Outiref
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"/>
  
  <meta charset="utf-8"/>
  <meta name="generator" content="Wix.com Website Builder"/>
  <link rel="shortcut icon" href="https://static.wixstatic.com/media/eeb56a_a632e6f0c94c41f49420723616e9117a%7Emv2_d_4500_5450_s_4_2.jpg/v1/fill/w_32%2Ch_32%2Clg_1%2Cusm_0.66_1.00_0.01/eeb56a_a632e6f0c94c41f49420723616e9117a%7Emv2_d_4500_5450_s_4_2.jpg" type="image/jpeg"/>
  <link rel="apple-touch-icon" href="https://static.wixstatic.com/media/eeb56a_a632e6f0c94c41f49420723616e9117a%7Emv2_d_4500_5450_s_4_2.jpg/v1/fill/w_32%2Ch_32%2Clg_1%2Cusm_0.66_1.00_0.01/eeb56a_a632e6f0c94c41f49420723616e9117a%7Emv2_d_4500_5450_s_4_2.jpg" type="image/jpeg"/>
  
  
  
  
  <meta http-equiv="X-Wix-Meta-Site-Id" content="6f9d0306-db25-4ef6-9b73-a25979938960"/>
  <meta http-equiv="X-Wix-Application-Instance-Id" content="78b9ac16-110f-4a8f-b9b0-6fece234f0b2"/>
  
  
    <meta http-equiv="X-Wix-Published-Version" content="2829"/>
  
  
  
  
  <meta name = "format-detection" content = "telephone=no"/>
  
  

  <meta name="SKYPE_TOOLBAR" content="SKYPE_TOOLBAR_PARSER_COMPATIBLE"/>

  
   <meta id="wixMobileViewport" name="viewport" content="width=980, user-scalable=yes"/>
  

  
  
  
  

  

  <!-- META DATA -->
  <script type="text/javascript">
    

    var serviceTopology = {"cacheKillerVersion":"1","staticServerUrl":"https://static.parastorage.com/","usersScriptsRoot":"//static.parastorage.com/services/wix-users/2.660.0","biServerUrl":"https://frog.wix.com/","userServerUrl":"https://users.wix.com/","billingServerUrl":"https://premium.wix.com/","mediaRootUrl":"https://static.wixstatic.com/","logServerUrl":"https://frog.wix.com/plebs","monitoringServerUrl":"https://TODO/","usersClientApiUrl":"https://users.wix.com/wix-users","publicStaticBaseUri":"//static.parastorage.com/services/wix-public/1.299.0","basePublicUrl":"https://www.wix.com/","postLoginUrl":"https://www.wix.com/my-account","postSignUpUrl":"https://www.wix.com/new/account","baseDomain":"wix.com","staticMediaUrl":"https://static.wixstatic.com/media","staticAudioUrl":"https://music.wixstatic.com/mp3","staticDocsUrl":"https://docs.wixstatic.com/ugd","emailServer":"https://assets.wix.com/common-services/notification/invoke","blobUrl":"https://static.parastorage.com/wix_blob","htmlEditorUrl":"http://editor.wix.com/html","siteMembersUrl":"https://users.wix.com/wix-sm","scriptsLocationMap":{"automation":"https://static.parastorage.com/services/automation/1.23.0","bootstrap":"https://static.parastorage.com/services/bootstrap/2.1229.80","ck-editor":"https://static.parastorage.com/services/ck-editor/1.87.3","cookie-consent-policy-client":"https://static.parastorage.com/services/cookie-consent-policy-client/1.119.0","core":"https://static.parastorage.com/services/core/2.1229.80","dbsm-editor-app":"https://static.parastorage.com/services/dbsm-editor-app/1.1664.0","dbsm-viewer-app":"https://static.parastorage.com/services/dbsm-viewer-app/1.1071.0","ecommerce":"https://static.parastorage.com/services/ecommerce/1.203.0","editor-elements":"https://static.parastorage.com/services/editor-elements/1.637.0","fallback-viewer-app":"https://static.parastorage.com/services/fallback-viewer-app/1.0.0","js-platform-apps-configuration":"https://static.parastorage.com/services/js-platform-apps-configuration/1.235.0","js-wixcode-sdk":"https://static.parastorage.com/services/js-wixcode-sdk/1.383.0","langs":"https://static.parastorage.com/services/langs/2.577.0","linguist-flags":"https://static.parastorage.com/services/linguist-flags/1.363.0","promote-analytics-adapter":"https://static.parastorage.com/services/promote-analytics-adapter/2.364.0","promote-seo-renderer":"https://static.parastorage.com/services/promote-seo-renderer/1.2.0","santa":"https://static.parastorage.com/services/santa/1.10384.0","santa-langs":"https://static.parastorage.com/services/santa-langs/1.8286.0","santa-resources":"https://static.parastorage.com/services/santa-resources/1.2.0","santa-site-auth-module":"https://static.parastorage.com/services/santa-site-auth-module/1.9.0","semi-native-sdk":"https://static.parastorage.com/services/semi-native-sdk/1.8.0","sitemembers":"https://static.parastorage.com/services/sm-js-sdk/1.31.0","skins":"https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80","tag-manager-client":"https://static.parastorage.com/services/tag-manager-client/1.77.0","tbElements":"https://static.parastorage.com/services/editor-elements/1.637.0","tpa":"https://static.parastorage.com/services/tpa/2.1065.0","web":"https://static.parastorage.com/services/web/2.1229.80","wix-bolt":"https://static.parastorage.com/services/wix-bolt/1.5935.0","wix-code-platform":"https://static.parastorage.com/services/wix-code-platform/1.425.0","wix-code-viewer-app":"https://static.parastorage.com/services/wix-code-viewer-app/1.459.0","wix-music-embed":"https://static.parastorage.com/services/wix-music-embed/1.26.0","wix-perf-measure":"https://static.parastorage.com/services/wix-perf-measure/1.92.0","wix-ui-santa":"https://static.parastorage.com/services/wix-ui-santa/1.1180.0","wixapps":"https://static.parastorage.com/services/wixapps/2.486.0","wixcode-namespaces":"https://static.parastorage.com/services/wixcode-namespaces/1.520.0"},"developerMode":false,"productionMode":true,"staticServerFallbackUrl":"https://sslstatic.wix.com/","staticVideoUrl":"https://video.wixstatic.com/","cloudStorageUrl":"https://static.wixstatic.com/","usersDomainUrl":"https://users.wix.com/wix-users","scriptsDomainUrl":"https://static.parastorage.com/","userFilesUrl":"https://static.parastorage.com/","staticHTMLComponentUrl":"https://www-osteo-du-sport-fr.filesusr.com/","secured":true,"ecommerceCheckoutUrl":"https://www.safer-checkout.com/","premiumServerUrl":"https://premium.wix.com/","digitalGoodsServerUrl":"https://dgs.wixapps.net/","wixCloudBaseDomain":"wix-code.com","mailServiceSuffix":"/_api/common-services/notification/invoke","staticVideoHeadRequestUrl":"https://storage.googleapis.com/video.wixstatic.com","protectedPageResolverUrl":"https://site-pages.wix.com/_api/wix-public-html-info-webapp/resolve_protected_page_urls","mediaUploadServerUrl":"https://files.wix.com/","siteAssetsServerUrl":"https://siteassets.parastorage.com/pages","wixCodePreconnectUrl":"https://6cd3b49e-fa3f-4537-9ca7-e41818599e4b.static.pub.wix-code.com/","staticServerWixDomainUrl":"https://www.wix.com/_partials","adaptiveVideoDomain":"https://files.wix.com/","userFileDomainUrl":"filesusr.com","scriptsVersionsMap":{"stylable-santa-flatten":"1.0.198","santa-main-r":"1.100.0","remote-widget-structure-builder":"1.220.0","santa-data-fixer":"1.927.0","viewer-view-mode-json":"1.73.0","ghostable-structure-builder":"1.150.0","santa-site-metadata":"1.636.0"},"publicStaticsUrl":"//static.parastorage.com/services/wix-public/1.299.0"};
    var santaModels = true;
    var isStreaming = true;
    var rendererModel = {"metaSiteId":"6f9d0306-db25-4ef6-9b73-a25979938960","siteInfo":{"documentType":"UGC","applicationType":"HtmlWeb","siteId":"78b9ac16-110f-4a8f-b9b0-6fece234f0b2","siteTitleSEO":"Ostéopathe du Sport 44 | Ostéopathe SAINT-NAZAIRE | Cédric de TOMBEUR"},"clientSpecMap":{"0":{"type":"appbuilder","applicationId":0,"appDefinitionId":"3d590cbc-4907-4cc4-b0b1-ddf2c5edf297","instanceId":"13e8d34b-6827-7f29-e3c5-a5c4ee30f1ca","state":"Initialized"},"5":{"type":"public","applicationId":5,"appDefinitionId":"13ee94c1-b635-8505-3391-97919052c16f","appDefinitionName":"Wix Invoices","instance":"fbVKd9FoiYDE-OBdKykjNJPTpc8MAza4OOXyH2gSqos.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZWQ5ZGU4OWYtNjljNi00MjYwLTkxZTYtNTM4YjdkMzUxMjEyIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlOTRjMS1iNjM1LTg1MDUtMzM5MS05NzkxOTA1MmMxNmYiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiI4MjAwZWI5OS1iMmUzLTBjOTYtMGE5NS1mMWQyMDRhNjliNzIiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"ed9de89f-69c6-4260-91e6-538b7d351212","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":null},"10":{"type":"public","applicationId":10,"appDefinitionId":"14bca956-e09f-f4d6-14d7-466cb3f09103","appDefinitionName":"Wix Cashier","instance":"03jwuhoKvcNfu3E9lIhPfQTwLhhQOQ2-Eon9VytulTU.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNTZiODA5YzctNmI5Yi00Mjg1LWFiNmQtNzhhY2U2Y2FhNWJlIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGJjYTk1Ni1lMDlmLWY0ZDYtMTRkNy00NjZjYjNmMDkxMDMiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiIzOTI1MGFjMS1iMGJlLTBjNzMtMzAxZS1kYWY1OWY1OTJjZGUiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"56b809c7-6b9b-4285-ab6d-78ace6caa5be","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"24":{"type":"public","applicationId":24,"appDefinitionId":"14dbefd2-01b4-fb61-32a7-3abd44da4908","appDefinitionName":"Members","instance":"--6gEYjrn94NdjVZo-qKg40s9O5wcdGw7bJB0wbHZGo.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYzdlNTdkMGMtMGIxYi00OGVlLWE1MDMtNmY2MTY1NmE1NzQ2IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGRiZWZkMi0wMWI0LWZiNjEtMzJhNy0zYWJkNDRkYTQ5MDgiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiJhODc4N2UwYS1kMDNlLTA2MTgtM2U3MC1jZDM4MWNmOWRlMjYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"c7e57d0c-0b1b-48ee-a503-6f61656a5746","sectionUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/members","sectionMobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/members","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":false,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"14dbefdd-0f55-0dfe-70a2-79a8fe7ee7b9":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/members","widgetId":"14dbefdd-0f55-0dfe-70a2-79a8fe7ee7b9","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/members","appPage":{"id":"all_members","name":"Members","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"25":{"type":"public","applicationId":25,"appDefinitionId":"14ebe801-d78a-daa9-c9e5-0286a891e46f","appDefinitionName":"Followers","instance":"wGHh5gh7fuVPHVz1Tq-jh7sSjDJA1TX0K_kS3Nzacl8.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYmI4MGI3MmItOTZmZS00YTRkLWE4ZTgtMmQ4NzBlYzg1MmQ3IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGViZTgwMS1kNzhhLWRhYTktYzllNS0wMjg2YTg5MWU0NmYiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiJkNDFkYjQyZC00ZGRiLTA0YmItMzM5Yi04ZmRlNzc1YmRiYjciLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"bb80b72b-96fe-4a4d-a8e8-2d870ec852d7","sectionUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/ff","sectionMobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/ff","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":false,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"14ebe825-b273-0d5f-0fd1-e6293322b83b":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/ff","widgetId":"14ebe825-b273-0d5f-0fd1-e6293322b83b","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/ff","appPage":{"id":"following_followers","name":"Followers","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"14":{"type":"wixapps","applicationId":14,"appDefinitionId":"61f33d50-3002-4882-ae86-d319c1a249ab","datastoreId":"14069f9f-66ca-f86d-2061-152e7353ed87","packageName":"blog","state":"Deleted","widgets":{"f72fe377-8abc-40f2-8656-89cfe00f3a22":{"widgetId":"f72fe377-8abc-40f2-8656-89cfe00f3a22","defaultHeight":300,"defaultWidth":210},"c340212a-6e2e-45cd-9dc4-58d01a5b63a7":{"widgetId":"c340212a-6e2e-45cd-9dc4-58d01a5b63a7","defaultHeight":300,"defaultWidth":210},"e000b4bf-9ff1-4e66-a0d3-d4b365ba3af5":{"widgetId":"e000b4bf-9ff1-4e66-a0d3-d4b365ba3af5","defaultHeight":400,"defaultWidth":210},"1b8c501f-ccc2-47e7-952a-47e264752614":{"widgetId":"1b8c501f-ccc2-47e7-952a-47e264752614","defaultHeight":280,"defaultWidth":916},"43c2a0a8-f224-4a29-bd19-508114831a3a":{"widgetId":"43c2a0a8-f224-4a29-bd19-508114831a3a","defaultHeight":40,"defaultWidth":210},"56ab6fa4-95ac-4391-9337-6702b8a77011":{"widgetId":"56ab6fa4-95ac-4391-9337-6702b8a77011","defaultHeight":400,"defaultWidth":210},"31c0cede-09db-4ec7-b760-d375d62101e6":{"widgetId":"31c0cede-09db-4ec7-b760-d375d62101e6","defaultHeight":600,"defaultWidth":680},"33a9f5e0-b083-4ccc-b55d-3ca5d241a6eb":{"widgetId":"33a9f5e0-b083-4ccc-b55d-3ca5d241a6eb","defaultHeight":220,"defaultWidth":210},"c7f57b50-8940-4ff1-83c6-6756d6f0a1f4":{"widgetId":"c7f57b50-8940-4ff1-83c6-6756d6f0a1f4","defaultHeight":220,"defaultWidth":210},"4de5abc5-6da2-4f97-acc3-94bb74285072":{"widgetId":"4de5abc5-6da2-4f97-acc3-94bb74285072","defaultHeight":800,"defaultWidth":800},"ea63bc0f-c09f-470c-ac9e-2a408b499f22":{"widgetId":"ea63bc0f-c09f-470c-ac9e-2a408b499f22","defaultHeight":800,"defaultWidth":800}}},"20":{"type":"public","applicationId":20,"appDefinitionId":"f123e8f1-4350-4c9b-b269-04adfadda977","appDefinitionName":"Promote Home","instance":"qLC7s5bPYd-1tKpRSmejov97_Da727tCPs8gVW7E8MI.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZDRiNmQ2ZjYtMmEyMS00MzZkLWJjZDctMGRiY2QxMTNlNDZiIiwiYXBwRGVmSWQiOiJmMTIzZThmMS00MzUwLTRjOWItYjI2OS0wNGFkZmFkZGE5NzciLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiJiYjJiZDVmMC1mMTA0LTBkOWItMjdhNC1hZmU1YTg4MDZkMGIiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"d4b6d6f6-2a21-436d-bcd7-0dbcd113e46b","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"6502":{"type":"public","applicationId":6502,"appDefinitionId":"13ee53b4-2343-b641-c84d-056d2e6ed2e6","appDefinitionName":"Visitor Analytics","instance":"kmrT99poL4Ygs6jGG4NiWwqBk47p9of_l7aUdk6Rdj0.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiODU0Y2ZkMmYtYzk0My00ZTNiLTkwMGEtZmE5ZDM1OGUwMjRkIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlNTNiNC0yMzQzLWI2NDEtYzg0ZC0wNTZkMmU2ZWQyZTYiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMjAtMDUtMjdUMDg6NDc6MjkuNzEyWiIsImRlbW9Nb2RlIjpmYWxzZSwiYWlkIjoiNDNmMmJiYWEtMTY1OC00Y2MxLTgzOWQtMTkyNTI4OGVjYzlhIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJlZWI1NmE2NS0xMDRjLTRjZWMtYmQyNi0wNzAxY2U3NTI5MTMifQ","instanceId":"854cfd2f-c943-4e3b-900a-fa9d358e024d","appWorkerUrl":"https:\/\/loadbalancer.visitor-analytics.io\/worker","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"14b2d589-33e5-af98-ec53-a386bbb29a4f":{"widgetUrl":"https:\/\/statcounter.va-endpoint.com\/widget.html","widgetId":"14b2d589-33e5-af98-ec53-a386bbb29a4f","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/statcounter.va-endpoint.com\/widget.html","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"visitor_analytics_stat_counter","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":false,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":true},"appFields":{"packagePickerV2":[{"appId":"8ef06506-5675-40a3-917b-db1817d9576d","model":{"plans":[{"id":"01622543-6a93-4256-a3cb-7599559548cb","name":"Free","billing":{"yearlyPrice":0,"monthlyPrice":0,"oneTimePrice":0,"yearlyDiscountPercent":0},"featureList":{"3622d6b3-7359-4bfb-ab57-4b138dde489d":"","4c01a0e3-681d-4b4e-952d-932f1bc7bbbc":"","d701f65c-c03e-4142-90d6-6a9e743ca907":""},"mostPopular":false},{"id":"d155fd2c-e82c-4764-bf2d-56206a2d5ea3","name":"Premium","billing":{"yearlyPrice":4.9899997711182,"monthlyPrice":5.9899997711182,"oneTimePrice":0,"yearlyDiscountPercent":17},"vendorId":"lmozwcvuly","featureList":{"0d9c8917-d401-4434-a455-61f3385d4e97":"","3622d6b3-7359-4bfb-ab57-4b138dde489d":"","4c01a0e3-681d-4b4e-952d-932f1bc7bbbc":"","6367b257-3a82-4b2f-be06-a48b62d5a01b":"","914da81f-b6fe-49fa-961a-052905e0c602":"","9b95e7bc-62d9-4145-a47b-61feda9a1157":"","9e1dc3c3-7049-4f39-a19f-066736e21a3d":"","ac2a22aa-45cf-481a-9b4a-5af84062b2e1":"","d6bbeacd-f956-446f-9882-1b41289be8f1":"","d701f65c-c03e-4142-90d6-6a9e743ca907":"","e7916eef-e534-4c4d-aa68-935fe1eae513":""},"mostPopular":false}],"features":[{"id":"d701f65c-c03e-4142-90d6-6a9e743ca907","name":"Get Started Easily","description":"Add Visitors Analytics, publish your site and you're set. You'll see all your stats in your dashboard."},{"id":"ac2a22aa-45cf-481a-9b4a-5af84062b2e1","name":"View All Your Stats","description":"See where visitors come from, who's live on your site right now, what days you get the most traffic and more."},{"id":"4c01a0e3-681d-4b4e-952d-932f1bc7bbbc","name":"Track Everything at a Glance","description":"Easy to follow charts and graphs make viewing all your stats a breeze."},{"id":"9e1dc3c3-7049-4f39-a19f-066736e21a3d","name":"Get Advanced Insights ","description":"Find out more about your visitors like the browsers they use, their operating systems, IP addresses, etc."},{"id":"3622d6b3-7359-4bfb-ab57-4b138dde489d","name":"Show Off Your Visits ","description":"Proudly display how many visitors you get with a traffic counter on your site."},{"id":"d6bbeacd-f956-446f-9882-1b41289be8f1","name":"Set Email Notifications ","description":"Get an overview of your important stats right to your inbox. Set the frequency - daily, weekly or monthly, then sit back and enjoy."},{"id":"9b95e7bc-62d9-4145-a47b-61feda9a1157","name":"Find Out Where Visitors Go ","description":"Visitor Analytics' click path graphs show you how visitors navigate your site, so you can better optimize your content. "},{"id":"e7916eef-e534-4c4d-aa68-935fe1eae513","name":"Easily Export Your Data ","description":"Quickly export your stats to Excel, so you can save them to a datasheet for offline use. "},{"id":"0d9c8917-d401-4434-a455-61f3385d4e97","name":"Map Your Visitors ","description":"Visitor Analytics puts your traffic on the map, so you can easily pinpoint the country and city where each visitor comes from. "},{"id":"914da81f-b6fe-49fa-961a-052905e0c602","name":"Filter Your Site Visits","description":"Exclude your own site visits from the data, so your stats are as accurate as can be. "},{"id":"6367b257-3a82-4b2f-be06-a48b62d5a01b","name":"Unlimited Stats","description":"Get access to detailed information for all your visitors. without being limited to 1000 page visits per month."}],"languageCode":"en","businessModel":"FREEMIUM","freeTrialDays":0,"isInAppPurchase":false,"isExternalPricing":false},"languageCode":"en"}],"featuresForNewPackagePicker":[]}},"29":{"type":"public","applicationId":29,"appDefinitionId":"13aa9735-aa50-4bdb-877c-0bb46804bd71","appDefinitionName":"Promote SEO Patterns","instance":"ohxpMaCFa7BTvAUvw_bhdHgezN2eY4eYPGSlinav5XE.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiY2ZmM2ZmMTgtZTk3Mi00OTA3LWFkNjktZDI4YzNiYzlhOTViIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2FhOTczNS1hYTUwLTRiZGItODc3Yy0wYmI0NjgwNGJkNzEiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiJhMDZlZmMxZS0zMjU3LTA3ZjEtMzYxYS03MGQ1NDI1YTIwM2IiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"cff3ff18-e972-4907-ad69-d28c3bc9a95b","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"8595":{"type":"public","applicationId":8595,"appDefinitionId":"14ce1214-b278-a7e4-1373-00cebd1bef7c","appDefinitionName":"Wix Forms","instance":"4yaWfVytLLMuYU4HsqMUKQgiF2Qf3i0vSWNjo1CnU4w.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZGZkMjNlNzEtYmJhMy00ZTI2LTk4OTItOGZlZDFlYTYyMGUyIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGNlMTIxNC1iMjc4LWE3ZTQtMTM3My0wMGNlYmQxYmVmN2MiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiJiMDRmM2Q3Ny02MDg2LTAwZDAtMDNlMS0yZGI0NjczNWE5ODIiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"dfd23e71-bba3-4e26-9892-8fed1ea620e2","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":true},"appFields":{"platform":{"editorScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/wix-form-builder\/1.2922.0\/editor-app.bundle.min.js","viewerScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/wix-form-builder\/1.2922.0\/viewer-app.bundle.min.js","hasDashboardComponent":true,"baseUrls":{"":""}},"premiumBundle":{"parentAppId":"ee21fe60-48c5-45e9-95f4-6ca8f9b1c9d9","parentAppSlug":"ee21fe60-48c5-45e9-95f4-6ca8f9b1c9d9"},"mostPopularPackage":"Mid_Range","featuresForNewPackagePicker":[{"forPackages":[{"value":"Unlimited","packageId":"Basic"},{"value":"Unlimited","packageId":"Mid_Range"},{"value":"Unlimited","packageId":"Pro"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Basic"},{"value":"true","packageId":"Mid_Range"},{"value":"true","packageId":"Pro"}]},{"forPackages":[{"value":"100MB Storage","packageId":"Basic"},{"value":"1GB Storage","packageId":"Mid_Range"},{"value":"10GB Storage","packageId":"Pro"}]},{"forPackages":[{"value":"10 Forms","packageId":"Basic"},{"value":"100 Forms","packageId":"Mid_Range"},{"value":"Unlimited","packageId":"Pro"}]},{"forPackages":[{"value":"1000 Submissions\/month","packageId":"Basic"},{"value":"5000 Submissions\/month","packageId":"Mid_Range"},{"value":"Unlimited","packageId":"Pro"}]},{"forPackages":[{"value":"1 User","packageId":"Basic"},{"value":"5 Users","packageId":"Mid_Range"},{"value":"Unlimited Users","packageId":"Pro"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Basic"},{"value":"true","packageId":"Mid_Range"},{"value":"true","packageId":"Pro"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Basic"},{"value":"true","packageId":"Mid_Range"},{"value":"true","packageId":"Pro"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Basic"},{"value":"true","packageId":"Mid_Range"},{"value":"true","packageId":"Pro"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Basic"},{"value":"true","packageId":"Mid_Range"},{"value":"true","packageId":"Pro"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Basic"},{"value":"true","packageId":"Mid_Range"},{"value":"true","packageId":"Pro"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Basic"},{"value":"true","packageId":"Mid_Range"},{"value":"true","packageId":"Pro"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Mid_Range"},{"value":"true","packageId":"Pro"}]}]}},"1":{"type":"public","applicationId":1,"appDefinitionId":"138c65e3-4aa1-e4dd-ffb0-b44d6876a2aa","appDefinitionName":"Newspaper","instance":"OoenQpqjNvLOOy5IRhJz8VGTZgri746Jbn6kkY6KX4Y.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYTE1ZGQ1YTEtZjQ1NS00YmNjLWE2ZWYtZDgyY2M5NGRhZDNmIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzhjNjVlMy00YWExLWU0ZGQtZmZiMC1iNDRkNjg3NmEyYWEiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMjAtMDUtMjdUMDg6NDc6MjkuNzEyWiIsImRlbW9Nb2RlIjpmYWxzZSwiYWlkIjoiNDNmMmJiYWEtMTY1OC00Y2MxLTgzOWQtMTkyNTI4OGVjYzlhIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJlZWI1NmE2NS0xMDRjLTRjZWMtYmQyNi0wNzAxY2U3NTI5MTMifQ","instanceId":"a15dd5a1-f455-4bcc-a6ef-d82cc94dad3f","sectionUrl":"https:\/\/wix.paper.li\/endpoints\/page","sectionMobileUrl":"https:\/\/wix.paper.li\/endpoints\/page","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":true,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"139b849f-7259-ac8e-b851-a6970016e269":{"widgetUrl":"https:\/\/wix.paper.li\/endpoints\/page","widgetId":"139b849f-7259-ac8e-b851-a6970016e269","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/wix.paper.li\/endpoints\/page","appPage":{"id":"paper.li","name":"Paper.li","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":true,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":false,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":true},"appFields":{"packagePickerV2":[{"model":{"plans":[{"id":"e778172f-35b1-4c50-9216-2d22ddd2b8b7","name":"Free","billing":{"yearlyPrice":0,"monthlyPrice":0,"oneTimePrice":0,"yearlyDiscountPercent":0},"featureList":{},"mostPopular":false},{"id":"50285c09-c652-42a2-b613-bf0cf231baa4","name":"Wix-Paper-Subscription","billing":{"yearlyPrice":0,"monthlyPrice":9,"oneTimePrice":0,"yearlyDiscountPercent":0},"vendorId":"1","featureList":{"35e0eb4d-25ce-45b7-b145-12cf664d9f39":"","80a097d2-8a0f-4006-a9b2-661a8ce39fb5":"","9012ad35-e725-4d61-8a4b-d370421d6daa":"","d9bc1b0a-808a-4edb-9ed7-9eb7688d1dbb":"","df4d2727-f74f-48b8-8f8e-abe9f9c642af":"","eb8e14fc-25fa-481a-8a9e-f5331a74f3bb":""},"mostPopular":false}],"features":[{"id":"df4d2727-f74f-48b8-8f8e-abe9f9c642af","name":"Easy to Add","description":"Create a topic-based newspaper and easily embed it on your site for auto-updates."},{"id":"9012ad35-e725-4d61-8a4b-d370421d6daa","name":"Fully Customizable","description":"Curate the content and customize the look and feel to match the rest of your Wix site. "},{"id":"35e0eb4d-25ce-45b7-b145-12cf664d9f39","name":"Send Newsletters with Each Edition","description":"Invite your readers to subscribe to your content and we'll send them a beautiful email newsletter each time new content is available."},{"id":"80a097d2-8a0f-4006-a9b2-661a8ce39fb5","name":"Auto-Promote Across Channels","description":"Post automatically to Twitter, Facebook and LinkedIn pages each time your paper updates, to grow your audience and drive additional traffic to your Wix site. "},{"id":"eb8e14fc-25fa-481a-8a9e-f5331a74f3bb","name":"Daily, Twice Daily and Weekly Publishing Schedules","description":"Choose a publishing schedule, and time, and we'll deliver your news, automatically daily or weekly."},{"id":"d9bc1b0a-808a-4edb-9ed7-9eb7688d1dbb","name":"Pay-As-You-Go Contracts","description":"No long-term contracts - you can cancel at any time."}],"languageCode":"en","businessModel":"PREMIUM","freeTrialDays":14,"isInAppPurchase":false,"isExternalPricing":false}}],"featuresForNewPackagePicker":[]}},"6":{"type":"public","applicationId":6,"appDefinitionId":"1480c568-5cbd-9392-5604-1148f5faffa0","appDefinitionName":"Get Found on Google","instance":"ien_OPScsdusOtw50elCYH-7XhipbCVodnqESVoy5zM.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMTIzZjRjODYtMjExZi00OGRlLTg2ZDItZmY2ZDJlOTgzYjhkIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDgwYzU2OC01Y2JkLTkzOTItNTYwNC0xMTQ4ZjVmYWZmYTAiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiI3ZGEyNGY4MC1mYTNhLTA2MjgtMWRhMS01ZDM0NTcwYmIyZWQiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"123f4c86-211f-48de-86d2-ff6d2e983b8d","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"13200":{"type":"public","applicationId":13200,"appDefinitionId":"14f25dc5-6af3-5420-9568-f9c5ed98c9b1","appDefinitionName":"Settings","instance":"SIQnnhav4u0-0XrRojYgOfIau2wEGYhTTHHyM7T4miM.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNWE1Yzc1YjktYTkyOC00ZTY1LWExYWEtZDY2NWE2MDI4OTY2IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGYyNWRjNS02YWYzLTU0MjAtOTU2OC1mOWM1ZWQ5OGM5YjEiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiIzNWMxNzZiZi03MjBkLTAwOTMtM2FkOS03NDNjZGY5MTAwMDYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"5a5c75b9-a928-4e65-a1aa-d665a6028966","sectionUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/notifications\/settings-app","sectionMobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/notifications\/settings-app","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":false,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"14f25dd2-f9b0-edc2-f38e-eded5da094aa":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/notifications\/settings-app","widgetId":"14f25dd2-f9b0-edc2-f38e-eded5da094aa","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/notifications\/settings-app","appPage":{"id":"settings","name":"Settings","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"28":{"type":"public","applicationId":28,"appDefinitionId":"ea2821fc-7d97-40a9-9f75-772f29178430","appDefinitionName":"Workflows","instance":"dAd69OSrRMVcdd9w_1iYk6y0zEGvM--RUB1Q0_MiH_Q.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiM2E4ZjZjYmItNGYyMi00OTA2LTkyNGMtNTA0ZjljMWM3YjQzIiwiYXBwRGVmSWQiOiJlYTI4MjFmYy03ZDk3LTQwYTktOWY3NS03NzJmMjkxNzg0MzAiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiI1NTEyNmZiZC05NDA3LTA3ZjAtMDkzZi1mMjE2ZTU4ZmYyMjMiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"3a8f6cbb-4f22-4906-924c-504f9c1c7b43","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"21":{"type":"public","applicationId":21,"appDefinitionId":"55cd9036-36bb-480b-8ddc-afda3cb2eb8d","appDefinitionName":"PriceQuotes","instance":"SOYK-fbSsKF0prV9llUs0J3mPZLVAQr2MIvjoalJLQo.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNTEwYWMyODAtNmU1Yi00MzViLWJlODYtMTU4MTBjYzhiNWYwIiwiYXBwRGVmSWQiOiI1NWNkOTAzNi0zNmJiLTQ4MGItOGRkYy1hZmRhM2NiMmViOGQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiIzZTk3YzE4Ni1iNTdlLTBkYWQtMjVmNS1iN2Q4NzU1YjNjOTAiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"510ac280-6e5b-435b-be86-15810cc8b5f0","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"33":{"type":"public","applicationId":33,"appDefinitionId":"d70b68e2-8d77-4e0c-9c00-c292d6e0025e","appDefinitionName":"Promote SEO Tools","instance":"5H44OfBywb6x_va4CH6N24cRkTXwmHy1CnhI96s-Q9U.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiODQ1MjVlZWUtNzE1Yi00MTcwLTllZDMtNDgyYmYwNDViMTZkIiwiYXBwRGVmSWQiOiJkNzBiNjhlMi04ZDc3LTRlMGMtOWMwMC1jMjkyZDZlMDAyNWUiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiJlYmNmNWRlOC1hYTdlLTBmODYtMDVhMC1lYTcyODlkNjM4MGQiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"84525eee-715b-4170-9ed3-482bf045b16d","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"2653":{"type":"public","applicationId":2653,"appDefinitionId":"13c14380-3112-b995-2017-ee10343a0625","appDefinitionName":"Site Badges","instance":"y-AzjNpgjJxf1zf9862ZfvMugZdbaaMfqo2q-EEpuA0.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNDg3YjEwY2UtN2U4MC00ZWJlLWJkNmUtZDA4NTIyZTEwYTkxIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2MxNDM4MC0zMTEyLWI5OTUtMjAxNy1lZTEwMzQzYTA2MjUiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiIyN2U2MTNjOC1hNWE1LTAwNDgtMjYxZC03MmRjNWI3MjgzZjEiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"487b10ce-7e80-4ebe-bd6e-d08522e10a91","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"13c14424-7203-841b-a88d-61d7ea3fa366":{"widgetUrl":"https:\/\/holidays-badges.appspot.com\/index","widgetId":"13c14424-7203-841b-a88d-61d7ea3fa366","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/holidays-badges.appspot.com\/index","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"widget","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":true},"appFields":{}},"9":{"type":"public","applicationId":9,"appDefinitionId":"14517e1a-3ff0-af98-408e-2bd6953c36a2","appDefinitionName":"Wix Chat","instance":"oWgJUZ4hbsQiRPjkf3_6ZkH2zu_3AzetJ6BY47svn-Y.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMjI2MmM4ZGMtYzU1Zi00YTkyLTg4MzYtMzg1OGY1NjkyNWQ0IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDUxN2UxYS0zZmYwLWFmOTgtNDA4ZS0yYmQ2OTUzYzM2YTIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiI0ZGZmY2JkYS0xZTdhLTA0NjQtMTM0NS05YTAxOGNmYWFjYjQiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"2262c8dc-c55f-4a92-8836-3858f56925d4","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"14517f3f-ffc5-eced-f592-980aaa0bbb5c":{"widgetUrl":"https:\/\/engage.wixapps.net\/chat-widget-server\/renderChatWidget\/index","widgetId":"14517f3f-ffc5-eced-f592-980aaa0bbb5c","refreshOnWidthChange":true,"gluedOptions":{"placement":"BOTTOM_RIGHT","verticalMargin":0.0,"horizontalMargin":0.0},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"iframeWithPlatform":true},"tpaWidgetId":"wix_visitors","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":true},"appFields":{"platform":{"viewerScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/chat-worker\/1.209.0\/viewer-script.bundle.min.js","optionalApplication":true},"premiumBundle":{"parentAppId":"ee21fe60-48c5-45e9-95f4-6ca8f9b1c9d9","parentAppSlug":"ee21fe60-48c5-45e9-95f4-6ca8f9b1c9d9"},"mostPopularPackage":"Sales","featuresForNewPackagePicker":[{"forPackages":[{"value":"50","packageId":"Professional"},{"value":"150","packageId":"Sales"},{"value":"Unlimited","packageId":"Teams"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Professional"},{"value":"true","packageId":"Sales"},{"value":"true","packageId":"Teams"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Professional"},{"value":"true","packageId":"Sales"},{"value":"true","packageId":"Teams"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Professional"},{"value":"true","packageId":"Sales"},{"value":"true","packageId":"Teams"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Professional"},{"value":"true","packageId":"Sales"},{"value":"true","packageId":"Teams"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Professional"},{"value":"true","packageId":"Sales"},{"value":"true","packageId":"Teams"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Professional"},{"value":"true","packageId":"Sales"},{"value":"true","packageId":"Teams"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Professional"},{"value":"true","packageId":"Sales"},{"value":"true","packageId":"Teams"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Sales"},{"value":"true","packageId":"Teams"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Teams"}]}]}},"2172":{"type":"public","applicationId":2172,"appDefinitionId":"14271d6f-ba62-d045-549b-ab972ae1f70e","appDefinitionName":"Wix Pro Gallery","instance":"sryFc5u24wvxcTx6y5-dzDEopZ0c5u798ptLgjSgi9Q.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNmU0NzE2NjMtZjI4Yy00YzkyLWJiMDktNWQ3ZmRlYzFmOGY2IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDI3MWQ2Zi1iYTYyLWQwNDUtNTQ5Yi1hYjk3MmFlMWY3MGUiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiIwMWRhMTU2NS0yOWE5LTAyNjQtMjA3YS1mZjI2YTc1MjcxOTYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"6e471663-f28c-4c92-bb09-5d7fdec1f8f6","appWorkerUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/worker.html","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"142bb34d-3439-576a-7118-683e690a1e0d":{"widgetUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/gallery.html","widgetId":"142bb34d-3439-576a-7118-683e690a1e0d","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/gallery.html","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":true,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"useSsrSeo":true,"mobileSettingsEnabled":true,"componentUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/pro-gallery-santa-wrapper\/1.1051.0\/viewer.bundle.min.js","controllerUrl":""},"tpaWidgetId":"pro-gallery","default":true},"14f7938f-fa9a-e9e3-3a24-089172dccb28":{"widgetUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/checkout","widgetId":"14f7938f-fa9a-e9e3-3a24-089172dccb28","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/checkout","appPage":{"id":"checkout_page","name":"Checkout Page","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":2,"indexable":true,"fullPage":true,"landingPageInMobile":true,"hideFromMenu":true},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":true,"shouldBeStretchedByDefault":true,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"default":false},"1491fc25-fcd2-9c08-c74f-67b98b69ac4a":{"widgetUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/multishare.html","widgetId":"1491fc25-fcd2-9c08-c74f-67b98b69ac4a","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/multishare.html","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"multishare_widget","default":false},"14f79354-c828-13e0-1246-058b79e70c1a":{"widgetUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/cart.html","widgetId":"14f79354-c828-13e0-1246-058b79e70c1a","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/cart.html","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"cart","default":false},"14f793c4-68e4-1d4f-3a24-089172dccb28":{"widgetUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/thankyou","widgetId":"14f793c4-68e4-1d4f-3a24-089172dccb28","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/thankyou","appPage":{"id":"thank_you_page","name":"Thank you Page","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":3,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":true},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":true,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"default":false},"144f04b9-aab4-fde7-179b-780c11da4f46":{"widgetUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/fullscreen","widgetId":"144f04b9-aab4-fde7-179b-780c11da4f46","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/fullscreen","appPage":{"id":"fullscreen_page","name":"Fullscreen Page","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":true,"fullPage":true,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":true},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":true,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"useSsrSeo":true},"default":false}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"platform":{"viewerScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/pro-gallery-santa-wrapper\/1.1051.0\/viewerScript.bundle.min.js","baseUrls":{"santaWrapperBaseUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/pro-gallery-santa-wrapper\/1.1051.0\/"}}}},"11606":{"type":"public","applicationId":11606,"appDefinitionId":"14dbef06-cc42-5583-32a7-3abd44da4908","appDefinitionName":"Members About","instance":"E2AI2YzlEW7uW4Vd2vqTF7h86OmVOSbZArIH72Ui8Ao.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMDE5N2U4YjUtNzM0OS00NGFiLWIzY2EtYTExMmEyMGU1ZTY4IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGRiZWYwNi1jYzQyLTU1ODMtMzJhNy0zYWJkNDRkYTQ5MDgiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiI2ZTBhZWJiMy1hODZjLTBhNWQtMjhiOS0wMzRiZGI5ZGQ3MDgiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"0197e8b5-7349-44ab-b3ca-a112a20e5e68","sectionUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/about","sectionMobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/about","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":true,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"14dbefb9-3b7b-c4e9-53e8-766defd30587":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/about","widgetId":"14dbefb9-3b7b-c4e9-53e8-766defd30587","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/about","appPage":{"id":"about","name":"Profile","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"2487":{"type":"public","applicationId":2487,"appDefinitionId":"14724f35-6794-cd1a-0244-25fd138f9242","appDefinitionName":"Wix Forum","instance":"5dQPiHsnZvZTwQ231OgqmMBKKLTVcMCHN2QTiQ1Orp0.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMmFhYWU3NWQtNTk5Zi00YjE1LTk2NWUtNjA4ZWJmZDc1YWE2IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDcyNGYzNS02Nzk0LWNkMWEtMDI0NC0yNWZkMTM4ZjkyNDIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiI0NTM3ZTQ1Yi04MmJhLTA1ZTMtMGQyZC1jMmQ3YzY0NGQzYzYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"2aaae75d-599f-4b15-965e-608ebfd75aa6","sectionUrl":"https:\/\/forums.wixapps.net\/forum-app-frameless.html","sectionMobileUrl":"https:\/\/forums.wixapps.net\/forum-app-frameless.html","appWorkerUrl":"https:\/\/ding.wix.com\/asdk\/dispatcher.html","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":true,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"14f51b0d-8913-052b-0af2-960a9605790b":{"widgetUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/member-likes-page","widgetId":"14f51b0d-8913-052b-0af2-960a9605790b","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/member-likes-page","appPage":{"id":"member-likes-page","name":"Forum Likes","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":4,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":false},"151bd179-dfe6-3ca3-399c-ee97957f93a2":{"widgetUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/recent-posts-widget-frameless.html","widgetId":"151bd179-dfe6-3ca3-399c-ee97957f93a2","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/recent-posts-widget-frameless.html","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"useSsrSeo":true,"componentUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/communities-forum-client\/1.157.0\/recent-posts-widget-viewer.bundle.min.js","controllerUrl":""},"tpaWidgetId":"recent_posts_widget","default":false},"14f51b00-3ada-272e-b6db-34d5da9dd623":{"widgetUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/member-comments-page","widgetId":"14f51b00-3ada-272e-b6db-34d5da9dd623","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/member-comments-page","appPage":{"id":"member-comments-page","name":"Forum Comments","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":3,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":false},"14f0266c-e0a3-afc6-d07c-5be8e20949cd":{"widgetUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/member-posts-page","widgetId":"14f0266c-e0a3-afc6-d07c-5be8e20949cd","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/member-posts-page","appPage":{"id":"member-posts-page","name":"Forum Posts","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":2,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":true},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":false},"1489040e-001f-4631-55a9-2c29b4417126":{"widgetUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/forum-app-frameless.html","widgetId":"1489040e-001f-4631-55a9-2c29b4417126","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/forum-app-frameless.html","appPage":{"id":"forum","name":"Forum","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{"useSsrSeo":true,"componentUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/communities-forum-client\/1.157.0\/forum-app-viewer.bundle.min.js","mobileSettingsEnabled":true,"controllerUrl":""},"default":true},"14760fd4-9973-682c-16fa-797dfb1f2880":{"widgetUrl":"https:\/\/forums.wixapps.net\/widget","widgetId":"14760fd4-9973-682c-16fa-797dfb1f2880","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"forum_header_widget","default":false},"1522d440-2b99-8f05-12b9-6e405ce46abc":{"widgetUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/","widgetId":"1522d440-2b99-8f05-12b9-6e405ce46abc","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/","appPage":{"id":"groups_forum","name":"Discussions","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":5,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":false}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"platform":{"baseUrls":{"apiBaseUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/_api\/","staticsBaseUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/communities-forum-client\/1.157.0\/","apiBadgesBaseUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/_api\/members-badges-server\/","apiBaseUrlClient":"\/_api\/communities\/","oembedBaseUrlClient":"\/rich-content\/oembed","translationsBaseUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/communities-translations\/1.1768.0\/","apiSiteMembersBaseUrl":"http:\/\/www.wix.com\/_api\/wix-sm-webapp\/","apiBadgesBaseUrlClient":"\/_api\/members-badges-server\/","apiMembersGroupsBaseUrl":"https:\/\/www.wix.com\/_api\/members-groups-web\/","apiPaidPlansBaseUrlClient":"\/_api\/paid-plans\/","apiSiteMembersBaseUrlClient":"\/_api\/wix-sm-webapp\/","apiMembersGroupsBaseUrlClient":"\/_api\/members-groups-web\/"},"editorScriptUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/editor-script.js","viewerScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/communities-forum-client\/1.157.0\/viewer-script.bundle.min.js"}}},"10158":{"type":"public","applicationId":10158,"appDefinitionId":"14cffd81-5215-0a7f-22f8-074b0e2401fb","appDefinitionName":"Member Account Info","instance":"YUAtTkla3K3xUP2r-XiTrABqT39BxYRbNULBxNo6MXA.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZjZlODQwM2ItYWFlZS00ZjM0LWI1YTctMWViYTUwMTVlYTIxIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGNmZmQ4MS01MjE1LTBhN2YtMjJmOC0wNzRiMGUyNDAxZmIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiI5OTc1NDMzZC03MWNiLTAxYzItMmVkNC1iY2UzMjk4NjYzNDEiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"f6e8403b-aaee-4f34-b5a7-1eba5015ea21","sectionUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/member-info\/view","sectionMobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/member-info\/view","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":false,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"14dd1af6-3e02-63db-0ef2-72fbc7cc3136":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/member-info\/view","widgetId":"14dd1af6-3e02-63db-0ef2-72fbc7cc3136","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/member-info\/view","appPage":{"id":"member_info","name":"My Account","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"13":{"type":"public","applicationId":13,"appDefinitionId":"135c3d92-0fea-1f9d-2ba5-2a1dfb04297e","appDefinitionName":"Email Marketing","instance":"DWn6ziAHDRlWxuXTLB4g6Cq0JTsjXFdMoqex1sQECzs.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMTNlOGQ2MGYtZDY1OS00ZGY4LTY5ZTgtNzMzYWJjZTYzZGEwIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzVjM2Q5Mi0wZmVhLTFmOWQtMmJhNS0yYTFkZmIwNDI5N2UiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiI3Yzc1ZDUwOS0wZDdjLTAzMGUtZjI5Yi1kMTYzYzU3NWI0YzAiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"13e8d60f-d659-4df8-69e8-733abce63da0","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"141995eb-c700-8487-6366-a482f7432e2b":{"widgetUrl":"https:\/\/so-feed.codev.wixapps.net\/widget","widgetId":"141995eb-c700-8487-6366-a482f7432e2b","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/so-feed.codev.wixapps.net\/widget","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"shoutout_feed","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"premiumBundle":{"parentAppId":"ee21fe60-48c5-45e9-95f4-6ca8f9b1c9d9","parentAppSlug":"ee21fe60-48c5-45e9-95f4-6ca8f9b1c9d9"}}},"2":{"type":"public","applicationId":2,"appDefinitionId":"130fc5f4-be39-42d2-2576-3704c9c08c51","appDefinitionName":"Facebook Analytics","instance":"w12omwvcKX8VLKt_BksoWytjdLX5jrGV-VY_zYxF8L0.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiOWNjODVlNjItZjNiNi00Y2ViLTk1MjQtZGZkYzc3ODEyODYwIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzBmYzVmNC1iZTM5LTQyZDItMjU3Ni0zNzA0YzljMDhjNTEiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiJmMzU1NWQ2NC0yODkzLTAyMWQtMGU1Ny03ZDg1MGUxMmExMDAiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"9cc85e62-f3b6-4ceb-9524-dfdc77812860","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":true},"appFields":null},"32":{"type":"public","applicationId":32,"appDefinitionId":"307ba931-689c-4b55-bb1d-6a382bad9222","appDefinitionName":"Video Maker","instance":"CiXno5nkTBz2x9tI4RRzzFH4A-UR9VfYNN8t71WK8bM.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYmY5N2I5MjEtZGNmYy00YjY0LWIxZjgtOThmNTliNzUxYTFiIiwiYXBwRGVmSWQiOiIzMDdiYTkzMS02ODljLTRiNTUtYmIxZC02YTM4MmJhZDkyMjIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiJkMDBhYmEyNy0wN2Q5LTA1OTItMmE4Yi0zYWFjZTJlNjkzN2IiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"bf97b921-dcfc-4b64-b1f8-98f59b751a1b","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"34":{"type":"public","applicationId":34,"appDefinitionId":"13bb5d67-1add-e770-a71f-001277e17c57","appDefinitionName":"Wix Music","instance":"xEP1a22P8wT0hSfkWj603YweEipqSC8FVYPfIP8D43Y.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYjRkOGUwODctZGQ5Ny00N2UxLThlYmItZjIyYzg5ZWE2ODcyIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2JiNWQ2Ny0xYWRkLWU3NzAtYTcxZi0wMDEyNzdlMTdjNTciLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiJkYjQ1ZTM4MS0wNmIyLTA5MTctMTVjOC01MDc1ZjA3OWUxMTIiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"b4d8e087-dd97-47e1-8ebb-f22c89ea6872","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"13bb5dc2-a098-5a74-502b-6bac84e80b23":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/music-server\/music-widget","widgetId":"13bb5dc2-a098-5a74-502b-6bac84e80b23","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/music-server\/music-widget","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"wix_music","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"27":{"type":"public","applicationId":27,"appDefinitionId":"153a28c6-d326-707f-f5b6-a6049f3389a7","appDefinitionName":"Webstore Ads","instance":"AM5FhehKue4Fl95B2zuFEiwxnhGSasWzPuWW17AJx9k.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMjFlODA0MmMtZWM3Yi00MWRmLWI0NzQtZjMxYzAzZjcxNTIyIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNTNhMjhjNi1kMzI2LTcwN2YtZjViNi1hNjA0OWYzMzg5YTciLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMjAtMDUtMjdUMDg6NDc6MjkuNzEyWiIsImRlbW9Nb2RlIjpmYWxzZSwiYWlkIjoiNDNmMmJiYWEtMTY1OC00Y2MxLTgzOWQtMTkyNTI4OGVjYzlhIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJlZWI1NmE2NS0xMDRjLTRjZWMtYmQyNi0wNzAxY2U3NTI5MTMifQ","instanceId":"21e8042c-ec7b-41df-b474-f31c03f71522","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"153b5152-0646-a14b-6fb6-8d39367659a9":{"widgetUrl":"https:\/\/app.sixads.net\/wix-widget.html","widgetId":"153b5152-0646-a14b-6fb6-8d39367659a9","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/app.sixads.net\/wix-widget.html","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"sixads_component","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":false,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":true},"appFields":{"packagePickerV2":[{"appId":"0fbd52d2-6529-41dc-b6ee-ba25f9f90f0a","model":{"plans":[{"id":"5552a730-31d7-41b1-9c1c-a4d89b4e8717","name":"Basic","billing":{"yearlyPrice":4.789999961853,"monthlyPrice":5.9899997711182,"oneTimePrice":0,"yearlyDiscountPercent":20},"vendorId":"sixplan1","featureList":{"44c390d0-9f6e-4eec-8c1a-856d81151ee0":"","885c7b65-bece-42c7-9d49-76fd6ce1579e":"","a000c625-7d2e-4a24-9420-7872523e68eb":"","a6e34322-2c6b-4d7f-92e1-3e8859f7fe4d":"","d65a453f-fbc9-40cb-bb4b-a1508cd13d7f":"3000 Impressions","de9709c4-8194-4a05-990d-f429aac174b5":""},"mostPopular":false},{"id":"22b662bf-3598-43a6-bf71-f8cfa34c15fe","name":"Advanced","billing":{"yearlyPrice":10.319999694824,"monthlyPrice":12.989999771118,"oneTimePrice":0,"yearlyDiscountPercent":21},"vendorId":"sixplan2","featureList":{"44c390d0-9f6e-4eec-8c1a-856d81151ee0":"","885c7b65-bece-42c7-9d49-76fd6ce1579e":"","a000c625-7d2e-4a24-9420-7872523e68eb":"","a6e34322-2c6b-4d7f-92e1-3e8859f7fe4d":"","d65a453f-fbc9-40cb-bb4b-a1508cd13d7f":"6000 Impressions","de9709c4-8194-4a05-990d-f429aac174b5":""},"mostPopular":true},{"id":"571cef77-59dc-4a38-803a-5432bd0b573d","name":"Pro","billing":{"yearlyPrice":27.989999771118,"monthlyPrice":34.990001678467,"oneTimePrice":0,"yearlyDiscountPercent":20},"vendorId":"sixplan3","featureList":{"44c390d0-9f6e-4eec-8c1a-856d81151ee0":"","885c7b65-bece-42c7-9d49-76fd6ce1579e":"","a000c625-7d2e-4a24-9420-7872523e68eb":"","a6e34322-2c6b-4d7f-92e1-3e8859f7fe4d":"","d65a453f-fbc9-40cb-bb4b-a1508cd13d7f":"10,000 Impressions","de9709c4-8194-4a05-990d-f429aac174b5":""},"mostPopular":false}],"features":[{"id":"d65a453f-fbc9-40cb-bb4b-a1508cd13d7f","name":"Make An Impression","description":"Buy additional impressions so your ads get displayed up to 10x more often."},{"id":"44c390d0-9f6e-4eec-8c1a-856d81151ee0","name":"Boost Your Traffic","description":"Display your ads in partner stores to increase traffic to your site."},{"id":"de9709c4-8194-4a05-990d-f429aac174b5","name":"Performance Analytics","description":"Monitor your ads performance through your dashboard."},{"id":"a6e34322-2c6b-4d7f-92e1-3e8859f7fe4d","name":"Easy Integration","description":"Simply install our app and you?re ready to go."},{"id":"a000c625-7d2e-4a24-9420-7872523e68eb","name":"Flexible Usage","description":"Use SixAds as and when you need without having to make any commitment."},{"id":"885c7b65-bece-42c7-9d49-76fd6ce1579e","name":"Targeted Advertising","description":"Choose the categories of ads you want to display on your site and where to display them."}],"languageCode":"en","businessModel":"FREEMIUM","freeTrialDays":0,"isInAppPurchase":false,"isExternalPricing":false},"languageCode":"en"}],"featuresForNewPackagePicker":[]}},"12":{"type":"public","applicationId":12,"appDefinitionId":"139ef4fa-c108-8f9a-c7be-d5f492a2c939","appDefinitionName":"Automated Emails","instance":"LlELyjyjBB3ke7dk2Hzjh6_mWIoyYlzoxFqhpu6NsBc.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMTNlOGQ2MGYtY2Y4My0wNDFiLWUwY2EtZTQ5Y2ZkMmI5M2Q1IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzllZjRmYS1jMTA4LThmOWEtYzdiZS1kNWY0OTJhMmM5MzkiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiI3Yzc1ZDUwOS0xNGE2LTRhZWQtN2JiOS00NmM1ODRiODFhYjUiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"13e8d60f-cf83-041b-e0ca-e49cfd2b93d5","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":null},"7":{"type":"public","applicationId":7,"appDefinitionId":"14409595-f076-4753-8303-9a86f9f71469","appDefinitionName":"Wix Video","instance":"ttV64_eTHtHLC0-hrWC2F6ED88sg_JhfjOCJQ4Vdwig.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYWIyYWE5NGUtN2U3MS00ZTc0LThlMDItZWMwZGU4N2RhNmNhIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDQwOTU5NS1mMDc2LTQ3NTMtODMwMy05YTg2ZjlmNzE0NjkiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJ2ZW5kb3JQcm9kdWN0SWQiOiJ2aWRlb19taW5pbWFsIiwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiI0M2YyYmJhYS0xNjU4LTRjYzEtODM5ZC0xOTI1Mjg4ZWNjOWEiLCJiaVRva2VuIjoiYzRiN2FhNDgtYTU1NC0wMDgyLTE1NzEtNGU1NDkxZWUyZmFhIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJlZWI1NmE2NS0xMDRjLTRjZWMtYmQyNi0wNzAxY2U3NTI5MTMifQ","instanceId":"ab2aa94e-7e71-4e74-8e02-ec0de87da6ca","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"144097ea-fea0-498e-ade7-e6de40127106":{"widgetUrl":"https:\/\/vod-server.wix.com\/widget.html","widgetId":"144097ea-fea0-498e-ade7-e6de40127106","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/vod-server.wix.com\/mobile.html","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{"useSsrSeo":true,"mobileSettingsEnabled":true,"componentUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/wix-vod-widget\/1.1161.0\/viewerWidget.js"},"tpaWidgetId":"wix_vod_develop","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":true},"appFields":{"platform":{"baseUrls":{"staticsBaseUrl":"https:\/\/vod-server.wix.com\/"},"viewerScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/wix-vod-widget\/1.1161.0\/viewerScript.bundle.js"}}},"12284":{"type":"public","applicationId":12284,"appDefinitionId":"14f25924-5664-31b2-9568-f9c5ed98c9b1","appDefinitionName":"Notifications","instance":"OzLFv6pbCOEk4Jz8EbDJgQ0I3_MwQhoisCLYaPS8b3Y.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMWQ0NDAyNzMtMmE1OC00MzVhLTgyNTAtYWFkZTcwOTJlZGQyIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGYyNTkyNC01NjY0LTMxYjItOTU2OC1mOWM1ZWQ5OGM5YjEiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiI3MmQ5MDE3NS1mMTdkLTBkYWMtMTkyMy0wODg3MDkwMTY0YjIiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"1d440273-2a58-435a-8250-aade7092edd2","sectionUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/notifications\/app","sectionMobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/notifications\/app","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":false,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"14f2595a-a352-3ff1-9b3c-4d21861fe58f":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/notifications\/app","widgetId":"14f2595a-a352-3ff1-9b3c-4d21861fe58f","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/notifications\/app","appPage":{"id":"notifications_app","name":"Notifications","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"-666":{"type":"metasite","metaSiteId":"6f9d0306-db25-4ef6-9b73-a25979938960","appDefId":"22bef345-3c5b-4c18-b782-74d4085112ff","instance":"iHiGOdlpBBgqSbGReM3XF9E-J0RIN3sQ39jChDCM0ec.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwiYXBwRGVmSWQiOiIyMmJlZjM0NS0zYzViLTRjMTgtYjc4Mi03NGQ0MDg1MTEyZmYiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsInNpdGVPd25lcklkIjoiZWViNTZhNjUtMTA0Yy00Y2VjLWJkMjYtMDcwMWNlNzUyOTEzIn0","appDefinitionId":"22bef345-3c5b-4c18-b782-74d4085112ff","applicationId":-666},"3":{"type":"public","applicationId":3,"appDefinitionId":"130cabc9-eda6-d9d8-ed5f-67815d65951e","appDefinitionName":"Site Booster","instance":"2Hfs-YMMe_C27UwhhMUrC4HkNFyQZySxuo3klGoqFfk.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYzViOTBjNWYtZDBhZS00ZTA0LWI4OTYtNzg3NDYwZTBmMjY5IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzBjYWJjOS1lZGE2LWQ5ZDgtZWQ1Zi02NzgxNWQ2NTk1MWUiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMjAtMDUtMjdUMDg6NDc6MjkuNzEyWiIsImRlbW9Nb2RlIjpmYWxzZSwiYWlkIjoiNDNmMmJiYWEtMTY1OC00Y2MxLTgzOWQtMTkyNTI4OGVjYzlhIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJlZWI1NmE2NS0xMDRjLTRjZWMtYmQyNi0wNzAxY2U3NTI5MTMifQ","instanceId":"c5b90c5f-d0ae-4e04-b896-787460e0f269","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"pixelUrl":"https:\/\/sitebooster.com\/sb\/wix\/p","appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":false,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"packagePickerV2":[{"appId":"ecdfecc4-0be7-4448-830b-ba299dad81a7","model":{"plans":[{"id":"979ccc96-c248-40f3-aba8-a6828571e552","name":"Free","billing":{"yearlyPrice":0,"monthlyPrice":0,"oneTimePrice":0,"yearlyDiscountPercent":0},"featureList":{"d4251c27-d2d2-4bbc-b95a-fbeb08e3a87f":""},"mostPopular":false},{"id":"b662a7e2-6777-4cfe-816c-3e0503a853a9","name":"Site Booster Premium","billing":{"yearlyPrice":3.75,"monthlyPrice":4.9499998092651,"oneTimePrice":0,"yearlyDiscountPercent":24},"vendorId":"SITE_BOOSTER_PREMIUM_695","featureList":{"1f15ee45-5faa-419d-8a98-9ee8a269b31b":"","393e9c21-fac9-4d7d-a0b8-249779e092bf":"","8260ff3e-b9f1-4102-ae65-ea33fbdfeade":"","8775a7c9-9cf6-4681-812e-999571cf2801":"","d4251c27-d2d2-4bbc-b95a-fbeb08e3a87f":"","dd9763e4-b553-41c0-be06-26d722d23b5c":""},"mostPopular":false}],"features":[{"id":"d4251c27-d2d2-4bbc-b95a-fbeb08e3a87f","name":"List your website instantly","description":"Enjoy this exclusive offer to Wix users and get listed instantly for FREE on SMB Home Online and BusinessDataIndex ($30 value)"},{"id":"dd9763e4-b553-41c0-be06-26d722d23b5c","name":"Top-Tier listings","description":"We make sure your business ranks higher in places like Google, Bing, Yahoo!, Yelp, FourSquare, Local.com, SalesSpider and many more!"},{"id":"1f15ee45-5faa-419d-8a98-9ee8a269b31b","name":"Are you on the map?","description":"We show your address, hours and phone number in places like Google Maps, Bing Maps, Yelp, FourSquare, Yahoo! Maps and more"},{"id":"393e9c21-fac9-4d7d-a0b8-249779e092bf","name":"Premium Directories","description":"We list your sites in top-tier directories, which helps search engines rank you higher. We manually submit your website to places like AboutUS, WikiDWeb, VieSearch, and many more!"},{"id":"8775a7c9-9cf6-4681-812e-999571cf2801","name":"Utilize Keywords","description":"We make sure search engines find your website with the key words that matter to you"},{"id":"8260ff3e-b9f1-4102-ae65-ea33fbdfeade","name":"Listing Tracking","description":"We monitor your site and inform you periodically. In case your site gets removed or rejected, we inform you immediately and help you resolve the issue"}],"languageCode":"en","businessModel":"FREEMIUM","freeTrialDays":0,"isInAppPurchase":false,"isExternalPricing":false},"languageCode":"en"}],"featuresForNewPackagePicker":[]}},"2318":{"type":"public","applicationId":2318,"appDefinitionId":"13a0fdb7-8f49-2cb3-c634-c9158ba38c0d","appDefinitionName":"Back to Top","instance":"TauvCfy-7k0m0Pi3lIGCFLN4PiuwtZH39NnaBikDitI.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiOWJlMWFjZWYtZmRkYi00N2M1LTkzYTUtYWJmOTBiNjBmYmI1IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2EwZmRiNy04ZjQ5LTJjYjMtYzYzNC1jOTE1OGJhMzhjMGQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiJmNDdjYWZlOS0yNmZlLTA5MzMtMDhkNi0wOWEwNzJmMzcyZDUiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"9be1acef-fddb-47c5-93a5-abf90b60fbb5","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"13a0fde9-7c50-4041-afa1-bad795946dcc":{"widgetUrl":"https:\/\/back-to-top.appspot.com\/app\/index.html","widgetId":"13a0fde9-7c50-4041-afa1-bad795946dcc","refreshOnWidthChange":true,"gluedOptions":{"placement":"BOTTOM_RIGHT","verticalMargin":0.0,"horizontalMargin":0.0},"published":true,"mobilePublished":false,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"back_to_top","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":true},"appFields":{}},"18":{"type":"public","applicationId":18,"appDefinitionId":"150ae7ee-c74a-eecd-d3d7-2112895b988a","appDefinitionName":"Marketing Integration","instance":"pTUnje5TAFrTDmDVeiMufHAigFzuAxmvoirprCso6FQ.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMDIxYmQ1ODgtNmExOS00M2Q3LWEwMmQtYjFjMTZkMDM2MTg3IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNTBhZTdlZS1jNzRhLWVlY2QtZDNkNy0yMTEyODk1Yjk4OGEiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiI2ZDg2ZDY4ZS1iMTNjLTBkMjEtM2I1ZS0xMzk4MTQ5MGU4ZTciLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"021bd588-6a19-43d7-a02d-b1c16d036187","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"16":{"type":"public","applicationId":16,"appDefinitionId":"133a7536-33d2-dbd0-26cd-617532c5f9e1","appDefinitionName":"Taggled","instance":"iLJ1wSpMOxW9ZqEKFTkdheX8yXb-qKvo9iMRjl4Sw1g.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMTQwYmQyODItN2VhZS1hODRhLTljOGMtZjMwMjUyNjE4ZTlkIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzNhNzUzNi0zM2QyLWRiZDAtMjZjZC02MTc1MzJjNWY5ZTEiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMjAtMDUtMjdUMDg6NDc6MjkuNzEyWiIsImRlbW9Nb2RlIjpmYWxzZSwiYWlkIjoiNDNmMmJiYWEtMTY1OC00Y2MxLTgzOWQtMTkyNTI4OGVjYzlhIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJlZWI1NmE2NS0xMDRjLTRjZWMtYmQyNi0wNzAxY2U3NTI5MTMifQ","instanceId":"140bd282-7eae-a84a-9c8c-f30252618e9d","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"133a760b-be31-f090-2b7a-97a8b3b2e6d3":{"widgetUrl":"https:\/\/labs.wixapps.net\/apps\/tpa-unavailable\/widget?app=Taggled","widgetId":"133a760b-be31-f090-2b7a-97a8b3b2e6d3","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/labs.wixapps.net\/apps\/tpa-unavailable\/widget?app=Taggled","published":true,"mobilePublished":false,"seoEnabled":true,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"taggled","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":false,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":true},"appFields":{}},"31":{"type":"public","applicationId":31,"appDefinitionId":"a322993b-2c74-426f-bbb8-444db73d0d1b","appDefinitionName":"One App","instance":"RiK-8-mWAbOG4x-1oB9-vtdGp6dWFRllSIfyE4ptMcY.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNGZlMDBmOGItOTIzYS00NTI5LTk1MzgtNjgzYTE2NTkwYzk2IiwiYXBwRGVmSWQiOiJhMzIyOTkzYi0yYzc0LTQyNmYtYmJiOC00NDRkYjczZDBkMWIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiIyMDdkMGM4ZC00OTFmLTBiZGYtMGU0Yi1jYTYzNmZjYTg1ZjYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"4fe00f8b-923a-4529-9538-683a16590c96","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"11":{"type":"sitemembers","applicationId":11,"collectionType":"ApplyForMembership","collectionFormFace":"Register","collectionExposure":"Public","smcollectionId":"715f0e4c-c187-4b20-9054-376b644d0aa8"},"9615":{"type":"public","applicationId":9615,"appDefinitionId":"14cc59bc-f0b7-15b8-e1c7-89ce41d0e0c9","appDefinitionName":"Member's Area","instance":"V5H-l4RCwUth2hqLt9ok4poUIwpK0JygjlYrX-cV2RU.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMmExYWI4NjktMTFhMi00MDVhLTljYTEtZTYyYzcwYzk2MjcyIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGNjNTliYy1mMGI3LTE1YjgtZTFjNy04OWNlNDFkMGUwYzkiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiI0NTg3YmI2Zi1jYTg3LTBlYWMtMDdkMi00NDc1MDk1YWViMTIiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"2a1ab869-11a2-405a-9ca1-e62c70c96272","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"14cc6044-6c73-4d1b-acfd-d27ebccaaaaf":{"widgetUrl":"https:\/\/www.wix.com\/","widgetId":"14cc6044-6c73-4d1b-acfd-d27ebccaaaaf","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"santa_members","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"platform":{"editorScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/santa-members-editor-app\/1.623.0\/editorAppModule.bundle.min.js","viewerScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/santa-members-viewer-app\/1.406.0\/app.bundle.min.js","routerServiceUrl":"\/_api\/santa-members-server"}}},"10605":{"type":"public","applicationId":10605,"appDefinitionId":"14ce28f7-7eb0-3745-22f8-074b0e2401fb","appDefinitionName":"Profile Card","instance":"TfbeTp-Wz86_eI7DN5ArPORE3jFTf81l47bJZu4454w.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYzA2OWRkNmMtMWQ3MC00NzU4LWE5M2ItZDU2MTRkZjI4NTQ4IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGNlMjhmNy03ZWIwLTM3NDUtMjJmOC0wNzRiMGUyNDAxZmIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiJhZmY0ZGU2YS1jNjU1LTA5YWUtMzI0OC03NzM4MzQ2MTBjMjgiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"c069dd6c-1d70-4758-a93b-d5614df28548","appWorkerUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app-worker","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"14cefc05-d163-dbb7-e4ec-cd4f2c4d6ddd":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/profile-card-tpa\/app\/profile","widgetId":"14cefc05-d163-dbb7-e4ec-cd4f2c4d6ddd","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/profile-card-tpa\/app\/profile","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"profile","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"platform":{"editorScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/profile-card-tpa-editor-script\/1.42.0\/editorScript.bundle.min.js"}}},"5382":{"type":"public","applicationId":5382,"appDefinitionId":"14bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103","appDefinitionName":"Wix Blog","instance":"kmOLqt15JDSujkJobqIlQslei_bfbQc_Khm63Wf_QUE.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYTc2YjExY2UtZDFkYi00YjA1LWIzZGQtMmNhMzRlZDhlZjVkIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGJjZGVkNy0wMDY2LTdjMzUtMTRkNy00NjZjYjNmMDkxMDMiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiJjOGY2MTJjOC0wYWZlLTA1ZjMtMjhhZS04ZWZhMzc0YjY2M2QiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"a76b11ce-d1db-4b05-b3dd-2ca34ed8ef5d","sectionUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/","sectionMobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":true,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"14f260f9-c2eb-50e8-9b3c-4d21861fe58f":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-comments-page","widgetId":"14f260f9-c2eb-50e8-9b3c-4d21861fe58f","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-comments-page","appPage":{"id":"member-comments-page","name":"Blog Comments ","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":3,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":true},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":false},"48097e3f-b22c-4aa4-931d-0f29efa15066":{"widgetUrl":"https:\/\/localhost\/notused.url","widgetId":"48097e3f-b22c-4aa4-931d-0f29efa15066","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"appStudioFields":{"id":"qlgsh","variations":{"laf5g":{},"lrmdc":{}},"pageJsonFilename":"1f1cad_8b6efb7072b39e52fc5deab03180bf8f_191.json"}},"tpaWidgetId":"post-ticker","default":false},"c319bbe1-3703-4d8f-944e-92790316072c":{"widgetUrl":"https:\/\/localhost\/notused.url","widgetId":"c319bbe1-3703-4d8f-944e-92790316072c","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"appStudioFields":{"id":"otga2","variations":{"o5sk1":{},"x34n6":{}},"pageJsonFilename":"1f1cad_8cd1672eca7b6bdd796df5e0123a5af7_148.json"}},"tpaWidgetId":"category-list","default":false},"14e5b36b-e545-88a0-1475-2487df7e9206":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/recent-posts-widget","widgetId":"14e5b36b-e545-88a0-1475-2487df7e9206","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/recent-posts-widget","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"useSsrSeo":true},"tpaWidgetId":"recent-posts-widget","default":false},"14f26109-514f-f9a8-9b3c-4d21861fe58f":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-likes-page","widgetId":"14f26109-514f-f9a8-9b3c-4d21861fe58f","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-likes-page","appPage":{"id":"member-likes-page","name":"Blog Likes","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":4,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":true},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":false},"14c1462a-97f2-9f6a-7bb7-f5541f23caa6":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/feed-page-frameless.html","widgetId":"14c1462a-97f2-9f6a-7bb7-f5541f23caa6","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/feed-page-frameless.html","appPage":{"id":"blog","name":"Blog","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{"useSsrSeo":true,"componentUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/communities-blog-viewer-app\/1.664.0\/next\/feed-page-viewer.bundle.min.js","iframeWithPlatform":true,"mobileSettingsEnabled":true,"controllerUrl":""},"default":true},"14e5b39b-6d47-99c3-3ee5-cee1c2574c89":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/custom-feed-widget","widgetId":"14e5b39b-6d47-99c3-3ee5-cee1c2574c89","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/custom-feed-widget","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"useSsrSeo":true},"tpaWidgetId":"custom-feed-widget","default":false},"d0673998-4690-454b-bf2d-b4a420e027f8":{"widgetUrl":"https:\/\/localhost\/notused.url","widgetId":"d0673998-4690-454b-bf2d-b4a420e027f8","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"appStudioFields":{"id":"aomor","variations":{},"pageJsonFilename":"a73159_48337853c3203dcca11f8e685798ee07_107.json"}},"tpaWidgetId":"featured-post","default":false},"1515a9e7-b579-fbbb-43fc-0e3051c14803":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/rss-feed-widget","widgetId":"1515a9e7-b579-fbbb-43fc-0e3051c14803","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/rss-feed-widget","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"rss-feed-widget","default":false},"2f3d2c69-2bc4-4519-bd72-0a63dd92577f":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/archive-widget.html","widgetId":"2f3d2c69-2bc4-4519-bd72-0a63dd92577f","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"componentUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/communities-blog-viewer-app\/1.664.0\/archive-widget-viewer.bundle.min.js","controllerUrl":""},"tpaWidgetId":"2f3d2c69-2bc4-4519-bd72-0a63dd92577f","default":false},"211b5287-14e2-4690-bb71-525908938c81":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/post-page-frameless.html","widgetId":"211b5287-14e2-4690-bb71-525908938c81","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/post-page-frameless.html","appPage":{"id":"post","name":"Post","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":6,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{"useSsrSeo":true,"componentUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/communities-blog-viewer-app\/1.664.0\/next\/post-page-viewer.bundle.min.js","iframeWithPlatform":true,"mobileSettingsEnabled":true,"controllerUrl":""},"default":false},"d9744c45-2cc4-45d6-bece-e7d5ad41f692":{"widgetUrl":"https:\/\/localhost\/notused.url","widgetId":"d9744c45-2cc4-45d6-bece-e7d5ad41f692","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"appStudioFields":{"id":"arqe5","variations":{"hu6ow":{},"nr839":{}},"pageJsonFilename":"1f1cad_98dfc82c27fff0de2281496836cef82c_177.json"}},"tpaWidgetId":"post-list","default":false},"c7721f7e-c605-465c-af47-7e277abc752e":{"widgetUrl":"https:\/\/localhost\/notused.url","widgetId":"c7721f7e-c605-465c-af47-7e277abc752e","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"appStudioFields":{"id":"d94yd","variations":{"rgj1p":{},"td45s":{}},"pageJsonFilename":"1f1cad_5470d046f2655aa4b1436392bdd513f1_191.json"}},"tpaWidgetId":"archive-list","default":false},"a0d7808c-0d7d-4a40-8cf0-911a9f0de96f":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/category-menu-widget.html","widgetId":"a0d7808c-0d7d-4a40-8cf0-911a9f0de96f","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"componentUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/communities-blog-viewer-app\/1.664.0\/category-menu-widget-viewer.bundle.min.js","controllerUrl":""},"tpaWidgetId":"a0d7808c-0d7d-4a40-8cf0-911a9f0de96f","default":false},"14f260e4-ea13-f861-b0ba-4577df99b961":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-drafts-page","widgetId":"14f260e4-ea13-f861-b0ba-4577df99b961","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-drafts-page","appPage":{"id":"member-drafts-page","name":"My Drafts","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":2,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":true},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":false},"14f26118-b65b-b1c1-b6db-34d5da9dd623":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-posts-page","widgetId":"14f26118-b65b-b1c1-b6db-34d5da9dd623","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-posts-page","appPage":{"id":"member-posts-page","name":"Blog Posts","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":5,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":true},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":false}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"platform":{"baseUrls":{"apiBaseUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/_api\/communities-blog-node-api","siteAssets":"{urlTemplate: {siteAssets}}?siteId=9a764657-9509-47ac-b617-9fdc64552d10&metaSiteId=13a0f9af-3507-42a8-9a75-14c6b71d4bce&siteRevision=222}","duplexerUrl":"duplexer.wix.com","mediaImageHost":"static.wixstatic.com","mediaVideoHost":"video.wixstatic.com","staticsBaseUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/communities-blog-viewer-app\/1.664.0\/next\/","apiBaseUrlClient":"\/_api\/communities-blog-node-api","translationsBaseUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/communities-blog-translations\/1.1408.0\/","apiPlatformizedBaseUrl":"https:\/\/www.wix.com\/_api\/communities-blog-api-web","apiExperimentsBaseUrlClient":"\/_api\/wix-laboratory-server","apiPlatformizedBaseUrlClient":"\/_api\/communities-blog-api-web","disableDuplexerForInstanceIds":"671e6bcb-a0a9-4ae0-98f2-f81a607bf167"},"editorScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/communities-blog-editor-app\/1.593.0\/editor-app.bundle.min.js","viewerScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/communities-blog-viewer-app\/1.664.0\/next\/viewer-script.bundle.min.js"}}},"26":{"type":"public","applicationId":26,"appDefinitionId":"9bead16f-1c73-4cda-b6c4-28cff46988db","appDefinitionName":"Facebook Ads","instance":"Zef0mM7P7DRNDZBhPu3OsuYOLMLeyUoxTYVQbFszCJY.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNGQ3MzJhNzItNDM5NC00YmU5LWE4ZDItZWMxZTBmNjc4Y2NlIiwiYXBwRGVmSWQiOiI5YmVhZDE2Zi0xYzczLTRjZGEtYjZjNC0yOGNmZjQ2OTg4ZGIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiIyMmVlMjk3NC05OGIxLTA1MWYtMzNhMS00ZTQ3NzZmNDA1YWUiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"4d732a72-4394-4be9-a8d2-ec1e0f678cce","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"23":{"type":"public","applicationId":23,"appDefinitionId":"148c2287-c669-d849-d153-463c7486a694","appDefinitionName":"Wix Groups","instance":"7J9PdX_j9Q-Z7yfn8vSg7sW79cuHeP17YyKNXGdPJLE.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYjBmMDdlOWUtYmVhNC00OWM0LTljYWUtN2Q3ZTViOTU2MmI0IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDhjMjI4Ny1jNjY5LWQ4NDktZDE1My00NjNjNzQ4NmE2OTQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiJkZjZkN2Q5OC02NTgxLTA3MzItMDdkZC1kZjI3MjIwNmViZDQiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"b0f07e9e-bea4-49c4-9cae-7d7e5b9562b4","sectionUrl":"https:\/\/groups.wixapps.net\/social-groups\/api\/render\/social-groups-app\/editorApp","sectionMobileUrl":"https:\/\/groups.wixapps.net\/social-groups\/api\/render\/social-groups-app\/editorApp","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":false,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"a7dcdfcb-8abd-4008-af19-fed5fcd12b40":{"widgetUrl":"https:\/\/groups.wixapps.net\/social-groups\/api\/render\/social-groups-app\/editorApp","widgetId":"a7dcdfcb-8abd-4008-af19-fed5fcd12b40","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/groups.wixapps.net\/social-groups\/api\/render\/social-groups-app\/editorApp","appPage":{"id":"groups","name":"Groups","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"componentUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/social-groups-app\/1.1388.0\/viewerApp.bundle.min.js","controllerUrl":""},"default":true},"83b2af08-c021-40c8-a3a5-b329a959ec2b":{"widgetUrl":"https:\/\/groups.wixapps.net\/social-groups\/api\/render\/social-groups-app\/widgetEditorApp","widgetId":"83b2af08-c021-40c8-a3a5-b329a959ec2b","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/groups.wixapps.net\/social-groups\/api\/render\/social-groups-app\/widgetEditorApp","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"componentUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/social-groups-app\/1.1388.0\/widgetViewerApp.bundle.min.js","controllerUrl":""},"tpaWidgetId":"83b2af08-c021-40c8-a3a5-b329a959ec2b","default":false},"0a9f687f-7e00-4576-a8e1-9415844b8f44":{"widgetUrl":"https:\/\/groups.wixapps.net\/social-groups\/api\/render\/social-groups-app\/widgetEditorApp?widget=discovery","widgetId":"0a9f687f-7e00-4576-a8e1-9415844b8f44","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/groups.wixapps.net\/social-groups\/api\/render\/social-groups-app\/widgetEditorApp","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"componentUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/social-groups-app\/1.1388.0\/widgetViewerApp.bundle.min.js","controllerUrl":""},"tpaWidgetId":"0a9f687f-7e00-4576-a8e1-9415844b8f44","default":false},"513a5d84-3ebb-4ca6-a5aa-83effd2123b9":{"widgetUrl":"https:\/\/groups.wixapps.net\/social-groups\/api\/render\/social-group\/editorApp","widgetId":"513a5d84-3ebb-4ca6-a5aa-83effd2123b9","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/groups.wixapps.net\/social-groups\/api\/render\/social-group\/editorApp","appPage":{"id":"group","name":"Group","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":2,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"componentUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/social-group\/1.1576.0\/viewerWidget.bundle.min.js","controllerUrl":""},"default":false},"c1d78264-dd73-4564-969f-d47d619f7051":{"widgetUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/social-groups-app\/1.1388.0\/editorApp.html","widgetId":"c1d78264-dd73-4564-969f-d47d619f7051","refreshOnWidthChange":true,"appPage":{"id":"groups_area","name":"Groups area","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":3,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"default":false}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"platform":{"baseUrls":{"staticsBaseUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/social-groups-app\/1.1388.0\/","staticsGroupBaseUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/social-group\/1.1576.0\/","staticsEditorBaseUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/social-groups-platform-app\/1.1436.0\/"},"editorScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/social-groups-platform-app\/1.1436.0\/editor.bundle.min.js","viewerScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/social-groups-platform-app\/1.1436.0\/viewer.bundle.min.js"}}},"8":{"type":"public","applicationId":8,"appDefinitionId":"14b89688-9b25-5214-d1cb-a3fb9683618b","appDefinitionName":"Mobile App-Social Posts","instance":"yoocnPt5twPC5KVVhiOqAAs6RiFdM6fe9RxVDiwUFhQ.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMTBlYjhmZGMtNDZhOS00MDQwLWJhODktMmNkYjNkNTMxYWVlIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGI4OTY4OC05YjI1LTUyMTQtZDFjYi1hM2ZiOTY4MzYxOGIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiI3Zjc2OGNkYS05ZDhjLTBlYjYtMjFmYS04ZTgyNDRjMDkzOGUiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"10eb8fdc-46a9-4040-ba89-2cdb3d531aee","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"2587":{"type":"public","applicationId":2587,"appDefinitionId":"14ad9202-3dd3-128a-57bd-e5675fd7e313","appDefinitionName":"Wix Members","instance":"Syke_ioSvd7WiSNwAGuCeSAPOhjZZ2mfqAemL9GMoEY.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMGU1ZmMwMjgtZDk2YS00MGRjLWEyYjctMTJhNjYzM2YwNTE3IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGFkOTIwMi0zZGQzLTEyOGEtNTdiZC1lNTY3NWZkN2UzMTMiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiI2MWMyYzMyZS0wMjRmLTBlMmEtMzljNC1iMGZmMWFhYzhjNzciLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"0e5fc028-d96a-40dc-a2b7-12a6633f0517","sectionUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members","sectionMobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members","appWorkerUrl":"https:\/\/ding.wix.com\/asdk\/dispatcher.html","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":false,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"14c61b71-5361-885e-f316-3c2e37c4047f":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members","widgetId":"14c61b71-5361-885e-f316-3c2e37c4047f","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members","appPage":{"id":"members","name":"Members","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":true,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":true},"14b89faf-0462-ff02-df83-d6bc03bc3033":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members\/widget","widgetId":"14b89faf-0462-ff02-df83-d6bc03bc3033","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"members_header_widget","default":false}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":true},"appFields":{"nonDiscoverable":true,"platform":{"editorScriptUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members\/editor-script.js"}}},"30":{"type":"public","applicationId":30,"appDefinitionId":"e3118e0a-b1c1-4e1d-b67d-ddf0cb92309b","appDefinitionName":"Promote VideoMaker Home","instance":"YfiiqzljxnEEyGhIuHrkelRLKz2tseYcgcUEWcRtzr0.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNDM0MWY2NzAtOTkzYy00MTA3LTgxNjMtNDVjZDg2YzViMGI5IiwiYXBwRGVmSWQiOiJlMzExOGUwYS1iMWMxLTRlMWQtYjY3ZC1kZGYwY2I5MjMwOWIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiIyY2RjZjU3Ni00MjE5LTBmZjEtMWExMC1lNzk0ZmY1NjM5ZDkiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"4341f670-993c-4107-8163-45cd86c5b0b9","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"19":{"type":"public","applicationId":19,"appDefinitionId":"146c0d71-352e-4464-9a03-2e868aabe7b9","appDefinitionName":"Ascend Tasks","instance":"9FQEBmZaN7on2lv0UjhqS-p5S3CU7RmIXjk1l47oZbc.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMTIyZDAzMjQtNDAwZC00MGQ0LWE1NzYtNjcwMWNkZTY4MWRlIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDZjMGQ3MS0zNTJlLTQ0NjQtOWEwMy0yZTg2OGFhYmU3YjkiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiI3ZGIwMDAyMi05YjI4LTBlMjItM2UwNS1jNTU4YjQ3NTA4YmUiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"122d0324-400d-40d4-a576-6701cde681de","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"4":{"type":"public","applicationId":4,"appDefinitionId":"141fbfae-511e-6817-c9f0-48993a7547d1","appDefinitionName":"Inbox","instance":"acrN9hylVH5NfwMCrIaOrSEEgeYbcQhBqoQkI-THWvc.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiOTBmYTM2Y2QtNTYxMC00N2NkLWJhOTQtNzU1YWJmZDZlNWVlIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDFmYmZhZS01MTFlLTY4MTctYzlmMC00ODk5M2E3NTQ3ZDEiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiJmZjY3MzVjYi04ZDM1LTA5M2ItMjFlNy1kNzAzYzY0NTZjOGUiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"90fa36cd-5610-47cd-ba94-755abfd6e5ee","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"3020":{"type":"siteextension","applicationId":3020,"appDefinitionId":"675bbcef-18d8-41f5-800e-131ec9e08762","instance":"wixcode-pub.0bd4eaf30a55523d91a3a5b8c848475072234a16.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNmNkM2I0OWUtZmEzZi00NTM3LTljYTctZTQxODE4NTk5ZTRiIiwiaHRtbFNpdGVJZCI6Ijc4YjlhYzE2LTExMGYtNGE4Zi1iOWIwLTZmZWNlMjM0ZjBiMiIsInVpZCI6bnVsbCwicGVybWlzc2lvbnMiOm51bGwsImlzVGVtcGxhdGUiOmZhbHNlLCJzaWduRGF0ZSI6MTU5MDU2OTI0OTcxMiwiYWlkIjoiNDNmMmJiYWEtMTY1OC00Y2MxLTgzOWQtMTkyNTI4OGVjYzlhIiwiYXBwRGVmSWQiOiJDbG91ZFNpdGVFeHRlbnNpb24iLCJpc0FkbWluIjpmYWxzZSwibWV0YVNpdGVJZCI6IjZmOWQwMzA2LWRiMjUtNGVmNi05YjczLWEyNTk3OTkzODk2MCIsImNhY2hlIjpudWxsLCJleHBpcmF0aW9uRGF0ZSI6bnVsbCwicHJlbWl1bUFzc2V0cyI6IlNob3dXaXhXaGlsZUxvYWRpbmcsSGFzRG9tYWluLEFkc0ZyZWUiLCJ0ZW5hbnQiOm51bGwsInNpdGVPd25lcklkIjoiZWViNTZhNjUtMTA0Yy00Y2VjLWJkMjYtMDcwMWNlNzUyOTEzIiwiaW5zdGFuY2VUeXBlIjoicHViIiwic2l0ZU1lbWJlcklkIjpudWxsfQ==","instanceId":"6cd3b49e-fa3f-4537-9ca7-e41818599e4b"},"15":{"type":"public","applicationId":15,"appDefinitionId":"1375baa8-8eca-5659-ce9d-455b2009250d","appDefinitionName":"Wix Get Subscribers","instance":"5kCiJqF4BLoMpxCWzsCgY9h2qorq8hxnXn3LlwtFPE0.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMTQwN2Y2YmQtZTY5NC02YzM5LTA4NjMtYTJiMTc3Njc5MTI4IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzc1YmFhOC04ZWNhLTU2NTktY2U5ZC00NTViMjAwOTI1MGQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiI3YjlhZjViYi0zZGIxLTIyY2YtOTMxMC0wMGU4MGVmNDE4NDgiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"1407f6bd-e694-6c39-0863-a2b177679128","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"1375babd-6f2b-87ed-ff19-5778602c8b86":{"widgetUrl":"https:\/\/gs.wixapps.net\/statics\/index","widgetId":"1375babd-6f2b-87ed-ff19-5778602c8b86","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/gs.wixapps.net\/statics\/index","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"wix_shoutout_widget","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"1917":{"type":"public","applicationId":1917,"appDefinitionId":"13707244-ccaa-a180-9ae4-664d3a833580","appDefinitionName":"Wix Hit Counter","instance":"r21KAlFQFUwg3EsACF4ENRZ0YVgm1IKfE6c50ARzwkE.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiN2VlOTI0NWUtYTFiYy00OTViLWJkMmYtMjI1N2FlZTk3N2M0IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzcwNzI0NC1jY2FhLWExODAtOWFlNC02NjRkM2E4MzM1ODAiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiIxMTc0Mjc1OC03YTk5LTA3YWQtMjY1Yy04MDBlZDc3YWZlYTQiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9","instanceId":"7ee9245e-a1bc-495b-bd2f-2257aee977c4","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"13707259-eaf0-b80f-57bc-3423f704a304":{"widgetUrl":"https:\/\/wixlabs-hcounter.appspot.com\/index","widgetId":"13707259-eaf0-b80f-57bc-3423f704a304","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/wixlabs-hcounter.appspot.com\/mobile","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"hitcounter-dev","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}}},"premiumFeatures":["ShowWixWhileLoading","HasDomain","AdsFree"],"geo":"FRA","languageCode":"fr","previewMode":false,"userId":"eeb56a65-104c-4cec-bd26-0701ce752913","siteMetaData":{"preloader":{"uri":"eeb56a_6578a12c78b8402285f644341dd35ebc.jpg","enabled":true},"adaptiveMobileOn":true,"quickActions":{"socialLinks":[{"id":"facebook","url":"https:\/\/www.facebook.com\/Ost%C3%A9opathie-du-Sport-Essonne-299278720165163"}],"colorScheme":"light","configuration":{"quickActionsMenuEnabled":true,"navigationMenuEnabled":true,"phoneEnabled":true,"emailEnabled":false,"addressEnabled":true,"socialLinksEnabled":true}},"contactInfo":{"companyName":"Ostéopathe du sport mennecy","phone":"01 84 18 20 20","fax":"","email":"","address":"1 rue des Ecoles 91540 Mennecy"},"renderHints":{"containsTPA":true,"isMeshReady":true,"containsAppPart":false,"containsAppPart2":false,"componentsCount":{"wysiwyg.viewer.components.ExpandableMenu":1,"wysiwyg.viewer.components.QuickActionBar":1,"wysiwyg.viewer.components.HeaderContainer":1,"wysiwyg.viewer.components.LoginSocialBar":1,"wysiwyg.viewer.components.menus.DropDownMenu":1,"wysiwyg.common.components.facebooklikebox.viewer.FacebookLikeBox":1,"wysiwyg.viewer.components.LinkBar":1,"mobile.core.components.Page":37,"wysiwyg.viewer.components.MenuToggle":1,"wysiwyg.viewer.components.SiteRegionContainer":1,"wysiwyg.viewer.components.PagesContainer":1,"wysiwyg.viewer.components.tpapps.TPAMultiSection":9,"wysiwyg.viewer.components.tpapps.TPAWidget":14,"wysiwyg.viewer.components.WPhoto":26,"wysiwyg.viewer.components.WRichText":78,"wysiwyg.viewer.components.SlideShowGallery":1,"mobile.core.components.Container":7,"wysiwyg.viewer.components.SiteButton":7,"wysiwyg.viewer.components.PopupCloseIconButton":6,"wysiwyg.viewer.components.PopupContainer":6,"wysiwyg.viewer.components.PopupCloseTextButton":3,"wysiwyg.viewer.components.MenuContainer":1,"wysiwyg.viewer.components.GoogleMap":1,"wysiwyg.viewer.components.Video":2,"wysiwyg.viewer.components.PageGroup":1,"wysiwyg.viewer.components.FooterContainer":1,"wysiwyg.viewer.components.HtmlComponent":1,"wysiwyg.viewer.components.tpapps.TPASection":9,"wysiwyg.common.components.verticalmenu.viewer.VerticalMenu":1,"wysiwyg.viewer.components.QuickActionBarItem":4,"platform.components.AppController":2},"applications":{"14f25924-5664-31b2-9568-f9c5ed98c9b1":{"widgetsCount":{"14f2595a-a352-3ff1-9b3c-4d21861fe58f":1}},"14271d6f-ba62-d045-549b-ab972ae1f70e":{"widgetsCount":{"144f04b9-aab4-fde7-179b-780c11da4f46":1,"142bb34d-3439-576a-7118-683e690a1e0d":1}},"13bb5d67-1add-e770-a71f-001277e17c57":{"widgetsCount":{"13bb5dc2-a098-5a74-502b-6bac84e80b23":1}},"14dbefd2-01b4-fb61-32a7-3abd44da4908":{"widgetsCount":{"14dbefdd-0f55-0dfe-70a2-79a8fe7ee7b9":1}},"14cc59bc-f0b7-15b8-e1c7-89ce41d0e0c9":{"controllersCount":{"members":1}},"14ebe801-d78a-daa9-c9e5-0286a891e46f":{"widgetsCount":{"14ebe825-b273-0d5f-0fd1-e6293322b83b":1}},"14dbef06-cc42-5583-32a7-3abd44da4908":{"widgetsCount":{"14dbefb9-3b7b-c4e9-53e8-766defd30587":1}},"dataBinding":{"controllersCount":{"dataset":1}},"14cffd81-5215-0a7f-22f8-074b0e2401fb":{"widgetsCount":{"14dd1af6-3e02-63db-0ef2-72fbc7cc3136":1}},"1375baa8-8eca-5659-ce9d-455b2009250d":{"widgetsCount":{"1375babd-6f2b-87ed-ff19-5778602c8b86":3}},"148c2287-c669-d849-d153-463c7486a694":{"widgetsCount":{"a7dcdfcb-8abd-4008-af19-fed5fcd12b40":1,"513a5d84-3ebb-4ca6-a5aa-83effd2123b9":1}},"14f25dc5-6af3-5420-9568-f9c5ed98c9b1":{"widgetsCount":{"14f25dd2-f9b0-edc2-f38e-eded5da094aa":1}},"14724f35-6794-cd1a-0244-25fd138f9242":{"widgetsCount":{"14f51b00-3ada-272e-b6db-34d5da9dd623":1,"1489040e-001f-4631-55a9-2c29b4417126":1,"14f0266c-e0a3-afc6-d07c-5be8e20949cd":1}},"13707244-ccaa-a180-9ae4-664d3a833580":{"widgetsCount":{"13707259-eaf0-b80f-57bc-3423f704a304":4}},"14bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103":{"widgetsCount":{"14e5b39b-6d47-99c3-3ee5-cee1c2574c89":4,"14f260f9-c2eb-50e8-9b3c-4d21861fe58f":1,"211b5287-14e2-4690-bb71-525908938c81":1,"14f26118-b65b-b1c1-b6db-34d5da9dd623":1,"14f26109-514f-f9a8-9b3c-4d21861fe58f":1,"14f260e4-ea13-f861-b0ba-4577df99b961":1,"14c1462a-97f2-9f6a-7bb7-f5541f23caa6":1}},"14ce28f7-7eb0-3745-22f8-074b0e2401fb":{"widgetsCount":{"14cefc05-d163-dbb7-e4ec-cd4f2c4d6ddd":1}}}}},"runningExperiments":{"bv_dynamicModelRequest":"new","headerMenuInertContent":"old","sv_includeRavenInPreview":"new","useNewWUSDropdown":"old","moveCustomStyleFromMasterPage":"500","atomicSaveCode":"new","helveticaCssInRenderer":"new","sv_earlyCloseWelcome":"new","bv_seo_multilingual_sort":"new","bv_add_ssr_overrides":"new","sv_tpaExternalIdPreventRefresh":"new","removeBadlyDuplicatedPages":"new","sv_autoSaveNoMobileMerge":"new","sv_stylableSiteAssetsSync":"new","sv_ampLinkTag":"new","bv_wixProGallery":"true","sv_ssrNoPagesData":"new","sv_twitterMetaTags":"new","sv_addPropsToHostInNativeComponent":"new","addBlackboxPerf":"old","sv_moveWixCodeToViewerApp":"new","sv_UploadButtonFilenameHover":"old","sv_googleMapsRevamp":"new","se_santaMembers":"new","platformPrefetchEditorScripts":"new","sv_UploadButtonClientSideValidation":"false","bv_noopify_ssr_platform_timers":"new","bv_wixImage":"new","bv_cleanStructure":"new","sv_blogSocialCounters":"new","bv_preconnectSiteAssets":"new","sv_mobileMembersAreaHorizontalMenu":"true","sv_meshLayout":"new","bv_support_seo_full_render":"new","ds_useNewWixDataSchemasClient":"new","bv_masterPageDomOrder":"new","bv_wixcode_realtime_namespace":"new","sv_multilingualSubDomains":"new","bv_fixSantaLegacyErrorResponse":"new","bv_footerHideOverflow":"old","bv_accessibilityMobileMenuArrowFix":"old","ds_preSaveAddAppInTemplateRightBeforeFirstSave":"old","bv_multilingualAutoRedirect":"new","wixCodeNoIframe":"new","extractPageRefsOnSave":"new","sv_addCurrentCurrencyToTpaUrl":"new","bv_resetLayoutCounter":"old","bv_removeQueryParams":"new","se_appWidgetAsRoot":"new","useModernBundle":"new","sv_tpaAddChatApp":"new","sv_updatePlaceholder":"new","sv_restoreAutosaveWhenMobileFails":"new","bv_wixImagePhaseTwo":"new","reportBiErrorWhenAddingCompWithCustomeStyleId":"new","bv_prefetchBoltWorker":"new","bv_fixLandingPageData":"new","sv_pass_booking_initial_instance_before_save":"new","sv_UploadButtonErrorIcon":"false","dm_updateGarbageCollectorFixer":"new","sv_fasterPagesDataOnLoad":"new","displayWixAdsNewVersion":"new","repeater_anchors_a11y":"new","sv_bookingsFES":"new","sv_fixMobileTapDelay":"new","sv_patchDataDisablesMobileHintsInit":"new","se_appBuilderVariations":"new","oneAppWixAds":"true","bv_restoreScroll":"new","ADI_MoveCustomStyleFromMasterPage":"new","se_siteMembersMultilingual":"old","sv_expireAppsInstances":"new","bv_greensock3":"new","bv_usePlatformAppMetaData":"new","bv_wixVideo":"new","bv_mediaIdInUploadButton":"new","sv_reparentMobileSOAP":"new","bv_coBrandingBanner":"new","bv_viewerCompIdInIframe":"new","ds_newAppBuilderMigration":"new","ds_thunderboltNewRenderHints":"new","specs.wus.useNewDropdown":"false","sv_meshcors":"new","fontCssInRenderer":"new"},"urlFormatModel":{"format":"slash","forbiddenPageUriSEOs":["app","apps","_api","robots.txt","sitemap.xml","feed.xml","sites"],"pageIdToResolvedUriSEO":{}},"passwordProtectedPages":[],"useSandboxInHTMLComp":false,"wixCodeModel":{"appData":{"codeAppId":"9ddde195-753e-457c-927f-29214b2c8622"},"signedAppRenderInfo":"c7af4f8ad26f93d3afb7449825d6e78a442ae6cc.eyJncmlkQXBwSWQiOiI5ZGRkZTE5NS03NTNlLTQ1N2MtOTI3Zi0yOTIxNGIyYzg2MjIiLCJodG1sU2l0ZUlkIjoiNzhiOWFjMTYtMTEwZi00YThmLWI5YjAtNmZlY2UyMzRmMGIyIiwiZGVtb0lkIjpudWxsLCJzaWduRGF0ZSI6MTU5MDU2OTI0OTY4M30="},"routers":{"configMap":{"routers-k5leln07":{"prefix":"account","appDefinitionId":"14cc59bc-f0b7-15b8-e1c7-89ce41d0e0c9","config":"{\"type\":\"private\",\"patterns\":{\"\/my-account\":{\"socialHome\":false,\"appData\":{\"appDefinitionId\":\"14cffd81-5215-0a7f-22f8-074b0e2401fb\",\"appPageId\":\"member_info\",\"menuOrder\":3,\"visibleForRoles\":[]},\"page\":\"9b64be6b-03f2-48ae-b284-1bea17dbc90f\",\"seoData\":{\"title\":\"Mon compte\",\"description\":\"\",\"keywords\":\"\",\"noIndex\":\"true\"},\"title\":\"Mon compte\"},\"\/notifications\":{\"socialHome\":false,\"appData\":{\"numbers\":{\"key\":\"notificationsCount\",\"default\":0},\"appDefinitionId\":\"14f25924-5664-31b2-9568-f9c5ed98c9b1\",\"appPageId\":\"notifications_app\",\"menuOrder\":4,\"visibleForRoles\":[]},\"page\":\"934b4804-71ee-4e70-8bea-cfbbe3d0cd74\",\"seoData\":{\"title\":\"Notifications\",\"description\":\"\",\"keywords\":\"\",\"noIndex\":\"true\"},\"title\":\"Notifications\"},\"\/settings\":{\"socialHome\":false,\"appData\":{\"appDefinitionId\":\"14f25dc5-6af3-5420-9568-f9c5ed98c9b1\",\"appPageId\":\"settings\",\"menuOrder\":4,\"visibleForRoles\":[]},\"page\":\"c19a17d6-545a-4062-bdd3-071a6f06e585\",\"seoData\":{\"title\":\"Paramètres\",\"description\":\"\",\"keywords\":\"\",\"noIndex\":\"true\"},\"title\":\"Paramètres\"},\"\/my-drafts\":{\"socialHome\":false,\"appData\":{\"numbers\":{\"key\":\"draftsCount\",\"default\":0},\"appDefinitionId\":\"14bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103\",\"appPageId\":\"member-drafts-page\",\"menuOrder\":2,\"visibleForRoles\":[\"admin\",\"blog_writer\",\"blog_editor\"]},\"page\":\"88c17e79-7851-4a22-9453-e3b236a12c4d\",\"seoData\":{\"title\":\"Mes brouillons\",\"description\":\"\",\"keywords\":\"\",\"noIndex\":\"true\"},\"title\":\"Mes brouillons\"}}}","group":"members","pages":{"9b64be6b-03f2-48ae-b284-1bea17dbc90f":"x8h8x","934b4804-71ee-4e70-8bea-cfbbe3d0cd74":"lkfj2","c19a17d6-545a-4062-bdd3-071a6f06e585":"ejo8x","88c17e79-7851-4a22-9453-e3b236a12c4d":"m6adj"}},"routers-k5leln08":{"prefix":"profile","appDefinitionId":"14cc59bc-f0b7-15b8-e1c7-89ce41d0e0c9","config":"{\"type\":\"public\",\"patterns\":{\"\/{userName}\/profile\":{\"socialHome\":true,\"appData\":{\"numbers\":{},\"appDefinitionId\":\"14dbef06-cc42-5583-32a7-3abd44da4908\",\"appPageId\":\"about\",\"menuOrder\":1,\"visibleForRoles\":[]},\"page\":\"b6786146-a030-4991-a453-00802432c05b\",\"seoData\":{\"title\":\"{userName} | Profil\",\"description\":\"\",\"keywords\":\"\",\"noIndex\":\"false\"},\"title\":\"Profil\"},\"\/{userName}\/forum-posts\":{\"socialHome\":false,\"appData\":{\"numbers\":{\"key\":\"postsCount\",\"default\":0},\"appDefinitionId\":\"14724f35-6794-cd1a-0244-25fd138f9242\",\"appPageId\":\"member-posts-page\",\"menuOrder\":2,\"visibleForRoles\":[]},\"page\":\"8979e327-7966-48ca-b916-ffbe17a47476\",\"seoData\":{\"title\":\"{userName} | Posts du forum\",\"description\":\"\",\"keywords\":\"\",\"noIndex\":\"false\"},\"title\":\"Posts du forum\"},\"\/{userName}\/forum-comments\":{\"socialHome\":false,\"appData\":{\"numbers\":{\"key\":\"createdCommentsCount\",\"default\":0},\"appDefinitionId\":\"14724f35-6794-cd1a-0244-25fd138f9242\",\"appPageId\":\"member-comments-page\",\"menuOrder\":2,\"visibleForRoles\":[]},\"page\":\"760f8dab-b126-4adc-bab7-fbd20ebe222d\",\"seoData\":{\"title\":\"{userName} | Commentaires forum\",\"description\":\"\",\"keywords\":\"\",\"noIndex\":\"false\"},\"title\":\"Commentaires forum\"},\"\/{userName}\/blog-posts\":{\"socialHome\":false,\"appData\":{\"numbers\":{\"key\":\"postsCount\",\"default\":0},\"appDefinitionId\":\"14bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103\",\"appPageId\":\"member-posts-page\",\"menuOrder\":2,\"visibleForRoles\":[\"admin\",\"blog_writer\",\"blog_editor\"]},\"page\":\"1826fa04-131f-472d-97ab-12934d650146\",\"seoData\":{\"title\":\"{userName} | Posts blog\",\"description\":\"\",\"keywords\":\"\",\"noIndex\":\"false\"},\"title\":\"Posts blog\"},\"\/{userName}\/blog-comments\":{\"socialHome\":false,\"appData\":{\"numbers\":{\"key\":\"commentsCount\",\"default\":0},\"appDefinitionId\":\"14bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103\",\"appPageId\":\"member-comments-page\",\"menuOrder\":2,\"visibleForRoles\":[]},\"page\":\"b5b31128-4d91-4828-8e7f-bece711c598d\",\"seoData\":{\"title\":\"{userName} | Commentaires blog \",\"description\":\"\",\"keywords\":\"\",\"noIndex\":\"false\"},\"title\":\"Commentaires blog \"},\"\/{userName}\/blog-likes\":{\"socialHome\":false,\"appData\":{\"numbers\":{\"key\":\"likesCount\",\"default\":0},\"appDefinitionId\":\"14bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103\",\"appPageId\":\"member-likes-page\",\"menuOrder\":2,\"visibleForRoles\":[]},\"page\":\"169b177c-b0d9-472b-aeed-bb6b283237e0\",\"seoData\":{\"title\":\"{userName} | Mentions j'aime du blog\",\"description\":\"\",\"keywords\":\"\",\"noIndex\":\"false\"},\"title\":\"Mentions j'aime du blog\"}}}","group":"members","pages":{"169b177c-b0d9-472b-aeed-bb6b283237e0":"o9rrh","1826fa04-131f-472d-97ab-12934d650146":"g13k8","b5b31128-4d91-4828-8e7f-bece711c598d":"cie7e","8979e327-7966-48ca-b916-ffbe17a47476":"ht0at","b6786146-a030-4991-a453-00802432c05b":"jh337","760f8dab-b126-4adc-bab7-fbd20ebe222d":"ygtq2"}}}},"siteMediaToken":"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJhcHA6MzQ2NjQ5MDcwMDI5NzIwNiIsInN1YiI6InVzZXI6ZWViNTZhNjUtMTA0Yy00Y2VjLWJkMjYtMDcwMWNlNzUyOTEzIiwiYXVkIjoidXJuOnNlcnZpY2U6ZmlsZS51cGxvYWQiLCJleHAiOjE1OTExNzQwNDksImlhdCI6MTU5MDU2OTI0OSwianRpIjoiWGZpYXlHNTN1S0MzRFRDQWNLMGdQUSJ9.jjRzzz_goXsPmcN9OW2QHXoFagufhD1_VB1A5nsFxqg","pagesPlatformApplications":{"xrt0s":["dataBinding"],"masterPage":["14cc59bc-f0b7-15b8-e1c7-89ce41d0e0c9"]},"sitePropertiesInfo":{"siteDisplayName":"Cabinet de TOMBEUR","language":"fr","businessName":"Ostéopathe du Sport 44 l Ostéopathe Saint-Nazaire l Cabinet de TOMBEUR","logo":"eeb56a_a632e6f0c94c41f49420723616e9117a~mv2_d_4500_5450_s_4_2.jpg","description":"Ostéopathe du Sport 44 | Ostéopathe Saint-Nazaire | Cédric de TOMBEUR Ostéopathe saint-Nazaire 10 rue du Bois Savary 44600 Saint-Nazaire","categories":{"primary":"health-wellness","secondary":["health"]},"address":{"street":"Rue du Bois Savary","city":"Saint-Nazaire","country":"FR","state":"Pays de la Loire","zip":"44600","isPhysical":true,"googleFormattedAddress":"Ostéopathe du Sport 44 | Ostéopathe Saint-Nazaire | Cédric de TOMBEUR, Rue du Bois Savary, Saint-Nazaire, France","streetNumber":"10","coordinates":{"latitude":47.2749098,"longitude":-2.207656799999995}}},"seo":false,"pageList":{"pages":[{"pageId":"c1skc","title":"OSTEOPATHE SAINT-NAZAIRE","pageUriSEO":"saint-nazaire","pageJsonFileName":"eeb56a_42eaf8c765fcaba2b07c80a593cace75_2722.json"},{"pageId":"faiis","title":"Confidencialité","pageUriSEO":"confidentialite","pageJsonFileName":"eeb56a_605b5f3a9ba5b5209e704cd12e7c1d99_2781.json"},{"pageId":"g13k8","title":"Posts blog","pageUriSEO":"blog-posts"},{"pageId":"o9rrh","title":"Mentions j'aime du blog","pageUriSEO":"blog-likes"},{"pageId":"c2q4","title":"CONTACT","pageUriSEO":"contact","pageJsonFileName":"eeb56a_fac04bf650a6a79ea9f0937bdff44061_2801.json"},{"pageId":"k1ffh","title":"Groups","pageUriSEO":"groups","pageJsonFileName":"eeb56a_d966bfcdc8e65ee150919116d383e2dc_2715.json"},{"pageId":"xrt0s","title":"MEDIAS","pageUriSEO":"osteopathe-44-hypnose-44","pageJsonFileName":"eeb56a_e49152e5e26c453ce0631367c133af38_2741.json"},{"pageId":"xcqy7","title":"Fullscreen Page","pageUriSEO":"fullscreen-page","pageJsonFileName":"eeb56a_bd04a3db721557bcabc176824a5b10f5_2661.json"},{"pageId":"ls8xr","title":"Bienvenue (Plein écran)","pageUriSEO":"popup-ls8xr","pageJsonFileName":"eeb56a_db2a778a88563d8aad05859d3973be91_2712.json"},{"pageId":"kh81r","title":"FACEBOOK","pageUriSEO":"facebook-osteopathe-saint-nazaire","pageJsonFileName":"eeb56a_8bca178862e3737540f295af663926d8_2717.json"},{"pageId":"ls8xt","title":"Bienvenue (Arrière-plan vidéo)","pageUriSEO":"popup-ls8xt","pageJsonFileName":"eeb56a_b28f388f886414834fbd763de69784a7_2661.json"},{"pageId":"x8h8x","title":"Mon compte","pageUriSEO":"my-account"},{"pageId":"t14e7","title":"HYPNOSE SAINT-NAZAIRE","pageUriSEO":"hypnose-saint-nazaire","pageJsonFileName":"eeb56a_9f3682d67e103108f77bab89c8e35b64_2712.json"},{"pageId":"jh337","title":"Profil","pageUriSEO":"profile-1"},{"pageId":"ls8xw","title":"Ostéopathe Saint-Nazaire 44","pageUriSEO":"popup-ls8xw","pageJsonFileName":"eeb56a_45671d34f1fded192d271543e79a24f2_2662.json"},{"pageId":"fhalr","title":"Members","pageUriSEO":"members","pageJsonFileName":"eeb56a_80c47960151b993649a922454febec8b_2760.json"},{"pageId":"cdud","title":"RELAXATION - GYM ","pageUriSEO":"stress","pageJsonFileName":"eeb56a_8a1853382fa5d2a559a8529ffcac6067_2760.json"},{"pageId":"jpj6e","title":"Post","pageUriSEO":"post","pageJsonFileName":"eeb56a_6556bd1038eb47e51b2fcfdc36c42a8d_2787.json"},{"pageId":"ls8xy","title":"Confidentialité Ostéopathe Saint-Nazaire","pageUriSEO":"popup-ls8xy","pageJsonFileName":"eeb56a_d2e2ac60f1b37fce9ad7f4605ab36709_2829.json"},{"pageId":"eveai","title":"BLOG","pageUriSEO":"blog","pageJsonFileName":"eeb56a_406e4af88bef7aa280d5838e7369c949_2818.json"},{"pageId":"ls8xv","title":"Bienvenue (Vidéo)","pageUriSEO":"popup-ls8xv","pageJsonFileName":"eeb56a_2cc04d16e31da3ce6a115561bedf69b6_2712.json"},{"pageId":"lyg8l","title":"Followers","pageUriSEO":"followers","pageJsonFileName":"eeb56a_d20da292c133559c1e28ef2c27baa9f3_2760.json"},{"pageId":"fgmz4","title":"Doctolib","pageUriSEO":"doctolib-osteopathe-saint-nazaire","pageJsonFileName":"eeb56a_711cddbd32ba8a9c68461ea238820816_2827.json"},{"pageId":"j6dsz","title":"Group Page","pageUriSEO":"group","pageJsonFileName":"eeb56a_6fd575e765bae90c632e8fca8454d86f_2710.json"},{"pageId":"ejo8x","title":"Paramètres","pageUriSEO":"settings"},{"pageId":"m6adj","title":"Mes brouillons","pageUriSEO":"my-drafts"},{"pageId":"vniko","title":"Inscription","pageUriSEO":"inscription","pageJsonFileName":"eeb56a_c4105763c361987323e080d4b09300f9_2813.json"},{"pageId":"cie7e","title":"Commentaires blog ","pageUriSEO":"blog-comments"},{"pageId":"ls8xx","title":"Hypnose Saint-Nazaire 44600","pageUriSEO":"copie-de-osteopathe-saint-nazaire","pageJsonFileName":"eeb56a_3dd4ff8eeed3f2573f964431d83ba44c_2712.json"},{"pageId":"lkfj2","title":"Notifications","pageUriSEO":"notifications"},{"pageId":"pu866","title":"FORUM","pageUriSEO":"forum","pageJsonFileName":"eeb56a_3da6d2331a3156bef9fc67211593d0e4_2827.json"},{"pageId":"mv3bo","title":"HYPNOSE (FULL)","pageUriSEO":"hypnotiseur-saint-nazaire","pageJsonFileName":"eeb56a_34f790a8e1fbff3a67aba1876fbf6326_2760.json"},{"pageId":"ht0at","title":"Posts du forum","pageUriSEO":"forum-posts"},{"pageId":"ygtq2","title":"Commentaires forum","pageUriSEO":"forum-comments"},{"pageId":"c1bc2","title":"ACCUEIL","pageUriSEO":"osteopathesaintnazaire","pageJsonFileName":"eeb56a_dfcdc80f70121fd2349e989cce7ba32f_2814.json"},{"pageId":"c1yws","title":"Ostéopathe Saint-Nazaire | 0240192159","pageUriSEO":"osteopathe-saint-nazaire","pageJsonFileName":"eeb56a_a5e34bf35f24d3b386625ff449cece99_2772.json"},{"pageId":"w73vg","title":"Prépa Mentale Hypnose du Sport","pageUriSEO":"preparation-mentale-hypnose-sport","pageJsonFileName":"eeb56a_117e84d9784274494f57b99623254620_2712.json"}],"mainPageId":"c1bc2","masterPageJsonFileName":"eeb56a_92f68f44d962498547fed7d1eceb860b_2828.json","topology":[{"baseUrl":"https:\/\/static.wixstatic.com\/","parts":"sites\/{filename}.z?v=3"},{"baseUrl":"https:\/\/staticorigin.wixstatic.com\/","parts":"sites\/{filename}.z?v=3"},{"baseUrl":"https:\/\/www.osteo-du-sport.fr\/","parts":"sites\/{filename}.z?v=3"},{"baseUrl":"https:\/\/fallback.wix.com\/","parts":"wix-html-editor-pages-webapp\/page\/{filename}"}],"fixedPagePath":{"baseUrl":"siteassets.parastorage.com\/pages","parts":"\/fixedData?ck={ck}&experiments={experiments}&isHttps={isHttps}&isUrlMigrated={isUrlMigrated}&metaSiteId={metaSiteId}&pageId={pageId}&quickActionsMenuEnabled={quickActionsMenuEnabled}&siteId=78b9ac16-110f-4a8f-b9b0-6fece234f0b2&v=3&version={version}"}},"platformControllersOnPage":{"pu866":{"14724f35-6794-cd1a-0244-25fd138f9242":["1489040e-001f-4631-55a9-2c29b4417126"],"14cc59bc-f0b7-15b8-e1c7-89ce41d0e0c9":["members"]}},"landingPageId":"pu866"};
    var publicModel = {"domain":"osteo-du-sport.fr","externalBaseUrl":"https:\/\/www.osteo-du-sport.fr\/","unicodeExternalBaseUrl":"https:\/\/www.osteo-du-sport.fr\/","htmlEmbeds":[{"id":"b3070fde-4c8c-4517-a3d6-3db34ba6a82b","embedType":"verificationCode","position":"head","loadOnce":false,"content":{"type":"verificationCode","html":"<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->\n<script async src=\"https:\/\/www.googletagmanager.com\/gtag\/js?id=UA-75464680-1\"><\/script>\n<script>\n window.dataLayer = window.dataLayer || [];\n function gtag(){dataLayer.push(arguments);}\n gtag('js', new Date());\n\n gtag('config', 'UA-75464680-1');\n<\/script>"},"domain":"osteo-du-sport.fr","name":"le code de vérification"},{"id":"9c0a6e55-2afb-45dc-a9c5-7b3f0d6dfdda","embedType":"verificationCode","position":"head","loadOnce":false,"content":{"type":"verificationCode","html":"<meta name=\"p:domain_verify\" content=\"2c2adacd9876c1483e8c7a729b86dce7\"\/>"},"domain":"osteo-du-sport.fr","name":"le code de vérification"}],"timeSincePublish":858629888,"favicon":"eeb56a_a632e6f0c94c41f49420723616e9117a~mv2_d_4500_5450_s_4_2.jpg","deviceInfo":{"deviceType":"Desktop","browserType":"Firefox","browserVersion":3},"siteRevision":2829,"siteCacheRevision":1590489018905,"sessionInfo":{"hs":892862640,"svSession":"c501bc149e40028eb620c2eac9f56970dcb0bbe0ff4b8f6dec1c02849c436e7cbfdf3c7215ae9f5d75877e8ba8c76ec61e60994d53964e647acf431e4f798bcdd224031921102958c34c76f70d6ecc0271f7fb077e64ebea4d0fbc8c44cde32b","ctToken":"OUZZaDU4bjNVODFONEtzVVpTN1AwZzRQTE5vbUpqUnNIUzhCSUFzSHNVWXx7InVzZXJBZ2VudCI6Ik1vemlsbGEvNS4wIChXaW5kb3dzOyBVOyBXaW5kb3dzIE5UIDYuMDsgZW4tVVM7IHJ2OjEuOS4xLjYpIEdlY2tvLzIwMDkxMjAxIEZpcmVmb3gvMy41LjYiLCJ2YWxpZFRocm91Z2giOjE1OTExNzQwNDk3MTJ9","isAnonymous":false,"visitorId":"43f2bbaa-1658-4cc1-839d-1925288ecc9a","siteMemberId":null},"metaSiteFlags":[],"siteMembersProtectedPages":["ygtq2","m6adj","g13k8","cie7e","o9rrh","jh337","lkfj2","ht0at","ejo8x","x8h8x"],"indexable":true,"hasBlogAmp":true,"renderTime":1590569249683,"siteDisplayName":"Cabinet de TOMBEUR","siteAssets":{"cacheVersions":{"dataFixer":5}},"siteMeshReady":true,"layoutMechanism":"ANCHORS","requestId":"1590569249.59467199385214230","seoPatterns":[{"patternType":"FORUM_POST","content":"{\"tags\":[{\"type\":\"meta\",\"props\":{\"content\":\"{{post.title}} | {{site.name}}\",\"property\":\"og:title\"}},{\"type\":\"meta\",\"props\":{\"content\":\"{{post.content}}\",\"property\":\"og:description\"}}]}"}],"newDeviceInfo":{"uaString":"Mozilla\/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.1.6) Gecko\/20091201 Firefox\/3.5.6","os":{"type":"Windows","name":"Windows Vista"},"browser":{"type":"Firefox","name":"Firefox 3.5.6","major":3},"engine":{"type":"Gecko"},"deviceClass":{"type":"Desktop"}},"cssGridSupported":false,"dynamicModelUrl":"https:\/\/www.osteo-du-sport.fr\/_api\/v2\/dynamicmodel"};

