",
	"description": "attaché de presse, agence de communication,rédaction de contenus 

·     Community management, Entregent est une agence en communication spécialisée dans les PME PMI, les institutions et les associations, Entregent prend en charge la valorisation de leurs projets en termes de conseil en stratégie et de mise en œuvre de leur communication",
	

"makesOffer":
[

{ "@type": "Offer",

                 "name": "attaché de presse",
 "sameAs": ["https://fr.wikipedia.org/wiki/Attach%C3%A9_de_presse"]},


                   


                        {"@type": "Offer",

               "name": " agence de communication ",
 "sameAs": ["https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_communication"]}]
,


       "areaServed":[ 

                   { "@type": "State",
                       "name":"Pays de la loire",
"sameAs": ["https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_la_Loire"]},

                   
            
                  { "@type": "GeoCircle",
                      "geoRadius":"100000", 
                      "geoMidpoint":{ "@type":"GeoCoordinates", 
                                       "latitude":"46.670144" ,
                                       "longitude": "-1.419610", 
                                       "postalCode":"85000",
                                       "addressCountry":"France" } } 

         ]  ,  

"image": "https://static.wixstatic.com/media/925a58_0e11f73dd5574337912ca6259c182c1e~mv2.jpg/v1/fill/w_226,h_240,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/freddy%20roy.webp",
	"logo": "https://static.wixstatic.com/media/925a58_0e11f73dd5574337912ca6259c182c1e~mv2.jpg/v1/fill/w_226,h_240,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/freddy%20roy.webp",
	"url": "https://www.entregent.net/",
	"telephone": "0638574973",
	"sameAs": ["https://twitter.com/Freddy_Roy","https://www.facebook.com/AgencedecommunicationEntregent/"],
	"address": {
		"@type": "PostalAddress",
		"streetAddress": "12, rue Montebello",
		"addressLocality": "Les Sables d’Olonne",
		"postalCode": "85100",
		"addressCountry": "france"
	}
}
</script>
  
  <!--head html embeds end-->
  
  
  
  <script type="text/javascript">
   var santaBase = 'https://static.parastorage.com/services/santa/1.7218.3';
   var boltBase = 'https://static.parastorage.com/services/wix-bolt/1.2573.0';
  </script>
  

  
  
  <script>
   var requirejs = {
    onNodeCreated: function(node) {
     var src = node.getAttribute('src');
     var shouldIgnore = ['googletagmanager.com', 'google-analytics.com', 'googleadservices.com', 'doubleclick.net', 'connect.facebook.net'].some(function (domain) {
       return src.indexOf(domain) !== -1;
     });
     if (!shouldIgnore) {
       node.setAttribute('crossorigin', 'anonymous')
     }
    }
   }
  </script>

  
  <script>
   window.messageBuffer = [];
   window.messageHandler = function(event) {messageBuffer.push(event)};
   window.addEventListener('message', window.messageHandler, false);
  </script>
  

  
  <script id="sentry">(function(c,t,u,n,p,l,y,z,v){function e(b){if(!w){w=!0;var d=t.getElementsByTagName(u)[0],a=t.createElement(u);a.src=z;a.crossorigin="anonymous";a.addEventListener("load",function(){try{c[n]=q;c[p]=r;var a=c[l],d=a.init;a.init=function(a){for(var b in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,b)&&(v[b]=a[b]);d(v)};B(b,a)}catch(A){console.error(A)}});d.parentNode.insertBefore(a,d)}}function B(b,d){try{for(var a=0;a<b.length;a++)if("function"===typeof b[a])b[a]();var f=m.data,g=!1,h=!1;for(a=0;a<f.length;a++)if(f[a].f){h=
      !0;var e=f[a];!1===g&&"init"!==e.f&&d.init();g=!0;d[e.f].apply(d,e.a)}!1===h&&d.init();var k=c[n],l=c[p];for(a=0;a<f.length;a++)f[a].e&&k?k.apply(c,f[a].e):f[a].p&&l&&l.apply(c,[f[a].p])}catch(C){console.error(C)}}for(var g=!0,x=!1,k=0;k<document.scripts.length;k++)if(-1<document.scripts[k].src.indexOf(y)){g="no"!==document.scripts[k].getAttribute("data-lazy");break}var w=!1,h=[],m=function(b){(b.e||b.p||b.f&&-1<b.f.indexOf("capture")||b.f&&-1<b.f.indexOf("showReportDialog"))&&g&&e(h);m.data.push(b)};
      m.data=[];c[l]={onLoad:function(b){h.push(b);g&&!x||e(h)},forceLoad:function(){x=!0;g&&setTimeout(function(){e(h)})}};"init addBreadcrumb captureMessage captureException captureEvent configureScope withScope showReportDialog".split(" ").forEach(function(b){c[l][b]=function(){m({f:b,a:arguments})}});var q=c[n];c[n]=function(b,d,a,f,e){m({e:[].slice.call(arguments)});q&&q.apply(c,arguments)};var r=c[p];c[p]=function(b){m({p:b.reason});r&&r.apply(c,arguments)};g||setTimeout(function(){e(h)})})(window,document,
      "script","onerror","onunhandledrejection","Sentry","8b4e078a51d04e0e9efdf470027f0ec1","https://browser.sentry-cdn.com/4.6.2/bundle.min.js",{"dsn":"https://8b4e078a51d04e0e9efdf470027f0ec1@sentry.wixpress.com/3"});</script>
  
  
  <script async data-main="https://static.parastorage.com/polyfill/v2/polyfill.min.js?features=Object.values,Object.entries,IntersectionObserver,es2015,es2016,es2017,fetch&flags=always,gated&unknown=polyfill&rum=0&callback=polyfillsAreLoaded" src="https://static.parastorage.com/unpkg/requirejs-bolt@2.3.6/requirejs.min.js"></script>
  
  <script>
   function polyfillsAreLoaded() {
    var script = document.createElement('script');
    script.src = 'https://static.parastorage.com/services/wix-bolt/1.2573.0/bolt-main/app/main-r.min.js';
    
    script.setAttribute('crossorigin', 'anonymous')
    
    document.head.appendChild(script);
   }
  </script>

  
  
  
  
  <link id="viewerMainStyle" rel="stylesheet" type="text/css" href="https://static.parastorage.com/services/wix-bolt/1.2573.0/node_modules/wix-santa/static/css/viewer.min.css">
  
  

  
  

  
    
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/v7/languages.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Anton:n,b,i,bi|Basic:n,b,i,bi|Caudex:n,b,i,bi|Chelsea+Market:n,b,i,bi|Corben:n,b,i,bi|EB+Garamond:n,b,i,bi|Enriqueta:n,b,i,bi|Forum:n,b,i,bi|Fredericka+the+Great:n,b,i,bi|Jockey+One:n,b,i,bi|Josefin+Slab:n,b,i,bi|Jura:n,b,i,bi|Kelly+Slab:n,b,i,bi|Marck+Script:n,b,i,bi|Lobster:n,b,i,bi|Mr+De+Haviland:n,b,i,bi|Niconne:n,b,i,bi|Noticia+Text:n,b,i,bi|Overlock:n,b,i,bi|Patrick+Hand:n,b,i,bi|Play:n,b,i,bi|Sarina:n,b,i,bi|Signika:n,b,i,bi|Spinnaker:n,b,i,bi|Monoton:n,b,i,bi|Sacramento:n,b,i,bi|Cookie:n,b,i,bi|Raleway:n,b,i,bi|Open+Sans+Condensed:300:n,b,i,bi|Amatic+SC:n,b,i,bi|Cinzel:n,b,i,bi|Sail:n,b,i,bi|Playfair+Display:n,b,i,bi|Libre+Baskerville:n,b,i,bi|Roboto:n,b,i,bi|Roboto:n,b,i,bi|Roboto:n,b,i,bi|Work+Sans:n,b,i,bi|Work+Sans:n,b,i,bi|Poppins:n,b,i,bi|Poppins:n,b,i,bi|Barlow:n,b,i,bi|Barlow:n,b,i,bi|Oswald:n,b,i,bi|Oswald:n,b,i,bi|Oswald:n,b,i,bi|Cormorant+Garamond:n,b,i,bi|Cormorant+Garamond:n,b,i,bi|Cormorant+Garamond:n,b,i,bi|Playfair+Display:n,b,i,bi|Dancing+Script:n,b,i,bi|Damion:n,b,i,bi|Suez+One:n,b,i,bi|Rozha+One:n,b,i,bi|Raleway:n,b,i,bi|Lato:n,b,i,bi|Questrial:n,b,i,bi|Montserrat:n,b,i,bi|&amp;subset=hebrew,arabic,latin">
  

  

  


    
        


  
    
      <title>Relations presse | Entregent.net | Stratégie de communication globale </title>
    
      <meta name="description" content="Accueil - Entregent est une agence en communication spécialisée dans les PME PMI, les institutions et les associations, Entregent prend en charge la valorisation de leurs projets en termes de conseil en stratégie et de mise en œuvre de leur communication"/>
    
      <link rel="canonical" href="https://www.entregent.net"/>
    
      <meta property="og:title" content="Relations presse | Entregent.net | Stratégie de communication globale "/>
    
      <meta property="og:description" content="Accueil - Entregent est une agence en communication spécialisée dans les PME PMI, les institutions et les associations, Entregent prend en charge la valorisation de leurs projets en termes de conseil en stratégie et de mise en œuvre de leur communication"/>
    
      <meta property="og:image" content="https://static.wixstatic.com/media/925a58_570950a34b95472cb6ea8fa048f88fb6~mv2.png/v1/fill/w_168,h_58,al_c/925a58_570950a34b95472cb6ea8fa048f88fb6~mv2.png"/>
    
      <meta property="og:image:width" content="168"/>
    
      <meta property="og:image:height" content="58"/>
    
      <meta property="og:url" content="https://www.entregent.net"/>
    
      <meta property="og:site_name" content="entregent.net"/>
    
      <meta property="og:type" content="website"/>
    
      <meta name="keywords" content="Relations presse, Relations publiques, Communication Interne, Stratégie de communication, Community Management"/>
    
      <meta name="google-site-verification" content="2vY16gzRalVBGpSYJbcTMoJyZ-6Qw1yQXzW1UDAZncA"/>
    
  

      

    </head>

      
        <body class="prewarmup">
      

  

  <script type="text/javascript">
     
       var htmlClassList = document.documentElement.classList;
       
     

   
   var clientSideRender = false;
   
   
   
  </script>

  
  
  
  <!--body start html embeds start-->
  
  <!--body start html embeds end-->
  
  