    var googleAnalytics = "UA-75464680-1";
    var ipAnonymization = false;

    var googleRemarketing = "";
    var googleTagManager = "";
    var facebookRemarketing = "";
    var yandexMetrika = "";
  </script>
  
  

  

  <script>
    var wixBiSession = {
      initialTimestamp: Date.now()
      , ssrRequestTimestamp: 1590569249695
      , requestId: publicModel.requestId
      , genGUID: function () {
        return 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g,function(c){var r=Math.random()*16|0,v=c=='x'?r:(r&0x3|0x8);return v.toString(16);});
      }
      , sessionId: '8d1e24cc-98d6-40a3-8057-881df7639504'
      , initialRequestTimestamp: performance.timeOrigin ? performance.timeOrigin : Date.now() - performance.now()
      
      
      , is_rollout: 0
      , isSAVrollout: 0
      , is_platform_loaded: 1
      , suppressbi: false
      , dc: '84'
      , renderType: 'bolt'
      , siteRevision: '2829'
      , siteCacheRevision: '1590489018905'
      , wixBoltExclusionReason: ''
      , wixBoltExclusionReasonMoreInfo: ''
      , checkVisibility: (function () {
        var alwaysVisible = document.hidden !== true;
        function checkVisibility() {
          alwaysVisible = alwaysVisible && document.hidden !== true;
          return alwaysVisible;
        }
        document.addEventListener('visibilitychange', checkVisibility, false);
        return checkVisibility;
      })()
      , cacheCookie: document.cookie.match(/ssr-caching="?cache[,#]\s*desc=(\w+)(?:[,#]\s*varnish=(\w+))?(?:[,#]\s*dc[,#]\s*desc=(\w+))?(?:"|;|$)/)
      , setCaching: function (bodyCacheable) {
        if (!bodyCacheable) {
          wixBiSession.caching = undefined;
        }

        var parts = wixBiSession.cacheCookie;
        if (parts) {
          set(parts);
        }

        if (window.PerformanceServerTiming) {
          var serverTiming = performance.getEntriesByType('navigation')[0].serverTiming;
          if (serverTiming && serverTiming.length) {
            var names = [, 'cache', 'varnish', 'dc'];
            parts = [];
            serverTiming.forEach(function (entry) {
              var i = names.indexOf(entry.name);
              if (i > 0) {
                parts[i] = entry.description;
              }
            });
            set(parts);
          }
        }

        if (!wixBiSession.caching) {
          wixBiSession.caching = 'none';
          wixBiSession.isCached = false;
        }

        function set(parts) {
          if (bodyCacheable && parts[1]) {
            wixBiSession.caching = parts[1] + ',' + (parts[2] || 'none');
            wixBiSession.isCached = isCached(parts[1]) || isCached(parts[2]);
          }
          if (parts[3]) {
            wixBiSession.microPop = parts[3];
          }
        }
        function isCached(part) {
          return !!part && part.indexOf('hit') === 0;
        }
      }
      , sendBeacon: function (url) {
        if (!wixBiSession.suppressbi) {
        
          var sent = false;
          try {
            sent = navigator.sendBeacon(url);
          } catch (e) {}
          if (!sent) {
            (new Image()).src = url;
          }
        
        }
      }
      , sendBeat: (function () {
        var beatUrl = 'https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3'
          + '&v=1.5935.0'
          + '&msid=6f9d0306-db25-4ef6-9b73-a25979938960'
          + '&isp=1'
          + '&st=2'
          + '&dc=84'
          + '&iss=1';
        var referrer = document.referrer;
        if (referrer) {
          beatUrl += '&ref=' + encodeURIComponent(referrer);
        }
        var match = document.cookie.match(/_wixCIDX=([^;]*)/)
        if (match) {
          beatUrl += '&client_id=' + match[1];
        }
        var prevMark = 'fetchStart';
        return function(et, name, extra, pageNumber) {
          var tts = Math.round(performance.now());
          var ts = et === 1 ? 0 : Date.now() - wixBiSession.initialTimestamp;
          if (name && performance.mark) {
            var mark = name + ' (beat ' + et + ')';
            performance.mark(mark);
            if (performance.measure) {
              performance.measure('\u2B50' + mark, prevMark, mark);
            }
            prevMark = mark;
          }
          if (window.consentPolicyManager) {
            var pm = consentPolicyManager.getCurrentConsentPolicy();
            if (!pm.policy.analytics) {
              return;
            }
          }
          extra = extra || '';
          if (extra.indexOf('pn=') === -1) {
            extra += '&pn=' + (pageNumber || '1');
          }
          if (extra.indexOf('sr=') === -1 && screen.width) {
            extra += '&sr=' + screen.width + 'x' + screen.height;
          }
          if (screen.availWidth) {
            extra += '&sar=' + screen.availWidth + 'x' + screen.availHeight;
          }
          if (extra.indexOf('wr=') === -1 && window.innerWidth) {
            extra += '&wr=' + window.innerWidth + 'x' + window.innerHeight;
          }
          if (window.outerWidth) {
            extra += '&wor=' + window.outerWidth + 'x' + window.outerHeight;
          }
          if (extra.indexOf('ita=') === -1) {
            extra += '&ita=' + toBool(wixBiSession.checkVisibility());
          }
          if (wixBiSession.siteRevision || wixBiSession.siteCacheRevision) {
            extra += '&siterev=' + wixBiSession.siteRevision + "-" + wixBiSession.siteCacheRevision;
          }
          if (wixBiSession.hasOwnProperty('isUsingMesh')) {
            extra += '&ism=' + toBool(wixBiSession.isUsingMesh);
          }
          if (wixBiSession.hasOwnProperty('caching')) {
            extra += genField('caching') + '&is_cached=' + toBool(wixBiSession.isCached);
          }
          wixBiSession.sendBeacon(beatUrl
            + '&et=' + et
            + (name ? '&event_name=' + encodeURIComponent(name) : '')
            + '&ts=' + ts
            + '&tts=' + tts
            + '&vsi=' + wixBiSession.viewerSessionId
            + '&rid=' + wixBiSession.requestId
            + '&viewer_name=' + encodeURIComponent(wixBiSession.renderType)
            + '&is_rollout=' + wixBiSession.is_rollout
            + '&is_platform_loaded=' + wixBiSession.is_platform_loaded
            + genField('sessionId')
            + genField('visitorId', 'vid')
            + genField('siteMemberId', 'mid')
            + '&url=' + encodeURIComponent(location.href.replace(/^http(s)?:\/\/(www\.)?/, ''))
            + extra
          );
        };

        function genField(name, label) {
          return wixBiSession[name] ? '&' + (label || name) + '=' + wixBiSession[name] : '';
        }
        function toBool(v) {
          return v ? '1' : '0';
        }
      })()
    };
    wixBiSession.viewerSessionId = wixBiSession.genGUID();
    wixBiSession.setCaching(true);
    wixBiSession.sendBeat(1, 'Init');
  </script>
  
  <script type="text/javascript">
    (function(x,e,o,s,n){var a=window.fedops||{};a.apps=a.apps||{};a.apps[x]={startLoadTime:e&&e.now&&e.now()};try{a.sessionId=o.getItem("fedops.logger.sessionId")}catch(x){}a.sessionId=a.sessionId||wixBiSession.viewerSessionId;window.fedops=a;var d="//frog.wix.com/bolt-performance?appName="+x+"&src=72&evid=21"+'&dc=84'+"&is_rollout="+wixBiSession.is_rollout+ "&is_cached="+wixBiSession.isCached+"&session_id="+a.sessionId+"&_="+s()+ '&is_sav_rollout=' + wixBiSession.isSAVrollout;wixBiSession.sendBeacon(d)})('bolt-viewer',window.performance,window.localStorage,Math.random,window.navigator);
  </script>
  
  
  
  
  
  
  
  <!-- DATA -->
  <script type="text/javascript">
    
      var adData = {};
      var mobileAdData = {};
    
    var usersDomain = "https://users.wix.com/wix-users";
    
  </script>
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  <!--head html embeds start-->
  
  <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-75464680-1"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'UA-75464680-1');
</script>
  
  <meta name="p:domain_verify" content="2c2adacd9876c1483e8c7a729b86dce7"/>
  
  <!--head html embeds end-->
  
  
  
  <script type="text/javascript">
   var santaBase = 'https://static.parastorage.com/services/santa/1.10384.0';
   var boltBase = 'https://static.parastorage.com/services/wix-bolt/1.5935.0';
   var boltVersion = '1.5935.0';
  </script>
  

  
  
  
  <script>
   var requirejs = {
    onNodeCreated: function(node) {
     var src = node.getAttribute('src');
     var shouldIgnore = ['googletagmanager.com', 'google-analytics.com', 'googleadservices.com', 'doubleclick.net', 'connect.facebook.net'].some(function (domain) {
       return src.indexOf(domain) !== -1;
     });
     if (!shouldIgnore) {
       node.setAttribute('crossorigin', 'anonymous')
     }
    }
   }
  </script>

  <script>
   window.messageBuffer = [];
   window.messageHandler = function(event) {messageBuffer.push(event)};
   window.addEventListener('message', window.messageHandler, false);
  </script>

  
  <script id="sentry">(function(c,t,u,n,p,l,y,z,v){function e(b){if(!w){w=!0;var d=t.getElementsByTagName(u)[0],a=t.createElement(u);a.src=z;a.crossorigin="anonymous";a.addEventListener("load",function(){try{c[n]=q;c[p]=r;var a=c[l],d=a.init;a.init=function(a){for(var b in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,b)&&(v[b]=a[b]);d(v)};B(b,a)}catch(A){console.error(A)}});d.parentNode.insertBefore(a,d)}}function B(b,d){try{for(var a=0;a<b.length;a++)if("function"===typeof b[a])b[a]();var f=m.data,g=!1,h=!1;for(a=0;a<f.length;a++)if(f[a].f){h=
      !0;var e=f[a];!1===g&&"init"!==e.f&&d.init();g=!0;d[e.f].apply(d,e.a)}!1===h&&d.init();var k=c[n],l=c[p];for(a=0;a<f.length;a++)f[a].e&&k?k.apply(c,f[a].e):f[a].p&&l&&l.apply(c,[f[a].p])}catch(C){console.error(C)}}for(var g=!0,x=!1,k=0;k<document.scripts.length;k++)if(-1<document.scripts[k].src.indexOf(y)){g="no"!==document.scripts[k].getAttribute("data-lazy");break}var w=!1,h=[],m=function(b){(b.e||b.p||b.f&&-1<b.f.indexOf("capture")||b.f&&-1<b.f.indexOf("showReportDialog"))&&g&&e(h);m.data.push(b)};
      m.data=[];c[l]={onLoad:function(b){h.push(b);g&&!x||e(h)},forceLoad:function(){x=!0;g&&setTimeout(function(){e(h)})}};"init addBreadcrumb captureMessage captureException captureEvent configureScope withScope showReportDialog".split(" ").forEach(function(b){c[l][b]=function(){m({f:b,a:arguments})}});var q=c[n];c[n]=function(b,d,a,f,e){m({e:[].slice.call(arguments)});q&&q.apply(c,arguments)};var r=c[p];c[p]=function(b){m({p:b.reason});r&&r.apply(c,arguments)};g||setTimeout(function(){e(h)})})(window,document,
      "script","onerror","onunhandledrejection","Sentry","8b4e078a51d04e0e9efdf470027f0ec1","https://browser.sentry-cdn.com/4.6.2/bundle.min.js",{"dsn":"https://8b4e078a51d04e0e9efdf470027f0ec1@sentry.wixpress.com/3"});</script>
  
  
    
      <script src="https://static.parastorage.com/unpkg/core-js-bundle@3.2.1/minified.js"></script>
      <script src="https://static.parastorage.com/unpkg/whatwg-fetch@3.0.0/dist/fetch.umd.js"></script>
    
  

  
    <script async src="https://static.parastorage.com/services/wix-bolt/1.5935.0/bolt-main/app/bolt-custom-elements.min.js" crossorigin="anonymous"></script>
  

  
  <script>
    window.dynamicModel = fetch(publicModel.dynamicModelUrl).then(function(res) { return res.json(); });
    if (wixBiSession && !wixBiSession.visitorId) {
      window.dynamicModel.then(function (dm) {
        if (dm.visitorId) {
          wixBiSession.visitorId = dm.visitorId;
        }
      });
    }
  </script>
  

  <script async data-main="https://static.parastorage.com/services/wix-bolt/1.5935.0/bolt-main/app/main-r.min.js" src="https://static.parastorage.com/unpkg/requirejs-bolt@2.3.6/requirejs.min.js"></script>

  
  
  
  <style id="viewerMainStyle">
    a,abbr,acronym,address,applet,b,big,blockquote,body,button,caption,center,cite,code,dd,del,dfn,div,dl,dt,em,fieldset,font,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,nav,object,ol,p,pre,q,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,title,tr,tt,u,ul,var,wix-iframe{margin:0;padding:0;border:0;outline:0;vertical-align:baseline;background:0 0}wix-iframe{display:block}body{font-size:10px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif}input,select,textarea{font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;box-sizing:border-box}ol,ul{list-style:none}blockquote,q{quotes:none}ins{text-decoration:none}del{text-decoration:line-through}table{border-collapse:collapse;border-spacing:0}a{cursor:pointer;text-decoration:none}body,html{height:100%}body{overflow-x:auto;overflow-y:scroll}body.overflowHidden{overflow:hidden}.testStyles{overflow-y:hidden}.reset-button{background:0 0;border:0;outline:0;color:inherit;font:inherit;line-height:normal;overflow:visible;padding:0;-webkit-appearance:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none}:focus{outline:0}.wixSiteProperties{-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale}.SITE_ROOT{min-height:100%;position:relative;margin:0 auto}.POPUPS_ROOT{left:0;top:0;width:100vw;height:100%;overflow-x:auto;overflow-y:scroll;position:fixed;z-index:99999}.POPUPS_ROOT.mobile{z-index:1005;-webkit-overflow-scrolling:touch}.POPUPS_ROOT.responsive .POPUPS_WRAPPER{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%}.POPUPS_ROOT:not(.responsive) .POPUPS_WRAPPER{position:relative;overflow:auto}.POPUPS_ROOT:not(.responsive) .POPUPS_WRAPPER>div{margin:0 auto}.auto-generated-link{color:inherit}.warmup .hidden-on-warmup{visibility:hidden}body:not([data-js-loaded]) [data-hide-prejs]{visibility:hidden}html.device-phone body{overflow-y:auto}html.device-mobile-optimized.device-android{margin-bottom:1px}html.device-mobile-optimized.blockSiteScrolling>body{position:fixed;width:100%}html.device-mobile-optimized.media-zoom-mode>body{touch-action:manipulation}html.device-mobile-optimized.media-zoom-mode>body>#SITE_CONTAINER{height:100%;overflow:hidden}html.device-mobile-optimized.media-zoom-mode>body>#SITE_CONTAINER>.noop{height:100%}html.device-mobile-optimized.media-zoom-mode>body>#SITE_CONTAINER>.noop>.siteAspectsContainer{height:100%;z-index:1005}.siteAspectsContainer{position:absolute;top:0;margin:0 auto;left:0;right:0}body.prewarmup #SITE_ROOT{overflow-x:hidden;overflow-y:hidden}body.device-mobile-optimized{overflow-x:hidden;overflow-y:scroll}body.device-mobile-optimized.qa-mode{overflow-y:auto}body.device-mobile-optimized #SITE_CONTAINER{width:320px;overflow-x:visible;margin:0 auto;position:relative}body.device-mobile-optimized>*{max-width:100%!important}body.device-mobile-optimized .SITE_ROOT{overflow-x:hidden;overflow-y:hidden}body.device-mobile-non-optimized #SITE_CONTAINER>:not(.mobile-non-optimized-overflow) .SITE_ROOT{overflow-x:hidden;overflow-y:auto}body.device-mobile-non-optimized.fullScreenMode{background-color:#5f6360}body.device-mobile-non-optimized.fullScreenMode #MOBILE_ACTIONS_MENU,body.device-mobile-non-optimized.fullScreenMode #SITE_BACKGROUND,body.device-mobile-non-optimized.fullScreenMode .SITE_ROOT{visibility:hidden}body.fullScreenMode{overflow-x:hidden!important;overflow-y:hidden!important}body.fullScreenMode.device-mobile-optimized #TINY_MENU{opacity:0;pointer-events:none}body.fullScreenMode-scrollable.device-mobile-optimized{overflow-x:hidden!important;overflow-y:auto!important}body.fullScreenMode-scrollable.device-mobile-optimized #masterPage,body.fullScreenMode-scrollable.device-mobile-optimized .SITE_ROOT{overflow-x:hidden!important;overflow-y:hidden!important}body.fullScreenMode-scrollable.device-mobile-optimized #SITE_BACKGROUND,body.fullScreenMode-scrollable.device-mobile-optimized #masterPage{height:auto!important}body.fullScreenMode-scrollable.device-mobile-optimized #masterPage.mesh-layout{height:0!important}.fullScreenOverlay{z-index:1005;position:fixed;left:0;top:-60px;right:0;bottom:0;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;overflow-y:hidden}.fullScreenOverlay>.fullScreenOverlayContent{margin:0 auto;position:absolute;right:0;top:60px;left:0;bottom:0;overflow:hidden;-webkit-transform:translateZ(0);transform:translateZ(0)}.mobile-actions-menu-wrapper{z-index:1000}body[contenteditable]{overflow-x:auto;overflow-y:auto}.bold{font-weight:700}.italic{font-style:italic}.underline{text-decoration:underline}.lineThrough{text-decoration:line-through}.singleLineText{white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis}.alignLeft{text-align:left}.alignCenter{text-align:center}.alignRight{text-align:right}.alignJustify{text-align:justify}ol.font_100,ul.font_100{color:#080808;font-family:'Arial, Helvetica, sans-serif',serif;font-size:10px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;margin:0;text-decoration:none;line-height:normal;letter-spacing:normal}ol.font_100 li,ul.font_100 li{margin-bottom:12px}letter{position:relative;display:inline-block}word{display:inline-block;white-space:nowrap}letter.space,word.space{display:inline}ol.wix-list-text-align,ul.wix-list-text-align{list-style-position:inside}ol.wix-list-text-align h1,ol.wix-list-text-align h2,ol.wix-list-text-align h3,ol.wix-list-text-align h4,ol.wix-list-text-align h5,ol.wix-list-text-align h6,ol.wix-list-text-align p,ul.wix-list-text-align h1,ul.wix-list-text-align h2,ul.wix-list-text-align h3,ul.wix-list-text-align h4,ul.wix-list-text-align h5,ul.wix-list-text-align h6,ul.wix-list-text-align p{display:inline}#popoverLayer{z-index:100}.wixapps-less-spacers-align.ltr{text-align:left}.wixapps-less-spacers-align.center{text-align:center}.wixapps-less-spacers-align.rtl{text-align:right}.wixapps-less-spacers-align>a,.wixapps-less-spacers-align>div{display:inline-block!important}.flex_display{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex}.flex_vbox{box-sizing:border-box;padding-top:.01em;padding-bottom:.01em}a.wixAppsLink img{cursor:pointer}.singleLine{white-space:nowrap;display:block;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;word-wrap:normal}[data-z-counter]{z-index:0}[data-z-counter="0"]{z-index:auto}.circle-preloader{-webkit-animation:semi-rotate 1s 1ms linear infinite;animation:semi-rotate 1s 1ms linear infinite;height:30px;left:50%;margin-left:-15px;margin-top:-15px;overflow:hidden;position:absolute;top:50%;-webkit-transform-origin:100% 50%;transform-origin:100% 50%;width:15px}.circle-preloader::before{content:'';top:0;left:0;right:-100%;bottom:0;border:3px solid currentColor;border-color:currentColor transparent transparent currentColor;border-radius:50%;position:absolute;-webkit-transform:rotate(-45deg);transform:rotate(-45deg);-webkit-animation:inner-rotate .5s 1ms linear infinite alternate;animation:inner-rotate .5s 1ms linear infinite alternate;color:#7fccf7}.circle-preloader::after{content:'';top:0;left:0;right:-100%;bottom:0;border:3px solid currentColor;border-color:currentColor transparent transparent currentColor;border-radius:50%;position:absolute;-webkit-transform:rotate(-45deg);transform:rotate(-45deg);-webkit-animation:inner-rotate .5s 1ms linear infinite alternate;animation:inner-rotate .5s 1ms linear infinite alternate;color:#3899ec;opacity:0}.circle-preloader.white::before{color:#f0f0f0}.circle-preloader.white::after{color:#dcdcdc}@-webkit-keyframes inner-rotate{to{opacity:1;-webkit-transform:rotate(115deg);transform:rotate(115deg)}}@keyframes inner-rotate{to{opacity:1;-webkit-transform:rotate(115deg);transform:rotate(115deg)}}@-webkit-keyframes semi-rotate{from{-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out;-webkit-transform:rotate(180deg);transform:rotate(180deg)}45%{-webkit-transform:rotate(198deg);transform:rotate(198deg)}55%{-webkit-transform:rotate(234deg);transform:rotate(234deg)}to{-webkit-transform:rotate(540deg);transform:rotate(540deg)}}@keyframes semi-rotate{from{-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out;-webkit-transform:rotate(180deg);transform:rotate(180deg)}45%{-webkit-transform:rotate(198deg);transform:rotate(198deg)}55%{-webkit-transform:rotate(234deg);transform:rotate(234deg)}to{-webkit-transform:rotate(540deg);transform:rotate(540deg)}}.hidden-comp-ghost-mode{opacity:.5}.collapsed-comp-mode::after{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;content:'';background:-webkit-repeating-linear-gradient(135deg,transparent,transparent 49%,#2b5672 40%,#2b5672 40%,transparent 51%);background:repeating-linear-gradient(-45deg,transparent,transparent 49%,#2b5672 40%,#2b5672 40%,transparent 51%);background-size:6px 6px;background-repeat:repeat}.g-transparent-a:link,.g-transparent-a:visited{border-color:transparent}.transitioning-comp *{transition:inherit!important;-webkit-transition:inherit!important}.selectionSharerContainer{position:absolute;background-color:#fff;box-shadow:0 4px 10px 0 rgba(57,86,113,.24);width:142px;height:45px;border-radius:100px;text-align:center}.selectionSharerContainer:after{content:"";position:absolute;bottom:-10px;left:42%;border-width:10px 10px 0;border-style:solid;border-color:#fff transparent;display:block;width:0}.selectionSharerContainer .selectionSharerOption{display:inline-block;cursor:pointer;vertical-align:top;padding:13px 11px 11px 13px;margin:1px;z-index:-1}.selectionSharerContainer .selectionSharerVerticalSeparator{margin-top:9px;margin-bottom:18px;background-color:#eaf7ff;height:26px;width:1px;display:inline-block}.visual-focus-on .focus-ring:not(.has-custom-focus):focus,.visual-focus-on .focus-ring:not(.has-custom-focus):focus~.wixSdkShowFocusOnSibling{box-shadow:0 0 0 1px #fff,0 0 0 3px #116dff;z-index:999}body.prewarmup .hidden-during-prewarmup{visibility:hidden}#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid]{display:-ms-grid;display:grid;-ms-grid-rows:max-content max-content min-content max-content;grid-template-rows:-webkit-max-content -webkit-max-content -webkit-min-content -webkit-max-content;grid-template-rows:max-content max-content min-content max-content;-ms-grid-columns:100%;grid-template-columns:100%;-webkit-box-align:start;-webkit-align-items:start;align-items:start;-webkit-box-pack:stretch;-webkit-justify-content:stretch;justify-content:stretch}#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #PAGES_CONTAINER,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SITE_FOOTER,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SITE_FOOTER-placeholder,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SITE_HEADER,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SITE_HEADER-placeholder,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SOSP_CONTAINER_CUSTOM_ID[data-state~=mobileView],#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #soapAfterPagesContainer,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #soapBeforePagesContainer{-ms-grid-column:1;-ms-grid-row-align:start;-ms-grid-column-align:start}#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SITE_HEADER,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SITE_HEADER-placeholder{-ms-grid-row:1;grid-area:1/1/2/2}#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SOSP_CONTAINER_CUSTOM_ID[data-state~=mobileView]{-ms-grid-row:2;grid-area:2/1/3/2}#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #PAGES_CONTAINER,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #soapAfterPagesContainer,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #soapBeforePagesContainer{-ms-grid-row:3;grid-area:3/1/4/2}#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #soapAfterPagesContainer,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #soapBeforePagesContainer{width:100%}#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #PAGES_CONTAINER{-webkit-align-self:stretch;align-self:stretch}#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] main#PAGES_CONTAINER{display:block}#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SITE_FOOTER,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SITE_FOOTER-placeholder{-ms-grid-row:4;grid-area:4/1/5/2}#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #PAGES_CONTAINERcenteredContent,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #PAGES_CONTAINERinlineContent,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SITE_PAGES{height:100%}#masterPage.mesh-layout.desktop>*{width:100%}#masterPage.mesh-layout #PAGES_CONTAINER,#masterPage.mesh-layout #SITE_FOOTER,#masterPage.mesh-layout #SITE_HEADER,#masterPage.mesh-layout #SOSP_CONTAINER_CUSTOM_ID[data-state~=mobileView],#masterPage.mesh-layout #masterPageinlineContent{position:relative}#masterPage.mesh-layout #SITE_FOOTER-placeholder,#masterPage.mesh-layout #SITE_HEADER-placeholder{display:none}#masterPage.mesh-layout #SITE_HEADER[data-state~=fixedPosition]~#SITE_HEADER-placeholder{display:block}#masterPage.mesh-layout #SITE_FOOTER[data-state~=fixedPosition]~#SITE_FOOTER-placeholder{display:block}#masterPage.mesh-layout #SITE_PAGES{height:auto;position:relative}#SITE_ROOT img:not([src]){visibility:hidden}#SITE_ROOT svg img:not([src]){visibility:visible}wix-image{display:block}
  </style>
  

  
  

  
    

      
        <style id="v7.languages.css">
          /*
This CSS resource incorporates links to font software which is the valuable copyrighted
property of Monotype Imaging and/or its suppliers. You may not attempt to copy, install,
redistribute, convert, modify or reverse engineer this font software. Please contact Monotype
Imaging with any questions regarding Web fonts: http://webfonts.fonts.com
*/

/* latin */
@font-face {
  font-family: "Helvetica-W01-Roman";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ea95b44a-eab7-4bd1-861c-e73535e7f652.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ea95b44a-eab7-4bd1-861c-e73535e7f652.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4021a3b9-f782-438b-aeb4-c008109a8b64.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/669f79ed-002c-4ff6-965c-9da453968504.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d17bc040-9e8b-4397-8356-8153f4a64edf.svg#d17bc040-9e8b-4397-8356-8153f4a64edf") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Helvetica-W01-Bold";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f70da45a-a05c-490c-ad62-7db4894b012a.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f70da45a-a05c-490c-ad62-7db4894b012a.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c5749443-93da-4592-b794-42f28d62ef72.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/73805f15-38e4-4fb7-8a08-d56bf29b483b.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/874bbc4a-0091-49f0-93ef-ea4e69c3cc7a.svg#874bbc4a-0091-49f0-93ef-ea4e69c3cc7a") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Braggadocio-W01";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f305266f-adfb-4e4f-9055-1d7328de8ce6.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f305266f-adfb-4e4f-9055-1d7328de8ce6.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/518e4577-eecc-4ecd-adb4-2ee21df35b20.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f46241ad-1f5d-4935-ad69-b0a78c2e191d.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b2a0a25d-e054-4c65-bffa-e5760b48dec3.svg#b2a0a25d-e054-4c65-bffa-e5760b48dec3") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Clarendon-W01-Medium-692107";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c6993450-d795-4fd3-b306-38481733894c.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c6993450-d795-4fd3-b306-38481733894c.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b6878f57-4d64-4d70-926d-fa4dec6173a5.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0a6b6eff-6b5d-46d4-b681-f356eef1e4c1.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/600b1038-76a8-43b4-a2f7-2a6eb0681f95.svg#600b1038-76a8-43b4-a2f7-2a6eb0681f95") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "DIN-Next-W01-Light";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3e0b2cd7-9657-438b-b4af-e04122e8f1f7.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3e0b2cd7-9657-438b-b4af-e04122e8f1f7.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bc176270-17fa-4c78-a343-9fe52824e501.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3516f91d-ac48-42cd-acfe-1be691152cc4.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d1b1e866-a411-42ba-8f75-72bf28e23694.svg#d1b1e866-a411-42ba-8f75-72bf28e23694") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "SnellRoundhandW01-Scrip";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fea0fb7b-884b-4567-a6dc-addb8e67baaa.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fea0fb7b-884b-4567-a6dc-addb8e67baaa.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/efbfc170-aaf0-4472-91f4-dbb5bc2f4c59.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d974669d-978c-4bcf-8843-b2b7c366d097.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5b2427b5-3c1e-4b17-9f3c-720a332c9142.svg#5b2427b5-3c1e-4b17-9f3c-720a332c9142") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Stencil-W01-Bold";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cc642b17-a005-4f1e-86e8-baffa4647445.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cc642b17-a005-4f1e-86e8-baffa4647445.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a9eddc47-990d-47a3-be4e-c8cdec0090c6.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8d108476-7a62-4664-821f-03c8a522c030.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7823e34c-67dc-467a-bbfb-efbb5f6c90f0.svg#7823e34c-67dc-467a-bbfb-efbb5f6c90f0") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Helvetica-W01-Light";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/717f8140-20c9-4892-9815-38b48f14ce2b.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/717f8140-20c9-4892-9815-38b48f14ce2b.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/03805817-4611-4dbc-8c65-0f73031c3973.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d5f9f72d-afb7-4c57-8348-b4bdac42edbb.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/05ad458f-263b-413f-b054-6001a987ff3e.svg#05ad458f-263b-413f-b054-6001a987ff3e") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Victoria-Titling-MT-W90";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2b6731dc-305d-4dcd-928e-805163e26288.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2b6731dc-305d-4dcd-928e-805163e26288.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/faceff42-b106-448b-b4cf-5b3a02ad61f1.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/82f103e4-7b1c-49af-862f-fe576da76996.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/46f6946a-4039-46e8-b001-be3e53068d46.svg#46f6946a-4039-46e8-b001-be3e53068d46") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "AmericanTypwrterITCW01--731025";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/dff8aebe-deee-47a7-8575-b2f39c8473f8.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/dff8aebe-deee-47a7-8575-b2f39c8473f8.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0c0f4d28-4c13-4e84-9a36-e63cd529ae86.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7f26a278-84b3-4587-bf07-c8cdf7e347a9.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/254ab931-e6d6-4307-9762-5914ded49f13.svg#254ab931-e6d6-4307-9762-5914ded49f13") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Soho-W01-Thin-Condensed";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b2d6b869-3f47-4c92-83d3-4546ffb860d0.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b2d6b869-3f47-4c92-83d3-4546ffb860d0.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f84b539d-ed34-4400-a139-c0f909af49aa.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9ef27401-09c0-434f-b0f0-784445b52ea2.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4ba3546a-32f7-4e7d-be64-8da01b23d46e.svg#4ba3546a-32f7-4e7d-be64-8da01b23d46e") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Pacifica-W00-Condensed";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e50a5bb1-8246-4412-8c27-4a18ba89a0fd.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e50a5bb1-8246-4412-8c27-4a18ba89a0fd.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6849614c-986c-45b1-a1a7-39c891759bb9.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8ccb835c-4668-432d-8d1d-099b48aafe4e.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/028040ec-b956-41d8-a07d-b4d3466b8ed8.svg#028040ec-b956-41d8-a07d-b4d3466b8ed8") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Avenida-W01";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a8138b05-e5ff-482f-a8f6-8be894e01fc3.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a8138b05-e5ff-482f-a8f6-8be894e01fc3.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/53f05821-c783-4593-bf20-c3d770f32863.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b7215bbe-7870-4733-9e81-28398fbed38b.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bc2def79-bd99-49b9-98b3-502e34cc5552.svg#bc2def79-bd99-49b9-98b3-502e34cc5552") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "ITC-Arecibo-W01-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/036d6c0b-d067-431a-ab39-be3b89b1322f.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/036d6c0b-d067-431a-ab39-be3b89b1322f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5d6cd606-b520-4335-96e1-755691d666e8.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/03d7d783-5b99-4340-b373-97c00246ec27.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a5fab48f-93a0-403a-b60e-bfdb0b69d973.svg#a5fab48f-93a0-403a-b60e-bfdb0b69d973") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Droid-Serif-W01-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/de5702ce-174b-4ee6-a608-6482d5d7eb71.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/de5702ce-174b-4ee6-a608-6482d5d7eb71.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/83ae2051-dcdd-4931-9946-8be747a40d00.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/63f35b58-a40f-4f53-bb3e-20396f202214.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/19db6ebc-2d1b-4835-9588-3fa45ff36f4e.svg#19db6ebc-2d1b-4835-9588-3fa45ff36f4e") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Museo-W01-700";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3b3d99a2-6b36-4912-a93e-29277020a5cf.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3b3d99a2-6b36-4912-a93e-29277020a5cf.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/28d74e9b-4ea9-4e3c-b265-c67a72c66856.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b432b4e1-014a-4ed8-865c-249744f856b0.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8e63fd1e-adc9-460e-9ef7-bbf98ee32a71.svg#8e63fd1e-adc9-460e-9ef7-bbf98ee32a71") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Museo-Slab-W01-100";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/01ab709f-22cf-4831-b24a-8cf4eb852687.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/01ab709f-22cf-4831-b24a-8cf4eb852687.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cacc0862-f146-4746-92b1-60e6114a66c4.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/54006f54-b61e-4103-abf8-b1d0294a2a9c.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e5841f2e-b306-4583-bfc3-a0e06742fedd.svg#e5841f2e-b306-4583-bfc3-a0e06742fedd") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Geotica-W01-Four-Open";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/91cc94e6-2c98-4b42-aaec-086abb6a9370.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/91cc94e6-2c98-4b42-aaec-086abb6a9370.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cc0b2292-9358-41ee-b3b9-429952586f69.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8558b493-da55-4e6f-b473-56d9c7dff2a4.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ee507e8d-069a-4cb6-b184-62b1f3ab0102.svg#ee507e8d-069a-4cb6-b184-62b1f3ab0102") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Marzo-W00-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/45563891-20ab-4087-b16c-b3cfc26faac1.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/45563891-20ab-4087-b16c-b3cfc26faac1.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e947b76a-edcf-4519-bc3d-c2da35865717.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c09cb36e-5e79-4033-b854-41e57fbf44fa.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f4245069-28b7-43b7-8a10-708b9f3c398b.svg#f4245069-28b7-43b7-8a10-708b9f3c398b") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "ReklameScriptW00-Medium";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5af7511a-dccc-450d-b2a2-bb8e3bb62540.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5af7511a-dccc-450d-b2a2-bb8e3bb62540.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/05b176f5-c622-4c35-af98-c0c056dd5b66.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9dcb5a3c-1c64-4c9c-a402-995bed762eb7.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1e87d66a-d7f1-4869-8430-51662777be57.svg#1e87d66a-d7f1-4869-8430-51662777be57") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Nimbus-Sans-TW01Con";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2101adaa-6a98-4fa9-b085-3b04c3722637.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2101adaa-6a98-4fa9-b085-3b04c3722637.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8fb1090e-b4d0-4685-ac8f-3d0c29d60130.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5d5fc44e-e84b-48ca-a5a7-bed8bdbf79a1.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/24512b2a-e22d-4ebb-887c-a334d039433c.svg#24512b2a-e22d-4ebb-887c-a334d039433c") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Bodoni-W01-Poster";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ab0e3d15-2f64-49c1-8898-817a2235e719.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ab0e3d15-2f64-49c1-8898-817a2235e719.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4d1b9848-7ebd-472c-9d31-4af0aa7faaea.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/197b5ef7-65e6-4af6-9fd9-bc9fc63038c7.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a9bda117-c293-40b5-a2d8-9f923f32623c.svg#a9bda117-c293-40b5-a2d8-9f923f32623c") format("svg");
}

/* Mobile system fallbacks */

@font-face {
  font-family: "Comic-Sans-W01-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0d67e115-f220-4a6a-81c2-ae0035bda922.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0d67e115-f220-4a6a-81c2-ae0035bda922.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/234c98b8-36ae-45ab-8a55-77980708b2bc.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7ff2970c-1d51-47be-863d-b33afda8fb40.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f1afa7d8-abee-4268-9cf8-85d43150fdb1.svg#f1afa7d8-abee-4268-9cf8-85d43150fdb1") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Courier-PS-W01";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b2977c8d-4907-4cc3-b5ed-3dec9ca68102.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b2977c8d-4907-4cc3-b5ed-3dec9ca68102.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b059d02a-a222-4c63-9fd3-705eaeea1c16.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/52e3d484-7188-4c9e-964e-b7a75e9dfa2f.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c2182c36-8eb4-4a56-a0ff-dba7492ce96c.svg#c2182c36-8eb4-4a56-a0ff-dba7492ce96c") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Impact-W01-2010";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9ae7059b-dd17-4a4c-8872-5cb4dd551277.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9ae7059b-dd17-4a4c-8872-5cb4dd551277.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4cefdf47-0136-4169-9933-3225dbbec9d9.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f7450934-42f3-4193-befa-c825772a9454.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/25aa5449-ccc1-4f0e-ab3f-4cf3b959208f.svg#25aa5449-ccc1-4f0e-ab3f-4cf3b959208f") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Lucida-Console-W01";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/527cb305-deee-4810-b337-67756678c830.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/527cb305-deee-4810-b337-67756678c830.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/60f4a13f-3943-432a-bb51-b612e41239c5.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/38229089-ebec-4782-b8f2-304cfdcea8d8.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f855783c-1079-4396-a7b7-f7d9179145be.svg#f855783c-1079-4396-a7b7-f7d9179145be") format("svg");
}

@font-face{
  font-family:"Tahoma-W01-Regular";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1b155b1c-e651-4a51-9d03-0ca480aeaf9f.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1b155b1c-e651-4a51-9d03-0ca480aeaf9f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/20323430-24f4-4767-9d4d-060d1e89758a.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6e17e62d-30cb-4840-8e9d-328c6b62316e.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/04ab3894-45ce-42ef-aa11-e7c0cd7f7da9.svg#04ab3894-45ce-42ef-aa11-e7c0cd7f7da9") format("svg");
}

@font-face{
  font-family:"Arial-W01-Black";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bf85e414-1b16-4cd1-8ce8-dad15daa7daa.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bf85e414-1b16-4cd1-8ce8-dad15daa7daa.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c6f5bcd6-66fc-44af-be95-bb1f2b38d080.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7b5b436b-a511-402a-88d6-dbac700cee36.ttf") format("truetype"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a5adcd35-c36a-4b18-953d-47c029de4ef6.svg#a5adcd35-c36a-4b18-953d-47c029de4ef6") format("svg");
}

/* Greek and others */

@font-face{
  font-family:"Tahoma-W15--Regular";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f0dd334c-878c-442c-bda3-0dbd122e87f1.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f0dd334c-878c-442c-bda3-0dbd122e87f1.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ae844b11-5158-4caf-90b4-7ace49ac3440.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e63ef4f4-b7b9-4f13-8db5-d7f5cf89839f.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5ad2ed93-1ba0-4b2c-a421-22c5bcfb5b79.svg#5ad2ed93-1ba0-4b2c-a421-22c5bcfb5b79") format("svg");
}

@font-face{
  font-family:"Tahoma-W99-Regular";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c3ebf729-2608-4787-9e5a-248f329aface.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c3ebf729-2608-4787-9e5a-248f329aface.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d3bbaa1b-d5e3-431f-93a7-9cea63601bb6.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/78cb924f-227d-4ab9-83d5-f2b2e6656da5.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ca045297-34e1-462e-acc8-75ef196ada02.svg#ca045297-34e1-462e-acc8-75ef196ada02") format("svg");
}

/*******************/

@font-face {
  font-family: "Coquette-W00-Light";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b8c1ddea-29ea-42ec-8a48-32a89e792d3b.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b8c1ddea-29ea-42ec-8a48-32a89e792d3b.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4e5374b3-a214-41e5-81f0-a34c9292da7e.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c20581c8-0023-4888-aeaa-9d32636dc17f.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e514ed32-1687-47d8-8b39-423fb7664d33.svg#e514ed32-1687-47d8-8b39-423fb7664d33") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Rosewood-W01-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bd86870e-0679-4116-aa13-96aa1d6c5944.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bd86870e-0679-4116-aa13-96aa1d6c5944.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4d9bc879-ab51-45da-bf37-c9710cd1cc32.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a5564fdb-3616-4f27-a4e4-d932b6ae5b4a.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f128ef28-daf3-477b-8027-0fd8bdad2b91.svg#f128ef28-daf3-477b-8027-0fd8bdad2b91") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "segoe_printregular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/segoe_print-webfont.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/segoe_print-webfont.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/segoe_print-webfont.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/segoe_print-webfont.ttf") format("truetype"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/segoe_print-webfont.svg#f128ef28-daf3-477b-8027-0fd8bdad2b91") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: 'Open Sans';
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-regular-webfont.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-regular-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-regular-webfont.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-regular-webfont.ttf') format('truetype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-regular-webfont.svg#open_sansregular') format('svg');
}

@font-face {
  font-family: 'Open Sans';
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bold-webfont.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bold-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bold-webfont.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bold-webfont.ttf') format('truetype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bold-webfont.svg#open_sansregular') format('svg');
}

@font-face {
  font-family: 'Open Sans';
  font-style: italic;
  font-weight: 400;
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-italic-webfont.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-italic-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-italic-webfont.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-italic-webfont.ttf') format('truetype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-italic-webfont.svg#open_sansregular') format('svg');
}

@font-face {
  font-family: 'Open Sans';
  font-style: italic;
  font-weight: 700;
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bolditalic-webfont.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bolditalic-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bolditalic-webfont.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bolditalic-webfont.ttf') format('truetype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bolditalic-webfont.svg#open_sansregular') format('svg');
}

@font-face{
  font-family:"Avenir-LT-W01_35-Light1475496";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/edefe737-dc78-4aa3-ad03-3c6f908330ed.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/edefe737-dc78-4aa3-ad03-3c6f908330ed.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0078f486-8e52-42c0-ad81-3c8d3d43f48e.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/908c4810-64db-4b46-bb8e-823eb41f68c0.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4577388c-510f-4366-addb-8b663bcc762a.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b0268c31-e450-4159-bfea-e0d20e2b5c0c.svg#b0268c31-e450-4159-bfea-e0d20e2b5c0c") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Avenir-LT-W01_85-Heavy1475544";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6af9989e-235b-4c75-8c08-a83bdaef3f66.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6af9989e-235b-4c75-8c08-a83bdaef3f66.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d513e15e-8f35-4129-ad05-481815e52625.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/61bd362e-7162-46bd-b67e-28f366c4afbe.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ccd17c6b-e7ed-4b73-b0d2-76712a4ef46b.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/20577853-40a7-4ada-a3fb-dd6e9392f401.svg#20577853-40a7-4ada-a3fb-dd6e9392f401") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"BaskervilleMTW01-SmBdIt";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0224f3fd-52d3-499a-ae2f-637a041f87f0.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0224f3fd-52d3-499a-ae2f-637a041f87f0.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c887df8e-b6c3-4c97-85b8-91cfdde77b07.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5c4d5432-75c4-4f6b-a6e7-8af4d54a33d1.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2ee46b89-b7cb-4bbe-9d60-b7ca4354b706.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9714d635-13b3-48b2-9315-5d0f72a69ab9.svg#9714d635-13b3-48b2-9315-5d0f72a69ab9") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Belinda-W00-Regular";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/63d38753-a8d9-4262-b844-3a007ad848b4.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/63d38753-a8d9-4262-b844-3a007ad848b4.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/242487aa-209a-4dbd-aca2-64a3c73a8946.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4381b252-d9f8-4201-bbf3-9440e21259e7.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/46c2c4f2-cd15-4b7b-a4b4-aa04dbbd1655.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/334f8999-3703-47f3-b147-96b6dc3bf4b2.svg#334f8999-3703-47f3-b147-96b6dc3bf4b2") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Brandon-Grot-W01-Light";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e00ba30a-0bf3-4c76-9392-8641fa237a92.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e00ba30a-0bf3-4c76-9392-8641fa237a92.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/69b40392-453a-438a-a121-a49e5fbc9213.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9362bca5-b362-4543-a051-2129e2def911.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/85060878-ca6c-43cc-ac31-7edccfdca71b.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/47f089a6-c8ce-46fa-b98f-03b8c0619d8a.svg#47f089a6-c8ce-46fa-b98f-03b8c0619d8a") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Bree-W01-Thin-Oblique";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4e33bf74-813a-4818-8313-6ea9039db056.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4e33bf74-813a-4818-8313-6ea9039db056.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ceb3b4a3-0083-44ae-95cb-e362f95cc91b.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4d716cea-5ba0-437a-b5a8-89ad159ea2be.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c458fc09-c8dd-4423-9767-e3e27082f155.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/85ffb31e-78ee-4e21-83d8-4313269135a9.svg#85ffb31e-78ee-4e21-83d8-4313269135a9") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Adobe-Caslon-W01-SmBd";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d2804130-67b0-4fcf-98fe-d781df92a56e.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d2804130-67b0-4fcf-98fe-d781df92a56e.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/becfadb1-eaca-4817-afbd-fe4d61e1f661.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6530bac7-21ac-4e52-a014-dce6a8d937ab.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b34e8a45-c92d-4402-89bc-43cc51c6b4e0.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0804bb4a-399c-4547-9fa8-0acf6268d8f6.svg#0804bb4a-399c-4547-9fa8-0acf6268d8f6") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Didot-W01-Italic";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9c2cfd19-472b-4ef5-ad73-43eee68dc43b.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9c2cfd19-472b-4ef5-ad73-43eee68dc43b.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/abe3d3a9-c990-459f-9407-54ac96cd2f00.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/09a4b57b-7400-4d30-b4ba-d6e303c57868.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a0cb08d5-975f-4c8d-bcdc-d771a014d92a.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/86d60a09-e8f8-4003-b688-0f8a2aba6532.svg#86d60a09-e8f8-4003-b688-0f8a2aba6532") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Futura-LT-W01-Light";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2b40e918-d269-4fd9-a572-19f5fec7cd7f.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2b40e918-d269-4fd9-a572-19f5fec7cd7f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/26091050-06ef-4fd5-b199-21b27c0ed85e.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cca525a8-ad89-43ae-aced-bcb49fb271dc.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/88cc7a39-1834-4468-936a-f3c25b5d81a1.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/14d6bf5d-15f1-4794-b18e-c03fb9a5187e.svg#14d6bf5d-15f1-4794-b18e-c03fb9a5187e") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Futura-LT-W01-Book";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cf053eae-ba1f-44f3-940c-a34b68ccbbdf.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cf053eae-ba1f-44f3-940c-a34b68ccbbdf.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8bf38806-3423-4080-b38f-d08542f7e4ac.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e2b9cbeb-fa8e-41cd-8a6a-46044b29ba52.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c2a69697-4f06-4764-abd4-625031a84e31.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/dc423cc1-bf86-415c-bc7d-ad7dde416a34.svg#dc423cc1-bf86-415c-bc7d-ad7dde416a34") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Kepler-W03-Light-SCd-Cp";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fc00d5ae-6d96-4b5c-b68b-4f5bdb562c98.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fc00d5ae-6d96-4b5c-b68b-4f5bdb562c98.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b2b1472c-55f2-478a-a9c9-9373214a27e5.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/20f7861b-3ff7-47f3-b0f5-1e0626824a63.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5c51e7a0-6ecc-46eb-a9ee-376f8c4073af.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/37bea6d0-2f14-4e48-a76f-fd85171dcf26.svg#37bea6d0-2f14-4e48-a76f-fd85171dcf26") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Lulo-Clean-W01-One-Bold";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0163ac22-50a7-406e-aa64-c62ee6fbf3d7.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0163ac22-50a7-406e-aa64-c62ee6fbf3d7.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/aee74cb3-c913-4b54-9722-6001c92325f2.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/80de9d5d-ab5f-40ce-911b-104e51e93d7c.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1b46b05b-cfdd-4d82-8c2f-5c6cfba1fe60.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/be340f0b-a2d4-41df-acb1-4dc124330a88.svg#be340f0b-a2d4-41df-acb1-4dc124330a88") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Proxima-N-W01-Reg";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7e90123f-e4a7-4689-b41f-6bcfe331c00a.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7e90123f-e4a7-4689-b41f-6bcfe331c00a.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/64017d81-9430-4cba-8219-8f5cc28b923e.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e56ecb6d-da41-4bd9-982d-2d295bec9ab0.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2aff4f81-3e97-4a83-9e6c-45e33c024796.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ab9cd062-380f-4b53-b1a7-c0bec7402235.svg#ab9cd062-380f-4b53-b1a7-c0bec7402235") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Trend-Sans-W00-Four";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/392aa98f-a1bf-4dc4-9def-a5d27c73a0de.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/392aa98f-a1bf-4dc4-9def-a5d27c73a0de.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/29c66f1e-5243-4f34-8a19-47405f72954c.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c81cca03-5f1a-4252-9950-096e60e2bde9.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/569b48ce-f71b-4e2d-a80a-1920efbd7187.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f284409f-3669-43df-bfe1-f9f9ee1bbc07.svg#f284409f-3669-43df-bfe1-f9f9ee1bbc07") format("svg");
}

@font-face{
  font-family:"DINNeuzeitGroteskLTW01-_812426";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b41558bd-2862-46c0-abf7-536d2542fa26.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b41558bd-2862-46c0-abf7-536d2542fa26.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5cee8d6e-89ad-4d8c-a0ac-584d316b15ae.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/388ef902-2c31-4818-abb1-a40dcd81f6d6.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/29c60077-2614-4061-aa8d-5bcfdf7354bb.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/76250d27-b353-4f3b-90c6-0ff635fabaab.svg#76250d27-b353-4f3b-90c6-0ff635fabaab") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Peaches-and-Cream-Regular-W00";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2250f930-9a6d-4486-a0eb-6b407c5d6c9b.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2250f930-9a6d-4486-a0eb-6b407c5d6c9b.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3c5beda8-45cc-4f76-abca-8eccfeb6220c.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b36b499f-d776-461c-bacb-fcbebe1cb9b4.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/896d3828-26ce-462a-9f70-62e0b5c90a70.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0dccbec2-a882-4dd9-8da0-3a035c808ce0.svg#0dccbec2-a882-4dd9-8da0-3a035c808ce0") format("svg");
}

/* latin-ext */

@font-face {
  font-family: "Helvetica-W02-Roman";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e4bd4516-4480-43df-aa6e-4e9b9029f53e.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e4bd4516-4480-43df-aa6e-4e9b9029f53e.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b56b944e-bbe0-4450-a241-de2125d3e682.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7da02f05-ae8b-43a1-aeb9-83b3c0527c06.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/66cac56e-d017-4544-9d0c-f7d978f0c5c2.svg#66cac56e-d017-4544-9d0c-f7d978f0c5c2") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Helvetica-W02-Bold";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8c0d8b0f-d7d6-4a72-a418-c2373e4cbf27.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8c0d8b0f-d7d6-4a72-a418-c2373e4cbf27.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/192dac76-a6d9-413d-bb74-22308f2e0cc5.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/47584448-98c4-436c-89b9-8d6fbeb2a776.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/375c70e5-6822-492b-8408-7cd350440af7.svg#375c70e5-6822-492b-8408-7cd350440af7") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Clarendon-W02-Medium-693834";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/be976e1d-6edc-4a1b-b50e-a6d326b5a02f.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/be976e1d-6edc-4a1b-b50e-a6d326b5a02f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/01681361-4a95-4651-a6c8-4005d0fc4a79.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fdc26895-148e-4fa8-898d-5eb459dabecf.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d59136e2-c38a-4ad4-8dec-2d258c12fd80.svg#d59136e2-c38a-4ad4-8dec-2d258c12fd80") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "DIN-Next-W02-Light";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/48e5a0e1-2d56-46e5-8fc4-3d6d5c973cbf.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/48e5a0e1-2d56-46e5-8fc4-3d6d5c973cbf.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/07d62b21-8d7a-4c36-be86-d32ab1089972.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c0050890-bbed-44b9-94df-2611d72dbb06.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9f774d17-c03a-418e-a375-34f3beecbc7a.svg#9f774d17-c03a-418e-a375-34f3beecbc7a") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "AmericanTypwrterITCW02--737091";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/04bcef92-4ec9-4491-9f06-433987df0eea.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/04bcef92-4ec9-4491-9f06-433987df0eea.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4e5713c6-f9bf-44d7-bc17-775b7c102f1c.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/80e40eb9-815f-4b42-9e99-297117a6ef52.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/25bb0c90-be7f-4dfc-bfff-5cd159d09832.svg#25bb0c90-be7f-4dfc-bfff-5cd159d09832") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Helvetica-W02-Light";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ff80873b-6ac3-44f7-b029-1b4111beac76.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ff80873b-6ac3-44f7-b029-1b4111beac76.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/80c34ad2-27c2-4d99-90fa-985fd64ab81a.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b8cb02c2-5b58-48d8-9501-8d02869154c2.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/92c941ea-2b06-4b72-9165-17476d424d6c.svg#92c941ea-2b06-4b72-9165-17476d424d6c") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Soho-W02-Thin-Condensed";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/61d1e245-4016-4f23-ad7a-409a44cabe90.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/61d1e245-4016-4f23-ad7a-409a44cabe90.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/68eb3cfd-be6c-4f9e-8ca4-e13ce8d29329.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6db04d94-de0b-4bf0-bf94-113fd27e7440.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/84e110e9-fd29-4036-b9ad-27968a6ba793.svg#84e110e9-fd29-4036-b9ad-27968a6ba793") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Avenida-W02";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/131201ff-3951-4583-b4d9-2bc668927583.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/131201ff-3951-4583-b4d9-2bc668927583.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/582278da-0505-4fbe-9102-2b529c7c973a.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b82fbde2-1655-4728-96a9-90ef022c4590.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d325b64f-214b-4fc0-80d6-4c61621cd542.svg#d325b64f-214b-4fc0-80d6-4c61621cd542") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Droid-Serif-W02-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/872d17cf-70ac-4722-b8ef-0f1578125042.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/872d17cf-70ac-4722-b8ef-0f1578125042.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/764779cf-076d-427a-87b4-136ccc83fba0.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f32cc734-5673-41a1-bd6e-1900c78691f5.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f627e21b-c1a5-4e7a-b072-37391ee8dcef.svg#f627e21b-c1a5-4e7a-b072-37391ee8dcef") format("svg");
}

/* Mobile system fallbacks */

@font-face {
  font-family: "Comic-Sans-W02-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6a8b1499-f534-46fe-a0af-835bc83226cd.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6a8b1499-f534-46fe-a0af-835bc83226cd.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/301e2ea2-8153-453c-9051-0a729098e682.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cbe882c0-2ac0-4a28-8fe7-14e527942047.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ec680f09-6b07-442d-ab11-cea208cc138d.svg#ec680f09-6b07-442d-ab11-cea208cc138d") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Courier-PS-W02";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/440875eb-e437-41fc-8aae-b5658bbea3b7.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/440875eb-e437-41fc-8aae-b5658bbea3b7.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bcc470b9-5a9b-45e9-bf60-6daca06bc70e.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f9018056-f579-4c4c-95ea-9bd02b859724.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f6d0e775-b2fc-4bc8-8967-cd78486d451c.svg#f6d0e775-b2fc-4bc8-8967-cd78486d451c") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Impact-W02-2010";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/02fb45ce-d7cc-491c-a176-e2a883a632b2.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/02fb45ce-d7cc-491c-a176-e2a883a632b2.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/eb1185bb-8f9d-4855-83fa-d06f0efef677.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5386718d-bec6-41c5-b998-12dd1c859c53.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/01aba52b-d32b-41fc-a681-d7b4dfa43041.svg#01aba52b-d32b-41fc-a681-d7b4dfa43041") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Lucida-Console-W02";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5606db21-eb18-48fa-979b-63bdf28555c0.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5606db21-eb18-48fa-979b-63bdf28555c0.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3e5b24ea-4345-4830-8c7d-0e7ef26b4e63.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7b175f51-ff6c-47d2-908c-ee8538c2880d.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bd1a6a52-e0c2-4a1b-b5a4-2d25ec2b5706.svg#bd1a6a52-e0c2-4a1b-b5a4-2d25ec2b5706") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Tahoma-W02-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bb223dcd-0a16-4e5a-b38b-4f2a29f2bcbb.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bb223dcd-0a16-4e5a-b38b-4f2a29f2bcbb.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/94e45703-fbd7-46e5-9fcd-228ae59d6266.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ef282b80-58de-4b03-a90f-c5703d54e3b7.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cb11dfc6-f3c4-4a58-83ac-df735ba9c428.svg#cb11dfc6-f3c4-4a58-83ac-df735ba9c428") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Rosewood-W08-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f432fcbc-ae52-4db1-a4b3-c7145e69b3b6.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f432fcbc-ae52-4db1-a4b3-c7145e69b3b6.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/62a23651-230c-4724-b2c0-087544ed1a27.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e46f32da-eb61-45e5-a1b8-49f3a5f782f8.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9e73fac6-b45b-4ac5-a601-9a0d70cd45b2.svg#9e73fac6-b45b-4ac5-a601-9a0d70cd45b2") format("svg");
}

@font-face{
  font-family:"Arial-W02-Black";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c06088a2-994d-44b4-9b38-55d2ae9e13a9.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c06088a2-994d-44b4-9b38-55d2ae9e13a9.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/41280d6d-9240-4d82-9e98-3ea1a1913501.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bc33f504-28ac-46ae-b258-d4fd1f599c47.ttf") format("truetype"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0faa6338-fe10-42e6-9346-2c6626ddcd73.svg#0faa6338-fe10-42e6-9346-2c6626ddcd73") format("svg");
}

/* cyrillic */
@font-face {
  font-family: "DIN-Next-W10-Light";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3d009cd7-c8fe-40c0-93da-74f4ea8c530b.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3d009cd7-c8fe-40c0-93da-74f4ea8c530b.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a9e95a29-98a7-404a-90ee-1929ad09c696.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0a7663fd-eae8-4e50-a67a-225271f8cceb.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/58ae9be9-5d95-44b6-8b6c-e6da6a46822c.svg#58ae9be9-5d95-44b6-8b6c-e6da6a46822c") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Helvetica-LT-W10-Bold";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9fe262dc-5a55-4d75-91a4-aed76bd32190.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9fe262dc-5a55-4d75-91a4-aed76bd32190.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0a3939d0-3833-4db3-8b85-f64c2b3350d2.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1b128d6d-126f-4c9c-8f87-3e7d30a1671c.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b791c850-fde1-48b3-adf0-8998d55b0866.svg#b791c850-fde1-48b3-adf0-8998d55b0866") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Helvetica-LT-W10-Roman";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/686a6a06-e711-4bd2-b393-8504a497bb3c.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/686a6a06-e711-4bd2-b393-8504a497bb3c.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6f8d1983-4d34-4fa4-9110-988f6c495757.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7903ee3f-e9ab-4bdc-b7d2-d232de2da580.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9c58e9ea-fdea-4b9c-b0f9-0a2157389ed0.svg#9c58e9ea-fdea-4b9c-b0f9-0a2157389ed0") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Bodoni-Poster-W10";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3f2ac2b4-0662-446d-8b8a-51738492ea04.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3f2ac2b4-0662-446d-8b8a-51738492ea04.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e04da7b7-ccbf-4cbf-b19a-947551d17de6.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cb3483cd-190a-4634-b345-d88f22f1e6f5.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fea2ad42-3ce1-43c4-b571-39159cc109a6.svg#fea2ad42-3ce1-43c4-b571-39159cc109a6") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Droid-Serif-W10-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d039cfc8-41eb-46d5-ad1a-faf4f0d26222.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d039cfc8-41eb-46d5-ad1a-faf4f0d26222.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/571d67cb-de3d-41af-8c0a-06a53d490466.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/70f941f5-d702-4e7b-8b15-ee65e6b855b9.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e0ffd68e-55a8-4537-b2d1-c51865ac15ee.svg#e0ffd68e-55a8-4537-b2d1-c51865ac15ee") format("svg");
}

/* Mobile system fallbacks */

@font-face {
  font-family: "Comic-Sans-W10-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6ea78fbd-72da-406c-bd23-556297e62ebb.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6ea78fbd-72da-406c-bd23-556297e62ebb.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/73381861-eb6a-4f7c-8c14-cd34a714f943.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/93adf2cf-f54c-4a73-8ec7-43fe0b2c91a1.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a89d4dba-ce62-4aaa-8187-bea28a2b3a90.svg#a89d4dba-ce62-4aaa-8187-bea28a2b3a90") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Courier-PS-W10";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/efcef8d3-4e54-4965-a5f0-67f288d40c0a.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/efcef8d3-4e54-4965-a5f0-67f288d40c0a.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2593bfe2-2f34-4218-a1e2-fde3bdc686e1.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e84e67b7-d822-43f4-80a9-315fddffd712.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7bbc8148-b9e2-49ad-bd2a-b6a8ba78efa6.svg#7bbc8148-b9e2-49ad-bd2a-b6a8ba78efa6") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Impact-W10-2010";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2f6579cb-5ade-4b70-a96a-8fe9485fe73f.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2f6579cb-5ade-4b70-a96a-8fe9485fe73f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1c7b5ef1-5b09-4473-8003-a974846653a7.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/805172a0-d718-48ac-9053-873641b3e236.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1979f98e-b074-4385-81b0-772f28a00668.svg#1979f98e-b074-4385-81b0-772f28a00668") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Lucida-Console-W10-0";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e9678295-b67a-4b01-bfb4-a357fa5dd939.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e9678295-b67a-4b01-bfb4-a357fa5dd939.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2c0bffef-a666-4646-a4bc-7faf1fa689f5.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4696d714-e3c0-4351-9df8-2e4449d30c3d.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/936712ee-6903-4ab8-b6ad-99e7ca1721d0.svg#936712ee-6903-4ab8-b6ad-99e7ca1721d0") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Tahoma-W10-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/50c03b26-fd3d-4fa1-96d0-d88b72129c4f.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/50c03b26-fd3d-4fa1-96d0-d88b72129c4f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9ee00678-b6d7-4b4f-8448-70cfa267d36b.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6861fb60-a657-44e2-92fa-86bd26cd2657.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bf5f466c-6f51-449d-91b3-32f1f0c2b796.svg#bf5f466c-6f51-449d-91b3-32f1f0c2b796") format("svg");
}

@font-face{
  font-family:"Arial-W10-Black";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/26819459-0b68-486b-ae05-2ecdbd222feb.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/26819459-0b68-486b-ae05-2ecdbd222feb.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7cfb7eb0-2332-4048-a7f4-2c3fa389c3a3.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2edafc36-cb97-4b1a-8803-a7b2e6125929.ttf") format("truetype"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/00760470-0987-4c68-844d-564282fc8ff9.svg#00760470-0987-4c68-844d-564282fc8ff9") format("svg");
}

/* korean */
@font-face {
  font-family: "FBBlueGothicL";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/902109a4-ea36-40b3-a234-05747684a610.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/902109a4-ea36-40b3-a234-05747684a610.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1a10c1c0-157a-4f57-96c1-1af2fc242e06.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/31b02a27-3c41-4593-bfbf-84702627c9fd.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e4aaa0ee-fcdd-4558-9d8e-be75c6b8c417.svg#e4aaa0ee-fcdd-4558-9d8e-be75c6b8c417") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "FBChamBlue";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3df084ed-47e4-4347-91c7-44d290c2c093.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3df084ed-47e4-4347-91c7-44d290c2c093.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/75c0e570-e4e0-4e86-a031-1ade01e5b3f5.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b9eacc4f-ef9b-4ff5-bf09-ffca8edc43e2.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/12333ad5-3ac0-4a7d-b109-6d8c8101515a.svg#12333ad5-3ac0-4a7d-b109-6d8c8101515a") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "FBGreen";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/89bbab6a-1291-4439-9384-bc7e36aae8e0.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/89bbab6a-1291-4439-9384-bc7e36aae8e0.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/399c1f00-ff31-4f87-868c-bcbfcabcdd51.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ad6cc8e5-052c-4d6c-ab7b-66b2f70edb5f.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0045c511-e366-4e81-bd42-131808ac750f.svg#0045c511-e366-4e81-bd42-131808ac750f") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "FBNeoGothic";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3323e5a2-cefa-4887-9de9-9fd287987664.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3323e5a2-cefa-4887-9de9-9fd287987664.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c52a9d59-984f-45b4-bfd7-6f6af54eb89f.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/58e6245d-754a-4a05-9bd2-25a655e31640.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/29c28905-cc56-4077-86f5-917ad8e34c1c.svg#29c28905-cc56-4077-86f5-917ad8e34c1c") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "FBPlum";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/837a8a7f-bb60-42ed-a5bc-c9368cc1ecba.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/837a8a7f-bb60-42ed-a5bc-c9368cc1ecba.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/101fd386-ed60-4ed9-8ac2-80d0492347ac.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5539addf-e60b-4fba-a356-cbab8abd16c6.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6329eea0-a953-45d7-9074-6f0594e27df7.svg#6329eea0-a953-45d7-9074-6f0594e27df7") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "NanumGothic-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/nanum-gothic-regular.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/nanum-gothic-regular.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/nanum-gothic-regular.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/nanum-gothic-regular.ttf") format("truetype");
}

@font-face {
  font-family: "BM-HANNA";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/bm-hanna.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/bm-hanna.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/bm-hanna.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/bm-hanna.ttf") format("truetype");
}

/* arabic */
@font-face {
  font-family: "AhmedLTW20-OutlineRegul";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3b019dda-5201-4a96-ab40-449f0785e578.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3b019dda-5201-4a96-ab40-449f0785e578.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bc9495bd-5edc-4c5b-be28-dfb45e27e688.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bcaca41c-2840-4aef-9fb4-f0c66589e9cd.ttf") format("truetype"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b5000ada-6fa4-4aae-8c7e-6e6abda2be56.svg#b5000ada-6fa4-4aae-8c7e-6e6abda2be56") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Arian-LT-W20-Light";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3e151393-e605-418c-8050-fb734e7b64b3.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3e151393-e605-418c-8050-fb734e7b64b3.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c977bad6-94c3-457c-9771-d8e0017a33c2.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a7bdf7c7-b425-4dae-b583-9f86ec510f9f.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/da80aad9-b3bc-417c-963f-b9033a872ec1.svg#da80aad9-b3bc-417c-963f-b9033a872ec1") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Arian-LT-W20-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/64ef878b-c690-447b-a020-f4491b2de821.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/64ef878b-c690-447b-a020-f4491b2de821.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c257a373-9919-458c-b7b2-83850775058d.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/afa67eb7-2358-4d1d-bdcd-da0436f5cfb2.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/57ba934e-c7af-4166-a22c-48eaf65f26bb.svg#57ba934e-c7af-4166-a22c-48eaf65f26bb") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Janna-LT-W20-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a9c47d30-0eca-434f-8082-ac141c4c97b3.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a9c47d30-0eca-434f-8082-ac141c4c97b3.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/26c24286-5aab-4747-81b9-54330e77fb14.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9c4c7fff-85b6-442f-9726-af5f49d49e53.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a24f53ee-e15e-4931-89a3-b6f17fbfcd72.svg#a24f53ee-e15e-4931-89a3-b6f17fbfcd72") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Kufi-LT-W20-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/774ebfa2-6ac0-48cf-8c15-1394d7bab265.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/774ebfa2-6ac0-48cf-8c15-1394d7bab265.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e0e311dc-5674-493c-8c19-f0a0a1422837.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/96829dee-2b11-4389-a3b6-35eabd423234.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e7b93a7e-e623-4628-809c-4ae5df08148b.svg#e7b93a7e-e623-4628-809c-4ae5df08148b") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "HelveticaNeueLTW20-Ligh";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ab7f002d-5f09-4a65-b7ad-9f01ec5bfaf0.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ab7f002d-5f09-4a65-b7ad-9f01ec5bfaf0.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b8ee7e47-48e4-4b5b-8a74-cf02708fb54a.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/074fa346-a8c5-4331-9d93-7a06123af067.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e953f49c-15a9-4394-97dd-a3f230e12e0b.svg#e953f49c-15a9-4394-97dd-a3f230e12e0b") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Midan-W20";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4d56c718-5282-4923-867f-763af2fa8575.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4d56c718-5282-4923-867f-763af2fa8575.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/be87d34b-77db-4286-87d9-d2964115c6c5.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/539016b8-1f78-4507-b542-c9e55b269ac6.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3b8c2857-0ab3-4ea6-90bc-9928bf53340c.svg#3b8c2857-0ab3-4ea6-90bc-9928bf53340c") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "TanseekModernW20-Light";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/73d94c9b-15bd-4af9-bda1-c5ee4ed1c409.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/73d94c9b-15bd-4af9-bda1-c5ee4ed1c409.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/688d77ff-8c0d-4baf-ac95-f45c034e1caf.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/177fb002-a619-4d25-8a79-af7d0e9a1ee6.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4fa09e39-beb9-46ca-bfcc-f9518ab4a9bd.svg#4fa09e39-beb9-46ca-bfcc-f9518ab4a9bd") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "DINNextLTW23-UltraLight";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b4a0535b-3a89-43bd-b3fb-b6619d0b0a09.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b4a0535b-3a89-43bd-b3fb-b6619d0b0a09.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/63b0b154-64e6-4846-be80-b601f3ce9b28.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f3f08f13-d46f-4589-90ac-70c0a21cd061.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/10870395-15e4-40b0-8f7e-5ffab7195224.svg#10870395-15e4-40b0-8f7e-5ffab7195224") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "ArabicTypesettingW23-Re";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/28b4ce0b-3a59-4f7c-ab3f-909d63dd0351.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/28b4ce0b-3a59-4f7c-ab3f-909d63dd0351.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5a32e87e-0f32-4971-a43f-4ec453bc74ca.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/50f516bf-5611-4134-9556-2131aaea2b78.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8db4ca73-82e1-4259-afcd-c1f15b14f62b.svg#8db4ca73-82e1-4259-afcd-c1f15b14f62b") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "CoHeadlineW23-ArabicBol";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/925638f2-9ed0-4f9a-a78d-61d6eddd2b54.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/925638f2-9ed0-4f9a-a78d-61d6eddd2b54.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b15a6899-c706-46a9-8c2b-a80b62ba301b.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/36ad9b9b-5fb9-49e6-ad2d-1daafccea16a.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/05e393a0-71df-4e02-b8ba-6f68f2b23b92.svg#05e393a0-71df-4e02-b8ba-6f68f2b23b92") format("svg");
}

@font-face{
  font-family:'Amiri';
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/amiri-regular.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/amiri-regular.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/amiri-regular.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/amiri-regular.ttf') format('truetype');
}

@font-face{
  font-family:'Droid-Naskh';
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/droidnaskh-regular.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/droidnaskh-regular.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/droidnaskh-regular.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/droidnaskh-regular.ttf') format('truetype');
}

/* hebrew */
@font-face {
  font-family: "Adler-W26-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8fa9b915-180f-4b72-aee7-22fd066c52c6.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8fa9b915-180f-4b72-aee7-22fd066c52c6.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fcb3f76f-a112-479e-ab7f-ab1c2be906c9.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ceda4e97-a631-4986-8cab-709e1775be33.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/353c7faf-0d58-475b-8caa-f1d863e0cf1d.svg#353c7faf-0d58-475b-8caa-f1d863e0cf1d") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Frank-Ruhl-W26-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/90882399-52f1-42a9-986b-c2c49d3fb409.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/90882399-52f1-42a9-986b-c2c49d3fb409.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0e834425-e268-4b38-b5a8-f24b8632d6ae.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cb5aceab-5dbf-4c09-b650-7c9d526cc117.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/850e45c9-2003-49fa-8e3f-c7dfd6579acc.svg#850e45c9-2003-49fa-8e3f-c7dfd6579acc") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Haim-Arukeem-W26-Medium";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6de8df0c-23af-49b9-9578-42db4c756d2d.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6de8df0c-23af-49b9-9578-42db4c756d2d.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f70c24b0-d6be-4d04-99cd-46efc41d00b4.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2dd64ac4-7c3a-47fb-acdb-063b811c93d5.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a7ab1444-5d94-4474-9d31-86df47d8d5c1.svg#a7ab1444-5d94-4474-9d31-86df47d8d5c1") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Miriam-W26-Medium";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/acfa87dd-5042-40e1-87e9-12e4a559269f.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/acfa87dd-5042-40e1-87e9-12e4a559269f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/21aeb0a3-3309-4415-818b-36f94e2a1a3a.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c5acaffd-7553-42ff-a693-8b9be795b4b3.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/dd50d8fb-6769-469f-8bfa-9caed8e6df18.svg#dd50d8fb-6769-469f-8bfa-9caed8e6df18") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Nekudot-W26-Bold";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c0a57107-844c-4847-afc6-00f3cb3c4d5f.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c0a57107-844c-4847-afc6-00f3cb3c4d5f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c28b65cd-9544-42f1-9ffc-d6ffa544e6fb.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9aa74607-c9af-4c4b-9a3f-fc76488dca25.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/00381de4-f82a-4939-b8e1-1bbde51ac4ce.svg#00381de4-f82a-4939-b8e1-1bbde51ac4ce") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Gulash-W26-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7c672276-1d07-4ff2-8b1d-3245af0dc5cc.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7c672276-1d07-4ff2-8b1d-3245af0dc5cc.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/64f53eeb-1d5e-493c-aa3b-aa8e2c066320.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7e32a874-81bc-4d38-87aa-ff626ce5a400.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/857d7efc-7a9c-457d-8aa5-44f0992e6441.svg#857d7efc-7a9c-457d-8aa5-44f0992e6441") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Shabazi-W26-Bold";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/dc7f3c57-fb2d-4656-9224-ef9f1c88477e.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/dc7f3c57-fb2d-4656-9224-ef9f1c88477e.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/09048cb1-f6a6-4b44-9d96-6d20013ef7e8.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fec4486e-254a-4cb4-b1a0-859cf2190792.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b25da79b-ff9a-486e-bf4f-2893c47da939.svg#b25da79b-ff9a-486e-bf4f-2893c47da939") format("svg");
}

@font-face{
  font-family:"Chips-W26-Normal";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/aa157336-ffa1-476e-9a72-e9f516e87ca3.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/aa157336-ffa1-476e-9a72-e9f516e87ca3.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e526922d-4fe2-4e4d-834d-6b62ebd244da.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/03e7eb16-072f-4c53-b299-08535bff2421.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b21a0ec6-8efb-40de-99f1-20a11d482401.svg#b21a0ec6-8efb-40de-99f1-20a11d482401") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Alef-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/alef-regular.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/alef-regular.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/alef-regular.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/alef-regular.ttf") format("truetype");
}

@font-face {
  font-family: "OpenSansHebrewCondensed-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-hebrew-condensed-regular.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-hebrew-condensed-regular.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-hebrew-condensed-regular.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-hebrew-condensed-regular.ttf") format("truetype");
}

@font-face{
  font-family:'almoni-dl-aaa-300';
  font-weight:300; /*(light)*/
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-300.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-300.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-300.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-300.ttf') format('truetype');
}

@font-face{
  font-family:'almoni-dl-aaa-400';
  font-weight:400; /*(regular)*/
  font-style: normal;
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-400.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-400.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-400.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-400.ttf') format('truetype');
}

@font-face{
  font-family:'almoni-dl-aaa-700';
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-700.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-700.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-700.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-700.ttf') format('truetype');
}

@font-face{
  font-family:'asimon-aaa-400';
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/asimon-aaa-400.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/asimon-aaa-400.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/asimon-aaa-400.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/asimon-aaa-400.ttf') format('truetype');
}

@font-face{
  font-family:'atlas-aaa-500';
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/atlas-aaa-500.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/atlas-aaa-500.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/atlas-aaa-500.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/atlas-aaa-500.ttf') format('truetype');
}

@font-face{
  font-family:'mixtape-aaa-400';
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/mixtape-aaa-400.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/mixtape-aaa-400.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/mixtape-aaa-400.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/mixtape-aaa-400.ttf') format('truetype');
}

@font-face{
  font-family:'museum-aaa-400';
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/museum-aaa-400.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/museum-aaa-400.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/museum-aaa-400.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/museum-aaa-400.ttf') format('truetype');
}

@font-face{
  font-family:'omes-aaa-400';
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/omes-aaa-400.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/omes-aaa-400.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/omes-aaa-400.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/omes-aaa-400.ttf') format('truetype');
}

@font-face{
  font-family:'MeodedPashut-oeregular';
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/meodedpashut_oeregular.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/meodedpashut_oeregular.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/meodedpashut_oeregular.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/meodedpashut_oeregular.ttf') format('truetype'),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/meodedpashut_oeregular.svg#meodedpashut_oeregular") format("svg");
}

/* This fonts are from google fonts, We added them so we can configure the weights */

/** Roboto Thin**/

@font-face {
  font-family: "Roboto-Thin";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/hNdh1kLam5Qu9t6-swGJgPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/hNdh1kLam5Qu9t6-swGJgPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/e7MeVAyvogMqFwwl61PKhPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/idLYXfFa1c7oAPILDl4z0fesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/BhNUF0UvSiDyKi5GMZK0cPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=Rd0cKaNHVPp3zNwTc2cJ6fesZW2xOQ-xsNqO47m55DA&skey=5473b731ec7fc9c1&v=v18#Roboto") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Roboto-Thin";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/3KAd02OzFSDbt78HTOt2og.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/3KAd02OzFSDbt78HTOt2og.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/fIKu7GwZTy_12XzG_jt8eA.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/Xyjz-jNkfiYuJf8UC3Lizw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/5M21SdFLkD52QavfmHs6cA.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=1w8PsahvVyy4URc6MP8jWQ&skey=a0a0114a1dcab3ac&v=v18#Roboto") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Roboto-Thin";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/dzxs_VxZUhdM2mEBkNa8slQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/dzxs_VxZUhdM2mEBkNa8slQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/dzxs_VxZUhdM2mEBkNa8svk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/dzxs_VxZUhdM2mEBkNa8shsxEYwM7FgeyaSgU71cLG0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/dzxs_VxZUhdM2mEBkNa8si3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=dzxs_VxZUhdM2mEBkNa8sqWUboTb-jS2tyCOQMtm97g&skey=8f53aa2e7deadc4a&v=v18#Roboto") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Roboto-Thin";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/87ImaWi619lMX9BhLChOt_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/87ImaWi619lMX9BhLChOt_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/vSzulfKSK0LLjjfeaxcREvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/dFWsweFqlD8ExfyN7Gh_GPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/OKegwhKhBNN-dhuHI27Hy_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=uIFaDMJQtos_JDdGgbxITvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA&skey=c608c610063635f9&v=v18#Roboto") format("svg");
}


/** Roboto Bold**/

@font-face {
  font-family: "Roboto-Bold";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/97uahxiqZRoncBaCEI3aW_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/97uahxiqZRoncBaCEI3aW_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/97uahxiqZRoncBaCEI3aW1tXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/97uahxiqZRoncBaCEI3aWz8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/97uahxiqZRoncBaCEI3aW6CWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=97uahxiqZRoncBaCEI3aW5bd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=c06e7213f788649e&v=v18#Roboto") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Roboto-Bold";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/9_7S_tWeGDh5Pq3u05RVkvY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/9_7S_tWeGDh5Pq3u05RVkvY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/9_7S_tWeGDh5Pq3u05RVkltXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/9_7S_tWeGDh5Pq3u05RVkj8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/9_7S_tWeGDh5Pq3u05RVkqCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=9_7S_tWeGDh5Pq3u05RVkpbd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=934406f772f9777d&v=v18#Roboto") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Roboto-Bold";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/t6Nd4cfPRhZP44Q5QAjcC-ZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/t6Nd4cfPRhZP44Q5QAjcC-ZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/t6Nd4cfPRhZP44Q5QAjcC6g5eI2G47JWe0-AuFtD150.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/t6Nd4cfPRhZP44Q5QAjcC9Ih4imgI8P11RFo6YPCPC0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/t6Nd4cfPRhZP44Q5QAjcC102b4v3fUxqf9CZJ1qUoIA.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=t6Nd4cfPRhZP44Q5QAjcC5S_ZaL0arjVp2tkn2-HJhM&skey=dd030d266f3beccc&v=v18#Roboto") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Roboto-Bold";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/bmC0pGMXrhphrZJmniIZpeZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/bmC0pGMXrhphrZJmniIZpeZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/bmC0pGMXrhphrZJmniIZpag5eI2G47JWe0-AuFtD150.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/bmC0pGMXrhphrZJmniIZpdIh4imgI8P11RFo6YPCPC0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/bmC0pGMXrhphrZJmniIZpV02b4v3fUxqf9CZJ1qUoIA.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=bmC0pGMXrhphrZJmniIZpZS_ZaL0arjVp2tkn2-HJhM&skey=b80be3241fe40325&v=v18#Roboto") format("svg");
}

/** WorkSans-ExtraLight**/

@font-face {
  font-family: "WorkSans-ExtraLight";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/u_mYNr_qYP37m7vgvmIYZ6lSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/u_mYNr_qYP37m7vgvmIYZ6lSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/u_mYNr_qYP37m7vgvmIYZxUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/u_mYNr_qYP37m7vgvmIYZxa1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/u_mYNr_qYP37m7vgvmIYZ9qQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=u_mYNr_qYP37m7vgvmIYZ91LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=7c020d2757de915d&v=v3#WorkSans") format("svg");
}


@font-face {
  font-family: "WorkSans-ExtraLight";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/FD_Udbezj8EHXbdsqLUpl6lSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/FD_Udbezj8EHXbdsqLUpl6lSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/FD_Udbezj8EHXbdsqLUplxUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/FD_Udbezj8EHXbdsqLUplxa1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/FD_Udbezj8EHXbdsqLUpl9qQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=FD_Udbezj8EHXbdsqLUpl91LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=ebac65da87d8d365&v=v3#WorkSans") format("svg");
}

/** WorkSans-SemiBold**/

@font-face {
  font-family: "WorkSans-SemiBold";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/z9rX03Xuz9ZNHTMg1_ghGalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/z9rX03Xuz9ZNHTMg1_ghGalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/z9rX03Xuz9ZNHTMg1_ghGRUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/z9rX03Xuz9ZNHTMg1_ghGRa1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/z9rX03Xuz9ZNHTMg1_ghGdqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=z9rX03Xuz9ZNHTMg1_ghGd1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=d84f72eaa49bc5a2&v=v3#WorkSans") format("svg");
}


@font-face {
  font-family: "WorkSans-SemiBold";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/4udXuXg54JlPEP5iKO5AmalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/4udXuXg54JlPEP5iKO5AmalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/4udXuXg54JlPEP5iKO5AmRUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/4udXuXg54JlPEP5iKO5AmRa1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/4udXuXg54JlPEP5iKO5AmdqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=4udXuXg54JlPEP5iKO5Amd1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=f1df08d30998b725&v=v3#WorkSans") format("svg");
}


/* Poppins-ExtraLight */

@font-face {
  font-family: "Poppins-ExtraLight";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/h3r77AwDsldr1E_2g4qqGFQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/h3r77AwDsldr1E_2g4qqGFQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/h3r77AwDsldr1E_2g4qqGPk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/h3r77AwDsldr1E_2g4qqGBsxEYwM7FgeyaSgU71cLG0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/h3r77AwDsldr1E_2g4qqGC3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=h3r77AwDsldr1E_2g4qqGKWUboTb-jS2tyCOQMtm97g&skey=1bdc08fe61c3cc9e&v=v5#Poppins") format("svg");
}


@font-face {
  font-family: "Poppins-ExtraLight";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/2NBlOVek2HIa2EeuV_3Cbw.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/2NBlOVek2HIa2EeuV_3Cbw.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/rijG6I_IOXJjsH07UEo2mw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/p0A1C4_gK5NzKtuGSwNurQ.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/rATt6MpBkxjRr3sy5fMEDg.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=dvQ6luzB0ViWP07p6fisSw&skey=87759fb096548f6d&v=v5#Poppins") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Poppins-ExtraLight";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/-GlaWpWcSgdVagNuOGuFKalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/-GlaWpWcSgdVagNuOGuFKalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/-GlaWpWcSgdVagNuOGuFKRUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/-GlaWpWcSgdVagNuOGuFKRa1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/-GlaWpWcSgdVagNuOGuFKdqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=-GlaWpWcSgdVagNuOGuFKd1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=e6f64e60fb8d9268&v=v5#Poppins") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Poppins-ExtraLight";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/Fm41upUVp7KTKUZhL0PfQfY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/Fm41upUVp7KTKUZhL0PfQfY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/Fm41upUVp7KTKUZhL0PfQVtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/Fm41upUVp7KTKUZhL0PfQT8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/Fm41upUVp7KTKUZhL0PfQaCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=Fm41upUVp7KTKUZhL0PfQZbd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=f21d6e783fa43c88&v=v5#Poppins") format("svg");
}

/* Poppins-SemiBold */

@font-face {
  font-family: "Poppins-SemiBold";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/9VWMTeb5jtXkNoTv949NpVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/9VWMTeb5jtXkNoTv949NpVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/9VWMTeb5jtXkNoTv949Npfk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/9VWMTeb5jtXkNoTv949NpRsxEYwM7FgeyaSgU71cLG0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/9VWMTeb5jtXkNoTv949NpS3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=9VWMTeb5jtXkNoTv949NpaWUboTb-jS2tyCOQMtm97g&skey=ce7ef9d62ca89319&v=v5#Poppins") format("svg");
}


@font-face {
  font-family: "Poppins-SemiBold";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/aDjpMND83pDErGXlVEr-SVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/aDjpMND83pDErGXlVEr-SVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/aDjpMND83pDErGXlVEr-Sfk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/aDjpMND83pDErGXlVEr-SRsxEYwM7FgeyaSgU71cLG0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/aDjpMND83pDErGXlVEr-SS3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=aDjpMND83pDErGXlVEr-SaWUboTb-jS2tyCOQMtm97g&skey=cea76fe63715a67a&v=v5#Poppins") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Poppins-SemiBold";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/RbebACOccNN-5ixkDIVLjalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/RbebACOccNN-5ixkDIVLjalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/RbebACOccNN-5ixkDIVLjRUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/RbebACOccNN-5ixkDIVLjRa1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/RbebACOccNN-5ixkDIVLjdqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=RbebACOccNN-5ixkDIVLjd1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=7fbc556774b13ef0&v=v5#Poppins") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Poppins-SemiBold";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/c4FPK8_hIFKoX59qcGwdCqlSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/c4FPK8_hIFKoX59qcGwdCqlSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/c4FPK8_hIFKoX59qcGwdChUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/c4FPK8_hIFKoX59qcGwdCha1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/c4FPK8_hIFKoX59qcGwdCtqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=c4FPK8_hIFKoX59qcGwdCt1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=29c3bd833a54ba8c&v=v5#Poppins") format("svg");
}

/* Barlow-ExtraLight */

@font-face {
  font-family: "Barlow-ExtraLight";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/51v0xj5VPw1cLYHNhfd8NPY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/51v0xj5VPw1cLYHNhfd8NPY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/51v0xj5VPw1cLYHNhfd8NFtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/51v0xj5VPw1cLYHNhfd8ND8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/51v0xj5VPw1cLYHNhfd8NKCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=51v0xj5VPw1cLYHNhfd8NJbd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=e8c74abecf94633e&v=v1#Barlow") format("svg");
}


@font-face {
  font-family: "Barlow-ExtraLight";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/ /SWLcTgmyMR1GjdNjixEPiQ.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/SWLcTgmyMR1GjdNjixEPiQ.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/2woyxyDnPU0v4IiqYU9D1g.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/-HJgNsTwx9qXGSxqew62RQ.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/qoExc9IJQUjYXhlVZNNLgg.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=lYNHuF7-w_9_po3MKWoAsw&skey=32d7acf8757dbad0&v=v1#Barlow") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Barlow-ExtraLight";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/14AxwKgJhKIO-YYUP_KtZeZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/14AxwKgJhKIO-YYUP_KtZeZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/14AxwKgJhKIO-YYUP_KtZag5eI2G47JWe0-AuFtD150.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/14AxwKgJhKIO-YYUP_KtZdIh4imgI8P11RFo6YPCPC0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/14AxwKgJhKIO-YYUP_KtZV02b4v3fUxqf9CZJ1qUoIA.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=14AxwKgJhKIO-YYUP_KtZZS_ZaL0arjVp2tkn2-HJhM&skey=9a40589dc4645af7&v=v1#Barlow") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Barlow-ExtraLight";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/8p49G4DnpMZgB5cGwNFgJvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/8p49G4DnpMZgB5cGwNFgJvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/cdbGxfKO8gdkBd5U5TuXqPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/W1XpMGU0WrpbCawEdG1FM_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/_lIpJP17FZmSeklpAeOdnvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=MGR_1eUqfxpTc1K5cbfqWvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA&skey=ae428d300932fbee&v=v1#Barlow") format("svg");
}

/* Barlow-Medium */

@font-face {
  font-family: "Barlow-Medium";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/ZqlneECqpsd9SXlmAsD2E_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/ZqlneECqpsd9SXlmAsD2E_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/ZqlneECqpsd9SXlmAsD2E1tXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/ZqlneECqpsd9SXlmAsD2Ez8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/ZqlneECqpsd9SXlmAsD2E6CWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=ZqlneECqpsd9SXlmAsD2E5bd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=4c8d0d0b13516148&v=v1#Barlow") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Barlow-Medium";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/yS165lxqGuDghyUMXeu6xfY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/yS165lxqGuDghyUMXeu6xfY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/yS165lxqGuDghyUMXeu6xVtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/yS165lxqGuDghyUMXeu6xT8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/yS165lxqGuDghyUMXeu6xaCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=yS165lxqGuDghyUMXeu6xZbd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=f60e73b1bbf362f3&v=v1#Barlow") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Barlow-Medium";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/xJLokI-F3wr7NRWXgS0pZ-ZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/xJLokI-F3wr7NRWXgS0pZ-ZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/xJLokI-F3wr7NRWXgS0pZ6g5eI2G47JWe0-AuFtD150.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/xJLokI-F3wr7NRWXgS0pZ9Ih4imgI8P11RFo6YPCPC0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/xJLokI-F3wr7NRWXgS0pZ102b4v3fUxqf9CZJ1qUoIA.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=xJLokI-F3wr7NRWXgS0pZ5S_ZaL0arjVp2tkn2-HJhM&skey=989d87b0113009a2&v=v1#Barlow") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Barlow-Medium";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/hw7DQwyFvE7wFOFzpow4xuZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/hw7DQwyFvE7wFOFzpow4xuZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/hw7DQwyFvE7wFOFzpow4xqg5eI2G47JWe0-AuFtD150.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/hw7DQwyFvE7wFOFzpow4xtIh4imgI8P11RFo6YPCPC0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/hw7DQwyFvE7wFOFzpow4xl02b4v3fUxqf9CZJ1qUoIA.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=hw7DQwyFvE7wFOFzpow4xpS_ZaL0arjVp2tkn2-HJhM&skey=25c93348b6ec64d8&v=v1#Barlow") format("svg");
}

/** Oswald-ExtraLight **/

@font-face {
  font-family: "Oswald-ExtraLight";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/GwZ_PiN1Aind9Eyjp868E_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/GwZ_PiN1Aind9Eyjp868E_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/GwZ_PiN1Aind9Eyjp868E1tXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/GwZ_PiN1Aind9Eyjp868Ez8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/GwZ_PiN1Aind9Eyjp868E6CWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=GwZ_PiN1Aind9Eyjp868E5bd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=bb2021537ac38f74&v=v16#Oswald") format("svg");
}


@font-face {
  font-family: "Oswald-ExtraLight";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/aBQVVQvnHeKhkWtMdHDrBA.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/aBQVVQvnHeKhkWtMdHDrBA.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/RqRF4AQrkUh3ft98NHH2mA.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/PyqsDANUgLi2UsdO-d4iZQ.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/AWM5wXtMJeRP-AcRTgT4qQ.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=fxOl0NmPFyuGF72xEC-uaw&skey=653237e53512d0de&v=v16#Oswald") format("svg");
}

/** Oswald-Medium **/

@font-face {
  font-family: "Oswald-Medium";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/cgaIrkaP9Empe8_PwXbajPY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/cgaIrkaP9Empe8_PwXbajPY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/cgaIrkaP9Empe8_PwXbajFtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/cgaIrkaP9Empe8_PwXbajD8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/cgaIrkaP9Empe8_PwXbajKCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=cgaIrkaP9Empe8_PwXbajJbd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=4b4aed5676a34753&v=v16#Oswald") format("svg");
}


@font-face {
  font-family: "Oswald-Medium";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb3_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb3_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb31tXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb3z8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb36CWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb35bd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=23b674776eaa386b&v=v16#Oswald") format("svg");
}


/* CormorantGaramond-Light */

@font-face {
  font-family: "CormorantGaramond-Light";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVbBfiualwvFStSOsxMaA9Xk.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVbBfiualwvFStSOsxMaA9Xk.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVSNMxVe3WGf96EDbCaLCBKE.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVergGQquJ_f3dxTxEJk8ZKM.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVXYC8UqYVZ_Us7w6eA7MdZE.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=iEjm9hVxcattz37Y8gZwVQItn0uMP03uW4URT5yNJ1A&skey=4f9ed6f80d6d2fa0&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "CormorantGaramond-Light";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVazXwemCpFqMs4XqHkBvwCw.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVazXwemCpFqMs4XqHkBvwCw.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVXP87xhFzkXvitf5EbJwljk.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVebEnH4R5m1MLXJyCi0BC78.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVXXouEby_DX2rsmMI51GE6g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=iEjm9hVxcattz37Y8gZwVagJAOahgqhI62iGMRZxLgA&skey=4b255bdbddcd870c&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "CormorantGaramond-Light";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAo6DDMtmvJ_B6GwP8DnSGlc.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAo6DDMtmvJ_B6GwP8DnSGlc.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAhjqQayVfgmnRFwqYqN-Dis.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAhNmD6bOwmI0fiYv_Ehe03s.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAoUBHI3ylZGW9V5Fst4kWps.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAm2yWSqasHTScCEp__B8ZG8&skey=5a7e0a432eb14fbf&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "CormorantGaramond-Light";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEApsqEKC2V_AfCL0idPKEkUg.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEApsqEKC2V_AfCL0idPKEkUg.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAjp2K1CgsixPpkXulytJk5A.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAhX141arjC0UgpdoDjjeeVk.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAs_ggsKlhsDnft5n268BUmY.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAhPsKNRAg-HYnzxRksprgig&skey=a646f7df62b0db07&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
}

/* CormorantGaramond-SemiBold */

@font-face {
  font-family: "CormorantGaramond-SemiBold";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVbVz384BzEPyLpTPeKMcRYU.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVbVz384BzEPyLpTPeKMcRYU.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVVBiiiFZ1SMKhjDurTuPCI4.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVbaDr2DD9WOmTsY4M3S93hU.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVeXPWxx9SjLSy6MMhsXoUuc.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=iEjm9hVxcattz37Y8gZwVYO0Qi8fZokth4SQK1TX-KE&skey=e242efc8b3e67934&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "CormorantGaramond-SemiBold";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVdloJvQ3p58mlwV6TqgfA7M.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVdloJvQ3p58mlwV6TqgfA7M.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVVYUpUlN7yzNHgIMH66hSOI.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVQIBIRsdTZvmhTwexVJEOCE.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVaDtWBNc4GTxi9CQqfNpXFo.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=iEjm9hVxcattz37Y8gZwVb6HL2eGTYrO_zDfBqjt1MM&skey=3181ffd829cb74e8&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "CormorantGaramond-SemiBold";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAsYoq9jXh7-YfoVtEE3lLX0.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAsYoq9jXh7-YfoVtEE3lLX0.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAoNfVaeyxI1fRb3LCiKLt24.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAggc7XrJygm306pFqSI3kLU.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAtfqxAW0UHKApQgkrKaDcls.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAie-e-6qXDi5M9WaClpJAY0&skey=d056cd8e7bb95ad3&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "CormorantGaramond-SemiBold";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAgFSqQyBKGFf_cwATpqgiXs.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAgFSqQyBKGFf_cwATpqgiXs.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAoWXH9gdibkBmfnjU2pcZcs.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAsgX3acpz6D8mJOI1MynZxQ.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAr5MZRoaqvZ37XiNNIvX6C0.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAh8ZTJ6KlBZ1Ts_1-_3vUrI&skey=f5baa31c9854d669&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: 'CormorantGaramond';
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  src: url('//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/CormorantGaramond/v1/cormorant-garamond-v7-latin-ext_latin_cyrillic-regular.woff2') format('woff2'),
  url('//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/CormorantGaramond/v1/cormorant-garamond-v7-latin-ext_latin_cyrillic-regular.woff') format('woff');
}

@font-face {
  font-family: 'CormorantGaramond';
  font-style: italic;
  font-weight: 400;
  src: url('//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/CormorantGaramond/v1/cormorant-garamond-v7-latin-ext_latin_cyrillic-italic.woff2') format('woff2'),
  url('//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/CormorantGaramond/v1/cormorant-garamond-v7-latin-ext_latin_cyrillic-italic.woff') format('woff');
}

@font-face {
  font-family: 'CormorantGaramond';
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  src: url('//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/CormorantGaramond/v1/cormorant-garamond-v7-latin-ext_latin_cyrillic-700.woff2') format('woff2'),
  url('//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/CormorantGaramond/v1/cormorant-garamond-v7-latin-ext_latin_cyrillic-700.woff') format('woff');
}

@font-face {
  font-family: 'CormorantGaramond';
  font-style: italic;
  font-weight: 700;
  src: url('//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/CormorantGaramond/v1/cormorant-garamond-v7-latin-ext_latin_cyrillic-700italic.woff2') format('woff2'),
  url('//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/CormorantGaramond/v1/cormorant-garamond-v7-latin-ext_latin_cyrillic-700italic.woff') format('woff');
}

/* PlayfairDisplay-Bold */

@font-face {
  font-family: "PlayfairDisplay-Bold";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIPmrPH9ZsFqytabBz9sgz_Q.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIPmrPH9ZsFqytabBz9sgz_Q.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIIWMvkC5IXg8PD2cMeMDjBI.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIMITpqSvb0EhPNqvdm-qG4s.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIETnlckwlsa9ycyidjAp5Kc.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIMnytsXa_r9I1moNmPEKxr4&skey=c119c2be8134ed06&v=v13#PlayfairDisplay") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "PlayfairDisplay-Bold";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIPqcSpnvWCHzQNKqku5JWIY.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIPqcSpnvWCHzQNKqku5JWIY.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgILxv9TIgpWQaRKdG-_MdlP0.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIIidMZaDCgb76Cj_Fd30HHc.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIBczLBIbQ3AJzFR3-m2VmLg.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIKCikRNRa47LAyIy5yIVXvc&skey=5c26bbaa7df0e616&v=v13#PlayfairDisplay") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "PlayfairDisplay-Bold";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEFESDfruYL5oKOAJzNJb7ys.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEFESDfruYL5oKOAJzNJb7ys.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEPizZYmr4BUkAcTxjCN2kLE.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDENxHfcsPlDajrhlFKgOPuYg.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDELo34k-OXaeZF4ilAYxgJ0c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEK8_Qdjw54vp4QRNW69d70M&skey=a95cefd51a12ec17&v=v13#PlayfairDisplay") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "PlayfairDisplay-Bold";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEIwnLPDplx5S8AKag-I5qXU.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEIwnLPDplx5S8AKag-I5qXU.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEA9QP145tN5qB9RQEnC5ftI.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEBMHjY5M6rp_NSn2hjKJhfc.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEEwFowWjhcb6pv3Dv1OTigc.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEFAVE8WjwCPLYD-4C_k3wkc&skey=5aa2cfa063a6b631&v=v13#PlayfairDisplay") format("svg");
}

/** DancingScript-Regular **/

@font-face {
  font-family: "DancingScript-Regular";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/DK0eTGXiZjN6yA8zAEyM2T9RCsRvjGRATIRlxBzwHdg.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/DK0eTGXiZjN6yA8zAEyM2T9RCsRvjGRATIRlxBzwHdg.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/DK0eTGXiZjN6yA8zAEyM2RN-0beyHaEC1kqeqPFpWrs.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/DK0eTGXiZjN6yA8zAEyM2UtCETOCmz2wCdel46UOhAM.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/DK0eTGXiZjN6yA8zAEyM2fog-Cy6dhy5Xgu82688fSg.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=DK0eTGXiZjN6yA8zAEyM2cGf0DEE6mlqV9opp_1pRbI&skey=c89f400061e5d0a8&v=v9#DancingScript") format("svg");
}


@font-face {
  font-family: "DancingScript-Regular";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/KGBfwabt0ZRLA5W1ywjowd1F__mTQJ--pRXs2EOmsg0.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/KGBfwabt0ZRLA5W1ywjowd1F__mTQJ--pRXs2EOmsg0.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/KGBfwabt0ZRLA5W1ywjowZR92E8gBbe58j0pHY_YhTY.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/KGBfwabt0ZRLA5W1ywjowW_WCyVccUAWDspcx_4UXqg.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/KGBfwabt0ZRLA5W1ywjowWfbPar0qrg-I_8uTXkQ0Sc.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=KGBfwabt0ZRLA5W1ywjowT9GhUFziu5FA7LV6roWAHM&skey=4fd71febfd48d6c&v=v9#DancingScript") format("svg");
}


/* Raleway-SemiBold */

@font-face {
  font-family: "Raleway-SemiBold";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/STBOO2waD2LpX45SXYjQBVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/STBOO2waD2LpX45SXYjQBVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/STBOO2waD2LpX45SXYjQBfk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/STBOO2waD2LpX45SXYjQBRsxEYwM7FgeyaSgU71cLG0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/STBOO2waD2LpX45SXYjQBS3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=STBOO2waD2LpX45SXYjQBaWUboTb-jS2tyCOQMtm97g&skey=484edb0fdce88a64&v=v12#Raleway") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Raleway-SemiBold";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/WmVKXVcOuffP_qmCpFuyzVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/WmVKXVcOuffP_qmCpFuyzVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/WmVKXVcOuffP_qmCpFuyzfk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/WmVKXVcOuffP_qmCpFuyzRsxEYwM7FgeyaSgU71cLG0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/WmVKXVcOuffP_qmCpFuyzS3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=WmVKXVcOuffP_qmCpFuyzaWUboTb-jS2tyCOQMtm97g&skey=e507c3e2b7915ad1&v=v12#Raleway") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Raleway-SemiBold";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/OY22yoG8EJ3IN_muVWm29KlSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/OY22yoG8EJ3IN_muVWm29KlSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/OY22yoG8EJ3IN_muVWm29BUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/OY22yoG8EJ3IN_muVWm29Ba1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/OY22yoG8EJ3IN_muVWm29NqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=OY22yoG8EJ3IN_muVWm29N1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=cb4eb159e5e3db1f&v=v12#Raleway") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Raleway-SemiBold";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/lFxvRPuGFG5ktd7P0WRwKqlSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/lFxvRPuGFG5ktd7P0WRwKqlSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/lFxvRPuGFG5ktd7P0WRwKhUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/lFxvRPuGFG5ktd7P0WRwKha1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/lFxvRPuGFG5ktd7P0WRwKtqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=lFxvRPuGFG5ktd7P0WRwKt1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=9ecf9384a6d643b6&v=v12#Raleway") format("svg");
}

/* Lato-Light */

@font-face {
  font-family: "Lato-Light";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/KDRyPGFdQxeFClMSxPKQ3w.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/KDRyPGFdQxeFClMSxPKQ3w.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/2hXzmNaFRuKTSBR9nRGO-A.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/kU6VHbqMAZhaN_nXCmLQsQ.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/BTu4SsVveqk58cdYjlaM9g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=I5jxx2JZduMchyTN9Dgylg&skey=91f32e07d083dd3a&v=v14#Lato") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Lato-Light";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/6TEmgPQ_0ZdLPE7b6hhIjQ.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/6TEmgPQ_0ZdLPE7b6hhIjQ.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/7nLfsQCzhQW_PwpkrwroYw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/I1Pn3gihk5vyP0Yw5GqKsQ.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/zpv3sOKAbMf4wff105oLjw.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=adjMoXVaHbO08wMAF5yDsA&skey=3480a19627739c0d&v=v14#Lato") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Lato-Light";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/XNVd6tsqi9wmKNvnh5HNEPY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/XNVd6tsqi9wmKNvnh5HNEPY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/XNVd6tsqi9wmKNvnh5HNEFtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/XNVd6tsqi9wmKNvnh5HNED8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/XNVd6tsqi9wmKNvnh5HNEKCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=XNVd6tsqi9wmKNvnh5HNEJbd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=8107d606b7e3d38e&v=v14#Lato") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Lato-Light";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/AcvTq8Q0lyKKNxRlL28Rn_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/AcvTq8Q0lyKKNxRlL28Rn_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/AcvTq8Q0lyKKNxRlL28Rn1tXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/AcvTq8Q0lyKKNxRlL28Rnz8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/AcvTq8Q0lyKKNxRlL28Rn6CWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=AcvTq8Q0lyKKNxRlL28Rn5bd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=5334e9c0b67702e2&v=v14#Lato") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "August-Bold";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustBold/v1/augustbold-webfont.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustBold/v1/augustbold-webfont.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustBold/v1/augustbold-webfont.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustBold/v1/augustbold-webfont.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustBold/v1/augustbold-webfont.ttf") format("truetype"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustBold/v1/augustbold-webfont.svg") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "August-Light";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustLight/v1/augustlight-webfont.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustLight/v1/augustlight-webfont.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustLight/v1/augustlight-webfont.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustLight/v1/augustlight-webfont.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustLight/v1/augustlight-webfont.ttf") format("truetype"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustLight/v1/augustlight-webfont.svg") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "August-Medium";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustMedium/v1/augustmedium-webfont.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustMedium/v1/augustmedium-webfont.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustMedium/v1/augustmedium-webfont.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustMedium/v1/augustmedium-webfont.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustMedium/v1/augustmedium-webfont.ttf") format("truetype"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustMedium/v1/augustmedium-webfont.svg") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Knedge-Bold";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/KnedgeBold/v1/knedgebold-webfont.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/KnedgeBold/v1/knedgebold-webfont.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/KnedgeBold/v1/knedgebold-webfont.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/KnedgeBold/v1/knedgebold-webfont.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/KnedgeBold/v1/knedgebold-webfont.ttf") format("truetype"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/KnedgeBold/v1/knedgebold-webfont.svg") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "TsukushiGothic";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiGothic/v1/WIX-TsukuGoPr5-R.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiGothic/v1/WIX-TsukuGoPr5-R.woff") format("woff")
}
@font-face {
  font-family: "TsukushiGothic";
  font-weight: 700;
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiGothic/v1/WIX-TsukuGoPr5-D.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiGothic/v1/WIX-TsukuGoPr5-D.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "Rodin-Light";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Rodin/v1/WIX-RodinProN-L.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Rodin/v1/WIX-RodinProN-L.woff") format("woff")
}
/* mapped to rodin-medium*/
@font-face {
  font-family: "Rodin-Light";
  font-weight: 700;
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Rodin/v1/WIX-RodinProN-M.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Rodin/v1/WIX-RodinProN-M.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "Rodin-Demi-Bold";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Rodin/v1/WIX-RodinProN-DB.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Rodin/v1/WIX-RodinProN-DB.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "NewCezanne";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/NewCezanne/v1/WIX-NewCezanneProN-M.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/NewCezanne/v1/WIX-NewCezanneProN-M.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "UDKakugoLarge";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/UDKakugoLarge/v1/WIX-UDKakugo_LargePr6N-M.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/UDKakugoLarge/v1/WIX-UDKakugo_LargePr6N-M.woff") format("woff")
}
@font-face {
  font-family: "UDKakugoLarge";
  font-weight: 700;
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/UDKakugoLarge/v1/WIX-UDKakugo_LargePr6N-DB.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/UDKakugoLarge/v1/WIX-UDKakugo_LargePr6N-DB.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "TsukushiMaruGothic";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiMaruGothic/v1/WIX-TsukuARdGothicStd-M.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiMaruGothic/v1/WIX-TsukuARdGothicStd-M.woff") format("woff")
}
@font-face {
  font-family: "TsukushiMaruGothic";
  font-weight: 700;
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiMaruGothic/v1/WIX-TsukuARdGothicStd-B.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiMaruGothic/v1/WIX-TsukuARdGothicStd-B.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "Seurat";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Seurat/v1/WIX-SeuratProN-M.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Seurat/v1/WIX-SeuratProN-M.woff") format("woff")
}
@font-face {
  font-family: "Seurat";
  font-weight: 700;
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Seurat/v1/WIX-SeuratProN-DB.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Seurat/v1/WIX-SeuratProN-DB.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "TsukushiBMaruGothic";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiBMaruGothic/v1/WIX-TsukuBRdGothicStd-M.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiBMaruGothic/v1/WIX-TsukuBRdGothicStd-M.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "UDMincho";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/UDMincho/v1/WIX-UDMinchoPr6N-M.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/UDMincho/v1/WIX-UDMinchoPr6N-M.woff") format("woff")
}
@font-face {
  font-family: "UDMincho";
  font-weight: 700;
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/UDMincho/v1/WIX-UDMinchoPr6N-DB.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/UDMincho/v1/WIX-UDMinchoPr6N-DB.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "TsukushiOldMincho";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiOldMincho/v1/WIX-TsukuAOldMinPr6N-M.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiOldMincho/v1/WIX-TsukuAOldMinPr6N-M.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "Matisse";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Matisse/v1/WIX-MatisseProN-M.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Matisse/v1/WIX-MatisseProN-M.woff") format("woff")
}
@font-face {
  font-family: "Matisse";
  font-weight: 700;
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Matisse/v1/WIX-MatisseProN-DB.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Matisse/v1/WIX-MatisseProN-DB.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "Skip";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Skip/v1/WIX-SkipStd-M.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Skip/v1/WIX-SkipStd-M.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "Cookhand";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Cookhand/v1/WIX-CookHandStd-R.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Cookhand/v1/WIX-CookHandStd-R.woff") format("woff")
}