  <div id="SITE_CONTAINER"><style type="text/css" data-styleid="uploadedFonts"></style><div><style type="text/css" data-styleid="theme_fonts">.font_0 {font: normal normal normal 60px/1.4em anton,sans-serif ;color:#505050;} 
.font_1 {font: normal normal normal 16px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif ;color:#212223;} 
.font_2 {font: normal normal normal 40px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif ;color:#505050;} 
.font_3 {font: normal normal normal 63px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif ;color:#212223;} 
.font_4 {font: normal normal normal 40px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif ;color:#505050;} 
.font_5 {font: normal normal normal 30px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif ;color:#505050;} 
.font_6 {font: normal normal normal 23px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif ;color:#212223;} 
.font_7 {font: normal normal normal 18px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif ;color:#505050;} 
.font_8 {font: normal normal normal 15px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif ;color:#505050;} 
.font_9 {font: normal normal normal 13px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif ;color:#505050;} 
.font_10 {font: normal normal normal 12px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif ;color:#505050;} 
</style><style type="text/css" data-styleid="theme_colors">.color_0 {color: #FFFFFF;}
.backcolor_0 {background-color: #FFFFFF;}
.color_1 {color: #FFFFFF;}
.backcolor_1 {background-color: #FFFFFF;}
.color_2 {color: #000000;}
.backcolor_2 {background-color: #000000;}
.color_3 {color: rgba(237,28,36,1);}
.backcolor_3 {background-color: rgba(237,28,36,1);}
.color_4 {color: rgba(0,136,203,1);}
.backcolor_4 {background-color: rgba(0,136,203,1);}
.color_5 {color: rgba(255,203,5,1);}
.backcolor_5 {background-color: rgba(255,203,5,1);}
.color_6 {color: #727272;}
.backcolor_6 {background-color: #727272;}
.color_7 {color: #B0B0B0;}
.backcolor_7 {background-color: #B0B0B0;}
.color_8 {color: #FFFFFF;}
.backcolor_8 {background-color: #FFFFFF;}
.color_9 {color: #727272;}
.backcolor_9 {background-color: #727272;}
.color_10 {color: #B0B0B0;}
.backcolor_10 {background-color: #B0B0B0;}
.color_11 {color: #FFFFFF;}
.backcolor_11 {background-color: #FFFFFF;}
.color_12 {color: rgba(238,238,238,1);}
.backcolor_12 {background-color: rgba(238,238,238,1);}
.color_13 {color: rgba(150,150,150,1);}
.backcolor_13 {background-color: rgba(150,150,150,1);}
.color_14 {color: #505050;}
.backcolor_14 {background-color: #505050;}
.color_15 {color: #212223;}
.backcolor_15 {background-color: #212223;}
.color_16 {color: #F9C5C1;}
.backcolor_16 {background-color: #F9C5C1;}
.color_17 {color: #F3A7A0;}
.backcolor_17 {background-color: #F3A7A0;}
.color_18 {color: #ED594C;}
.backcolor_18 {background-color: #ED594C;}
.color_19 {color: #9E3C33;}
.backcolor_19 {background-color: #9E3C33;}
.color_20 {color: #4F1E19;}
.backcolor_20 {background-color: #4F1E19;}
.color_21 {color: #FCF7AD;}
.backcolor_21 {background-color: #FCF7AD;}
.color_22 {color: #FAF284;}
.backcolor_22 {background-color: #FAF284;}
.color_23 {color: #F7E80F;}
.backcolor_23 {background-color: #F7E80F;}
.color_24 {color: #A59B0A;}
.backcolor_24 {background-color: #A59B0A;}
.color_25 {color: #524D05;}
.backcolor_25 {background-color: #524D05;}
.color_26 {color: #AAFEFF;}
.backcolor_26 {background-color: #AAFEFF;}
.color_27 {color: #80FDFF;}
.backcolor_27 {background-color: #80FDFF;}
.color_28 {color: #00FBFF;}
.backcolor_28 {background-color: #00FBFF;}
.color_29 {color: #00A7AA;}
.backcolor_29 {background-color: #00A7AA;}
.color_30 {color: #005455;}
.backcolor_30 {background-color: #005455;}
.color_31 {color: #AFE3B6;}
.backcolor_31 {background-color: #AFE3B6;}
.color_32 {color: #6BC778;}
.backcolor_32 {background-color: #6BC778;}
.color_33 {color: #51955A;}
.backcolor_33 {background-color: #51955A;}
.color_34 {color: #36633C;}
.backcolor_34 {background-color: #36633C;}
.color_35 {color: #1B321E;}
.backcolor_35 {background-color: #1B321E;}
</style></div><div data-aid="stylesContainer"><style type="text/css" data-styleid="c1">.c1bg {overflow:hidden;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background-color:rgba(238, 238, 238, 0.55);}
.c1inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jrjga7ia">.style-jrjga7iaitemsContainer {width:calc(100% - 0px);height:calc(100% - 0px);white-space:nowrap;display:inline-block;overflow:visible;position:relative;}
.style-jrjga7iamoreContainer {overflow:visible;display:inherit;white-space:nowrap;width:auto;background-color:rgba(80, 80, 80, 1);border-radius:0; }
.style-jrjga7iadropWrapper {z-index:99999;display:block;opacity:1;visibility:hidden;position:absolute;margin-top:7px;}
.style-jrjga7ia[data-dropmode="dropUp"] .style-jrjga7iadropWrapper {margin-top:0;margin-bottom:7px;}
.style-jrjga7iarepeaterButton {height:100%;position:relative;box-sizing:border-box;display:inline-block;cursor:pointer;font:normal normal normal 16px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif ; border-left:1px solid rgba(150, 150, 150, 0.39);}
.style-jrjga7iarepeaterButton[data-state~="header"] a,.style-jrjga7iarepeaterButton[data-state~="header"] div {cursor:default !important;}
.style-jrjga7iarepeaterButtonlinkElement {display:inline-block;height:100%;width:100%;}
.style-jrjga7iarepeaterButtonlabel {color:#EEEEEE;transition:color 0.4s ease 0s; display:inline-block;padding:0 10px;}
.style-jrjga7iarepeaterButton_wrapper {padding:0 5px;}
.style-jrjga7iarepeaterButton:first-child[data-direction="ltr"] {border:0;}
.style-jrjga7iarepeaterButton:last-child[data-direction="rtl"] {border:0;}
.style-jrjga7iarepeaterButton[data-listposition="lonely"] {border:0;}
.style-jrjga7iarepeaterButton[data-state~="over"] .style-jrjga7iarepeaterButtonlabel,.style-jrjga7iarepeaterButton[data-preview~="hover"] .style-jrjga7iarepeaterButtonlabel {color:#6BC778;transition:color 0.4s ease 0s;}
.style-jrjga7iarepeaterButton[data-state~="selected"] .style-jrjga7iarepeaterButtonlabel,.style-jrjga7iarepeaterButton[data-preview~="active"] .style-jrjga7iarepeaterButtonlabel {color:#6BC778;transition:color 0.4s ease 0s;}
.style-jrjga7iarepeaterButton[data-state~="drop"] {width:100%;display:block;border:0;border-top:1px solid rgba(150, 150, 150, 0.39);}
.style-jrjga7iarepeaterButton[data-state~="drop"] .style-jrjga7iarepeaterButtonlabel {display:inline-block;padding:0 .5em;}
.style-jrjga7iarepeaterButton[data-state~="drop"] .style-jrjga7iarepeaterButton_wrapper {padding:0;}
.style-jrjga7iarepeaterButton[data-listposition="top"] {border:0;}
.style-jrjga7iarepeaterButton[data-listposition="dropLonely"] {border:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jrjgcwgb">.style-jrjgcwgb {box-sizing:border-box;border-top:1px solid rgba(107, 199, 120, 1);height:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="hl4">.hl4 {box-sizing:border-box;border-top:1px solid rgba(107, 199, 120, 1);height:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="pc1">.pc1screenWidthBackground {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.pc1[data-state~="fixedPosition"] {position:fixed !important;left:auto !important;z-index:50;}
.pc1[data-state~="fixedPosition"].pc1_footer {top:auto;bottom:0;}
.pc1bg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.pc1inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.pc1centeredContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="siteBackground">.siteBackground {width:100%;position:absolute;}
.siteBackgroundbgBeforeTransition {position:absolute;top:0;}
.siteBackgroundbgAfterTransition {position:absolute;top:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="fc1">.fc1screenWidthBackground {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.fc1[data-state~="fixedPosition"] {position:fixed !important;left:auto !important;z-index:50;}
.fc1[data-state~="fixedPosition"].fc1_footer {top:auto;bottom:0;}
.fc1bg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.fc1inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.fc1centeredContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-js0oueov">.style-js0oueov {-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;-webkit-user-drag:none;-moz-user-drag:none;-ms-user-drag:none;user-drag:none;-webkit-user-modify:ready-only;-moz-user-modify:ready-only;-ms-user-modify:ready-only;user-modify:ready-only;background-color:rgba(238, 238, 238, 1); border-radius:0 0 0 0; margin-top:1px;}
.style-js0oueov_btn div {height:40px;line-height:45px;width:50px;background-color:rgba(238, 238, 238, 1);border-radius:0 0 0 0; position:absolute;top:50%;margin-top:-30px;cursor:pointer;text-align:center;}
.style-js0oueovbuttonPrev {transition:opacity 0.5s ease 0s; opacity:0;left:-10px;border-radius:0 0 0 0; border-bottom-left-radius:0 !important;border-top-left-radius:0 !important;}
.style-js0oueov[data-state~="mobile"] .style-js0oueovbuttonPrev {opacity:1;}
.style-js0oueovbuttonNext {transition:opacity 0.5s ease 0s; opacity:0;right:-10px;border-radius:0 0 0 0; border-bottom-right-radius:0 !important;border-top-right-radius:0 !important;}
.style-js0oueov[data-state~="mobile"] .style-js0oueovbuttonNext {opacity:1;}
.style-js0oueov_btn span {display:inline-block;border:5px solid transparent;}
.style-js0oueovbuttonNext span {border-left:10px solid #505050;margin-right:5px;}
.style-js0oueovbuttonPrev span {border-right:10px solid #505050;margin-left:5px;}
.style-js0oueov:hover .style-js0oueov_btn div {opacity:1;}
.style-js0oueov[data-state~="touchRollOver"] .style-js0oueov_btn div {opacity:1;}
.style-js0oueov_helpers {position:absolute;bottom:45px;right:10px;text-align:right;color:#505050;}
.style-js0oueovcounter {display:inline-block;padding-left:5px;font-family:arial, helvetica,sans-serif;font-size:12px;}
.style-js0oueovautoplay {display:inline-block;width:10px;height:10px;line-height:10px;padding:5px;cursor:pointer;text-align:center;}
.style-js0oueov[data-state~="autoplayOff"] .style-js0oueovautoplay > span {display:inline-block;border:5px solid transparent;border-left:5px solid #505050;width:0;height:0;}
.style-js0oueov[data-state~="autoplayOn"] .style-js0oueovautoplay > span {display:inline-block;border-left:2px solid #505050;border-right:2px solid #505050;height:10px;width:1px;margin-right:5px;}
.style-js0oueov[data-state~="showButtons"] .style-js0oueov_btn div {opacity:1;}
.style-js0oueov[data-text-alignment="right"] .style-js0oueovimageItempanel {right:10px;left:90px;}
.style-js0oueov[data-text-alignment="right"] .style-js0oueov_helpers {left:10px;right:initial;}
.style-js0oueov[data-text-alignment="right"][data-state~="hidePlayButton"] .style-js0oueovautoplay {display:none;}
.style-js0oueovimageItemtitle,.style-js0oueovimageItemdescription {overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:pre-line;}
.style-js0oueovimageItemimageWrapper {position:absolute;}
.style-js0oueovimageItemzoom {height:100%;position:absolute;top:0px;right:0px;bottom:70px;left:0px;border-radius:0 0 0 0;}
.style-js0oueovimageItemimage {border-radius:0 0 0 0;}
.style-js0oueovimageItempanel {transition:opacity 0.3s ease 0s; position:absolute;right:90px;bottom:10px;left:10px;height:50px;}
.style-js0oueovimageItemtitle,.style-js0oueovimageItemdescription,.style-js0oueovimageItemlink {color:#505050;}
.style-js0oueovimageItemdescription,.style-js0oueovimageItemlink {font:normal normal normal 15px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif ;}
.style-js0oueovimageItemdescription {white-space:nowrap;}
.style-js0oueovimageItemtitle,.style-js0oueovimageItemlink {white-space:nowrap;}
.style-js0oueovimageItemtitle {font:normal normal normal 19px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif;}
.style-js0oueovimageItemlink {text-decoration:underline;cursor:pointer;position:absolute;right:-80px;top:28px;}
.style-js0oueovimageItem[data-state~="defaultPanelState"] .style-js0oueovimageItempanel {opacity:0;}
.style-js0oueovimageItem[data-state~="showPanel"] .style-js0oueovimageItempanel {opacity:1;}
.style-js0oueovimageItem[data-state~="transOut"] .style-js0oueovimageItempanel,.style-js0oueovimageItem[data-state~="transIn"] .style-js0oueovimageItempanel {opacity:0;}
.style-js0oueovimageItemimageimage {position:static;box-shadow:#000 0 0 0;user-select:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jt9wyseu">.style-jt9wyseu button.style-jt9wyseulink {width:100%;}
.style-jt9wyseu[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jt9wyseulink,.style-jt9wyseu[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jt9wyseulabelwrapper {text-align:initial;display:flex;align-items:center;}
.style-jt9wyseu[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="center"] .style-jt9wyseulink,.style-jt9wyseu[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="center"] .style-jt9wyseulabelwrapper {justify-content:center;}
.style-jt9wyseu[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="left"] .style-jt9wyseulink,.style-jt9wyseu[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="left"] .style-jt9wyseulabelwrapper {justify-content:flex-start;}
.style-jt9wyseu[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="right"] .style-jt9wyseulink,.style-jt9wyseu[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="right"] .style-jt9wyseulabelwrapper {justify-content:flex-end;}
.style-jt9wyseulink {border-radius:0; position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;transition:border-color 0.4s ease 0s, background-color 0.4s ease 0s; }
.style-jt9wyseulabel {font:normal normal 700 15px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif; transition:color 0.4s ease 0s; color:#6BC778;display:inline-block;margin:calc(-1 * 0px) 0px 0;position:relative;white-space:nowrap;}
.style-jt9wyseu[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jt9wyseulabel {margin:0;}
.style-jt9wyseu[data-disabled="false"] .style-jt9wyseulink {background-color:transparent;border:solid rgba(237, 89, 76, 1) 0px;cursor:pointer !important;}
.style-jt9wyseu[data-disabled="false"]:active[data-state~="mobile"] .style-jt9wyseulink,.style-jt9wyseu[data-disabled="false"]:hover[data-state~="desktop"] .style-jt9wyseulink,.style-jt9wyseu[data-disabled="false"][data-preview~="hover"] .style-jt9wyseulink {background-color:transparent;border-color:rgba(80, 80, 80, 1);}
.style-jt9wyseu[data-disabled="false"]:active[data-state~="mobile"] .style-jt9wyseulabel,.style-jt9wyseu[data-disabled="false"]:hover[data-state~="desktop"] .style-jt9wyseulabel,.style-jt9wyseu[data-disabled="false"][data-preview~="hover"] .style-jt9wyseulabel {color:#969696;}
.style-jt9wyseu[data-disabled="true"] .style-jt9wyseulink,.style-jt9wyseu[data-preview~="disabled"] .style-jt9wyseulink {background-color:rgba(204, 204, 204, 1);border-color:rgba(204, 204, 204, 1);}
.style-jt9wyseu[data-disabled="true"] .style-jt9wyseulabel,.style-jt9wyseu[data-preview~="disabled"] .style-jt9wyseulabel {color:#FFFFFF;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jsnitt73">.style-jsnitt73 button.style-jsnitt73link {width:100%;}
.style-jsnitt73[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jsnitt73link,.style-jsnitt73[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jsnitt73labelwrapper {text-align:initial;display:flex;align-items:center;}
.style-jsnitt73[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="center"] .style-jsnitt73link,.style-jsnitt73[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="center"] .style-jsnitt73labelwrapper {justify-content:center;}
.style-jsnitt73[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="left"] .style-jsnitt73link,.style-jsnitt73[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="left"] .style-jsnitt73labelwrapper {justify-content:flex-start;}
.style-jsnitt73[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="right"] .style-jsnitt73link,.style-jsnitt73[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="right"] .style-jsnitt73labelwrapper {justify-content:flex-end;}
.style-jsnitt73link {border-radius:0; position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;transition:border-color 0.4s ease 0s, background-color 0.4s ease 0s; }
.style-jsnitt73label {font:normal normal normal 15px/1.4em helvetica-w01-roman,helvetica-w02-roman,helvetica-lt-w10-roman,sans-serif; transition:color 0.4s ease 0s; color:#6BC778;display:inline-block;margin:calc(-1 * 0px) 0px 0;position:relative;white-space:nowrap;}
.style-jsnitt73[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jsnitt73label {margin:0;}
.style-jsnitt73[data-disabled="false"] .style-jsnitt73link {background-color:transparent;border:solid rgba(237, 89, 76, 1) 0px;cursor:pointer !important;}
.style-jsnitt73[data-disabled="false"]:active[data-state~="mobile"] .style-jsnitt73link,.style-jsnitt73[data-disabled="false"]:hover[data-state~="desktop"] .style-jsnitt73link,.style-jsnitt73[data-disabled="false"][data-preview~="hover"] .style-jsnitt73link {background-color:transparent;border-color:rgba(80, 80, 80, 1);}
.style-jsnitt73[data-disabled="false"]:active[data-state~="mobile"] .style-jsnitt73label,.style-jsnitt73[data-disabled="false"]:hover[data-state~="desktop"] .style-jsnitt73label,.style-jsnitt73[data-disabled="false"][data-preview~="hover"] .style-jsnitt73label {color:#969696;}
.style-jsnitt73[data-disabled="true"] .style-jsnitt73link,.style-jsnitt73[data-preview~="disabled"] .style-jsnitt73link {background-color:rgba(204, 204, 204, 1);border-color:rgba(204, 204, 204, 1);}
.style-jsnitt73[data-disabled="true"] .style-jsnitt73label,.style-jsnitt73[data-preview~="disabled"] .style-jsnitt73label {color:#FFFFFF;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jsniu3b8">.style-jsniu3b8 button.style-jsniu3b8link {width:100%;}
.style-jsniu3b8[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jsniu3b8link,.style-jsniu3b8[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jsniu3b8labelwrapper {text-align:initial;display:flex;align-items:center;}
.style-jsniu3b8[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="center"] .style-jsniu3b8link,.style-jsniu3b8[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="center"] .style-jsniu3b8labelwrapper {justify-content:center;}
.style-jsniu3b8[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="left"] .style-jsniu3b8link,.style-jsniu3b8[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="left"] .style-jsniu3b8labelwrapper {justify-content:flex-start;}
.style-jsniu3b8[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="right"] .style-jsniu3b8link,.style-jsniu3b8[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="right"] .style-jsniu3b8labelwrapper {justify-content:flex-end;}
.style-jsniu3b8link {border-radius:0; position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;transition:border-color 0.4s ease 0s, background-color 0.4s ease 0s; }
.style-jsniu3b8label {font:normal normal normal 15px/1.4em helvetica-w01-roman,helvetica-w02-roman,helvetica-lt-w10-roman,sans-serif; transition:color 0.4s ease 0s; color:#6BC778;display:inline-block;margin:calc(-1 * 0px) 0px 0;position:relative;white-space:nowrap;}
.style-jsniu3b8[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jsniu3b8label {margin:0;}
.style-jsniu3b8[data-disabled="false"] .style-jsniu3b8link {background-color:transparent;border:solid rgba(237, 89, 76, 1) 0px;cursor:pointer !important;}
.style-jsniu3b8[data-disabled="false"]:active[data-state~="mobile"] .style-jsniu3b8link,.style-jsniu3b8[data-disabled="false"]:hover[data-state~="desktop"] .style-jsniu3b8link,.style-jsniu3b8[data-disabled="false"][data-preview~="hover"] .style-jsniu3b8link {background-color:transparent;border-color:rgba(80, 80, 80, 1);}
.style-jsniu3b8[data-disabled="false"]:active[data-state~="mobile"] .style-jsniu3b8label,.style-jsniu3b8[data-disabled="false"]:hover[data-state~="desktop"] .style-jsniu3b8label,.style-jsniu3b8[data-disabled="false"][data-preview~="hover"] .style-jsniu3b8label {color:#969696;}
.style-jsniu3b8[data-disabled="true"] .style-jsniu3b8link,.style-jsniu3b8[data-preview~="disabled"] .style-jsniu3b8link {background-color:rgba(204, 204, 204, 1);border-color:rgba(204, 204, 204, 1);}