        </style>
      

      
        <style id="fonts.googleapis">
          @font-face {
 font-family: 'Amatic SC';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Amatic SC Regular'), local('AmaticSC-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/amaticsc/v13/TUZyzwprpvBS1izr_vOECOSZ.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Amatic SC';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Amatic SC Bold'), local('AmaticSC-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/amaticsc/v13/TUZ3zwprpvBS1izr_vOMscGKfLUE.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Anton';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Anton Regular'), local('Anton-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/anton/v11/1Ptgg87LROyAm3Kz-Ck.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Barlow';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Barlow Italic'), local('Barlow-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/barlow/v4/7cHrv4kjgoGqM7E_Cfs7wHk.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Barlow';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Barlow Bold Italic'), local('Barlow-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/barlow/v4/7cHsv4kjgoGqM7E_CfOA5WouvTw.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Barlow';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Barlow Regular'), local('Barlow-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/barlow/v4/7cHpv4kjgoGqM7E_DMs_.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Barlow';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Barlow Bold'), local('Barlow-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/barlow/v4/7cHqv4kjgoGqM7E3t-4s51oq.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Basic';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Basic Regular'), local('Basic-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/basic/v9/xfu_0WLxV2_XKTNw6Fc.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Caudex';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Caudex Italic'), local('Caudex-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/caudex/v9/esDS311QOP6BJUr4yMKDtbw.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Caudex';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Caudex Bold Italic'), local('Caudex-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/caudex/v9/esDV311QOP6BJUr4yMo4kK8BMpM.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Caudex';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Caudex'), url(https://fonts.gstatic.com/s/caudex/v9/esDQ311QOP6BJUr4zfKH.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Caudex';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Caudex Bold'), local('Caudex-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/caudex/v9/esDT311QOP6BJUrwdteUkp8F.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Chelsea Market';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Chelsea Market'), local('ChelseaMarket-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/chelseamarket/v7/BCawqZsHqfr89WNP_IApC8tzKChiJgk.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Cinzel';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Cinzel Regular'), local('Cinzel-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cinzel/v9/8vIJ7ww63mVu7gt79mT9.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Cinzel';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Cinzel Bold'), local('Cinzel-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cinzel/v9/8vIK7ww63mVu7gtzTUHuE2Zc.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Cookie';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Cookie-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cookie/v11/syky-y18lb0tSbf9kgqU.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Corben';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Corben Regular'), local('Corben-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/corben/v13/LYjDdGzzklQtCMpNpwND.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Corben';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Corben'), url(https://fonts.gstatic.com/s/corben/v13/LYjAdGzzklQtCMpFHCZQqnos.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Cormorant Garamond';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Cormorant Garamond Italic'), local('CormorantGaramond-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v7/co3ZmX5slCNuHLi8bLeY9MK7whWMhyjYrEtImSw.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Cormorant Garamond';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Cormorant Garamond Bold Italic'), local('CormorantGaramond-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v7/co3WmX5slCNuHLi8bLeY9MK7whWMhyjYrEPzvD-KzhU.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Cormorant Garamond';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Cormorant Garamond Regular'), local('CormorantGaramond-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v7/co3bmX5slCNuHLi8bLeY9MK7whWMhyjYqXtM.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Cormorant Garamond';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Cormorant Garamond Bold'), local('CormorantGaramond-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v7/co3YmX5slCNuHLi8bLeY9MK7whWMhyjQEl5fvg-O.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Damion';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Damion'), url(https://fonts.gstatic.com/s/damion/v9/hv-XlzJ3KEUe_YZkamww.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Dancing Script';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v14/If2cXTr6YS-zF4S-kcSWSVi_sxjsohD9F50Ruu7BMSo3Sup6.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Dancing Script';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v14/If2cXTr6YS-zF4S-kcSWSVi_sxjsohD9F50Ruu7B1i03Sup6.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'EB Garamond';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ebgaramond/v13/SlGFmQSNjdsmc35JDF1K5GRwUjcdlttVFm-rI7e8QL99U64.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'EB Garamond';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ebgaramond/v13/SlGFmQSNjdsmc35JDF1K5GRwUjcdlttVFm-rI7dbR799U64.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'EB Garamond';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ebgaramond/v13/SlGDmQSNjdsmc35JDF1K5E55YMjF_7DPuGi-6_RkBI95.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'EB Garamond';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ebgaramond/v13/SlGDmQSNjdsmc35JDF1K5E55YMjF_7DPuGi-DPNkBI95.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Enriqueta';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Enriqueta Regular'), local('Enriqueta-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/enriqueta/v9/goksH6L7AUFrRvV44HVjTEqk.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Enriqueta';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Enriqueta Bold'), local('Enriqueta-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/enriqueta/v9/gokpH6L7AUFrRvV44HVr92-3n9xD.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Forum';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Forum'), url(https://fonts.gstatic.com/s/forum/v10/6aey4Ky-Vb8Ew8IROpQ.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Fredericka the Great';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Fredericka the Great'), local('FrederickatheGreat'), url(https://fonts.gstatic.com/s/frederickathegreat/v9/9Bt33CxNwt7aOctW2xjbCstzwVKsIBVV--SjxbE.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Jockey One';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Jockey One'), local('JockeyOne-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/jockeyone/v9/HTxpL2g2KjCFj4x8WI6AnIHxGg.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Josefin Slab';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Josefin Slab Italic'), local('JosefinSlab-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/josefinslab/v10/lW-nwjwOK3Ps5GSJlNNkMalnrz6tDsk.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Josefin Slab';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Josefin Slab Bold Italic'), local('JosefinSlab-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/josefinslab/v10/lW-kwjwOK3Ps5GSJlNNkMalnrzYWK9rnHgg.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Josefin Slab';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Josefin Slab Regular'), local('JosefinSlab-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/josefinslab/v10/lW-5wjwOK3Ps5GSJlNNkMalnqg6p.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Josefin Slab';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Josefin Slab Bold'), local('JosefinSlab-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/josefinslab/v10/lW-mwjwOK3Ps5GSJlNNkMalvESu6Kerj.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Jura';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/jura/v14/z7NOdRfiaC4Vd8hhoPzfb5vBTP1d7ZumR_4.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Jura';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/jura/v14/z7NOdRfiaC4Vd8hhoPzfb5vBTP266pumR_4.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Kelly Slab';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Kelly Slab'), local('KellySlab-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/kellyslab/v10/-W_7XJX0Rz3cxUnJC5t6fkQLeA.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Lato';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Lato Italic'), local('Lato-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/lato/v16/S6u8w4BMUTPHjxsAXC-s.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Lato';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Lato Bold Italic'), local('Lato-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/lato/v16/S6u_w4BMUTPHjxsI5wq_Gwfr.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Lato';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Lato Regular'), local('Lato-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/lato/v16/S6uyw4BMUTPHjx4wWA.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Lato';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Lato Bold'), local('Lato-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/lato/v16/S6u9w4BMUTPHh6UVSwiPHw.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Libre Baskerville';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Libre Baskerville Italic'), local('LibreBaskerville-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/librebaskerville/v7/kmKhZrc3Hgbbcjq75U4uslyuy4kn0qNcWxEQCg.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Libre Baskerville';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Libre Baskerville'), local('LibreBaskerville-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/librebaskerville/v7/kmKnZrc3Hgbbcjq75U4uslyuy4kn0qNZaxU.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Libre Baskerville';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Libre Baskerville Bold'), local('LibreBaskerville-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/librebaskerville/v7/kmKiZrc3Hgbbcjq75U4uslyuy4kn0qviTgY3KcY.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Lobster';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Lobster Regular'), local('Lobster-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/lobster/v22/neILzCirqoswsqX9zoKmNQ.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Marck Script';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Marck Script'), local('MarckScript-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/marckscript/v10/nwpTtK2oNgBA3Or78gapdwuyyCg5.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Monoton';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Monoton'), local('Monoton-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/monoton/v9/5h1aiZUrOngCibe4TkHLRA.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Montserrat';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Montserrat Italic'), local('Montserrat-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v14/JTUQjIg1_i6t8kCHKm459WxRyS7g.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Montserrat';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Montserrat Bold Italic'), local('Montserrat-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v14/JTUPjIg1_i6t8kCHKm459WxZcgvz_PZ2.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Montserrat';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Montserrat Regular'), local('Montserrat-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v14/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459WlhzQ.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Montserrat';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Montserrat Bold'), local('Montserrat-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v14/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_dJE3gnD-A.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Mr De Haviland';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Mr De Haviland Regular'), local('MrDeHaviland-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/mrdehaviland/v8/OpNVnooIhJj96FdB73296ksbOg3F60U.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Niconne';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Niconne'), local('Niconne-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/niconne/v9/w8gaH2QvRug1_rTfnQyn3w.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Noticia Text';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Noticia Text Italic'), local('NoticiaText-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/noticiatext/v9/VuJodNDF2Yv9qppOePKYRP12Ywtan0g.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Noticia Text';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Noticia Text Bold Italic'), local('NoticiaText-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/noticiatext/v9/VuJrdNDF2Yv9qppOePKYRP12YwPhulvShDM.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Noticia Text';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Noticia Text'), local('NoticiaText-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/noticiatext/v9/VuJ2dNDF2Yv9qppOePKYRP12Zjte.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Noticia Text';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Noticia Text Bold'), local('NoticiaText-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/noticiatext/v9/VuJpdNDF2Yv9qppOePKYRP1-3R5NuGvW.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Open Sans Condensed';
 font-style: normal;
 font-weight: 300;
 src: local('Open Sans Condensed Light'), local('OpenSansCondensed-Light'), url(https://fonts.gstatic.com/s/opensanscondensed/v14/z7NFdQDnbTkabZAIOl9il_O6KJj73e7Ff1GhDuXMQQ.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Open Sans Condensed';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Open Sans Condensed Bold'), local('OpenSansCondensed-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/opensanscondensed/v14/z7NFdQDnbTkabZAIOl9il_O6KJj73e7Ff0GmDuXMQQ.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Oswald';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/oswald/v31/TK3_WkUHHAIjg75cFRf3bXL8LICs1_FvsUZiYw.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Oswald';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/oswald/v31/TK3_WkUHHAIjg75cFRf3bXL8LICs1xZosUZiYw.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Overlock';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Overlock Italic'), local('Overlock-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/overlock/v9/Z9XTDmdMWRiN1_T9Z7Tc2O6slQ.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Overlock';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Overlock Bold Italic'), local('Overlock-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/overlock/v9/Z9XQDmdMWRiN1_T9Z7Tc0FWJhr6j9w.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Overlock';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Overlock Regular'), local('Overlock-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/overlock/v9/Z9XVDmdMWRiN1_T9Z7TZ6Oo.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Overlock';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Overlock Bold'), local('Overlock-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/overlock/v9/Z9XSDmdMWRiN1_T9Z7xizfmLtro.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Patrick Hand';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Patrick Hand'), local('PatrickHand-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/patrickhand/v13/LDI1apSQOAYtSuYWp8ZhfYe8XsLN.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Play';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Play Regular'), local('Play-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/play/v11/6aez4K2oVqwIvtU2GQ.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Play';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Play Bold'), local('Play-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/play/v11/6ae84K2oVqwItm4TCpAy3A.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Playfair Display';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v20/nuFRD-vYSZviVYUb_rj3ij__anPXDTnCjmHKM4nYO7KN_qiTXtHA_w.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Playfair Display';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v20/nuFRD-vYSZviVYUb_rj3ij__anPXDTnCjmHKM4nYO7KN_k-UXtHA_w.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Playfair Display';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v20/nuFvD-vYSZviVYUb_rj3ij__anPXJzDwcbmjWBN2PKdFvXDXbtU.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Playfair Display';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v20/nuFvD-vYSZviVYUb_rj3ij__anPXJzDwcbmjWBN2PKeiunDXbtU.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Poppins';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Poppins Italic'), local('Poppins-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v9/pxiGyp8kv8JHgFVrJJLucHtG.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Poppins';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Poppins Bold Italic'), local('Poppins-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v9/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLmy15VF9eI.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Poppins';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Poppins Regular'), local('Poppins-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v9/pxiEyp8kv8JHgFVrJJfedA.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Poppins';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Poppins Bold'), local('Poppins-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v9/pxiByp8kv8JHgFVrLCz7Z1xlEw.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Questrial';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Questrial'), local('Questrial-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/questrial/v9/QdVUSTchPBm7nuUeVf70viFj.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Raleway';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Raleway Italic'), local('Raleway-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v14/1Ptsg8zYS_SKggPNyCg4TYFs.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Raleway';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Raleway Bold Italic'), local('Raleway-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v14/1Ptpg8zYS_SKggPNyCgw9qR_AtCd.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Raleway';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Raleway'), local('Raleway-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v14/1Ptug8zYS_SKggPNyC0ISQ.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Raleway';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Raleway Bold'), local('Raleway-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v14/1Ptrg8zYS_SKggPNwJYtWqZPBg.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Roboto';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Roboto Italic'), local('Roboto-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOkCnqEu92Fr1Mu51xIIzQ.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Roboto';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Roboto Bold Italic'), local('Roboto-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOjCnqEu92Fr1Mu51TzBic6CsI.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Roboto';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Roboto'), local('Roboto-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxM.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Roboto';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Roboto Bold'), local('Roboto-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc-.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Rozha One';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Rozha One Regular'), local('RozhaOne-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/rozhaone/v7/AlZy_zVFtYP12Zncg2kRcn3_.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Sacramento';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Sacramento'), local('Sacramento-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/sacramento/v7/buEzpo6gcdjy0EiZMBUG4C0f-w.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Sail';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Sail'), local('Sail-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/sail/v10/DPEjYwiBxwYJJBPJBw.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Sarina';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Sarina'), local('Sarina-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/sarina/v8/-F6wfjF3ITQwasLRKUrT.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Signika';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Signika Regular'), local('Signika-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/signika/v10/vEFR2_JTCgwQ5ejvG1EmAA.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Signika';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Signika Bold'), local('Signika-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/signika/v10/vEFU2_JTCgwQ5ejvE-oDE3dJbA.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Spinnaker';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Spinnaker'), local('Spinnaker-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/spinnaker/v11/w8gYH2oyX-I0_rvR6HmX23YM.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Suez One';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Suez One'), local('SuezOne-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/suezone/v4/taiJGmd_EZ6rqscQgOFMmo0.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Work Sans';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/worksans/v7/QGY9z_wNahGAdqQ43Rh_ebrnlwyYfEPxPoGU3ms5pIfe.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Work Sans';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/worksans/v7/QGY9z_wNahGAdqQ43Rh_ebrnlwyYfEPxPoGUOWw5pIfe.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Work Sans';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/worksans/v7/QGY_z_wNahGAdqQ43RhVcIgYT2Xz5u32K0nXBi8JoA.woff) format('woff');
}
@font-face {
 font-family: 'Work Sans';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/worksans/v7/QGY_z_wNahGAdqQ43RhVcIgYT2Xz5u32K67QBi8JoA.woff) format('woff');
}

        </style>
      
  

  

  
    
      
      
        <link rel="prefetch" href="/_partials/wix-bolt/1.5935.0/node_modules/viewer-platform-worker/dist/wixcode-worker.js">
      
    
    
      <link rel="preconnect" href="https://siteassets.parastorage.com/pages/singlePage/viewerViewModeJson" crossorigin>
    
  

  

  

  <script type="text/javascript">
  var commonConfig = {
   brand: 'wix'
  };
  </script>

  


  


    
        


  
    
      <title>L’hypnose Ericksonienne et la méditation pleine conscience : vers une médecine comportementale en néphrologie | Cabinet de TOMBEUR</title>
    
      <meta name="description" content="L’hypnose Ericksonienne et la méditation pleine conscience : vers une médecine comportementale en néphrologie La médecine comportementale, dont font partie l’#hypnose et la #méditation pleine #conscience, connaît un essor nouveau et peut être utile dans la prise en charge des #maladies #chroniques."/>
    
      <link rel="canonical" href="https://www.osteo-du-sport.fr/forum/hypnose-saint-nazaire/l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie"/>
    
      <meta name="robots" content="index"/>
    
      <meta content="L’hypnose Ericksonienne et la méditation pleine conscience : vers une médecine comportementale en néphrologie | Cabinet de TOMBEUR" property="og:title"/>
    
      <meta content="L’hypnose Ericksonienne et la méditation pleine conscience : vers une médecine comportementale en néphrologie La médecine comportementale, dont font partie l’#hypnose et la #méditation pleine #conscience, connaît un essor nouveau et peut être utile dans la prise en charge des #maladies #chroniques." property="og:description"/>
    
      <meta property="og:image" content="https://i.ytimg.com/vi/4Sif6U846gc/maxresdefault.jpg"/>
    
      <meta property="og:image:width" content="480"/>
    
      <meta property="og:image:height" content="270"/>
    
      <meta property="og:url" content="https://www.osteo-du-sport.fr/forum/hypnose-saint-nazaire/l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie"/>
    
      <meta property="og:site_name" content="Cabinet de TOMBEUR"/>
    
      <meta property="og:type" content="article"/>
    
      <script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org/","@type":"DiscussionForumPosting","headline":"L’hypnose Ericksonienne et la méditation pleine conscience : vers une médecine comportementale en néphrologie","mainEntityOfPage":{"@id":"https://www.osteo-du-sport.fr/forum/hypnose-saint-nazaire/l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie","@type":"itemPage","url":"https://www.osteo-du-sport.fr/forum/hypnose-saint-nazaire/l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie"},"articleBody":"L’hypnose Ericksonienne et la méditation pleine conscience : vers une médecine comportementale en néphrologie La médecine comportementale, dont font partie l’#hypnose et la #méditation pleine #conscience, connaît un essor nouveau et peut être utile dans la prise en charge des #maladies #chroniques. Les complications #psychologiques liées à la maladie rénale chronique peuvent être observées dans toute situation associant un #stress intense, durable, répété à caractère intrusif qui va nécessiter un ajustement personnel permanent. Chez un sujet atteint d’une maladie rénale chronique, la gestion du #stress, de la #douleur et des émotions difficiles comme la colère, la honte ou la culpabilité pouvant conduire à la dépression, apparaît comme une nécessité. L’objectif de cet article est de décrire la place que pourrait avoir l’hypnose #Ericksonienne, la méditation pleine conscience et celle centrée sur la compassion, en tant que mode relationnel thérapeutique basé sur l’attention, dans la prise en charge des individus atteints d’une maladie rénale chronique, de leurs proches et des soignants. Ericksonian hypnosis and mindfulness meditation: Towards a behavioral medicine in nephrology - Néphrologie &amp; Thérapeutique,2020,ISSN 1769-7255 Angélique Thuillier Lecouf, Ludivine Videloup, Sandrine Letrecher, Clémence Béchade, Marie Recorbet, Valérie Chatelet https://www.sciencedirect.com The utilization of behavioral medicine, like Ericksonian hypnosis and mindfulness meditation, in the patient care is increasing. Psychological disorders associated with chronic renal failure are similar to the post-traumatic stress disorder and need a continuous personnel adjustment. Preventing depression, managing stress, pain and emotions, like anger, guiltiness and shame, is of importance in individual who suffer of chronic kidney disease, but also in their family caregivers and in health-care workers. The objective of this report is to describe how Ericksonian hypnosis, mindfulness meditation and compassion meditation could support chronic kidney disease patients, their caregivers and the health-care professional. Keywords: #Douleur; #Dépression; #Émotions; Hypnose Ericksonienne; Maladie rénale chronique; Médecine comportementale; #Méditation #pleineconscience; Méditation centrée sur la compassion; Stress; Behavioral medicine; Chronic renal disease; Compassion meditation; Depression; Emotions; Ericksonian hypnosis; Mindfulness meditation; Pain; Stress","author":{"@type":"Person","name":"Cabinet de TOMBEUR","sameAs":"https://www.osteo-du-sport.fr//profile/eeb56a65-104c-4cec-bd26-0701ce752913"},"datePublished":"2020-01-14T18:52:21.493Z","dateModified":"2020-02-09T21:09:29.639Z","image":{"@type":"ImageObject","height":"270","width":"480","contentUrl":"https://i.ytimg.com/vi/4Sif6U846gc/maxresdefault.jpg","url":"https://www.osteo-du-sport.fr/forum/hypnose-saint-nazaire/l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie","representativeOfPage":true},"video":"https://youtu.be/4Sif6U846gc","interactionStatistic":{"@type":"InteractionCounter","interactionType":"https://schema.org/ReplyAction","userInteractionCount":"0"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Ostéopathe du Sport 44 l Ostéopathe Saint-Nazaire l Cabinet de TOMBEUR","sameAs":"https://www.osteo-du-sport.fr/","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://static.wixstatic.com/media/eeb56a_a632e6f0c94c41f49420723616e9117a~mv2_d_4500_5450_s_4_2.jpg"}}}</script>
    
      <meta name="fb_admins_meta_tag" content="osteo.du.sport44.fr"/>
    
      <meta name="google-site-verification" content="py18E-LxsRDf8gl86G2mAMeLKtzkWbIb5hyOfLFJmXE"/>
    
      <meta property="fb:admins" content="osteo.du.sport44.fr"/>
    
      <meta property="article:author" content="Cabinet de TOMBEUR"/>
    
      <meta property="article:published_time" content="2020-01-14T18:52:21.493Z"/>
    
      <meta property="article:modified_time" content="2020-02-09T21:09:29.639Z"/>
    
  

      

    </head>

      
        <body class="prewarmup">
      

  


  

  <script type="text/javascript">
     
       var htmlClassList = document.documentElement.classList;
       
     

   
   var bodyCacheable = true;
   wixBiSession.setCaching(bodyCacheable);

   var clientSideRender = false;
   
   
   
  </script>

  
  
  
  <!--body start html embeds start-->
  
  <!--body start html embeds end-->
  
  

  <div id="SITE_CONTAINER"><style type="text/css" data-styleid="uploadedFonts"></style><div><style type="text/css" data-styleid="theme_fonts">.font_0 {font: normal normal normal 75px/1.1em 'Jockey One',sans-serif ;color:#FFFFFF;} 
.font_1 {font: normal normal bold 14px/1.1em Enriqueta,serif ;color:#FFFFFF;} 
.font_2 {font: normal normal normal 40px/1.1em Enriqueta,serif ;color:#AD2C0C;} 
.font_3 {font: normal normal normal 65px/1.1em Enriqueta,serif ;color:#FFFFFF;} 
.font_4 {font: normal normal normal 40px/1.3em Enriqueta,serif ;color:#FFFFFF;} 
.font_5 {font: normal normal normal 29px/1.2em Enriqueta,serif ;color:#FFFFFF;} 
.font_6 {font: normal normal normal 23px/1.3em 'Jockey One',sans-serif ;color:#FFFFFF;} 
.font_7 {font: normal normal normal 22px/1.3em Enriqueta,serif ;color:#FFFFFF;} 
.font_8 {font: normal normal normal 15px/1.3em Enriqueta,serif ;color:#FFFFFF;} 
.font_9 {font: normal normal normal 13px/1.3em 'Jockey One',sans-serif ;color:#FFFFFF;} 
.font_10 {font: italic normal normal 20px/1.3em 'Jockey One',sans-serif ;color:#FFFFFF;} 
</style><style type="text/css" data-styleid="theme_colors">.color_0 {color: #000000;}
.backcolor_0 {background-color: #000000;}
.color_1 {color: #000000;}
.backcolor_1 {background-color: #000000;}
.color_2 {color: #FFFFFF;}
.backcolor_2 {background-color: #FFFFFF;}
.color_3 {color: #0088CB;}
.backcolor_3 {background-color: #0088CB;}
.color_4 {color: #FFCB05;}
.backcolor_4 {background-color: #FFCB05;}
.color_5 {color: #ED1C24;}
.backcolor_5 {background-color: #ED1C24;}
.color_6 {color: #FFFFFF;}
.backcolor_6 {background-color: #FFFFFF;}
.color_7 {color: #BA2800;}
.backcolor_7 {background-color: #BA2800;}
.color_8 {color: #000000;}
.backcolor_8 {background-color: #000000;}
.color_9 {color: #FFFFFF;}
.backcolor_9 {background-color: #FFFFFF;}
.color_10 {color: #3264B1;}
.backcolor_10 {background-color: #3264B1;}
.color_11 {color: #1C166E;}
.backcolor_11 {background-color: #1C166E;}
.color_12 {color: #545454;}
.backcolor_12 {background-color: #545454;}
.color_13 {color: #7F7F7F;}
.backcolor_13 {background-color: #7F7F7F;}
.color_14 {color: #A9A9A9;}
.backcolor_14 {background-color: #A9A9A9;}
.color_15 {color: #FFFFFF;}
.backcolor_15 {background-color: #FFFFFF;}
.color_16 {color: #051324;}
.backcolor_16 {background-color: #051324;}
.color_17 {color: #0B2749;}
.backcolor_17 {background-color: #0B2749;}
.color_18 {color: #445B77;}
.backcolor_18 {background-color: #445B77;}
.color_19 {color: #758AA4;}
.backcolor_19 {background-color: #758AA4;}
.color_20 {color: #A5B9D1;}
.backcolor_20 {background-color: #A5B9D1;}
.color_21 {color: #390E04;}
.backcolor_21 {background-color: #390E04;}
.color_22 {color: #731D08;}
.backcolor_22 {background-color: #731D08;}
.color_23 {color: #AD2C0C;}
.backcolor_23 {background-color: #AD2C0C;}
.color_24 {color: #C87D6B;}
.backcolor_24 {background-color: #C87D6B;}
.color_25 {color: #E3AB9D;}
.backcolor_25 {background-color: #E3AB9D;}
.color_26 {color: #11213A;}
.backcolor_26 {background-color: #11213A;}
.color_27 {color: #224375;}
.backcolor_27 {background-color: #224375;}
.color_28 {color: #3364AF;}
.backcolor_28 {background-color: #3364AF;}
.color_29 {color: #829FCA;}
.backcolor_29 {background-color: #829FCA;}
.color_30 {color: #AEC4E4;}
.backcolor_30 {background-color: #AEC4E4;}
.color_31 {color: #3D3D1E;}
.backcolor_31 {background-color: #3D3D1E;}
.color_32 {color: #7A7A3D;}
.backcolor_32 {background-color: #7A7A3D;}
.color_33 {color: #B7B75B;}
.backcolor_33 {background-color: #B7B75B;}
.color_34 {color: #CFCF9B;}
.backcolor_34 {background-color: #CFCF9B;}
.color_35 {color: #E7E7C0;}
.backcolor_35 {background-color: #E7E7C0;}
</style></div><div id="CSS_CONTAINER"></div><div data-aid="stylesContainer"><style type="text/css" data-styleid="style-k5lelmp3">.style-k5lelmp3 {display:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-k83dvuuo">.style-k83dvuuoitemsContainer {width:calc(100% - 0px);height:calc(100% - 0px);white-space:nowrap;display:inline-block;overflow:visible;background:transparent url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/indented_bg_inverted.png) center bottom repeat-x;border-radius:0;}
.style-k83dvuuomoreContainer {overflow:visible;display:inherit;white-space:nowrap;width:auto;background-color:rgba(255, 255, 255, 1);border-radius:0; box-shadow:0px 2px 3px 0px rgba(162,158,158,0.6);}
.style-k83dvuuodropWrapper {z-index:99999;display:block;opacity:1;visibility:hidden;position:absolute;margin-top:7px;box-sizing:border-box;}
.style-k83dvuuo_wrapper {background:rgba(255, 255, 255, 1) url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/indented_bg_inverted.png) center top repeat-x;position:relative;overflow:hidden;border-radius:0; box-shadow:0px 2px 3px 0px rgba(162,158,158,0.6);}
.style-k83dvuuo[data-dropmode="dropUp"] .style-k83dvuuodropWrapper {margin-top:0;margin-bottom:7px;}
.style-k83dvuuonavContainer_with-validation-indication select:not([data-preview~="focus"]):invalid {border-width:2px; border-style:solid;border-color:rgba(249, 249, 249, 1);background-color:rgba(0, 0, 0, 1);}
.style-k83dvuuonavContainer {display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-box-direction:normal;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;}
.style-k83dvuuonavContainer select {border-radius:0; -webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;box-shadow:0px 2px 3px 0px rgba(162,158,158,0.6); font:normal normal 700 16px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif; background-color:rgba(255, 255, 255, 1);color:#002E5D;border-style:solid;border-color:rgba(0, 0, 0, 0.2);border-width:1px;border-left-width:0px;border-right-width:0px;margin:0;padding:0 45px;cursor:pointer;position:relative;max-width:100%;min-width:100%;min-height:10px;height:100%;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;display:block;}
.style-k83dvuuonavContainer select option {text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;overflow:hidden;color:#44474D;background-color:#FFFFFF;}
.style-k83dvuuonavContainer select.style-k83dvuuonavContainer_placeholder-style {color:#FFFFFF;}
.style-k83dvuuonavContainer select.style-k83dvuuonavContainer_extended-placeholder-style {color:#888888;}
.style-k83dvuuonavContainer select:-moz-focusring {color:transparent;text-shadow:0 0 0 #000;}
.style-k83dvuuonavContainer select::-ms-expand {display:none;}
.style-k83dvuuonavContainer select:focus::-ms-value {background:transparent;}
.style-k83dvuuonavContainer select:not(.style-k83dvuuonavContainer_mobileCollection):hover,.style-k83dvuuonavContainer select:not(.style-k83dvuuonavContainer_mobileCollection)[data-preview~="hover"] {border-width:2px; border-style:solid;border-color:rgba(249, 249, 249, 1);background-color:rgba(0, 46, 93, 1);}
.style-k83dvuuonavContainer select:not(.style-k83dvuuonavContainer_mobileCollection):focus,.style-k83dvuuonavContainer select:not(.style-k83dvuuonavContainer_mobileCollection)[data-preview~="focus"] {border-width:2px; border-style:solid;border-color:rgba(249, 249, 249, 1);background-color:rgba(0, 0, 0, 1);}
.style-k83dvuuonavContainer select:not(.style-k83dvuuonavContainer_mobileCollection)[data-error="true"],.style-k83dvuuonavContainer select:not(.style-k83dvuuonavContainer_mobileCollection)[data-preview~="error"] {border-width:2px; border-style:solid;border-color:rgba(249, 249, 249, 1);background-color:rgba(0, 0, 0, 1);}
.style-k83dvuuonavContainer select:not(.style-k83dvuuonavContainer_mobileCollection):disabled,.style-k83dvuuonavContainer select:not(.style-k83dvuuonavContainer_mobileCollection)[data-disabled="true"],.style-k83dvuuonavContainer select:not(.style-k83dvuuonavContainer_mobileCollection)[data-preview~="disabled"] {border-width:2px;border-color:rgba(204, 204, 204, 1);color:#FFFFFF;background-color:rgba(204, 204, 204, 1);}
.style-k83dvuuonavContainer select:not(.style-k83dvuuonavContainer_mobileCollection):disabled + .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer select:not(.style-k83dvuuonavContainer_mobileCollection)[data-disabled="true"] + .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer select:not(.style-k83dvuuonavContainer_mobileCollection)[data-preview~="disabled"] + .style-k83dvuuonavContainerarrow {border-width:2px;border-color:rgba(204, 204, 204, 1);color:#FFFFFF;border:none;}
.style-k83dvuuonavContainerarrow {position:absolute;pointer-events:none;top:0;bottom:0;box-sizing:border-box;padding-left:20px;padding-right:20px;height:inherit;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;border-style:solid;border-color:rgba(0, 0, 0, 0.2);border-left-width:1px;}
.style-k83dvuuonavContainerarrow .style-k83dvuuonavContainer_svg_container {width:12px;}
.style-k83dvuuonavContainerarrow .style-k83dvuuonavContainer_svg_container svg {height:100%;fill:rgba(84, 84, 84, 1);}
.style-k83dvuuonavContainer_left-direction {text-align-last:left;}
.style-k83dvuuonavContainer_left-direction .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_left-direction select:hover + .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_left-direction select[data-preview~="hover"] + .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_left-direction select:focus + .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_left-direction select[data-preview~="focus"] + .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_left-direction[data-preview~="focus"] .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_left-direction select[data-error="true"] + .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_left-direction select[data-preview~="error"] + .style-k83dvuuonavContainerarrow {border-right:0;}
.style-k83dvuuonavContainer_left-direction .style-k83dvuuonavContainerarrow {right:0;border-left-width:1px;}
.style-k83dvuuonavContainer_right-direction {text-align-last:right;direction:rtl;}
.style-k83dvuuonavContainer_right-direction .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_right-direction select:hover + .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_right-direction select[data-preview~="hover"] + .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_right-direction select:focus + .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_right-direction select[data-preview~="focus"] + .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_right-direction[data-preview~="focus"] .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_right-direction select[data-error="true"] + .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_right-direction select[data-preview~="error"] + .style-k83dvuuonavContainerarrow {border-left:0;}
.style-k83dvuuonavContainer_right-direction .style-k83dvuuonavContainerarrow {left:0;border-right-width:1px;}
.style-k83dvuuonavContainer_center-direction {text-align-last:left;text-align-last:center;}
.style-k83dvuuonavContainer_center-direction .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_center-direction select:hover + .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_center-direction select[data-preview~="hover"] + .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_center-direction select:focus + .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_center-direction select[data-preview~="focus"] + .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_center-direction[data-preview~="focus"] .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_center-direction select[data-error="true"] + .style-k83dvuuonavContainerarrow,.style-k83dvuuonavContainer_center-direction select[data-preview~="error"] + .style-k83dvuuonavContainerarrow {border-right:0;}
.style-k83dvuuonavContainer_center-direction .style-k83dvuuonavContainerarrow {right:0;border-left-width:1px;}
.style-k83dvuuonavContainer_mobileMenuContainer {border:0;}
.style-k83dvuuonavContainer_mobileMenuContainer .style-k83dvuuonavContainerarrow .style-k83dvuuonavContainer_svg_container .style-k83dvuuonavContainericon {fill:#002E5D;}
.style-k83dvuuonavContainerlabel {font:normal normal normal 15px/1.3em Enriqueta,serif ; color:#FFFFFF;word-break:break-word;display:inline-block;line-height:1;}
.style-k83dvuuonavContainer_required .style-k83dvuuonavContainerlabel::after {content:" *";color:transparent;}
.style-k83dvuuonavContainer_selector-wrapper {-webkit-box-flex:1;-webkit-flex:1;flex:1;position:relative;}
.style-k83dvuuorepeaterButton {height:100%;position:relative;box-sizing:border-box;display:inline-block;cursor:pointer;border-left:1px solid rgba(255, 255, 255, 1);background:rgba(255, 255, 255, 1);transition:background-color 0.4s ease 0s; padding:0 0px;box-sizing:border-box;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="header"] a,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="header"] div {cursor:default !important;}
.style-k83dvuuorepeaterButtonlinkElement {display:inline-block;height:100%;width:100%;}
.style-k83dvuuorepeaterButton:first-child {border:0;}
.style-k83dvuuorepeaterButton_extra,.style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper {background:transparent url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/indented_bg_inverted.png) repeat-x;transition:background-image 0.4s ease 0s; position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-k83dvuuorepeaterButton_extra {background-position:center top;}
.style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper {background-position:center bottom;}
.style-k83dvuuorepeaterButtonlabel {display:inline-block;padding:0 10px;font:normal normal 700 16px/1.4em helvetica-w01-light,helvetica-w02-light,sans-serif; color:#002E5D;transition:color 0.4s ease 0s;}
.style-k83dvuuorepeaterButtonbg {border-radius:0;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="lonely"],.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="left"],.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="right"] {border-radius:0;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="lonely"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="lonely"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="left"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="left"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="right"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="right"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra {border-radius:0;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="left"],.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="left"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="left"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra {border-bottom-right-radius:0;border-top-right-radius:0;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="right"],.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="right"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="right"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra {border-bottom-left-radius:0;border-top-left-radius:0;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="drop"] {display:block;border:0;background-color:transparent;padding:0;transition:background-color 0.4s ease 0s;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="drop"] .style-k83dvuuorepeaterButtonbg {border-radius:0;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="drop"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="drop"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra {opacity:0;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="drop"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra {transition:opacity 0.4s ease 0s;  width:auto;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="drop"] .style-k83dvuuorepeaterButtonlabel {padding:0 .5em;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="dropLonely"],.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="top"],.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="bottom"] {border-radius:0;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="dropLonely"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="dropLonely"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="top"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="top"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="bottom"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="bottom"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper {border-radius:0;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="top"],.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="top"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="top"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper {border-bottom-left-radius:0;border-bottom-right-radius:0;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="bottom"],.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="bottom"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-listposition="bottom"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper {border-top-left-radius:0;border-top-right-radius:0;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="drop"][data-state~="over"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="drop"][data-state~="over"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="drop"][data-preview~="hover"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="drop"][data-preview~="hover"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper {opacity:1;transition:opacity 0.4s ease 0s;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="drop"][data-state~="selected"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="drop"][data-state~="selected"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="drop"][data-preview~="active"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="drop"][data-preview~="active"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper {opacity:1;transition:opacity 0.4s ease 0s;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="over"],.style-k83dvuuorepeaterButton[data-preview~="hover"] {transition:background-color 0.4s ease 0s; background:rgba(0, 46, 93, 1);}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="over"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="over"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-preview~="hover"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-preview~="hover"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper {transition:background-image 0.4s ease 0s;  background:transparent url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/indented_bg_inverted.png) repeat-x;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="over"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-preview~="hover"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra {background-position:center top;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="over"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-preview~="hover"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper {background-position:center bottom;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="over"] .style-k83dvuuorepeaterButtonlabel,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-preview~="hover"] .style-k83dvuuorepeaterButtonlabel {transition:color 0.4s ease 0s;  color:#FF425E;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="selected"],.style-k83dvuuorepeaterButton[data-preview~="active"] {transition:background-color 0.4s ease 0s; background:rgba(0, 46, 93, 1);}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="selected"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="selected"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-preview~="active"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-preview~="active"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper {transition:background-image 0.4s ease 0s;  background:transparent url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/indented_bg.png) repeat-x;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="selected"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-preview~="active"] .style-k83dvuuorepeaterButton_extra {background-position:center top;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="selected"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-preview~="active"] .style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper {background-position:center bottom;}
.style-k83dvuuorepeaterButton[data-state~="selected"] .style-k83dvuuorepeaterButtonlabel,.style-k83dvuuorepeaterButton[data-preview~="active"] .style-k83dvuuorepeaterButtonlabel {transition:color 0.4s ease 0s;  color:#FF425E;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jp6nopz8">.style-jp6nopz8[data-state~="squared"],.style-jp6nopz8[data-state~="squared"] .style-jp6nopz8mapContainer {border-radius:0;}
.style-jp6nopz8mapContainer {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="lb1">.lb1[data-is-responsive~="false"] .lb1itemsContainer {position:absolute;width:100%;height:100%;white-space:nowrap;}
.lb1[data-is-responsive~="false"][data-state~="mobileView"] .lb1itemsContainer {position:absolute;width:100%;height:100%;white-space:normal;}
.lb1[data-is-responsive~="true"] {display:table;}
.lb1[data-is-responsive~="true"] .lb1itemsContainer {display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;}
.lb1itemsContainer > li:last-child {margin:0 !important;}
.lb1 a {display:block;height:100%;}
.lb1imageItemlink {cursor:pointer;}
.lb1imageItemimageimage {position:static;box-shadow:#000 0 0 0;user-select:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="fc1">.fc1screenWidthBackground {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.fc1[data-state~="fixedPosition"] {position:fixed !important;left:auto !important;z-index:50;}
.fc1[data-state~="fixedPosition"].fc1_footer {top:auto;bottom:0;}
.fc1bg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.fc1[data-is-absolute-layout="true"] > .fc1centeredContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.fc1[data-is-absolute-layout="true"] > .fc1centeredContent > .fc1inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="siteBackground">.siteBackground {width:100%;position:absolute;}
.siteBackgroundbgBeforeTransition {position:absolute;top:0;}
.siteBackgroundbgAfterTransition {position:absolute;top:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jqo8g2m8">.style-jqo8g2m8screenWidthBackground {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-jqo8g2m8[data-state~="fixedPosition"] {position:fixed !important;left:auto !important;z-index:50;}
.style-jqo8g2m8[data-state~="fixedPosition"].style-jqo8g2m8_footer {top:auto;bottom:0;}
.style-jqo8g2m8_bg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background-color:transparent; border-top:0px solid transparent;border-bottom:0px solid transparent;}
.style-jqo8g2m8bg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-jqo8g2m8[data-state~="mobileView"] .style-jqo8g2m8bg {left:10px;right:10px;}
.style-jqo8g2m8_bg-center {position:absolute;top:0px;right:0;bottom:0px;left:0;background-color:rgba(34, 67, 117, 0.98);border-radius:0;}
.style-jqo8g2m8[data-is-absolute-layout="true"] > .style-jqo8g2m8centeredContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-jqo8g2m8[data-is-absolute-layout="true"] > .style-jqo8g2m8centeredContent > .style-jqo8g2m8inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-k68ixlfh">.style-k68ixlfhscreenWidthBackground {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-k68ixlfh[data-state~="fixedPosition"] {position:fixed !important;left:auto !important;z-index:50;}
.style-k68ixlfh[data-state~="fixedPosition"].style-k68ixlfh_footer {top:auto;bottom:0;}
.style-k68ixlfhbg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-k68ixlfh[data-is-absolute-layout="true"] > .style-k68ixlfhcenteredContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-k68ixlfh[data-is-absolute-layout="true"] > .style-k68ixlfhcenteredContent > .style-k68ixlfhinlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="txtNew">.txtNew {word-wrap:break-word;text-align:start;}
.txtNew_override-left * {text-align:left !important;}
.txtNew_override-right * {text-align:right !important;}
.txtNew_override-center * {text-align:center !important;}
.txtNew_override-justify * {text-align:justify !important;}
.txtNew > * {pointer-events:auto;}
.txtNew li {font-style:inherit;font-weight:inherit;line-height:inherit;letter-spacing:normal;}
.txtNew ol,.txtNew ul {padding-left:1.3em;padding-right:0;margin-left:0.5em;margin-right:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew ul {list-style-type:disc;}
.txtNew ol {list-style-type:decimal;}
.txtNew ul ul,.txtNew ol ul {list-style-type:circle;}
.txtNew ul ul ul,.txtNew ol ul ul {list-style-type:square;}
.txtNew ul ol ul,.txtNew ol ol ul {list-style-type:square;}
.txtNew ul[dir="rtl"],.txtNew ol[dir="rtl"] {padding-left:0;padding-right:1.3em;margin-left:0;margin-right:0.5em;}
.txtNew ul[dir="rtl"] ul,.txtNew ul[dir="rtl"] ol,.txtNew ol[dir="rtl"] ul,.txtNew ol[dir="rtl"] ol {padding-left:0;padding-right:1.3em;margin-left:0;margin-right:0.5em;}
.txtNew p {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h1 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h2 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h3 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h4 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h5 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h6 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew a {color:inherit;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-k5leln6p">.style-k5leln6pbg {border:0px solid rgba(255, 255, 255, 1);background-color:transparent;border-radius:0; position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-k5leln6p[data-is-absolute-layout="true"] > .style-k5leln6pinlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-j8pnf4gb">
.style-j8pnf4gbTPAWidgetNativeDeadcompcontent {font-size:14px;margin-top:5px;font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:1.43;}
.style-j8pnf4gbTPAWidgetNativeDeadcompcontent > div {padding-left:17px;}
.style-j8pnf4gbTPAWidgetNativeDeadcomptextContainer {word-wrap:break-word;max-width:206px;color:#174165;}
.style-j8pnf4gbTPAWidgetNativeDeadcomptextTitle {font-weight:500;}
.style-j8pnf4gbTPAWidgetNativeDeadcomptext {font-weight:300;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-k6eyw6r5">.style-k6eyw6r5 > ul {display:table;width:100%;box-sizing:border-box;}
.style-k6eyw6r5 li {display:table;width:100%;}
.style-k6eyw6r5 a span {pointer-events:none;}
.style-k6eyw6r5_noLink {cursor:default !important;}
.style-k6eyw6r5_counter {margin:0 10px;opacity:0.6;}
.style-k6eyw6r5menuContainer {padding:0;margin:0;border:solid 1px rgba(255, 255, 255, 1);position:relative;box-shadow:0px 1px 4px 0px rgba(0,0,0,0.6); border-radius:0;}
.style-k6eyw6r5menuContainer .style-k6eyw6r5_emptySubMenu {display:none !important;}
.style-k6eyw6r5_itemHoverArea {box-sizing:content-box;border-bottom:solid 1px rgba(255, 255, 255, 1);}
.style-k6eyw6r5_itemHoverArea:first-child > .style-k6eyw6r5_item {border-radius:0;  border-bottom-left-radius:0;border-bottom-right-radius:0;}
.style-k6eyw6r5_itemHoverArea:last-child {border-bottom:0 solid transparent;}
.style-k6eyw6r5_itemHoverArea:last-child > .style-k6eyw6r5_item {border-radius:0;   border-top-left-radius:0;border-top-right-radius:0;border-bottom:0 solid transparent;}
.style-k6eyw6r5_itemHoverArea.style-k6eyw6r5_hover > .style-k6eyw6r5_item,.style-k6eyw6r5_itemHoverArea.style-k6eyw6r5_selected > .style-k6eyw6r5_item,.style-k6eyw6r5_itemHoverArea.style-k6eyw6r5_selectedContainer > .style-k6eyw6r5_item {transition:background-color 0.4s ease 0s;}
.style-k6eyw6r5_itemHoverArea.style-k6eyw6r5_hover .style-k6eyw6r5_subMenu {opacity:1;display:block;}
.style-k6eyw6r5_itemHoverArea.style-k6eyw6r5_hover:not(.style-k6eyw6r5_noLink) > .style-k6eyw6r5_item {background-color:rgba(255, 255, 255, 1);}
.style-k6eyw6r5_itemHoverArea.style-k6eyw6r5_hover:not(.style-k6eyw6r5_noLink) > .style-k6eyw6r5_item > .style-k6eyw6r5_label {color:#7F7F7F;}
.style-k6eyw6r5_itemHoverArea.style-k6eyw6r5_selected > .style-k6eyw6r5_item,.style-k6eyw6r5_itemHoverArea.style-k6eyw6r5_selectedContainer > .style-k6eyw6r5_item {background-color:rgba(255, 255, 255, 1);}
.style-k6eyw6r5_itemHoverArea.style-k6eyw6r5_selected > .style-k6eyw6r5_item > .style-k6eyw6r5_label,.style-k6eyw6r5_itemHoverArea.style-k6eyw6r5_selectedContainer > .style-k6eyw6r5_item > .style-k6eyw6r5_label {color:#7F7F7F;}
.style-k6eyw6r5_item {height:100%;padding-left:10px;padding-right:10px;transition:background-color 0.4s ease 0s; margin:0;position:relative;cursor:pointer;list-style:none;background-color:rgba(17, 33, 58, 1);}
.style-k6eyw6r5_label {font:normal normal bold 14px/1.1em Enriqueta,serif ; color:#FFFFFF;display:inline;white-space:nowrap;overflow:hidden;}
.style-k6eyw6r5_subMenu {z-index:999;min-width:100%;display:none;opacity:0;transition:all 0.4s ease 0s; position:absolute;border:solid 1px rgba(255, 255, 255, 1);border-radius:0; box-shadow:0px 1px 4px 0px rgba(0,0,0,0.6);}
.style-k6eyw6r5_subMenu .style-k6eyw6r5_item {background-color:rgba(28, 22, 110, 1);}
.style-k6eyw6r5_subMenu .style-k6eyw6r5_label {font:normal normal bold 14px/1.1em Enriqueta,serif ;}
.style-k6eyw6r5_subMenu > .style-k6eyw6r5_itemHoverArea:first-child > .style-k6eyw6r5_item,.style-k6eyw6r5_subMenu > .style-k6eyw6r5_itemHoverArea:first-child:last-child > .style-k6eyw6r5_item {border-radius:0;}
.style-k6eyw6r5_subMenu > .style-k6eyw6r5_itemHoverArea:first-child > .style-k6eyw6r5_item {border-bottom-left-radius:0;border-bottom-right-radius:0;}
.style-k6eyw6r5_subMenu > .style-k6eyw6r5_itemHoverArea:last-child {border-bottom:0 solid transparent;}
.style-k6eyw6r5_subMenu > .style-k6eyw6r5_itemHoverArea:last-child > .style-k6eyw6r5_item {border-radius:0;   border-top-left-radius:0;border-top-right-radius:0;border-bottom:0 solid transparent;}
.style-k6eyw6r5_subMenu:before {background-color:#fff;opacity:0;z-index:999;content:" ";display:block;width:calc(0px + 1px);height:100%;position:absolute;top:0;}
.style-k6eyw6r5[data-state~="items-align-left"] .style-k6eyw6r5_item {text-align:left;}
.style-k6eyw6r5[data-state~="items-align-center"] .style-k6eyw6r5_item {text-align:center;}
.style-k6eyw6r5[data-state~="items-align-right"] .style-k6eyw6r5_item {text-align:right;}
.style-k6eyw6r5[data-state~="subItems-align-left"] .style-k6eyw6r5_subMenu > .style-k6eyw6r5_item {text-align:left;padding-left:10px;padding-right:10px;}
.style-k6eyw6r5[data-state~="subItems-align-center"] .style-k6eyw6r5_subMenu > .style-k6eyw6r5_item {text-align:center;padding-left:10px;padding-right:10px;}
.style-k6eyw6r5[data-state~="subItems-align-right"] .style-k6eyw6r5_subMenu > .style-k6eyw6r5_item {text-align:right;padding-left:10px;padding-right:10px;}
.style-k6eyw6r5[data-state~="subMenuOpenSide-right"] .style-k6eyw6r5_subMenu {left:100%;float:left;margin-left:0px;}
.style-k6eyw6r5[data-state~="subMenuOpenSide-right"] .style-k6eyw6r5_subMenu:before {right:100%;}
.style-k6eyw6r5[data-state~="subMenuOpenSide-left"] .style-k6eyw6r5_subMenu {right:100%;float:right;margin-right:0px;}
.style-k6eyw6r5[data-state~="subMenuOpenSide-left"] .style-k6eyw6r5_subMenu:before {left:100%;}
.style-k6eyw6r5[data-open-direction~="subMenuOpenDir-down"] .style-k6eyw6r5_subMenu {top:calc(-1 * 1px);}
.style-k6eyw6r5[data-open-direction~="subMenuOpenDir-up"] .style-k6eyw6r5_subMenu {bottom:calc(-1 * 1px);}
.style-k6eyw6r5menuContainer_with-validation-indication select:not([data-preview~="focus"]):invalid {border-width:2px; border-style:solid;border-color:rgba(249, 249, 249, 1);background-color:rgba(0, 0, 0, 1);}
.style-k6eyw6r5menuContainer {display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-box-direction:normal;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;}
.style-k6eyw6r5menuContainer select {border-radius:5px; -webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;box-shadow:0px 1px 4px 0px rgba(0,0,0,0.6); font:normal normal normal 22px/1.3em Enriqueta,serif ; background-color:rgba(17, 33, 58, 1);color:#888888;border-width:2px; border-style:solid;border-color:rgba(249, 249, 249, 1);margin:0;padding:0 45px;cursor:pointer;position:relative;max-width:100%;min-width:100%;min-height:10px;height:100%;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;display:block;}
.style-k6eyw6r5menuContainer select option {text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;overflow:hidden;color:#44474D;background-color:#FFFFFF;}
.style-k6eyw6r5menuContainer select.style-k6eyw6r5menuContainer_placeholder-style {color:#FFFFFF;}
.style-k6eyw6r5menuContainer select.style-k6eyw6r5menuContainer_extended-placeholder-style {color:#888888;}
.style-k6eyw6r5menuContainer select:-moz-focusring {color:transparent;text-shadow:0 0 0 #000;}
.style-k6eyw6r5menuContainer select::-ms-expand {display:none;}
.style-k6eyw6r5menuContainer select:focus::-ms-value {background:transparent;}
.style-k6eyw6r5menuContainer select:not(.style-k6eyw6r5menuContainer_mobileCollection):hover,.style-k6eyw6r5menuContainer select:not(.style-k6eyw6r5menuContainer_mobileCollection)[data-preview~="hover"] {border-width:2px; border-style:solid;border-color:rgba(249, 249, 249, 1);background-color:rgba(0, 0, 0, 1);}
.style-k6eyw6r5menuContainer select:not(.style-k6eyw6r5menuContainer_mobileCollection):focus,.style-k6eyw6r5menuContainer select:not(.style-k6eyw6r5menuContainer_mobileCollection)[data-preview~="focus"] {border-width:2px; border-style:solid;border-color:rgba(249, 249, 249, 1);background-color:rgba(0, 0, 0, 1);}
.style-k6eyw6r5menuContainer select:not(.style-k6eyw6r5menuContainer_mobileCollection)[data-error="true"],.style-k6eyw6r5menuContainer select:not(.style-k6eyw6r5menuContainer_mobileCollection)[data-preview~="error"] {border-width:2px; border-style:solid;border-color:rgba(249, 249, 249, 1);background-color:rgba(0, 0, 0, 1);}
.style-k6eyw6r5menuContainer select:not(.style-k6eyw6r5menuContainer_mobileCollection):disabled,.style-k6eyw6r5menuContainer select:not(.style-k6eyw6r5menuContainer_mobileCollection)[data-disabled="true"],.style-k6eyw6r5menuContainer select:not(.style-k6eyw6r5menuContainer_mobileCollection)[data-preview~="disabled"] {border-width:2px;border-color:rgba(204, 204, 204, 1);color:#FFFFFF;background-color:rgba(204, 204, 204, 1);}
.style-k6eyw6r5menuContainer select:not(.style-k6eyw6r5menuContainer_mobileCollection):disabled + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer select:not(.style-k6eyw6r5menuContainer_mobileCollection)[data-disabled="true"] + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer select:not(.style-k6eyw6r5menuContainer_mobileCollection)[data-preview~="disabled"] + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow {border-width:2px;border-color:rgba(204, 204, 204, 1);color:#FFFFFF;border:none;}
.style-k6eyw6r5menuContainerarrow {position:absolute;pointer-events:none;top:0;bottom:0;box-sizing:border-box;padding-left:20px;padding-right:20px;height:inherit;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;}
.style-k6eyw6r5menuContainerarrow .style-k6eyw6r5menuContainer_svg_container {width:12px;}
.style-k6eyw6r5menuContainerarrow .style-k6eyw6r5menuContainer_svg_container svg {height:100%;fill:rgba(84, 84, 84, 1);}
.style-k6eyw6r5menuContainer_left-direction {text-align-last:left;}
.style-k6eyw6r5menuContainer_left-direction .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_left-direction select:hover + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_left-direction select[data-preview~="hover"] + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_left-direction select:focus + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_left-direction select[data-preview~="focus"] + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_left-direction[data-preview~="focus"] .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_left-direction select[data-error="true"] + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_left-direction select[data-preview~="error"] + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow {border-left:0;}
.style-k6eyw6r5menuContainer_left-direction .style-k6eyw6r5menuContainerarrow {right:0;}
.style-k6eyw6r5menuContainer_right-direction {text-align-last:right;direction:rtl;}
.style-k6eyw6r5menuContainer_right-direction .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_right-direction select:hover + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_right-direction select[data-preview~="hover"] + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_right-direction select:focus + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_right-direction select[data-preview~="focus"] + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_right-direction[data-preview~="focus"] .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_right-direction select[data-error="true"] + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_right-direction select[data-preview~="error"] + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow {border-right:0;}
.style-k6eyw6r5menuContainer_right-direction .style-k6eyw6r5menuContainerarrow {left:0;}
.style-k6eyw6r5menuContainer_center-direction {text-align-last:left;text-align-last:center;}
.style-k6eyw6r5menuContainer_center-direction .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_center-direction select:hover + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_center-direction select[data-preview~="hover"] + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_center-direction select:focus + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_center-direction select[data-preview~="focus"] + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_center-direction[data-preview~="focus"] .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_center-direction select[data-error="true"] + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow,.style-k6eyw6r5menuContainer_center-direction select[data-preview~="error"] + .style-k6eyw6r5menuContainerarrow {border-left:0;}
.style-k6eyw6r5menuContainer_center-direction .style-k6eyw6r5menuContainerarrow {right:0;}
.style-k6eyw6r5menuContainer_mobileMenuContainer {border:0;}
.style-k6eyw6r5menuContainer_mobileMenuContainer .style-k6eyw6r5menuContainerarrow .style-k6eyw6r5menuContainer_svg_container .style-k6eyw6r5menuContainericon {fill:#888888;}
.style-k6eyw6r5menuContainerlabel {font:normal normal normal 15px/1.3em Enriqueta,serif ; color:#FFFFFF;word-break:break-word;display:inline-block;line-height:1;}
.style-k6eyw6r5menuContainer_required .style-k6eyw6r5menuContainerlabel::after {content:" *";color:transparent;}
.style-k6eyw6r5menuContainer_selector-wrapper {-webkit-box-flex:1;-webkit-flex:1;flex:1;position:relative;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-k6ey72e2">.style-k6ey72e2 {overflow:hidden;}
.style-k6ey72e2 iframe {position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden;}
.style-k6ey72e2 iframe:-webkit-full-screen {min-height:auto !important;}
.style-k6ey72e2preloaderOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.style-k6ey72e2preloaderOverlaycontent {width:100%;height:100%;}
.style-k6ey72e2unavailableMessageOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.style-k6ey72e2unavailableMessageOverlaycontent {width:100%;height:100%;background:rgba(255, 255, 255, 0.9);font-size:0;margin-top:5px;}
.style-k6ey72e2unavailableMessageOverlaytextContainer {color:#373737;font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:14px;display:inline-block;vertical-align:middle;width:100%;margin-top:10px;text-align:center;}
.style-k6ey72e2unavailableMessageOverlayreloadButton {display:inline-block;}
.style-k6ey72e2unavailableMessageOverlay a {color:#0099FF;text-decoration:underline;cursor:pointer;}
.style-k6ey72e2unavailableMessageOverlayiconContainer {display:none;}
.style-k6ey72e2unavailableMessageOverlaydismissButton {display:none;}
.style-k6ey72e2unavailableMessageOverlaytextTitle {font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;display:none;}
.style-k6ey72e2unavailableMessageOverlay[data-state~="hideIframe"] .style-k6ey72e2unavailableMessageOverlay_buttons {opacity:1;}
.style-k6ey72e2unavailableMessageOverlay[data-state~="hideOverlay"] {display:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jotuzp44">.style-jotuzp44bg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-jotuzp44[data-state~="mobileView"] .style-jotuzp44bg {left:10px;right:10px;}
.style-jotuzp44inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="s_DtaksTPAWidgetSkin">.s_DtaksTPAWidgetSkin {overflow:hidden;}
.s_DtaksTPAWidgetSkin iframe {position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden;}
.s_DtaksTPAWidgetSkin iframe:-webkit-full-screen {min-height:auto !important;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinpreloaderOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinpreloaderOverlaycontent {width:100%;height:100%;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlaycontent {width:100%;height:100%;background:rgba(255, 255, 255, 0.9);font-size:0;margin-top:5px;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlaytextContainer {color:#373737;font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:14px;display:inline-block;vertical-align:middle;width:100%;margin-top:10px;text-align:center;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlayreloadButton {display:inline-block;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlay a {color:#0099FF;text-decoration:underline;cursor:pointer;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlayiconContainer {display:none;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlaydismissButton {display:none;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlaytextTitle {font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;display:none;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlay[data-state~="hideIframe"] .s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlay_buttons {opacity:1;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlay[data-state~="hideOverlay"] {display:none;}</style></div><div class="noop visual-focus-on" style="position:relative"><div id="SCROLL_TO_TOP" tabindex="-1" aria-label="top of page" role="region" style="height:0"></div><div id="FONTS_CONTAINER"></div><div id="SITE_BACKGROUND" style="height:100%;top:0;min-height:calc(100vh - 0px);bottom:;right:;position:absolute" class="siteBackground"><div id="SITE_BACKGROUND_previous_noPrev" data-position="absolute" data-align="" data-fitting="" class="siteBackgroundprevious"><div id="SITE_BACKGROUNDpreviousImage" class="siteBackgroundpreviousImage"></div><div id="SITE_BACKGROUNDpreviousVideo" class="siteBackgroundpreviousVideo"></div><div id="SITE_BACKGROUND_previousOverlay_noPrev" class="siteBackgroundpreviousOverlay"></div></div><div id="SITE_BACKGROUND_current_pu866_desktop_bg" style="top:0;height:100%;width:100%;background-color:rgba(255, 255, 255, 1);display:;position:absolute" data-position="absolute" data-align="top" data-fitting="legacy_tile" class="siteBackgroundcurrent"><div id="SITE_BACKGROUND_currentImage_pu866_desktop_bg" style="position:absolute;top:0;height:100%;width:100%" data-type="bgimage" data-height="100%" class="siteBackgroundcurrentImage"></div><div id="SITE_BACKGROUNDcurrentVideo" class="siteBackgroundcurrentVideo"></div><div id="SITE_BACKGROUND_currentOverlay_pu866_desktop_bg" style="position:absolute;top:0;width:100%;height:100%" class="siteBackgroundcurrentOverlay"></div></div></div><div id="SITE_ROOT" class="SITE_ROOT" style="width:100%;min-width:980px;padding-bottom:0;top:0" aria-hidden="false"><div id="masterPage" style="top:0;bottom:;right:;width:100%;position:static;visibility:hidden"><style id="masterPage-content-area-styles">
  
#SITE_HEADER {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#PAGES_CONTAINER {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#CONTROLLER_COMP_CUSTOM_ID {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#SITE_FOOTER {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}</style><header data-is-absolute-layout="true" data-is-mobile="false" data-state="transition-allowed" data-site-width="980" data-header-top="0" style="position:absolute;left:0;margin-left:0;width:100%;min-width:980px;top:0;bottom:;right:;height:295px" class="style-k68ixlfh" id="SITE_HEADER"><div style="left:0;width:100%" id="SITE_HEADERscreenWidthBackground" class="style-k68ixlfhscreenWidthBackground"></div><div id="SITE_HEADERcenteredContent" class="style-k68ixlfhcenteredContent"><div style="margin-left:calc((100% - 980px) / 2);width:980px" id="SITE_HEADERbg" class="style-k68ixlfhbg"></div><div id="SITE_HEADERinlineContent" class="style-k68ixlfhinlineContent"><style id="SITE_HEADER-content-area-styles">
  
#DrpDwnMn0 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}</style><div id="DrpDwnMn0" class="hidden-during-prewarmup style-k83dvuuo" style="overflow-x:hidden;top:226px;bottom:;left:0;right:;width:980px;height:69px;position:absolute" data-stretch-buttons-to-menu-width="true" data-same-width-buttons="false" data-num-items="7" data-menuborder-y="0" data-menubtn-border="0" data-ribbon-els="0" data-label-pad="0" data-ribbon-extra="0" data-drophposition="" data-dropalign="center" dir="ltr" data-state="center notMobile"><nav aria-label="Site" id="DrpDwnMn0navContainer" class="style-k83dvuuonavContainer"><div class="style-k83dvuuo_wrapper"><ul style="text-align:center" id="DrpDwnMn0itemsContainer" class="style-k83dvuuoitemsContainer"><li data-direction="ltr" data-listposition="left" data-data-id="bmi1u9l" class="style-k83dvuuorepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn00"><a data-listposition="left" aria-haspopup="false" href="https://www.osteo-du-sport.fr" target="_self" id="DrpDwnMn00linkElement" class="style-k83dvuuorepeaterButtonlinkElement"><div class="style-k83dvuuorepeaterButton_extra"><div class="style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper"></div></div><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn00bg" class="style-k83dvuuorepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn00label" class="style-k83dvuuorepeaterButtonlabel">ACCUEIL</p></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="dataItem-jaf8bd5i" class="style-k83dvuuorepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn01"><a data-listposition="center" aria-haspopup="true" href="https://www.osteo-du-sport.fr/hypnose-saint-nazaire" target="_self" id="DrpDwnMn01linkElement" class="style-k83dvuuorepeaterButtonlinkElement"><div class="style-k83dvuuorepeaterButton_extra"><div class="style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper"></div></div><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn01bg" class="style-k83dvuuorepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn01label" class="style-k83dvuuorepeaterButtonlabel">HYPNOSE SAINT-NAZAIRE</p></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="bmi1lh0" class="style-k83dvuuorepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn02"><a data-listposition="center" aria-haspopup="true" href="https://www.osteo-du-sport.fr/saint-nazaire" target="_self" id="DrpDwnMn02linkElement" class="style-k83dvuuorepeaterButtonlinkElement"><div class="style-k83dvuuorepeaterButton_extra"><div class="style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper"></div></div><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn02bg" class="style-k83dvuuorepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn02label" class="style-k83dvuuorepeaterButtonlabel">OSTEOPATHE SAINT-NAZAIRE</p></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="dataItem-jnyyk51v" class="style-k83dvuuorepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn03"><a data-listposition="center" aria-haspopup="false" href="https://www.osteo-du-sport.fr/blog" target="_self" id="DrpDwnMn03linkElement" class="style-k83dvuuorepeaterButtonlinkElement"><div class="style-k83dvuuorepeaterButton_extra"><div class="style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper"></div></div><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn03bg" class="style-k83dvuuorepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn03label" class="style-k83dvuuorepeaterButtonlabel">BLOG</p></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="dataItem-j7u7tqty" class="style-k83dvuuorepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn04"><a data-listposition="center" aria-haspopup="false" href="https://www.osteo-du-sport.fr/osteopathe-44-hypnose-44" target="_self" id="DrpDwnMn04linkElement" class="style-k83dvuuorepeaterButtonlinkElement"><div class="style-k83dvuuorepeaterButton_extra"><div class="style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper"></div></div><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn04bg" class="style-k83dvuuorepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn04label" class="style-k83dvuuorepeaterButtonlabel">MEDIAS</p></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="dataItem-j56t5qda" class="style-k83dvuuorepeaterButton" data-state="menu selected idle link notMobile" id="DrpDwnMn05"><a data-listposition="center" aria-haspopup="false" href="https://www.osteo-du-sport.fr/forum" target="_self" id="DrpDwnMn05linkElement" class="style-k83dvuuorepeaterButtonlinkElement"><div class="style-k83dvuuorepeaterButton_extra"><div class="style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper"></div></div><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn05bg" class="style-k83dvuuorepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn05label" class="style-k83dvuuorepeaterButtonlabel">FORUM</p></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="right" data-data-id="bmi1fsd" class="style-k83dvuuorepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn06"><a data-listposition="right" aria-haspopup="true" href="https://www.osteo-du-sport.fr/contact" target="_self" id="DrpDwnMn06linkElement" class="style-k83dvuuorepeaterButtonlinkElement"><div class="style-k83dvuuorepeaterButton_extra"><div class="style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper"></div></div><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn06bg" class="style-k83dvuuorepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn06label" class="style-k83dvuuorepeaterButtonlabel">CONTACT</p></div></a></li><li data-listposition="right" class="style-k83dvuuorepeaterButton" data-state="menu idle header notMobile" id="DrpDwnMn0__more__"><a data-listposition="right" tabindex="0" aria-haspopup="true" id="DrpDwnMn0__more__linkElement" class="style-k83dvuuorepeaterButtonlinkElement"><div class="style-k83dvuuorepeaterButton_extra"><div class="style-k83dvuuorepeaterButton_wrapper"></div></div><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0__more__bg" class="style-k83dvuuorepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0__more__label" class="style-k83dvuuorepeaterButtonlabel">More</p></div></a></li></ul></div><div id="DrpDwnMn0moreButton" class="style-k83dvuuomoreButton"></div><div style="visibility:hidden" data-drophposition="" data-dropalign="center" id="DrpDwnMn0dropWrapper" class="style-k83dvuuodropWrapper"><ul style="visibility:hidden" id="DrpDwnMn0moreContainer" class="style-k83dvuuomoreContainer"></ul></div></nav></div></div></div></header><main tabindex="-1" data-is-mobile="false" data-is-mesh="false" data-site-width="980" style="left:0;margin-left:0;width:100%;min-width:980px;top:0;bottom:;right:;height:909px;position:absolute" class="fc1" data-state="" id="PAGES_CONTAINER"><div style="left:0" id="PAGES_CONTAINERscreenWidthBackground" class="fc1screenWidthBackground"></div><div id="PAGES_CONTAINERcenteredContent" class="fc1centeredContent"><div style="display:none" id="PAGES_CONTAINERbg" class="fc1bg"></div><div id="PAGES_CONTAINERinlineContent" class="fc1inlineContent"><div style="width:100%"><div data-ismobile="false" data-is-mesh-layout="false" style="height:5133px;left:0;min-width:980px;min-height:1160px;top:0;bottom:;right:;width:100%;position:absolute;visibility:hidden" class="style-jotuzp44" id="pu866"><div style="margin-left:calc((100% - 980px) / 2);width:980px" id="pu866bg" class="style-jotuzp44bg"></div><div class="style-jotuzp44inlineContent" id="pu866inlineContent"><style id="pu866-content-area-styles">
  
#TPASection_j56t5pln {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}</style><div style="height:;top:0;bottom:;left:0;right:;width:980px;position:absolute" class="style-j8pnf4gb" id="TPASection_j56t5pln"><div class="TPASection_j56t5pln"><style> ._1Arx3 *:focus{outline:none !important} [dir] ._1Arx3 *:focus{box-shadow:none !important}

 ._1aZpj{position:fixed;top:80px;z-index:999999999999999} [dir=ltr] ._1aZpj{left:50%;transform:translateX(-50%)} [dir=rtl] ._1aZpj{right:50%;transform:translateX(50%)} ._1aZpj .message-enter, ._1aZpj .message-leave-active{opacity:0} ._1aZpj .message-enter-active{transition:opacity 0.2s ease-in} ._1aZpj .message-leave-active{transition:opacity 0.4s ease-in} ._1aZpj .message-enter-active{opacity:1}

 ._2XJjm{position:relative;top:0;display:flex;align-items:flex-start;justify-content:space-between;z-index:6000;font-family:"Avenir Next";font-size:14px;font-weight:500;line-height:1.5;min-width:320px;max-width:480px} [dir=ltr] ._2XJjm{left:50%;transform:translateX(-50%);padding:16px 14px 16px 52px} [dir=rtl] ._2XJjm{right:50%;transform:translateX(50%);padding:16px 52px 16px 14px} .app-mobile ._2XJjm{max-width:320px} [dir=ltr] .app-mobile ._2XJjm{padding:16px 12px 16px 20px} [dir=rtl] .app-mobile ._2XJjm{padding:16px 20px 16px 12px} ._2XJjm._3VQrW{color:#fff} [dir] ._2XJjm._3VQrW{background:#ff5331} ._2XJjm._1VAf8{justify-content:center} ._3ZI8l{line-height:20px} ._2HID8{width:24px;height:24px;display:flex;flex-shrink:0;justify-content:center} [dir] ._2HID8{border:0;padding:0;background:none} [dir=ltr] ._2HID8{margin:-2px 0 -2px 32px} [dir=rtl] ._2HID8{margin:-2px 32px -2px 0} [dir=ltr] ._2HID8._2sEKJ{margin-left:12px} [dir=rtl] ._2HID8._2sEKJ{margin-right:12px} ._2HID8:hover{opacity:0.8} [dir] ._2HID8:hover{cursor:pointer} ._2HID8:focus{outline:0} ._2HID8._3VQrW{fill:#fff} ._2tejC{visibility:hidden}

 .pYhD3{color:inherit;text-decoration:underline !important}

 .PfdRR{position:fixed;z-index:999999999999999} [dir=ltr] .PfdRR{left:50%;transform:translateX(-50%)} [dir=rtl] .PfdRR{right:50%;transform:translateX(50%)} .app-mobile .PfdRR{bottom:0} .app-desktop .PfdRR{top:80px}

 ._1MfyE{position:fixed;top:0;bottom:0;z-index:99999999999999} [dir=ltr] ._1MfyE{left:0;right:0} [dir=rtl] ._1MfyE{right:0;left:0} ._2zoLI{position:fixed;z-index:99999999999999} [dir=ltr] ._2zoLI{left:0;right:0} [dir=rtl] ._2zoLI{right:0;left:0} .modal-enter ._6tmGS, .modal-leave-active ._6tmGS{opacity:0} [dir] .modal-enter ._6tmGS._1hR4W ._1rSnS, [dir] .modal-leave-active ._6tmGS._1hR4W ._1rSnS{transform:translate3d(0, -30%, 0)} [dir] .modal-enter ._6tmGS._2s5OP ._1rSnS, [dir] .modal-leave-active ._6tmGS._2s5OP ._1rSnS{transform:translate3d(0, 30%, 0)} .modal-enter ._6tmGS._3kWbb ._1rSnS, .modal-leave-active ._6tmGS._3kWbb ._1rSnS{/*!rtl:begin:ignore*//*!rtl:end:ignore*/} [dir=ltr] .modal-enter ._6tmGS._3kWbb ._1rSnS, [dir=ltr] .modal-leave-active ._6tmGS._3kWbb ._1rSnS{transform:translate3d(30%, 0, 0);} [dir=rtl] .modal-enter ._6tmGS._3kWbb ._1rSnS, [dir=rtl] .modal-leave-active ._6tmGS._3kWbb ._1rSnS{transform:translate3d(-30%, 0, 0);} .modal-enter-active ._6tmGS, .modal-leave-active ._6tmGS{transition:opacity 0.2s ease-in} .modal-enter-active ._6tmGS._1hR4W ._1rSnS, .modal-leave-active ._6tmGS._1hR4W ._1rSnS{transition:transform 0.2s ease-in} .modal-enter-active ._6tmGS._2s5OP ._1rSnS, .modal-leave-active ._6tmGS._2s5OP ._1rSnS{transition:transform 0.2s ease-in} .modal-enter-active ._6tmGS._3kWbb ._1rSnS, .modal-leave-active ._6tmGS._3kWbb ._1rSnS{transition:transform 0.2s ease-in} .modal-enter-active ._6tmGS{opacity:1} [dir] .modal-enter-active ._6tmGS._1hR4W ._1rSnS{transform:translate3d(0, 0, 0)} [dir] .modal-enter-active ._6tmGS._2s5OP ._1rSnS{transform:translate3d(0, 0, 0)} .modal-enter-active ._6tmGS._3kWbb ._1rSnS{/*!rtl:begin:ignore*//*!rtl:end:ignore*/} [dir] .modal-enter-active ._6tmGS._3kWbb ._1rSnS{transform:translate3d(0, 0, 0);}

 ._2OKxY{box-sizing:border-box;-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale} ._2OKxY *{-webkit-tap-highlight-color:rgba(0,0,0,0)} ._2OKxY *, ._2OKxY *::before, ._2OKxY *::after{box-sizing:inherit} ._2OKxY a, ._2OKxY a:visited{text-decoration:none} ._2OKxY textarea{font-family:inherit} .forum-content-compact-font{font-size:12px} .forum-content-large-font{font-size:16px;line-height:normal !important} .forum-content-medium-font{line-height:normal !important} .forum-content-small-font{line-height:normal !important} .forum-content-classic-font{line-height:normal !important} .forum-title-large-font{line-height:normal !important} .forum-title-classic-font{line-height:normal !important} [dir] .focused-comment-background-color{background-color:var(--focused-color) !important} [dir=ltr] .focused-comment-background-color{box-shadow:12px 0px 0px 0px var(--focused-color),-12px 0px 0px 0px var(--focused-color)} [dir=rtl] .focused-comment-background-color{box-shadow:-12px 0px 0px 0px var(--focused-color),12px 0px 0px 0px var(--focused-color)} .invalid-app-state-page-title{line-height:normal !important}

 ._1yobM{font-size:12px;position:fixed;bottom:0;z-index:2147483647;text-transform:capitalize;display:flex;flex-direction:row} [dir] ._1yobM{text-align:center} [dir=ltr] ._1yobM{right:0} [dir=rtl] ._1yobM{left:0} ._1BzCv{-o-border-image:initial;border-image:initial;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} [dir] ._1BzCv{padding:6px;border-width:2px;border-style:solid;border-color:black;border-radius:4px;background-color:#BBDEFB;cursor:pointer} [dir=ltr] ._1BzCv{margin-left:4px} [dir=rtl] ._1BzCv{margin-right:4px}

 ._1W1_h{display:flex;flex-direction:column;flex:1 0 auto} [dir] .app-desktop ._1W1_h{margin-top:0;padding-bottom:0} [dir] ._1W1_h.e0SnY{margin-top:0;padding-bottom:0} [dir] ._1W1_h.OEdPW{margin-top:0}

 ._3Cioj{height:1px;opacity:0.2} ._3Cioj._34O0f{height:6px} ._1ndBp{width:1px;height:100%;opacity:0.2;flex:0 0 1px;flex-shrink:0} .qhpkW{width:3px;height:3px} [dir] .qhpkW{border-radius:50%} .LgbeI{clip:rect(1px, 1px, 1px, 1px);-webkit-clip-path:inset(50%) !important;clip-path:inset(50%) !important;height:1px !important;overflow:hidden !important;position:absolute !important;width:1px !important;white-space:nowrap !important} [dir] .LgbeI{border:0 !important;margin:-1px !important;padding:0 !important}

 ._3B4f7{display:flex;justify-content:center} .app-desktop ._3B4f7{min-height:450px}

 ._3GQpe{display:flex;align-items:center;justify-content:center;flex-direction:column;flex-grow:1} [dir] ._3GQpe{padding:36px 24px;text-align:center} .app-desktop ._3GQpe{height:450px;max-width:940px} [dir] .app-desktop ._3GQpe{border-style:solid;margin:20px auto;padding:0} .f06c5{font-size:20px;line-height:1} [dir] .f06c5{margin-bottom:18px} .app-desktop .f06c5{font-size:32px;max-width:620px;line-height:1.5} ._3ZOpP{line-height:1.5;font-size:14px} .app-desktop ._3ZOpP{max-width:620px;font-size:16px} ._3eHZH{font-size:18px} [dir] ._3eHZH{margin-top:18px} [dir] .app-desktop ._3eHZH{margin-top:48px} .app-mobile ._3eHZH{width:100%}

 .lC6oK{position:absolute;z-index:100000;pointer-events:none;white-space:nowrap} [dir] .lC6oK{padding:14px 24px;border:1px solid} ._2iDF_{font-size:14px;line-height:1.5;opacity:0.8} ._3PV9p{position:absolute;top:100%;width:18px;height:12px;overflow:hidden} [dir=ltr] ._3PV9p{margin-left:auto;margin-right:auto;left:0;right:0} [dir=rtl] ._3PV9p{margin-right:auto;margin-left:auto;right:0;left:0} ._2Hgt7{position:absolute;top:-5px;width:10px;height:10px} [dir] ._2Hgt7{border:1px solid} [dir=ltr] ._2Hgt7{left:4px;transform:rotate(45deg)} [dir=rtl] ._2Hgt7{right:4px;transform:rotate(-45deg)}

@-webkit-keyframes _9SBcq{0%{transform:rotate(0deg);box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}5%,95%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}10%,59%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, -0.087em -0.825em 0 -0.42em, -0.173em -0.812em 0 -0.44em, -0.256em -0.789em 0 -0.46em, -0.297em -0.775em 0 -0.477em}20%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, -0.338em -0.758em 0 -0.42em, -0.555em -0.617em 0 -0.44em, -0.671em -0.488em 0 -0.46em, -0.749em -0.34em 0 -0.477em}38%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, -0.377em -0.74em 0 -0.42em, -0.645em -0.522em 0 -0.44em, -0.775em -0.297em 0 -0.46em, -0.82em -0.09em 0 -0.477em}100%{transform:rotate(360deg);box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}}@-webkit-keyframes _3wMui{0%{transform:rotate(0deg);box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}5%,95%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}10%,59%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0.087em -0.825em 0 -0.42em, 0.173em -0.812em 0 -0.44em, 0.256em -0.789em 0 -0.46em, 0.297em -0.775em 0 -0.477em}20%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0.338em -0.758em 0 -0.42em, 0.555em -0.617em 0 -0.44em, 0.671em -0.488em 0 -0.46em, 0.749em -0.34em 0 -0.477em}38%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0.377em -0.74em 0 -0.42em, 0.645em -0.522em 0 -0.44em, 0.775em -0.297em 0 -0.46em, 0.82em -0.09em 0 -0.477em}100%{transform:rotate(-360deg);box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}}@keyframes _9SBcq{0%{transform:rotate(0deg);box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}5%,95%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}10%,59%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, -0.087em -0.825em 0 -0.42em, -0.173em -0.812em 0 -0.44em, -0.256em -0.789em 0 -0.46em, -0.297em -0.775em 0 -0.477em}20%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, -0.338em -0.758em 0 -0.42em, -0.555em -0.617em 0 -0.44em, -0.671em -0.488em 0 -0.46em, -0.749em -0.34em 0 -0.477em}38%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, -0.377em -0.74em 0 -0.42em, -0.645em -0.522em 0 -0.44em, -0.775em -0.297em 0 -0.46em, -0.82em -0.09em 0 -0.477em}100%{transform:rotate(360deg);box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}}@keyframes _3wMui{0%{transform:rotate(0deg);box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}5%,95%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}10%,59%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0.087em -0.825em 0 -0.42em, 0.173em -0.812em 0 -0.44em, 0.256em -0.789em 0 -0.46em, 0.297em -0.775em 0 -0.477em}20%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0.338em -0.758em 0 -0.42em, 0.555em -0.617em 0 -0.44em, 0.671em -0.488em 0 -0.46em, 0.749em -0.34em 0 -0.477em}38%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0.377em -0.74em 0 -0.42em, 0.645em -0.522em 0 -0.44em, 0.775em -0.297em 0 -0.46em, 0.82em -0.09em 0 -0.477em}100%{transform:rotate(-360deg);box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}} ._3-clJ{position:relative} .rFYrt{position:relative;display:inline-block;height:42px;vertical-align:middle;white-space:nowrap;min-width:124px;max-width:300px} [dir] .rFYrt{margin:0;padding:0 24px;border:0;border-style:none;cursor:pointer} .app-desktop .rFYrt{min-width:130px} .rFYrt._2-USd{text-decoration:underline} .rFYrt._2ly-N{min-width:100px} .rFYrt._2B-wq{min-width:100px} .rFYrt._2o37D{width:auto;min-width:initial;max-width:initial} [dir=ltr] .rFYrt._1IUzZ{padding-left:0;padding-right:0} [dir=rtl] .rFYrt._1IUzZ{padding-right:0;padding-left:0} .rFYrt.nfcGU{height:36px;max-width:240px} [dir] .rFYrt.nfcGU{padding:0 18px} .rFYrt.SoXZ1{height:32px} [dir] .rFYrt._3plV8{border-style:solid;border-width:1px;background-color:rgba(0,0,0,0)} [dir] .rFYrt.N8PiM{border-style:none} .rFYrt:hover{opacity:0.8} .rFYrt[disabled], .rFYrt._3wRgP{opacity:0.5} [dir] .rFYrt[disabled], [dir] .rFYrt._3wRgP{cursor:inherit} .rFYrt:active:not([disabled]):not(._3wRgP)::after{content:'';width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;pointer-events:none} [dir] .rFYrt:active:not([disabled]):not(._3wRgP)::after{background-color:rgba(0,0,0,0.2)} [dir=ltr] .rFYrt:active:not([disabled]):not(._3wRgP)::after{left:0} [dir=rtl] .rFYrt:active:not([disabled]):not(._3wRgP)::after{right:0} ._3LiYl{height:100%;width:100%;display:flex;align-items:center;justify-content:center;font-size:14px}