.style-jsniu3b8[data-disabled="true"] .style-jsniu3b8label,.style-jsniu3b8[data-preview~="disabled"] .style-jsniu3b8label {color:#FFFFFF;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jsniuddm">.style-jsniuddm button.style-jsniuddmlink {width:100%;}
.style-jsniuddm[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jsniuddmlink,.style-jsniuddm[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jsniuddmlabelwrapper {text-align:initial;display:flex;align-items:center;}
.style-jsniuddm[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="center"] .style-jsniuddmlink,.style-jsniuddm[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="center"] .style-jsniuddmlabelwrapper {justify-content:center;}
.style-jsniuddm[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="left"] .style-jsniuddmlink,.style-jsniuddm[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="left"] .style-jsniuddmlabelwrapper {justify-content:flex-start;}
.style-jsniuddm[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="right"] .style-jsniuddmlink,.style-jsniuddm[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="right"] .style-jsniuddmlabelwrapper {justify-content:flex-end;}
.style-jsniuddmlink {border-radius:0; position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;transition:border-color 0.4s ease 0s, background-color 0.4s ease 0s; }
.style-jsniuddmlabel {font:normal normal normal 15px/1.4em helvetica-w01-roman,helvetica-w02-roman,helvetica-lt-w10-roman,sans-serif; transition:color 0.4s ease 0s; color:#6BC778;display:inline-block;margin:calc(-1 * 0px) 0px 0;position:relative;white-space:nowrap;}
.style-jsniuddm[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jsniuddmlabel {margin:0;}
.style-jsniuddm[data-disabled="false"] .style-jsniuddmlink {background-color:transparent;border:solid rgba(237, 89, 76, 1) 0px;cursor:pointer !important;}
.style-jsniuddm[data-disabled="false"]:active[data-state~="mobile"] .style-jsniuddmlink,.style-jsniuddm[data-disabled="false"]:hover[data-state~="desktop"] .style-jsniuddmlink,.style-jsniuddm[data-disabled="false"][data-preview~="hover"] .style-jsniuddmlink {background-color:transparent;border-color:rgba(80, 80, 80, 1);}
.style-jsniuddm[data-disabled="false"]:active[data-state~="mobile"] .style-jsniuddmlabel,.style-jsniuddm[data-disabled="false"]:hover[data-state~="desktop"] .style-jsniuddmlabel,.style-jsniuddm[data-disabled="false"][data-preview~="hover"] .style-jsniuddmlabel {color:#969696;}
.style-jsniuddm[data-disabled="true"] .style-jsniuddmlink,.style-jsniuddm[data-preview~="disabled"] .style-jsniuddmlink {background-color:rgba(204, 204, 204, 1);border-color:rgba(204, 204, 204, 1);}
.style-jsniuddm[data-disabled="true"] .style-jsniuddmlabel,.style-jsniuddm[data-preview~="disabled"] .style-jsniuddmlabel {color:#FFFFFF;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jrl7odyq">.style-jrl7odyq button.style-jrl7odyqlink {width:100%;}
.style-jrl7odyq[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jrl7odyqlink,.style-jrl7odyq[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jrl7odyqlabelwrapper {text-align:initial;display:flex;align-items:center;}
.style-jrl7odyq[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="center"] .style-jrl7odyqlink,.style-jrl7odyq[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="center"] .style-jrl7odyqlabelwrapper {justify-content:center;}
.style-jrl7odyq[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="left"] .style-jrl7odyqlink,.style-jrl7odyq[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="left"] .style-jrl7odyqlabelwrapper {justify-content:flex-start;}
.style-jrl7odyq[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="right"] .style-jrl7odyqlink,.style-jrl7odyq[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="right"] .style-jrl7odyqlabelwrapper {justify-content:flex-end;}
.style-jrl7odyqlink {border-radius:0; position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;transition:border-color 0.4s ease 0s, background-color 0.4s ease 0s; }
.style-jrl7odyqlabel {font:normal normal normal 13px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif ; transition:color 0.4s ease 0s; color:#969696;display:inline-block;margin:calc(-1 * 0px) 0px 0;position:relative;white-space:nowrap;}
.style-jrl7odyq[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jrl7odyqlabel {margin:0;}
.style-jrl7odyq[data-disabled="false"] .style-jrl7odyqlink {background-color:transparent;border:solid rgba(33, 34, 35, 1) 0px;cursor:pointer !important;}
.style-jrl7odyq[data-disabled="false"]:active[data-state~="mobile"] .style-jrl7odyqlink,.style-jrl7odyq[data-disabled="false"]:hover[data-state~="desktop"] .style-jrl7odyqlink,.style-jrl7odyq[data-disabled="false"][data-preview~="hover"] .style-jrl7odyqlink {background-color:transparent;border-color:rgba(33, 34, 35, 1);}
.style-jrl7odyq[data-disabled="false"]:active[data-state~="mobile"] .style-jrl7odyqlabel,.style-jrl7odyq[data-disabled="false"]:hover[data-state~="desktop"] .style-jrl7odyqlabel,.style-jrl7odyq[data-disabled="false"][data-preview~="hover"] .style-jrl7odyqlabel {color:#6BC778;}
.style-jrl7odyq[data-disabled="true"] .style-jrl7odyqlink,.style-jrl7odyq[data-preview~="disabled"] .style-jrl7odyqlink {background-color:rgba(204, 204, 204, 1);border-color:rgba(204, 204, 204, 1);}
.style-jrl7odyq[data-disabled="true"] .style-jrl7odyqlabel,.style-jrl7odyq[data-preview~="disabled"] .style-jrl7odyqlabel {color:#FFFFFF;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jseslf6h">.style-jseslf6h_zoomedin {cursor:url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_out.png), url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_out.cur), auto;overflow:hidden;display:block;}
.style-jseslf6h_zoomedout {cursor:url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_in.png), url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_in.cur), auto;}
.style-jseslf6hlink {display:block;overflow:hidden;}
.style-jseslf6himg {overflow:hidden;}
.style-jseslf6himgimage {position:static;box-shadow:#000 0 0 0;user-select:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-ja2d5f9f">.style-ja2d5f9f {overflow:hidden;}
.style-ja2d5f9f iframe {position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden;}
.style-ja2d5f9fpreloaderOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.style-ja2d5f9fpreloaderOverlaycontent {width:100%;height:100%;}
.style-ja2d5f9funavailableMessageOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.style-ja2d5f9funavailableMessageOverlaycontent {width:100%;height:100%;background:rgba(255, 255, 255, 0.9);font-size:0;margin-top:5px;}
.style-ja2d5f9funavailableMessageOverlaytextContainer {color:#373737;font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:14px;display:inline-block;vertical-align:middle;width:100%;margin-top:10px;text-align:center;}
.style-ja2d5f9funavailableMessageOverlayreloadButton {display:inline-block;}
.style-ja2d5f9funavailableMessageOverlay a {color:#0099FF;text-decoration:underline;cursor:pointer;}
.style-ja2d5f9funavailableMessageOverlayiconContainer {display:none;}
.style-ja2d5f9funavailableMessageOverlaydismissButton {display:none;}
.style-ja2d5f9funavailableMessageOverlaytextTitle {font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;display:none;}
.style-ja2d5f9funavailableMessageOverlay[data-state~="hideIframe"] .style-ja2d5f9funavailableMessageOverlay_buttons {opacity:1;}
.style-ja2d5f9funavailableMessageOverlay[data-state~="hideOverlay"] {display:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jrqv3wvr">.style-jrqv3wvr {overflow:hidden;}
.style-jrqv3wvr iframe {position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden;}
.style-jrqv3wvrpreloaderOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.style-jrqv3wvrpreloaderOverlaycontent {width:100%;height:100%;}
.style-jrqv3wvrunavailableMessageOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.style-jrqv3wvrunavailableMessageOverlaycontent {width:100%;height:100%;background:rgba(255, 255, 255, 0.9);font-size:0;margin-top:5px;}
.style-jrqv3wvrunavailableMessageOverlaytextContainer {color:#373737;font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:14px;display:inline-block;vertical-align:middle;width:100%;margin-top:10px;text-align:center;}
.style-jrqv3wvrunavailableMessageOverlayreloadButton {display:inline-block;}
.style-jrqv3wvrunavailableMessageOverlay a {color:#0099FF;text-decoration:underline;cursor:pointer;}
.style-jrqv3wvrunavailableMessageOverlayiconContainer {display:none;}
.style-jrqv3wvrunavailableMessageOverlaydismissButton {display:none;}
.style-jrqv3wvrunavailableMessageOverlaytextTitle {font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;display:none;}
.style-jrqv3wvrunavailableMessageOverlay[data-state~="hideIframe"] .style-jrqv3wvrunavailableMessageOverlay_buttons {opacity:1;}
.style-jrqv3wvrunavailableMessageOverlay[data-state~="hideOverlay"] {display:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="controller1">.controller1 {display:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="ca1">.ca1_zoomedin {cursor:url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_out.png), url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_out.cur), auto;overflow:hidden;display:block;}
.ca1_zoomedout {cursor:url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_in.png), url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_in.cur), auto;}
.ca1link {display:block;overflow:hidden;}
.ca1img {overflow:hidden;}
.ca1imgimage {position:static;box-shadow:#000 0 0 0;user-select:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="s_BIwzIGroupSkin">.s_BIwzIGroupSkin {pointer-events:none;}
.s_BIwzIGroupSkin_ie10 {max-width:0;max-height:0;}
.s_BIwzIGroupSkininlineContent {pointer-events:all;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jth03aop">.style-jth03aop {overflow:hidden;}
.style-jth03aop iframe {position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden;}
.style-jth03aoppreloaderOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.style-jth03aoppreloaderOverlaycontent {width:100%;height:100%;}
.style-jth03aopunavailableMessageOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.style-jth03aopunavailableMessageOverlaycontent {width:100%;height:100%;background:rgba(255, 255, 255, 0.9);font-size:0;margin-top:5px;}
.style-jth03aopunavailableMessageOverlaytextContainer {color:#373737;font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:14px;display:inline-block;vertical-align:middle;width:100%;margin-top:10px;text-align:center;}
.style-jth03aopunavailableMessageOverlayreloadButton {display:inline-block;}
.style-jth03aopunavailableMessageOverlay a {color:#0099FF;text-decoration:underline;cursor:pointer;}
.style-jth03aopunavailableMessageOverlayiconContainer {display:none;}
.style-jth03aopunavailableMessageOverlaydismissButton {display:none;}
.style-jth03aopunavailableMessageOverlaytextTitle {font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;display:none;}
.style-jth03aopunavailableMessageOverlay[data-state~="hideIframe"] .style-jth03aopunavailableMessageOverlay_buttons {opacity:1;}
.style-jth03aopunavailableMessageOverlay[data-state~="hideOverlay"] {display:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="bgis1">.bgis1bg {background-color:rgba(80, 80, 80, 1); box-sizing:border-box;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;border-top:0px solid rgba(33, 34, 35, 1);border-bottom:0px solid rgba(33, 34, 35, 1);}
.bgis1inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jsesny9l">.style-jsesny9l {box-sizing:border-box;border-top:1px solid rgba(238, 238, 238, 1);height:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jrjg5p5g">.style-jrjg5p5g {box-sizing:border-box;border-top:1px solid rgba(238, 238, 238, 1);height:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="hl1">.hl1 {box-sizing:border-box;border-top:1px solid rgba(238, 238, 238, 1);height:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="hz11uw5e_hz11uw5e">.hz11uw5e_hz11uw5e {-webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);}
.hz11uw5e_hz11uw5elink,.hz11uw5e_hz11uw5esvg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.hz11uw5e_hz11uw5e svg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;margin:auto;}
.hz11uw5e_hz11uw5e_non-scaling-stroke * {vector-effect:non-scaling-stroke;}
.hz11uw5e_hz11uw5e_with-shadow svg {overflow:visible !important;}</style><style type="text/css" data-styleid="c2">.c2bg {overflow:hidden;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background-color:rgba(238, 238, 238, 1);}
.c2inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="lb1">.lb1itemsContainer {position:absolute;width:100%;height:100%;white-space:nowrap;}
.lb1itemsContainer > li:last-child {margin:0 !important;}
.lb1[data-state~="mobileView"] .lb1itemsContainer {position:absolute;width:100%;height:100%;white-space:normal;}
.lb1 a {display:block;height:100%;}
.lb1imageItemlink {cursor:pointer;}
.lb1imageItemimageimage {position:static;box-shadow:#000 0 0 0;user-select:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jrjganni">.style-jrjganni {max-height:2000px;width:0 !important;min-width:0 !important;}
.style-jrjganniline {border-left:2px solid rgba(107, 199, 120, 1);margin-left:-1px;width:100%;height:100%;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jruu2pt9">.style-jruu2pt9_pos {height:2.3em;position:absolute;right:0;bottom:0;left:0;text-align:center;}
.style-jruu2pt9showMore {cursor:pointer;display:inline-block;line-height:2.3em !important;padding:0 10px;text-decoration:underline !important;color:#505050;font:normal normal normal 15px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif ;}
.style-jruu2pt9[data-state~="fullView"] .style-jruu2pt9showMore {display:none;}
.style-jruu2pt9itemsContainer {position:absolute;top:0;right:0;bottom:2.3em;left:0;}
.style-jruu2pt9imageItemtitle,.style-jruu2pt9imageItemdescription {overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:pre-line;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;}
.style-jruu2pt9imageItemimage,.style-jruu2pt9imageItem_imgBorder,.style-jruu2pt9imageItemimageWrapper,.style-jruu2pt9imageItemzoom {border-radius:0;}
.style-jruu2pt9imageItemimageWrapper,.style-jruu2pt9imageItem_imgBorder,.style-jruu2pt9imageItemzoom {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-jruu2pt9imageItemimageWrapper {}
.style-jruu2pt9imageItem_imgBorder {border:solid 0px transparent;background:transparent;}
.style-jruu2pt9imageItemzoom {background:transparent;padding:10px;opacity:0;transition:opacity 0.4s ease 0s; overflow:hidden;}
.style-jruu2pt9imageItemtitle {font:normal normal normal 11px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif; color:#505050;white-space:nowrap;}
.style-jruu2pt9imageItemdescription {color:#505050;font:normal normal normal 15px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif ;}
.style-jruu2pt9imageItemlink {color:#505050;font:normal normal normal 15px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif ; position:absolute;left:10px;right:10px;bottom:10px;text-decoration:underline !important;white-space:nowrap;}
.style-jruu2pt9imageItem:hover .style-jruu2pt9imageItemzoom {opacity:1;transition:opacity 0.4s ease 0s;}
.style-jruu2pt9imageItemimageimage {position:static;box-shadow:#000 0 0 0;user-select:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="txtNew">.txtNew {word-wrap:break-word;text-align:start;}
.txtNew_override-left * {text-align:left !important;}
.txtNew_override-right * {text-align:right !important;}
.txtNew_override-center * {text-align:center !important;}
.txtNew_override-justify * {text-align:justify !important;}
.txtNew > * {pointer-events:auto;}
.txtNew li {font-style:inherit;font-weight:inherit;line-height:inherit;letter-spacing:normal;}
.txtNew ol,.txtNew ul {padding-left:1.3em;padding-right:0;margin-left:0.5em;margin-right:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew ul {list-style-type:disc;}
.txtNew ol {list-style-type:decimal;}
.txtNew ul ul,.txtNew ol ul {list-style-type:circle;}
.txtNew ul ul ul,.txtNew ol ul ul {list-style-type:square;}
.txtNew ul ol ul,.txtNew ol ol ul {list-style-type:square;}
.txtNew ul[dir="rtl"],.txtNew ol[dir="rtl"] {padding-left:0;padding-right:1.3em;margin-left:0;margin-right:0.5em;}
.txtNew ul[dir="rtl"] ul,.txtNew ul[dir="rtl"] ol,.txtNew ol[dir="rtl"] ul,.txtNew ol[dir="rtl"] ol {padding-left:0;padding-right:1.3em;margin-left:0;margin-right:0.5em;}
.txtNew p {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h1 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h2 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h3 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h4 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h5 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h6 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew a {color:inherit;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jrjgciur">.style-jrjgciurbg {background-color:rgba(255, 255, 255, 1); box-sizing:border-box;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;border-top:3px solid rgba(107, 199, 120, 1);border-bottom:0px solid rgba(107, 199, 120, 1);}
.style-jrjgciurinlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="p1">.p1bg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.p1[data-state~="mobileView"] .p1bg {left:10px;right:10px;}
.p1inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="s_DtaksTPAWidgetSkin">.s_DtaksTPAWidgetSkin {overflow:hidden;}
.s_DtaksTPAWidgetSkin iframe {position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinpreloaderOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinpreloaderOverlaycontent {width:100%;height:100%;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlaycontent {width:100%;height:100%;background:rgba(255, 255, 255, 0.9);font-size:0;margin-top:5px;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlaytextContainer {color:#373737;font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:14px;display:inline-block;vertical-align:middle;width:100%;margin-top:10px;text-align:center;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlayreloadButton {display:inline-block;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlay a {color:#0099FF;text-decoration:underline;cursor:pointer;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlayiconContainer {display:none;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlaydismissButton {display:none;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlaytextTitle {font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;display:none;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlay[data-state~="hideIframe"] .s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlay_buttons {opacity:1;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlay[data-state~="hideOverlay"] {display:none;}</style></div><div class="noop visual-focus-on" style="position:relative"><div id="FONTS_CONTAINER"></div><div id="SITE_BACKGROUND" style="height:100%;top:0px;bottom:;right:;position:absolute" class="siteBackground"><div id="SITE_BACKGROUND_previous_noPrev" class="siteBackgroundprevious"><div id="SITE_BACKGROUNDpreviousImage" class="siteBackgroundpreviousImage"></div><div id="SITE_BACKGROUNDpreviousVideo" class="siteBackgroundpreviousVideo"></div><div id="SITE_BACKGROUND_previousOverlay_noPrev" class="siteBackgroundpreviousOverlay"></div></div><div id="SITE_BACKGROUND_current_customBgImg1fv" style="top:0;height:100%;width:100%;background-color:rgba(255, 255, 255, 1);display:;position:absolute" data-position="absolute" class="siteBackgroundcurrent"><div id="SITE_BACKGROUND_currentImage_customBgImg1fv" style="position:absolute;top:0;height:100%;width:100%" data-type="bgimage" data-height="100%" class="siteBackgroundcurrentImage"></div><div id="SITE_BACKGROUNDcurrentVideo" class="siteBackgroundcurrentVideo"></div><div id="SITE_BACKGROUND_currentOverlay_customBgImg1fv" style="position:absolute;top:0;width:100%;height:100%" class="siteBackgroundcurrentOverlay"></div></div></div><div id="SITE_ROOT" class="SITE_ROOT" style="width:100%;min-width:980px;top:0;padding-bottom:0" aria-hidden="false"><div id="masterPage" style="top:0;bottom:;right:;width:100%;position:static;visibility:hidden"><style id="masterPage-content-area-styles">
  
#SITE_HEADER {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#SITE_FOOTER {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#PAGES_CONTAINER {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-jr0q6fee {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-jr0q6mjv {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}</style><header data-is-mobile="false" data-state="" data-site-width="980" data-header-top="0" style="position:absolute;left:0;margin-left:0;width:100%;min-width:980px;top:0;bottom:;right:;height:262px" class="fc1" id="SITE_HEADER"><div style="left:0;width:100%" id="SITE_HEADERscreenWidthBackground" class="fc1screenWidthBackground"></div><div id="SITE_HEADERcenteredContent" class="fc1centeredContent"><div style="margin-left:calc((100% - 980px) / 2);width:980px" id="SITE_HEADERbg" class="fc1bg"></div><div id="SITE_HEADERinlineContent" class="fc1inlineContent"><style id="SITE_HEADER-content-area-styles">
  
#hyzpegvu {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#hz2uyrta {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#hz13ov6w {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#hz13v3hc {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#hz2ir8eh {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#DrpDwnMn0 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-jrjhehat {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-jsadqggt {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}</style><div style="top:227px;bottom:;left:-179px;right:;width:1337px;height:33px;position:absolute" class="bgis1" id="hyzpegvu"><div data-align-type="center" data-fitting-type="legacy_strip_tile" data-type="bgimage" id="hyzpegvubg" class="bgis1bg"></div><div id="hyzpegvuinlineContent" class="bgis1inlineContent"></div></div><div data-packed="true" style="top:113px;bottom:;left:590px;right:;width:220px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="hz2uyrta"><p class="font_7" style="font-size:15px; line-height:1.4em; text-align:right;"><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://www.entregent.net/contact" target="_self"><span style="font-size:15px;">Contactez-nous</span></a></span></p></div><div data-packed="true" style="top:149px;bottom:;left:830px;right:;width:141px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="hz13ov6w"><p class="font_7" style="line-height:1.4em;"><a href="tel:+33638574973" data-content="+33638574973" data-type="phone"><span style="text-align:right;">06 38 57 49 73</span></a></p></div><div data-hide-prejs="true" style="width:85px;height:35px;top:63px;bottom:;left:870px;right:;position:absolute" class="lb1" id="hz13v3hc"><ul aria-label="Social bar" id="hz13v3hcitemsContainer" class="lb1itemsContainer"><li style="width:35px;height:35px;margin-bottom:0;margin-right:15px;display:inline-block" class="lb1imageItem" id="hz13v3hc0image"><a href="https://www.facebook.com/Entregent-2287442831580270/" target="_blank" data-content="https://www.facebook.com/Entregent-2287442831580270/" data-type="external" id="hz13v3hc0imagelink" class="lb1imageItemlink"><div data-image-info="{&quot;imageData&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;Image&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-jt9wtaz8&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;title&quot;:&quot;Facebook - Gris Cercle&quot;,&quot;uri&quot;:&quot;ce6ec7c11b174c0581e20f42bb865ce3.png&quot;,&quot;width&quot;:199,&quot;height&quot;:199,&quot;alt&quot;:&quot;Facebook - Gris Cercle&quot;,&quot;link&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;ExternalLink&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-jt9wtaza&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;url&quot;:&quot;https://www.facebook.com/Entregent-2287442831580270/&quot;,&quot;target&quot;:&quot;_blank&quot;}},&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;}" style="width:35px;height:35px;position:absolute" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="position:absolute" class="lb1imageItemimage" id="hz13v3hc0imageimage"><img id="hz13v3hc0imageimageimage" alt="Facebook - Gris Cercle" data-type="image" itemprop="image"/></div></a></li><li style="width:35px;height:35px;margin-bottom:0;margin-right:15px;display:inline-block" class="lb1imageItem" id="hz13v3hc1image"><a href="https://twitter.com/Freddy_Roy" target="_blank" data-content="https://twitter.com/Freddy_Roy" data-type="external" id="hz13v3hc1imagelink" class="lb1imageItemlink"><div data-image-info="{&quot;imageData&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;Image&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-jt9wtazb&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;title&quot;:&quot;Twitter - Gris Cercle&quot;,&quot;uri&quot;:&quot;444f49eac2e348f89128293b0c6432fd.png&quot;,&quot;width&quot;:199,&quot;height&quot;:199,&quot;alt&quot;:&quot;Twitter - Gris Cercle&quot;,&quot;link&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;ExternalLink&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-jt9wtazb1&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;url&quot;:&quot;https://twitter.com/Freddy_Roy&quot;,&quot;target&quot;:&quot;_blank&quot;}},&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;}" style="width:35px;height:35px;position:absolute" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="position:absolute" class="lb1imageItemimage" id="hz13v3hc1imageimage"><img id="hz13v3hc1imageimageimage" alt="Twitter - Gris Cercle" data-type="image" itemprop="image"/></div></a></li></ul></div><div style="top:114px;bottom:;left:826px;right:;width:5px;height:51px;position:absolute" class="style-jrjganni" id="hz2ir8eh"><div id="hz2ir8ehline" class="style-jrjganniline"></div></div><nav id="DrpDwnMn0" class="hidden-during-prewarmup style-jrjga7ia" style="overflow-x:hidden;top:227px;bottom:;left:0;right:;width:980px;height:33px;position:absolute" data-stretch-buttons-to-menu-width="true" data-same-width-buttons="true" data-num-items="7" data-menuborder-y="0" data-menubtn-border="0" data-ribbon-els="0" data-label-pad="0" data-ribbon-extra="0" data-drophposition="" data-dropalign="left" dir="ltr" data-state="left notMobile"><ul style="text-align:left" aria-label="Site navigation" role="navigation" id="DrpDwnMn0itemsContainer" class="style-jrjga7iaitemsContainer"><li data-direction="ltr" data-listposition="left" data-data-id="bmi0" class="style-jrjga7iarepeaterButton" data-state="menu selected idle link notMobile" id="DrpDwnMn00"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="false" data-listposition="left" href="https://www.entregent.net" target="_self" id="DrpDwnMn00linkElement" class="style-jrjga7iarepeaterButtonlinkElement"><div class="style-jrjga7iarepeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn00bg" class="style-jrjga7iarepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn00label" class="style-jrjga7iarepeaterButtonlabel">Accueil</p></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="bmi1" class="style-jrjga7iarepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn01"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="false" data-listposition="center" href="https://www.entregent.net/consultants" target="_self" id="DrpDwnMn01linkElement" class="style-jrjga7iarepeaterButtonlinkElement"><div class="style-jrjga7iarepeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn01bg" class="style-jrjga7iarepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn01label" class="style-jrjga7iarepeaterButtonlabel">Consultants</p></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="dataItem-jrjh13pm" class="style-jrjga7iarepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn02"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="false" data-listposition="center" href="https://www.entregent.net/honoraires" target="_self" id="DrpDwnMn02linkElement" class="style-jrjga7iarepeaterButtonlinkElement"><div class="style-jrjga7iarepeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn02bg" class="style-jrjga7iarepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn02label" class="style-jrjga7iarepeaterButtonlabel">Honoraires</p></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="bmi2" class="style-jrjga7iarepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn03"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="true" data-listposition="center" href="https://www.entregent.net/expertises" target="_self" id="DrpDwnMn03linkElement" class="style-jrjga7iarepeaterButtonlinkElement"><div class="style-jrjga7iarepeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn03bg" class="style-jrjga7iarepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn03label" class="style-jrjga7iarepeaterButtonlabel">Expertises</p></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="bmi3" class="style-jrjga7iarepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn04"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="false" data-listposition="center" href="https://www.entregent.net/approche" target="_self" id="DrpDwnMn04linkElement" class="style-jrjga7iarepeaterButtonlinkElement"><div class="style-jrjga7iarepeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn04bg" class="style-jrjga7iarepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn04label" class="style-jrjga7iarepeaterButtonlabel">Approche</p></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="bmi4" class="style-jrjga7iarepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn05"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="true" data-listposition="center" href="https://www.entregent.net/contact" target="_self" id="DrpDwnMn05linkElement" class="style-jrjga7iarepeaterButtonlinkElement"><div class="style-jrjga7iarepeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn05bg" class="style-jrjga7iarepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn05label" class="style-jrjga7iarepeaterButtonlabel">Contact</p></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="right" data-data-id="dataItem-ja2chxst" class="style-jrjga7iarepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn06"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="false" data-listposition="right" href="https://www.entregent.net/blog" target="_self" id="DrpDwnMn06linkElement" class="style-jrjga7iarepeaterButtonlinkElement"><div class="style-jrjga7iarepeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn06bg" class="style-jrjga7iarepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn06label" class="style-jrjga7iarepeaterButtonlabel">Blog</p></div></div></a></li><li data-listposition="right" class="style-jrjga7iarepeaterButton" data-state="menu idle header notMobile" id="DrpDwnMn0__more__"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="true" data-listposition="right" id="DrpDwnMn0__more__linkElement" class="style-jrjga7iarepeaterButtonlinkElement"><div class="style-jrjga7iarepeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0__more__bg" class="style-jrjga7iarepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0__more__label" class="style-jrjga7iarepeaterButtonlabel">More</p></div></div></a></li></ul><div id="DrpDwnMn0moreButton" class="style-jrjga7iamoreButton"></div><nav style="visibility:hidden" data-drophposition="" data-dropalign="left" id="DrpDwnMn0dropWrapper" class="style-jrjga7iadropWrapper"><ul style="visibility:hidden" id="DrpDwnMn0moreContainer" class="style-jrjga7iamoreContainer"></ul></nav></nav><div data-packed="true" style="top:114px;bottom:;left:830px;right:;width:141px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="comp-jrjhehat"><p class="font_7" style="line-height:1.4em;"><a href="tel:+33251327220" data-content="+33251327220" data-type="phone"><span style="text-align:right;">02 51 32 72 20</span></a></p></div><div style="top:39px;bottom:;left:20px;right:;width:312px;height:116px;position:absolute" data-exact-height="116" data-content-padding-horizontal="0" data-content-padding-vertical="0" data-display-mode="fill" title="" class="ca1" id="comp-jsadqggt"><a style="width:312px;height:116px;cursor:pointer" href="https://www.entregent.net" target="_self" id="comp-jsadqggtlink" class="ca1link"><div style="width:312px;height:116px;position:relative;top:0;left:0" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="" class="ca1img" id="comp-jsadqggtimg"><svg id="svgcomp-jsadqggtimg" version="1.1" role="img" aria-label="logoentregent-site.png" width="312" height="116" viewbox="0 0 312 116"><defs><style>#mask-comp-jsadqggtimg-svg * {fill: #fff; stroke: #fff; stroke-width: 0;}</style>
<mask id="mask-comp-jsadqggtimg">
  <use id="mask-comp-jsadqggtimg-svg-use" xlink:href="#mask-comp-jsadqggtimg-svg" width="100%" height="100%" x="0" y="0"></use>
</mask>
<svg id="mask-comp-jsadqggtimg-svg" preserveaspectratio="none" data-bbox="20 20 160 160" viewbox="20 20 160 160" height="200" width="200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" data-type="shape" role="img">
  <g>
    <path d="M180 20v160H20V20h160z"/>
  </g>
</svg>

</defs><image id="comp-jsadqggtimgimage" data-type="image" mask="url(#mask-comp-jsadqggtimg)" data-svg-mask="mask-comp-jsadqggtimg-svg" width="312" height="116" x="0" y="0" transform="" preserveaspectratio="xMidYMid slice" xlink:href="https://static.wixstatic.com/media/925a58_f10c829feee447b9924e2a851511ac7d~mv2.png/v1/crop/x_109,y_0,w_769,h_287/fill/w_186,h_70,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/logoentregent-site.png"></image></svg></div></a></div></div></div></header><footer style="bottom:auto;left:0;margin-left:0;width:100%;min-width:980px;top:762px;right:;height:283px;position:absolute" class="fc1_footer fc1" data-site-width="980" data-fixedposition="false" data-isrunninginmobile="false" data-state=" " id="SITE_FOOTER"><div style="left:0;width:100%" id="SITE_FOOTERscreenWidthBackground" class="fc1screenWidthBackground"></div><div style="width:100%" id="SITE_FOOTERcenteredContent" class="fc1centeredContent"><div style="margin-left:calc((100% - 980px) / 2);width:980px" id="SITE_FOOTERbg" class="fc1bg"></div><div id="SITE_FOOTERinlineContent" class="fc1inlineContent"><style id="SITE_FOOTER-content-area-styles">
  