 .hRNBA{flex:0 0 auto;display:flex;justify-content:center;align-items:center} ._3tU9m{display:inline-block;width:10px;height:10px;opacity:0} [dir] ._3tU9m{border-radius:100%;margin:18px 2px} ._3tU9m._33lAq{width:8px;height:8px} [dir] ._3tU9m._33lAq{margin:0 2px} [dir=ltr] ._3tU9m:nth-child(1){-webkit-animation:_3_6BT 1s ease-in-out infinite;animation:_3_6BT 1s ease-in-out infinite} [dir=rtl] ._3tU9m:nth-child(1){-webkit-animation:_3_6BT 1s ease-in-out infinite;animation:_3_6BT 1s ease-in-out infinite} [dir=ltr] ._3tU9m:nth-child(2){-webkit-animation:_3_6BT 1s ease-in-out 0.33s infinite;animation:_3_6BT 1s ease-in-out 0.33s infinite} [dir=rtl] ._3tU9m:nth-child(2){-webkit-animation:_3_6BT 1s ease-in-out 0.33s infinite;animation:_3_6BT 1s ease-in-out 0.33s infinite} [dir=ltr] ._3tU9m:nth-child(3){-webkit-animation:_3_6BT 1s ease-in-out 0.66s infinite;animation:_3_6BT 1s ease-in-out 0.66s infinite} [dir=rtl] ._3tU9m:nth-child(3){-webkit-animation:_3_6BT 1s ease-in-out 0.66s infinite;animation:_3_6BT 1s ease-in-out 0.66s infinite}@-webkit-keyframes _3_6BT{0%,100%{opacity:0}60%{opacity:1}}@keyframes _3_6BT{0%,100%{opacity:0}60%{opacity:1}}

 ._3yhTO{display:flex;justify-content:center;align-items:center} [dir] ._3yhTO{margin:30px 0 374px}

 ._3fQvL{position:absolute;top:0;width:100%;z-index:1} ._3fQvL.oVnRs{opacity:0;transition:opacity .8s}

 .GNZwK{width:100%;position:relative}

 .RVCT4{opacity:0;z-index:2} .RVCT4._2_xc6{opacity:1;transition:opacity .8s}

@media (min-width: 940px){ [dir] ._20vVa{margin:0 auto}} ._20vVa ._1-Iw1{color:inherit;font:inherit;text-decoration:underline} .JgIB6{font-weight:bold}

@media (min-width: 940px){ [dir] ._2LiWF{margin:20px}}@media (min-width: 940px){ ._3eWLN{max-width:940px} [dir] ._3eWLN{margin:0 auto}}

 [dir] .Rzz9B{margin-top:21px}@media (min-width: 940px){ [dir] .Rzz9B{margin-top:26px}} ._3L_Uj{width:100%;vertical-align:middle} [dir] ._3L_Uj{cursor:pointer} ._3L_Uj:active::after{content:'';width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;pointer-events:none} [dir] ._3L_Uj:active::after{background-color:rgba(0,0,0,0.3)} [dir=ltr] ._3L_Uj:active::after{left:0} [dir=rtl] ._3L_Uj:active::after{right:0}

 ._2LXiY{width:100%;overflow:hidden} [dir] ._2LXiY{border-radius:50%;background:url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='1000' height='1000' viewBox='0 0 1000 1000'%3E %3Cdefs%3E %3Cstyle%3E .cls-1 %7B fill: %23cccccc; %7D .cls-2 %7B fill: %23a0a09f; fill-rule: evenodd; %7D %3C/style%3E %3C/defs%3E %3Ccircle class='cls-1' cx='500' cy='500' r='500'/%3E %3Cpath id='Forma_1' data-name='Forma 1' class='cls-2' d='M830.8,874.927c-77.344-60.8-187.181-104.877-227.88-111.347-20.335-3.233-20.8-59.1-20.8-59.1s59.746-59.106,72.768-138.584c35.029,0,56.666-84.5,21.631-114.226C677.986,420.37,721.551,206,501,206S324.015,420.37,325.473,451.666c-35.033,29.729-13.4,114.226,21.632,114.226,13.021,79.478,72.77,138.584,72.77,138.584s-0.464,55.871-20.8,59.1c-40.883,6.5-151.537,50.943-228.934,112.176C65.84,784.12,0,649.751,0,500,0,223.858,223.858,0,500,0s500,223.858,500,500C1000,649.3,934.559,783.311,830.8,874.927ZM500,1000h0Z'/%3E %3C/svg%3E") no-repeat center;background-size:cover} [dir] ._2LXiY:active::after{background-color:rgba(0,0,0,0.3)} ._2LXiY::after{content:"";display:block} [dir] ._2LXiY::after{padding-bottom:100%}

 ._14_Ju{display:flex;align-items:center;width:24px;height:24px} .app-desktop ._14_Ju{width:40px;height:40px} ._14_Ju._1dUOi{width:20px;height:20px} ._14_Ju._2X6nY{width:24px;height:24px} ._14_Ju._2AK9S{width:40px;height:40px}@media (min-width: 940px){ ._14_Ju._2AK9S{min-width:60px;min-height:60px}} ._14_Ju._2fHS3{width:40px;height:40px}@media (min-width: 940px){ ._14_Ju._2fHS3{width:80px;height:80px}} ._14_Ju.lzwKC{width:24px;height:24px}@media (min-width: 940px){ ._14_Ju.lzwKC{width:30px;height:30px}} ._14_Ju.QmfPV{width:20px;height:20px}@media (min-width: 940px){ ._14_Ju.QmfPV{width:30px;height:30px}} ._14_Ju._1eG29{width:40px;height:40px} ._14_Ju._28gI0{width:32px;height:32px}@media (min-width: 940px){ ._14_Ju._28gI0{width:24px;height:24px}} ._14_Ju.HFev0{width:30px;height:30px} ._14_Ju._2pMIR{width:30px;height:30px} ._14_Ju._8BF8S{width:28px;height:28px}

 ._2udjW{opacity:0.8} .app-mobile ._2udjW{white-space:nowrap;overflow:hidden;display:inherit;text-overflow:ellipsis}

 ._2c_Py{font-size:12px;opacity:1;display:flex} [dir] ._2c_Py.slbe7{margin-top:4px} ._1j8Hr{display:flex;align-items:center;flex-shrink:0} [dir] .PSSaj{margin:0 -8px} ._2ZSgf{display:inline !important} ._20tEd{display:flex;align-items:center;max-width:100px}

 .members-badges-lib-style-wrapper .wrapper{height:20px} [dir] .members-badges-lib-style-wrapper .wrapper{padding:0 8px;cursor:default} [dir] .members-badges-lib-style-wrapper .wrapper.pointer{cursor:pointer} .members-badges-lib-style-wrapper .wrapper.large.name-icon, .members-badges-lib-style-wrapper .wrapper.medium.name-icon{height:24px} .members-badges-lib-style-wrapper .wrapper.tiny.name-icon{height:16px} .members-badges-lib-style-wrapper .wrapper.tiny.icon-only{height:24px;width:24px} [dir] .members-badges-lib-style-wrapper .wrapper.tiny.icon-only{padding:0} .members-badges-lib-style-wrapper .wrapper.small.icon-only{height:32px;width:32px} [dir] .members-badges-lib-style-wrapper .wrapper.small.icon-only{padding:0} .members-badges-lib-style-wrapper .wrapper.medium.icon-only{height:36px;width:36px} [dir] .members-badges-lib-style-wrapper .wrapper.medium.icon-only{padding:0} .members-badges-lib-style-wrapper .wrapper.large.icon-only{height:40px;width:40px} [dir] .members-badges-lib-style-wrapper .wrapper.large.icon-only{padding:0} [dir] .members-badges-lib-style-wrapper .wrapper.no-background.icon-only{background-color:transparent !important} .members-badges-lib-style-wrapper .wrapper.no-background.icon-only.tiny{height:14px;width:18px} .members-badges-lib-style-wrapper .wrapper.no-background.icon-only.small{height:20px;width:24px} .members-badges-lib-style-wrapper .wrapper.no-background.icon-only.medium{height:24px;width:28px} .members-badges-lib-style-wrapper .wrapper.no-background.icon-only.large{height:28px;width:32px} .members-badges-lib-style-wrapper .inner{display:flex;justify-content:center;align-items:center;height:100%} .members-badges-lib-style-wrapper .icon{height:12px;max-width:30px;display:flex;justify-content:center;align-items:center;flex:1 0 auto} [dir=ltr] .members-badges-lib-style-wrapper .icon{margin-right:4px} [dir=rtl] .members-badges-lib-style-wrapper .icon{margin-left:4px} .members-badges-lib-style-wrapper .icon.large.name-icon, .members-badges-lib-style-wrapper .icon.medium.name-icon{height:16px} .members-badges-lib-style-wrapper .icon.tiny.icon-only{height:14px;width:14px;max-width:14px} [dir=ltr] .members-badges-lib-style-wrapper .icon.tiny.icon-only{margin-right:0} [dir=rtl] .members-badges-lib-style-wrapper .icon.tiny.icon-only{margin-left:0} .members-badges-lib-style-wrapper .icon.small.icon-only{height:20px;width:20px;max-width:20px} [dir=ltr] .members-badges-lib-style-wrapper .icon.small.icon-only{margin-right:0} [dir=rtl] .members-badges-lib-style-wrapper .icon.small.icon-only{margin-left:0} .members-badges-lib-style-wrapper .icon.medium.icon-only{height:24px;width:24px;max-width:24px} [dir=ltr] .members-badges-lib-style-wrapper .icon.medium.icon-only{margin-right:0} [dir=rtl] .members-badges-lib-style-wrapper .icon.medium.icon-only{margin-left:0} .members-badges-lib-style-wrapper .icon.large.icon-only{height:28px;width:28px;max-width:28px} [dir=ltr] .members-badges-lib-style-wrapper .icon.large.icon-only{margin-right:0} [dir=rtl] .members-badges-lib-style-wrapper .icon.large.icon-only{margin-left:0} .members-badges-lib-style-wrapper .icon>svg{max-width:100%;max-height:100%;width:inherit;height:inherit;display:block} .members-badges-lib-style-wrapper .text{font-size:12px;line-height:16px;font-weight:500;white-space:nowrap} .members-badges-lib-style-wrapper .text.truncated{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}

 .members-badges-lib-tooltip-style-wrapper .tooltip-wrapper{color:white;top:0;z-index:999;font-size:14px;line-height:20px;font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;pointer-events:none} [dir] .members-badges-lib-tooltip-style-wrapper .tooltip-wrapper{background:#212121;padding:4px 12px;border-radius:2px;transform-origin:top center;margin:8px 0;box-shadow:0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.12),0 0 4px 0 rgba(0,0,0,0.1);border:solid 1px rgba(255,255,255,0.38)} [dir=ltr] .members-badges-lib-tooltip-style-wrapper .tooltip-wrapper{left:0} [dir=rtl] .members-badges-lib-tooltip-style-wrapper .tooltip-wrapper{right:0} .members-badges-lib-tooltip-style-wrapper .tooltip-wrapper::after{content:'';width:0px;height:0px;top:0;position:absolute} [dir] .members-badges-lib-tooltip-style-wrapper .tooltip-wrapper::after{border:6px solid transparent} [dir=ltr] .members-badges-lib-tooltip-style-wrapper .tooltip-wrapper::after{left:0} [dir=rtl] .members-badges-lib-tooltip-style-wrapper .tooltip-wrapper::after{right:0} .members-badges-lib-tooltip-style-wrapper .tooltip-wrapper[data-placement*=bottom]::after{top:-12px} [dir] .members-badges-lib-tooltip-style-wrapper .tooltip-wrapper[data-placement*=bottom]::after{border-bottom-color:#212121} [dir=ltr] .members-badges-lib-tooltip-style-wrapper .tooltip-wrapper[data-placement*=bottom]::after{left:50%;transform:translateX(-50%)} [dir=rtl] .members-badges-lib-tooltip-style-wrapper .tooltip-wrapper[data-placement*=bottom]::after{right:50%;transform:translateX(50%)} .members-badges-lib-tooltip-style-wrapper .tooltip-wrapper[data-placement*=top]::after{top:100%} [dir] .members-badges-lib-tooltip-style-wrapper .tooltip-wrapper[data-placement*=top]::after{border-top-color:#212121} [dir=ltr] .members-badges-lib-tooltip-style-wrapper .tooltip-wrapper[data-placement*=top]::after{left:50%;transform:translateX(-50%)} [dir=rtl] .members-badges-lib-tooltip-style-wrapper .tooltip-wrapper[data-placement*=top]::after{right:50%;transform:translateX(50%)}

 .members-badge-list-lib-style-wrapper .badge-list-wrapper{display:flex;flex-wrap:wrap;position:relative;overflow:hidden} [dir] .members-badge-list-lib-style-wrapper .badge-list-wrapper>div{margin-bottom:4px} [dir=ltr] .members-badge-list-lib-style-wrapper .badge-list-wrapper>div{margin-left:2px;margin-right:2px} [dir=rtl] .members-badge-list-lib-style-wrapper .badge-list-wrapper>div{margin-right:2px;margin-left:2px} .members-badge-list-lib-style-wrapper .badge-list-wrapper.center{justify-content:center} .members-badge-list-lib-style-wrapper .badge-list-wrapper.left{justify-content:flex-start} [dir=ltr] .members-badge-list-lib-style-wrapper .badge-list-wrapper.left>div:first-child{margin-left:0px} [dir=rtl] .members-badge-list-lib-style-wrapper .badge-list-wrapper.left>div:first-child{margin-right:0px} .members-badge-list-lib-style-wrapper .remainder{display:flex;align-items:center;justify-content:center;font-size:12px;line-height:12px;box-sizing:border-box;min-width:30px;height:20px} [dir] .members-badge-list-lib-style-wrapper .remainder{border:1px solid black;padding:0 8px;cursor:default;margin-bottom:4px} [dir=ltr] .members-badge-list-lib-style-wrapper .remainder{margin-left:2px;margin-right:2px} [dir=rtl] .members-badge-list-lib-style-wrapper .remainder{margin-right:2px;margin-left:2px} [dir] .members-badge-list-lib-style-wrapper .remainder.pointer{cursor:pointer} [dir] .members-badge-list-lib-style-wrapper .remainder.icon-only.no-border{border:none} .members-badge-list-lib-style-wrapper .remainder.icon-only.tiny{height:24px;min-width:24px} .members-badge-list-lib-style-wrapper .remainder.icon-only.small{height:32px;min-width:32px} .members-badge-list-lib-style-wrapper .remainder.icon-only.medium{height:36px;min-width:36px} .members-badge-list-lib-style-wrapper .remainder.icon-only.large{height:40px;min-width:40px} .members-badge-list-lib-style-wrapper .remainder.icon-only.no-background.tiny{height:14px;min-width:14px} .members-badge-list-lib-style-wrapper .remainder.icon-only.no-background.small{height:20px;min-width:20px} .members-badge-list-lib-style-wrapper .remainder.icon-only.no-background.medium{height:24px;min-width:24px} .members-badge-list-lib-style-wrapper .remainder.icon-only.no-background.large{height:28px;min-width:28px} .members-badge-list-lib-style-wrapper .remainder.name-icon.tiny{height:16px} .members-badge-list-lib-style-wrapper .remainder.name-icon.large, .members-badge-list-lib-style-wrapper .remainder.name-icon.medium{height:24px} .members-badge-list-lib-style-wrapper .textRemainderWrapper{display:flex;justify-content:center;font-size:12px;line-height:16px} [dir] .members-badge-list-lib-style-wrapper .textRemainderWrapper{margin-top:8px} .members-badge-list-lib-style-wrapper .textRemainderWrapper>*{display:flex;justify-content:center;align-items:center} [dir] .members-badge-list-lib-style-wrapper .textRemainderWrapper>*{cursor:pointer} [dir=ltr] .members-badge-list-lib-style-wrapper .textRemainderWrapper>*>*{margin-right:4px} [dir=rtl] .members-badge-list-lib-style-wrapper .textRemainderWrapper>*>*{margin-left:4px}

 .z0m6j{display:inline-block;width:100%} ._22PhX{opacity:.8} ._3rw_e{max-width:130px}

 ._3LDKX{display:inline;height:16px;width:16px;opacity:.5} [dir=ltr] ._3LDKX{margin-left:4px} [dir=rtl] ._3LDKX{margin-right:4px}

 ._31l-O{display:flex;align-items:center} .LXBdL{align-items:center;font-size:12px;line-height:16px;white-space:nowrap} .app-desktop ._1sTjC .LXBdL{font-size:16px} .app-desktop ._3HF6T .LXBdL{font-size:14px} .app-desktop ._1ccuS .LXBdL{font-size:14px} .-mPAe{display:flex;flex-direction:column;overflow:hidden} [dir=ltr] .-mPAe{padding-left:8px} [dir=rtl] .-mPAe{padding-right:8px} [dir=ltr] .app-desktop .-mPAe{padding-left:12px} [dir=rtl] .app-desktop .-mPAe{padding-right:12px} .app-desktop ._2syJf .-mPAe{font-weight:normal} ._1_vuc{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis} .app-desktop ._1_vuc{display:flex;align-items:center} ._349B9 ._1_vuc{display:flex;align-items:center} .app-desktop ._2syJf ._1_vuc{font-weight:300} .Nrvl9{overflow:hidden} [dir] ._1cpII{cursor:pointer} .i1UAe{display:flex} ._1zT4G{flex-shrink:0} ._1d5Ko{display:flex;align-items:center}

 ._2jKCS{font-size:0;width:100%;height:100%;display:flex;align-items:center;justify-items:center} [dir] ._2jKCS{border:0;padding:0;cursor:pointer} [dir=ltr] ._2jKCS{background:0 0} [dir=rtl] ._2jKCS{background:100% 0} .LTwPD{position:relative;display:flex;justify-content:center;align-items:center;height:24px;width:24px;flex-shrink:0} .LTwPD._38M7p{height:19px;width:19px} .YLGRh{display:flex;flex-direction:column;position:absolute;top:25px;z-index:900;min-width:200px} [dir] .YLGRh{cursor:default;border-radius:2px;box-shadow:0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.1),0 0 4px 0 rgba(0,0,0,0.1);border:solid 1px rgba(255,255,255,0.25);padding:20px 0} ._38M7p .YLGRh{top:20px} .sameS .YLGRh{top:36px} .x9vcH{top:auto !important;bottom:25px} ._38M7p .x9vcH{bottom:20px} .sameS .x9vcH{bottom:36px}

 ._1I1QO{width:100%;display:block} [dir] ._1I1QO{cursor:pointer;border:0;padding:0} [dir=ltr] ._1I1QO{background:0 0} [dir=rtl] ._1I1QO{background:100% 0} .app-mobile ._1I1QO{height:48px} ._1I1QO svg, ._1I1QO div, ._1I1QO span{color:currentColor;fill:currentColor} [dir] ._2pbjj{padding:0 20px} [dir] .app-desktop ._2pbjj+._2pbjj{margin-top:16px} ._7zkTp{display:flex;align-items:center} ._3yS8x{font-size:14px;white-space:nowrap;flex-grow:1} [dir=ltr] ._3yS8x{margin-left:12px;text-align:left} [dir=rtl] ._3yS8x{margin-right:12px;text-align:right} ._2fPXq ._3yS8x{font-size:12px} ._2GYnm{display:flex;align-items:center;justify-content:center;width:24px;height:24px} ._1I1QO:last-child ._3ES5V{display:none} [dir] ._1I1QO:last-child ._3ES5V{border-bottom:1px solid rgba(47,46,46,0.05)}

 ._23zYH{stroke:currentColor !important} ._3RleN{fill:currentColor !important}

 ._1ganZ{height:1px;width:calc(100% - 32px)} [dir=ltr] ._1ganZ{margin:20px 0 20px 16px} [dir=rtl] ._1ganZ{margin:20px 16px 20px 0} .app-mobile ._1ganZ{width:100%} [dir] .app-mobile ._1ganZ{margin:10px 0}

 .Gdumo{z-index:1000;position:absolute;white-space:normal} [dir] .Gdumo{padding:8px 18px;border:1px solid} ._11EMY{display:block;position:absolute;bottom:-5px;width:7px;height:7px} [dir] ._11EMY{border-bottom:1px solid;background-color:inherit;border-color:inherit} [dir=ltr] ._11EMY{left:50%;margin-left:-4px;border-right:1px solid;border-right-color:inherit;transform:rotate(45deg)} [dir=rtl] ._11EMY{right:50%;margin-right:-4px;border-left:1px solid;border-left-color:inherit;transform:rotate(-45deg)} .hSR-i ._11EMY, ._3VKyu ._11EMY{top:50%;bottom:unset} [dir=ltr] .hSR-i ._11EMY, [dir=ltr] ._3VKyu ._11EMY{right:0;margin:-4px -5px 0 0;left:unset;transform:rotate(-45deg)} [dir=rtl] .hSR-i ._11EMY, [dir=rtl] ._3VKyu ._11EMY{left:0;margin:-4px 0 0 -5px;right:unset;transform:rotate(45deg)}

 ._3Fnwu{z-index:9999999999}

 ._3DP0Y{display:flex;align-items:center}

 ._2uwD1{display:flex;align-items:flex-start;justify-content:space-between} [dir] ._2uwD1{padding:12px 18px 12px} .app-desktop ._2uwD1{white-space:nowrap} [dir] .app-desktop ._2uwD1{padding:18px 20px} [dir] ._2uwD1.xsS9i{padding:12px 16px 8px} [dir] .app-desktop ._2uwD1.xsS9i{padding:0} ._2uwD1.D7LDo{font-size:12px;line-height:1.33} [dir] ._2uwD1.D7LDo{padding:20px 20px 12px 20px} [dir] .app-desktop ._2uwD1.lNsk1{padding:18px 100px} [dir] .app-desktop ._2uwD1._1iksu{padding:20px 20px 12px 20px} ._35gyg{font-size:12px;display:flex;align-items:center} [dir=ltr] ._35gyg{margin-left:auto} [dir=rtl] ._35gyg{margin-right:auto} .app-desktop .xsS9i ._35gyg{font-size:14px} ._305fv{display:flex;align-items:center} ._34pBf{height:19px} [dir=ltr] ._34pBf{margin-left:9px} [dir=rtl] ._34pBf{margin-right:9px} [dir] ._1plQi{transform:translateZ(0)} ._1tCTK{display:flex;align-items:center} ._1plQi.post-header-icons-leave-active, ._1plQi.post-header-icons-enter-active{transition:max-width 0.2s} ._1plQi.post-header-icons-leave-active ._34pBf, ._1plQi.post-header-icons-enter-active ._34pBf{transition:transform 0.2s} ._1plQi.post-header-icons-leave, ._1plQi.post-header-icons-enter.post-header-icons-enter-active{max-width:22px} [dir] ._1plQi.post-header-icons-leave ._34pBf, [dir] ._1plQi.post-header-icons-enter.post-header-icons-enter-active ._34pBf{transform:scale3d(1, 1, 0)} ._1plQi.post-header-icons-leave.post-header-icons-leave-active, ._1plQi.post-header-icons-enter{max-width:0} [dir] ._1plQi.post-header-icons-leave.post-header-icons-leave-active ._34pBf, [dir] ._1plQi.post-header-icons-enter ._34pBf{transform:scale3d(0, 0, 0)} ._1Otyj, ._2bRra{opacity:0.1;overflow-y:hidden} [dir] ._1Otyj, [dir] ._2bRra{transform:scale3d(0.1, 0.1, 1)} ._31eCR, ._2M3UZ{opacity:1;transition:all 0.4s ease-in} [dir] ._31eCR, [dir] ._2M3UZ{transform:scale3d(1, 1, 1)}

 ._2t4ET{position:relative;display:flex;align-items:center;height:24px;width:24px} ._2t4ET._3tPAA{height:19px;width:19px}

 ._3tpGN{display:inline} ._3tpGN ._2zc3c{height:auto;position:relative;top:50%} [dir] ._3tpGN ._2zc3c{transform:translateY(-50%)} ._2zc3c{position:relative;display:inline-flex;align-items:center;justify-content:center;height:20px;font-size:12px} [dir] ._2zc3c{padding:0 8px} [dir] ._2zc3c._1tytO{padding:0} [dir] ._2zc3c._1tytO ._3BUI_{padding:0} ._1H4Oe{position:absolute;width:100%;height:100%;opacity:0.12} [dir] ._1H4Oe{border-radius:12px} ._3BUI_{display:flex;align-items:center;justify-content:center} [dir=ltr] ._3BUI_{padding-right:4px} [dir=rtl] ._3BUI_{padding-left:4px} ._3BUI_ ._3RveM{width:4px;height:4px} [dir] ._3BUI_ ._3RveM{border-radius:50%} .wGKgv{line-height:20px} [dir=ltr] .wGKgv{padding-left:4px} [dir=rtl] .wGKgv{padding-right:4px} ._3aRmc{line-height:20px}

 ._1JRlF{color:inherit}

 ._2FqU5{overflow-wrap:break-word;line-height:normal;font-size:inherit} [dir] ._2FqU5{margin:2px 0 0;padding:0 18px} [dir] .app-desktop ._2FqU5{margin-top:1px} [dir=ltr] .app-desktop ._2FqU5._2rOY9, [dir=ltr] .app-desktop ._2FqU5._1j6lv ._2FqU5._25P9Q{padding-left:20px;padding-right:20px} [dir=rtl] .app-desktop ._2FqU5._2rOY9, [dir=rtl] .app-desktop ._2FqU5._1j6lv ._2FqU5._25P9Q{padding-right:20px;padding-left:20px} .app-mobile ._2FqU5._25P9Q{font-size:14px} .app-desktop ._2FqU5._33Dmt{font-size:20px !important} [dir] .app-desktop ._2FqU5._2usUb{padding-top:0} [dir=ltr] .app-desktop ._2FqU5._2usUb{padding-left:79px;padding-right:79px} [dir=rtl] .app-desktop ._2FqU5._2usUb{padding-right:79px;padding-left:79px} [dir] .app-desktop ._2FqU5._33Dmt{padding-top:0} [dir=ltr] .app-desktop ._2FqU5._33Dmt{padding-left:100px;padding-right:100px} [dir=rtl] .app-desktop ._2FqU5._33Dmt{padding-right:100px;padding-left:100px} [dir=ltr] .app-desktop ._2FqU5.YWDXe{padding-left:29px;padding-right:29px} [dir=rtl] .app-desktop ._2FqU5.YWDXe{padding-right:29px;padding-left:29px} [dir=ltr] .app-desktop ._2FqU5._18Qtp{padding-left:20px;padding-right:20px} [dir=rtl] .app-desktop ._2FqU5._18Qtp{padding-right:20px;padding-left:20px} ._2FqU5._1Bjwu{font-size:26px !important;line-height:32px !important} [dir] ._2FqU5._1Bjwu{margin-top:0} .app-desktop ._2FqU5._1Bjwu{font-size:32px !important;line-height:38px !important} [dir] .app-desktop ._2FqU5._1Bjwu{margin-top:0;padding:24px 0 4px} ._2FqU5._2-LCm{font-size:20px !important;line-height:28px !important} [dir] ._2FqU5._2-LCm{margin-top:0;padding:0 16px} .app-desktop ._2FqU5._2-LCm{font-size:30px !important;line-height:38px !important} [dir] .app-desktop ._2FqU5._2-LCm{padding:16px 0 0 0} ._3N7Rh{text-overflow:inherit;overflow:inherit} ._1NybN{vertical-align:text-top;line-height:1} ._2hCaD{display:-webkit-box;/*! autoprefixer: ignore next */-webkit-box-orient:vertical;overflow:hidden} ._24xzW{font-size:12px;opacity:0.8;line-height:1.5} [dir] ._24xzW{margin-top:2px} .app-desktop ._2usUb ._24xzW, .app-desktop ._1Bjwu ._24xzW, .app-desktop ._33Dmt ._24xzW{font-size:14px} ._37cMw:hover{text-decoration:underline} ._33VI0{display:flex;align-items:center;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden} .A7-bg{align-self:flex-start} [dir=ltr] .A7-bg{margin-right:8px} [dir=rtl] .A7-bg{margin-left:8px} ._3jENi{display:flex;font-size:12px}

 .hbdfT{display:flex;font-size:12px;opacity:0.8;line-height:1.75} [dir] .hbdfT{margin-top:2px;padding:0 18px} .app-desktop .hbdfT.JYsEX, .app-desktop .hbdfT.a_AGa{font-size:14px} [dir] .app-desktop .hbdfT.JYsEX, [dir] .app-desktop .hbdfT.a_AGa{padding:0 100px} .syUOs:hover{text-decoration:underline} .Z6nvl{text-overflow:inherit;overflow:inherit}

 [dir] .cW9wC{margin-top:8px;padding:0 18px} [dir] .app-desktop .cW9wC{margin-top:20px} [dir=ltr] .app-desktop .cW9wC.sU_tl{padding-left:23px;padding-right:23px} [dir=rtl] .app-desktop .cW9wC.sU_tl{padding-right:23px;padding-left:23px} [dir=ltr] .app-desktop .cW9wC._1xpsW{padding-left:29px;padding-right:29px} [dir=rtl] .app-desktop .cW9wC._1xpsW{padding-right:29px;padding-left:29px} [dir] .app-desktop .cW9wC._1zFFg{padding-top:0} [dir=ltr] .app-desktop .cW9wC._1zFFg{padding-left:79px;padding-right:79px} [dir=rtl] .app-desktop .cW9wC._1zFFg{padding-right:79px;padding-left:79px} [dir] .app-desktop .cW9wC._2ieMd{padding-top:0} [dir=ltr] .app-desktop .cW9wC._2ieMd{padding-left:100px;padding-right:100px} [dir=rtl] .app-desktop .cW9wC._2ieMd{padding-right:100px;padding-left:100px}

 ._1rV_3{flex:1;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden} ._2VAf2{display:inline-flex} ._3iOZm{font-size:12px} ._3iOZm:hover{text-decoration:underline}

 [dir] .CbE8F{background-image:url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='18' height='16' viewBox='0 0 18 16'%3E %3Cdefs%3E %3Cstyle%3E .cls-1 %7B fill: %23f04545; fill-rule: evenodd; %7D %3C/style%3E %3C/defs%3E %3Cpath class='cls-1' d='M18,4.988A4.926,4.926,0,0,0,13.139,0,4.828,4.828,0,0,0,9,2.383,4.828,4.828,0,0,0,4.86,0,4.925,4.925,0,0,0,0,4.988,5.025,5.025,0,0,0,1.668,8.743l6.888,7.068a0.616,0.616,0,0,0,.887,0l6.888-7.068A5.025,5.025,0,0,0,18,4.988Z'/%3E %3C/svg%3E")} .dr0cE{position:relative;display:inline-block;height:19px;width:19px;vertical-align:middle} [dir] .dr0cE{cursor:pointer} .dr0cE svg{opacity:0.8;position:relative;display:inline-block;width:19px;height:19px;fill:transparent;stroke:#e84a43;stroke-width:1.5px;transition:fill 250ms} .dr0cE ._3T8La{display:none} .dr0cE._23gjE svg{opacity:1;fill:#e84a43;stroke:none} .dr0cE._23gjE ._3T8La{display:inline-block;position:absolute;top:-7px;opacity:0;width:24px;height:24px} [dir] .dr0cE._23gjE ._3T8La{border-radius:100%;border:solid 3px #e84a43} [dir=ltr] .dr0cE._23gjE ._3T8La{left:-5px} [dir=rtl] .dr0cE._23gjE ._3T8La{right:-5px} .dr0cE._23gjE ._1pvT5{display:inline-block;position:absolute;top:7px;opacity:0;width:4px;height:4px} [dir] .dr0cE._23gjE ._1pvT5{border-radius:100%;background-color:#e84a43} [dir=ltr] .dr0cE._23gjE ._1pvT5{left:8px} [dir=rtl] .dr0cE._23gjE ._1pvT5{right:8px} [dir=ltr] ._1VnOg.dr0cE._23gjE svg{-webkit-animation:_3O-X3 500ms;animation:_3O-X3 500ms} [dir=rtl] ._1VnOg.dr0cE._23gjE svg{-webkit-animation:_3O-X3 500ms;animation:_3O-X3 500ms} [dir=ltr] ._1VnOg.dr0cE._23gjE ._3T8La{-webkit-animation:_1iz5_ 300ms;animation:_1iz5_ 300ms} [dir=rtl] ._1VnOg.dr0cE._23gjE ._3T8La{-webkit-animation:_1iz5_ 300ms;animation:_1iz5_ 300ms} [dir=ltr] ._1VnOg.dr0cE._23gjE ._1pvT5{-webkit-animation: MkxeP 500ms;animation: MkxeP 500ms;-webkit-animation-delay:100ms;animation-delay:100ms} [dir=rtl] ._1VnOg.dr0cE._23gjE ._1pvT5{-webkit-animation: _1Q76O 500ms;animation: _1Q76O 500ms;-webkit-animation-delay:100ms;animation-delay:100ms} ._2OWaP, ._2FjpA, ._3YyRC, ._1z3qL{display:inline-block;position:absolute;top:7px;width:6px;height:6px} [dir=ltr] ._2OWaP, [dir=ltr] ._2FjpA, [dir=ltr] ._3YyRC, [dir=ltr] ._1z3qL{left:8px} [dir=rtl] ._2OWaP, [dir=rtl] ._2FjpA, [dir=rtl] ._3YyRC, [dir=rtl] ._1z3qL{right:8px} [dir] ._2OWaP{transform:rotate(0deg)} [dir=ltr] ._2FjpA{transform:rotate(144deg)} [dir=rtl] ._2FjpA{transform:rotate(-144deg)} [dir=ltr] ._3YyRC{transform:rotate(216deg)} [dir=rtl] ._3YyRC{transform:rotate(-216deg)} [dir=ltr] ._1z3qL{transform:rotate(288deg)} [dir=rtl] ._1z3qL{transform:rotate(-288deg)}@-webkit-keyframes _3O-X3{0%{transform:scale(0.1)}40%{transform:scale(1.3)}70%{transform:scale(0.9)}90%{transform:scale(1.1)}100%{transform:scale(1)}}@keyframes _3O-X3{0%{transform:scale(0.1)}40%{transform:scale(1.3)}70%{transform:scale(0.9)}90%{transform:scale(1.1)}100%{transform:scale(1)}}@-webkit-keyframes _1iz5_{0%{transform:scale(0.1);opacity:0.1}20%{opacity:1}100%{transform:scale(1.5);opacity:0}}@keyframes _1iz5_{0%{transform:scale(0.1);opacity:0.1}20%{opacity:1}100%{transform:scale(1.5);opacity:0}}@-webkit-keyframes MkxeP{0%{transform:translateX(5px) scale(1);opacity:0}20%{opacity:1}100%{transform:translateX(17px) scale(0);opacity:0}}@keyframes MkxeP{0%{transform:translateX(5px) scale(1);opacity:0}20%{opacity:1}100%{transform:translateX(17px) scale(0);opacity:0}}@-webkit-keyframes _1Q76O{0%{transform:translateX(-5px) scale(1);opacity:0}20%{opacity:1}100%{transform:translateX(-17px) scale(0);opacity:0}}@keyframes _1Q76O{0%{transform:translateX(-5px) scale(1);opacity:0}20%{opacity:1}100%{transform:translateX(-17px) scale(0);opacity:0}}

 [dir] ._3UjME{padding:0 18px 0} [dir] .app-desktop ._3UjME{padding-top:18px} [dir] ._3UjME._1qbGs{padding-top:0} [dir=ltr] .app-desktop ._3UjME._3p2Yn{padding-left:20px;padding-right:20px} [dir=rtl] .app-desktop ._3UjME._3p2Yn{padding-right:20px;padding-left:20px} .app-desktop ._3UjME._1EL0Y{height:76px} [dir=ltr] .app-desktop ._3UjME._1EL0Y{padding-left:80px;padding-right:80px} [dir=rtl] .app-desktop ._3UjME._1EL0Y{padding-right:80px;padding-left:80px} [dir=ltr] .app-desktop ._3UjME._3S1dB{padding-left:30px;padding-right:30px} [dir=rtl] .app-desktop ._3UjME._3S1dB{padding-right:30px;padding-left:30px} [dir] .YReb4 ._3UjME{padding-top:inherit;padding-bottom:inherit} .YReb4._1EL0Y ._3UjME{height:80px} [dir] .app-desktop ._3UjME.ttWyX{padding:15px 100px 0} [dir=ltr] ._3UjME._3S1dB{padding-left:18px;padding-right:18px} [dir=rtl] ._3UjME._3S1dB{padding-right:18px;padding-left:18px} [dir] .app-desktop ._3UjME._3S1dB{padding-top:18px} [dir=ltr] .app-desktop ._3UjME._3S1dB{padding-left:29px;padding-right:29px} [dir=rtl] .app-desktop ._3UjME._3S1dB{padding-right:29px;padding-left:29px} [dir] .app-desktop ._3UjME._19lP2{padding:0 20px} .UVOQ0{display:flex;align-items:center;height:50px;justify-content:space-between} .ttWyX .UVOQ0{height:auto} [dir] .ttWyX .UVOQ0{padding:0} [dir] .app-desktop .ttWyX .UVOQ0{padding:12px 0} .app-desktop ._19lP2 .UVOQ0{height:inherit} [dir] .app-desktop ._19lP2 .UVOQ0{padding-bottom:20px} [dir] ._2pJ6g{margin-top:18px} [dir] .app-desktop ._2pJ6g{margin-top:0} [dir] ._19lP2 ._2pJ6g{margin:12px 0} ._3cGuX{font-size:12px;display:flex;align-items:center;justify-content:flex-start} ._3cGuX .C2j0f{display:flex;align-items:center;opacity:0.8} [dir=ltr] ._3cGuX .C2j0f{margin-right:12px} [dir=rtl] ._3cGuX .C2j0f{margin-left:12px} [dir=ltr] ._3cGuX ._3avIe{margin-left:4px} [dir=rtl] ._3cGuX ._3avIe{margin-right:4px} [dir=ltr] ._3cGuX .lj9qn{margin-right:8px} [dir=rtl] ._3cGuX .lj9qn{margin-left:8px} ._3aIYN{opacity:0.2} .YReb4 ._3aIYN{display:none} ._1rwjq{display:flex;align-items:center} ._3MBk0{height:32px;display:flex;align-items:center} [dir] ._3MBk0{padding:0;border:none;background:none;cursor:pointer} .app-desktop ._1EL0Y ._3MBk0, .app-desktop .ttWyX ._3MBk0{top:1px} [dir=ltr] .app-desktop ._1EL0Y ._3MBk0, [dir=ltr] .app-desktop .ttWyX ._3MBk0{margin-left:auto} [dir=rtl] .app-desktop ._1EL0Y ._3MBk0, [dir=rtl] .app-desktop .ttWyX ._3MBk0{margin-right:auto} ._19lP2 ._3MBk0{height:inherit} ._1T4ea{display:inline-block;line-height:1.5;font-size:12px;opacity:0.8} [dir=ltr] ._1T4ea{margin-right:8px} [dir=rtl] ._1T4ea{margin-left:8px} [dir=ltr] .ttWyX ._1T4ea{margin-right:12px} [dir=rtl] .ttWyX ._1T4ea{margin-left:12px} .app-desktop ._1EL0Y ._1T4ea, .app-desktop .ttWyX ._1T4ea{line-height:normal;font-size:14px} ._1hous{font-size:12px;display:flex;align-items:center;justify-content:start;white-space:nowrap} [dir] ._1hous{padding:16px 0} .e0efe{opacity:0.6} [dir=ltr] .e0efe{margin-right:8px} [dir=rtl] .e0efe{margin-left:8px} ._3qWPu{height:18px}

 ._1n6TA{display:flex;align-items:center;justify-content:flex-start;font-size:12px;overflow:hidden;white-space:nowrap} ._3GzJy{text-overflow:ellipsis;overflow:hidden} [dir=ltr] ._2JPMk{margin-right:8px} [dir=rtl] ._2JPMk{margin-left:8px}

 ._3C0On{line-height:1.5;overflow-wrap:break-word;display:-webkit-box;/*! autoprefixer: ignore next */-webkit-box-orient:vertical;overflow:hidden}

 ._1-_hG{opacity:0.8} [dir] ._1-_hG{margin-top:8px} [dir=ltr] ._1-_hG{padding-left:17px;padding-right:17px} [dir=rtl] ._1-_hG{padding-right:17px;padding-left:17px}@media (min-width: 940px){ [dir] ._1-_hG{margin-top:20px}} [dir=ltr] ._1-_hG._13lQe{padding-left:20px;padding-right:20px} [dir=rtl] ._1-_hG._13lQe{padding-right:20px;padding-left:20px}@media (min-width: 940px){ [dir=ltr] ._1-_hG._3VWKP{padding-left:20px;padding-right:20px} [dir=rtl] ._1-_hG._3VWKP{padding-right:20px;padding-left:20px}}@media (min-width: 940px){ ._1-_hG._2Ql4o{height:50px;overflow:hidden} [dir] ._1-_hG._2Ql4o{margin-top:8px} [dir=ltr] ._1-_hG._2Ql4o{padding-left:20px;padding-right:20px} [dir=rtl] ._1-_hG._2Ql4o{padding-right:20px;padding-left:20px}}@media (min-width: 940px){ [dir] ._1-_hG._1RfDu{margin-top:15px} [dir=ltr] ._1-_hG._1RfDu{padding-left:79px;padding-right:79px} [dir=rtl] ._1-_hG._1RfDu{padding-right:79px;padding-left:79px}} [dir=ltr] ._1-_hG._1XUzh{padding-left:0;padding-right:0} [dir=rtl] ._1-_hG._1XUzh{padding-right:0;padding-left:0} [dir] ._1-_hG._1Ol4F{padding:0}@media (min-width: 940px){ [dir=ltr] ._1-_hG._1Ol4F{padding-left:100px;padding-right:100px} [dir=rtl] ._1-_hG._1Ol4F{padding-right:100px;padding-left:100px}} [dir] ._2WiG2{margin-top:8px}

@-webkit-keyframes _3QUbk{0%{transform:rotate(0deg);box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}5%,95%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}10%,59%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, -0.087em -0.825em 0 -0.42em, -0.173em -0.812em 0 -0.44em, -0.256em -0.789em 0 -0.46em, -0.297em -0.775em 0 -0.477em}20%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, -0.338em -0.758em 0 -0.42em, -0.555em -0.617em 0 -0.44em, -0.671em -0.488em 0 -0.46em, -0.749em -0.34em 0 -0.477em}38%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, -0.377em -0.74em 0 -0.42em, -0.645em -0.522em 0 -0.44em, -0.775em -0.297em 0 -0.46em, -0.82em -0.09em 0 -0.477em}100%{transform:rotate(360deg);box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}}@-webkit-keyframes _1ifGI{0%{transform:rotate(0deg);box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}5%,95%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}10%,59%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0.087em -0.825em 0 -0.42em, 0.173em -0.812em 0 -0.44em, 0.256em -0.789em 0 -0.46em, 0.297em -0.775em 0 -0.477em}20%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0.338em -0.758em 0 -0.42em, 0.555em -0.617em 0 -0.44em, 0.671em -0.488em 0 -0.46em, 0.749em -0.34em 0 -0.477em}38%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0.377em -0.74em 0 -0.42em, 0.645em -0.522em 0 -0.44em, 0.775em -0.297em 0 -0.46em, 0.82em -0.09em 0 -0.477em}100%{transform:rotate(-360deg);box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}}@keyframes _3QUbk{0%{transform:rotate(0deg);box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}5%,95%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}10%,59%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, -0.087em -0.825em 0 -0.42em, -0.173em -0.812em 0 -0.44em, -0.256em -0.789em 0 -0.46em, -0.297em -0.775em 0 -0.477em}20%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, -0.338em -0.758em 0 -0.42em, -0.555em -0.617em 0 -0.44em, -0.671em -0.488em 0 -0.46em, -0.749em -0.34em 0 -0.477em}38%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, -0.377em -0.74em 0 -0.42em, -0.645em -0.522em 0 -0.44em, -0.775em -0.297em 0 -0.46em, -0.82em -0.09em 0 -0.477em}100%{transform:rotate(360deg);box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}}@keyframes _1ifGI{0%{transform:rotate(0deg);box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}5%,95%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}10%,59%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0.087em -0.825em 0 -0.42em, 0.173em -0.812em 0 -0.44em, 0.256em -0.789em 0 -0.46em, 0.297em -0.775em 0 -0.477em}20%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0.338em -0.758em 0 -0.42em, 0.555em -0.617em 0 -0.44em, 0.671em -0.488em 0 -0.46em, 0.749em -0.34em 0 -0.477em}38%{box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0.377em -0.74em 0 -0.42em, 0.645em -0.522em 0 -0.44em, 0.775em -0.297em 0 -0.46em, 0.82em -0.09em 0 -0.477em}100%{transform:rotate(-360deg);box-shadow:0 -0.83em 0 -0.4em, 0 -0.83em 0 -0.42em, 0 -0.83em 0 -0.44em, 0 -0.83em 0 -0.46em, 0 -0.83em 0 -0.477em}} ._3USU7{position:absolute;top:0;bottom:0;color:#fff;font-size:60px;text-indent:-9999em;overflow:hidden;width:1em;height:1em;-webkit-transform:translateZ(0);-ms-transform:translateZ(0)} [dir] ._3USU7{border-radius:50%;margin:auto;transform:translateZ(0)} [dir=ltr] ._3USU7{right:0;left:0;-webkit-animation: _3QUbk 1.7s infinite ease;animation: _3QUbk 1.7s infinite ease} [dir=rtl] ._3USU7{left:0;right:0;-webkit-animation: _1ifGI 1.7s infinite ease;animation: _1ifGI 1.7s infinite ease} ._3USU7._3wHC6{font-size:40px} ._3USU7._3CPnV{font-size:20px}

 ._2AN1J{position:absolute;color:#fff;z-index:1000;font-family:"Avenir Next";white-space:normal;font-size:12px} [dir] ._2AN1J{padding:4px 9px;background:#2f2e2e} .ka2u6{font-size:12px} [dir] .ka2u6{text-align:center;border-radius:5px} ._1AjXS{position:absolute} [dir] ._1AjXS{margin:auto} .kXixJ ._1AjXS{top:100%;display:block;width:0;height:0} [dir] .kXixJ ._1AjXS{border:0 solid transparent;border-top-color:#2f2e2e;border-width:6px 6px 0 6px} [dir=ltr] .kXixJ ._1AjXS{right:0;left:0} [dir=rtl] .kXixJ ._1AjXS{left:0;right:0}

 ._10iC2{position:relative;height:auto;overflow:hidden} [dir] ._10iC2{padding-bottom:56.25%} ._10iC2 ._2nLLQ{position:absolute;top:0;width:100%;height:100%} [dir] ._10iC2 ._2nLLQ{border:0} [dir=ltr] ._10iC2 ._2nLLQ{left:0} [dir=rtl] ._10iC2 ._2nLLQ{right:0} ._3awp9{display:flex;justify-content:center;align-items:center;position:absolute;top:0;width:100%;height:100%} [dir] ._3awp9{background-position:center center;background-size:cover} [dir=ltr] ._3awp9{left:0} [dir=rtl] ._3awp9{right:0} ._39jyi{position:absolute;top:0;width:100%;height:100%} [dir] ._39jyi{background:rgba(0,0,0,0.2)} [dir=ltr] ._39jyi{left:0} [dir=rtl] ._39jyi{right:0} ._7cBC_{display:flex;align-items:center;height:40px;min-width:130px;color:#fff;opacity:0.8;font-size:14px} [dir] ._7cBC_{background:#000;border-radius:20px;cursor:pointer} [dir=ltr] ._7cBC_{padding-right:18px} [dir=rtl] ._7cBC_{padding-left:18px} [dir=ltr] ._1muwV{margin-left:7px;margin-right:2px} [dir=rtl] ._1muwV{margin-right:7px;margin-left:2px} .PhtHE{opacity:0.8} [dir] .PhtHE{cursor:pointer}@media (min-width: 940px){ .PhtHE{width:60px;height:60px}}

 [dir] ._1f58v{margin-top:21px}@media (min-width: 940px){ [dir] ._1f58v{margin-top:26px}}

 ._24CB5{display:block} [dir] ._24CB5{background:#fff;cursor:default} [dir] .app-desktop ._24CB5{border-radius:0;border-width:1px;border-style:solid} [dir=ltr] .app-desktop ._24CB5{margin-left:0;margin-right:0} [dir=rtl] .app-desktop ._24CB5{margin-right:0;margin-left:0} [dir] .app-desktop ._24CB5._1YGS1{border-style:none;border-color:transparent} [dir] ._24CB5.Y8nDV{padding-top:6px} [dir] .app-mobile ._24CB5.Y8nDV{padding-top:4px;border-top-style:solid} ._1G2Cg{font-size:14px} [dir] ._1YGS1 ._1G2Cg{padding:0 12px} .app-desktop ._1YGS1 ._1G2Cg{font-size:16px} [dir] .app-desktop ._1YGS1 ._1G2Cg{padding:0} ._3u_OI ._1G2Cg, ._3wsoe ._1G2Cg, .YZQo8 ._1G2Cg{font-size:inherit} [dir=ltr] .Y8nDV ._1G2Cg{padding-left:18px;padding-right:18px} [dir=rtl] .Y8nDV ._1G2Cg{padding-right:18px;padding-left:18px} [dir=ltr] .app-desktop .Y8nDV ._1G2Cg{padding-left:29px;padding-right:29px} [dir=rtl] .app-desktop .Y8nDV ._1G2Cg{padding-right:29px;padding-left:29px} [dir] ._3Ar_y{padding:0 62px 18px} .VeNAL{opacity:0.6}

 ._2jNAb{display:flex;align-items:center} [dir] ._1vv4e{cursor:pointer} .B9kqa{font-size:14px;line-height:16px} .app-mobile .B9kqa .t-1xl, .app-mobile ._2cJkC .B9kqa{font-size:12px;max-width:150px;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;overflow:hidden} ._1xqeV{display:flex;align-items:center} ._1uKCP{display:flex;flex-direction:column} [dir=ltr] ._1uKCP{padding-left:8px} [dir=rtl] ._1uKCP{padding-right:8px} [dir=ltr] .app-desktop ._1uKCP{padding-left:12px} [dir=rtl] .app-desktop ._1uKCP{padding-right:12px}

 .WwuIw{display:flex;align-items:center} ._1yWyK{text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;font-size:12px} [dir=ltr] ._1yWyK{margin-left:8px} [dir=rtl] ._1yWyK{margin-right:8px}

 ._2IYLE{display:flex;align-items:center} [dir] ._2IYLE{padding-top:0} [dir=ltr] ._2IYLE{padding-left:18px;padding-right:18px} [dir=rtl] ._2IYLE{padding-right:18px;padding-left:18px}@media (min-width: 940px){ [dir] ._2IYLE{padding:0}} [dir] ._2IYLE._16fG-{padding:0}@media (min-width: 940px){ [dir] ._2IYLE._16fG-{padding:0 100px} [dir=ltr] ._2IYLE._16fG-{margin-right:0} [dir=rtl] ._2IYLE._16fG-{margin-left:0}} ._1dO0B{font-size:14px;flex-grow:1;display:flex;justify-content:flex-end;align-items:center} [dir=ltr] ._1dO0B{margin-right:0} [dir=rtl] ._1dO0B{margin-left:0} [dir=ltr] ._2IGSa{margin-right:0} [dir=rtl] ._2IGSa{margin-left:0} [dir=ltr] ._2RCpN{margin-right:0} [dir=rtl] ._2RCpN{margin-left:0} [dir=ltr] ._2RCpN._16fG-{margin-right:0} [dir=rtl] ._2RCpN._16fG-{margin-left:0} [dir=ltr] .app-desktop ._3YCiM{padding-right:20px} [dir=rtl] .app-desktop ._3YCiM{padding-left:20px}

 .KkXMX{color:inherit;font-size:14px !important;opacity:0.8;display:flex;align-items:center} [dir] .KkXMX{border:0;background:none;padding:0;cursor:pointer} .app-mobile .KkXMX{font-size:12px !important} [dir=ltr] ._3Cu5l{margin-right:6px} [dir=rtl] ._3Cu5l{margin-left:6px}

 ._39-Jn{display:flex;align-items:center;justify-content:flex-start} [dir] ._39-Jn{margin-top:16px} [dir=ltr] ._39-Jn{padding-left:18px;padding-right:18px} [dir=rtl] ._39-Jn{padding-right:18px;padding-left:18px} [dir] .app-desktop ._39-Jn{margin-bottom:16px;margin-top:24px} [dir=ltr] .app-desktop ._39-Jn{padding-left:0;padding-right:0} [dir=rtl] .app-desktop ._39-Jn{padding-right:0;padding-left:0} [dir] ._39-Jn.FZUoQ{margin:0;padding:0} [dir] .app-desktop ._39-Jn.FZUoQ{margin-top:17px} [dir=ltr] .app-desktop ._39-Jn.FZUoQ{padding-left:100px;padding-right:100px} [dir=rtl] .app-desktop ._39-Jn.FZUoQ{padding-right:100px;padding-left:100px} [dir] ._39-Jn._2C_v1{padding:0;margin-bottom:0} ._2UNF9{color:inherit;opacity:0.8;font-family:inherit;display:flex;align-items:center} [dir] ._2UNF9{border:0;background:none;padding:0;cursor:pointer} [dir=ltr] ._2UNF9{margin-left:auto} [dir=rtl] ._2UNF9{margin-right:auto} .app-desktop .FZUoQ ._2UNF9{font-size:14px} ._2Tecv{font-size:12px;opacity:0.8} [dir=ltr] ._2Tecv{margin-left:8px} [dir=rtl] ._2Tecv{margin-right:8px} [dir=ltr] ._3U6Eq{margin-right:16px} [dir=rtl] ._3U6Eq{margin-left:16px} ._2TIT4{display:flex;align-items:center} ._1fKrD{font-family:inherit;display:flex;align-items:center;justify-content:start;opacity:0.8;font-size:12px} [dir] ._1fKrD{cursor:pointer} .app-desktop ._1fKrD{font-size:14px} ._1fKrD:hover{opacity:1} [dir=ltr] ._1fKrD ._30Kzs{margin-right:8px} [dir=rtl] ._1fKrD ._30Kzs{margin-left:8px}

 ._1EICh{display:flex;align-items:center}

 [dir] .R8CZy{padding:0 !important} ._3DfnL{font-size:14px;opacity:0.8;min-width:30px} [dir=ltr] ._3DfnL{margin-left:8px;text-align:left} [dir=rtl] ._3DfnL{margin-right:8px;text-align:right} ._3DfnL:hover{text-decoration:underline} .app-mobile ._3DfnL{font-size:12px} ._3DfnL._344s1:hover{text-decoration:none} [dir=ltr] ._4_QjR{margin-left:4px} [dir=rtl] ._4_QjR{margin-right:4px}

 ._1GkW9{width:320px;overflow:auto} [dir] ._1GkW9{padding:12px 0} .YHLSv{list-style:none} ._2xuqb{height:52px;display:flex;align-items:center} [dir] ._2xuqb{padding:0 20px}

 ._28iX8{position:relative} [dir] ._28iX8{padding:0 20px} ._2FoIB{height:64px;font-size:14px;display:flex;align-items:center;justify-content:center;opacity:0.8} ._2aU_k{position:absolute;top:20px} [dir] ._2aU_k{cursor:pointer} [dir=ltr] ._2aU_k{right:20px} [dir=rtl] ._2aU_k{left:20px}

 [dir] .yMiTn{padding:0 20px} ._1NT94{height:48px;font-size:14px;display:flex;align-items:center;opacity:0.8} [dir] ._1NT94{border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid}

 .t0t4L{width:100%} [dir] ._2gmXv{margin:20px} ._1SEpT{width:320px;height:180px;display:flex;align-items:center;justify-content:center}

 ._2PJfR{display:flex;font-size:12px} [dir] ._2PJfR{padding:0 16px} [dir=ltr] ._2PJfR span:not(:first-child){margin-left:16px} [dir=rtl] ._2PJfR span:not(:first-child){margin-right:16px}@media (min-width: 500px){ ._2PJfR{display:flex} [dir] ._2PJfR{padding:0}} ._1CQ7D{font-size:12px;opacity:0.8}@media (min-width: 940px){ ._1CQ7D{font-size:14px}} ._2Al4k{font-size:12px;opacity:0.8}@media (min-width: 940px){ ._2Al4k{font-size:14px}} ._1jQem{font-size:12px;opacity:0.8}@media (min-width: 940px){ ._1jQem{font-size:14px}}

 ._3kLis{display:flex;justify-content:space-between;height:18px;line-height:1.5;font-size:12px !important} .stX4y{font-size:inherit !important} ._3JGJE{display:flex;overflow:hidden} [dir=ltr] ._3JGJE{margin-right:16px} [dir=rtl] ._3JGJE{margin-left:16px} .SokqL{display:flex;justify-content:flex-end;align-items:center} ._3LCSy{display:flex;align-items:center;color:inherit;opacity:0.8;font-family:inherit} [dir] ._3LCSy{border:0;background:none;padding:0} [dir=ltr] ._3LCSy{margin-left:auto} [dir=rtl] ._3LCSy{margin-right:auto} ._3QPGk{font-size:12px} [dir=ltr] ._3QPGk{margin-right:12px} [dir=rtl] ._3QPGk{margin-left:12px}

 ._1WnBb{height:1px;opacity:0.2} [dir] ._1WnBb{margin-bottom:18px} ._2o0y0{display:block} [dir] ._2o0y0{border-radius:0;background:#fff;padding:24px 18px 18px;border:1px solid;cursor:default} [dir=ltr] ._2o0y0{margin-left:0;margin-right:0} [dir=rtl] ._2o0y0{margin-right:0;margin-left:0}@media (min-width: 940px){ [dir] ._2o0y0{padding:27px 30px}} .aOiZx{font-size:14px;font-weight:inherit} [dir] .aOiZx{margin:0;margin-bottom:24px}@media (min-width: 940px){ .aOiZx{font-size:20px}}

 ._1TpTn{font-family:"Avenir Next"} [dir] ._1TpTn{border-style:none;padding:18px 12px 24px} [dir] .app-desktop ._1TpTn{padding:12px 0 32px;box-shadow:none} [dir] ._1Ojis{margin:18px 0} [dir] .app-desktop ._1Ojis{margin:20px 100px 25px} [dir] .app-desktop ._1UofM{padding:0 100px;margin-top:20px;margin-bottom:15px} [dir] ._1mIOa{margin-bottom:18px} [dir] .app-desktop ._1mIOa{margin-bottom:0;padding:0 100px} ._1gXp4{opacity:0.8;line-height:1.5;font-size:14px} [dir] ._1gXp4{margin-bottom:12px} .app-desktop ._1gXp4{font-size:16px}

 ._1Uowt, ._11ED0, ._3OxlK, ._3x8gB, ._3-f9S, ._3-G_K{color:inherit;opacity:0.8;display:flex;align-items:center}a._1Uowt{text-decoration:underline}a._1z6hI{text-decoration:none;opacity:1} ._2OoaM{display:flex} ._2OoaM .Bl6t9, ._2OoaM .vrGcR{font-size:14px} [dir=ltr] ._2OoaM .Bl6t9, [dir=ltr] ._2OoaM .vrGcR{margin-right:24px} [dir=rtl] ._2OoaM .Bl6t9, [dir=rtl] ._2OoaM .vrGcR{margin-left:24px}

 ._27v2g{display:flex;align-items:center;height:100%;font-family:"Avenir Next";font-size:14px} ._2Gium{display:inline-block} [dir] ._2Gium{cursor:pointer} [dir=ltr] ._2Gium{margin-right:24px} [dir=rtl] ._2Gium{margin-left:24px} ._2Gium:last-child{position:relative} [dir=ltr] ._2Gium:last-child{left:-5px;margin-right:0} [dir=rtl] ._2Gium:last-child{right:-5px;margin-left:0} ._1Q-RS{display:inline-block} [dir] ._1Q-RS{cursor:pointer} [dir=ltr] ._1Q-RS{margin-right:24px} [dir=rtl] ._1Q-RS{margin-left:24px} [dir] ._2dJ2P{cursor:default}

 .app-desktop ._2LT87{max-width:940px} [dir] .app-desktop ._2LT87{margin:0 auto;border-style:solid} .vhNY2{position:relative;height:57px} ._2YOn5{height:57px;display:flex;align-items:center} [dir] ._2YOn5{padding:0 24px} [dir] .app-desktop ._1IfA6{border-style:solid;border-width:0} .ELkiX{position:relative;width:100%;list-style-type:none} [dir] .ELkiX{margin-top:6px} [dir] .ELkiX:first-child{margin-top:0} [dir] ._9LzCW{margin-top:-1px} ._9LzCW:last-child{display:none} ._BW1v{position:absolute;top:0;height:57px;display:flex;justify-content:flex-end;align-items:center} [dir=ltr] ._BW1v{right:24px;margin-left:auto} [dir=rtl] ._BW1v{left:24px;margin-right:auto} ._2lEvZ{width:auto}

 ._3hlXs{width:100% !important} ._3Crrb{font-size:14px;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;white-space:nowrap;display:flex;align-items:center} ._2kjKX{display:flex;align-items:center} [dir=ltr] ._2kjKX{margin-left:8px} [dir=rtl] ._2kjKX{margin-right:8px} [dir=ltr] ._22Q9q{transform:rotate(180deg)} [dir=rtl] ._22Q9q{transform:rotate(-180deg)} [dir=ltr] ._2aTVd{margin-left:-5px} [dir=rtl] ._2aTVd{margin-right:-5px} .Zk9ac{opacity:0.6} .Zk9ac:hover{color:auto}

 ._1WRZm{display:flex;align-items:center;height:50px;font-size:14px} ._VzuI{position:relative;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;height:100%;flex-grow:1;width:100%} [dir=ltr] ._VzuI{padding-left:8px;padding-right:18px} [dir=rtl] ._VzuI{padding-right:8px;padding-left:18px} ._1W4eT{height:100%;display:flex;flex-grow:1;align-items:center} .EfQdE{white-space:nowrap} [dir=ltr] .EfQdE{margin-left:18px} [dir=rtl] .EfQdE{margin-right:18px} ._1L_JW{position:absolute;top:0;height:100%;width:100%;opacity:0;font-size:16px} [dir=ltr] ._1L_JW{left:0} [dir=rtl] ._1L_JW{right:0}

 ._1jOuL{font-size:14px;height:56px;display:flex;align-items:center;justify-content:center;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} [dir] ._1jOuL{cursor:pointer;border-top:1px solid;margin:0 18px} [dir] ._1jOuL._1FU-y{border-top:inherit;border-bottom:1px solid}

 [dir] ._1hk8O{padding-top:135px;padding-bottom:200px;margin:0 auto}@media (min-width: 940px){ [dir] ._1hk8O{margin-bottom:20px}} [dir] .app-mobile ._1hk8O{box-shadow:0px 1px 0px 0px rgba(0,0,0,0.1)}

 ._3Z0vv{position:relative;width:100%;height:100%;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} [dir] ._3Z0vv{background:no-repeat center;background-size:cover}@media (min-width: 940px){ ._3Z0vv{-webkit-user-select:initial;-moz-user-select:initial;-ms-user-select:initial;user-select:initial}} ._3ZT3l:active::after{content:'';width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;pointer-events:none} [dir] ._3ZT3l:active::after{background-color:rgba(0,0,0,0.3)} [dir=ltr] ._3ZT3l:active::after{left:0} [dir=rtl] ._3ZT3l:active::after{right:0}

 ._1X6n5{position:relative;width:100%;height:100%;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} [dir] ._1X6n5{background:no-repeat center;background-size:cover}@media (min-width: 940px){ ._1X6n5{-webkit-user-select:initial;-moz-user-select:initial;-ms-user-select:initial;user-select:initial}} .LTMVp{height:100%} ._36G23{position:absolute;top:0;bottom:0} [dir=ltr] ._36G23{right:0;left:0} [dir=rtl] ._36G23{left:0;right:0}

 ._3jp2s{height:220px;display:flex;justify-content:center} [dir] ._3jp2s{background:no-repeat center center;background-size:cover;text-align:center} .app-desktop ._3jp2s{height:250px} [dir] .app-desktop ._3jp2s{margin:0 20px} [dir=ltr] ._3jp2s._3EH--{text-align:left} [dir=rtl] ._3jp2s._3EH--{text-align:right} ._26TAI{display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;height:100%;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis} [dir] ._26TAI{padding:0 15px} .app-desktop ._26TAI{max-width:940px} [dir] .app-desktop ._26TAI{padding:0 20px 0;margin:0 auto} [dir] ._2POlQ{margin:0} ._1_JwX{font-size:20px;font-weight:inherit;line-height:1.1;word-wrap:break-word} [dir] ._1_JwX{margin:0} .app-desktop ._1_JwX{font-size:inherit} .dTyOb{position:relative;top:-5px;line-height:1.5} [dir] .dTyOb{margin:18px 0 0} .app-desktop .dTyOb{line-height:1.1} [dir] .app-desktop .dTyOb{margin-top:24px;padding:0 110px} [dir=ltr] .app-desktop ._3jp2s._3EH-- .dTyOb{padding-left:0;padding-right:220px} [dir=rtl] .app-desktop ._3jp2s._3EH-- .dTyOb{padding-right:0;padding-left:220px} .EV-c5{word-wrap:break-word;line-height:normal} [dir] .EV-c5{margin:0} .app-desktop .EV-c5{font-size:inherit}

 ._3fwJX{display:flex}

 .IQzr1{position:relative;width:50px} ._FJSg{position:absolute;display:flex;align-items:center;justify-content:center;top:0;bottom:0} [dir=ltr] ._FJSg{left:0;right:0} [dir=rtl] ._FJSg{right:0;left:0} ._3iC6Y{opacity:0;width:50px;height:100%}

 ._2JLhU{display:flex;align-items:center;height:50px;font-size:14px;flex:1} ._13zRY{position:relative;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;height:100%;flex-grow:1;width:100%} [dir=ltr] ._13zRY{padding-left:18px;padding-right:18px} [dir=rtl] ._13zRY{padding-right:18px;padding-left:18px} .fejkc{height:100%;display:flex;flex-grow:1;align-items:center} ._2vJaE{height:24px} [dir] ._2vJaE{margin:13px 0} ._3CsKo{position:absolute;top:0;height:100%;width:100%;opacity:0;font-size:16px} [dir=ltr] ._3CsKo{left:0} [dir=rtl] ._3CsKo{right:0}

 ._1D0o8{width:100% !important} ._1GgU5{font-size:14px;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;white-space:nowrap;display:flex;align-items:center} ._1WMzl{display:flex;align-items:center} [dir=ltr] ._1WMzl{margin-left:8px} [dir=rtl] ._1WMzl{margin-right:8px} [dir=ltr] ._2tdfs{transform:rotate(180deg)} [dir=rtl] ._2tdfs{transform:rotate(-180deg)} .pVHMx{display:flex;justify-content:space-between} [dir=ltr] .pVHMx{margin-left:-5px} [dir=rtl] .pVHMx{margin-right:-5px} ._28J40{opacity:0.6} ._28J40:hover{color:auto}

 ._1mj6I{position:relative;width:100%;flex-grow:1} ._2CG4M{position:absolute;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;top:0;bottom:0} [dir] ._2CG4M{padding:0 16px} [dir=ltr] ._2CG4M{left:0;right:0} [dir=rtl] ._2CG4M{right:0;left:0} .tzwpU{opacity:0;height:100%}

 ._3SBFF{width:100% !important;height:100% !important} ._3Z2wu:hover{opacity:0.8} ._2RPBu{height:36px;font-size:14px;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;white-space:nowrap;display:flex;align-items:center} [dir] ._2RPBu{margin:0;border:0} [dir=ltr] ._2RPBu{padding:0 14px 0 18px} [dir=rtl] ._2RPBu{padding:0 18px 0 14px} .zwN_n{display:flex;align-items:center} [dir=ltr] .zwN_n{margin-left:8px} [dir=rtl] .zwN_n{margin-right:8px} [dir=ltr] .aavGE{transform:rotate(180deg)} [dir=rtl] .aavGE{transform:rotate(-180deg)} ._2TKli{display:flex;justify-content:space-between} [dir=ltr] ._2TKli{margin-left:-5px} [dir=rtl] ._2TKli{margin-right:-5px} [dir] ._12H6j{padding:0px}

 .zqeXo{display:flex;width:100%;height:100%} [dir] .zqeXo{padding:20px} [dir] .zqeXo:hover{cursor:pointer} .Q5uZr{height:100%} ._21ukB{display:flex;flex-direction:column;width:20px;stroke:currentColor !important} [dir] ._21ukB{margin-top:4px} [dir=ltr] ._21ukB{margin-right:12px} [dir=rtl] ._21ukB{margin-left:12px} ._18HQ5{display:flex;flex-direction:column;justify-content:flex-start} [dir=ltr] ._18HQ5{text-align:left} [dir=rtl] ._18HQ5{text-align:right} ._3oA5F{font-size:16px;line-height:1.5} ._2b7KO{font-size:14px;line-height:1.5} [dir] ._2b7KO{margin-top:5px}

 ._3hdk1{display:flex;width:100%;height:100%} [dir] ._3hdk1{padding:20px} [dir] ._3hdk1:hover{cursor:pointer} ._1tgFP{height:100%} ._1lXOT{display:flex;flex-direction:column;width:20px;stroke:currentColor !important;fill:currentColor !important} [dir] ._1lXOT{margin-top:4px} [dir=ltr] ._1lXOT{margin-right:12px} [dir=rtl] ._1lXOT{margin-left:12px} .GKaFU{display:flex;flex-direction:column;justify-content:flex-start} [dir=ltr] .GKaFU{text-align:left} [dir=rtl] .GKaFU{text-align:right} ._3FLYN{font-size:16px;line-height:1.5;display:flex;justify-content:space-between} ._14qKB{font-size:14px;line-height:1.5} [dir] ._14qKB{margin-top:5px}

 ._2gscJ{display:flex;align-items:center;flex-direction:column;height:100%;max-width:540px} [dir] ._2gscJ{border-style:solid} .app-desktop ._2gscJ{flex-direction:row} ._3f4CK{width:100%} .N8N2X{width:269px}

 ._3BUV8{max-height:420px} [dir] ._3BUV8{border-style:none !important;margin:0 auto !important}

 ._2fjFd{display:flex;align-items:center;justify-content:start;font-size:14px !important} [dir] ._2fjFd{cursor:pointer} [dir=ltr] ._2fjFd ._28Goz{margin-right:4px} [dir=rtl] ._2fjFd ._28Goz{margin-left:4px}

 [dir] ._2p5Pb{margin:0 auto}@media (min-width: 940px){ ._2p5Pb{max-width:940px}} [dir=ltr] ._2LNUJ:not(:first-of-type){padding-left:10px} [dir=rtl] ._2LNUJ:not(:first-of-type){padding-right:10px} [dir=ltr] ._2LNUJ:not(:last-of-type){padding-right:10px} [dir=rtl] ._2LNUJ:not(:last-of-type){padding-left:10px} [dir=ltr] ._35Ht5{margin-right:20px} [dir=rtl] ._35Ht5{margin-left:20px} ._1FxHR{display:block;position:relative;list-style-type:none} [dir] ._1FxHR{margin-bottom:20px} [dir] ._2XW-p{padding:0 20px} ._3T1_3{display:flex;height:60px;justify-content:space-between;align-items:center;max-width:940px;width:100%} [dir] ._3T1_3{margin:0 auto} ._30VBy{display:flex;align-items:center} [dir=ltr] ._1U1GL{margin-right:32px} [dir=rtl] ._1U1GL{margin-left:32px}

 [dir=ltr] ._3MUx4{text-align:left} [dir=rtl] ._3MUx4{text-align:right} [dir=ltr] .Y-Jqn{text-align:right} [dir=rtl] .Y-Jqn{text-align:left} ._3JyWO th{height:42px;vertical-align:middle;font-size:12px;font-weight:inherit;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis} .IBc3G{width:48px} ._2V4iu{width:100%} ._1tnhq{width:72px} ._1Cmax{width:172px} [dir=ltr] ._1Cmax{padding-left:42px} [dir=rtl] ._1Cmax{padding-right:42px} ._3R3CQ{width:24px} .yeoGk{clip:rect(1px, 1px, 1px, 1px);-webkit-clip-path:inset(50%) !important;clip-path:inset(50%) !important;height:1px !important;overflow:hidden !important;position:absolute !important;width:1px !important;white-space:nowrap !important} [dir] .yeoGk{border:0 !important;margin:-1px !important;padding:0 !important}

 ._38Fer{height:72px;font-size:0;overflow:hidden} ._38Fer td{vertical-align:middle} [dir] ._38Fer td{padding:1px} [dir=ltr] ._33Xju{text-align:left} [dir=rtl] ._33Xju{text-align:right} [dir=ltr] .IKqJj{text-align:right} [dir=rtl] .IKqJj{text-align:left} ._2eFIV{display:inline-flex} ._1yokx{font-size:0} [dir=ltr] ._1yokx{text-align:left} [dir=rtl] ._1yokx{text-align:right} .le4VL{display:flex;align-items:center} ._1CApn{overflow:hidden;display:flex;align-items:center} ._2WkBL{display:inline-block;width:100%;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden} [dir] ._2WkBL{padding:0 !important} ._29n1R{flex:0 0 auto} [dir=ltr] ._29n1R{margin-left:8px} [dir=rtl] ._29n1R{margin-right:8px} ._1dooA, ._8ZDBI, ._40o1u, ._24OG-{font-size:12px} ._1dooA, ._40o1u{opacity:0.8} ._8ZDBI{display:inline-flex;align-items:center} ._29ojn{opacity:0.8} [dir=ltr] td.ZhoWl{padding-left:42px} [dir=rtl] td.ZhoWl{padding-right:42px} .v4Jom{font-size:12px} [dir=ltr] .v4Jom{padding-left:6px} [dir=rtl] .v4Jom{padding-right:6px} ._1HqWk{display:flex;align-items:center;overflow:hidden;flex:0 0 auto} [dir=ltr] ._1HqWk{margin-left:9px} [dir=rtl] ._1HqWk{margin-right:9px} ._29Vad{display:inline} ._146iO{display:flex;align-items:center;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;line-height:16px} [dir] ._146iO{margin-top:4px} ._14GJw{font-size:12px} ._1waUm{opacity:0.6}

 ._24P6W{max-width:940px} [dir] ._24P6W{margin:0 auto 20px;border-style:solid} .PSXkW{position:relative} [dir] .PSXkW{padding:0 24px} [dir=ltr] ._2rZsf{margin-left:18px} [dir=rtl] ._2rZsf{margin-right:18px} ._19vnq{display:flex;justify-content:space-between;height:60px;align-items:center} ._282ya{display:flex;align-items:center;justify-content:flex-end} ._1YVaU{width:100%;table-layout:fixed;border-spacing:0} [dir] ._1YVaU{margin:0} ._1dokf{display:flex;align-items:center} [dir=ltr] ._2q-HU{margin-right:20px} [dir=rtl] ._2q-HU{margin-left:20px} [dir] ._2lRkg{padding:0} .SvnSx{height:700px;display:flex;flex-direction:column;justify-content:center} [dir=ltr] ._31mnb{margin-right:32px} [dir=rtl] ._31mnb{margin-left:32px} ._3C_rt{position:absolute} [dir=ltr] ._3C_rt{left:0;right:0} [dir=rtl] ._3C_rt{right:0;left:0}

 ._1uLht{display:flex;align-items:center} [dir] ._1uLht{padding:18px;cursor:pointer} [dir] .app-desktop ._1uLht{border-radius:0} [dir=ltr] .app-desktop ._1uLht{margin-left:0;margin-right:0} [dir=rtl] .app-desktop ._1uLht{margin-right:0;margin-left:0} [dir=ltr] .app-desktop ._1uLht.mQItW{padding-left:24px;padding-right:24px} [dir=rtl] .app-desktop ._1uLht.mQItW{padding-right:24px;padding-left:24px} ._3MSIe{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;flex-grow:1;font-size:14px} [dir=ltr] ._3MSIe{margin-left:10px} [dir=rtl] ._3MSIe{margin-right:10px} .K5PUJ{display:block;width:16px;height:16px} [dir=ltr] .K5PUJ{margin-left:auto} [dir=rtl] .K5PUJ{margin-right:auto}

 [dir] ._1BULY{box-shadow:0px 1px 0px 0px rgba(0,0,0,0.1)}

 .YE1iQ{display:flex;justify-content:center} [dir] .YE1iQ{margin:18px 0} [dir] .app-desktop .YE1iQ{margin:18px 0 32px} ._2G8Aa{min-width:284px} .app-desktop ._2G8Aa{min-width:140px}