#idk9c74i {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#i0fgqdst {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#SITE_STRUCTURE_WRichText_1 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#FvGrdLn1 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#FvGrdLna {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#FvGrdLnd {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#StBttn2 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#StBttn3 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#StBttn6 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#StBttn8 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#FvGrdLnh {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#FvGrdLno {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#StBttnd {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#StBttne {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#FvGrdLnp {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#StBttnf {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-jth02f4i {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}</style><div style="top:32px;bottom:;left:-179px;right:;width:1337px;height:246px;position:absolute" class="style-jrjgciur" id="idk9c74i"><div data-align-type="center" data-fitting-type="legacy_strip_tile" data-type="bgimage" id="idk9c74ibg" class="style-jrjgciurbg"></div><div id="idk9c74iinlineContent" class="style-jrjgciurinlineContent"></div></div><div style="top:222px;bottom:;left:-179px;right:;width:1337px;height:56px;position:absolute" class="bgis1" id="i0fgqdst"><div data-align-type="center" data-fitting-type="legacy_strip_tile" data-type="bgimage" id="i0fgqdstbg" class="bgis1bg"></div><div id="i0fgqdstinlineContent" class="bgis1inlineContent"></div></div><div data-packed="true" style="top:242px;bottom:;left:350px;right:;width:273px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="SITE_STRUCTURE_WRichText_1"><p class="font_9" style="text-align:center;"><span class="color_12">&copy; Entregent 2019 - Pays de La Loire</span></p></div><div data-border-width="1px" style="transform-origin:center 0.5px;top:90px;bottom:;left:10px;right:;width:249px;height:5px;position:absolute" class="style-jrjgcwgb" id="FvGrdLn1"></div><div data-border-width="1px" style="transform-origin:center 0.5px;top:141px;bottom:;left:10px;right:;width:249px;height:5px;position:absolute" class="hl4" id="FvGrdLna"></div><div data-border-width="1px" style="transform-origin:center 0.5px;top:192px;bottom:;left:10px;right:;width:249px;height:5px;position:absolute" class="hl4" id="FvGrdLnd"></div><div id="StBttn2" data-align="left" data-disabled="false" data-margin="0" data-should-use-flex="true" data-width="151" data-height="21" style="top:111px;bottom:;left:10px;right:;width:151px;height:21px;position:absolute" class="style-jt9wyseu" data-state="desktop shouldUseFlex left"><a href="https://www.entregent.net/expertises" target="_self" role="button" id="StBttn2link" class="g-transparent-a style-jt9wyseulink"><span style="margin-left:0" id="StBttn2label" class="style-jt9wyseulabel">Nos expertises</span></a></div><div id="StBttn3" data-align="left" data-disabled="false" data-margin="0" data-should-use-flex="true" data-width="115" data-height="22" style="top:111px;bottom:;left:360px;right:;width:115px;height:22px;position:absolute" class="style-jt9wyseu" data-state="desktop shouldUseFlex left"><a href="https://www.entregent.net/faq" target="_self" role="button" id="StBttn3link" class="g-transparent-a style-jt9wyseulink"><span style="margin-left:0" id="StBttn3label" class="style-jt9wyseulabel">FAQ</span></a></div><div id="StBttn6" data-align="left" data-disabled="false" data-margin="0" data-should-use-flex="true" data-width="173" data-height="21" style="top:60px;bottom:;left:10px;right:;width:173px;height:21px;position:absolute" class="style-jt9wyseu" data-state="desktop shouldUseFlex left"><a href="https://www.entregent.net/consultants" target="_self" role="button" id="StBttn6link" class="g-transparent-a style-jt9wyseulink"><span style="margin-left:0" id="StBttn6label" class="style-jt9wyseulabel">Qui sommes-nous ?</span></a></div><div id="StBttn8" data-align="left" data-disabled="false" data-margin="0" data-should-use-flex="true" data-width="151" data-height="21" style="top:162px;bottom:;left:10px;right:;width:151px;height:21px;position:absolute" class="style-jt9wyseu" data-state="desktop shouldUseFlex left"><a href="https://www.entregent.net/approche" target="_self" role="button" id="StBttn8link" class="g-transparent-a style-jt9wyseulink"><span style="margin-left:0" id="StBttn8label" class="style-jt9wyseulabel">Approche</span></a></div><div data-border-width="1px" style="transform-origin:center 0.5px;top:141px;bottom:;left:360px;right:;width:249px;height:5px;position:absolute" class="hl4" id="FvGrdLnh"></div><div data-border-width="1px" style="transform-origin:center 0.5px;top:90px;bottom:;left:360px;right:;width:249px;height:5px;position:absolute" class="style-jrjgcwgb" id="FvGrdLno"></div><div id="StBttnd" data-align="left" data-disabled="false" data-margin="0" data-should-use-flex="true" data-width="151" data-height="21" style="top:162px;bottom:;left:360px;right:;width:151px;height:21px;position:absolute" class="style-jt9wyseu" data-state="desktop shouldUseFlex left"><a href="https://www.entregent.net/contact" target="_self" role="button" id="StBttndlink" class="g-transparent-a style-jt9wyseulink"><span style="margin-left:0" id="StBttndlabel" class="style-jt9wyseulabel">Contactez-nous</span></a></div><div id="StBttne" data-align="left" data-disabled="false" data-margin="0" data-should-use-flex="true" data-width="175" data-height="21" style="top:60px;bottom:;left:360px;right:;width:175px;height:21px;position:absolute" class="style-jt9wyseu" data-state="desktop shouldUseFlex left"><a href="https://www.entregent.net/blog" target="_self" role="button" id="StBttnelink" class="g-transparent-a style-jt9wyseulink"><span style="margin-left:0" id="StBttnelabel" class="style-jt9wyseulabel">Blog</span></a></div><div data-border-width="1px" style="transform-origin:center 0.5px;top:192px;bottom:;left:360px;right:;width:249px;height:5px;position:absolute" class="hl4" id="FvGrdLnp"></div><div id="StBttnf" data-align="left" data-disabled="false" data-margin="0" data-should-use-flex="true" data-width="202" data-height="21" style="top:60px;bottom:;left:710px;right:;width:202px;height:21px;position:absolute" class="style-jt9wyseu" data-state="desktop shouldUseFlex left"><a href="https://www.facebook.com/Entregent-2287442831580270/" target="_blank" data-content="https://www.facebook.com/Entregent-2287442831580270/" data-type="external" role="button" id="StBttnflink" class="g-transparent-a style-jt9wyseulink"><span style="margin-left:0" id="StBttnflabel" class="style-jt9wyseulabel">Suivez-nous sur Facebook</span></a></div><div style="top:236px;bottom:;left:-20px;right:;width:173px;height:28px;position:absolute;overflow:hidden;visibility:hidden;min-height:28px;min-width:173px" data-has-iframe="true" class="style-jth03aop" id="comp-jth02f4i"><iframe data-src="https://eurocookie.galilcloud.wixapps.net/?cacheKiller=1558696886550&amp;compId=comp-jth02f4i&amp;currency=EUR&amp;deviceType=desktop&amp;height=28&amp;instance=fovXg9XzQ7FEZmw9ZnyFQULq_j8Pr3NwvekdJxt5V9Q.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNzkzYzNkYzctNzEwNi00MDA5LWI3MjktYjUzMzA1NGRmOGE3IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzcyYTA0MC1kODM2LTBjN2ItM2UwOC1iMGE0MDg2ZGU1OTQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ3M1oiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU0NjMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjJkMzk3MGMxLTBiYzgtNGZjZC04ZGJmLTY0NDk4OGQ0YWZjYyIsImJpVG9rZW4iOiJjMmVkMjkzZS1mNmZkLTA0ZjUtMWQyNy00ZTVlY2U1NjM0MGMiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjkyNWE1ODQ5LTNlMzYtNGFlOS05YjU5LTcyNDU0ZjBiZDRiNyJ9&amp;locale=fr&amp;pageId=masterPage&amp;siteRevision=383&amp;tz=Europe%2FParis&amp;viewMode=site&amp;width=173" scrolling="no" frameborder="0" allow="autoplay; camera; microphone; geolocation; vr" allowtransparency="true" allowfullscreen="" name="comp-jth02f4i" style="width:173px;height:28px;min-height:28px;min-width:173px;display:block;position:absolute;z-index:" title="Cookie Alert" aria-label="Cookie Alert" id="comp-jth02f4iiframe" class="style-jth03aopiframe"></iframe><div id="comp-jth02f4ioverlay" class="style-jth03aopoverlay"></div></div></div></div></footer><main data-is-mobile="false" data-is-mesh="false" data-site-width="980" style="left:0;margin-left:0;width:100%;min-width:980px;top:0;bottom:;right:;height:500px;position:absolute" class="pc1" data-state="" id="PAGES_CONTAINER"><div style="left:0" id="PAGES_CONTAINERscreenWidthBackground" class="pc1screenWidthBackground"></div><div id="PAGES_CONTAINERcenteredContent" class="pc1centeredContent"><div style="display:none" id="PAGES_CONTAINERbg" class="pc1bg"></div><div id="PAGES_CONTAINERinlineContent" class="pc1inlineContent"><div style="width:100%"><div data-ismobile="false" data-is-mesh-layout="false" style="height:1542px;left:0;min-width:980px;min-height:1537px;top:0;bottom:;right:;width:100%;position:absolute;visibility:hidden" class="p1" id="mainPage"><div style="margin-left:calc((100% - 980px) / 2);width:980px" id="mainPagebg" class="p1bg"></div><div id="mainPageinlineContent" class="p1inlineContent"><style id="mainPage-content-area-styles">
  
#WRchTxtn {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#StBttn5 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#hyzqdld1 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#StBttnb {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#hyzqi7mp {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#StBttnc {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#hyzs0cmy {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#StBttna {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#hyzs0iht {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#SldShwGllry0 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-jt9y7tj8 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-jt9y4u4c {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#WRchTxt1x {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#hz2mnjpv {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#hz2p955y {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-ja2d3f0c {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-ja2d3f0c1 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-ja2d4vou {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}</style><div data-packed="true" style="top:45px;bottom:;left:12px;right:;width:348px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="WRchTxtn"><p class="font_4" style="font-size:38px; line-height:0.9em;"><span style="font-size:38px;"><span style="letter-spacing:0em;"><span style="font-family:helvetica-w01-bold,helvetica-w02-bold,helvetica-lt-w10-bold,sans-serif;">S&Eacute;DUIRE POUR CONVAINCRE</span></span></span></p></div><div id="StBttn5" data-align="left" data-disabled="false" data-margin="0" data-should-use-flex="true" data-width="335" data-height="21" style="top:156px;bottom:;left:10px;right:;width:335px;height:21px;position:absolute" class="style-jsnitt73" data-state="desktop shouldUseFlex left"><a href="https://www.entregent.net/consultants" target="_self" role="button" id="StBttn5link" class="g-transparent-a style-jsnitt73link"><span style="margin-left:0" id="StBttn5label" class="style-jsnitt73label">QUI SOMMES-NOUS ?</span></a></div><div data-border-width="1px" style="transform-origin:center 0.5px;top:183px;bottom:;left:10px;right:;width:319px;height:5px;position:absolute" class="style-jsesny9l" id="hyzqdld1"></div><div id="StBttnb" data-align="left" data-disabled="false" data-margin="0" data-should-use-flex="true" data-width="335" data-height="25" style="top:209px;bottom:;left:10px;right:;width:335px;height:25px;position:absolute" class="style-jsniu3b8" data-state="desktop shouldUseFlex left"><a href="https://www.entregent.net/expertises" target="_self" role="button" id="StBttnblink" class="g-transparent-a style-jsniu3b8link"><span style="margin-left:0" id="StBttnblabel" class="style-jsniu3b8label">NOS EXPERTISES</span></a></div><div data-border-width="1px" style="transform-origin:center 0.5px;top:236px;bottom:;left:10px;right:;width:320px;height:5px;position:absolute" class="style-jrjg5p5g" id="hyzqi7mp"></div><div id="StBttnc" data-align="left" data-disabled="false" data-margin="0" data-should-use-flex="true" data-width="335" data-height="25" style="top:263px;bottom:;left:10px;right:;width:335px;height:25px;position:absolute" class="style-jsniuddm" data-state="desktop shouldUseFlex left"><a href="https://www.entregent.net/approche" target="_self" role="button" id="StBttnclink" class="g-transparent-a style-jsniuddmlink"><span style="margin-left:0" id="StBttnclabel" class="style-jsniuddmlabel">APPROCHE</span></a></div><div data-border-width="1px" style="transform-origin:center 0.5px;top:289px;bottom:;left:10px;right:;width:319px;height:5px;position:absolute" class="hl1" id="hyzs0cmy"></div><div id="StBttna" data-align="left" data-disabled="false" data-margin="0" data-should-use-flex="true" data-width="335" data-height="25" style="top:315px;bottom:;left:10px;right:;width:335px;height:25px;position:absolute" class="style-jsniu3b8" data-state="desktop shouldUseFlex left"><a href="https://www.entregent.net/faq" target="_self" role="button" id="StBttnalink" class="g-transparent-a style-jsniu3b8link"><span style="margin-left:0" id="StBttnalabel" class="style-jsniu3b8label">FAQ</span></a></div><div data-border-width="1px" style="transform-origin:center 0.5px;top:342px;bottom:;left:10px;right:;width:320px;height:5px;position:absolute" class="style-jrjg5p5g" id="hyzs0iht"></div><div style="height:360px;overflow:hidden;top:24px;bottom:;left:370px;right:;width:584px;position:absolute" data-gallery-id="SldShwGllry0" data-image-mode="clipImage" data-height-diff="0" data-width-diff="0" data-text-alignment="left" class="style-js0oueov" data-state="hidePlayButton autoplayOn notMobile desktopView touchRollOut " id="SldShwGllry0"><div style="height:100%" data-gallery-id="SldShwGllry0" id="SldShwGllry0itemsContainer" class="style-js0oueovitemsContainer"><div data-image-index="1" data-displayer-width="2131" data-displayer-height="1500" data-displayer-uri="925a58_a6c674dfa0594f8789ae017f6959fffe~mv2_d_2131_1500_s_2.jpg" data-height-diff="70" data-width-diff="0" data-bottom-gap="0" data-image-wrapper-right="0" data-image-wrapper-left="0" data-image-wrapper-top="0" data-image-wrapper-bottom="0" data-margin-to-container="0" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject" style="width:584px;height:360px;position:absolute;left:0;top:0;visibility:hidden" class="style-js0oueovimageItem" data-state="defaultPanelState desktopView alignLeft unselected clipImage noTransition normal noLink" id="SldShwGllry0image1ram"><div draggable="false" style="cursor:default;height:100%;width:100%;position:absolute;top:0px;left:0px;user-select:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-drag:none;-webkit-user-drag:none;-moz-user-drag:none;-ms-user-drag:none;user-modify:read-only;-webkit-user-modify:read-only;-moz-user-modify:read-only;-ms-user-modify:read-only" data-page-item-context="c1of3" data-gallery-id="SldShwGllry0" id="SldShwGllry0image1ramlink" class="style-js0oueovimageItemlink"><div style="height:290px;width:584px;margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0" id="SldShwGllry0image1ramimageWrapper" class="style-js0oueovimageItemimageWrapper"><div style="cursor:default" id="SldShwGllry0image1ramzoom" class="style-js0oueovimageItemzoom"><div style="position:relative;overflow:hidden" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="position:relative;overflow:hidden" class="style-js0oueovimageItemimage" id="SldShwGllry0image1ramimage"><img id="SldShwGllry0image1ramimageimage" alt="Toucher vos cibles" data-type="image" itemprop="contentUrl"/></div></div></div><div id="SldShwGllry0image1rampanel" class="style-js0oueovimageItempanel"><h3 aria-hidden="true" style="text-align:left" itemprop="name" id="SldShwGllry0image1ramtitle" class="style-js0oueovimageItemtitle">Toucher vos cibles</h3><p id="SldShwGllry0image1ramDescription" style="text-align:left" itemprop="description" class="style-js0oueovimageItemdescription"></p></div></div></div><div data-image-index="2" data-displayer-width="5492" data-displayer-height="2746" data-displayer-uri="925a58_31e521952bb34921b558782045aa339d~mv2_d_5492_2746_s_4_2.jpg" data-height-diff="70" data-width-diff="0" data-bottom-gap="0" data-image-wrapper-right="0" data-image-wrapper-left="0" data-image-wrapper-top="0" data-image-wrapper-bottom="0" data-margin-to-container="0" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject" style="width:584px;height:360px;position:absolute;left:0;top:0;visibility:hidden" class="style-js0oueovimageItem" data-state="defaultPanelState desktopView alignLeft unselected clipImage noTransition normal noLink" id="SldShwGllry0dataItem-jrqti9l1"><div draggable="false" style="cursor:default;height:100%;width:100%;position:absolute;top:0px;left:0px;user-select:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-drag:none;-webkit-user-drag:none;-moz-user-drag:none;-ms-user-drag:none;user-modify:read-only;-webkit-user-modify:read-only;-moz-user-modify:read-only;-ms-user-modify:read-only" data-page-item-context="c1of3" data-gallery-id="SldShwGllry0" id="SldShwGllry0dataItem-jrqti9l1link" class="style-js0oueovimageItemlink"><div style="height:290px;width:584px;margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0" id="SldShwGllry0dataItem-jrqti9l1imageWrapper" class="style-js0oueovimageItemimageWrapper"><div style="cursor:default" id="SldShwGllry0dataItem-jrqti9l1zoom" class="style-js0oueovimageItemzoom"><div style="position:relative;overflow:hidden" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="position:relative;overflow:hidden" class="style-js0oueovimageItemimage" id="SldShwGllry0dataItem-jrqti9l1image"><img id="SldShwGllry0dataItem-jrqti9l1imageimage" alt="Valoriser votre ADN" data-type="image" itemprop="contentUrl"/></div></div></div><div id="SldShwGllry0dataItem-jrqti9l1panel" class="style-js0oueovimageItempanel"><h3 aria-hidden="true" style="text-align:left" itemprop="name" id="SldShwGllry0dataItem-jrqti9l1title" class="style-js0oueovimageItemtitle">Valoriser votre ADN</h3><p id="SldShwGllry0dataItem-jrqti9l1Description" style="text-align:left" itemprop="description" class="style-js0oueovimageItemdescription"></p></div></div></div><div data-image-index="0" data-displayer-width="6720" data-displayer-height="3145" data-displayer-uri="925a58_e5e979fdbf744ac98d51737bbefa895a~mv2_d_6720_3145_s_4_2.jpg" data-height-diff="70" data-width-diff="0" data-bottom-gap="0" data-image-wrapper-right="0" data-image-wrapper-left="0" data-image-wrapper-top="0" data-image-wrapper-bottom="0" data-margin-to-container="0" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject" style="width:584px;height:360px;position:absolute;left:0;top:0" class="style-js0oueovimageItem" data-state="defaultPanelState desktopView alignLeft unselected clipImage noTransition normal noLink" id="SldShwGllry0imagecsc"><div draggable="false" style="cursor:default;height:100%;width:100%;position:absolute;top:0px;left:0px;user-select:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-drag:none;-webkit-user-drag:none;-moz-user-drag:none;-ms-user-drag:none;user-modify:read-only;-webkit-user-modify:read-only;-moz-user-modify:read-only;-ms-user-modify:read-only" data-page-item-context="c1of3" data-gallery-id="SldShwGllry0" id="SldShwGllry0imagecsclink" class="style-js0oueovimageItemlink"><div style="height:290px;width:584px;margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0;margin-bottom:0" id="SldShwGllry0imagecscimageWrapper" class="style-js0oueovimageItemimageWrapper"><div style="cursor:default" id="SldShwGllry0imagecsczoom" class="style-js0oueovimageItemzoom"><div style="position:relative;overflow:hidden" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="position:relative;overflow:hidden" class="style-js0oueovimageItemimage" id="SldShwGllry0imagecscimage"><img id="SldShwGllry0imagecscimageimage" alt="Donner du sens" data-type="image" itemprop="contentUrl"/></div></div></div><div id="SldShwGllry0imagecscpanel" class="style-js0oueovimageItempanel"><h3 aria-hidden="true" style="text-align:left" itemprop="name" id="SldShwGllry0imagecsctitle" class="style-js0oueovimageItemtitle">Donner du sens</h3><p id="SldShwGllry0imagecscDescription" style="text-align:left" itemprop="description" class="style-js0oueovimageItemdescription"></p></div></div></div></div><div class="style-js0oueov_btn"><div style="visibility:hidden" data-gallery-id="SldShwGllry0" id="SldShwGllry0buttonPrev" class="style-js0oueovbuttonPrev"><span></span></div><div style="visibility:hidden" data-gallery-id="SldShwGllry0" id="SldShwGllry0buttonNext" class="style-js0oueovbuttonNext"><span></span></div></div><div class="style-js0oueov_helpers"><div style="cursor:pointer;visibility:hidden" data-gallery-id="SldShwGllry0" id="SldShwGllry0autoplay" class="style-js0oueovautoplay"><span></span></div><div style="visibility:visible" data-gallery-id="SldShwGllry0" id="SldShwGllry0counter" class="style-js0oueovcounter">1/3</div></div></div><div data-packed="false" style="top:431px;bottom:;left:0;right:;width:980px;height:auto;position:absolute;min-height:58px;pointer-events:none" data-min-height="58" class="txtNew" id="comp-jt9y7tj8"><h1 class="font_5" style="font-size:23px; text-align:center;"><span style="font-size:23px;"><span style="letter-spacing:0em;"><span class="color_32"><span style="font-family:helvetica-w01-bold,helvetica-w02-bold,helvetica-lt-w10-bold,sans-serif;">NOTRE MISSION ?</span></span><span style="color:#000000;"><span style="font-family:helvetica-w01-bold,helvetica-w02-bold,helvetica-lt-w10-bold,sans-serif;">&nbsp;VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE COMMUNICATION GLOBALE&nbsp;</span></span></span></span></h1></div><div style="top:495px;bottom:;left:20px;right:;width:935px;height:415px;position:absolute" class="s_BIwzIGroupSkin" id="comp-jt9y4u4c"><div class="s_BIwzIGroupSkininlineContent" id="comp-jt9y4u4cinlineContent"><div style="top:19px;bottom:;left:0;right:;width:319px;height:214px;position:absolute" class="c1" id="Cntnr3"><div id="Cntnr3bg" class="c1bg"></div><div class="c1inlineContent" id="Cntnr3inlineContent"><div style="top:34px;bottom:;left:31px;right:;width:52px;height:40px;position:absolute" class="c2" id="hz11vftn"><div id="hz11vftnbg" class="c2bg"></div><div class="c2inlineContent" id="hz11vftninlineContent"><div data-svg-id="ededf9ee9604ebb89bad492854426e23_svgshape.v1.LightBulb.svg" data-svg-type="shape" data-display-mode="legacyFit" data-strokewidth="0" data-viewbox="0 0 70.667 68.721" data-preserve-viewbox="ignore" style="top:12px;bottom:;left:12px;right:;width:27px;height:27px;position:absolute" class="hz11uw5e_hz11uw5e" id="hz11uw5e"><div id="hz11uw5elink" class="hz11uw5e_hz11uw5elink"><div style="stroke-width:0;fill-opacity:1;stroke:rgba(33, 34, 35, 1);stroke-opacity:1;fill:rgba(107, 199, 120, 1)" class="hz11uw5e_hz11uw5e_hz11uw5e hz11uw5e_hz11uw5e_non-scaling-stroke hz11uw5e_hz11uw5esvg" id="hz11uw5esvg"><svg preserveaspectratio="xMidYMid meet" data-bbox="22.304 14.657 27.491 41.049" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="22.304 14.657 27.491 41.049" role="img">
  <g>
    <path d="M38.371 52.684h-4.642c-.626 0-1.133.506-1.133 1.132l.582.758a1.13 1.13 0 0 0 1.132 1.132h3.477a1.13 1.13 0 0 0 1.134-1.132l.583-.758a1.13 1.13 0 0 0-1.133-1.132z"/>
    <path d="M41.117 47.867H30.982a.958.958 0 0 0-.957.957v1.424c0 .527.429.957.957.957h10.135a.957.957 0 0 0 .959-.957v-1.424a.958.958 0 0 0-.959-.957z"/>
    <path d="M41.117 43.487H30.982a.958.958 0 0 0-.957.957v1.427c0 .524.429.954.957.954h10.135a.957.957 0 0 0 .959-.954v-1.427a.957.957 0 0 0-.959-.957z"/>
    <path d="M36.051 14.657c-7.58 0-13.747 6.168-13.747 13.749 0 .924.094 1.855.28 2.768.183.892.453 1.762.803 2.584.013.032.029.064.044.096 1.219 2.415 2.835 4.719 5.237 7.472a1.6 1.6 0 0 0 1.205.548h12.174c.477 0 .928-.213 1.233-.58.486-.588.968-1.184 1.454-1.785.614-.76 1.235-1.529 1.881-2.299a12.84 12.84 0 0 0 2.098-3.451c.348-.819.618-1.687.804-2.586.184-.906.278-1.836.278-2.766-.001-7.582-6.166-13.75-13.744-13.75zm10.33 15.872a10.519 10.519 0 0 1-.622 1.998 9.764 9.764 0 0 1-1.594 2.623c-.66.787-1.294 1.571-1.92 2.347-.319.395-.636.787-.953 1.176H30.607c-1.944-2.282-3.283-4.221-4.294-6.214a10.36 10.36 0 0 1-.592-1.926 10.66 10.66 0 0 1-.216-2.127c0-5.817 4.732-10.549 10.547-10.549 5.814 0 10.543 4.732 10.543 10.549a10.744 10.744 0 0 1-.214 2.123z"/>
  </g>
</svg>
</div></div></div></div></div><div data-packed="true" style="top:30px;bottom:;left:97px;right:;width:178px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="WRchTxts"><p class="font_6">FAQ</p>

<p class="font_8">La r&eacute;ponse &agrave; toutes</p>

<p class="font_8">vos questions</p>

<p class="font_8">par nos experts.</p></div><div id="StBttn7" data-align="left" data-disabled="false" data-margin="0" data-should-use-flex="true" data-width="178" data-height="18" style="top:148px;bottom:;left:97px;right:;width:178px;height:18px;position:absolute" class="style-jrl7odyq" data-state="desktop shouldUseFlex left"><a href="https://www.entregent.net/faq" target="_self" role="button" id="StBttn7link" class="g-transparent-a style-jrl7odyqlink"><span style="margin-left:0" id="StBttn7label" class="style-jrl7odyqlabel">EN VOIR PLUS &gt;</span></a></div></div></div><div style="top:0;bottom:;left:370px;right:;width:144px;height:121px;position:absolute" data-exact-height="121" data-content-padding-horizontal="0" data-content-padding-vertical="0" data-display-mode="fill" title="" class="style-jseslf6h" id="WPhtj"><div style="width:144px;height:121px" id="WPhtjlink" class="style-jseslf6hlink"><div style="width:144px;height:121px;position:relative;top:0;left:0" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="" class="style-jseslf6himg" id="WPhtjimg"><svg id="svgWPhtjimg" version="1.1" role="img" aria-label="picto72.png" width="144" height="121" viewbox="0 0 144 121"><defs><style>#mask-WPhtjimg-svg * {fill: #fff; stroke: #fff; stroke-width: 0;}</style>
<mask id="mask-WPhtjimg">
  <use id="mask-WPhtjimg-svg-use" xlink:href="#mask-WPhtjimg-svg" width="100%" height="100%" x="0" y="0"></use>
</mask>
<svg id="mask-WPhtjimg-svg" preserveaspectratio="none" data-bbox="20 20 160 160" viewbox="20 20 160 160" height="200" width="200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" data-type="shape" role="img">
  <g>
    <path d="M180 20v160H20V20h160z"/>
  </g>
</svg>

</defs><image id="WPhtjimgimage" data-type="image" mask="url(#mask-WPhtjimg)" data-svg-mask="mask-WPhtjimg-svg" width="144" height="121" x="0" y="0" transform="" preserveaspectratio="xMidYMid slice" xlink:href="https://static.wixstatic.com/media/925a58_8573b46a1b944689b52689a47fce1f77~mv2_d_3543_3543_s_4_2.png/v1/crop/x_0,y_305,w_3543,h_3014/fill/w_142,h_121,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3/picto72.png"></image></svg></div></div></div><div data-packed="true" style="top:165px;bottom:;left:350px;right:;width:181px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="WRchTxt1q"><h2 class="font_6" style="font-size:21px;"><span style="color:#6BC778;"><span style="font-size:21px;"><span style="font-family:helvetica-w01-bold,helvetica-w02-bold,helvetica-lt-w10-bold,sans-serif;">Relations presse/</span></span></span></h2>

<h2 class="font_6" style="font-size:21px;"><span style="color:#6BC778;"><span style="font-size:21px;"><span style="font-family:helvetica-w01-bold,helvetica-w02-bold,helvetica-lt-w10-bold,sans-serif;">Influenceurs</span></span></span></h2>

<p class="font_8" style="font-size:17px;"><span style="font-size:17px;">Am&eacute;liorer la notori&eacute;t&eacute; de son entreprise&nbsp;? Valoriser son image&nbsp;? Lancer un service ou un produit&nbsp;? Accro&icirc;tre le trafic sur le Web&nbsp;? Plus d&rsquo;un d&eacute;cideur y pense&hellip;</span></p></div><div id="StBttnl" data-align="left" data-disabled="false" data-margin="0" data-should-use-flex="true" data-width="102" data-height="18" style="top:395px;bottom:;left:350px;right:;width:102px;height:18px;position:absolute" class="style-jrl7odyq" data-state="desktop shouldUseFlex left"><a href="https://www.entregent.net/relations-presse-influenceurs-web" target="_self" role="button" id="StBttnllink" class="g-transparent-a style-jrl7odyqlink"><span style="margin-left:0" id="StBttnllabel" class="style-jrl7odyqlabel">EN VOIR PLUS &gt;</span></a></div><div style="top:0;bottom:;left:560px;right:;width:149px;height:128px;position:absolute" data-exact-height="128" data-content-padding-horizontal="0" data-content-padding-vertical="0" data-display-mode="fill" title="" class="ca1" id="WPhtr"><div style="width:149px;height:128px" id="WPhtrlink" class="ca1link"><div style="width:149px;height:128px;position:relative;top:0;left:0" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="" class="ca1img" id="WPhtrimg"><svg id="svgWPhtrimg" version="1.1" role="img" aria-label="picto73.png" width="149" height="128" viewbox="0 0 149 128"><defs><style>#mask-WPhtrimg-svg * {fill: #fff; stroke: #fff; stroke-width: 0;}</style>
<mask id="mask-WPhtrimg">
  <use id="mask-WPhtrimg-svg-use" xlink:href="#mask-WPhtrimg-svg" width="100%" height="100%" x="0" y="0"></use>
</mask>
<svg id="mask-WPhtrimg-svg" preserveaspectratio="none" data-bbox="20 20 160 160" viewbox="20 20 160 160" height="200" width="200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" data-type="shape" role="img">
  <g>
    <path d="M180 20v160H20V20h160z"/>
  </g>
</svg>

</defs><image id="WPhtrimgimage" data-type="image" mask="url(#mask-WPhtrimg)" data-svg-mask="mask-WPhtrimg-svg" width="149" height="128" x="0" y="0" transform="" preserveaspectratio="xMidYMid slice" xlink:href="https://static.wixstatic.com/media/925a58_0d5f134f659745738a964bcbbeef9dde~mv2_d_3543_3543_s_4_2.png/v1/crop/x_0,y_215,w_3543,h_3132/fill/w_145,h_128,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3/picto73.png"></image></svg></div></div></div><div data-packed="true" style="top:164px;bottom:;left:560px;right:;width:183px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="comp-jrks3ra6"><h2 class="font_6" style="font-size:21px;"><span style="font-size:21px;"><span style="font-family:helvetica-w01-bold,helvetica-w02-bold,helvetica-lt-w10-bold,sans-serif;"><span class="color_32">Strat&eacute;gie de</span></span></span></h2>

<h2 class="font_6" style="font-size:21px;"><span style="font-size:21px;"><span style="font-family:helvetica-w01-bold,helvetica-w02-bold,helvetica-lt-w10-bold,sans-serif;"><span class="color_32">communication</span></span></span></h2>

<p class="font_8" style="font-size:17px;"><span style="font-size:17px;">Une strat&eacute;gie de communication assure la coh&eacute;rence des messages. Or, r&eacute;guli&egrave;rement, les entreprises diffusent ces derniers, sans fil conducteur.</span></p></div><div id="comp-jrks4oiz" data-align="left" data-disabled="false" data-margin="0" data-should-use-flex="true" data-width="110" data-height="21" style="top:394px;bottom:;left:560px;right:;width:110px;height:21px;position:absolute" class="style-jrl7odyq" data-state="desktop shouldUseFlex left"><a href="https://www.entregent.net/strategie-de-communication" target="_self" role="button" id="comp-jrks4oizlink" class="g-transparent-a style-jrl7odyqlink"><span style="margin-left:0" id="comp-jrks4oizlabel" class="style-jrl7odyqlabel">EN VOIR PLUS &gt;</span></a></div><div style="top:1px;bottom:;left:750px;right:;width:162px;height:121px;position:absolute" data-exact-height="121" data-content-padding-horizontal="0" data-content-padding-vertical="0" data-display-mode="fill" title="" class="ca1" id="WPht13"><div style="width:162px;height:121px" id="WPht13link" class="ca1link"><div style="width:162px;height:121px;position:relative;top:0;left:0" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="" class="ca1img" id="WPht13img"><svg id="svgWPht13img" version="1.1" role="img" aria-label="pictopublic.png" width="162" height="121" viewbox="0 0 162 121"><defs><style>#mask-WPht13img-svg * {fill: #fff; stroke: #fff; stroke-width: 0;}</style>
<mask id="mask-WPht13img">
  <use id="mask-WPht13img-svg-use" xlink:href="#mask-WPht13img-svg" width="100%" height="100%" x="0" y="0"></use>
</mask>
<svg id="mask-WPht13img-svg" preserveaspectratio="none" data-bbox="20 20 160 160" viewbox="20 20 160 160" height="200" width="200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" data-type="shape" role="img">
  <g>
    <path d="M180 20v160H20V20h160z"/>
  </g>
</svg>