 ._16spU{width:100%} [dir] .app-desktop ._16spU{padding:0 20px} [dir] ._16spU.-mFxu{padding-top:12px}@media (min-width: 500px){ [dir] ._16spU.-mFxu{padding-top:20px}} ._1jzJY{position:relative;width:100%;list-style-type:none} [dir] ._1jzJY{margin-top:6px} [dir] ._1jzJY:first-child{margin-top:0} [dir] ._2mhiz{margin:0 auto}@media (min-width: 660px){ ._2mhiz._2rfut{min-width:620px}}@media (min-width: 940px){ ._2mhiz, ._2mhiz._2rfut{max-width:940px}} [dir=ltr] .vFv0y{margin-left:auto;margin-right:20px} [dir=rtl] .vFv0y{margin-right:auto;margin-left:20px} ._1PZDJ{display:block;position:relative;list-style-type:none} [dir] ._1PZDJ{margin-bottom:20px} ._2rfut ._1PZDJ{width:300px} ._3dE17 ._1PZDJ{width:460px} [dir=ltr] .xg3RK{float:left} [dir=rtl] .xg3RK{float:right} [dir=ltr] .vFv0y{margin-left:auto;margin-right:20px} [dir=rtl] .vFv0y{margin-right:auto;margin-left:20px} [dir] ._4mJgU{padding:0 20px} ._3yTwf{display:flex;height:60px;justify-content:space-between;align-items:center;max-width:940px} [dir=ltr] ._3yTwf{margin-left:auto;margin-right:auto} [dir=rtl] ._3yTwf{margin-right:auto;margin-left:auto}

 .app-mobile ._3tVi_{width:100%}

 ._1c55e{display:flex;align-items:center} ._1munX{width:28px;height:28px} [dir=ltr] ._1munX{margin-left:2px} [dir=rtl] ._1munX{margin-right:2px} .app-mobile ._1munX{width:20px;height:20px}

 [dir] .app-desktop ._3g02x{margin:0 -12px} .ruYrk{display:flex}@media (min-width: 940px){ .ruYrk{justify-content:flex-end}} .ruYrk._3eo30{justify-content:center} .ruYrk._1fNP4{/*!rtl:begin:ignore*//*!rtl:end:ignore*/} [dir=ltr] .ruYrk._1fNP4{direction:ltr;} [dir=rtl] .ruYrk._1fNP4{direction:rtl;} .app-mobile .ruYrk{flex-direction:column-reverse} ._2Ysrr{flex:0 0 50%} [dir] ._2Ysrr{padding:0 12px} [dir] .app-mobile ._2Ysrr:not(:last-child){margin-top:8px}@media (min-width: 940px){ ._2Ysrr{flex:0 0 auto}} ._3ApF8{width:100%} [dir] ._3ApF8{padding:0}@media (min-width: 940px){ ._3ApF8{width:auto} [dir] ._3ApF8{padding:0 24px}}

 .app-desktop ._2YcOi{display:flex;align-items:center;height:320px;max-width:940px} [dir] .app-desktop ._2YcOi{border-style:solid;margin:20px auto;padding:0 100px} [dir=ltr] ._3a7iH{text-align:left} [dir=rtl] ._3a7iH{text-align:right} .app-mobile ._3a7iH{display:flex;align-items:center;justify-content:center;flex-direction:column} [dir] .app-mobile ._3a7iH{padding:52px 18px} .app-desktop ._3a7iH{display:grid;grid-template-columns:1fr 85px 1fr;grid-template-areas:'. separator .' 'header-secondary separator header-primary' 'content-secondary separator content-primary' 'cta-secondary separator cta-primary' '. separator .'} ._26sOu{height:100%} ._33vm9{font-size:20px;line-height:1} [dir] ._33vm9{margin-bottom:12px} [dir] .app-mobile ._33vm9{text-align:center} .app-desktop ._33vm9{line-height:28px} ._1dayb{line-height:1.5;font-size:14px} [dir] .app-mobile ._1dayb{text-align:center} .app-desktop ._1dayb{height:100%;font-size:16px} ._2iRDp{height:100%;font-size:18px} [dir] ._2iRDp{padding-top:20px} .app-mobile ._2iRDp{width:100%} .app-desktop ._3JaqT{height:214px;grid-area:separator} [dir] .app-desktop ._3JaqT{padding:0 42px} .app-mobile ._3JaqT{width:100%} [dir] .app-mobile ._3JaqT{padding:36px 0}

 .app-mobile ._2Uv0G{width:100%}

 .A9zMj{font-family:"Avenir Next"} [dir] .A9zMj{text-align:center} [dir] ._3NaZC{padding-top:108px;padding-bottom:143px}

 ._1Yie5{display:flex;height:100%} .app-mobile ._1Yie5{flex-direction:column;width:100%} [dir=ltr] .app-desktop ._19U7D{margin-right:20px !important} [dir=rtl] .app-desktop ._19U7D{margin-left:20px !important} .app-mobile ._19U7D{width:100%} [dir] .app-mobile ._19U7D{margin-bottom:8px !important} .app-mobile ._1uVeE{width:100%}

 .fyAVt{stroke:currentColor !important} ._1y-6t{fill:currentColor !important}

 .JgGAh{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;height:60px} .JgGAh a, .JgGAh a:visited, .JgGAh a:hover, .JgGAh a:active{color:inherit} [dir=ltr] ._2CzPP{margin-right:4px} [dir=rtl] ._2CzPP{margin-left:4px} ._8T3FA{display:flex;justify-content:flex-end;align-items:center} .WPsOb{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;width:774px} .WPsOb .EV94Q{display:flex;align-items:center} .u4-s4{display:flex;align-items:center;max-width:415px} ._2shjA{min-width:100px;height:60px} [dir] ._2shjA{background:no-repeat center;background-size:cover} [dir=ltr] ._2shjA{margin-right:28px} [dir=rtl] ._2shjA{margin-left:28px} .ySAlr{display:flex;align-items:center;justify-content:flex-end} [dir] ._1FjrE{margin-bottom:8px} [dir=ltr] ._1FjrE{margin-left:4px} [dir=rtl] ._1FjrE{margin-right:4px} ._20FMm{display:flex;flex-direction:column;align-items:flex-start;justify-content:center} ._20FMm ._3yUX1{display:flex} [dir] ._20FMm ._3yUX1{margin:0 0 8px} ._20FMm .vaGBH{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis} ._25bMh{display:flex;align-items:center} .lt-md ._25bMh{display:none} ._25bMh .mhn6l{display:flex;align-items:center;width:80px} ._25bMh .mhn6l:last-child{width:90px} ._25bMh ._1cgcQ{font-size:14px !important;line-height:1.5 !important} [dir=ltr] ._25bMh ._1cgcQ{margin-left:4px} [dir=rtl] ._25bMh ._1cgcQ{margin-right:4px} [dir=ltr] .t6DxN{margin-left:4px} [dir=rtl] .t6DxN{margin-right:4px} ._2IsPc{min-width:80px}

 ._2yRo7{display:flex} [dir] ._2yRo7{cursor:pointer}

 ._3ri1I{color:inherit;overflow:hidden;flex:1} ._3ri1I:visited, ._3ri1I:hover, ._3ri1I:active{color:inherit} .u8IuZ{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;height:58px} ._3bOMr{display:flex;align-items:center} ._3spfq{min-width:85px;height:58px} [dir] ._3spfq{background:no-repeat center;background-size:cover} [dir=ltr] ._3spfq{margin-right:16px} [dir=rtl] ._3spfq{margin-left:16px} ._13gqo{display:flex;flex-direction:column;align-items:flex-start;justify-content:center} .app-mobile ._13gqo{max-width:100%} [dir] ._13gqo .NXm75{margin:0 0 8px} .app-mobile ._13gqo .NXm75{display:flex;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;max-width:100%} ._13gqo ._3SDPO{opacity:0.2} [dir] ._13gqo ._3SDPO{margin:0 8px} [dir=ltr] ._13gqo ._3SDPO{border-right:1px solid transparent} [dir=rtl] ._13gqo ._3SDPO{border-left:1px solid transparent} [dir=ltr] ._21EwJ{margin-left:4px} [dir=rtl] ._21EwJ{margin-right:4px}

 .LwPR7{display:flex;justify-content:center} [dir] .app-desktop .LwPR7{padding:0 20px} ._12ydZ{min-height:1px} [dir] ._12ydZ{border-top-width:1px;margin:15px 0;border-top-style:solid} ._1JW4p{list-style:none;width:100%} [dir] ._1JW4p{border:1px solid} [dir] .app-mobile ._1JW4p{padding:14px 17px;border:none} .app-desktop ._1JW4p{max-width:940px} [dir] .app-desktop ._1JW4p{padding:16px 20px}

 [dir] ._1ZivH>div+div{margin-top:20px}

 .app-mobile ._23WjD{width:100%}

 [dir] ._3eLQG{box-shadow:0px 1px 0px 0px rgba(0,0,0,0.1)} ._18Xsn{height:150px} ._3S1cZ{display:flex;justify-content:space-between;position:relative} [dir] ._3S1cZ{padding:16px 16px 20px} ._1CV1g{display:block;height:150px;text-decoration:none;color:inherit} ._14Szj{font-size:18px !important;line-height:1.5 !important;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis} [dir] ._14Szj{margin:0} [dir=ltr] ._14Szj{text-align:left} [dir=rtl] ._14Szj{text-align:right} ._1hP_3{flex:1;overflow:hidden} .D4ECK{color:inherit} ._1FPLZ{display:inline-block} [dir] ._1FPLZ{margin-top:-4px} [dir=ltr] ._1FPLZ{float:right;margin-left:12px;margin-right:9px} [dir=rtl] ._1FPLZ{float:left;margin-right:12px;margin-left:9px} ._9ym2c{font-size:14px !important;line-height:1.5 !important} [dir] ._9ym2c{margin:4px 0 0} [dir=ltr] ._9ym2c{text-align:left} [dir=rtl] ._9ym2c{text-align:right} ._9ym2c span{display:inline-block} [dir=ltr] ._9ym2c span{margin-right:16px} [dir=rtl] ._9ym2c span{margin-left:16px} [dir=ltr] ._1Fmii{margin-left:16px;margin-right:16px} [dir=rtl] ._1Fmii{margin-right:16px;margin-left:16px} [dir=ltr] ._2yNei{margin-left:40px;margin-right:16px} [dir=rtl] ._2yNei{margin-right:40px;margin-left:16px} ._3vXj2{display:flex}

 [dir] ._1ffTF{box-shadow:0px 1px 0px 0px rgba(0,0,0,0.1)} ._1JOnW{display:flex;justify-content:space-between;position:relative} [dir=ltr] ._1JOnW{padding:12px 16px 12px 40px} [dir=rtl] ._1JOnW{padding:12px 40px 12px 16px} ._10TC6{position:absolute;top:13px} [dir=ltr] ._10TC6{left:16px} [dir=rtl] ._10TC6{right:16px} ._34I5X{font-size:14px !important;line-height:1.5 !important;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis} [dir] ._34I5X{margin:0} [dir=ltr] ._34I5X{text-align:left} [dir=rtl] ._34I5X{text-align:right} ._25Y25{flex:1;overflow:hidden} ._2rV0A{color:inherit} ._78N-C{display:inline-block} [dir] ._78N-C{margin-top:-4px} [dir=ltr] ._78N-C{float:right;margin-left:12px;margin-right:9px} [dir=rtl] ._78N-C{float:left;margin-right:12px;margin-left:9px} ._1vFZS{font-size:12px !important;line-height:1.5 !important} [dir] ._1vFZS{margin:1px 0 0} [dir=ltr] ._1vFZS{text-align:left} [dir=rtl] ._1vFZS{text-align:right} ._1vFZS span{display:inline-block} [dir=ltr] ._1vFZS span{margin-right:12px} [dir=rtl] ._1vFZS span{margin-left:12px} ._2eNfl{display:flex} [dir] ._2eNfl{margin-top:3px}

 ._1tKqv{position:relative;max-width:940px} [dir] ._1tKqv{text-align:center} ._2LGt3{position:relative;display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:wrap;justify-content:space-around} [dir] ._2LGt3{margin:0 auto;padding:0} .a306z{position:relative;min-width:300px;width:100%;list-style-type:none} [dir=ltr] .a306z:last-child{margin-right:auto} [dir=rtl] .a306z:last-child{margin-left:auto}

 .mEXAG{min-height:165px} [dir] .mEXAG{border-style:solid} [dir=ltr] ._7K5ny{margin-right:4px} [dir=rtl] ._7K5ny{margin-left:4px} .ugDzt{display:flex} .mEXAG._3iZ6f{min-height:419px} ._1Fr2w{display:none;width:100%;height:254px} ._3iZ6f ._1Fr2w{display:block} ._3Lpq6{flex-direction:column;align-items:center;justify-content:center} ._3XrFW{display:flex;align-items:center;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;font-size:0 !important;line-height:initial !important} ._23ps-{display:flex;font-size:0} [dir=ltr] ._23ps-{margin-left:4px} [dir=rtl] ._23ps-{margin-right:4px} [dir=ltr] ._2b1zl{margin-left:4px} [dir=rtl] ._2b1zl{margin-right:4px} ._14pew{width:100%} [dir] ._14pew{padding-top:28px} [dir=ltr] ._14pew{padding-left:40px;padding-right:40px} [dir=rtl] ._14pew{padding-right:40px;padding-left:40px} ._2IaqI{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center} .sxVUP{font-size:18px;line-height:1.5;font-weight:inherit;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap} [dir] .sxVUP{margin:0} .OcBzB{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis} ._1Ehko{font-size:12px;display:flex;align-items:center;justify-content:flex-start} [dir] ._1Ehko{margin:4px 0 0} ._1Ehko ._1IZjZ{display:flex;align-items:center} [dir=ltr] ._1Ehko ._1IZjZ{margin-right:12px} [dir=rtl] ._1Ehko ._1IZjZ{margin-left:12px} [dir=ltr] ._1Ehko .GN4Ho{margin-left:4px} [dir=rtl] ._1Ehko .GN4Ho{margin-right:4px} [dir=ltr] ._1Ehko .U4tnn{margin-right:8px} [dir=rtl] ._1Ehko .U4tnn{margin-left:8px} ._3J2WZ{font-size:14px;line-height:1.71;height:48px;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-moz-line-clamp:2;/*! autoprefixer: ignore next */-webkit-box-orient:vertical;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis} [dir] ._3J2WZ{margin:12px 0 0} [dir] ._6KhRN{margin-top:24px}

 [dir] ._3HDEd{padding-top:12px;padding-bottom:12px} [dir=ltr] ._2Bj_-{margin-right:4px} [dir=rtl] ._2Bj_-{margin-left:4px} .YdH7L{display:flex;justify-content:flex-end;align-items:center} ._3G4VT{display:flex;align-items:center;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis} [dir=ltr] ._1r1J4{margin-left:4px} [dir=rtl] ._1r1J4{margin-right:4px} .l2uJg{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center} .HUvtj{font-size:14px;line-height:1.5;font-weight:inherit;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap} [dir] .HUvtj{margin:0} ._1AmXf{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis} ._26Ow9{font-size:12px;display:flex;align-items:center;justify-content:flex-start} [dir] ._26Ow9{margin:4px 0 0} ._26Ow9 ._3uHFO{display:flex;align-items:center} [dir=ltr] ._26Ow9 ._3uHFO{margin-right:12px} [dir=rtl] ._26Ow9 ._3uHFO{margin-left:12px} [dir=ltr] ._26Ow9 .O__JE{margin-left:4px} [dir=rtl] ._26Ow9 .O__JE{margin-right:4px} [dir=ltr] ._26Ow9 .fs1PD{margin-right:8px} [dir=rtl] ._26Ow9 .fs1PD{margin-left:8px} ._1G2VA{display:flex;font-size:0} [dir=ltr] ._1G2VA{margin-left:8px} [dir=rtl] ._1G2VA{margin-right:8px}

 .tTe7p{display:flex;justify-content:center} ._3nTJp{max-width:940px;width:100%} [dir=ltr] ._3nTJp{margin-left:20px;margin-right:20px} [dir=rtl] ._3nTJp{margin-right:20px;margin-left:20px} [dir=ltr] ._1FWAz:not(:first-of-type){padding-left:10px} [dir=rtl] ._1FWAz:not(:first-of-type){padding-right:10px} [dir=ltr] ._1FWAz:not(:last-of-type){padding-right:10px} [dir=rtl] ._1FWAz:not(:last-of-type){padding-left:10px} [dir] ._2lqg3{margin-bottom:20px}

 ._2qnP6{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;height:100px} ._2qnP6 a, ._2qnP6 a:visited, ._2qnP6 a:hover, ._2qnP6 a:active{color:inherit} ._3AyQ-{width:100px;height:60px} [dir=ltr] ._3AyQ-{margin-right:20px} [dir=rtl] ._3AyQ-{margin-left:20px} [dir=ltr] ._3CSDY{margin-right:4px} [dir=rtl] ._3CSDY{margin-left:4px} ._2oPib{display:flex;justify-content:flex-end;align-items:center} ._3RX5z{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;width:774px} ._3RX5z ._3zD0i{display:flex;align-items:center} .ReI1f{display:flex;align-items:center;max-width:415px} .p3tZK{min-width:100px;height:100px} [dir] .p3tZK{background:no-repeat center;background-size:cover} [dir=ltr] .p3tZK{margin-right:28px} [dir=rtl] .p3tZK{margin-left:28px} ._3hYOl{display:flex;align-items:center;justify-content:flex-end} ._2Jt0j{font-size:0} [dir=ltr] ._2Jt0j{margin-left:8px} [dir=rtl] ._2Jt0j{margin-right:8px} [dir] ._2663v{margin-bottom:3px} [dir=ltr] ._2663v{margin-left:4px} [dir=rtl] ._2663v{margin-right:4px} ._3yKOp{display:flex;flex-direction:column;align-items:flex-start;justify-content:center} ._3yKOp ._2aeox{display:flex;align-items:center;font-size:18px !important;line-height:1.5 !important} [dir] ._3yKOp ._2aeox{margin:0 0 3px} ._3yKOp ._37ohX{max-width:230px;font-size:14px !important;line-height:1.5 !important;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis} [dir] ._3yKOp ._37ohX{padding-bottom:3px} .gt-xs ._3yKOp ._37ohX{max-width:440px} .gt-xs ._2YkKL ._3yKOp ._37ohX{max-width:315px} ._1UT7K{display:flex;align-items:center} .lt-md ._1UT7K{display:none} ._1UT7K ._1WBXw{display:flex;align-items:center;width:80px} ._1UT7K ._1WBXw:last-child{width:90px} ._1UT7K ._1Yfq3{font-size:14px !important;line-height:1.5 !important} [dir=ltr] ._1UT7K ._1Yfq3{margin-left:4px} [dir=rtl] ._1UT7K ._1Yfq3{margin-right:4px} ._39c1x{min-width:80px}

 ._2Gujq{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;height:60px} ._2Gujq a, ._2Gujq a:visited, ._2Gujq a:hover, ._2Gujq a:active{color:inherit} [dir=ltr] .bqH9N{margin-right:4px} [dir=rtl] .bqH9N{margin-left:4px} ._2gS4W{display:flex;justify-content:flex-end;align-items:center} ._1j8Qj{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;width:774px} ._1j8Qj ._3y5I-{display:flex;align-items:center} ._3JZOF{display:flex;align-items:center;max-width:415px} ._184hl{display:flex;align-items:center;justify-content:flex-end} [dir] ._3bj79{margin-bottom:2px} [dir=ltr] ._3bj79{margin-left:4px} [dir=rtl] ._3bj79{margin-right:4px} .MhrXT{display:flex;flex-direction:column;align-items:flex-start;justify-content:center} .MhrXT ._3tzLt{font-size:14px !important;font-weight:normal !important;line-height:1.5 !important} [dir] .MhrXT ._3tzLt{margin:0 0 2px} .MhrXT ._2OL5_{width:230px;font-size:12px !important;font-weight:300 !important;line-height:1.5 !important;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis} .gt-xs .MhrXT ._2OL5_{width:440px} .vXE4a{display:flex;align-items:center} .lt-md .vXE4a{display:none} .vXE4a ._23Mi-{display:flex;align-items:center;width:80px} .vXE4a ._23Mi-:last-child{width:90px} .vXE4a ._25zsE{font-size:12px !important;line-height:1.5 !important} [dir=ltr] .vXE4a ._25zsE{margin-left:4px} [dir=rtl] .vXE4a ._25zsE{margin-right:4px} [dir=ltr] ._3D_Fc{margin-left:4px} [dir=rtl] ._3D_Fc{margin-right:4px} ._1rjiW{min-width:80px}

 ._2_lQ9{display:flex;flex-direction:column;align-items:center} [dir] ._2_lQ9{margin-top:20px} [dir=ltr] ._2_lQ9{margin-right:20px;margin-left:20px} [dir=rtl] ._2_lQ9{margin-left:20px;margin-right:20px} ._3TfSI{display:flex;flex-direction:column;list-style:none;max-width:940px;width:100%} [dir] ._3TfSI{border:1px solid;margin:0 20px 20px} [dir=ltr] ._3TfSI{padding-left:20px;padding-right:20px} [dir=rtl] ._3TfSI{padding-right:20px;padding-left:20px}

 ._1rgto{overflow:hidden} .CvLiD{display:flex;align-items:center;height:88px} [dir=ltr] .CvLiD{padding-left:16px;padding-right:16px} [dir=rtl] .CvLiD{padding-right:16px;padding-left:16px} [dir=ltr] ._1V6YT{margin-right:12px} [dir=rtl] ._1V6YT{margin-left:12px} .cqSIO{height:48px;width:48px} [dir] .cqSIO{border-radius:4px;background-position:center} ._1UMSo{display:flex;flex-grow:1;justify-content:space-between;position:relative;width:100%} .-pHpF{font-size:16px !important;line-height:1.5 !important;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis} [dir] .-pHpF{margin:0} [dir=ltr] .-pHpF{text-align:left} [dir=rtl] .-pHpF{text-align:right} ._2BElz{color:inherit} ._2xsfv{font-size:12px !important;line-height:1.5 !important} [dir] ._2xsfv{margin:2px 0 0} [dir=ltr] ._2xsfv{text-align:left} [dir=rtl] ._2xsfv{text-align:right} ._2xsfv span{display:inline-block} [dir=ltr] ._2xsfv span{margin-right:12px} [dir=rtl] ._2xsfv span{margin-left:12px} ._2nHCv{display:flex} [dir] ._2nHCv{margin-top:3px}

 ._1yxZ8{display:flex;justify-content:space-between;position:relative} [dir=ltr] ._1yxZ8{padding:12px 16px 12px 40px} [dir=rtl] ._1yxZ8{padding:12px 40px 12px 16px} ._3asEM{position:absolute;top:13px} [dir=ltr] ._3asEM{left:16px} [dir=rtl] ._3asEM{right:16px} ._3bdhn{overflow:hidden} ._23zIq{font-size:14px !important;line-height:1.5 !important;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden} [dir] ._23zIq{margin:0} [dir=ltr] ._23zIq{text-align:left} [dir=rtl] ._23zIq{text-align:right} ._3K54h{color:inherit} ._1wmrL{display:inline-block} [dir] ._1wmrL{margin-top:-4px} [dir=ltr] ._1wmrL{float:right;margin-left:12px;margin-right:9px} [dir=rtl] ._1wmrL{float:left;margin-right:12px;margin-left:9px} ._16o87{font-size:12px !important;line-height:1.5 !important} [dir] ._16o87{margin:1px 0 0} [dir=ltr] ._16o87{text-align:left} [dir=rtl] ._16o87{text-align:right} ._16o87 span{display:inline-block} [dir=ltr] ._16o87 span{margin-right:12px} [dir=rtl] ._16o87 span{margin-left:12px} ._3oDSV{display:flex}

 [dir=ltr] ._14mQd{margin-left:16px;margin-right:16px} [dir=rtl] ._14mQd{margin-right:16px;margin-left:16px} [dir=ltr] ._2_oqE{margin-left:40px;margin-right:16px} [dir=rtl] ._2_oqE{margin-right:40px;margin-left:16px}

 ._20SPu{width:100%} [dir] ._20SPu{padding-bottom:1px} ._2Hdy8{line-height:1.5} [dir=ltr] ._2Hdy8{padding:20px 0 20px 18px} [dir=rtl] ._2Hdy8{padding:20px 18px 20px 0}

 ._1Zyv9{display:block} [dir] ._1Zyv9{background:#fff;cursor:default} .app-desktop ._1Zyv9{min-height:238px;display:flex;flex-direction:column;height:100%} [dir] .app-desktop ._1Zyv9{border-radius:0;border-width:1px;border-style:solid} [dir=ltr] .app-desktop ._1Zyv9{margin-left:0;margin-right:0} [dir=rtl] .app-desktop ._1Zyv9{margin-right:0;margin-left:0} ._1e9qv{height:118px;overflow:hidden;flex-grow:1} ._1PBHW{line-height:24px !important;font-size:16px !important} ._29gci{font-size:14px !important} [dir] .hg5rZ{padding:0 62px 18px}

 ._2q-h5{width:100%} ._2-zsz{line-height:1.5;font-size:16px !important} [dir] ._2-zsz{margin-bottom:14px} ._1NX1m{display:grid;grid-template-columns:repeat(3, 1fr);list-style:none;-moz-column-gap:20px;column-gap:20px} [dir] ._1NX1m{padding:0} ._3LSfO{overflow:hidden}

 ._1nllM{display:flex;justify-content:center}@media (min-width: 940px){ ._1nllM{max-width:980px} [dir] ._1nllM{margin-top:12px !important;margin-bottom:20px;padding:0 20px} [dir=ltr] ._1nllM{margin-left:auto;margin-right:auto} [dir=rtl] ._1nllM{margin-right:auto;margin-left:auto}}

 .y7bqF{flex-shrink:0} [dir] .y7bqF{box-shadow:0px 1px 0px 0px rgba(0,0,0,0.1)} ._2TCjK{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;height:48px} [dir=ltr] ._2TCjK{padding-left:18px;padding-right:18px} [dir=rtl] ._2TCjK{padding-right:18px;padding-left:18px}@media (min-width: 940px){ ._2TCjK{height:80px} [dir] ._2TCjK{margin:0 auto;box-shadow:none} [dir=ltr] ._2TCjK{padding-left:20px;padding-right:20px} [dir=rtl] ._2TCjK{padding-right:20px;padding-left:20px}} .Yprae{flex:0 1 auto;display:flex;align-items:center;height:100%;overflow:hidden} [dir=ltr] .Yprae{margin-left:-18px} [dir=rtl] .Yprae{margin-right:-18px} ._1mizL{font-size:0} [dir] ._1mizL{margin:0 15px} [dir=ltr] ._1yqBU{margin-right:-16px} [dir=rtl] ._1yqBU{margin-left:-16px} .headroom{top:0;z-index:1000} [dir=ltr] .headroom{left:0;right:0} [dir=rtl] .headroom{right:0;left:0} .headroom--unfixed{position:fixed} [dir] .headroom--unfixed{transform:translateY(0)} .headroom{transition:transform 200ms ease-in-out} .headroom--unpinned{position:fixed} [dir] .headroom--unpinned{transform:translateY(-50px)} .headroom--pinned{position:fixed} [dir] .headroom--pinned{transform:translateY(0)}

 ._2QQ6S{flex-shrink:0;position:relative;display:inline-block;width:48px;height:48px} [dir] ._2QQ6S{padding:0;border:0;background:none;cursor:pointer} ._2QQ6S:active::after{content:'';width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;pointer-events:none} [dir] ._2QQ6S:active::after{background-color:rgba(255,255,255,0.3);border-radius:50%} [dir=ltr] ._2QQ6S:active::after{left:0} [dir=rtl] ._2QQ6S:active::after{right:0} ._17rmA{display:inline-flex;width:100%;height:100%;align-items:center;justify-content:center} ._18vrG{display:none} ._2P0XW{position:absolute;bottom:11px;display:flex;justify-content:center;height:14px;width:14px;font-family:"Helvetica Neue";font-size:9px;line-height:14px} [dir] ._2P0XW{border-radius:50%} [dir=ltr] ._2P0XW{right:8px} [dir=rtl] ._2P0XW{left:8px}

 ._34wpk{display:flex;align-items:center;justify-content:center;width:48px;height:48px;position:relative} ._34wpk:active::after{content:'';width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;pointer-events:none} [dir] ._34wpk:active::after{background-color:rgba(255,255,255,0.3);border-radius:24px} [dir=ltr] ._34wpk:active::after{left:0} [dir=rtl] ._34wpk:active::after{right:0} .BkwNc{display:none}

 ._2X9gh{display:flex;align-items:center;justify-content:center;width:58px;height:48px} [dir] ._2X9gh{cursor:pointer} ._3YyJH{display:block;width:30px;height:30px;position:relative} [dir] ._3YyJH{border:2px solid rgba(255,255,255,0.5);border-radius:50%}

 ._2aMmw{position:relative;display:inline-block} [dir=ltr] ._2aMmw{margin-left:-1px} [dir=rtl] ._2aMmw{margin-right:-1px} ._2aMmw ._14360{width:40px} [dir] ._2aMmw ._14360{padding:0 17px} ._3IAA4{position:absolute;top:38px;z-index:10;min-width:140px} [dir] ._3IAA4{border:1px solid} [dir=ltr] ._1uveU ._3IAA4{left:50%;transform:translateX(-50%)} [dir=rtl] ._1uveU ._3IAA4{right:50%;transform:translateX(50%)} [dir=ltr] ._1xkry ._3IAA4{right:0} [dir=rtl] ._1xkry ._3IAA4{left:0} ._2qBW-{position:absolute;width:10px;height:10px;top:-5px;z-index:-1} [dir] ._2qBW-{margin:0 auto;border:1px solid} [dir=ltr] ._2qBW-{left:0;right:0;transform:rotate(45deg)} [dir=rtl] ._2qBW-{right:0;left:0;transform:rotate(-45deg)} [dir=ltr] ._1xkry ._2qBW-{left:auto;right:16px} [dir=rtl] ._1xkry ._2qBW-{right:auto;left:16px} [dir] ._26T6r{padding-top:16px;padding-bottom:16px}

 ._2JQf8{display:flex;align-items:center;justify-content:center;height:100%} [dir=ltr] ._2JQf8{margin-right:-14px} [dir=rtl] ._2JQf8{margin-left:-14px} ._2JQf8 .vrhw9{min-width:200px;top:40px} .hZjIt{display:inline-flex;align-items:center;height:100%;font-size:14px;font-family:"Avenir Next";font-weight:500;white-space:nowrap;color:#fff} [dir] .hZjIt{padding:0 16px;border:0;background:transparent} .nPyZ5{height:48px;width:24px;display:flex;justify-content:center;align-items:center}

 .raQ8Y{font-size:14px;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis} [dir] .raQ8Y{margin:0} .raQ8Y a{color:inherit}

 ._2ICYR{height:100%} [dir] ._2ICYR{border:0;padding:0;background:transparent} ._2ICYR:focus{outline:0} ._3Ruoi{display:flex;align-items:center;height:100%} .l0Ffw{font-size:14px;color:inherit} [dir=ltr] .l0Ffw{margin-left:10px} [dir=rtl] .l0Ffw{margin-right:10px} .l0Ffw:empty{display:none}

 ._3jGrz{display:flex;align-items:center} [dir] ._3jGrz{padding:0 16px} ._2ylLA{font-size:14px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis} [dir=ltr] ._2ylLA{margin-right:10px} [dir=rtl] ._2ylLA{margin-left:10px} ._1E2lP{display:block;width:16px;height:16px} [dir=ltr] ._1E2lP{margin-left:auto} [dir=rtl] ._1E2lP{margin-right:auto}

 ._2x5Fh{display:flex;align-items:center;height:50px;font-size:14px} ._3THg8{height:100%;display:flex;align-items:center} [dir=ltr] ._3THg8{padding-left:18px;padding-right:18px} [dir=rtl] ._3THg8{padding-right:18px;padding-left:18px} ._1WJ0w{position:relative;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;height:100%;width:269px;flex:1 0 184px} [dir=ltr] ._1WJ0w{padding-left:16px;padding-right:16px} [dir=rtl] ._1WJ0w{padding-right:16px;padding-left:16px} ._10NDS{height:100%;width:100%;display:flex;flex:1;justify-content:flex-end} .app-desktop ._1kuDL{height:24px} ._2DIkr{position:absolute;top:0;height:100%;width:100%;opacity:0;font-size:16px} [dir=ltr] ._2DIkr{left:0} [dir=rtl] ._2DIkr{right:0} ._3RWni{display:flex;width:86px} ._2vLcR{text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;max-width:170px}

 ._3xObj{display:inline-flex;min-width:0;overflow:hidden;white-space:nowrap;font-size:initial;line-height:20px !important} [dir=ltr] ._3xObj{margin-right:20px} [dir=rtl] ._3xObj{margin-left:20px} ._3xObj>:not(._3q5sF){font-size:14px !important} ._3xObj a{color:inherit;text-decoration:none} ._3xObj a:hover{text-decoration:underline} ._3xObj span:last-child{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis} ._3xObj ol{list-style:none} [dir] ._3xObj ol{margin:0;padding:0} ._3xObj li{display:inline} [dir=ltr] ._3q5sF{padding-left:18px;padding-right:18px} [dir=rtl] ._3q5sF{padding-right:18px;padding-left:18px} ._18QAN{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}

 ._2LHxU{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between} ._2LHxU .Re8Ou{min-width:200px;top:34px} ._2LHxU ._2-FcP{height:36px} [dir=ltr] ._2LHxU ._2-FcP{margin-left:24px} [dir=rtl] ._2LHxU ._2-FcP{margin-right:24px} ._3YKCe{display:flex;align-items:center} [dir=ltr] ._1bDvu{margin-left:24px} [dir=rtl] ._1bDvu{margin-right:24px} [dir=ltr] ._3C0hA{margin-right:0} [dir=rtl] ._3C0hA{margin-left:0} ._5UTVV{height:22px} [dir] ._5UTVV{border:0;padding:0;cursor:pointer} [dir=ltr] ._5UTVV{background:0 0;margin-left:24px} [dir=rtl] ._5UTVV{background:100% 0;margin-right:24px} ._1pYDZ{width:20px;height:20px} [dir] ._1pYDZ{margin-top:1px} ._1HwYN{color:#fff} ._1UzJy{position:relative;font-size:0} [dir] ._1UzJy{padding:0;border:2px solid rgba(255,255,255,0.5);border-radius:50%;background:transparent;cursor:pointer} ._3351i{width:19px;height:19px} [dir=ltr] ._3351i{margin-left:24px;margin-right:0} [dir=rtl] ._3351i{margin-right:24px;margin-left:0} ._2mPI-{width:34px;height:34px} [dir=ltr] .ONcxA{margin-left:12px;margin-right:-12px} [dir=rtl] .ONcxA{margin-right:12px;margin-left:-12px} ._3LcKK{width:19px;height:19px} [dir=ltr] ._3LcKK{margin-left:24px;margin-right:0} [dir=rtl] ._3LcKK{margin-right:24px;margin-left:0}

 ._3iW6-{width:200px} ._3iW6-._2dAWu{width:100%} ._3iW6-._3X6m5{display:flex;align-items:center;height:40px;width:100%} [dir] ._3iW6-._3X6m5{border-style:solid;border-width:1px} [dir=ltr] ._3iW6-._3X6m5{padding:0 12px 0 8px} [dir=rtl] ._3iW6-._3X6m5{padding:0 8px 0 12px} ._2RwOg{position:relative;transition:all 500ms ease;height:20px;width:100%} ._2_hbq{top:0;bottom:0;width:15px;height:16px;position:absolute} [dir] ._2_hbq{margin:auto 0;cursor:pointer} [dir=ltr] ._2_hbq{left:0} [dir=rtl] ._2_hbq{right:0} ._1quPh{position:absolute;top:0;width:100%;line-height:20px !important;font-size:14px;font-weight:500;transition:all 500ms ease;display:inline-block} [dir] ._1quPh{margin:0;border:0;border-radius:0;background:transparent} [dir=ltr] ._1quPh{left:0;padding:0 20px 0 25px} [dir=rtl] ._1quPh{right:0;padding:0 25px 0 20px} ._1quPh::-webkit-input-placeholder{color:inherit;opacity:0.6;-webkit-transition:color 500ms;transition:color 500ms} ._1quPh:-moz-placeholder{color:inherit;opacity:0.6;-moz-transition:color 500ms;transition:color 500ms} ._1quPh::-moz-placeholder{color:inherit;opacity:0.6;-moz-transition:color 500ms;transition:color 500ms} ._1quPh:-ms-input-placeholder{color:inherit;opacity:0.6;-ms-transition:color 500ms;transition:color 500ms} ._1quPh:focus{outline:0} [dir=ltr] .kppSN ._1quPh{padding-right:40px} [dir=rtl] .kppSN ._1quPh{padding-left:40px} .GPrPx{display:inline-block} ._2nmH8{height:25px;font-size:14px;font-weight:500;visibility:hidden} [dir=ltr] ._2nmH8{padding:1px 20px 0 25px} [dir=rtl] ._2nmH8{padding:1px 25px 0 20px} .q4nje{height:1px;opacity:0.5;transition:all 500ms ease} ._3FoVf{position:absolute;top:0;bottom:0;opacity:0.6} [dir=ltr] ._3FoVf{right:0;transition:margin-right 500ms} [dir=rtl] ._3FoVf{left:0;transition:margin-left 500ms} [dir=ltr] .kppSN ._3FoVf{margin-right:20px} [dir=rtl] .kppSN ._3FoVf{margin-left:20px} .boJwK{position:absolute;top:0;bottom:0;width:20px;height:20px} [dir] .boJwK{border:0;padding:1px 0 0 0;background:transparent;cursor:pointer} [dir=ltr] .boJwK{right:0;margin:auto -5px auto 0} [dir=rtl] .boJwK{left:0;margin:auto 0 auto -5px} ._2xXMu{opacity:0.8} .clear-leave-active, .clear-enter-active{transition:opacity 500ms} .clear-leave, .clear-enter.clear-enter-active{opacity:1} .clear-leave.clear-leave-active, .clear-enter{opacity:0}

 ._3r1lL{display:flex;justify-content:center;z-index:100} ._3B7XB{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;flex:0 1 940px;width:calc(100% - 20px - 20px);max-width:940px} [dir] ._3B7XB{padding-top:20px;padding-bottom:20px} [dir=ltr] ._3B7XB{margin-left:20px;margin-right:20px} [dir=rtl] ._3B7XB{margin-right:20px;margin-left:20px} .xs ._3B7XB{flex-direction:column-reverse;align-items:initial} [dir] .xs ._3B7XB>div:first-child{margin-top:20px} ._3AH2j{position:relative;max-width:940px;z-index:1} [dir=ltr] ._3AH2j{margin-left:auto;margin-right:auto} [dir=rtl] ._3AH2j{margin-right:auto;margin-left:auto}

 ._24qeX{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;width:220px} ._12pK3{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between} [dir=ltr] ._18cBn{margin-left:-5px} [dir=rtl] ._18cBn{margin-right:-5px} [dir] ._1S2Fy{padding-bottom:18px;border-bottom:1px solid} ._2pHo0{height:100%} [dir=ltr] ._2pHo0{border-left:1px solid;margin-right:17px} [dir=rtl] ._2pHo0{border-right:1px solid;margin-left:17px} ._2MM51{font-size:14px;white-space:nowrap;display:flex;align-items:center} ._3es05{width:100%} ._14O_Y{display:flex;align-items:center} [dir=ltr] ._14O_Y{margin-left:8px} [dir=rtl] ._14O_Y{margin-right:8px} [dir=ltr] ._2T95o{transform:rotate(180deg)} [dir=rtl] ._2T95o{transform:rotate(-180deg)} [dir=ltr] ._1PMFi{margin-left:4px} [dir=rtl] ._1PMFi{margin-right:4px}

 [dir] .lpAuh{padding:15px 16px} [dir] .lpAuh._3gEON{padding:0} .app-desktop .lpAuh{display:flex;justify-content:center;font-size:16px;line-height:1} [dir] .app-desktop .lpAuh{padding:50px 0;margin:20px 0;border-style:solid} ._1yDTs{font-size:14px;display:flex;line-height:1;justify-content:space-between;align-items:center} .app-mobile ._1yDTs{justify-content:flex-start} [dir=ltr] ._1oSjM{margin-right:8px} [dir=rtl] ._1oSjM{margin-left:8px} ._1DLFP{justify-content:flex-start;font-size:12px} [dir] .app-mobile ._1DLFP{border-radius:1px}

 .IFIWq{display:flex;width:100%} [dir] .IFIWq{border:1px solid;padding:20px 20px 0 20px;margin-bottom:20px} ._3cbhm{display:flex;align-items:center;height:19px} [dir] ._3cbhm{margin-bottom:20px} ._2yBTk, .HrtdX{display:flex;flex-direction:column} .HrtdX{align-items:center;width:19px} [dir=ltr] .HrtdX{margin-right:12px} [dir=rtl] .HrtdX{margin-left:12px}

 ._14Bsb{display:flex;flex-direction:column} .MqKq5{flex:0 0 auto} [dir=ltr] .MqKq5{margin-right:6px} [dir=rtl] .MqKq5{margin-left:6px} ._2niiD{display:flex;align-items:center} [dir] ._2niiD{margin-bottom:12px} ._3Rzd4{display:flex;justify-content:space-between;width:100%;min-width:1px} ._1QEV9{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis} [dir=ltr] ._1Jmh4{margin-left:4px} [dir=rtl] ._1Jmh4{margin-right:4px}

 ._1laFb{flex-direction:column;display:flex;width:100%;font-size:12px;line-height:1.75} [dir] ._1laFb{border:1px solid;padding:20px;margin-bottom:20px} ._2Qq4e{font-size:16px} [dir] ._2Qq4e{margin-bottom:20px}

 .rKNUH{display:flex;flex-direction:column;width:100%} [dir] .rKNUH{border:1px solid;padding:20px 20px 8px 20px;margin-bottom:20px} .JZekD{font-size:16px} [dir] .JZekD{margin-bottom:20px} ._3oSlR{display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:3;-moz-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;overflow:hidden;font-size:12px;line-height:1.75} [dir] ._3oSlR{margin-bottom:12px}

 ._2BeRM{width:204px} [dir] ._1u3rA{margin-bottom:12px !important} [dir=ltr] ._1znNn{margin-right:4px} [dir=rtl] ._1znNn{margin-left:4px} ._283o7{display:flex;line-height:21px} [dir] ._19FeH{margin-bottom:20px !important} ._2kVYx{display:flex;align-items:center} [dir=ltr] ._2kVYx svg{margin-right:4px} [dir=rtl] ._2kVYx svg{margin-left:4px} ._3vOwc{display:flex;flex-direction:column}

 ._3ZuGb{position:-webkit-sticky;position:sticky;transition:top 0.3s ease-in}

 ._1EedU{height:32px;display:flex;justify-content:space-between;width:100%} [dir] ._1EedU{border-top-style:solid;padding:0 16px} [dir] ._1EedU.TmzJE{border-style:solid} [dir] .app-desktop ._1EedU.TmzJE{border-style:none} ._1EedU._3rOE5{height:56px} ._1qy_x{display:flex;align-items:center} ._3d06f{display:flex;align-items:center;justify-content:center;height:100%;font-family:"Avenir Next";font-size:14px} [dir] ._3d06f{margin:0 auto;padding:36px 0 0} [dir] .app-desktop ._3d06f{padding:18px 0 16px} ._3uVDQ{display:inline-block} [dir] ._3uVDQ{cursor:pointer} [dir=ltr] ._3uVDQ{margin-right:24px} [dir=rtl] ._3uVDQ{margin-left:24px} ._3uVDQ:last-child{position:relative} [dir=ltr] ._3uVDQ:last-child{left:-5px;margin-right:0} [dir=rtl] ._3uVDQ:last-child{right:-5px;margin-left:0} ._4oQkI{display:inline-block} [dir] ._4oQkI{cursor:pointer} [dir=ltr] ._4oQkI{margin-right:24px} [dir=rtl] ._4oQkI{margin-left:24px} [dir] .f1SKi{cursor:default}

 ._18B2H:not(.c5OF0), ._18B2H:not(.c5OF0) ._3JyXP, ._18B2H:not(.c5OF0) ._3JyXP .DraftEditor-root, ._18B2H:not(.c5OF0) ._3JyXP .DraftEditor-editorContainer{display:flex;flex-direction:column} ._18B2H:not(.c5OF0), ._18B2H:not(.c5OF0) ._3JyXP, ._18B2H:not(.c5OF0) ._3JyXP .DraftEditor-root, ._18B2H:not(.c5OF0) ._3JyXP .DraftEditor-editorContainer, ._18B2H:not(.c5OF0) ._3JyXP .public-DraftEditor-content{flex:1 1 auto} [dir] ._18B2H._1bYoS ._3JyXP .DraftEditor-root{padding-bottom:0 !important} [dir=ltr] ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP .DraftEditor-root ._5TZSr{margin-left:-18px;margin-right:-52px} [dir=rtl] ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP .DraftEditor-root ._5TZSr{margin-right:-18px;margin-left:-52px} [dir] ._3JyXP .public-DraftEditor-content{box-shadow:none !important} ._18B2H ._3JyXP{font-family:inherit} ._2_nIb{width:100%} .NuHDZ{display:flex;flex:1 0 auto;flex-direction:column} ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP{font-size:16px;line-height:24px} [dir] ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP{margin-top:2px} [dir=ltr] ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP{padding-left:18px;padding-right:18px} [dir=rtl] ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP{padding-right:18px;padding-left:18px} [dir=ltr] .app-mobile .NuHDZ ._3JyXP{padding-right:52px !important} [dir=rtl] .app-mobile .NuHDZ ._3JyXP{padding-left:52px !important} [dir=ltr] ._2_nIb ._3JyXP{padding-right:68px !important} [dir=rtl] ._2_nIb ._3JyXP{padding-left:68px !important} ._18B2H._1bYoS ._3JyXP{font-size:18px;line-height:29px} ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP._2KOQM{font-size:16px;line-height:24px} [dir=ltr] ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP._2KOQM{padding-left:16px;padding-right:16px} [dir=rtl] ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP._2KOQM{padding-right:16px;padding-left:16px} ._18B2H._1bYoS ._3JyXP._2KOQM{font-size:16px;line-height:1.5} ._18B2H ._3JyXP{color:inherit} [dir] ._18B2H._2DI1n{padding-top:0} .cNOAl ._3ogUL{font-size:16px;line-height:1.5} .cNOAl ._3ogUL:empty{height:24px} ._18B2H:not(._1bYoS).cNOAl ._3ogUL{font-size:14px} ._18B2H:not(._1bYoS).cNOAl ._3ogUL:empty{height:21px} ._3ogUL:empty{height:29px} [dir] ._3ogUL:first-child{margin-top:0} ._3JyXP ._1vk-w{font-style:normal} [dir=ltr] ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP ._1vk-w{margin-right:0;margin-left:0;padding:6px 0 6px 18px;border-left-width:3px} [dir=rtl] ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP ._1vk-w{margin-left:0;margin-right:0;padding:6px 18px 6px 0;border-right-width:3px} ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP ._1vk-w, ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP ._1vk-w.forum-title-classic-font, ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP ._1vk-w.forum-content-classic-font, ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP ._1vk-w.forum-title-small-font, ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP ._1vk-w.forum-content-small-font, ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP ._1vk-w.forum-title-medium-font, ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP ._1vk-w.forum-content-medium-font, ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP ._1vk-w.forum-title-large-font, ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP ._1vk-w.forum-content-large-font, ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP ._1vk-w.forum-title-compact-font, ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP ._1vk-w.forum-content-compact-font{font-size:16px;line-height:1.61} ._18B2H._1bYoS ._3JyXP ._1vk-w{font-size:24px;line-height:32px} [dir=ltr] ._18B2H._1bYoS ._3JyXP ._1vk-w{padding:10px 20px 10px 18px;margin-left:0;border-left-width:2px} [dir=rtl] ._18B2H._1bYoS ._3JyXP ._1vk-w{padding:10px 18px 10px 20px;margin-right:0;border-right-width:2px} .app-mobile ._1ElBf, .app-mobile ._1ElBf.forum-title-classic-font, .app-mobile ._1ElBf.forum-content-classic-font, .app-mobile ._1ElBf.forum-title-small-font, .app-mobile ._1ElBf.forum-content-small-font, .app-mobile ._1ElBf.forum-title-medium-font, .app-mobile ._1ElBf.forum-content-medium-font, .app-mobile ._1ElBf.forum-title-large-font, .app-mobile ._1ElBf.forum-content-large-font, .app-mobile ._1ElBf.forum-title-compact-font, .app-mobile ._1ElBf.forum-content-compact-font{font-size:22px;line-height:30px} .app-desktop ._1ElBf, .app-desktop ._1ElBf.forum-title-classic-font, .app-desktop ._1ElBf.forum-content-classic-font, .app-desktop ._1ElBf.forum-title-small-font, .app-desktop ._1ElBf.forum-content-small-font, .app-desktop ._1ElBf.forum-title-medium-font, .app-desktop ._1ElBf.forum-content-medium-font, .app-desktop ._1ElBf.forum-title-large-font, .app-desktop ._1ElBf.forum-content-large-font, .app-desktop ._1ElBf.forum-title-compact-font, .app-desktop ._1ElBf.forum-content-compact-font{font-size:28px;line-height:36px} .cNOAl .app-desktop ._1ElBf, .cNOAl .app-desktop ._1ElBf.forum-title-classic-font, .cNOAl .app-desktop ._1ElBf.forum-content-classic-font, .cNOAl .app-desktop ._1ElBf.forum-title-small-font, .cNOAl .app-desktop ._1ElBf.forum-content-small-font, .cNOAl .app-desktop ._1ElBf.forum-title-medium-font, .cNOAl .app-desktop ._1ElBf.forum-content-medium-font, .cNOAl .app-desktop ._1ElBf.forum-title-large-font, .cNOAl .app-desktop ._1ElBf.forum-content-large-font, .cNOAl .app-desktop ._1ElBf.forum-title-compact-font, .cNOAl .app-desktop ._1ElBf.forum-content-compact-font{font-size:26px;line-height:34px} .app-desktop .cNOAl ._1ElBf, .app-desktop .cNOAl ._1ElBf.forum-title-classic-font, .app-desktop .cNOAl ._1ElBf.forum-content-classic-font, .app-desktop .cNOAl ._1ElBf.forum-title-small-font, .app-desktop .cNOAl ._1ElBf.forum-content-small-font, .app-desktop .cNOAl ._1ElBf.forum-title-medium-font, .app-desktop .cNOAl ._1ElBf.forum-content-medium-font, .app-desktop .cNOAl ._1ElBf.forum-title-large-font, .app-desktop .cNOAl ._1ElBf.forum-content-large-font, .app-desktop .cNOAl ._1ElBf.forum-title-compact-font, .app-desktop .cNOAl ._1ElBf.forum-content-compact-font{font-size:26px;line-height:34px} .app-mobile ._212W0, .app-mobile ._212W0.forum-title-classic-font, .app-mobile ._212W0.forum-content-classic-font, .app-mobile ._212W0.forum-title-small-font, .app-mobile ._212W0.forum-content-small-font, .app-mobile ._212W0.forum-title-medium-font, .app-mobile ._212W0.forum-content-medium-font, .app-mobile ._212W0.forum-title-large-font, .app-mobile ._212W0.forum-content-large-font, .app-mobile ._212W0.forum-title-compact-font, .app-mobile ._212W0.forum-content-compact-font{font-size:18px;line-height:26px} .app-desktop ._212W0, .app-desktop ._212W0.forum-title-classic-font, .app-desktop ._212W0.forum-content-classic-font, .app-desktop ._212W0.forum-title-small-font, .app-desktop ._212W0.forum-content-small-font, .app-desktop ._212W0.forum-title-medium-font, .app-desktop ._212W0.forum-content-medium-font, .app-desktop ._212W0.forum-title-large-font, .app-desktop ._212W0.forum-content-large-font, .app-desktop ._212W0.forum-title-compact-font, .app-desktop ._212W0.forum-content-compact-font{font-size:22px;line-height:33px} .app-desktop .cNOAl ._212W0, .app-desktop .cNOAl ._212W0.forum-title-classic-font, .app-desktop .cNOAl ._212W0.forum-content-classic-font, .app-desktop .cNOAl ._212W0.forum-title-small-font, .app-desktop .cNOAl ._212W0.forum-content-small-font, .app-desktop .cNOAl ._212W0.forum-title-medium-font, .app-desktop .cNOAl ._212W0.forum-content-medium-font, .app-desktop .cNOAl ._212W0.forum-title-large-font, .app-desktop .cNOAl ._212W0.forum-content-large-font, .app-desktop .cNOAl ._212W0.forum-title-compact-font, .app-desktop .cNOAl ._212W0.forum-content-compact-font{font-size:20px;line-height:30px} [dir] ._3JyXP ._3UQ_a{margin:0} ._3S-Yd{list-style-type:decimal} ._1lMIH{list-style-type:disc} [dir=ltr] ._18B2H:not(._1bYoS) ._1pJ2I, [dir=ltr] ._18B2H:not(._1bYoS) ._8X14L, [dir=ltr] ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP .public-DraftStyleDefault-ol, [dir=ltr] ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP .public-DraftStyleDefault-ul{padding-left:29px} [dir=rtl] ._18B2H:not(._1bYoS) ._1pJ2I, [dir=rtl] ._18B2H:not(._1bYoS) ._8X14L, [dir=rtl] ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP .public-DraftStyleDefault-ol, [dir=rtl] ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP .public-DraftStyleDefault-ul{padding-right:29px} [dir=ltr] ._18B2H._1bYoS ._1pJ2I, [dir=ltr] ._18B2H._1bYoS ._8X14L, [dir=ltr] ._18B2H._1bYoS ._3JyXP .public-DraftStyleDefault-ol, [dir=ltr] ._18B2H._1bYoS ._3JyXP .public-DraftStyleDefault-ul{padding-left:calc(100% / 15);margin-left:calc(100% / 15 / -2)} [dir=rtl] ._18B2H._1bYoS ._1pJ2I, [dir=rtl] ._18B2H._1bYoS ._8X14L, [dir=rtl] ._18B2H._1bYoS ._3JyXP .public-DraftStyleDefault-ol, [dir=rtl] ._18B2H._1bYoS ._3JyXP .public-DraftStyleDefault-ul{padding-right:calc(100% / 15);margin-right:calc(100% / 15 / -2)} [dir=ltr] ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP ._5TZSr{margin-left:-18px;margin-right:-18px} [dir=rtl] ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP ._5TZSr{margin-right:-18px;margin-left:-18px} [dir=ltr] .PqC1O ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP ._5TZSr{margin-right:-68px !important} [dir=rtl] .PqC1O ._18B2H:not(._1bYoS) ._3JyXP ._5TZSr{margin-left:-68px !important} ._18B2H:not(._1bYoS) .hWggP{width:auto;max-width:initial} ._18B2H .public-DraftEditorPlaceholder-root{position:absolute;opacity:0.5;pointer-events:none;color:inherit} ._2kNRQ ._7r02E{white-space:pre-line;word-break:break-word} ._2Ne1W{white-space:unset !important} ._18B2H.c5OF0 ._3yY3q:hover{text-decoration:underline} ._18B2H:not(.c5OF0) ._3yY3q:hover{text-decoration:underline} ._1O1BS{outline:0 !important} [dir] ._29qUr{box-shadow:initial !important} ._18B2H *:focus, ._34ZZ2 *:focus{outline:0} .BkCuf{z-index:1000 !important} [dir] .app-desktop .BkCuf{box-shadow:0 5px 10px 0 rgba(0,0,0,0.1)} [dir] .app-mobile .BkCuf{box-shadow:0 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.1);border-top:none;border-bottom:none} ._18B2H ._3j2RT{max-width:740px;width:100%;z-index:initial} [dir] ._18B2H ._3j2RT{margin-top:22px;background:transparent !important} ._3ou5C{position:relative !important;top:auto;bottom:auto} [dir=ltr] ._3ou5C{right:auto;left:auto} [dir=rtl] ._3ou5C{left:auto;right:auto} [dir] ._1ZQoW{background:transparent !important} [dir] ._3-qba label:first-child, [dir] ._3-qba button:first-child{padding:0 7px !important} [dir=ltr] [dir='rtl'] ._3-qba{margin-right:5px;margin-left:0px} [dir=rtl] [dir='rtl'] ._3-qba{margin-left:5px;margin-right:0px} [dir] ._2QTZl button{padding:0 7px} [dir=ltr] ._18B2H._1bYoS ._31EXw{margin-left:6px} [dir=rtl] ._18B2H._1bYoS ._31EXw{margin-right:6px} ._1LcHM{height:auto !important} [dir] .HwIsx{padding:6px 0 !important} .ssYKB{line-height:normal} .ek075 .ssYKB{max-width:298px} ._3NAy0{line-height:normal} ._1orBv.forum-content-classic-font, ._1orBv.forum-content-small-font, ._1orBv.forum-content-medium-font, ._1orBv.forum-content-large-font{font-size:14px;line-height:29px} [dir] ._2-bz3{background:transparent;background-color:transparent !important} [dir] ._3r5bp{border-bottom-color:currentColor} [dir=ltr] ._3r5bp{border-right-color:currentColor} [dir=rtl] ._3r5bp{border-left-color:currentColor} ._18B2H .-b2gU{z-index:1001} ._18B2H .-b2gU:hover::before{font-family:inherit;font-size:12px;line-height:1.5} ._34ZZ2 ._7A09J{font-size:14px} ._34ZZ2 ._1xzcD{min-width:130px;max-width:300px;height:42px} [dir] ._34ZZ2 ._1xzcD{padding:0 24px;cursor:pointer} ._34ZZ2 ._1xzcD, ._34ZZ2 ._1xzcD.forum-title-classic-font, ._34ZZ2 ._1xzcD.forum-content-classic-font, ._34ZZ2 ._1xzcD.forum-title-small-font, ._34ZZ2 ._1xzcD.forum-content-small-font, ._34ZZ2 ._1xzcD.forum-title-medium-font, ._34ZZ2 ._1xzcD.forum-content-medium-font, ._34ZZ2 ._1xzcD.forum-title-large-font, ._34ZZ2 ._1xzcD.forum-content-large-font, ._34ZZ2 ._1xzcD.forum-title-compact-font, ._34ZZ2 ._1xzcD.forum-content-compact-font{font-size:14px} ._34ZZ2 ._1xzcD:hover:not([disabled]){opacity:0.8} [dir] ._34ZZ2 ._1Cjzq{background:transparent} ._34ZZ2 ._1Cjzq:hover{color:initial} [dir] ._34ZZ2 ._1Cjzq:hover{background:transparent} [dir] ._1A0zG:not(._2DPOF){background:transparent} ._1RTA5{font-family:inherit;font-size:14px;line-height:1.5} [dir] ._1RTA5{background:inherit} ._1RTA5::-webkit-input-placeholder{color:currentColor} ._1RTA5::-moz-placeholder{color:currentColor} ._1RTA5:-ms-input-placeholder{color:currentColor} ._1RTA5::-ms-input-placeholder{color:currentColor} ._1RTA5::placeholder{color:currentColor} ._1IKsW{font-family:inherit;font-size:14px;line-height:1.5;color:inherit} [dir] ._1IKsW{background:transparent} ._1IKsW::-webkit-input-placeholder{color:currentColor} ._1IKsW::-moz-placeholder{color:currentColor} ._1IKsW:-ms-input-placeholder{color:currentColor} ._1IKsW::-ms-input-placeholder{color:currentColor} ._1IKsW::placeholder{color:currentColor} ._2lBdc, .rX5VL{font-size:14px !important} .a-WoW.forum-content-classic-font, .a-WoW.forum-content-small-font, .a-WoW.forum-content-medium-font, .a-WoW.forum-content-large-font{font-size:14px;line-height:1.5} [dir] ._24Zl6{background:transparent;border-color:currentColor} [dir] ._3sc_3:checked ~ ._24Zl6{border-color:currentColor} [dir] ._3sc_3:checked ~ ._24Zl6::after{background-color:currentColor} ._34ZZ2 ._16rSo, ._34ZZ2 ._16rSo.forum-title-classic-font, ._34ZZ2 ._16rSo.forum-content-classic-font, ._34ZZ2 ._16rSo.forum-title-small-font, ._34ZZ2 ._16rSo.forum-content-small-font, ._34ZZ2 ._16rSo.forum-title-medium-font, ._34ZZ2 ._16rSo.forum-content-medium-font, ._34ZZ2 ._16rSo.forum-title-large-font, ._34ZZ2 ._16rSo.forum-content-large-font, ._34ZZ2 ._16rSo.forum-title-compact-font, ._34ZZ2 ._16rSo.forum-content-compact-font{font-size:14px} ._3W9Xi{-webkit-appearance:none;width:100%} [dir] ._3W9Xi{margin:8px 0;background:transparent} ._3W9Xi:focus{outline:0} [dir] ._3W9Xi:focus::-webkit-slider-runnable-track{background:currentColor} [dir] ._3W9Xi:focus::-ms-fill-lower{background:currentColor} [dir] ._3W9Xi:focus::-ms-fill-upper{background:currentColor} ._3W9Xi::-webkit-slider-runnable-track{height:6px;-webkit-transition:all 0.2s ease;transition:all 0.2s ease;width:100%} [dir] ._3W9Xi::-webkit-slider-runnable-track{cursor:pointer;box-shadow:0 0 0 rgba(0,0,0,0.2),0 0 0 rgba(13,13,13,0.2);background:currentColor;border:0 solid #cfd8dc;border-radius:3px} ._3W9Xi::-webkit-slider-thumb{height:16px;width:16px;-webkit-appearance:none} [dir] ._3W9Xi::-webkit-slider-thumb{background:currentColor;border:4px solid #fff;border-radius:8px;cursor:pointer;margin-top:-5px} [dir=ltr] ._3W9Xi::-webkit-slider-thumb{box-shadow:1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.2),0 0 1px rgba(13,13,13,0.2)} [dir=rtl] ._3W9Xi::-webkit-slider-thumb{box-shadow:-1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.2),0 0 1px rgba(13,13,13,0.2)} ._3W9Xi::-moz-range-track{height:6px;-moz-transition:all 0.2s ease;transition:all 0.2s ease;width:100%} [dir] ._3W9Xi::-moz-range-track{cursor:pointer;box-shadow:0 0 0 rgba(0,0,0,0.2),0 0 0 rgba(13,13,13,0.2);background:currentColor;border:0 solid #cfd8dc;border-radius:3px} ._3W9Xi::-moz-range-thumb{height:16px;width:16px;box-sizing:border-box} [dir] ._3W9Xi::-moz-range-thumb{background:currentColor;border:4px solid #fff;border-radius:8px;cursor:pointer} [dir=ltr] ._3W9Xi::-moz-range-thumb{box-shadow:1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.2),0 0 1px rgba(13,13,13,0.2)} [dir=rtl] ._3W9Xi::-moz-range-thumb{box-shadow:-1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.2),0 0 1px rgba(13,13,13,0.2)} ._3W9Xi::-ms-track{height:6px;-ms-transition:all 0.2s ease;transition:all 0.2s ease;width:100%;color:transparent} [dir] ._3W9Xi::-ms-track{cursor:pointer;background:transparent;border-color:transparent;border-width:8px 0} [dir] ._3W9Xi::-ms-fill-lower{box-shadow:0 0 0 rgba(0,0,0,0.2),0 0 0 rgba(13,13,13,0.2);background:currentColor;border:0 solid #cfd8dc;border-radius:6px} [dir] ._3W9Xi::-ms-fill-upper{box-shadow:0 0 0 rgba(0,0,0,0.2),0 0 0 rgba(13,13,13,0.2);background:currentColor;border:0 solid #cfd8dc;border-radius:6px} ._3W9Xi::-ms-thumb{height:16px;width:16px} [dir] ._3W9Xi::-ms-thumb{background:currentColor;border:4px solid #fff;border-radius:8px;cursor:pointer;margin-top:0} [dir=ltr] ._3W9Xi::-ms-thumb{box-shadow:1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.2),0 0 1px rgba(13,13,13,0.2)} [dir=rtl] ._3W9Xi::-ms-thumb{box-shadow:-1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.2),0 0 1px rgba(13,13,13,0.2)} ._2HP6X.forum-content-classic-font, ._2HP6X.forum-content-small-font, ._2HP6X.forum-content-medium-font, ._2HP6X.forum-content-large-font{font-size:14px;line-height:1.5} ._1f5SQ.forum-content-classic-font, ._1f5SQ.forum-content-small-font, ._1f5SQ.forum-content-medium-font, ._1f5SQ.forum-content-large-font{font-size:14px;line-height:1.5} [dir] ._1f5SQ.forum-content-classic-font, [dir] ._1f5SQ.forum-content-small-font, [dir] ._1f5SQ.forum-content-medium-font, [dir] ._1f5SQ.forum-content-large-font{background:transparent} .W89be.forum-content-classic-font, .W89be.forum-content-small-font, .W89be.forum-content-medium-font, .W89be.forum-content-large-font{font-size:14px;line-height:1.5} ._22ZBf.forum-content-classic-font, ._22ZBf.forum-content-small-font, ._22ZBf.forum-content-medium-font, ._22ZBf.forum-content-large-font{font-size:14px;line-height:1.5} ._1T1dG, ._1T1dG.forum-title-classic-font, ._1T1dG.forum-content-classic-font, ._1T1dG.forum-title-small-font, ._1T1dG.forum-content-small-font, ._1T1dG.forum-title-medium-font, ._1T1dG.forum-content-medium-font, ._1T1dG.forum-title-large-font, ._1T1dG.forum-content-large-font, ._1T1dG.forum-title-compact-font, ._1T1dG.forum-content-compact-font{font-size:14px} .fxeW-, .fxeW-.forum-title-classic-font, .fxeW-.forum-content-classic-font, .fxeW-.forum-title-small-font, .fxeW-.forum-content-small-font, .fxeW-.forum-title-medium-font, .fxeW-.forum-content-medium-font, .fxeW-.forum-title-large-font, .fxeW-.forum-content-large-font, .fxeW-.forum-title-compact-font, .fxeW-.forum-content-compact-font{font-size:14px} .qmS-v, .qmS-v.forum-title-classic-font, .qmS-v.forum-content-classic-font, .qmS-v.forum-title-small-font, .qmS-v.forum-content-small-font, .qmS-v.forum-title-medium-font, .qmS-v.forum-content-medium-font, .qmS-v.forum-title-large-font, .qmS-v.forum-content-large-font, .qmS-v.forum-title-compact-font, .qmS-v.forum-content-compact-font{font-size:12px;line-height:1.5} .cKoK4:not(._2uea4){position:relative} [dir] .cKoK4:not(._2uea4){background:transparent} .cKoK4:not(._2uea4)::after{content:'';position:absolute;top:0;bottom:0;opacity:0.2} [dir=ltr] .cKoK4:not(._2uea4)::after{right:0;left:0} [dir=rtl] .cKoK4:not(._2uea4)::after{left:0;right:0} [dir] ._3CYO5{background-color:transparent} .IMmrw, .IMmrw.forum-title-classic-font, .IMmrw.forum-content-classic-font, .IMmrw.forum-title-small-font, .IMmrw.forum-content-small-font, .IMmrw.forum-title-medium-font, .IMmrw.forum-content-medium-font, .IMmrw.forum-title-large-font, .IMmrw.forum-content-large-font, .IMmrw.forum-title-compact-font, .IMmrw.forum-content-compact-font{font-size:16px;line-height:1.61} ._2joXK, ._2joXK.forum-title-classic-font, ._2joXK.forum-content-classic-font, ._2joXK.forum-title-small-font, ._2joXK.forum-content-small-font, ._2joXK.forum-title-medium-font, ._2joXK.forum-content-medium-font, ._2joXK.forum-title-large-font, ._2joXK.forum-content-large-font, ._2joXK.forum-title-compact-font, ._2joXK.forum-content-compact-font{font-size:16px;line-height:1.81} .NZxHO{justify-content:center !important} [dir] ._1e2aQ{border:1px solid} ._3UwJz{font-size:24px !important;font-weight:400;line-height:40px} [dir] ._3UwJz{margin:0;margin-bottom:24px} ._1PXeF{font-size:16px;font-style:normal} [dir] ._1DB0C{cursor:pointer} ._1DB0C:hover:not([disabled]){opacity:0.8} [dir] ._2wBS9{background:transparent} ._2wBS9, ._2wBS9.forum-title-classic-font, ._2wBS9.forum-content-classic-font, ._2wBS9.forum-title-small-font, ._2wBS9.forum-content-small-font, ._2wBS9.forum-title-medium-font, ._2wBS9.forum-content-medium-font, ._2wBS9.forum-title-large-font, ._2wBS9.forum-content-large-font, ._2wBS9.forum-title-compact-font, ._2wBS9.forum-content-compact-font{font-size:14px} ._2wBS9::-webkit-input-placeholder{color:currentColor} ._2wBS9::-moz-placeholder{color:currentColor} ._2wBS9:-ms-input-placeholder{color:currentColor} ._2wBS9::-ms-input-placeholder{color:currentColor} ._2wBS9::placeholder{color:currentColor} ._18B2H._1bYoS ._3L46A:not(._1Vx_h){width:100%} [dir] ._18B2H._1bYoS ._3L46A:not(._1Vx_h){margin:0 !important} [dir=ltr] ._18B2H._1bYoS ._3L46A:not(._1Vx_h)._3_P1v{margin-left:-100px} [dir=rtl] ._18B2H._1bYoS ._3L46A:not(._1Vx_h)._3_P1v{margin-right:-100px} ._21CYK{font-family:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit} [dir] ._21CYK{background-color:initial;padding:initial} .NyNWy{font-size:12px;line-height:1.8} [dir] .NyNWy{padding:16px !important;margin:0 !important} ._18B2H:not(._1bYoS) .NyNWy{font-size:12px;line-height:20px} ._1DLav:not(.XFUTL):after, .XFUTL:after{width:24px;height:24px} ._2gs8r{font-family:inherit} ._2EBad, ._2zHc4{color:inherit} ._2zHc4 input{color:inherit !important;font-family:inherit} [dir] ._2zHc4 input{background:transparent} [dir] ._29MO9{cursor:pointer} ._18B2H:not(._1bYoS) ._29MO9{width:284px;height:56px} [dir] ._18B2H:not(._1bYoS) ._29MO9{margin:0 18px} [dir] ._18B2H:not(._1bYoS) .wpNsT{padding:0 16px} [dir=ltr] ._3kW_F{margin-right:16px !important;margin-left:4px !important} [dir=rtl] ._3kW_F{margin-left:16px !important;margin-right:4px !important} .EaT2X{width:250px;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;line-height:16px} [dir] .EaT2X{margin-bottom:4px} ._18B2H:not(._1bYoS) .EaT2X{width:200px;font-size:12px} [dir] ._18B2H:not(._1bYoS) .EaT2X{margin-bottom:0} .f_nxR{line-height:16px} [dir] .f_nxR{background-color:transparent !important} ._18B2H:not(._1bYoS) .f_nxR{font-size:12px} ._2XC68{height:26px !important} [dir] ._2XC68{padding:4px !important} ._3HBWy{top:8px !important} [dir=ltr] ._3HBWy{right:5px !important} [dir=rtl] ._3HBWy{left:5px !important} [dir] ._3poQV{padding-bottom:6px} ._1uZwA{display:flex;align-items:center;justify-content:center;width:100vw !important} [dir] ._1uZwA{padding-top:0 !important} ._1D_MG{min-height:30px !important} .VRQPN{min-height:30px !important} ._1CCXh{font-size:14px !important} [dir] ._35lkb{margin:0 !important} [dir=ltr] [dir='ltr'] ._35lkb{margin-left:12px !important} [dir=rtl] [dir='ltr'] ._35lkb{margin-right:12px !important} [dir='rtl'] ._3ZNs1{display:none !important} [dir=ltr] [dir='rtl'] ._2CDc4>*{text-align:right !important} [dir=rtl] [dir='rtl'] ._2CDc4>*{text-align:left !important} [dir=ltr] [dir='ltr'] [dir='ltr'] ._2CDc4>*{text-align:left !important} [dir=rtl] [dir='ltr'] [dir='ltr'] ._2CDc4>*{text-align:right !important} [dir=ltr] [dir='rtl'] ._1GHow>*{text-align:left !important} [dir=rtl] [dir='rtl'] ._1GHow>*{text-align:right !important} [dir=ltr] [dir='ltr'] [dir='ltr'] ._1GHow>*{text-align:right !important} [dir=rtl] [dir='ltr'] [dir='ltr'] ._1GHow>*{text-align:left !important} [dir=ltr] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-rtl, [dir=ltr] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-listRTL{direction:ltr !important;text-align:left !important} [dir=rtl] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-rtl, [dir=rtl] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-listRTL{direction:rtl !important;text-align:right !important} [dir=ltr] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=ltr] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-listLTR{direction:rtl !important;text-align:right !important} [dir=rtl] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=rtl] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-listLTR{direction:ltr !important;text-align:left !important} [dir=ltr] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-listLTR:before{right:-36px !important;text-align:left !important} [dir=rtl] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-listLTR:before{left:-36px !important;text-align:right !important} [dir=ltr] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-listRTL:before{left:-36px !important;text-align:right !important} [dir=rtl] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-listRTL:before{right:-36px !important;text-align:left !important} [dir=ltr] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-depth0.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-right:1.5em} [dir=rtl] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-depth0.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-left:1.5em} [dir=ltr] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-depth0.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-left:1.5em} [dir=rtl] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-depth0.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-right:1.5em} [dir=ltr] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-depth1.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-right:3em} [dir=rtl] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-depth1.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-left:3em} [dir=ltr] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-depth1.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-left:3em} [dir=rtl] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-depth1.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-right:3em} [dir=ltr] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-depth2.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-right:4.5em} [dir=rtl] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-depth2.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-left:4.5em} [dir=ltr] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-depth2.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-left:4.5em} [dir=rtl] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-depth2.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-right:4.5em} [dir=ltr] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-depth3.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-right:6em} [dir=rtl] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-depth3.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-left:6em} [dir=ltr] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-depth3.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-left:6em} [dir=rtl] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-depth3.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-right:6em} [dir=ltr] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-depth4.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-right:7.5em} [dir=rtl] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-depth4.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-left:7.5em} [dir=ltr] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-depth4.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-left:7.5em} [dir=rtl] [dir='rtl'] .public-DraftStyleDefault-depth4.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-right:7.5em}

 ._1vGfV.bgTransition{transition:background-color .5s ease-out, box-shadow .5s ease-out} [dir] .app-mobile ._1vGfV.focused-comment-background-color{background-color:inherit} [dir] ._1vGfV:last-child ._2ewT1{border:none} [dir] .app-desktop ._1vGfV._2aMJS{padding-top:0} [dir] .app-desktop ._1vGfV:last-child ._1XN4n:not(._1yPdA){border-bottom:none} [dir] .app-desktop ._1vGfV:last-child ._2bKV7{border:none} [dir] .app-desktop ._1vGfV:last-child ._2DeQF{border:none} ._2qQCx{display:flex} ._2qQCx ._1LYi-{flex:1} [dir] ._2qQCx ._1LYi-{padding-bottom:16px} [dir] ._2qQCx ._1LYi-._2DeQF{border-bottom:1px solid} [dir=ltr] ._2DIO9{margin-left:46px} [dir=rtl] ._2DIO9{margin-right:46px} .jqDbn{display:flex} ._11TP5{position:absolute;top:0;bottom:0} [dir=ltr] ._11TP5{left:0} [dir=rtl] ._11TP5{right:0} .app-desktop ._11TP5{top:-20px} ._3JQ_x{position:relative;font-size:14px;line-height:1.5;display:flex;flex-direction:row;align-items:flex-start} [dir] ._3JQ_x{padding:16px 0} ._3JQ_x.bgTransition{transition:background-color .5s ease-out, box-shadow .5s ease-out} [dir] .app-desktop ._3JQ_x{padding-top:20px;padding-bottom:0} ._1XN4n{position:relative;width:100%;word-break:break-word} [dir] .app-desktop ._1XN4n{border-bottom:1px solid} .app-desktop ._1XN4n._1yPdA{max-width:100%} [dir] .app-desktop ._1XN4n._1yPdA{border-bottom-style:solid} [dir] .app-desktop ._1XN4n.eFjFZ, [dir] .app-desktop ._1XN4n._2IZ0U, [dir] .app-desktop ._1XN4n._20y32{border-bottom:none} [dir] ._2bdhY{margin:0} ._3HkVW{font-size:12px;opacity:0.8} [dir=ltr] ._3HkVW{margin:12px 0 4px 18px} [dir=rtl] ._3HkVW{margin:12px 18px 4px 0} .app-desktop ._3HkVW{font-size:16px} [dir] .app-desktop ._3HkVW{margin-top:5px;margin-bottom:21px} [dir=ltr] .app-desktop ._3HkVW{margin-left:0} [dir=rtl] .app-desktop ._3HkVW{margin-right:0} ._1MbOK{word-wrap:break-word} [dir] ._1MbOK{margin-top:0} .app-desktop ._1MbOK{font-size:16px;line-height:21px} [dir] .app-desktop ._1MbOK{margin:20px 0 0} ._13gX6{display:inline-block;max-height:46vw} [dir] ._13gX6{margin:6px 0;border-radius:5px} .app-desktop ._13gX6{width:100%} [dir] ._3qyan{border-bottom:1px solid} [dir=ltr] ._3qyan{margin-left:42px;margin-right:0} [dir=rtl] ._3qyan{margin-right:42px;margin-left:0} [dir=ltr] .app-desktop ._3qyan{margin-left:50px} [dir=rtl] .app-desktop ._3qyan{margin-right:50px} [dir=ltr] ._3ppek{margin-left:68px} [dir=rtl] ._3ppek{margin-right:68px} [dir=ltr] .app-desktop ._3ppek{margin-left:80px} [dir=rtl] .app-desktop ._3ppek{margin-right:80px} [dir] ._2ewT1{border-bottom:1px solid;margin:0} .lrDj7{display:flex;justify-content:center} [dir] .lrDj7{padding:0} [dir=ltr] .lrDj7._2W4qL{padding:0 0 0 50px} [dir=rtl] .lrDj7._2W4qL{padding:0 50px 0 0} ._2bKV7{width:100%} [dir] ._2bKV7{border-bottom:1px solid} [dir] .fLK5M{padding-bottom:16px;border-top:1px solid} [dir=ltr] .fLK5M{margin-left:50px} [dir=rtl] .fLK5M{margin-right:50px} [dir=ltr] ._3U__j{margin-left:80px} [dir=rtl] ._3U__j{margin-right:80px} .g41j0{font-size:14px;height:45px;display:flex;align-items:center;justify-content:center} [dir] .g41j0{cursor:pointer} .app-desktop .g41j0{height:56px} [dir] .app-desktop .g41j0{margin-bottom:0} .g41j0:hover{opacity:0.8} [dir] ._6mXdG{padding-bottom:16px} [dir=ltr] ._6mXdG{padding-left:50px} [dir=rtl] ._6mXdG{padding-right:50px} [dir] ._1zcUz{padding-bottom:16px} [dir=ltr] ._1zcUz{padding-left:80px} [dir=rtl] ._1zcUz{padding-right:80px} [dir=ltr] ._3xzB6{margin-left:24px} [dir=rtl] ._3xzB6{margin-right:24px} .app-desktop ._3xzB6{display:flex;justify-content:center} [dir=ltr] .app-desktop ._3xzB6{padding-left:0;margin-left:50px} [dir=rtl] .app-desktop ._3xzB6{padding-right:0;margin-right:50px} ._3LHSZ{width:100%} [dir=ltr] ._3LHSZ{padding-left:50px} [dir=rtl] ._3LHSZ{padding-right:50px} .app-desktop ._3LHSZ{display:flex;justify-content:center} [dir=ltr] .app-desktop ._3LHSZ{padding-left:80px} [dir=rtl] .app-desktop ._3LHSZ{padding-right:80px} [dir=ltr] .app-mobile .l2Asa ._14lIv{margin-left:-24px !important} [dir=rtl] .app-mobile .l2Asa ._14lIv{margin-right:-24px !important}