</defs><image id="WPht13imgimage" data-type="image" mask="url(#mask-WPht13img)" data-svg-mask="mask-WPht13img-svg" width="162" height="121" x="0" y="0" transform="" preserveaspectratio="xMidYMid slice" xlink:href="https://static.wixstatic.com/media/925a58_224ba9d5ee444cf0a021cf972bb0485e~mv2_d_3543_3543_s_4_2.png/v1/crop/x_0,y_448,w_3543,h_2646/fill/w_162,h_121,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3/pictopublic.png"></image></svg></div></div></div><div data-packed="true" style="top:164px;bottom:;left:759px;right:;width:176px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="WRchTxt1r"><h2 class="font_6" style="font-size:21px;"><span style="font-size:21px;"><span style="font-family:helvetica-w01-bold,helvetica-w02-bold,helvetica-lt-w10-bold,sans-serif;"><span class="color_32">Relations </span></span></span></h2>

<h2 class="font_6" style="font-size:21px;"><span style="font-size:21px;"><span style="font-family:helvetica-w01-bold,helvetica-w02-bold,helvetica-lt-w10-bold,sans-serif;"><span class="color_32">avec les publics</span></span></span></h2>

<h2 class="font_8" style="font-size:17px;"><span style="font-size:17px;">Comment&nbsp;d&eacute;velopper&nbsp;des strat&eacute;gies relationnelles et rentrer en communication avec ses diff&eacute;rents publics dont les leaders et les&nbsp;relais d&rsquo;opinion&nbsp;?&nbsp;</span></h2></div><div id="StBttnm" data-align="left" data-disabled="false" data-margin="0" data-should-use-flex="true" data-width="110" data-height="21" style="top:394px;bottom:;left:760px;right:;width:110px;height:21px;position:absolute" class="style-jrl7odyq" data-state="desktop shouldUseFlex left"><a href="https://www.entregent.net/relations-publiques" target="_self" role="button" id="StBttnmlink" class="g-transparent-a style-jrl7odyqlink"><span style="margin-left:0" id="StBttnmlabel" class="style-jrl7odyqlabel">EN VOIR PLUS &gt;</span></a></div></div></div><div data-packed="true" style="top:938px;bottom:;left:20px;right:;width:939px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="WRchTxt1x"><h2 class="font_5">Typologie de notre client&egrave;le</h2></div><div data-border-width="1px" style="transform-origin:center 0.5px;top:994px;bottom:;left:20px;right:;width:940px;height:5px;position:absolute" class="hl1" id="hz2mnjpv"></div><div data-height-diff="25" data-width-diff="0" data-presented-row="1" data-num-cols="9" data-image-mode="flexibleWidthFixed" data-margin="25" style="height:120px;top:1007px;bottom:;left:0;right:;width:980px;position:absolute" data-should-add-min-height="true" class="style-jruu2pt9" data-state="notMobile desktopView fullView" id="hz2p955y"><div style="height:100%" id="hz2p955yitemsContainer" class="style-jruu2pt9itemsContainer"><div data-image-index="0" data-displayer-width="3543" data-displayer-height="3543" data-displayer-uri="925a58_11b68d99d0d24e7d969e267f1b7f7f83~mv2_d_3543_3543_s_4_2.png" data-height-diff="0" data-width-diff="0" data-bottom-gap="0" data-image-wrapper-right="0" data-image-wrapper-left="0" data-image-wrapper-top="0" data-image-wrapper-bottom="0" data-margin-to-container="0" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject" style="width:86px;height:95px;position:absolute;left:0;top:0" class="style-jruu2pt9imageItem" data-state="defaultPanelState desktopView alignLeft unselected flexibleWidthFixed noTransition normal noLink" id="hz2p955yi01xni"><div draggable="false" style="cursor:default;height:100%;width:100%;position:absolute;top:0px;left:0px;user-select:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-drag:none;-webkit-user-drag:none;-moz-user-drag:none;-ms-user-drag:none;user-modify:read-only;-webkit-user-modify:read-only;-moz-user-modify:read-only;-ms-user-modify:read-only" data-page-item-context="c1e58" data-gallery-id="hz2p955y" id="hz2p955yi01xnilink" class="style-jruu2pt9imageItemlink"><div style="height:86px;width:86px;margin-left:0;margin-right:0;margin-top:4px;margin-bottom:4px" id="hz2p955yi01xniimageWrapper" class="style-jruu2pt9imageItemimageWrapper"><div class="style-jruu2pt9imageItem_imgBorder"><div style="position:relative;overflow:hidden" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="position:relative;overflow:hidden" class="style-jruu2pt9imageItemimage" id="hz2p955yi01xniimage"><img id="hz2p955yi01xniimageimage" alt="" data-type="image" itemprop="contentUrl"/></div><div style="cursor:default" id="hz2p955yi01xnizoom" class="style-jruu2pt9imageItemzoom"><div aria-hidden="true" style="text-align:left" itemprop="name" id="hz2p955yi01xnititle" class="style-jruu2pt9imageItemtitle"></div><div id="hz2p955yi01xniDescription" style="text-align:left" itemprop="description" class="style-jruu2pt9imageItemdescription"></div></div></div></div></div></div><div data-image-index="1" data-displayer-width="3543" data-displayer-height="3543" data-displayer-uri="925a58_d6c50a7ede3648489872eb2cfc47b1ce~mv2_d_3543_3543_s_4_2.png" data-height-diff="0" data-width-diff="0" data-bottom-gap="0" data-image-wrapper-right="0" data-image-wrapper-left="0" data-image-wrapper-top="0" data-image-wrapper-bottom="0" data-margin-to-container="0" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject" style="width:86px;height:95px;position:absolute;left:111px;top:0" class="style-jruu2pt9imageItem" data-state="defaultPanelState desktopView alignLeft unselected flexibleWidthFixed noTransition normal noLink" id="hz2p955yi1ia6"><div draggable="false" style="cursor:default;height:100%;width:100%;position:absolute;top:0px;left:0px;user-select:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-drag:none;-webkit-user-drag:none;-moz-user-drag:none;-ms-user-drag:none;user-modify:read-only;-webkit-user-modify:read-only;-moz-user-modify:read-only;-ms-user-modify:read-only" data-page-item-context="c1e58" data-gallery-id="hz2p955y" id="hz2p955yi1ia6link" class="style-jruu2pt9imageItemlink"><div style="height:86px;width:86px;margin-left:0;margin-right:0;margin-top:4px;margin-bottom:4px" id="hz2p955yi1ia6imageWrapper" class="style-jruu2pt9imageItemimageWrapper"><div class="style-jruu2pt9imageItem_imgBorder"><div style="position:relative;overflow:hidden" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="position:relative;overflow:hidden" class="style-jruu2pt9imageItemimage" id="hz2p955yi1ia6image"><img id="hz2p955yi1ia6imageimage" alt="" data-type="image" itemprop="contentUrl"/></div><div style="cursor:default" id="hz2p955yi1ia6zoom" class="style-jruu2pt9imageItemzoom"><div aria-hidden="true" style="text-align:left" itemprop="name" id="hz2p955yi1ia6title" class="style-jruu2pt9imageItemtitle"></div><div id="hz2p955yi1ia6Description" style="text-align:left" itemprop="description" class="style-jruu2pt9imageItemdescription"></div></div></div></div></div></div><div data-image-index="2" data-displayer-width="3543" data-displayer-height="3543" data-displayer-uri="925a58_d5f3254a00eb4aa28fa3939cd3b8cd9d~mv2_d_3543_3543_s_4_2.png" data-height-diff="0" data-width-diff="0" data-bottom-gap="0" data-image-wrapper-right="0" data-image-wrapper-left="0" data-image-wrapper-top="0" data-image-wrapper-bottom="0" data-margin-to-container="0" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject" style="width:86px;height:95px;position:absolute;left:222px;top:0" class="style-jruu2pt9imageItem" data-state="defaultPanelState desktopView alignLeft unselected flexibleWidthFixed noTransition normal noLink" id="hz2p955yi2702"><div draggable="false" style="cursor:default;height:100%;width:100%;position:absolute;top:0px;left:0px;user-select:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-drag:none;-webkit-user-drag:none;-moz-user-drag:none;-ms-user-drag:none;user-modify:read-only;-webkit-user-modify:read-only;-moz-user-modify:read-only;-ms-user-modify:read-only" data-page-item-context="c1e58" data-gallery-id="hz2p955y" id="hz2p955yi2702link" class="style-jruu2pt9imageItemlink"><div style="height:86px;width:86px;margin-left:0;margin-right:0;margin-top:4px;margin-bottom:4px" id="hz2p955yi2702imageWrapper" class="style-jruu2pt9imageItemimageWrapper"><div class="style-jruu2pt9imageItem_imgBorder"><div style="position:relative;overflow:hidden" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="position:relative;overflow:hidden" class="style-jruu2pt9imageItemimage" id="hz2p955yi2702image"><img id="hz2p955yi2702imageimage" alt="" data-type="image" itemprop="contentUrl"/></div><div style="cursor:default" id="hz2p955yi2702zoom" class="style-jruu2pt9imageItemzoom"><div aria-hidden="true" style="text-align:left" itemprop="name" id="hz2p955yi2702title" class="style-jruu2pt9imageItemtitle"></div><div id="hz2p955yi2702Description" style="text-align:left" itemprop="description" class="style-jruu2pt9imageItemdescription"></div></div></div></div></div></div><div data-image-index="3" data-displayer-width="3543" data-displayer-height="3543" data-displayer-uri="925a58_2f332dd8187443d5ac70c06cc7fbdde2~mv2_d_3543_3543_s_4_2.png" data-height-diff="0" data-width-diff="0" data-bottom-gap="0" data-image-wrapper-right="0" data-image-wrapper-left="0" data-image-wrapper-top="0" data-image-wrapper-bottom="0" data-margin-to-container="0" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject" style="width:86px;height:95px;position:absolute;left:333px;top:0" class="style-jruu2pt9imageItem" data-state="defaultPanelState desktopView alignLeft unselected flexibleWidthFixed noTransition normal noLink" id="hz2p955yi31bzz"><div draggable="false" style="cursor:default;height:100%;width:100%;position:absolute;top:0px;left:0px;user-select:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-drag:none;-webkit-user-drag:none;-moz-user-drag:none;-ms-user-drag:none;user-modify:read-only;-webkit-user-modify:read-only;-moz-user-modify:read-only;-ms-user-modify:read-only" data-page-item-context="c1e58" data-gallery-id="hz2p955y" id="hz2p955yi31bzzlink" class="style-jruu2pt9imageItemlink"><div style="height:86px;width:86px;margin-left:0;margin-right:0;margin-top:4px;margin-bottom:4px" id="hz2p955yi31bzzimageWrapper" class="style-jruu2pt9imageItemimageWrapper"><div class="style-jruu2pt9imageItem_imgBorder"><div style="position:relative;overflow:hidden" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="position:relative;overflow:hidden" class="style-jruu2pt9imageItemimage" id="hz2p955yi31bzzimage"><img id="hz2p955yi31bzzimageimage" alt="" data-type="image" itemprop="contentUrl"/></div><div style="cursor:default" id="hz2p955yi31bzzzoom" class="style-jruu2pt9imageItemzoom"><div aria-hidden="true" style="text-align:left" itemprop="name" id="hz2p955yi31bzztitle" class="style-jruu2pt9imageItemtitle"></div><div id="hz2p955yi31bzzDescription" style="text-align:left" itemprop="description" class="style-jruu2pt9imageItemdescription"></div></div></div></div></div></div><div data-image-index="4" data-displayer-width="3543" data-displayer-height="3543" data-displayer-uri="925a58_53036fe1052b4101a8edae462c4837cc~mv2_d_3543_3543_s_4_2.png" data-height-diff="0" data-width-diff="0" data-bottom-gap="0" data-image-wrapper-right="0" data-image-wrapper-left="0" data-image-wrapper-top="0" data-image-wrapper-bottom="0" data-margin-to-container="0" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject" style="width:86px;height:95px;position:absolute;left:444px;top:0" class="style-jruu2pt9imageItem" data-state="defaultPanelState desktopView alignLeft unselected flexibleWidthFixed noTransition normal noLink" id="hz2p955yi4151h"><div draggable="false" style="cursor:default;height:100%;width:100%;position:absolute;top:0px;left:0px;user-select:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-drag:none;-webkit-user-drag:none;-moz-user-drag:none;-ms-user-drag:none;user-modify:read-only;-webkit-user-modify:read-only;-moz-user-modify:read-only;-ms-user-modify:read-only" data-page-item-context="c1e58" data-gallery-id="hz2p955y" id="hz2p955yi4151hlink" class="style-jruu2pt9imageItemlink"><div style="height:86px;width:86px;margin-left:0;margin-right:0;margin-top:4px;margin-bottom:4px" id="hz2p955yi4151himageWrapper" class="style-jruu2pt9imageItemimageWrapper"><div class="style-jruu2pt9imageItem_imgBorder"><div style="position:relative;overflow:hidden" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="position:relative;overflow:hidden" class="style-jruu2pt9imageItemimage" id="hz2p955yi4151himage"><img id="hz2p955yi4151himageimage" alt="" data-type="image" itemprop="contentUrl"/></div><div style="cursor:default" id="hz2p955yi4151hzoom" class="style-jruu2pt9imageItemzoom"><div aria-hidden="true" style="text-align:left" itemprop="name" id="hz2p955yi4151htitle" class="style-jruu2pt9imageItemtitle"></div><div id="hz2p955yi4151hDescription" style="text-align:left" itemprop="description" class="style-jruu2pt9imageItemdescription"></div></div></div></div></div></div><div data-image-index="5" data-displayer-width="3543" data-displayer-height="3543" data-displayer-uri="925a58_8281927063bc459a922236751e45ea09~mv2_d_3543_3543_s_4_2.png" data-height-diff="0" data-width-diff="0" data-bottom-gap="0" data-image-wrapper-right="0" data-image-wrapper-left="0" data-image-wrapper-top="0" data-image-wrapper-bottom="0" data-margin-to-container="0" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject" style="width:86px;height:95px;position:absolute;left:555px;top:0" class="style-jruu2pt9imageItem" data-state="defaultPanelState desktopView alignLeft unselected flexibleWidthFixed noTransition normal noLink" id="hz2p955yi51nwn"><div draggable="false" style="cursor:default;height:100%;width:100%;position:absolute;top:0px;left:0px;user-select:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-drag:none;-webkit-user-drag:none;-moz-user-drag:none;-ms-user-drag:none;user-modify:read-only;-webkit-user-modify:read-only;-moz-user-modify:read-only;-ms-user-modify:read-only" data-page-item-context="c1e58" data-gallery-id="hz2p955y" id="hz2p955yi51nwnlink" class="style-jruu2pt9imageItemlink"><div style="height:86px;width:86px;margin-left:0;margin-right:0;margin-top:4px;margin-bottom:4px" id="hz2p955yi51nwnimageWrapper" class="style-jruu2pt9imageItemimageWrapper"><div