 ._1xs1G{flex:1 1 auto;display:flex;flex-direction:column}

 ._1AA4r{display:flex;align-items:center;max-width:980px} [dir] ._1AA4r{margin:0 auto 0;padding:0 32px}

 [dir] ._1dmES{padding:0} ._2jFDU, ._3yETh{opacity:0;height:9px;overflow-y:hidden} ._2bC4u, ._2yquY{height:38px;opacity:1;transition:height 0.4s ease-out, opacity 0.6s ease-in 0.4s}

 ._3EiT0{display:flex;align-items:center;justify-content:flex-start} [dir=ltr] ._3EiT0{margin-left:12px;margin-right:-8px} [dir=rtl] ._3EiT0{margin-right:12px;margin-left:-8px} .app-desktop ._3EiT0{min-width:42px} [dir=ltr] .app-desktop ._3EiT0{margin-left:4px;margin-right:0} [dir=rtl] .app-desktop ._3EiT0{margin-right:4px;margin-left:0} ._3mawK{display:flex;flex-direction:column;align-items:center;justify-content:center} [dir] ._3JRjJ{cursor:pointer} .app-desktop ._3JRjJ:hover{opacity:0.7} [dir] .app-desktop ._3JRjJ:active{transform:scale(0.95)} ._3JRjJ svg{display:block} ._1CwQ4{opacity:0.5} .XCPLh{line-height:1.5 !important;font-size:10px !important} [dir] .XCPLh{margin:6px 0} .app-desktop .XCPLh{font-size:12px !important}

 ._2x6sh.gOtux ._1TaxU{font-size:16px !important;line-height:1.5 !important} ._2x6sh:not(.gOtux) ._1TaxU{font-size:14px !important;line-height:1.5 !important} ._10jT6{height:36px !important} [dir] ._10jT6{border-bottom:none !important;border-top:none !important;margin-top:36px !important} [dir=ltr] ._3d27d{padding-left:0 !important;margin-left:-17px;direction:ltr} [dir=rtl] ._3d27d{padding-right:0 !important;margin-right:-17px;direction:rtl} ._2x6sh.gOtux .public-DraftEditorPlaceholder-root{font-size:16px} ._2x6sh .public-DraftEditorPlaceholder-root{font-size:14px} ._3tcqp{font-size:16px;line-height:1.5} ._2x6sh:not(.gOtux) ._3tcqp{font-size:14px} [dir=ltr] ._2x6sh:not(._2wwEC):not(.gOtux) [data-hook='imageViewer'], [dir=ltr] ._2x6sh:not(._2wwEC):not(.gOtux) [data-hook='videoPlayer']{margin-right:-24px} [dir=rtl] ._2x6sh:not(._2wwEC):not(.gOtux) [data-hook='imageViewer'], [dir=rtl] ._2x6sh:not(._2wwEC):not(.gOtux) [data-hook='videoPlayer']{margin-left:-24px} [dir=ltr] ._2x6sh:not(._2wwEC):not(.gOtux) .x6JTQ::after{right:-24px} [dir=rtl] ._2x6sh:not(._2wwEC):not(.gOtux) .x6JTQ::after{left:-24px}

 ._2eog5._2aERR ._2QDTJ{font-size:16px !important;line-height:1.5 !important} ._2eog5:not(._2aERR) ._2QDTJ{font-size:14px !important;line-height:1.5 !important} [dir=ltr] ._2eog5:not(._2aERR) ._2QDTJ ._29p8S{margin-left:0 !important;margin-right:0 !important} [dir=rtl] ._2eog5:not(._2aERR) ._2QDTJ ._29p8S{margin-right:0 !important;margin-left:0 !important} .d6EGM{width:100% !important;height:36px !important} [dir] .d6EGM{border-bottom:none !important;border-top:none !important;margin-top:36px !important} [dir=ltr] .Zk-ok{padding-left:0 !important;margin-left:-17px;direction:ltr} [dir=rtl] .Zk-ok{padding-right:0 !important;margin-right:-17px;direction:rtl} ._2eog5._2aERR ._2HwW-:not(._3XZks), ._2eog5._2aERR ._3uctO:not(._3XZks){max-width:680px !important} [dir=ltr] ._2eog5._2aERR ._2HwW-:not(._3XZks), [dir=ltr] ._2eog5._2aERR ._3uctO:not(._3XZks){margin-left:0 !important} [dir=rtl] ._2eog5._2aERR ._2HwW-:not(._3XZks), [dir=rtl] ._2eog5._2aERR ._3uctO:not(._3XZks){margin-right:0 !important} ._2eog5:not(._2aERR) ._2HwW-:not(._3XZks), ._2eog5:not(._2aERR) ._3uctO:not(._3XZks){max-width:315px !important} ._2eog5._2aERR .public-DraftEditorPlaceholder-root{font-size:16px} ._2eog5 .public-DraftEditorPlaceholder-root{font-size:14px} .cw1QM{font-size:16px;line-height:1.5} ._2eog5:not(._2aERR) .cw1QM{font-size:14px} ._2eog5:not(._2aERR) ._18rEw{width:242px} ._2eog5:not(._2aERR) ._1oxx5{width:170px}

 .kIBre{flex:1 0 auto;width:100%} .kIBre._1_G4D{width:100%} .app-desktop .kIBre._1_G4D ._1WAqx{max-width:100%} [dir] ._3J3VY{padding:0 18px;margin:17px 0 13px} [dir] .app-desktop ._3J3VY{padding:0;margin:20px 0 0} ._1WAqx{flex:1} .app-desktop ._1WAqx{flex:none;width:100%;max-width:680px} [dir] .app-desktop ._1WAqx{border:none;margin-top:20px;padding-top:0} [dir=ltr] .app-desktop ._1WAqx{padding-left:0} [dir=rtl] .app-desktop ._1WAqx{padding-right:0} ._3tWfQ{display:none} .app-desktop ._3tWfQ{display:block;font-size:14px;opacity:0.8} [dir] .app-desktop ._3tWfQ{margin:5px 0 21px} ._1tafc{display:none} .app-desktop ._1tafc{display:flex;align-items:center;justify-content:flex-end;position:relative} [dir] .app-desktop ._1tafc{margin-top:-36px} [dir=ltr] .app-desktop ._1tafc{margin-left:calc(100% - 50px)} [dir=rtl] .app-desktop ._1tafc{margin-right:calc(100% - 50px)} [dir=ltr] .app-desktop .XYBB3{margin-left:-14px} [dir=rtl] .app-desktop .XYBB3{margin-right:-14px} ._302vU{min-height:92px}

 ._1wL4F{flex:1}@media (min-width: 940px){ ._1wL4F{display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-content:stretch;align-items:flex-start;min-height:105px;font-size:16px}}

 ._25efV{display:flex;align-items:center;font-size:20px} [dir] ._25efV{margin:0} [dir] .app-mobile ._25efV{margin:0 18px} ._3ewHi{width:100%;resize:none;overflow:hidden;line-height:1.5;font-size:20px;font-family:inherit;color:inherit} [dir] ._3ewHi{padding:0;border:0;background-color:rgba(0,0,0,0);box-shadow:none !important} ._3ewHi:focus{outline:0} ._3ewHi::-webkit-input-placeholder{font:inherit;color:inherit;opacity:.5} ._3ewHi:-moz-placeholder{font:inherit;color:inherit;opacity:.5} ._3ewHi::-moz-placeholder{font:inherit;color:inherit;opacity:.5} ._3ewHi:-ms-input-placeholder{font:inherit;color:inherit;opacity:.5} ._3qgvn{font-size:12px;opacity:0;transition:opacity 0.2s} [dir=ltr] ._3qgvn{margin-left:15px} [dir=rtl] ._3qgvn{margin-right:15px}@media (min-width: 940px){ [dir=ltr] ._3qgvn{margin-left:auto} [dir=rtl] ._3qgvn{margin-right:auto}} ._9ZTyW{opacity:.5}

 ._1qeBN{display:flex;min-height:60px} [dir] ._1qeBN{padding:18px 0 14px} ._2HI8n{position:absolute;top:-32px;height:30px;font:inherit;font-size:14px} [dir] ._2HI8n{padding:3px 0;border:none;background-color:transparent} [dir=ltr] ._2HI8n{right:18px} [dir=rtl] ._2HI8n{left:18px} ._2HI8n:focus{outline:0} ._2HI8n[disabled]{opacity:0.4} .app-mobile ._2HI8n{top:0} [dir] .app-mobile ._2HI8n{padding:0} [dir] ._3hfBA{margin:9px 2px} ._2IXNK{display:flex;align-items:center} [dir] ._2IXNK{padding:2px 18px 0} [dir=ltr] ._2IXNK{margin-right:28px} [dir=rtl] ._2IXNK{margin-left:28px} ._2jJQC{flex:1} [dir] ._2jJQC{margin:0 !important} ._3qdgq{font-size:14px} [dir=ltr] ._1tHuJ{margin-left:16px} [dir=rtl] ._1tHuJ{margin-right:16px}

 [dir] ._1j0_4{padding-bottom:18px} .ZANaS{min-height:auto !important} [dir] .ZANaS{padding:0 !important;margin-bottom:-7px !important} [dir] ._2EfWL{border-bottom:1px solid;margin:0 0 12px}

 ._3Z-pR{flex:none}@media (min-width: 940px){ ._3Z-pR{z-index:1}} [dir] .vyZpz{margin-top:-1px}

 ._1qk3F{height:400px;display:flex;flex-direction:column;justify-content:center}

 ._2gh_n{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;opacity:0.8} [dir] ._2gh_n{margin:0;border:0;padding:0;background:transparent;cursor:pointer} ._3OVfN{fill:currentColor} ._1FglY ._3OVfN{width:8px;height:16px} .LHvCi ._3OVfN{width:19px;height:16px} .TcB0g ._3OVfN{width:16px;height:16px} ._1FglY:hover ._3OVfN{fill:#4464a3} .LHvCi:hover ._3OVfN{fill:#55acee} ._2HBxV{font-size:12px} [dir=ltr] ._2HBxV{margin-left:8px} [dir=rtl] ._2HBxV{margin-right:8px} .app-desktop ._2HBxV{font-size:14px}

 ._3rPwO{line-height:0 !important} .A9boD{flex:0 0 auto} [dir=ltr] .A9boD{margin-right:36px} [dir=rtl] .A9boD{margin-left:36px}

 [dir] ._2FVeM{margin-top:24px;padding:0 16px} [dir] .app-desktop ._2FVeM{margin-top:12px;padding:0} [dir] ._1Fwxt{margin-bottom:0} ._1KEid{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;font-size:14px} [dir] ._1KEid{padding-bottom:20px} .app-desktop ._1KEid{height:24px} [dir] .app-desktop ._1KEid{padding:0} ._2uZDd{display:flex;justify-content:flex-start;align-items:center} ._1j4M5{height:100%;font-size:12px;font-family:inherit;color:inherit} [dir] ._1j4M5{border:none;background-color:transparent;cursor:pointer;margin:0;padding:0} .app-desktop ._1j4M5{flex:none;font-size:14px} [dir=ltr] ._2e4PM{margin-right:16px} [dir=rtl] ._2e4PM{margin-left:16px} ._3gqw4{display:flex;align-items:center;opacity:0.8} [dir=ltr] ._7-_FI{margin-left:8px;margin-right:16px} [dir=rtl] ._7-_FI{margin-right:8px;margin-left:16px} ._37Gv5{display:flex;align-items:center;justify-content:center} ._33ocH{font-size:12px;opacity:0.8} [dir=ltr] ._33ocH{margin-left:8px} [dir=rtl] ._33ocH{margin-right:8px}@media (min-width: 940px){ ._33ocH{font-size:14px}}

 ._3BrL9{position:absolute;top:0;bottom:0;z-index:2;opacity:0.5} [dir=ltr] ._3BrL9{right:0;left:0} [dir=rtl] ._3BrL9{left:0;right:0}

 ._2lg0m{position:relative} [dir] ._2lg0m{box-shadow:0px 1px 0px 0px rgba(0,0,0,0.1)} [dir] .app-desktop ._2lg0m{box-shadow:none}

 ._3hBQK{display:flex;align-items:center;height:60px} [dir] ._3hBQK{padding:15px;cursor:pointer;text-align:center}

 ._201ch{width:100%;height:100%;display:flex;align-items:center;justify-content:center} [dir] ._201ch{border-style:solid} ._1V4K8{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;width:100%} [dir] ._1V4K8{padding:24px 43px} ._2IkyY{display:flex;flex-direction:column;align-items:flex-start;width:calc((100% - 86px) / 2)} [dir] ._2IkyY{padding:0} ._1nLsj{font-size:16px;line-height:1.5} [dir] ._1nLsj{margin-bottom:10px} ._2jEog{font-size:14px;line-height:1.5;font-weight:300;height:42px} [dir] ._2jEog{margin-bottom:20px} ._1-Z0Y{width:86px;align-self:stretch;display:flex;align-items:stretch;justify-content:center}

 ._2dzr5::before, ._2dzr5::after, ._2dzr5{width:1.5em;height:1.5em} [dir] ._2dzr5::before, [dir] ._2dzr5::after, [dir] ._2dzr5{border-radius:50%} [dir=ltr] ._2dzr5::before, [dir=ltr] ._2dzr5::after, [dir=ltr] ._2dzr5{-webkit-animation-fill-mode:both;animation-fill-mode:both;-webkit-animation:_3k1CU 1.8s infinite ease-in-out;animation:_3k1CU 1.8s infinite ease-in-out} [dir=rtl] ._2dzr5::before, [dir=rtl] ._2dzr5::after, [dir=rtl] ._2dzr5{-webkit-animation-fill-mode:both;animation-fill-mode:both;-webkit-animation:_3k1CU 1.8s infinite ease-in-out;animation:_3k1CU 1.8s infinite ease-in-out} ._2dzr5{display:inline-block;color:#000;font-size:1px;position:relative;text-indent:-9999em;-webkit-transform:translateZ(0);-ms-transform:translateZ(0)} [dir] ._2dzr5{transform:translateZ(0)} [dir=ltr] ._2dzr5{margin-left:23px;margin-right:12px;-webkit-animation-delay:-0.16s;animation-delay:-0.16s} [dir=rtl] ._2dzr5{margin-right:23px;margin-left:12px;-webkit-animation-delay:-0.16s;animation-delay:-0.16s} [dir=ltr] ._2dzr5::before{left:-2.5em;-webkit-animation-delay:-0.32s;animation-delay:-0.32s} [dir=rtl] ._2dzr5::before{right:-2.5em;-webkit-animation-delay:-0.32s;animation-delay:-0.32s} [dir=ltr] ._2dzr5::after{left:2.5em} [dir=rtl] ._2dzr5::after{right:2.5em} ._2dzr5::before, ._2dzr5::after{content:"";position:absolute;top:0}@-webkit-keyframes _3k1CU{0%,80%,100%{box-shadow:0 1.5em 0 -0.8em}40%{box-shadow:0 1.5em 0 0}}@keyframes _3k1CU{0%,80%,100%{box-shadow:0 1.5em 0 -0.8em}40%{box-shadow:0 1.5em 0 0}}

 .owiiR{height:30px;font-size:12px}@media (min-width: 940px){ .owiiR{position:absolute;top:-52px;z-index:10;height:auto;font-size:14px} [dir] .owiiR{padding:10px;border-radius:20px;border:1px solid} [dir=ltr] .owiiR{left:50%;transform:translate(-50%, -50%)} [dir=rtl] .owiiR{right:50%;transform:translate(50%, -50%)}} ._2Jcwa{width:100%;height:100%}@media (min-width: 940px){ ._2Jcwa{display:none}} ._3-VYW{position:absolute;top:0;bottom:0} [dir=ltr] ._3-VYW{right:0;left:0} [dir=rtl] ._3-VYW{left:0;right:0}@media (min-width: 940px){ ._3-VYW{position:static}} ._1rlpR{display:flex;align-items:center;justify-content:center} [dir] ._1rlpR{padding:0 7px} ._3Oa7V{font-weight:500} [dir] ._1mafn{margin-bottom:7px}@media (min-width: 940px){ ._1mafn{display:none}}

 ._3eB7N{height:193px;width:100%;display:flex;align-items:center;justify-content:center} ._2KjjO{display:flex;justify-content:center;width:100%;max-width:680px} [dir] ._2KjjO{border-style:solid;padding:12px 48px 40px 48px} ._19wZy{width:100%}

 ._2JCv5{width:100%} [dir] .app-desktop ._2JCv5{padding-bottom:12px;border-top-style:solid;border-top-width:1px} ._1pOpO{width:100%} .app-desktop ._1pOpO{max-width:680px} ._3KUK_{width:100%} .app-desktop ._3KUK_{display:flex;justify-content:space-between} [dir] .rOFMT{padding-top:120px;padding-bottom:100px} [dir] ._1G7c_{padding:0} ._3b0sF{overflow-wrap:break-word} [dir] ._3b0sF{box-shadow:0px 1px 0px 0px rgba(0,0,0,0.1)} .app-desktop ._3b0sF{display:flex;flex-direction:row;align-items:flex-start;justify-content:space-between;z-index:2} [dir] .app-desktop ._3b0sF{padding-bottom:20px;margin-bottom:20px;box-shadow:none} [dir] .app-desktop ._3b0sF._3rlzH{border-bottom:none;margin-bottom:0} [dir] .app-desktop ._3b0sF._3YVSw{padding-top:20px} .jcXUP{width:204px} [dir=ltr] .jcXUP{margin-left:32px} [dir=rtl] .jcXUP{margin-right:32px} .sidebar-off .jcXUP{display:none} .app-desktop ._3f2g-{max-width:680px;width:100%} .Zw1QY{display:flex;align-items:center;font-size:12px;font-weight:500;line-height:1.4} [dir] .Zw1QY{padding:0 16px;margin:12px 0}@media (min-width: 940px){ .Zw1QY{font-size:14px;line-height:normal} [dir] .Zw1QY{margin:0 0 24px}} ._1JoEp{opacity:0.8} .Q4w2p{font-weight:normal} ._3gUex{display:inline-block} [dir=ltr] ._3gUex{margin-right:9px} [dir=rtl] ._3gUex{margin-left:9px} [dir] .IXany{margin:8px 0} .app-desktop .IXany{display:flex;align-items:baseline} [dir] .app-desktop .IXany{margin-bottom:24px} .sidebar-on .app-desktop .IXany{display:none} .app-desktop .IXany .Zw1QY{display:block} [dir] .app-desktop .IXany .Zw1QY{padding:0} [dir=ltr] .app-desktop .IXany .Zw1QY{margin:0 0 0 27px} [dir=rtl] .app-desktop .IXany .Zw1QY{margin:0 27px 0 0} ._3jk3E{overflow:hidden} [dir] .app-desktop ._3jk3E{margin-top:8px;margin-bottom:30px} [dir] ._2pY-X{box-shadow:none} [dir] .app-desktop ._2pY-X{margin:0 0 20px;padding:0 0 4px} [dir] .app-desktop ._2AcdC{margin-top:20px;margin-bottom:20px} ._2Eu9s{width:100%} [dir] ._2Eu9s{margin:0 auto} [dir] ._1kkxY{border-style:solid;border-top:none;border-bottom:none;padding:0} .FwPnh{display:flex;align-items:center;justify-content:center} [dir] .FwPnh{padding:18px 0} ._3MqGK{width:100%} ._3KN7B{width:100%;max-width:940px} [dir] .app-desktop ._3KN7B{margin-top:12px} .sidebar-on ._3KN7B{display:none}

 ._1IFW_{display:flex;align-items:center;justify-content:center;position:absolute;top:0;width:48px;height:48px} [dir] ._1IFW_{border:0;background:transparent} [dir=ltr] ._1IFW_{right:0} [dir=rtl] ._1IFW_{left:0} ._1IFW_:focus{outline:0}

 .jH7k4{font-size:14px;line-height:20px;text-decoration:underline !important}

 .fJgYl{position:absolute;width:528px;font-size:16px;z-index:1} [dir] .fJgYl{box-shadow:0 0 4px 0 rgba(0,0,0,0.1),0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.1);margin-top:8px;border:1px solid} .fJgYl, .fJgYl>*{line-height:1.5} ._1bMOe{max-height:256px;overflow-y:auto;overflow-x:hidden} ._1IUCw{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between} [dir] ._1IUCw{padding:8px 24px} [dir] ._1IUCw:last-child{padding-bottom:16px} ._1xWHV{opacity:0.6} [dir] ._1xWHV{padding:16px 24px} ._1jCHL{display:flex;align-items:center;flex-shrink:0} [dir=ltr] ._1jCHL{margin-right:8px} [dir=rtl] ._1jCHL{margin-left:8px} ._3XXmd{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis} ._9o9CG{opacity:0.6;white-space:nowrap} [dir=ltr] ._9o9CG{padding-left:24px;margin-left:auto} [dir=rtl] ._9o9CG{padding-right:24px;margin-right:auto} ._2_qv1{opacity:0.6;line-height:1.5} [dir] ._2_qv1{padding:16px 24px 8px 24px} ._2GwxO{display:flex;align-items:center} [dir] ._2GwxO{padding:8px 24px} ._3gLrf{font-size:14px !important;line-height:1.5 !important} [dir] ._3gLrf{cursor:pointer;background-color:transparent !important} ._3gLrf:hover{opacity:0.8} ._396vA{overflow:hidden;text-decoration:none !important;font-size:16px !important;line-height:1.5 !important} [dir] .EHFhX{margin-top:8px 24px 0px 24px} ._2KKAL{opacity:0.1} [dir] ._2KKAL{transform:translateY(-5px)} ._2Z7FC{opacity:1;transition:all 0.1s ease-in} [dir] ._2Z7FC{transform:translateY(0)} .qK-fp{opacity:1} .XHVeo{opacity:0.1;transition:all 0.1s ease-in}

 ._3G45H{max-width:100% !important;height:40px !important} [dir] ._3G45H{border-bottom:none !important;border-top:none !important} [dir=ltr] ._3G45H{margin-left:0 !important} [dir=rtl] ._3G45H{margin-right:0 !important} [dir=ltr] ._3H3Xw{margin-left:-17px} [dir=rtl] ._3H3Xw{margin-right:-17px}

 ._2Qe-b{display:flex;flex-direction:column;flex:1 0 auto;z-index:1;width:100%;-webkit-user-select:initial} [dir] ._2Qe-b{padding-top:6px} [dir] .app-desktop ._2Qe-b{padding-top:0} .OKs9e{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center} [dir] .OKs9e{margin-bottom:12px} [dir=ltr] .OKs9e{padding-left:18px;padding-right:8px} [dir=rtl] .OKs9e{padding-right:18px;padding-left:8px} [dir] .app-desktop .OKs9e{padding:0;margin-bottom:40px} .app-desktop ._2SacV{display:none} ._1oxqv{display:none} .app-desktop ._1oxqv{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;width:100%} [dir] .app-desktop ._1oxqv{padding-top:20px;margin:0 auto} [dir=ltr] ._2nLs1{margin-left:-14px} [dir=rtl] ._2nLs1{margin-right:-14px} ._3kv7O{display:flex} [dir=ltr] ._3NMUg+._3NMUg{margin-left:20px} [dir=rtl] ._3NMUg+._3NMUg{margin-right:20px} ._3PxnB{display:flex;flex-direction:column;flex:1 0 auto} [dir] ._3PxnB{padding-top:5px} .app-desktop ._25giz{width:100%} ._1D_g0{font-size:26px;line-height:32px} ._1D_g0::-webkit-input-placeholder{color:inherit} ._1D_g0:-moz-placeholder{color:inherit} ._1D_g0::-moz-placeholder{color:inherit} ._1D_g0:-ms-input-placeholder{color:inherit} .app-desktop ._1D_g0{font-size:32px;line-height:38px;width:100%} [dir] .k72Nz{margin-top:6px} .app-desktop .k72Nz{display:flex;flex-direction:column;align-items:flex-start;width:100%;min-height:550px} [dir] .app-desktop .k72Nz{margin:0 auto;border-style:solid;padding:32px 48px} ._1UTvH{display:flex;flex:1 0 auto;flex-direction:column;width:100%} [dir] ._1UTvH{margin-top:6px} [dir] .app-desktop ._1UTvH{margin-top:20px} ._2AQxP{font-size:14px;line-height:1.5} [dir] ._2AQxP{margin-top:10px;cursor:pointer} ._2AQxP:hover{opacity:0.8}

 [dir] .CWI7Q{padding:20px !important}

 [dir] ._2xANb{padding:20px !important}

 [dir=ltr] .OWegp{padding-left:0} [dir=rtl] .OWegp{padding-right:0} ._3HPsX{width:48px;display:flex;justify-content:center;flex-shrink:0} ._1dBWT{flex-grow:1} [dir=ltr] ._1dBWT{margin-left:12px} [dir=rtl] ._1dBWT{margin-right:12px}

 ._1nCxD{display:flex;align-items:center;justify-content:center;height:50vh}

 ._1Fqrx :focus{outline:none} [dir] ._1Fqrx :focus{box-shadow:none} ._2UEel{color:#fff;font-size:2em;display:flex;justify-content:center;align-items:center} [dir] ._2UEel{background:#666} ._2UEel:before{content:"Loading..."}

 ._2cpdi{position:absolute;opacity:0} [dir] ._2cpdi{cursor:pointer} ._3SFGZ{display:flex} [dir] ._3SFGZ{cursor:pointer;margin-bottom:12px} .EGp4h{display:flex} [dir] ._3PpSF:hover ._3uGfl{background-color:rgba(2,97,255,0.2)} ._4GWru{width:16px;height:16px;display:inline-block;vertical-align:text-bottom;color:#fff;box-sizing:border-box} [dir] ._4GWru{padding:3px 2px;border-radius:3px;background-color:#fff;border:1px solid #0261ff} ._2m_-H{vertical-align:text-bottom;height:17px} [dir] ._2m_-H{padding-top:2px} ._2m_-H:hover{color:#0161ff} [dir] .n4-Fn{background-color:#0261ff} .Qxhlg{width:10px;height:8px;display:block} [dir=ltr] .yx-pO{margin-left:12px} [dir=rtl] .yx-pO{margin-right:12px} ._2NCtV{color:#333} ._3AuFz{height:100%;width:100%;pointer-events:auto;display:flex;flex-direction:column;align-items:center;justify-content:center} [dir] ._3AuFz{background:transparent;border:0;cursor:pointer} ._3AuFz._1EEXX{color:#757575} ._3AuFz._1EEXX:focus:not([disabled]) ._1qOTu, ._3AuFz._1EEXX:hover:not([disabled]) ._1qOTu{color:#0261ff} [dir] ._3AuFz._1EEXX:focus:not([disabled]) ._1qOTu, [dir] ._3AuFz._1EEXX:hover:not([disabled]) ._1qOTu{cursor:pointer} ._3AuFz._1EEXX:focus:not([disabled]) ._1qOTu svg, ._3AuFz._1EEXX:hover:not([disabled]) ._1qOTu svg{fill:currentColor} ._3AuFz:disabled>*{opacity:.4} [dir] ._3AuFz:disabled>*{cursor:default} ._1qOTu{width:20px;height:20px} ._1qOTu svg{width:100%;height:100%;fill:currentColor} ._1iU4F{font-size:12px} [dir] ._1iU4F{margin:8px 0 0} ._1BVBi._2qWKP{height:100%} ._1BVBi ._3AuFz{width:100%;height:100%;box-sizing:border-box} [dir] ._1BVBi ._3AuFz{padding:22px 0} ._1BVBi ._3AuFz:focus:not([disabled]) ._1qOTu{color:#0261ff} [dir] ._1BVBi ._3AuFz:focus:not([disabled]) ._1qOTu{cursor:pointer} ._1BVBi ._3AuFz:focus:not([disabled]) ._1qOTu svg{fill:currentColor} ._1BVBi ._1qOTu{display:block;width:25px;height:25px} [dir] ._1BVBi ._1qOTu{margin:0 auto} ._1BVBi ._1iU4F{display:block;font-size:13px;line-height:21px} [dir] ._1BVBi ._1iU4F{margin:6px 0 0} ._3-Q-q{display:flex} [dir] ._3-Q-q{padding:10px 0} [dir=ltr] ._3-Q-q{margin-right:10px} [dir=rtl] ._3-Q-q{margin-left:10px} [dir=ltr] ._3-Q-q:last-child{margin-right:0} [dir=rtl] ._3-Q-q:last-child{margin-left:0} ._1FJxh{color:#333;line-height:normal} [dir] ._1FJxh{background:transparent;padding:5px;border:0;margin:0;cursor:pointer} ._1FJxh:focus, ._1FJxh:hover{outline:0;color:#0261ff} ._1FJxh:disabled{opacity:.4} [dir] ._1FJxh:disabled{cursor:default} ._11tDX{width:20px;height:20px;vertical-align:middle;color:#333} ._11tDX svg{width:100%;height:100%;fill:currentColor} ._1RDmX, ._11tDX:hover{color:#0261ff} ._1RDmX svg, ._11tDX:hover svg{fill:currentColor} [dir] .w3ICK{background-position:50%;background-repeat:no-repeat} ._1zXfO{display:block;max-width:100%;height:100%;visibility:hidden} ._1RC0l{display:block;font-size:14px} [dir] ._1RC0l{margin-bottom:9px} .c6u02{display:block;font-size:14px} [dir] .c6u02{margin:9px} ._9dcgR{width:100%;height:42px;box-sizing:border-box;font-size:14px;line-height:1.5;font-weight:300} [dir] ._9dcgR{padding:0 17px;border:1px solid #ededed;border-radius:0;box-shadow:none} ._9dcgR::-webkit-input-placeholder{opacity:.4} ._9dcgR::-moz-placeholder{opacity:.4} ._9dcgR:-ms-input-placeholder{opacity:.4} ._9dcgR::-ms-input-placeholder{opacity:.4} ._9dcgR::placeholder{opacity:.4} ._3xSEz{height:101px;resize:none} [dir] ._3xSEz{padding:9px 17px} ._2hJ8Z{height:100%} ._2EU3H{vertical-align:text-bottom;height:17px} ._2EU3H:hover{color:#0161ff} ._2Iyi5{display:inline-block;width:19px;height:19px;vertical-align:middle;color:inherit} [dir=ltr] ._2Iyi5{margin:-4px 12px 0 0} [dir=rtl] ._2Iyi5{margin:-4px 0 0 12px} ._1dJV-{display:inline-block;color:inherit;font-size:14px} ._3mx4z{font-size:14px} ._1p2rK, ._3mx4z{position:relative;color:#333} ._1p2rK{overflow:hidden;box-sizing:border-box;transition:all .2s ease;white-space:nowrap} [dir] ._1p2rK{border:none;background-color:#fff;cursor:pointer} [dir=ltr] ._1p2rK{padding:10px 62px 10px 0} [dir=rtl] ._1p2rK{padding:10px 0 10px 62px} ._1p2rK:hover{color:#0261ff} ._9IlUC{display:block;position:absolute;top:10px;width:19px;height:19px} [dir=ltr] ._9IlUC{right:6px} [dir=rtl] ._9IlUC{left:6px} [dir=ltr] ._150iF{transform:rotate(180deg)} [dir=rtl] ._150iF{transform:rotate(-180deg)} ._1ZUlH{box-sizing:border-box;max-height:250px;overflow-y:auto;position:fixed;top:100%;width:auto;z-index:1000;-webkit-overflow-scrolling:touch} [dir] ._1ZUlH{background-color:#fff;margin-top:-2px;border:1px solid #ededed;border-radius:8px;padding:8px 0} [dir=ltr] ._1ZUlH{margin-left:-10px} [dir=rtl] ._1ZUlH{margin-right:-10px} ._2GWM2{color:#333;font-weight:700;text-transform:capitalize} [dir] ._2GWM2{padding:8px 10px} ._37DkN{box-sizing:border-box;color:#333;display:block;white-space:nowrap} [dir] ._37DkN{border:none;background-color:transparent;cursor:pointer;padding:0 12px} [dir=ltr] ._37DkN:last-child, [dir=rtl] ._37DkN:last-child{border-bottom-right-radius:2px;border-bottom-left-radius:2px} ._3a8H2, ._37DkN:hover{color:rgba(17,34,51,0.27)} ._3ruU9{box-sizing:border-box;color:#333;display:block} [dir] ._3ruU9{cursor:default;padding:8px 10px} ._3mklt{font-size:14px;line-height:1.5} [dir] ._3mklt{cursor:pointer} [dir] ._3mklt:hover .UPxWU{border-color:#000} .UPxWU{width:16px;height:16px;box-sizing:border-box;display:inline-block} [dir] .UPxWU{border-radius:50%;border:1px solid rgba(0,0,0,0.6);background:#fff} [dir=ltr] .UPxWU{margin-right:12px} [dir=rtl] .UPxWU{margin-left:12px} .UPxWU:after{content:"";width:10px;height:10px;position:relative;top:2px;display:block} [dir] .UPxWU:after{border-radius:50%} [dir=ltr] .UPxWU:after{left:2px} [dir=rtl] .UPxWU:after{right:2px} ._1Gl-z{display:none} [dir] ._1Gl-z:checked+.UPxWU{border-color:rgba(0,0,0,0.6)} [dir] ._1Gl-z:checked+.UPxWU:after{background-color:#0261ff} .Q1kOa{display:block} [dir] .Q1kOa{margin-bottom:9px} .a_KIx{display:flex;align-items:center} .a_KIx label{display:inline-flex;align-items:center} .a_KIx span{vertical-align:text-bottom} ._3sL4Z label{width:50%} [dir=ltr] ._2zHMK label+label{margin-left:36px} [dir=rtl] ._2zHMK label+label{margin-right:36px} .e1KAA{opacity:.5;pointer-events:none}@supports (display: grid){ ._11V27{display:grid}} ._3W-Ve, ._11V27{width:100%} ._3W-Ve{font-size:14px;height:85px;display:inline-flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center} [dir] ._3W-Ve{text-align:center;cursor:pointer;margin:0} [dir] ._3W-Ve:hover{background-color:rgba(2,97,255,0.05)} ._1BawR{color:#0261ff} [dir] ._1BawR, [dir] ._1BawR._3W-Ve{background-color:rgba(2,97,255,0.1)} ._1eLVw, ._1GII1, ._2WgPx, .FvE1u, .glob_fontElementMap, .ReactModalPortal{font-family:Helvetica} .qv-GZ{display:flex} ._215Z4{display:absolute;top:0} [dir=ltr] ._215Z4{left:0} [dir=rtl] ._215Z4{right:0} ._1Qael{width:.1px;height:.1px;overflow:hidden;position:absolute;opacity:0;z-index:-1} [dir] .cT8Vv{cursor:default;box-shadow:0 0 0 3px #0261ff} ._2y2AG{display:block;width:100%;height:100%;position:absolute;top:0} [dir] ._2y2AG{cursor:move} [dir=ltr] ._2y2AG{left:0} [dir=rtl] ._2y2AG{right:0} ._3Dn3P{display:none} ._1eLVw, ._1GII1{position:relative} [dir] ._1GII1:hover{cursor:default;box-shadow:0 0 0 3px #0261ff} ._3xCoF{max-width:100%} ._2WgPx{position:absolute;display:flex;color:#757575} [dir] ._2WgPx{padding:12px 24px;background:#fff;border:1px solid #ddd;border-radius:6px} [dir=ltr] ._2WgPx{box-shadow:1px 1px 3px 1px #dcdcdc} [dir=rtl] ._2WgPx{box-shadow:-1px 1px 3px 1px #dcdcdc} .ReactModal__Body--open{overflow-y:hidden} .ReactModal__Content{font-weight:300} [dir=ltr] .ReactModal__Content{direction:ltr} [dir=rtl] .ReactModal__Content{direction:rtl} ._1Ghoa{text-decoration:none;color:#333} ._2UcyY{display:block} ._1nga8{vertical-align:text-bottom;height:17px} [dir] ._1nga8{padding-top:2px} ._1nga8:hover{color:#0161ff} ._2iHAv{display:flex} [dir] ._2iHAv{cursor:pointer} [dir] ._1g5Nv{border:none} ._1DBY5, ._3LD4v{-webkit-appearance:none} ._1DBY5{width:100%} [dir] ._1DBY5{margin:8px 0} [dir] ._1DBY5:focus::-webkit-slider-runnable-track{background:#0261ff} [dir] ._1DBY5:focus::-ms-fill-lower, [dir] ._1DBY5:focus::-ms-fill-upper{background:#0261ff} ._1DBY5::-webkit-slider-runnable-track{height:6px;-webkit-transition:all .2s ease;transition:all .2s ease;width:100%} [dir] ._1DBY5::-webkit-slider-runnable-track{cursor:pointer;box-shadow:0 0 0 rgba(0,0,0,0.2),0 0 0 rgba(13,13,13,0.2);background:#0261ff;border:0 solid #cfd8dc;border-radius:3px} ._1DBY5::-webkit-slider-thumb{height:16px;width:16px;-webkit-appearance:none} [dir] ._1DBY5::-webkit-slider-thumb{background:#0261ff;border:4px solid #fff;border-radius:8px;cursor:pointer;margin-top:-5px} [dir=ltr] ._1DBY5::-webkit-slider-thumb{box-shadow:1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.2),0 0 1px rgba(13,13,13,0.2)} [dir=rtl] ._1DBY5::-webkit-slider-thumb{box-shadow:-1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.2),0 0 1px rgba(13,13,13,0.2)} ._1DBY5::-moz-range-track{height:6px;-moz-transition:all .2s ease;transition:all .2s ease;width:100%} [dir] ._1DBY5::-moz-range-track{cursor:pointer;box-shadow:0 0 0 rgba(0,0,0,0.2),0 0 0 rgba(13,13,13,0.2);background:#0261ff;border:0 solid #cfd8dc;border-radius:3px} ._1DBY5::-moz-range-thumb{height:16px;width:16px;box-sizing:border-box} [dir] ._1DBY5::-moz-range-thumb{background:#0261ff;border:4px solid #fff;border-radius:8px;cursor:pointer} [dir=ltr] ._1DBY5::-moz-range-thumb{box-shadow:1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.2),0 0 1px rgba(13,13,13,0.2)} [dir=rtl] ._1DBY5::-moz-range-thumb{box-shadow:-1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.2),0 0 1px rgba(13,13,13,0.2)} ._1DBY5::-ms-track{height:6px;-ms-transition:all .2s ease;transition:all .2s ease;width:100%;color:transparent} [dir] ._1DBY5::-ms-track{cursor:pointer;background:transparent;border-color:transparent;border-width:8px 0} [dir] ._1DBY5::-ms-fill-lower, [dir] ._1DBY5::-ms-fill-upper{box-shadow:0 0 0 rgba(0,0,0,0.2),0 0 0 rgba(13,13,13,0.2);background:#0261ff;border:0 solid #cfd8dc;border-radius:6px} ._1DBY5::-ms-thumb{height:16px;width:16px} [dir] ._1DBY5::-ms-thumb{background:#0261ff;border:4px solid #fff;border-radius:8px;cursor:pointer;margin-top:0} [dir=ltr] ._1DBY5::-ms-thumb{box-shadow:1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.2),0 0 1px rgba(13,13,13,0.2)} [dir=rtl] ._1DBY5::-ms-thumb{box-shadow:-1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.2),0 0 1px rgba(13,13,13,0.2)} ._1o0mZ{display:block} [dir] ._1o0mZ{margin-bottom:6px} ._1O-b7{opacity:.5;pointer-events:none} ._3EaBv{display:flex;flex-basis:auto;justify-content:space-between;align-items:center} ._1TiZY{flex:1 1 auto} .cdFoO{flex:0 0 50px;height:30px;box-sizing:border-box;font-family:inherit;font-size:14px;max-width:55px} [dir] .cdFoO{padding:.1em;border:1px solid #ededed;border-radius:3px;text-align:center} [dir=ltr] .cdFoO{margin-left:24px} [dir=rtl] .cdFoO{margin-right:24px} ._3YlGz{width:100%} ._37UND{display:flex;justify-content:space-evenly;height:50px;font-size:16px;line-height:1.5} [dir] ._37UND{border-bottom:1px solid #ededed;cursor:pointer} ._2jMBI{width:100%;font-size:16px;font-weight:300} [dir] ._2jMBI{text-align:center;cursor:pointer;border:none;border-bottom:3px solid transparent;background-color:transparent} ._2jMBI:hover:not(._1qgY8) .fvI-8{color:rgba(0,0,0,0.4)} [dir] ._1qgY8{border-bottom:3px solid #0261ff} [dir=ltr] ._2jMBI+._2jMBI{border-left:1px solid #ededed} [dir=rtl] ._2jMBI+._2jMBI{border-right:1px solid #ededed} [dir] ._2GTij{padding:24px 30px 30px} [dir] .fvI-8{cursor:pointer} ._1lrjt{display:flex;align-items:center;justify-content:center;position:fixed;top:0;bottom:0;z-index:5} [dir] ._1lrjt{background-color:rgba(0,0,0,0.5)} [dir=ltr] ._1lrjt, [dir=rtl] ._1lrjt{left:0;right:0} ._1kSgV{position:relative;min-width:360px;font-size:14px;font-weight:300;font-stretch:normal;font-style:normal} [dir] ._1kSgV{margin-top:18px} ._3Dc95{min-width:0} [dir] ._8j3Yy{padding:0 23px} .gnBxn{font-size:14px;font-weight:300;font-style:normal;font-stretch:normal;line-height:1.5;letter-spacing:normal} [dir] .gnBxn{margin:0 1px;padding-bottom:6px} [dir=ltr] .gnBxn{text-align:left} [dir=rtl] .gnBxn{text-align:right} ._1kj8Z{position:relative} [dir] ._1kj8Z{margin:5px 0 13px} ._3e5aF, ._3W7bW{color:#333;width:100%;font-size:14px;box-sizing:border-box} [dir] ._3e5aF, [dir] ._3W7bW{border:1px solid rgba(51,51,51,0.2)} [dir] ._3e5aF:focus, [dir] ._3e5aF:focus+._3e5aF, [dir] ._3W7bW:focus, [dir] ._3W7bW:focus+._3e5aF{border:1px solid rgba(51,51,51,0.5)} ._3W7bW{height:42px} [dir] ._3W7bW{padding:0 18px} [dir=ltr] ._3W7bW{text-align:left} [dir=rtl] ._3W7bW{text-align:right} ._3W7bW::-webkit-input-placeholder{opacity:.4} ._3W7bW::-moz-placeholder{opacity:.4} ._3W7bW:-ms-input-placeholder{opacity:.4} ._3W7bW::-ms-input-placeholder{opacity:.4} ._3W7bW::placeholder{opacity:.4} ._3e5aF{position:absolute} [dir] ._3e5aF{border-top:none} [dir] ._2dP_f{border:1px solid red !important} .dXiJB{width:100%;height:42px;color:#333;box-sizing:border-box} [dir] .dXiJB{padding:0 17px;border:1px solid #ededed} .bDr5F{position:absolute;bottom:0;top:0;width:13px} [dir] .bDr5F{margin:auto} [dir=ltr] .bDr5F{right:12px} [dir=rtl] .bDr5F{left:12px} [dir] ._236K7{margin:0 4px;border-bottom:1px solid rgba(51,51,51,0.1)} ._3DZi9{justify-content:space-between} ._2b-xW, ._3DZi9, ._66D_w, .dCFRv{display:flex} ._2b-xW{font-size:14px;align-items:center} [dir] ._2b-xW{border:none;background-color:transparent;cursor:pointer} [dir=ltr] ._2b-xW{padding:12px 23px 14px 18px} [dir=rtl] ._2b-xW{padding:12px 18px 14px 23px} [dir=ltr] ._3lsVC{padding:12px 19px 14px 23px} [dir=rtl] ._3lsVC{padding:12px 23px 14px 19px} ._17JZz{height:22px} [dir] ._17JZz{margin:13px 0} [dir=ltr] ._17JZz{border-right:1px solid rgba(51,51,51,0.1)} [dir=rtl] ._17JZz{border-left:1px solid rgba(51,51,51,0.1)} .qckej{opacity:.4} [dir] .qckej{cursor:default} ._5v2M5{color:#0261ff} .ULsU0{outline:none;max-width:180px;opacity:1 !important} ._3SC9O{position:relative;width:100%;height:100%;background:rgba(0,0,0,0.5)} ._26uJz{position:absolute;left:0;right:0;top:0;bottom:0;font-size:60px;color:#fbfbfb;width:1em;height:1em;border-radius:50%;margin:auto;-webkit-animation:_1kAQA 1.7s ease infinite,c7O-P 1.7s ease infinite;animation:_1kAQA 1.7s ease infinite,c7O-P 1.7s ease infinite} ._26uJz._3uP7K{font-size:40px} ._26uJz.Voc_N{font-size:20px} ._1kcNE{position:absolute;left:0;right:0;top:0;bottom:0;color:#fbfbfb;height:1.5em;width:3em;border-radius:50%;margin:auto;font-size:60px;text-align:center} ._1kcNE._3uP7K{font-size:16px} ._1kcNE._1PJ2b{font-size:10px} .HWVQU{width:100%;height:100%}@-webkit-keyframes c7O-P{0%{transform:rotate(0deg)}to{transform:rotate(1turn)}}@keyframes c7O-P{0%{transform:rotate(0deg)}to{transform:rotate(1turn)}}@-webkit-keyframes _1kAQA{0%{box-shadow:0 -.83em 0 -.4em,0 -.83em 0 -.42em,0 -.83em 0 -.44em,0 -.83em 0 -.46em,0 -.83em 0 -.477em}5%,95%{box-shadow:0 -.83em 0 -.4em,0 -.83em 0 -.42em,0 -.83em 0 -.44em,0 -.83em 0 -.46em,0 -.83em 0 -.477em}10%,59%{box-shadow:0 -.83em 0 -.4em,-.087em -.825em 0 -.42em,-.173em -.812em 0 -.44em,-.256em -.789em 0 -.46em,-.297em -.775em 0 -.477em}20%{box-shadow:0 -.83em 0 -.4em,-.338em -.758em 0 -.42em,-.555em -.617em 0 -.44em,-.671em -.488em 0 -.46em,-.749em -.34em 0 -.477em}38%{box-shadow:0 -.83em 0 -.4em,-.377em -.74em 0 -.42em,-.645em -.522em 0 -.44em,-.775em -.297em 0 -.46em,-.82em -.09em 0 -.477em}to{box-shadow:0 -.83em 0 -.4em,0 -.83em 0 -.42em,0 -.83em 0 -.44em,0 -.83em 0 -.46em,0 -.83em 0 -.477em}}@keyframes _1kAQA{0%{box-shadow:0 -.83em 0 -.4em,0 -.83em 0 -.42em,0 -.83em 0 -.44em,0 -.83em 0 -.46em,0 -.83em 0 -.477em}5%,95%{box-shadow:0 -.83em 0 -.4em,0 -.83em 0 -.42em,0 -.83em 0 -.44em,0 -.83em 0 -.46em,0 -.83em 0 -.477em}10%,59%{box-shadow:0 -.83em 0 -.4em,-.087em -.825em 0 -.42em,-.173em -.812em 0 -.44em,-.256em -.789em 0 -.46em,-.297em -.775em 0 -.477em}20%{box-shadow:0 -.83em 0 -.4em,-.338em -.758em 0 -.42em,-.555em -.617em 0 -.44em,-.671em -.488em 0 -.46em,-.749em -.34em 0 -.477em}38%{box-shadow:0 -.83em 0 -.4em,-.377em -.74em 0 -.42em,-.645em -.522em 0 -.44em,-.775em -.297em 0 -.46em,-.82em -.09em 0 -.477em}to{box-shadow:0 -.83em 0 -.4em,0 -.83em 0 -.42em,0 -.83em 0 -.44em,0 -.83em 0 -.46em,0 -.83em 0 -.477em}} ._24Btg{flex:0 0 1px;height:100%} [dir] ._24Btg{background:#ededed} [dir=ltr] ._24Btg{margin:0 19px 0 9px} [dir=rtl] ._24Btg{margin:0 9px 0 19px} .xfup8{display:block;width:auto;height:1px} [dir] .xfup8{background:#ededed} [dir=ltr] .xfup8{margin:0 -10px 0 -19px} [dir=rtl] .xfup8{margin:0 -19px 0 -10px} ._23GpA{width:0;height:0} [dir] ._23GpA{border-bottom:6px solid #fff} [dir=ltr] ._23GpA, [dir=rtl] ._23GpA{border-left:8px solid transparent;border-right:8px solid transparent}@media only screen and (max-width: 640px){ ._23GpA{position:relative;top:-6px}} ._3Ngo_{width:1px;height:6px} [dir] ._3Ngo_{background-color:#fff} [dir=ltr] ._3Ngo_{margin-left:8px} [dir=rtl] ._3Ngo_{margin-right:8px}@media only screen and (max-width: 640px){ ._3Ngo_{width:2px;height:12px} [dir=ltr] ._3Ngo_{margin-left:7px} [dir=rtl] ._3Ngo_{margin-right:7px}} ._1u5e1{width:13px;height:13px} [dir] ._1u5e1{border:1px solid #fff;border-radius:13px} ._1Xape{position:relative} [dir=ltr] ._1Xape{transform:translateX(-8px) translateY(-8px)} [dir=rtl] ._1Xape{transform:translateX(8px) translateY(-8px)} ._3Eiv5{position:absolute;top:0;width:1px;height:3px} [dir] ._3Eiv5{background:#fff} [dir=ltr] ._3Eiv5{left:7px} [dir=rtl] ._3Eiv5{right:7px} ._3SF8y{position:absolute;bottom:0;width:1px;height:3px} [dir] ._3SF8y{background:#fff} [dir=ltr] ._3SF8y{left:7px} [dir=rtl] ._3SF8y{right:7px} ._3kzJb{position:absolute;bottom:7px;width:3px;height:1px} [dir] ._3kzJb{background:#fff} [dir=ltr] ._3kzJb{left:0} [dir=rtl] ._3kzJb{right:0} ._9Oyjo{position:absolute;bottom:7px;width:3px;height:1px} [dir] ._9Oyjo{background:#fff} [dir=ltr] ._9Oyjo{right:0} [dir=rtl] ._9Oyjo{left:0} ._3Gbps{width:312px;height:136px}@media only screen and (max-width: 640px){ ._3Gbps{width:100%}} .-njDt{width:100%;height:76px} .-njDt, ._3bzhu{position:relative} ._3bzhu{height:12px} [dir] ._3bzhu{margin-top:6px} [dir] ._2lVMt{padding-top:0}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir] ._2lVMt{padding-top:9px;padding-bottom:17px}} ._3RtWS{font-size:14px;color:#333;width:auto;display:inline-block} [dir=ltr] ._3RtWS{margin-right:5px} [dir=rtl] ._3RtWS{margin-left:5px} ._28c3E{font-size:14px;color:#333;width:64px;display:inline-block} [dir] ._28c3E:hover{border-bottom:1px solid #b5d1ff} [dir] ._28c3E:focus-within{border-bottom:1px solid #0261ff} ._1OP8m{z-index:1} [dir=ltr] ._1OP8m:not(._38iML){float:left;margin-right:40px;margin-left:0} [dir=rtl] ._1OP8m:not(._38iML){float:right;margin-left:40px;margin-right:0}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir=ltr] ._1OP8m:not(._38iML){margin-right:0} [dir=rtl] ._1OP8m:not(._38iML){margin-left:0}} ._1aaGk{z-index:1} [dir=ltr] ._1aaGk:not(._38iML){float:right;margin-left:40px;margin-right:0} [dir=rtl] ._1aaGk:not(._38iML){float:left;margin-right:40px;margin-left:0}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir=ltr] ._1aaGk:not(._38iML){margin-left:0} [dir=rtl] ._1aaGk:not(._38iML){margin-right:0}} ._1O2_H{display:block} ._1O2_H:not(._38iML):not(._22Rvh){max-width:100%} [dir=ltr] ._1O2_H:not(._38iML):not(._22Rvh){margin-left:auto;margin-right:auto} [dir=rtl] ._1O2_H:not(._38iML):not(._22Rvh){margin-right:auto;margin-left:auto} ._22Rvh, ._38iML{width:100%} ._3MfUJ:not(._38iML){max-width:100%} [dir=ltr] ._3MfUJ:not(._38iML){margin-left:auto;margin-right:auto} [dir=rtl] ._3MfUJ:not(._38iML){margin-right:auto;margin-left:auto} ._1YxDs:not(._38iML){width:350px} ._3JRXG:not(._38iML){width:350px} [dir=ltr] ._3JRXG:not(._38iML){margin-left:auto;margin-right:auto} [dir=rtl] ._3JRXG:not(._38iML){margin-right:auto;margin-left:auto} ._2cI4x{display:flex} ._3p4q0{position:relative} [dir] ._3p4q0{margin:0} [dir] .iptKO.g6GEm:after{border-color:#000} ._3v3Y5{height:1px;width:auto} [dir] ._3v3Y5{border:none;background:rgba(51,51,51,0.1);margin:0 12px 10px}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir] ._3v3Y5{margin:22px 0 0}} ._3e3Bs, .amIGO, .iptKO{position:relative;flex:none;width:18px;height:18px;outline:0} [dir] ._3e3Bs, [dir] .amIGO, [dir] .iptKO{margin-top:12px;cursor:pointer;padding:0} [dir=ltr] ._3e3Bs, [dir=ltr] .amIGO, [dir=ltr] .iptKO{margin-left:12px} [dir=rtl] ._3e3Bs, [dir=rtl] .amIGO, [dir=rtl] .iptKO{margin-right:12px}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir] ._3e3Bs, [dir] .amIGO, [dir] .iptKO{margin-top:22px} [dir=ltr] ._3e3Bs, [dir=ltr] .amIGO, [dir=ltr] .iptKO{margin-left:calc((100% - 108px)/5)} [dir=rtl] ._3e3Bs, [dir=rtl] .amIGO, [dir=rtl] .iptKO{margin-right:calc((100% - 108px)/5)} [dir=ltr] ._3e3Bs:nth-child(6n+1), [dir=ltr] .amIGO:nth-child(6n+1), [dir=ltr] .iptKO:nth-child(6n+1){margin-left:0} [dir=rtl] ._3e3Bs:nth-child(6n+1), [dir=rtl] .amIGO:nth-child(6n+1), [dir=rtl] .iptKO:nth-child(6n+1){margin-right:0}} [dir] .iptKO{border-radius:50%;border:1px solid #ccc} .iptKO:after{content:" ";width:22px;height:22px;display:block;position:absolute;top:-4px;outline:0} [dir] .iptKO:after{border-radius:50%;background:transparent;border:1px solid transparent} [dir=ltr] .iptKO:after{left:-4px} [dir=rtl] .iptKO:after{right:-4px} .iptKO:active, .iptKO:focus, .iptKO:hover{outline:0} [dir] .iptKO:not(.g6GEm):focus:after{border-color:#ccc} ._3cZAA{width:auto} [dir] ._3cZAA{margin:12px}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir] ._3cZAA{margin:0 18px 24px}} ._3e3Bs{display:inline-block;vertical-align:top;top:-2px} [dir] ._3e3Bs{margin-top:5px} [dir=ltr] ._3e3Bs{left:65%} [dir=rtl] ._3e3Bs{right:65%}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir=ltr] ._3e3Bs{left:75%} [dir=rtl] ._3e3Bs{right:75%}} ._2Q2Vw{width:18px;height:18px;color:#0261ff;position:relative} [dir] ._2Q2Vw{cursor:pointer} ._3cnCX{flex-direction:row;display:flex;flex-wrap:wrap;width:180px} [dir] ._3cnCX{margin-bottom:18px}@media only screen and (max-width: 640px){ ._3cnCX{width:100%}} ._26YpN{position:absolute;opacity:0;width:.1px;height:.1px;overflow:hidden;z-index:-1} .amIGO{display:inline-block;vertical-align:top} [dir] .amIGO{margin-top:5px} ._1f4K9{font-size:14px;font-stretch:normal;font-style:normal;font-weight:300;line-height:1.5;letter-spacing:normal;color:#0261ff;position:fixed} [dir] ._1f4K9{cursor:pointer} .ZXLEP{min-height:50px;top:var(--offset-top);position:absolute;z-index:4;box-sizing:border-box;max-width:100%;transition:transform 0.15s cubic-bezier(0.3, 1.2, 0.2, 1)} [dir] .ZXLEP{transform:scale(0);border:1px solid #ddd;background:#fff;border-radius:6px} [dir=ltr] .ZXLEP{left:var(--offset-left);direction:ltr} [dir=rtl] .ZXLEP{right:var(--offset-left);direction:rtl} .bB8Oi{display:flex;height:48px} [dir] .bB8Oi{padding:0 19px} .bB8Oi::-webkit-scrollbar{display:none;width:0 !important} .OZk0e{display:flex;justify-content:center} [dir] .OZk0e{margin-top:-8px} [dir] .EWMok{padding:0 24px;border-top:1px solid rgba(117,117,117,0.2)} ._3RXzS{height:auto} [dir] ._3RXzS{padding:0} ._3AATV{display:none;flex:0 0 24px} ._2OJH9{flex:0 0 40px;height:100%} [dir] ._2OJH9{background:transparent;cursor:pointer;border:none} [dir=ltr] ._2OJH9{margin-right:-19px;border-left:1px solid #ededed} [dir=rtl] ._2OJH9{margin-left:-19px;border-right:1px solid #ededed} ._2OJH9>i{display:inline-block;width:6px;height:6px} [dir] ._2OJH9>i{border:1px solid #333} [dir=ltr] ._2OJH9>i{border-width:0 0 1px 1px} [dir=rtl] ._2OJH9>i{border-width:0 1px 1px 0} [dir=ltr] ._1S8-r{right:0;border-left:1px solid #ededed;border-radius:0 6px 6px 0} [dir=rtl] ._1S8-r{left:0;border-right:1px solid #ededed;border-radius:6px 0 0 6px} [dir=ltr] ._1p7AC{margin-right:3px;transform:rotate(45deg)} [dir=rtl] ._1p7AC{margin-left:3px;transform:rotate(-45deg)} [dir=ltr] ._29bKz{right:0;border-left:1px solid #ededed;border-radius:0 6px 6px 0} [dir=rtl] ._29bKz{left:0;border-right:1px solid #ededed;border-radius:6px 0 0 6px} [dir=ltr] ._29UpS{margin-right:3px;transform:rotate(225deg)} [dir=rtl] ._29UpS{margin-left:3px;transform:rotate(-225deg)}@media only screen and (max-width: 640px){ .bB8Oi{display:flex;width:auto;max-width:100%;overflow-x:scroll;scroll-behavior:smooth;-webkit-overflow-scrolling:auto} .bB8Oi ._2OJH9, .bB8Oi ._3AATV{display:block}} .lm8wE{display:flex;align-items:center;height:100%;overflow:hidden;width:100%;pointer-events:none;scroll-behavior:smooth;-webkit-overflow-scrolling:auto} [dir] .lm8wE{padding:90px 0;margin:-90px 0} .lm8wE>*{pointer-events:auto} .lm8wE::-webkit-scrollbar{display:none;width:0 !important} ._2IZRz{width:270px} ._1os_f{width:auto} [dir] ._1os_f{margin:24px 24px 15px}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir] ._1os_f{margin:27px 18px 15px}} .lRdrZ{outline:none;line-height:1.5;font-size:14px;font-weight:300;flex:none} [dir] .lRdrZ{border:none;background:transparent;cursor:pointer;padding:0} ._22niK{color:#0261ff} ._2l1Z4{display:flex;justify-content:space-between} ._2ubBe{height:1px;width:100%} [dir] ._2ubBe{border:none;background:rgba(51,51,51,0.1)} .aaTFO{display:inline-block} [dir] .aaTFO{padding:10px 0} [dir=ltr] .aaTFO{margin-right:10px} [dir=rtl] .aaTFO{margin-left:10px} [dir=ltr] .aaTFO:last-child{margin-right:0} [dir=rtl] .aaTFO:last-child{margin-left:0} .zXglG{display:inline-block;color:#333;line-height:normal} [dir] .zXglG{background:transparent;padding:5px;border:none;cursor:pointer;margin:0} .zXglG .c5XOl{width:20px;height:20px;line-height:0} .zXglG .c5XOl svg{width:100%;height:100%;fill:currentColor} .zXglG:not(._2DPe5)._3_XwH, .zXglG:not(._2DPe5):focus, .zXglG:not(._2DPe5):hover{color:#0261ff} .zXglG:not(._2DPe5)._3_XwH svg, .zXglG:not(._2DPe5):focus svg, .zXglG:not(._2DPe5):hover svg{fill:currentColor} .zXglG._2DPe5{opacity:.4} [dir] .zXglG._2DPe5{cursor:default} ._3_5xp, .ZdmXT{font-size:14px} [dir] ._3_5xp, [dir] .ZdmXT{cursor:pointer} ._3_5xp{color:#fff} [dir] ._3_5xp{background-color:#0261ff} [dir] ._3_5xp:hover:not([disabled]){background-color:rgba(2,97,255,0.8)} ._3_5xp:disabled{color:rgba(255,255,255,0.6)} [dir] ._3_5xp:disabled{cursor:auto;background-color:rgba(0,0,0,0.4)} .ZdmXT{color:#0261ff} [dir] .ZdmXT{border:1px solid #0261ff;background:#fff} [dir] .ZdmXT:active, [dir] .ZdmXT:hover{border-color:rgba(2,97,255,0.6)} .ZdmXT:disabled{color:rgba(0,0,0,0.4)} [dir] .ZdmXT:disabled{background-color:rgba(0,0,0,0.4)} .UAQSY{display:inline-flex;align-items:center;flex-direction:row;justify-content:flex-end;width:100%;max-width:419px;height:88px;box-sizing:border-box;font-size:14px} [dir] .UAQSY{padding:24px;border-top:1px solid #ededed;background:#fff} ._3USSJ{position:fixed;bottom:0;z-index:5;display:inline-flex;align-items:center;flex-direction:row} ._3csFr, .t0aiQ{min-width:109px;max-width:115px;height:36px;display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center} [dir] ._3csFr, [dir] .t0aiQ{padding:8.5px 24px;border-style:none} [dir=ltr] .t0aiQ+._3csFr{margin-left:24px} [dir=rtl] .t0aiQ+._3csFr{margin-right:24px} [dir] .t0aiQ{border-style:solid} .t0aiQ:hover{color:#4990e2} [dir] .t0aiQ:hover{background:#fff} ._1ALwM{position:relative} ._1yXWP{font-weight:300;font-size:14px;line-height:1.5;color:#333;width:100%;height:42px;box-sizing:border-box} [dir] ._1yXWP{border:1px solid rgba(51,51,51,0.1)} [dir=ltr] ._1yXWP{padding-left:18px} [dir=rtl] ._1yXWP{padding-right:18px} ._1yXWP::-webkit-input-placeholder{opacity:.4} ._1yXWP::-moz-placeholder{opacity:.4} ._1yXWP:-ms-input-placeholder{opacity:.4} ._1yXWP::-ms-input-placeholder{opacity:.4} ._1yXWP::placeholder{opacity:.4} [dir] .sZSyZ{border-color:red} [dir=ltr] .sZSyZ{padding-right:39px} [dir=rtl] .sZSyZ{padding-left:39px} ._2j8qo{position:absolute;bottom:0;top:0;width:13px;color:#ee5951} [dir] ._2j8qo{margin:auto} [dir=ltr] ._2j8qo{right:13px} [dir=rtl] ._2j8qo{left:13px} [dir] ._1diZr{padding:80px 120px} ._1diZr._38NsM{position:relative} [dir] ._1diZr._38NsM{padding:60px 120px !important}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir] ._1diZr{padding:160px 33px !important}} ._1TAbz{position:absolute;top:20px;color:#000} [dir] ._1TAbz{cursor:pointer} [dir=ltr] ._1TAbz{right:20px} [dir=rtl] ._1TAbz{left:20px} ._26c9d{display:grid;align-items:center;color:#333} ._30lHE{line-height:28px;font-size:20px;width:100%} [dir] ._30lHE{text-align:center} ._36dBB{font-size:16px;line-height:24px;color:rgba(0,0,0,0.6)} [dir] ._36dBB{padding-top:32px} [dir] ._1y-qK{margin-top:36px;margin-bottom:42px} [dir] ._1y-qK._38NsM{margin-top:12px;margin-bottom:50px}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir] ._1y-qK{margin-top:32px;margin-bottom:33px}} .cA3mU{justify-content:center;height:40px !important} [dir] .cA3mU{border:none !important;padding:0 !important}@media only screen and (max-width: 640px){ .cA3mU{display:grid;grid-template-areas:"save" "cancel";grid-row-gap:9px;grid-auto-columns:100%}} ._3Zc-a, .BZ6BR{min-width:132px;height:40px}@media only screen and (max-width: 640px){ ._3Zc-a, .BZ6BR{max-width:none;font-size:16px;width:100%;height:46px} [dir=ltr] ._3Zc-a, [dir=ltr] .BZ6BR{margin-left:0 !important} [dir=rtl] ._3Zc-a, [dir=rtl] .BZ6BR{margin-right:0 !important}} [dir] ._3Zc-a{background-color:#000} [dir=ltr] ._3Zc-a{margin-left:12px !important} [dir=rtl] ._3Zc-a{margin-right:12px !important} [dir] ._3Zc-a:hover{background-color:#000 !important}@media only screen and (max-width: 640px){ ._3Zc-a{grid-area:save} [dir=ltr] ._3Zc-a{margin-left:0 !important} [dir=rtl] ._3Zc-a{margin-right:0 !important}} .BZ6BR{color:#000} [dir] .BZ6BR{border-color:#000} .BZ6BR:hover{color:#000} [dir] .BZ6BR:hover{border-color:#000}@media only screen and (max-width: 640px){ .BZ6BR{grid-area:cancel} [dir] .BZ6BR{border:none}} ._3-2Tj{font-size:12px;line-height:16px} [dir] ._3-2Tj{border:1px solid rgba(0,0,0,0.6)} ._3-2Tj::-webkit-input-placeholder{color:rgba(0,0,0,0.4)} ._3-2Tj::-moz-placeholder{color:rgba(0,0,0,0.4)} ._3-2Tj:-ms-input-placeholder{color:rgba(0,0,0,0.4)} ._3-2Tj::-ms-input-placeholder{color:rgba(0,0,0,0.4)} ._3-2Tj::placeholder{color:rgba(0,0,0,0.4)} [dir] ._3-2Tj:focus, [dir] ._3-2Tj:hover{border-color:#000} [dir] .tDFzx, [dir] .tDFzx:focus, [dir] .tDFzx:hover{border-color:#ee5951} ._30Eew{width:292px;height:100px;display:grid;grid-row-gap:16px;position:absolute;overflow:auto;grid-auto-rows:-webkit-max-content;grid-auto-rows:max-content} [dir] ._30Eew{background-color:#fff;box-shadow:0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.1),0 0 4px 0 rgba(0,0,0,0.1);padding:19px 24px}