class="style-jruu2pt9imageItem_imgBorder"><div style="position:relative;overflow:hidden" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="position:relative;overflow:hidden" class="style-jruu2pt9imageItemimage" id="hz2p955yi51nwnimage"><img id="hz2p955yi51nwnimageimage" alt="" data-type="image" itemprop="contentUrl"/></div><div style="cursor:default" id="hz2p955yi51nwnzoom" class="style-jruu2pt9imageItemzoom"><div aria-hidden="true" style="text-align:left" itemprop="name" id="hz2p955yi51nwntitle" class="style-jruu2pt9imageItemtitle"></div><div id="hz2p955yi51nwnDescription" style="text-align:left" itemprop="description" class="style-jruu2pt9imageItemdescription"></div></div></div></div></div></div><div data-image-index="6" data-displayer-width="3543" data-displayer-height="3543" data-displayer-uri="925a58_f308bfcb66a1423f991f073bf888e65e~mv2_d_3543_3543_s_4_2.png" data-height-diff="0" data-width-diff="0" data-bottom-gap="0" data-image-wrapper-right="0" data-image-wrapper-left="0" data-image-wrapper-top="0" data-image-wrapper-bottom="0" data-margin-to-container="0" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject" style="width:86px;height:95px;position:absolute;left:666px;top:0" class="style-jruu2pt9imageItem" data-state="defaultPanelState desktopView alignLeft unselected flexibleWidthFixed noTransition normal noLink" id="hz2p955ydataItem-js1xp2de"><div draggable="false" style="cursor:default;height:100%;width:100%;position:absolute;top:0px;left:0px;user-select:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-drag:none;-webkit-user-drag:none;-moz-user-drag:none;-ms-user-drag:none;user-modify:read-only;-webkit-user-modify:read-only;-moz-user-modify:read-only;-ms-user-modify:read-only" data-page-item-context="c1e58" data-gallery-id="hz2p955y" id="hz2p955ydataItem-js1xp2delink" class="style-jruu2pt9imageItemlink"><div style="height:86px;width:86px;margin-left:0;margin-right:0;margin-top:4px;margin-bottom:4px" id="hz2p955ydataItem-js1xp2deimageWrapper" class="style-jruu2pt9imageItemimageWrapper"><div class="style-jruu2pt9imageItem_imgBorder"><div style="position:relative;overflow:hidden" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="position:relative;overflow:hidden" class="style-jruu2pt9imageItemimage" id="hz2p955ydataItem-js1xp2deimage"><img id="hz2p955ydataItem-js1xp2deimageimage" alt="Transport" data-type="image" itemprop="contentUrl"/></div><div style="cursor:default" id="hz2p955ydataItem-js1xp2dezoom" class="style-jruu2pt9imageItemzoom"><div aria-hidden="true" style="text-align:left" itemprop="name" id="hz2p955ydataItem-js1xp2detitle" class="style-jruu2pt9imageItemtitle">Transport</div><div id="hz2p955ydataItem-js1xp2deDescription" style="text-align:left" itemprop="description" class="style-jruu2pt9imageItemdescription"></div></div></div></div></div></div><div data-image-index="7" data-displayer-width="3543" data-displayer-height="3543" data-displayer-uri="925a58_998a1220f3a641749b8c68063500b7fa~mv2_d_3543_3543_s_4_2.png" data-height-diff="0" data-width-diff="0" data-bottom-gap="0" data-image-wrapper-right="0" data-image-wrapper-left="0" data-image-wrapper-top="0" data-image-wrapper-bottom="0" data-margin-to-container="0" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject" style="width:86px;height:95px;position:absolute;left:777px;top:0" class="style-jruu2pt9imageItem" data-state="defaultPanelState desktopView alignLeft unselected flexibleWidthFixed noTransition normal noLink" id="hz2p955ydataItem-js1xp2de1"><div draggable="false" style="cursor:default;height:100%;width:100%;position:absolute;top:0px;left:0px;user-select:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-drag:none;-webkit-user-drag:none;-moz-user-drag:none;-ms-user-drag:none;user-modify:read-only;-webkit-user-modify:read-only;-moz-user-modify:read-only;-ms-user-modify:read-only" data-page-item-context="c1e58" data-gallery-id="hz2p955y" id="hz2p955ydataItem-js1xp2de1link" class="style-jruu2pt9imageItemlink"><div style="height:86px;width:86px;margin-left:0;margin-right:0;margin-top:4px;margin-bottom:4px" id="hz2p955ydataItem-js1xp2de1imageWrapper" class="style-jruu2pt9imageItemimageWrapper"><div class="style-jruu2pt9imageItem_imgBorder"><div style="position:relative;overflow:hidden" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="position:relative;overflow:hidden" class="style-jruu2pt9imageItemimage" id="hz2p955ydataItem-js1xp2de1image"><img id="hz2p955ydataItem-js1xp2de1imageimage" alt="Maritime" data-type="image" itemprop="contentUrl"/></div><div style="cursor:default" id="hz2p955ydataItem-js1xp2de1zoom" class="style-jruu2pt9imageItemzoom"><div aria-hidden="true" style="text-align:left" itemprop="name" id="hz2p955ydataItem-js1xp2de1title" class="style-jruu2pt9imageItemtitle">Maritime</div><div id="hz2p955ydataItem-js1xp2de1Description" style="text-align:left" itemprop="description" class="style-jruu2pt9imageItemdescription"></div></div></div></div></div></div><div data-image-index="8" data-displayer-width="3543" data-displayer-height="3543" data-displayer-uri="925a58_ad0233b332df42ec9af5820f15378846~mv2_d_3543_3543_s_4_2.png" data-height-diff="0" data-width-diff="0" data-bottom-gap="0" data-image-wrapper-right="0" data-image-wrapper-left="0" data-image-wrapper-top="0" data-image-wrapper-bottom="0" data-margin-to-container="0" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject" style="width:86px;height:95px;position:absolute;left:888px;top:0" class="style-jruu2pt9imageItem" data-state="defaultPanelState desktopView alignLeft unselected flexibleWidthFixed noTransition normal noLink" id="hz2p955ydataItem-js1xp2df"><div draggable="false" style="cursor:default;height:100%;width:100%;position:absolute;top:0px;left:0px;user-select:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-drag:none;-webkit-user-drag:none;-moz-user-drag:none;-ms-user-drag:none;user-modify:read-only;-webkit-user-modify:read-only;-moz-user-modify:read-only;-ms-user-modify:read-only" data-page-item-context="c1e58" data-gallery-id="hz2p955y" id="hz2p955ydataItem-js1xp2dflink" class="style-jruu2pt9imageItemlink"><div style="height:86px;width:86px;margin-left:0;margin-right:0;margin-top:4px;margin-bottom:4px" id="hz2p955ydataItem-js1xp2dfimageWrapper" class="style-jruu2pt9imageItemimageWrapper"><div class="style-jruu2pt9imageItem_imgBorder"><div style="position:relative;overflow:hidden" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="position:relative;overflow:hidden" class="style-jruu2pt9imageItemimage" id="hz2p955ydataItem-js1xp2dfimage"><img id="hz2p955ydataItem-js1xp2dfimageimage" alt="Agriculture" data-type="image" itemprop="contentUrl"/></div><div style="cursor:default" id="hz2p955ydataItem-js1xp2dfzoom" class="style-jruu2pt9imageItemzoom"><div aria-hidden="true" style="text-align:left" itemprop="name" id="hz2p955ydataItem-js1xp2dftitle" class="style-jruu2pt9imageItemtitle">Agriculture</div><div id="hz2p955ydataItem-js1xp2dfDescription" style="text-align:left" itemprop="description" class="style-jruu2pt9imageItemdescription"></div></div></div></div></div></div></div><div class="style-jruu2pt9_pos"><div tabindex="0" id="hz2p955yshowMore" class="style-jruu2pt9showMore">Show More</div></div></div><div data-packed="true" style="top:1118px;bottom:;left:20px;right:;width:939px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="comp-ja2d3f0c"><h5 class="font_5">Posts r&eacute;cents</h5></div><div data-border-width="1px" style="transform-origin:center 0.5px;top:1168px;bottom:;left:20px;right:;width:940px;height:5px;position:absolute" class="hl1" id="comp-ja2d3f0c1"></div><div style="top:1189px;bottom:;left:0;right:;width:980px;height:353px;position:absolute;overflow:hidden;visibility:;min-height:353px;min-width:980px" data-has-iframe="true" class="style-ja2d5f9f" id="comp-ja2d4vou"><iframe data-src="https://social-blog.wix.com/recent-posts-widget?cacheKiller=1558696886550&amp;compId=comp-ja2d4vou&amp;currency=EUR&amp;deviceType=desktop&amp;height=353&amp;instance=YyJrwxfJm31SiDmr3LI1KGMkMX0FOfVlI8hF75VHd_E.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiY2ZiYTE0YzYtYjJlZS00M2VkLWIyNmYtYmQ5NDJjMDc0ZjdiIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGJjZGVkNy0wMDY2LTdjMzUtMTRkNy00NjZjYjNmMDkxMDMiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ2MloiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU0NjMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsIm9yaWdpbkluc3RhbmNlSWQiOiI3MWVhNzI2NC02NzNkLTQ2OWQtOGEyYS0yNjQ1MjkxY2M2NjgiLCJhaWQiOiIyZDM5NzBjMS0wYmM4LTRmY2QtOGRiZi02NDQ5ODhkNGFmY2MiLCJiaVRva2VuIjoiNzQ2YjAwM2YtMzUxNS0wNzExLTE4NjEtNDZmOWU3MWM4M2QwIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiI5MjVhNTg0OS0zZTM2LTRhZTktOWI1OS03MjQ1NGYwYmQ0YjcifQ&amp;locale=fr&amp;pageId=mainPage&amp;siteRevision=383&amp;tz=Europe%2FParis&amp;viewMode=site&amp;width=980" scrolling="no" frameborder="0" allow="autoplay; camera; microphone; geolocation; vr" allowtransparency="true" allowfullscreen="" name="comp-ja2d4vou" style="width:980px;height:353px;min-height:353px;min-width:980px;display:block;position:absolute;z-index:" title="Wix Blog" aria-label="Wix Blog" id="comp-ja2d4vouiframe" class="style-ja2d5f9fiframe"></iframe><div id="comp-ja2d4vouoverlay" class="style-ja2d5f9foverlay"></div></div></div></div></div></div></div></main><div style="width:;height:;top:20px;bottom:;left:100px;right:;position:absolute" class="controller1" id="comp-jr0q6fee"></div><div style="width:;height:;top:20px;bottom:;left:100px;right:;position:absolute" class="controller1" id="comp-jr0q6mjv"></div><div style="top:534px;bottom:;left:961px;right:;width:376px;height:70px;position:fixed;overflow:hidden;visibility:hidden;min-height:70px;min-width:376px;z-index:50" data-has-iframe="true" data-horizontal-margin="0" data-vertical-margin="0" data-placement="BOTTOM_RIGHT" class="style-jrqv3wvr" id="comp-jqyz2ytv"><iframe data-src="https://engage.wixapps.net/_api/crm-inbox-server/chat/renderPublic/index?cacheKiller=1558696886550&amp;compId=comp-jqyz2ytv&amp;currency=EUR&amp;deviceType=desktop&amp;height=70&amp;instance=b7hS7euSQRQkIfbzvoWQzxX4eDWKS-F0VGDAK0LwseU.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMDNhYmQxMzMtMDZmNy00OGMxLTg2NTQtNWMxZmZiZjU0MjJkIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDUxN2UxYS0zZmYwLWFmOTgtNDA4ZS0yYmQ2OTUzYzM2YTIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ2M1oiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU0NjMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsIm9yaWdpbkluc3RhbmNlSWQiOiI1ZGI4ZmNlZS1kYzE1LTQ3MzQtYjUyZS03ZDM0YjJkMTI5NjYiLCJhaWQiOiIyZDM5NzBjMS0wYmM4LTRmY2QtOGRiZi02NDQ5ODhkNGFmY2MiLCJiaVRva2VuIjoiYjg3YWM1Y2EtODEwYy0wYzNkLTJjNWEtYTc3MjMwZWU4ZTg2Iiwic2l0ZU93bmVySWQiOiI5MjVhNTg0OS0zZTM2LTRhZTktOWI1OS03MjQ1NGYwYmQ0YjcifQ&amp;locale=fr&amp;pageId=masterPage&amp;siteRevision=383&amp;tz=Europe%2FParis&amp;viewMode=site&amp;width=376" scrolling="no" frameborder="0" allow="autoplay; camera; microphone; geolocation; vr" allowtransparency="true" allowfullscreen="" name="comp-jqyz2ytv" style="width:376px;height:70px;min-height:70px;min-width:376px;display:block;position:absolute;z-index:" title="Wix Chat" aria-label="Wix Chat" id="comp-jqyz2ytviframe" class="style-jrqv3wvriframe"></iframe><div id="comp-jqyz2ytvoverlay" class="style-jrqv3wvroverlay"></div></div></div></div><div id="aspectCompsContainer" class="siteAspectsContainer"><div style="bottom:;right:;position:absolute;overflow:hidden;visibility:" data-has-iframe="true" class="s_DtaksTPAWidgetSkin" id="tpaWorker_1955"><iframe data-src="https://ding.wix.com/asdk/dispatcher.html?cacheKiller=1558696886550&amp;compId=tpaWorker_1955&amp;currency=EUR&amp;deviceType=desktop&amp;endpointType=worker&amp;instance=YyJrwxfJm31SiDmr3LI1KGMkMX0FOfVlI8hF75VHd_E.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiY2ZiYTE0YzYtYjJlZS00M2VkLWIyNmYtYmQ5NDJjMDc0ZjdiIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGJjZGVkNy0wMDY2LTdjMzUtMTRkNy00NjZjYjNmMDkxMDMiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYmJkMTE0ZjktODdmYi00NGZjLWFhMGUtZmI2ZGNiMWJjY2FiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTI1VDExOjE2OjE5LjQ2MloiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU0NjMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsIm9yaWdpbkluc3RhbmNlSWQiOiI3MWVhNzI2NC02NzNkLTQ2OWQtOGEyYS0yNjQ1MjkxY2M2NjgiLCJhaWQiOiIyZDM5NzBjMS0wYmM4LTRmY2QtOGRiZi02NDQ5ODhkNGFmY2MiLCJiaVRva2VuIjoiNzQ2YjAwM2YtMzUxNS0wNzExLTE4NjEtNDZmOWU3MWM4M2QwIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiI5MjVhNTg0OS0zZTM2LTRhZTktOWI1OS03MjQ1NGYwYmQ0YjcifQ&amp;locale=fr&amp;siteRevision=383&amp;tz=Europe%2FParis&amp;viewMode=site" scrolling="no" frameborder="0" allow="autoplay; camera; microphone; geolocation; vr" allowtransparency="true" allowfullscreen="" name="tpaWorker_1955" style="display:none;position:absolute;z-index:" title="Wix Blog" aria-label="Wix Blog" id="tpaWorker_1955iframe" class="s_DtaksTPAWidgetSkiniframe"></iframe><div id="tpaWorker_1955overlay" class="s_DtaksTPAWidgetSkinoverlay"></div></div></div></div><div class="font-ruler-container" style="overflow:hidden;visibility:hidden;max-height:0;max-width:0;position:absolute"><style>.font-ruler-content::after {content:"@#$%%^&*~IAO"}</style><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div></div></div>


  
  <script type="text/javascript">

  </script>
  


  
  
  
  

  
    <!-- No Footer -->
  

  
  
  
  
  
  
  
  <!--body end html embeds start-->
  
  <!--body end html embeds end-->
  
  
  

  
  
  
  <script type="text/javascript">
   var timeSpentInSSR = 859;
  </script>
  
  
  <script type="text/javascript">
   var ssrInfo = {"timeSpentInSSR":859,"platformOnPage":true,"workerStarted":true,"platformAppsOnPage":["14bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103","14517e1a-3ff0-af98-408e-2bd6953c36a2","14ce1214-b278-a7e4-1373-00cebd1bef7c"],"userCode":false,"useBoltush":false,"sessionId":"863bf341-01e4-4cdb-933a-a8a6c5578b3a"};
  </script>
  
</body>
</html>