 ._Yk_L{display:flex;overflow:auto;justify-items:center;justify-content:center;height:-webkit-max-content;height:-moz-max-content;height:max-content;max-height:400px} [dir] ._Yk_L{padding:0 12px} [dir] ._Yk_L._3zcLi{padding:6px} ._Yk_L ._19nme{width:100%} ._Yk_L ._3cYau{position:fixed;width:296px;align-self:start;z-index:3} [dir] ._Yk_L ._3cYau{background-color:#fff;padding-top:12px}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir] ._Yk_L ._3cYau{padding:0}} ._Yk_L ._1Y7TI, ._Yk_L ._3emvm{color:#000} ._Yk_L ._1Y7TI{line-height:16px;font-size:12px;white-space:pre;letter-spacing:1px} [dir] ._Yk_L ._1Y7TI{text-align:center;margin-top:12px} [dir] ._Yk_L ._5VaM-{padding-top:52px} ._Yk_L ._3emvm{height:28px;align-items:center;display:flex;justify-content:center;font-size:14px;line-height:20px} [dir] ._Yk_L ._3emvm{background-color:rgba(0,0,0,0.06)} ._Yk_L ._238fN{display:grid;grid-row-gap:12px} [dir] ._Yk_L ._238fN{padding-top:12px} [dir] ._Yk_L ._238fN._3zcLi{padding-top:0} ._Yk_L ._9iWn5{display:grid;justify-items:center;grid-row-gap:12px;grid-auto-rows:72px;grid-template-columns:98px 98px 98px;align-items:center} ._Yk_L ._9iWn5._3zcLi{display:flex}@media only screen and (max-width: 640px){ ._Yk_L ._9iWn5{grid-row-gap:8px;width:100%;grid-template-columns:repeat(3, 1fr)} [dir] ._Yk_L ._9iWn5{margin-top:0}} ._Yk_L ._9iWn5 ._1cmF8{display:flex;width:100%;height:100%;justify-content:center} [dir] ._Yk_L ._9iWn5 ._1cmF8{text-align:center;cursor:pointer} ._Yk_L ._9iWn5 ._1cmF8._3zcLi{height:38px} ._Yk_L ._9iWn5 ._1cmF8 ._1Q9IW{font-size:12px;line-height:16px;color:#000} [dir] ._Yk_L ._9iWn5 ._1cmF8:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.06)} ._2LnmZ{display:flex} [dir] ._2LnmZ{padding:30px 22px 2px} ._3W9TN{width:19px;height:19px} [dir=ltr] ._3W9TN{margin-right:11px} [dir=rtl] ._3W9TN{margin-left:11px} ._3ZL4g{font-size:16px} [dir] ._3ZL4g{margin:0} ._2S1LT{position:relative} ._2S1LT:hover, ._3J3cS{color:#333} ._3J3cS{font-weight:300;font-size:12px;line-height:16px;width:100%;height:40px;box-sizing:border-box} [dir] ._3J3cS{border:1px solid rgba(0,0,0,0.6)} [dir=ltr] ._3J3cS{padding-left:37px} [dir=rtl] ._3J3cS{padding-right:37px} ._3J3cS::-webkit-input-placeholder{color:rgba(0,0,0,0.4)} ._3J3cS::-moz-placeholder{color:rgba(0,0,0,0.4)} ._3J3cS:-ms-input-placeholder{color:rgba(0,0,0,0.4)} ._3J3cS::-ms-input-placeholder{color:rgba(0,0,0,0.4)} ._3J3cS::placeholder{color:rgba(0,0,0,0.4)} [dir] ._3J3cS:focus, [dir] ._3J3cS:hover{border-color:#333} ._3EJqW, ._3Luoz{position:absolute;bottom:0;top:0;width:24px} [dir] ._3EJqW, [dir] ._3Luoz{margin:auto} [dir=ltr] ._3EJqW{left:7px} [dir=rtl] ._3EJqW{right:7px} [dir=ltr] ._3Luoz{right:11px} [dir=rtl] ._3Luoz{left:11px} ._1idAv>*{/*!rtl:ignore*/} [dir=ltr] ._1idAv>*{text-align:left !important} [dir=rtl] ._1idAv>*{text-align:right !important} [dir] ._21OX4>*{text-align:center !important} ._3n_Yy>*{/*!rtl:ignore*/} [dir=ltr] ._3n_Yy>*{text-align:right !important} [dir=rtl] ._3n_Yy>*{text-align:left !important} ._2PdJ9[data-focus=true]:after, ._3PaWO[data-focus=true]:before{content:"";width:10px;height:10px;z-index:1;position:absolute;top:50%} [dir] ._2PdJ9[data-focus=true]:after, [dir] ._3PaWO[data-focus=true]:before{border-radius:50%;background:#fff;border:2px solid #3899ec}/*!rtl:ignore*/ [dir=ltr] [data-focus=true]._3PaWO:before{right:-8px} [dir=rtl] [data-focus=true]._3PaWO:before{left:-8px}/*!rtl:ignore*/ [dir=ltr] [data-focus=true]._2PdJ9:after{left:-8px} [dir=rtl] [data-focus=true]._2PdJ9:after{right:-8px} ._2p1n_{position:relative} [dir] ._2p1n_{padding:10px 0} [dir=ltr] ._2p1n_{margin-right:10px} [dir=rtl] ._2p1n_{margin-left:10px} ._2bRDr{position:absolute;top:10px} [dir] ._2bRDr{padding:0 3px;background:#fff;box-shadow:0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.1),0 0 4px 0 rgba(0,0,0,0.1)} [dir=ltr] ._2bRDr{left:-3px} [dir=rtl] ._2bRDr{right:-3px} [dir] .MytZM{padding:0 !important} [dir=ltr] .MytZM{margin-right:0 !important} [dir=rtl] .MytZM{margin-left:0 !important} ._3qjP5, ._216Ce{outline:none} .public-DraftStyleDefault-ltr{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-ltr{direction:ltr;text-align:left} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-ltr{direction:rtl;text-align:right} .public-DraftStyleDefault-rtl{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-rtl{direction:rtl;text-align:right} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-rtl{direction:ltr;text-align:left} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth1 .public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth1 .public-DraftStyleDefault-rtl, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth1.public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth1.public-DraftStyleDefault-rtl{margin-left:1.5em !important} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth1 .public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth1 .public-DraftStyleDefault-rtl, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth1.public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth1.public-DraftStyleDefault-rtl{margin-right:1.5em !important} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth2 .public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth2 .public-DraftStyleDefault-rtl, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth2.public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth2.public-DraftStyleDefault-rtl{margin-left:3em !important} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth2 .public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth2 .public-DraftStyleDefault-rtl, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth2.public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth2.public-DraftStyleDefault-rtl{margin-right:3em !important} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth3 .public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth3 .public-DraftStyleDefault-rtl, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth3.public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth3.public-DraftStyleDefault-rtl{margin-left:4.5em !important} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth3 .public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth3 .public-DraftStyleDefault-rtl, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth3.public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth3.public-DraftStyleDefault-rtl{margin-right:4.5em !important} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth4 .public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth4 .public-DraftStyleDefault-rtl, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth4.public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth4.public-DraftStyleDefault-rtl{margin-left:6em !important} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth4 .public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth4 .public-DraftStyleDefault-rtl, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth4.public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth4.public-DraftStyleDefault-rtl{margin-right:6em !important} .public-DraftStyleDefault-listLTR{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-listLTR{direction:ltr} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-listLTR{direction:rtl} .public-DraftStyleDefault-listRTL{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-listRTL{direction:rtl;text-align:right} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-listRTL{direction:ltr;text-align:left} .public-DraftStyleDefault-depth0.public-DraftStyleDefault-listLTR{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-depth0.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-left:1.5em} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-depth0.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-right:1.5em} .public-DraftStyleDefault-depth0.public-DraftStyleDefault-listRTL{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-depth0.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-right:1.5em} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-depth0.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-left:1.5em} .public-DraftStyleDefault-depth1.public-DraftStyleDefault-listLTR{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-depth1.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-left:3em} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-depth1.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-right:3em} .public-DraftStyleDefault-depth1.public-DraftStyleDefault-listRTL{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-depth1.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-right:3em} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-depth1.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-left:3em} .public-DraftStyleDefault-depth2.public-DraftStyleDefault-listLTR{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-depth2.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-left:4.5em} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-depth2.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-right:4.5em} .public-DraftStyleDefault-depth2.public-DraftStyleDefault-listRTL{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-depth2.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-right:4.5em} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-depth2.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-left:4.5em} .public-DraftStyleDefault-depth3.public-DraftStyleDefault-listLTR{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-depth3.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-left:6em} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-depth3.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-right:6em} .public-DraftStyleDefault-depth3.public-DraftStyleDefault-listRTL{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-depth3.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-right:6em} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-depth3.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-left:6em} .public-DraftStyleDefault-depth4.public-DraftStyleDefault-listLTR{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-depth4.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-left:7.5em} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-depth4.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-right:7.5em} .public-DraftStyleDefault-depth4.public-DraftStyleDefault-listRTL{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-depth4.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-right:7.5em} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-depth4.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-left:7.5em} .public-DraftStyleDefault-unorderedListItem{/*!rtl:begin:ignore*/list-style-type:square;position:relative} .public-DraftStyleDefault-unorderedListItem.public-DraftStyleDefault-depth0{/*!rtl:begin:ignore*/list-style-type:disc} .public-DraftStyleDefault-unorderedListItem.public-DraftStyleDefault-depth1{/*!rtl:begin:ignore*/list-style-type:circle} .public-DraftStyleDefault-orderedListItem{/*!rtl:begin:ignore*/list-style-type:none;position:relative} .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-listLTR:before{/*!rtl:begin:ignore*/position:absolute;width:30px} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-listLTR:before{left:-36px;text-align:right} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-listLTR:before{right:-36px;text-align:left} .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-listRTL:before{/*!rtl:begin:ignore*/position:absolute;width:30px} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-listRTL:before{right:-36px;text-align:left} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-listRTL:before{left:-36px;text-align:right} .public-DraftStyleDefault-orderedListItem:before{/*!rtl:begin:ignore*/content:counter(ol0) ". ";counter-increment:ol0} .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-depth1:before{/*!rtl:begin:ignore*/content:counter(ol1, lower-alpha) ". ";counter-increment:ol1} .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-depth2:before{/*!rtl:begin:ignore*/content:counter(ol2, lower-roman) ". ";counter-increment:ol2} .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-depth3:before{/*!rtl:begin:ignore*/content:counter(ol3) ". ";counter-increment:ol3} .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-depth4:before{/*!rtl:begin:ignore*/content:counter(ol4, lower-alpha) ". ";counter-increment:ol4} .public-DraftStyleDefault-depth0.public-DraftStyleDefault-reset{/*!rtl:begin:ignore*/counter-reset:ol0} .public-DraftStyleDefault-depth1.public-DraftStyleDefault-reset{/*!rtl:begin:ignore*/counter-reset:ol1} .public-DraftStyleDefault-depth2.public-DraftStyleDefault-reset{/*!rtl:begin:ignore*/counter-reset:ol2} .public-DraftStyleDefault-depth3.public-DraftStyleDefault-reset{/*!rtl:begin:ignore*/counter-reset:ol3} .public-DraftStyleDefault-depth4.public-DraftStyleDefault-reset{/*!rtl:begin:ignore*/counter-reset:ol4} .public-DraftStyleDefault-ol, .public-DraftStyleDefault-ul{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir] .public-DraftStyleDefault-ol, [dir] .public-DraftStyleDefault-ul{margin:0 1.5em;padding:0} [dir].QiJxn .DraftEditor-editorContainer, [dir].QiJxn .DraftEditor-root, [dir].QiJxn .public-DraftEditor-content{height:inherit;text-align:initial} [dir].QiJxn .public-DraftEditorPlaceholder-root{color:#9197a3;position:absolute;direction:ltr} [dir].QiJxn .public-DraftEditor-content[contenteditable=true]{-webkit-user-modify:read-write-plaintext-only} [dir].QiJxn .DraftEditor-root{position:relative} [dir].QiJxn .DraftEditor-alignLeft .public-DraftStyleDefault-block{/*!rtl:begin:ignore*/text-align:left} [dir].QiJxn .DraftEditor-alignLeft .public-DraftEditorPlaceholder-root{/*!rtl:begin:ignore*/left:0;text-align:left} [dir].QiJxn .DraftEditor-alignCenter .public-DraftStyleDefault-block{text-align:center} [dir].QiJxn .DraftEditor-alignCenter .public-DraftEditorPlaceholder-root{margin:0 auto;text-align:center;width:100%} [dir].QiJxn .DraftEditor-alignRight .public-DraftStyleDefault-block{/*!rtl:begin:ignore*/text-align:right} [dir].QiJxn .DraftEditor-alignRight .public-DraftEditorPlaceholder-root{/*!rtl:begin:ignore*/right:0;text-align:right} [dir].QiJxn .public-DraftStyleDefault-block{position:relative;white-space:pre-wrap}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir].QiJxn .public-DraftStyleDefault-block{margin-right:10px}} ._3gq3m{width:100%;z-index:2;box-sizing:border-box;position:relative} [dir] ._3gq3m{background:#fff;border-top:1px solid #ddd;border-bottom:1px solid #ddd;border-radius:2px} [dir=ltr] ._3gq3m{margin-right:auto;margin-left:auto;direction:ltr} [dir=rtl] ._3gq3m{margin-left:auto;margin-right:auto;direction:rtl} ._1R64m{display:flex;align-items:center;height:100%;overflow:hidden;scroll-behavior:smooth} [dir] ._1R64m{padding:90px 9px} ._1R64m.Ynekp{overflow-x:scroll;-webkit-overflow-scrolling:touch} [dir] ._1R64m.Ynekp{padding:0 9px;transform:translateZ(0)} ._1R64m::-webkit-scrollbar{display:none;width:0 !important} ._3v2NX{display:flex;width:-webkit-max-content;width:-moz-max-content;width:max-content;height:50px;max-width:100%;align-items:center} ._1O9k1{flex:0 0 40px;height:100%} [dir] ._1O9k1{margin:auto;background:transparent;cursor:pointer;border:none} [dir=ltr] ._1O9k1{border-left:1px solid #ededed;border-right:none} [dir=rtl] ._1O9k1{border-right:1px solid #ededed;border-left:none} ._1O9k1>i{display:inline-block;width:6px;height:6px} [dir] ._1O9k1>i{border:1px solid #333} [dir=ltr] ._1O9k1>i{border-width:0 0 1px 1px} [dir=rtl] ._1O9k1>i{border-width:0 1px 1px 0} [dir=ltr] ._1CiRG{margin-right:-3px;transform:rotate(45deg)} [dir=rtl] ._1CiRG{margin-left:-3px;transform:rotate(-45deg)} [dir=ltr] ._3KVM5{margin-right:3px;transform:rotate(225deg)} [dir=rtl] ._3KVM5{margin-left:3px;transform:rotate(-225deg)} ._3wCla{outline:none} ._1RMoq{position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;z-index:2} .J-smu{height:100%} ._30_nC{position:relative} [dir] ._30_nC{border:1px solid #ddd} .Bvr-H{width:100%;pointer-events:none} [dir] .Bvr-H{padding:90px 0;margin:-90px 0} .Bvr-H>*{pointer-events:auto} ._2jHVo{position:relative} [dir] ._2jHVo{border-bottom:1px solid rgba(117,117,117,0.2)} [dir] ._35q1X{margin:0 9px} .h9v9v{flex:0 0 12vw} [dir] .h9v9v{text-align:center;padding:0 !important} [dir=ltr] .h9v9v{margin-right:0 !important} [dir=rtl] .h9v9v{margin-left:0 !important} ._1CJem{width:100%;height:100%} [dir] ._1CJem{padding:5px 0 0} ._3Xm-h{width:50%} [dir] ._3Xm-h{margin:0 auto} .Uw7ze{position:absolute;z-index:3;pointer-events:none} .tfFfS{height:52px} [dir] .tfFfS{margin-top:60px} ._2E527{height:100%;overflow:initial} [dir] ._2E527{padding:0} ._18O3S{width:100%;pointer-events:none} [dir] ._18O3S{margin:-90px 0} ._18O3S>*{pointer-events:auto} [dir=ltr] ._18O3S>div{margin-right:5px} [dir=rtl] ._18O3S>div{margin-left:5px} ._1guAn{position:relative;pointer-events:none} ._210ya{box-sizing:border-box;height:25px;width:25px;line-height:normal;color:#757575;pointer-events:auto} [dir] ._210ya{border:none;background-color:transparent;padding:0;cursor:pointer;text-align:center} ._210ya:hover{color:#0261ff} ._20iMo{position:absolute;box-sizing:border-box;white-space:nowrap;width:320px;max-height:400px;display:grid;pointer-events:auto;overflow:hidden} [dir] ._20iMo{border:1px solid #ededed;background:#fff;border-radius:2px;box-shadow:0 4px 8px 0 rgba(123,99,99,0.1),0 0 4px 0 rgba(0,0,0,0.1)} [dir=ltr] ._20iMo{transform:translate(-50%)} [dir=rtl] ._20iMo{transform:translate(50%)} ._3gNw0{min-height:50px;top:var(--offset-top);position:absolute;z-index:4;box-sizing:border-box;max-width:100%;transition:transform 0.15s cubic-bezier(0.3, 1.2, 0.2, 1)} [dir] ._3gNw0{transform:scale(0);border:1px solid #ededed;background:#fff;border-radius:6px;box-shadow:0 4px 8px 0 rgba(123,99,99,0.1),0 0 4px 0 rgba(0,0,0,0.1)} [dir=ltr] ._3gNw0{left:var(--offset-left);direction:ltr} [dir=rtl] ._3gNw0{right:var(--offset-left);direction:rtl} .XRwO7{display:flex;height:50px} ._2FzZ3{height:auto} [dir] ._2FzZ3{padding:0} .kNBS9{display:flex;align-items:center;overflow:hidden;width:100%;pointer-events:none;scroll-behavior:smooth} [dir] .kNBS9{padding:90px 19px;margin:-90px 0} .kNBS9._1rx-k, .kNBS9>*{pointer-events:auto} .kNBS9._1rx-k{overflow-x:scroll;-webkit-overflow-scrolling:touch} [dir] .kNBS9._1rx-k{padding:0 10px;margin:0;transform:translateZ(0)} .kNBS9::-webkit-scrollbar{display:none;width:0 !important} [dir] .IkLgS{border-top:1px solid #ededed}@media only screen and (max-width: 640px){ .XRwO7{display:flex;width:auto;max-width:100%} .XRwO7 .vPypx{display:block} .XRwO7 ._1T4Oc{display:block;height:49px}} ._3GHWr{flex:0 0 40px;height:100%} [dir] ._3GHWr{background:transparent;cursor:pointer;border:none} [dir=ltr] ._3GHWr{border-left:1px solid #ededed} [dir=rtl] ._3GHWr{border-right:1px solid #ededed} ._3GHWr>i{display:inline-block;width:6px;height:6px} [dir] ._3GHWr>i{border:1px solid #333} [dir=ltr] ._3GHWr>i{border-width:0 0 1px 1px} [dir=rtl] ._3GHWr>i{border-width:0 1px 1px 0} [dir=ltr] ._2HUZx{margin-right:-3px;transform:rotate(45deg)} [dir=rtl] ._2HUZx{margin-left:-3px;transform:rotate(-45deg)} [dir=ltr] ._3Tew2{margin-right:3px;transform:rotate(225deg)} [dir=rtl] ._3Tew2{margin-left:3px;transform:rotate(-225deg)} ._1b9WG{display:flex} ._3r7BO{display:absolute;top:0} [dir=ltr] ._3r7BO{left:0} [dir=rtl] ._3r7BO{right:0} ._3_54f{width:.1px;height:.1px;overflow:hidden;position:absolute;opacity:0;z-index:-1} [dir] ._9yezB{cursor:default;box-shadow:0 0 0 3px #0261ff} ._3lmrY{display:block;width:100%;height:100%;position:absolute;top:0} [dir] ._3lmrY{cursor:move} [dir=ltr] ._3lmrY{left:0} [dir=rtl] ._3lmrY{right:0} ._1I01k{display:none} ._1HLi3, ._3NnBy{position:relative} [dir] ._3NnBy:hover{cursor:default;box-shadow:0 0 0 3px #0261ff} ._2WM_0{max-width:100%} ._1E2rR{position:absolute;display:flex;color:#757575} [dir] ._1E2rR{padding:12px 24px;background:#fff;border:1px solid #ddd;border-radius:6px} [dir=ltr] ._1E2rR{box-shadow:1px 1px 3px 1px #dcdcdc} [dir=rtl] ._1E2rR{box-shadow:-1px 1px 3px 1px #dcdcdc} .ReactModal__Body--open{overflow-y:hidden} .ReactModal__Content{font-weight:300} [dir=ltr] .ReactModal__Content{direction:ltr} [dir=rtl] .ReactModal__Content{direction:rtl} .sao9C{text-decoration:none;color:#333} .p2mZq{display:block} ._3EZUP{vertical-align:text-bottom;height:17px} [dir] ._3EZUP{padding-top:2px} ._3EZUP:hover{color:#0161ff} .mwBaK{display:flex} [dir] .mwBaK{cursor:pointer} ._1E2rR, ._1HLi3, ._2X1ls, ._3NnBy, .glob_fontElementMap, .LG3cc, .ReactModalPortal{font-family:Helvetica} .LG3cc{position:relative;height:100%;box-sizing:border-box;-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale} .LG3cc *{-webkit-tap-highlight-color:rgba(0,0,0,0)} .LG3cc._1LOTO .Tux6h .DraftEditor-root{box-sizing:border-box} .LG3cc._1LOTO .Tux6h .DraftEditor-root:after{content:"";display:table} [dir] .LG3cc._1LOTO .Tux6h .DraftEditor-root:after{clear:both} [dir] .LG3cc._1LOTO .Tux6h .public-DraftEditorPlaceholder-root{margin:0} .Tux6h{display:flex;flex-direction:column;width:100%;height:100%;line-height:1.5;font-size:16px;font-family:Roboto,sans-serif;color:#212121} .Tux6h:after{content:"";display:table} [dir] .Tux6h:after{clear:both} [dir] ._3Ecss{margin:2px 0} [dir] ._1g9ew, [dir] ._3Bzge+._3Bzge{margin-top:20px} [dir] ._2hXa7{margin:0}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir] ._2hXa7{margin:0}} [dir] .j7VHc{margin:15px 18px}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir] .j7VHc{margin:15px calc(18px + 5%)}} .jwLWP:empty{height:24px} .c1DFJ>*{white-space:pre-line !important} [dir] .c1DFJ>*{text-align:justify !important} .pjZF7{font-size:18px;line-height:26px;font-style:normal} [dir=ltr] .pjZF7{border-left-width:3px;border-left-style:solid;padding:6px 0 6px 18px} [dir=rtl] .pjZF7{border-right-width:3px;border-right-style:solid;padding:6px 18px 6px 0} ._1pddf, ._6PM_v, ._34qUI{font:inherit} ._34qUI{font-size:32px;line-height:42px} ._6PM_v{font-size:28px;line-height:36px} ._1pddf{font-size:22px;line-height:30px} ._2b0WX, .yFBFi{font-family:Inconsolata,Menlo,Consolas,monospace;font-size:16px;line-height:26px;white-space:pre-wrap} [dir] ._2b0WX, [dir] .yFBFi{background-color:rgba(0,0,0,0.05);padding:2px 25px} [dir] ._20neQ{transform:translateZ(0)} .QGwpa{display:flex} [dir] .QGwpa{padding:10px 0} [dir=ltr] .QGwpa{margin-right:10px} [dir=rtl] .QGwpa{margin-left:10px} [dir=ltr] .QGwpa:last-child{margin-right:0} [dir=rtl] .QGwpa:last-child{margin-left:0} ._3zx08{color:#333;line-height:normal} [dir] ._3zx08{background:transparent;padding:5px;border:0;margin:0;cursor:pointer} ._3zx08:focus, ._3zx08:hover{outline:0;color:#0261ff} ._3zx08:disabled{opacity:.4} [dir] ._3zx08:disabled{cursor:default} ._2Dg1H{width:20px;height:20px;vertical-align:middle;color:#333} ._2Dg1H svg{width:100%;height:100%;fill:currentColor} ._2Dg1H:hover, ._2SD0p{color:#0261ff} ._2Dg1H:hover svg, ._2SD0p svg{fill:currentColor}

 .public-DraftStyleDefault-ltr{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-ltr{direction:ltr;text-align:left} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-ltr{direction:rtl;text-align:right} .public-DraftStyleDefault-rtl{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-rtl{direction:rtl;text-align:right} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-rtl{direction:ltr;text-align:left} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth1 .public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth1 .public-DraftStyleDefault-rtl, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth1.public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth1.public-DraftStyleDefault-rtl{margin-left:1.5em !important} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth1 .public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth1 .public-DraftStyleDefault-rtl, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth1.public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth1.public-DraftStyleDefault-rtl{margin-right:1.5em !important} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth2 .public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth2 .public-DraftStyleDefault-rtl, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth2.public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth2.public-DraftStyleDefault-rtl{margin-left:3em !important} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth2 .public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth2 .public-DraftStyleDefault-rtl, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth2.public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth2.public-DraftStyleDefault-rtl{margin-right:3em !important} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth3 .public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth3 .public-DraftStyleDefault-rtl, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth3.public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth3.public-DraftStyleDefault-rtl{margin-left:4.5em !important} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth3 .public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth3 .public-DraftStyleDefault-rtl, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth3.public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth3.public-DraftStyleDefault-rtl{margin-right:4.5em !important} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth4 .public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth4 .public-DraftStyleDefault-rtl, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth4.public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-block-depth4.public-DraftStyleDefault-rtl{margin-left:6em !important} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth4 .public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth4 .public-DraftStyleDefault-rtl, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth4.public-DraftStyleDefault-ltr, [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-block-depth4.public-DraftStyleDefault-rtl{margin-right:6em !important} .public-DraftStyleDefault-listLTR{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-listLTR{direction:ltr} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-listLTR{direction:rtl} .public-DraftStyleDefault-listRTL{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-listRTL{direction:rtl;text-align:right} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-listRTL{direction:ltr;text-align:left} .public-DraftStyleDefault-depth0.public-DraftStyleDefault-listLTR{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-depth0.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-left:1.5em} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-depth0.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-right:1.5em} .public-DraftStyleDefault-depth0.public-DraftStyleDefault-listRTL{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-depth0.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-right:1.5em} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-depth0.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-left:1.5em} .public-DraftStyleDefault-depth1.public-DraftStyleDefault-listLTR{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-depth1.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-left:3em} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-depth1.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-right:3em} .public-DraftStyleDefault-depth1.public-DraftStyleDefault-listRTL{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-depth1.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-right:3em} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-depth1.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-left:3em} .public-DraftStyleDefault-depth2.public-DraftStyleDefault-listLTR{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-depth2.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-left:4.5em} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-depth2.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-right:4.5em} .public-DraftStyleDefault-depth2.public-DraftStyleDefault-listRTL{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-depth2.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-right:4.5em} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-depth2.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-left:4.5em} .public-DraftStyleDefault-depth3.public-DraftStyleDefault-listLTR{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-depth3.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-left:6em} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-depth3.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-right:6em} .public-DraftStyleDefault-depth3.public-DraftStyleDefault-listRTL{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-depth3.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-right:6em} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-depth3.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-left:6em} .public-DraftStyleDefault-depth4.public-DraftStyleDefault-listLTR{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-depth4.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-left:7.5em} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-depth4.public-DraftStyleDefault-listLTR{margin-right:7.5em} .public-DraftStyleDefault-depth4.public-DraftStyleDefault-listRTL{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-depth4.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-right:7.5em} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-depth4.public-DraftStyleDefault-listRTL{margin-left:7.5em} .public-DraftStyleDefault-unorderedListItem{/*!rtl:begin:ignore*/list-style-type:square;position:relative} .public-DraftStyleDefault-unorderedListItem.public-DraftStyleDefault-depth0{/*!rtl:begin:ignore*/list-style-type:disc} .public-DraftStyleDefault-unorderedListItem.public-DraftStyleDefault-depth1{/*!rtl:begin:ignore*/list-style-type:circle} .public-DraftStyleDefault-orderedListItem{/*!rtl:begin:ignore*/list-style-type:none;position:relative} .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-listLTR:before{/*!rtl:begin:ignore*/position:absolute;width:30px} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-listLTR:before{left:-36px;text-align:right} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-listLTR:before{right:-36px;text-align:left} .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-listRTL:before{/*!rtl:begin:ignore*/position:absolute;width:30px} [dir=ltr] .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-listRTL:before{right:-36px;text-align:left} [dir=rtl] .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-listRTL:before{left:-36px;text-align:right} .public-DraftStyleDefault-orderedListItem:before{/*!rtl:begin:ignore*/content:counter(ol0) ". ";counter-increment:ol0} .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-depth1:before{/*!rtl:begin:ignore*/content:counter(ol1, lower-alpha) ". ";counter-increment:ol1} .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-depth2:before{/*!rtl:begin:ignore*/content:counter(ol2, lower-roman) ". ";counter-increment:ol2} .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-depth3:before{/*!rtl:begin:ignore*/content:counter(ol3) ". ";counter-increment:ol3} .public-DraftStyleDefault-orderedListItem.public-DraftStyleDefault-depth4:before{/*!rtl:begin:ignore*/content:counter(ol4, lower-alpha) ". ";counter-increment:ol4} .public-DraftStyleDefault-depth0.public-DraftStyleDefault-reset{/*!rtl:begin:ignore*/counter-reset:ol0} .public-DraftStyleDefault-depth1.public-DraftStyleDefault-reset{/*!rtl:begin:ignore*/counter-reset:ol1} .public-DraftStyleDefault-depth2.public-DraftStyleDefault-reset{/*!rtl:begin:ignore*/counter-reset:ol2} .public-DraftStyleDefault-depth3.public-DraftStyleDefault-reset{/*!rtl:begin:ignore*/counter-reset:ol3} .public-DraftStyleDefault-depth4.public-DraftStyleDefault-reset{/*!rtl:begin:ignore*/counter-reset:ol4} .public-DraftStyleDefault-ol, .public-DraftStyleDefault-ul{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir] .public-DraftStyleDefault-ol, [dir] .public-DraftStyleDefault-ul{margin:0 1.5em;padding:0} ._2536P, .glob_fontElementMap, .kcuBq{font-family:Helvetica} ._13mNb{max-width:100%} .kcuBq{position:relative;height:100%;box-sizing:border-box;-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale} .kcuBq *{-webkit-tap-highlight-color:rgba(0,0,0,0)} .kcuBq.uatYj .kaqlz .DraftEditor-root{box-sizing:border-box} .kcuBq.uatYj .kaqlz .DraftEditor-root:after{content:"";display:table} [dir] .kcuBq.uatYj .kaqlz .DraftEditor-root:after{clear:both} [dir] .kcuBq.uatYj .kaqlz .public-DraftEditorPlaceholder-root{margin:0} [dir] .kcuBq._18id9{padding-top:50px} .kaqlz{width:100%;height:100%;line-height:1.5;font-size:16px;font-family:Roboto,sans-serif;color:#212121;white-space:pre-wrap !important;overflow-wrap:break-word} .kaqlz:after{content:"";display:table} [dir] .kaqlz:after{clear:both} [dir] .q2uC4{margin:2px 0} [dir] ._3HztD{margin-top:20px} .sDZYg, .sDZYg *{text-decoration:underline} [dir] .Rhs1S+.Rhs1S{margin-top:20px} [dir] ._208Ie{margin:0}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir] ._208Ie{margin:0;clear:both}} [dir] ._1J-OE{margin:15px 18px}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir] ._1J-OE{margin:15px calc(18px + 5%)}} .XzvDs:empty{height:24px} ._1iXso{white-space:pre-line !important} [dir] ._1iXso{text-align:justify !important} ._1iXso>*{white-space:pre-line !important} [dir] ._1iXso>*{text-align:justify !important} ._3jY04{font-size:18px;line-height:26px;font-style:normal} [dir=ltr] ._3jY04{border-left-width:3px;border-left-style:solid;padding:6px 0 6px 18px} [dir=rtl] ._3jY04{border-right-width:3px;border-right-style:solid;padding:6px 18px 6px 0} ._1EKGD, ._3f-vr, ._3tkn1{font:inherit} ._1EKGD{font-size:32px;line-height:42px;min-height:42px} ._3f-vr{font-size:28px;line-height:36px;min-height:36px} ._3tkn1{font-size:22px;line-height:30px;min-height:30px} .knh9u{outline:none} [dir] .knh9u{padding:0;margin:0} [dir] .knh9u>*{-webkit-margin-start:40px;margin-inline-start:40px} ._2PG9L{outline:none} [dir] ._2PG9L{padding:0;margin:0} [dir] ._2PG9L>*{-webkit-margin-start:40px;margin-inline-start:40px} ._3I8mR, .sEtbn{font-family:Inconsolata,Menlo,Consolas,monospace;font-size:16px;line-height:26px;white-space:pre-wrap} [dir] ._3I8mR, [dir] .sEtbn{background-color:rgba(0,0,0,0.05);padding:2px 25px} ._1b-JN{line-height:inherit;font-size:inherit;font-family:inherit;color:inherit;display:contents} [dir] ._1b-JN{margin:0;padding:0} .i8Flr{text-decoration:none} .l3WUS{width:-webkit-max-content;width:-moz-max-content;width:max-content} [dir] .l3WUS{border:none} ._1wj_L{z-index:1} [dir=ltr] ._1wj_L:not(._3LSSz){float:left;margin-right:40px;margin-left:0} [dir=rtl] ._1wj_L:not(._3LSSz){float:right;margin-left:40px;margin-right:0}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir=ltr] ._1wj_L:not(._3LSSz){margin-right:0} [dir=rtl] ._1wj_L:not(._3LSSz){margin-left:0}} ._2G2B-{z-index:1} [dir=ltr] ._2G2B-:not(._3LSSz){float:right;margin-left:40px;margin-right:0} [dir=rtl] ._2G2B-:not(._3LSSz){float:left;margin-right:40px;margin-left:0}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir=ltr] ._2G2B-:not(._3LSSz){margin-left:0} [dir=rtl] ._2G2B-:not(._3LSSz){margin-right:0}} .c-Mgr{display:block} .c-Mgr:not(._3LSSz):not(.fs-0K){max-width:100%} [dir=ltr] .c-Mgr:not(._3LSSz):not(.fs-0K){margin-left:auto;margin-right:auto} [dir=rtl] .c-Mgr:not(._3LSSz):not(.fs-0K){margin-right:auto;margin-left:auto} ._3LSSz, .fs-0K{width:100%} ._7gPc2:not(._3LSSz){max-width:100%} [dir=ltr] ._7gPc2:not(._3LSSz){margin-left:auto;margin-right:auto} [dir=rtl] ._7gPc2:not(._3LSSz){margin-right:auto;margin-left:auto} ._2fU6C:not(._3LSSz){width:350px} ._14Cz1:not(._3LSSz){width:350px} [dir=ltr] ._14Cz1:not(._3LSSz){margin-left:auto;margin-right:auto} [dir=rtl] ._14Cz1:not(._3LSSz){margin-right:auto;margin-left:auto} ._3wJ6p{display:flex} ._25MYV, ._25MYV>*{/*!rtl:ignore*/} [dir=ltr] ._25MYV, [dir=ltr] ._25MYV>*{text-align:left !important} [dir=rtl] ._25MYV, [dir=rtl] ._25MYV>*{text-align:right !important} [dir] ._1XrpH, [dir] ._1XrpH>*{text-align:center !important} ._2x3mA, ._2x3mA>*{/*!rtl:ignore*/} [dir=ltr] ._2x3mA, [dir=ltr] ._2x3mA>*{text-align:right !important} [dir=rtl] ._2x3mA, [dir=rtl] ._2x3mA>*{text-align:left !important} ._3CUkg{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] ._3CUkg{direction:rtl} [dir=rtl] ._3CUkg{direction:ltr} ._2QAo-{/*!rtl:begin:ignore*/} [dir=ltr] ._2QAo-{direction:ltr} [dir=rtl] ._2QAo-{direction:rtl}

 ._2o3HM{box-sizing:border-box;width:100%;height:29px;max-width:100%} [dir] ._2o3HM{padding-top:14px;margin:0 auto} [dir] ._3H9IG{padding-top:11px} ._3oaVl{box-sizing:border-box;display:block;stroke:currentColor;stroke-width:1;shape-rendering:crispEdges} ._2mCit, ._3S2Wh, ._22KGG, .pP9fW{height:100%} ._3S2Wh{stroke-dasharray:4 4} ._2mCit{stroke-dasharray:1 5} ._14-KV, .CBP-9{width:10%} ._1fuVl, ._2qEAT{width:40%} ._2xMy8{width:20%} .Y6u3v{width:100%} [dir=ltr] ._9hL7w{margin-right:auto} [dir=rtl] ._9hL7w{margin-left:auto} [dir] ._2RK4y{margin:0 auto} [dir=ltr] ._3OhjW{margin-left:auto} [dir=rtl] ._3OhjW{margin-right:auto} ._13iU4{width:inherit} ._3Ami8{box-sizing:border-box;display:flex;align-items:center;height:38px} [dir=ltr] ._3Ami8{padding:0 30px 0 0 !important} [dir=rtl] ._3Ami8{padding:0 0 0 30px !important} .hhcT3{max-width:60px;box-sizing:border-box;width:60px;height:18px;overflow:hidden} [dir] .hhcT3{padding-top:7px} ._1cYMA{stroke:currentColor !important} [dir=ltr] :export{divider--left:_9hL7w;divider--right:_3OhjW} [dir=rtl] :export{divider--right:_9hL7w;divider--left:_3OhjW} ._2NwBk{box-sizing:border-box;width:100%;height:29px;max-width:100%} [dir] ._2NwBk{padding-top:14px;margin:0 auto} [dir] ._16HTx{padding-top:11px} ._1eeNQ{box-sizing:border-box;display:block;stroke:currentColor;stroke-width:1;shape-rendering:crispEdges} ._2R86a, ._3EMsO, ._3t7GA, ._23vFV{height:100%} ._3t7GA{stroke-dasharray:4 4} ._23vFV{stroke-dasharray:1 5} ._1g4Bt, ._3Ry7y{width:10%} ._2Cqkx, ._2eR-U{width:40%} ._2T2Yh{width:20%} ._2ZP6T{width:100%} [dir=ltr] ._3jlZr{margin-right:auto} [dir=rtl] ._3jlZr{margin-left:auto} [dir] ._3DZBf{margin:0 auto} [dir=ltr] ._9gZCp{margin-left:auto} [dir=rtl] ._9gZCp{margin-right:auto} ._1JOa_{width:inherit}

 ._1lQvA, ._1oKPh, .glob_fontElementMap{font-family:Helvetica} [dir] .rD74g{padding:18px 0 15px} [dir] ._1hETE{margin:18px 0 13px} .PFaF-{height:146px} ._1nnIo{display:flex;justify-content:space-between} ._1oKPh{height:21px;font-size:14px;font-weight:300;line-height:1.5} [dir] ._1oKPh{padding:0;border:0;background:transparent;cursor:pointer} ._22bIa{color:#0261ff} ._1X1Er{color:#333} ._2GF6I{width:100%;height:100%;overflow:hidden} [dir] ._2GF6I{border:0} .hnvPV{position:relative;height:100%;width:100%} ._2hG3Z{position:absolute;top:0;bottom:0} [dir] ._2hG3Z{background:rgba(51,51,51,0.05)} [dir=ltr] ._2hG3Z, [dir=rtl] ._2hG3Z{right:0;left:0}

 ._1fYLo{color:#0261ff;text-decoration:none} ._2N2cN span:hover{text-decoration:underline}

 ._3zbW4{height:100%;width:100%;position:absolute;top:0;color:#fff;display:flex;justify-content:center;align-items:center;font-size:20px;font-weight:400} [dir] ._3zbW4{text-align:center;background:rgba(0,0,0,0.5)} [dir=ltr] ._3zbW4{right:0} [dir=rtl] ._3zbW4{left:0} ._29ce-{position:absolute;color:#333;z-index:5;display:flex;flex-direction:column;flex:1 1 auto} [dir] ._29ce-{background:#fff} [dir=ltr] ._29ce-, [dir=rtl] ._29ce-{left:0;right:0} ._2ZYyN{position:absolute;font-size:18px} [dir=ltr] ._2ZYyN{margin:46px 0 27px 30px} [dir=rtl] ._2ZYyN{margin:46px 30px 27px 0} ._3z81J{position:relative;width:100%;height:240px} [dir] ._3z81J{background-color:rgba(51,51,51,0.1)} ._2kioI{font-size:14px} [dir] ._2kioI{padding:20px 30px 0} .h-2Yy{width:100%} [dir] .h-2Yy{margin:100px auto} [dir] ._2qIzj{margin:0 auto} .wyXP3{z-index:6} ._2KnlO{visibility:hidden} .Man1g{display:block;position:fixed;top:0;width:100vw;line-height:50px;box-sizing:border-box;z-index:5} [dir] .Man1g{padding:0 9px;background:#4990e2} [dir=ltr] .Man1g{left:0} [dir=rtl] .Man1g{right:0} .SmP2H{display:block;position:relative;width:100vw;height:50px} [dir] .SmP2H{background:transparent} ._1WvLm{color:#fff;font-size:14px;line-height:40px} [dir] ._1WvLm{padding:0 9px;background-color:transparent;border:none} [dir=ltr] ._295QV{float:right} [dir=rtl] ._295QV{float:left} ._295QV svg{width:20px} [dir] ._295QV svg{margin:6px 0 -6px} ._295QV svg path{fill:#fff} ._7ZgMo{position:fixed;top:40px;z-index:6;line-height:42px;box-sizing:border-box} [dir] ._7ZgMo{background:#fff;box-shadow:0 0 0 1px #ededed;padding:0 18px;border-width:4px 0;border-color:#fff;cursor:pointer} [dir=ltr] ._7ZgMo{right:20px} [dir=rtl] ._7ZgMo{left:20px} ._7ZgMo:hover{color:#fff} [dir] ._7ZgMo:hover{background:499000} [dir=ltr] ._2b4yi{float:right} [dir=ltr] .rnzOS, [dir=rtl] ._2b4yi{float:left} [dir=rtl] .rnzOS{float:right} ._1Lhwj{display:block;position:relative;overflow:hidden} ._3G1yu{height:40px;width:40px;position:absolute;top:0;z-index:10;color:#fff;display:none} [dir] ._3G1yu{background-image:radial-gradient(circle, rgba(0,0,0,0.3), rgba(0,0,0,0.1), rgba(0,0,0,0.01), transparent)} [dir=ltr] ._3G1yu{right:0} [dir=rtl] ._3G1yu{left:0} ._3G1yu path{opacity:.8} ._3G1yu:hover path{opacity:1} ._1Lhwj:hover ._3G1yu{display:block} [dir] ._2mwxs{cursor:pointer} .xdJBZ{overflow:hidden} ._1Fjtc{display:block;width:100%} ._3p376{position:absolute;top:0;bottom:0} [dir=ltr] ._3p376, [dir=rtl] ._3p376{left:0;right:0} ._3ULLf{display:block;font-size:14px} [dir] ._3ULLf{text-align:center;padding:18px 0;background:none} ._2E02D{position:relative;-webkit-filter:blur(8px);filter:blur(8px)} ._2E02D, ._2lDdg{transition:opacity .8s ease} ._2lDdg{position:absolute;top:0;opacity:0} [dir=ltr] ._2lDdg{left:0} [dir=rtl] ._2lDdg{right:0} ._2lDdg._30ov2{position:relative;opacity:1}@-webkit-keyframes wlDMn-ltr{0%{width:5%;left:-5%}50%{width:50%;left:25%}to{width:5%;left:100%}}@keyframes wlDMn-ltr{0%{width:5%;left:-5%}50%{width:50%;left:25%}to{width:5%;left:100%}}@-webkit-keyframes wlDMn-rtl{0%{width:5%;left:-5%}50%{width:50%;left:25%}to{width:5%;left:100%}}@keyframes wlDMn-rtl{0%{width:5%;left:-5%}50%{width:50%;left:25%}to{width:5%;left:100%}}@-webkit-keyframes _2VV7J-ltr{0%{width:5%;left:-5%}50%{width:50%;left:25%}to{width:5%;left:100%}}@keyframes _2VV7J-ltr{0%{width:5%;left:-5%}50%{width:50%;left:25%}to{width:5%;left:100%}}@-webkit-keyframes _2VV7J-rtl{0%{width:5%;left:-5%}50%{width:50%;left:25%}to{width:5%;left:100%}}@keyframes _2VV7J-rtl{0%{width:5%;left:-5%}50%{width:50%;left:25%}to{width:5%;left:100%}} ._20LAv{line-height:21px;width:100%;position:inherit;z-index:1;font:inherit;font-size:14px} [dir] ._20LAv{border:none} [dir] ._20LAv[readonly]{cursor:pointer}

 ._2qJYG{color:#0261ff;text-decoration:none} ._2X50f{display:flex} [dir=ltr] ._2X50f{margin-right:5px} [dir=rtl] ._2X50f{margin-left:5px} ._12uJp{color:#0261ff;max-width:270px;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}@media only screen and (max-width: 640px){ ._12uJp{max-width:160px}}

 ._--Fx{display:inline-block} .qEBm1, .qEBm1:visited{color:#575f67;display:inline-block;text-decoration:none} [dir] .qEBm1, [dir] .qEBm1:visited{cursor:pointer;background:#e6f3ff;border-radius:2px} [dir=ltr] .qEBm1, [dir=ltr] .qEBm1:visited, [dir=rtl] .qEBm1, [dir=rtl] .qEBm1:visited{padding-left:2px;padding-right:2px} .qEBm1:focus, .qEBm1:hover{color:#677584;outline:0} [dir] .qEBm1:focus, [dir] .qEBm1:hover{background:#edf5fd} .qEBm1:active{color:#222} [dir] .qEBm1:active{background:#455261} ._3TQVN{color:inherit} [dir] ._3TQVN{background:inherit} ._10KNp{min-height:24px;display:flex;align-items:center;transition:background-color 0.4s cubic-bezier(0.27, 1.27, 0.48, 0.56)} [dir] ._10KNp{padding:5px 10px} [dir] ._10KNp:active{background-color:#cce7ff} ._1i8p7{min-height:24px;transition:background-color 0.4s cubic-bezier(0.27, 1.27, 0.48, 0.56);display:flex;align-items:center} [dir] ._1i8p7{padding:5px 10px;background-color:#e6f3ff} ._3RnRq{display:inline-block;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;max-width:368px;font-size:14px} [dir=ltr] ._3RnRq{margin-left:8px} [dir=rtl] ._3RnRq{margin-right:8px} ._288xU{display:inline-block;width:24px;height:24px} [dir] ._288xU{border-radius:50%} .PkgjY{position:absolute;min-width:220px;max-width:440px;z-index:2;display:flex;flex-direction:column;box-sizing:border-box} [dir] .PkgjY{border:1px solid #eee;margin-top:7px;background:#fff;border-radius:2px;box-shadow:0 4px 30px 0 #dcdcdc;cursor:pointer;padding:8px 0;transform:scale(0)}

 [dir] .VCtav{padding:48px 60px 60px}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir] .VCtav{padding:36px 32px 30px}} [dir] .k3Cxo{padding:48px 60px}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir] .k3Cxo{padding:36px 32px 30px}} .dYNr5{position:absolute;top:30px} [dir] .dYNr5{cursor:pointer} [dir=ltr] .dYNr5{right:30px} [dir=rtl] .dYNr5{left:30px} ._2QlJF{width:13px} ._3vwK9{display:flex;align-items:center} ._2-OZV{font-size:16px;height:24px;width:460px} [dir] ._2-OZV{margin:0 0 12px;text-align:center}@media only screen and (max-width: 640px){ ._2-OZV{height:46px} [dir] ._2-OZV{margin-bottom:12px}} ._2SmiS, .tG98t{display:inline-block} [dir] ._2SmiS input[type=url], [dir] .tG98t input[type=url]{border-radius:0} [dir=ltr] ._2SmiS input[type=url], [dir=ltr] .tG98t input[type=url]{padding-left:18px} [dir=rtl] ._2SmiS input[type=url], [dir=rtl] .tG98t input[type=url]{padding-right:18px}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir] ._2SmiS input[type=url], [dir] .tG98t input[type=url]{border-top:none;border-bottom:1px solid #000} [dir=ltr] ._2SmiS input[type=url], [dir=ltr] .tG98t input[type=url], [dir=rtl] ._2SmiS input[type=url], [dir=rtl] .tG98t input[type=url]{border-left:none;border-right:none}} ._2SmiS{width:calc(100% - 120px)} [dir=ltr] ._2SmiS, [dir=rtl] ._2SmiS{margin:0 0 48px}@media only screen and (max-width: 640px){ ._2SmiS{width:100%} [dir=ltr] ._2SmiS, [dir=rtl] ._2SmiS{margin:0 0 24px}} .tG98t{width:420px} [dir=ltr] .tG98t{margin:0 0 36px 20px} [dir=rtl] .tG98t{margin:0 20px 36px 0}@media only screen and (max-width: 640px){ .tG98t{width:100%} [dir=ltr] .tG98t, [dir=rtl] .tG98t{margin:0 0 24px}} ._2zSwk{width:100%;height:36px;font-size:24px} [dir] ._2zSwk{text-align:center;padding-bottom:36px;margin-top:0;margin-bottom:0}@media only screen and (max-width: 640px){ ._2zSwk{height:34px} [dir] ._2zSwk{padding-bottom:12px}} ._3bpo3{font-family:Avenir;font-weight:500;line-height:1.5} [dir] ._3bpo3{text-align:center;padding-bottom:24px}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir] ._3bpo3{padding-top:14px;padding-bottom:18px}} ._1vAf7{width:100%;height:24px;font-family:Avenir;line-height:1.5;color:#236fff;display:inline-block} [dir] ._1vAf7{text-align:center;cursor:pointer} ._3uXpu, ._3x2Ul{width:108px;display:inline-block;height:40px} [dir] ._3uXpu, [dir] ._3x2Ul{border:none} [dir=ltr] ._3uXpu, [dir=ltr] ._3x2Ul{padding-left:24px;padding-right:24px;margin-left:12px} [dir=rtl] ._3uXpu, [dir=rtl] ._3x2Ul{padding-right:24px;padding-left:24px;margin-right:12px}@media only screen and (max-width: 640px){ ._3x2Ul{width:45%} [dir=ltr] ._3x2Ul{margin-left:27.5%} [dir=ltr] ._3x2Ul, [dir=rtl] ._3x2Ul{padding-left:10px;padding-right:10px} [dir=rtl] ._3x2Ul{margin-right:27.5%}} [dir=ltr] ._3uXpu{margin-left:38.5%} [dir=rtl] ._3uXpu{margin-right:38.5%}@media only screen and (max-width: 640px){ ._3uXpu{width:45%} [dir=ltr] ._3uXpu{margin-left:27.5%} [dir=ltr] ._3uXpu, [dir=rtl] ._3uXpu{padding-left:10px;padding-right:10px} [dir=rtl] ._3uXpu{margin-right:27.5%}} ._3uXpu:disabled, ._3x2Ul:disabled{opacity:.5} .LHmk3{-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;appearance:none} [dir=ltr] .LHmk3{padding:9px 21px 10px 12px} [dir=rtl] .LHmk3{padding:9px 12px 10px 21px} [dir=ltr] ._2zbXV{padding-right:39px} [dir=rtl] ._2zbXV{padding-left:39px} ._34TOP{width:.1px;height:.1px;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;z-index:-1} ._37xN4{display:inline-block} [dir] ._37xN4{cursor:pointer} ._34TOP:focus+._37xN4, ._37xN4:focus{outline:1px dotted #000;outline:5px auto -webkit-focus-ring-color} .BANNx{position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;z-index:0} [dir] .BANNx{border:0} [dir=ltr] .BANNx{left:0} [dir=rtl] .BANNx{right:0} .VtPOJ{position:absolute;top:0;bottom:0;z-index:3} [dir=ltr] .VtPOJ, [dir=rtl] .VtPOJ{left:0;right:0} ._3S6M7{position:relative;overflow:hidden;min-width:350px;height:0} [dir] ._3S6M7{padding-bottom:56.25%}@media only screen and (max-width: 640px){ ._3S6M7{min-width:auto}} ._1zQca{position:absolute;top:0;bottom:0;width:100%;height:100%;z-index:1} [dir] ._1zQca{background:rgba(0,0,0,0.5);cursor:move} ._1zQca ~ *>*{pointer-events:none} ._36fcK{position:absolute;top:38%;color:#e6e6e6;font-size:12px} [dir=ltr] ._36fcK{left:50%;margin-left:-134px} [dir=rtl] ._36fcK{right:50%;margin-right:-134px} ._1fo62{z-index:1;height:100%;width:100%;position:absolute;top:0;color:#fff;display:flex;justify-content:center;align-items:center;font-size:20px;font-weight:400} [dir] ._1fo62{text-align:center;background:rgba(0,0,0,0.5)} [dir=ltr] ._1fo62{right:0} [dir=rtl] ._1fo62{left:0} .o56NN{position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;z-index:0} [dir] .o56NN{border:0} [dir=ltr] .o56NN{left:0} [dir=rtl] .o56NN{right:0} .yX8uB{position:absolute;top:0;bottom:0;z-index:3} [dir=ltr] .yX8uB, [dir=rtl] .yX8uB{left:0;right:0} .F25pT{position:relative;overflow:hidden;min-width:350px;height:0} [dir] .F25pT{padding-bottom:56.25%}@media only screen and (max-width: 640px){ .F25pT{min-width:auto}}

 ._2jvNz, ._2zczp, .JL0i_, .vaDeC{color:#898ea4} ._3YD8l{color:#5e6687} ._2y2gw{opacity:.7} ._2jzgH, ._3iTB1, ._17UJV{color:#c76b29} ._175c5{color:#c08b30} .qPGXG{color:#3d8fd1} .L_xhj{color:#22a2c9} .f4dmX{color:#6679cc} ._14kSf{color:#c76b29} ._2c7DC, ._2IfOi .L_xhj, ._3zzFe .L_xhj, ._7xxQw{color:#22a2c9} ._1NfyJ, ._1x_Jg, ._2emAu, ._3ovq0, .Ib7s2{color:#ac9739} ._3FK1t, ._3G_D2, ._3Qvix{color:#22a2c9} ._1o4GH, ._3cFQ7{color:#3d8fd1} ._1_xbf{text-decoration:line-through} .sjqYJ{text-decoration:none} [dir] .sjqYJ{border-bottom:1px dotted #202746} .dIwL7{font-style:italic} ._1JU_M, ._3bhqB{font-weight:700} ._3bhqB{color:#c94922} [dir] ._7xxQw{cursor:help}

 ._353zs{display:inline-table;min-height:116px;height:auto;position:absolute;min-width:216px;max-width:360px;width:auto} [dir] ._353zs{border-radius:6px;border:1px solid #ededed;margin:0;background:#fff} ._14A8m{display:inline-table;position:fixed;bottom:0;top:unset;width:100%;z-index:8} [dir] ._14A8m{margin:0;transform:unset} [dir=ltr] ._14A8m{box-shadow:4px 0 4px 0 rgba(0,0,0,0.1),0 0 8px 0 rgba(0,0,0,0.1);left:0;right:0} [dir=rtl] ._14A8m{box-shadow:-4px 0 4px 0 rgba(0,0,0,0.1),0 0 8px 0 rgba(0,0,0,0.1);right:0;left:0} [dir=ltr] ._14A8m:focus{box-shadow:4px 0 4px 0 rgba(0,0,0,0.1),0 0 8px 0 rgba(0,0,0,0.1)} [dir=rtl] ._14A8m:focus{box-shadow:-4px 0 4px 0 rgba(0,0,0,0.1),0 0 8px 0 rgba(0,0,0,0.1)} ._15Mj0, .sFHxm{position:fixed;top:0;bottom:0;z-index:8} [dir] ._15Mj0, [dir] .sFHxm{background-color:transparent} [dir=ltr] ._15Mj0, [dir=ltr] .sFHxm, [dir=rtl] ._15Mj0, [dir=rtl] .sFHxm{left:0;right:0}

 ._1vs7a, ._3EYCf{position:absolute;display:block;z-index:6} [dir] ._1vs7a, [dir] ._3EYCf{border:solid #ccc;padding:6px;background:#fff} [dir=ltr] ._1vs7a, [dir=ltr] ._3EYCf{border-width:0 1px 1px 0} [dir=rtl] ._1vs7a, [dir=rtl] ._3EYCf{border-width:0 0 1px 1px}@media only screen and (max-width: 640px){ ._1vs7a, ._3EYCf{display:none}} ._1vs7a{bottom:-7px} [dir=ltr] ._1vs7a{transform:rotate(45deg)} [dir=rtl] ._1vs7a{transform:rotate(-45deg)} ._3EYCf{bottom:349px} [dir=ltr] ._3EYCf{transform:rotate(-135deg)} [dir=rtl] ._3EYCf{transform:rotate(135deg)} .At7CS{width:227px} [dir] .At7CS{padding-top:6px}@media only screen and (max-width: 640px){ .At7CS{width:100vw;box-sizing:border-box;overflow:hidden} [dir] .At7CS{padding:12px 20px 20px}} ._2oomy{width:227px;position:relative} [dir] ._2oomy{border-bottom:1px solid #c8c8c8;padding-bottom:5px}@media only screen and (max-width: 640px){ ._2oomy{width:100%} [dir] ._2oomy{margin:auto;padding:0 0 10px}} ._2ZL2f{width:100%;box-sizing:border-box;height:17px;font-family:Helvetica;font-size:14px;font-weight:300;color:#000} [dir] ._2ZL2f{padding:0;border:none;border-radius:0} [dir=ltr] ._2ZL2f{padding-right:20px} [dir=rtl] ._2ZL2f{padding-left:20px} ._2ZL2f::-webkit-input-placeholder{color:#000;opacity:.5} ._2ZL2f::-moz-placeholder{color:#000;opacity:.5} ._2ZL2f:-ms-input-placeholder{color:#000;opacity:.5} ._2ZL2f::-ms-input-placeholder{color:#000;opacity:.5} ._2ZL2f::placeholder{color:#000;opacity:.5} ._1M2LQ{width:auto;display:inline-block;position:absolute;top:2px;height:17px;color:#000} [dir=ltr] ._1M2LQ{right:0} [dir=rtl] ._1M2LQ{left:0} ._3S5dn{width:1px;height:11px;color:#333} [dir=ltr] ._3S5dn{transform:rotate(45deg)} [dir=rtl] ._3S5dn{transform:rotate(-45deg)} ._RGEh{width:100%;height:35px;vertical-align:middle;font-family:Helvetica;font-size:14px;line-height:1.5;letter-spacing:normal;color:#fff;position:relative} [dir] ._RGEh{background-color:#0060ff;padding-top:15px;text-align:center} ._260uQ{position:absolute;top:50%;width:12px;height:12px} [dir] ._260uQ{background:none;border:none;border-bottom:1px solid #fff} [dir=ltr] ._260uQ{left:23.5px;transform:translateY(-50%) rotate(45deg);border-left:1px solid #fff} [dir=rtl] ._260uQ{right:23.5px;transform:translateY(-50%) rotate(-45deg);border-right:1px solid #fff} ._3LhJ2{width:100%;display:block} [dir] ._3LhJ2{padding-bottom:17px;padding-top:4px}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir] ._3LhJ2{padding-top:5px}} ._3iOxo{position:absolute;width:calc(100% - 21px);bottom:0;z-index:7;height:calc(100% - 70px);overflow:auto} [dir=ltr] ._3iOxo{left:18px;padding-right:6px} [dir=rtl] ._3iOxo{right:18px;padding-left:6px}@media only screen and (max-width: 640px){ ._3iOxo{position:relative;width:auto;bottom:auto;height:calc(100vh - 124px);overflow:hidden} [dir] ._3iOxo{transform:none;margin-top:6px} [dir=ltr] ._3iOxo{left:auto;padding-right:0;padding-left:0} [dir=rtl] ._3iOxo{right:auto;padding-left:0;padding-right:0}} ._2DsZR{width:calc(100% - 15px)}@media only screen and (max-width: 640px){ ._2DsZR{width:100%}} .P5B7E{height:100%} [dir] ._2HiA4{padding-bottom:6px} [dir=ltr] ._2HiA4{padding-right:18px} [dir=rtl] ._2HiA4{padding-left:18px} .pJecw{width:4px} [dir] .pJecw{background:#000;border-radius:4px} [dir=ltr] .pJecw{margin-left:-2px} [dir=rtl] .pJecw{margin-right:-2px} ._1L6df{font-family:Helvetica;font-size:10px;font-weight:300;font-style:oblique;font-stretch:normal;line-height:normal;letter-spacing:normal;color:rgba(0,0,0,0.3);width:auto} [dir=ltr] ._1L6df{float:left} [dir=rtl] ._1L6df{float:right} [dir] .CpGa-{padding-top:4px} [dir=ltr] .CpGa-{text-align:right;float:right} [dir=rtl] .CpGa-{text-align:left;float:left}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir=ltr] .CpGa-{padding-right:0} [dir=rtl] .CpGa-{padding-left:0}} [dir] ._1PnEy{margin-bottom:18px;cursor:pointer}@media only screen and (max-width: 640px){ [dir=ltr] ._1PnEy{margin-right:0} [dir=rtl] ._1PnEy{margin-left:0}} .KDDu-{min-height:50px;width:100%;display:block} [dir] .KDDu-{background:#eee}@media only screen and (max-width: 640px){ .KDDu-{width:100%} [dir] .KDDu-{margin-bottom:21px}} [dir] ._3543q{margin-top:20px;text-align:center} ._1jDYZ{position:absolute;top:calc(50% - 17px)} [dir=ltr] ._1jDYZ{left:calc(50% - 17px);transform:translateX(-50%) translateY(-50%)} [dir=rtl] ._1jDYZ{right:calc(50% - 17px);transform:translateX(50%) translateY(-50%)}@media only screen and (max-width: 640px){ ._1jDYZ{top:50%} [dir=ltr] ._1jDYZ{left:50%} [dir=rtl] ._1jDYZ{right:50%}} ._1dAiV{width:229px;font-family:Helvetica;font-size:14px;font-weight:300;color:#000;line-height:1.57;box-sizing:border-box;position:absolute;top:137px} [dir] ._1dAiV{text-align:center;padding:0 20px} [dir=ltr] ._1dAiV{left:18px} [dir=rtl] ._1dAiV{right:18px}@media only screen and (max-width: 640px){ ._1dAiV{top:50%} [dir=ltr] ._1dAiV{left:50%;transform:translateX(-50%) translateY(-50%)} [dir=rtl] ._1dAiV{right:50%;transform:translateX(50%) translateY(-50%)}} ._1ILCL{display:block;width:100%}

 ._7UB-h{overflow:hidden;color:#333;width:350px;height:60px;box-sizing:border-box} [dir] ._7UB-h{border:1px solid #ededed} ._3C0gr{display:flex;align-items:center;width:100%;height:100%;box-sizing:border-box;text-decoration:none} [dir] ._3C0gr{padding:0 18px} .uKKTg{display:flex;flex-direction:column;justify-content:center} ._1F89Q{max-width:250px;font-size:14px;color:#292929} [dir=ltr] ._1F89Q{text-align:left} [dir=rtl] ._1F89Q{text-align:right} ._26SUy{color:#231f20} [dir=ltr] ._26SUy{margin-right:12px} [dir=rtl] ._26SUy{margin-left:12px} ._1zclP{color:#000} [dir=ltr] ._1zclP{margin-right:12px;-webkit-animation-name:_3R_x7-ltr;animation-name:_3R_x7-ltr;-webkit-animation-duration:1.5s;animation-duration:1.5s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-timing-function:linear;animation-timing-function:linear} [dir=rtl] ._1zclP{margin-left:12px;-webkit-animation-name:_3R_x7-rtl;animation-name:_3R_x7-rtl;-webkit-animation-duration:1.5s;animation-duration:1.5s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-timing-function:linear;animation-timing-function:linear} ._1NHoH{text-transform:uppercase;letter-spacing:0;font-size:14px;color:#333;opacity:.5;font-family:Helvetica !important} .AVy8d{position:absolute;top:0;bottom:0} [dir] .AVy8d{background:#adadad} [dir=ltr] .AVy8d, [dir=rtl] .AVy8d{left:0;right:0} ._2o-wz{width:310px;position:absolute;top:50%;color:#fff;font-size:15px;line-height:1.6} [dir] ._2o-wz{text-align:center} [dir=ltr] ._2o-wz{left:50%;transform:translate(-50%, -50%)} [dir=rtl] ._2o-wz{right:50%;transform:translate(50%, -50%)}@-webkit-keyframes _3R_x7-ltr{0%{transform:rotate(0deg)}to{transform:rotate(1turn)}}@keyframes _3R_x7-ltr{0%{transform:rotate(0deg)}to{transform:rotate(1turn)}}@-webkit-keyframes _3R_x7-rtl{0%{transform:rotate(0deg)}to{transform:rotate(-1turn)}}@keyframes _3R_x7-rtl{0%{transform:rotate(0deg)}to{transform:rotate(-1turn)}}

 ._3T0nY, .i0S1P{position:absolute;display:block;z-index:6} [dir] ._3T0nY, [dir] .i0S1P{border:solid #ccc;padding:6px;background:#fff} [dir=ltr] ._3T0nY, [dir=ltr] .i0S1P{border-width:0 1px 1px 0} [dir=rtl] ._3T0nY, [dir=rtl] .i0S1P{border-width:0 0 1px 1px}@media only screen and (max-width: 640px){ ._3T0nY, .i0S1P{display:none}} .i0S1P{bottom:-7px} [dir=ltr] .i0S1P{transform:rotate(45deg);left:15px} [dir=rtl] .i0S1P{transform:rotate(-45deg);right:15px} ._3T0nY{bottom:274px} [dir=ltr] ._3T0nY{transform:rotate(-135deg);left:15px} [dir=rtl] ._3T0nY{transform:rotate(135deg);right:15px} ._1aH_z{display:flex;flex-direction:row;justify-content:space-between} [dir] ._1aH_z{padding-top:10px;padding-bottom:10px} [dir=ltr] ._1aH_z{padding-left:21px;padding-right:23px} [dir=rtl] ._1aH_z{padding-right:21px;padding-left:23px} ._3iMft{color:#bdbdbd;font-size:16px} [dir] ._3iMft{padding:0 5px;cursor:pointer} ._1CFvQ:hover{opacity:.5} ._3EvQD{width:100%;height:285px;overflow-y:scroll;overflow-x:hidden} [dir] ._3EvQD{padding-top:5px} ._2osBS{width:37px;height:37px;font-size:20px;box-sizing:border-box} [dir] ._2osBS{text-align:center;padding:5px;cursor:pointer} [dir=ltr] ._2osBS{float:left} [dir=rtl] ._2osBS{float:right} [dir] ._2osBS:hover{background:#efefef} ._98taG{font-family:Lato;font-size:14px;font-weight:300;color:#333;display:flex;justify-content:space-between} [dir] ._98taG{margin-bottom:11px} [dir=ltr] ._98taG, [dir=rtl] ._98taG{padding-left:17px;padding-right:17px} ._1yJbR{width:calc(100% - 12px);font-family:cursive !important} [dir=ltr] ._1yJbR{margin-left:12px} [dir=rtl] ._1yJbR{margin-right:12px} ._1-Yxo{height:14px;width:auto;color:#333} [dir] ._1-Yxo{padding-top:3px} ._3V5Ug{font-size:10px} ._2VZh1{width:4px} [dir] ._2VZh1{background:#b2b2b2;border-radius:4px;cursor:pointer} [dir=ltr] ._2VZh1{margin-left:1px} [dir=rtl] ._2VZh1{margin-right:1px} [dir] ._2VZh1:hover{background:#000}

 ._2iHED{top:0;width:100vw;height:100vh;z-index:1000} [dir=ltr] ._2iHED{left:0} [dir=rtl] ._2iHED{right:0} ._2iHED, ._2zGgi{position:fixed} [dir] ._2iHED, [dir] ._2zGgi{background:#000} ._2zGgi{box-sizing:content-box;z-index:1001;top:20px;width:25px;height:25px;color:#fff;opacity:.6} [dir] ._2zGgi{padding:10px;border-radius:4px;border:hidden;cursor:pointer} [dir=ltr] ._2zGgi{right:20px} [dir=rtl] ._2zGgi{left:20px} ._2zGgi:hover{opacity:1}

 ._3Hljv{width:100%;display:flex;flex-direction:row;max-height:170px} [dir] ._3Hljv{margin:0;cursor:pointer;border:1px solid #ededed} ._2nFIH{flex:0 0 auto} [dir] ._2nFIH{background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-position:50%} [dir=ltr] ._2nFIH{border-right:1px solid #ededed} [dir=rtl] ._2nFIH{border-left:1px solid #ededed} ._34OPR{width:100%;display:flex;flex-direction:column;vertical-align:middle;overflow:hidden;color:#000} [dir] ._34OPR{padding:20px 28px} ._2iYNB{font-weight:700;align-self:flex-start;font-size:20px;line-height:28px;max-height:56px;min-height:26px;display:flex} [dir] ._2iYNB{padding-top:12px} .ayKpa{align-self:flex-end} ._1Drso, ._2iYNB, ._11ZHV{text-overflow:ellipsis;overflow:hidden} ._1Drso, ._11ZHV{font-size:16px;line-height:24px;white-space:nowrap} ._11ZHV{color:#969696} [dir] ._1Drso{padding-top:8px}@media only screen and (max-width: 800px){ ._3Hljv{max-height:144px} ._2nFIH{width:110px} [dir] ._34OPR{padding:12px} ._2iYNB{font-size:14px;line-height:20px;max-height:40px} [dir] ._2iYNB{padding-top:8px} .ayKpa{align-self:flex-end} [dir=ltr] .ayKpa{padding-right:12px} [dir=rtl] .ayKpa{padding-left:12px} ._11ZHV{font-size:12px;line-height:16px} ._1Drso{font-size:12px;line-height:18px;max-height:32px;white-space:normal;display:flex}} ._3zhE0{display:flex;justify-content:center;align-items:center;height:200px}

 ._11XVd{display:flex;justify-content:center;align-items:center;min-height:300px} .app-desktop ._11XVd{min-height:480px} .UcpR7{display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;max-width:490px} [dir] .UcpR7{padding:16px} [dir] .app-desktop .UcpR7{padding:0} ._27D85{font-size:24px !important} [dir] ._27D85{text-align:center} ._3-Ynj{font-size:16px !important} [dir] ._3-Ynj{text-align:center} .ttqr8{position:relative;display:inline-block;height:36px;vertical-align:middle;white-space:nowrap;min-width:130px;max-width:300px;font-size:14px !important} [dir] .ttqr8{margin:0;padding:0 24px;border:0;border-style:none;cursor:pointer} .ttqr8:hover{opacity:0.8} .ttqr8[disabled], .ttqr8._16MjU{opacity:0.5}


 .Focusable3686453597--focus-box{outline:0} .Focusable3686453597--focus-box-error{outline:0}

 .buttonnext1548149799--root{display:inline-flex;align-items:center;cursor:pointer} .buttonnext1548149799--prefix{flex-shrink:0} .buttonnext1548149799--suffix{flex-shrink:0} .buttonnext1548149799--root[data-buttonnext1548149799-disabled]{cursor:default} .buttonnext1548149799--root[disabled]{pointer-events:none}


 .TextButton1706389928--root{background-color:transparent;text-decoration:none;border:none;padding:0} .TextButton1706389928--root[data-textbutton1706389928-priority=link]{text-decoration:underline}


 .Avatar2127673676--root .avatar2307239896--content{align-items:center;background-color:#d8d8d8;border-radius:50%;color:#979797;display:flex;font-family:HelveticaNeueW01-65Medi,Arial,sans-serif;font-weight:500;justify-content:center;letter-spacing:0;text-align:center} .Avatar2127673676--root[data-avatar2127673676-size=xLarge] .avatar2307239896--content{font-size:36px;height:60px;width:60px} .Avatar2127673676--root[data-avatar2127673676-size=large] .avatar2307239896--content{font-size:32px;font-weight:400;height:52px;width:52px} .Avatar2127673676--root[data-avatar2127673676-size=medium] .avatar2307239896--content{font-size:20px;font-weight:400;height:36px;width:36px} .Avatar2127673676--root[data-avatar2127673676-size=small] .avatar2307239896--content{font-size:17px;font-weight:400;height:28px;width:28px}


 .AvatarGroup443466210--root{display:inline-flex;flex-direction:row} .AvatarGroup443466210--avatars{display:inline-flex;flex-direction:row} .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--avatars{padding-left:14px} .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--avatars{padding-left:12px} .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--avatars{padding-left:10px} .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--avatars{padding-left:6px} .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--avatars{padding-left:4px} .AvatarGroup443466210--root .AvatarGroup443466210--avatarContainer{overflow:hidden;position:relative;display:flex;align-items:center} .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--avatarContainer{margin-left:-14px} .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--avatarContainer{margin-left:-12px} .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--avatarContainer{margin-left:-10px} .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--avatarContainer{margin-left:-6px} .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--avatarContainer{margin-left:-4px} .AvatarGroup443466210--root .AvatarGroup443466210--avatar .avatar2307239896--content{border:solid 1px} .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--avatar .avatar2307239896--content, .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--avatar .avatar2307239896--content, .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--avatar .avatar2307239896--content{border-width:2px} .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--avatar .avatar2307239896--content{font-size:32px;font-weight:400;height:52px;width:52px} .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--avatar .avatar2307239896--content{font-size:20px;font-weight:400;height:36px;width:36px} .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--avatar .avatar2307239896--content{font-size:17px;font-weight:400;height:28px;width:28px} .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--avatar .avatar2307239896--content{font-size:12px;font-weight:400;height:20px;width:20px} .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--avatar .avatar2307239896--content{font-size:10px;font-weight:400;height:16px;width:16px} .AvatarGroup443466210--textButtonContainer{display:flex;align-items:center} [data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--textButtonContainer::before, [data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--textButtonContainer::before, [data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--textButtonContainer::before{content:'\A0';width:12px} [data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--textButtonContainer::before{content:'\A0';width:10px} [data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--textButtonContainer::before{content:'\A0';width:8px} .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--textButton, .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--textButton, .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--textButton{background-color:transparent;text-decoration:none;border:none;padding:0} .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link], .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link], .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link]{text-decoration:underline} .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--textButton, .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--textButton{background-color:transparent;text-decoration:none;border:none;padding:0} .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link], .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link]{text-decoration:underline}


 .avatargroup3865804319--root{cursor:pointer} .avatargroup3865804319--root img{object-fit:cover}</style><style>.TPASection_j56t5pln .forum-content-compact-font{font:normal normal normal 12px/15px enriqueta,serif;text-decoration: }.TPASection_j56t5pln .forum-content-large-font{font:normal normal normal 16px/20px enriqueta,serif;text-decoration: }.TPASection_j56t5pln .forum-content-medium-font{font:normal normal normal 14px/17px enriqueta,serif;text-decoration: }.TPASection_j56t5pln .forum-content-small-font{font:normal normal normal 14px/17px enriqueta,serif;text-decoration: }.TPASection_j56t5pln .forum-content-classic-font{font:normal normal normal 14px/17px enriqueta,serif;text-decoration: }.TPASection_j56t5pln .forum-title-compact-font{font:normal normal normal 14px/17px enriqueta,serif;text-decoration: }.TPASection_j56t5pln .forum-title-large-font{font:normal normal normal 20px/25px enriqueta,serif;text-decoration: }.TPASection_j56t5pln .forum-title-medium-font{font:normal normal normal 16px/20px enriqueta,serif;text-decoration: }.TPASection_j56t5pln .forum-title-small-font{font:normal normal normal 16px/20px enriqueta,serif;text-decoration: }.TPASection_j56t5pln .forum-title-classic-font{font:normal normal normal 16px/20px enriqueta,serif;text-decoration: }.TPASection_j56t5pln .page-description-title-font{font:normal normal normal 62px/77px enriqueta,serif;text-decoration: }.TPASection_j56t5pln .page-description-font{font:normal normal normal 24px/30px enriqueta,serif;text-decoration: }.TPASection_j56t5pln .desktop-header-search-font{font:normal normal normal 14px/normal enriqueta,serif}.TPASection_j56t5pln .focused-comment-background-color{--focused-color: rgba(68, 91, 119, 0.2)}.TPASection_j56t5pln .default-main-icon-fill{fill:#FFFFFF}.TPASection_j56t5pln [dir] .forum-quote-border-color{border-color:#445B77}.TPASection_j56t5pln [dir] .default-forum-card-background-color{background-color:#1C166E}.TPASection_j56t5pln [dir] .forum-profile-cover-background-color{background-color:#545454}.TPASection_j56t5pln .default-desktop-header-text-color{color:#FFFFFF}.TPASection_j56t5pln .icon-secondary-fill{fill:rgb(255, 66, 94)}.TPASection_j56t5pln .button-primary-icon-fill{fill:rgb(255, 66, 94)}.TPASection_j56t5pln [dir] .forum-mobile-background-color, .TPASection_j56t5pln [dir] .forum-card-background-color, .TPASection_j56t5pln [dir] .forum-inverted-separator-background-color{background-color:rgba(165, 185, 209, 0)}.TPASection_j56t5pln [dir] .forum-background-color{background-color:rgba(242, 242, 242, 0)}.TPASection_j56t5pln .forum-icon-fill{fill:rgb(5, 19, 36)}.TPASection_j56t5pln .forum-icon-stroke{stroke:rgb(5, 19, 36)}.TPASection_j56t5pln .forum-text-color{color:rgb(5, 19, 36)}.TPASection_j56t5pln [dir] .forum-text-border-color{border-color:rgb(5, 19, 36)}.TPASection_j56t5pln [dir] .forum-text-background-color, .TPASection_j56t5pln [dir] .forum-separator-background-color{background-color:rgb(5, 19, 36)}.TPASection_j56t5pln [dir] .desktop-header-search-border-background-color{background-color:rgb(255, 66, 94)}.TPASection_j56t5pln .breadcrumbs-icon-fill,.TPASection_j56t5pln .desktop-header-search-icon-fill{fill:rgb(255, 66, 94)}.TPASection_j56t5pln .breadcrumbs-text-color,.TPASection_j56t5pln .desktop-header-search-text-color,.TPASection_j56t5pln .post-header-text-color,.TPASection_j56t5pln .new-posts-text-color{color:rgb(255, 66, 94)}.TPASection_j56t5pln [dir] .header-background-color{background-color:rgb(255, 255, 255)}.TPASection_j56t5pln .forum-links-hashtags-color,.TPASection_j56t5pln .forum-link-hover-color:hover,.TPASection_j56t5pln .button-hover-color:hover{color:rgb(255, 66, 94)}.TPASection_j56t5pln [dir] .forum-header-border-color{border-color:#FFFFFF}.TPASection_j56t5pln .forum-secondary-fill-color{fill:#AD2C0C}.TPASection_j56t5pln [dir] .forum-card-background-color{background-color:rgba(165, 185, 209, 0)}.TPASection_j56t5pln .forum-post-title-font{font:Page-Title;text-decoration: }.TPASection_j56t5pln .forum-post-title-color{color:#FFFFFF}.TPASection_j56t5pln [dir] .forum-card-border-color{border-color:rgba(242, 242, 242, 0)}.TPASection_j56t5pln .button-primary-text-color{color:rgb(255, 66, 94)}.TPASection_j56t5pln [dir] .button-loader-background-primary-color{background-color:rgb(255, 66, 94)}.TPASection_j56t5pln .button-color{color:rgb(174, 196, 228)}.TPASection_j56t5pln .button-color-hover:hover{color:rgb(174, 196, 228)}.TPASection_j56t5pln .button-color-hover-fill:hover{fill:rgb(174, 196, 228)}.TPASection_j56t5pln .button-hover-fill:hover{fill:rgb(255, 66, 94)}.TPASection_j56t5pln .button-hover-stroke:hover{stroke:rgb(255, 66, 94)}.TPASection_j56t5pln [dir] .button-background-color{background-color:rgb(174, 196, 228)}.TPASection_j56t5pln [dir] .button-border-color{border-color:rgb(174, 196, 228)}.TPASection_j56t5pln .button-fill{fill:rgb(174, 196, 228)}.TPASection_j56t5pln .button-stroke{stroke:rgb(174, 196, 228)}.TPASection_j56t5pln .icon-fill{fill:#FFFFFF}.TPASection_j56t5pln .invalid-app-state-page-title{color:#FFFFFF;font:normal normal normal 62px/77px enriqueta,serif;text-decoration: }.TPASection_j56t5pln .invalid-app-state-page-body{color:rgb(5, 19, 36);font:normal normal normal 15px/1.3em enriqueta,serif}.TPASection_j56t5pln .color-5-text{color:#FFFFFF}.TPASection_j56t5pln .color-8-text{color:#445B77}.TPASection_j56t5pln [dir] .color-8-background{background-color:#445B77}.TPASection_j56t5pln [dir] .color-5-background{background-color:#FFFFFF}.TPASection_j56t5pln .color-5-fill{fill:#FFFFFF}.TPASection_j56t5pln #actions-sheet .forum-text-color{color:#FFFFFF}.TPASection_j56t5pln .TextButton1706389928--root{font:normal normal normal 16px/1.5em enriqueta,serif;text-decoration: }.TPASection_j56t5pln .TextButton1706389928--root[data-textbutton1706389928-mobile]{font:normal normal normal 14px/1.44em enriqueta,serif;text-decoration: }.TPASection_j56t5pln .TextButton1706389928--root[data-textbutton1706389928-priority=primary]{color:#445B77}.TPASection_j56t5pln .TextButton1706389928--root[data-textbutton1706389928-priority=primary]:active,.TPASection_j56t5pln .TextButton1706389928--root[data-textbutton1706389928-priority=primary]:hover,.TPASection_j56t5pln .TextButton1706389928--root[data-textbutton1706389928-priority=primary][data-focusable3686453597-focus]{color:rgba(68, 91, 119, 0.6)}.TPASection_j56t5pln .TextButton1706389928--root[data-textbutton1706389928-priority=secondary]{color:#FFFFFF}.TPASection_j56t5pln .TextButton1706389928--root[data-textbutton1706389928-priority=secondary]:active,.TPASection_j56t5pln .TextButton1706389928--root[data-textbutton1706389928-priority=secondary]:hover,.TPASection_j56t5pln .TextButton1706389928--root[data-textbutton1706389928-priority=secondary][data-focusable3686453597-focus]{color:rgba(255, 255, 255, 0.6)}.TPASection_j56t5pln .TextButton1706389928--root[data-textbutton1706389928-priority=link]{color:#FFFFFF}.TPASection_j56t5pln .TextButton1706389928--root[data-textbutton1706389928-priority=link]:active,.TPASection_j56t5pln .TextButton1706389928--root[data-textbutton1706389928-priority=link]:hover,.TPASection_j56t5pln .TextButton1706389928--root[data-textbutton1706389928-priority=link][data-focusable3686453597-focus]{color:rgba(255, 255, 255, 0.6)}.TPASection_j56t5pln .TextButton1706389928--root[data-textbutton1706389928-priority=link][data-buttonnext1548149799-disabled],.TPASection_j56t5pln .TextButton1706389928--root[data-textbutton1706389928-priority=primary][data-buttonnext1548149799-disabled],.TPASection_j56t5pln .TextButton1706389928--root[data-textbutton1706389928-priority=secondary][data-buttonnext1548149799-disabled]{color:#7F7F7F}.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root .AvatarGroup443466210--avatar .avatar2307239896--content{border-color:#1C166E}.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--textButton,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--textButton,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--textButton{font:normal normal normal 16px/1.5em enriqueta,serif;text-decoration: }.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-mobile],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-mobile],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-mobile]{font:normal normal normal 14px/1.44em enriqueta,serif;text-decoration: }.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary]{color:#445B77}.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary]:active,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary]:hover,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary][data-focusable3686453597-focus],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary]:active,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary]:hover,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary][data-focusable3686453597-focus],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary]:active,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary]:hover,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary][data-focusable3686453597-focus]{color:rgba(68, 91, 119, 0.6)}.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary]{color:#FFFFFF}.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary]:active,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary]:hover,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary][data-focusable3686453597-focus],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary]:active,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary]:hover,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary][data-focusable3686453597-focus],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary]:active,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary]:hover,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary][data-focusable3686453597-focus]{color:rgba(255, 255, 255, 0.6)}.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link]{color:#FFFFFF}.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link]:active,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link]:hover,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link][data-focusable3686453597-focus],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link]:active,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link]:hover,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link][data-focusable3686453597-focus],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link]:active,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link]:hover,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link][data-focusable3686453597-focus]{color:rgba(255, 255, 255, 0.6)}.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link][data-buttonnext1548149799-disabled],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary][data-buttonnext1548149799-disabled],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=large] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary][data-buttonnext1548149799-disabled],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link][data-buttonnext1548149799-disabled],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary][data-buttonnext1548149799-disabled],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=medium] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary][data-buttonnext1548149799-disabled],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link][data-buttonnext1548149799-disabled],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary][data-buttonnext1548149799-disabled],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=small] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary][data-buttonnext1548149799-disabled]{color:#7F7F7F}.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--textButton,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--textButton{font:normal normal normal 14px/1.44em enriqueta,serif}.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-mobile],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-mobile]{font:normal normal normal 14px/1.44em enriqueta,serif}.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary]{color:#445B77}.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary]:active,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary]:hover,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary][data-focusable3686453597-focus],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary]:active,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary]:hover,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary][data-focusable3686453597-focus]{color:rgba(68, 91, 119, 0.6)}.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary]{color:#FFFFFF}.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary]:active,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary]:hover,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary][data-focusable3686453597-focus],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary]:active,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary]:hover,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary][data-focusable3686453597-focus]{color:rgba(255, 255, 255, 0.6)}.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link]{color:#FFFFFF}.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link]:active,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link]:hover,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link][data-focusable3686453597-focus],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link]:active,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link]:hover,.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link][data-focusable3686453597-focus]{color:rgba(255, 255, 255, 0.6)}.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link][data-buttonnext1548149799-disabled],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary][data-buttonnext1548149799-disabled],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary][data-buttonnext1548149799-disabled],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=link][data-buttonnext1548149799-disabled],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=primary][data-buttonnext1548149799-disabled],.TPASection_j56t5pln .AvatarGroup443466210--root[data-avatargroup443466210-size=xxSmall] .AvatarGroup443466210--textButton[data-textbutton1706389928-priority=secondary][data-buttonnext1548149799-disabled]{color:#7F7F7F}</style><div dir="ltr"><div class="md lt-lg lt-xl gt-xs gt-sm sidebar-on"><div id="content-wrapper" class="_2OKxY app-desktop forum-background-color"><div class="_2zoLI" id="modal-overlay"></div><div><div class="PfdRR message" data-hook="message"></div></div><div data-hook="forum-content-wrapper" id="content-wrapper"><div class="_3r1lL header-background-color" data-hook="desktop-header"><div class="_3B7XB"><nav aria-label="Breadcrumbs" class="_3xObj forum-content-small-font breadcrumbs-text-color"><ol class="_18QAN"><li><a href="https://www.osteo-du-sport.fr/forum/" data-hook="breadcrumbs__1">FORUM</a></li><span class="_3q5sF"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="6" height="10" viewbox="0 0 6 10" style="fill-rule:evenodd" class="breadcrumbs-icon-fill"><path d="M785.783,854.5l-4.552,4.3a0.771,0.771,0,0,1-1.048,0,0.672,0.672,0,0,1,0-.99L784.21,854l-4.027-3.8a0.672,0.672,0,0,1,0-.99,0.773,0.773,0,0,1,1.048,0l4.552,4.3A0.674,0.674,0,0,1,785.783,854.5Z" transform="translate(-780 -849.031)"></path></svg></span><li><a href="https://www.osteo-du-sport.fr/forum/hypnose-saint-nazaire" data-hook="breadcrumbs__3">Hypnose Saint-Nazaire</a></li><span class="_3q5sF"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="6" height="10" viewbox="0 0 6 10" style="fill-rule:evenodd" class="breadcrumbs-icon-fill"><path d="M785.783,854.5l-4.552,4.3a0.771,0.771,0,0,1-1.048,0,0.672,0.672,0,0,1,0-.99L784.21,854l-4.027-3.8a0.672,0.672,0,0,1,0-.99,0.773,0.773,0,0,1,1.048,0l4.552,4.3A0.674,0.674,0,0,1,785.783,854.5Z" transform="translate(-780 -849.031)"></path></svg></span><li><span tabindex="0" aria-current="page" data-hook="breadcrumbs__current-page" role="link">L’hypnose Ericksonienne et la méditation pleine conscience : vers une médecine comportementale en néphrologie</span></li></ol></nav><div class="_2LHxU"><div class="_3C0hA" data-hook="search-input"><div class="_3iW6- search-input"><div class="_2RwOg" role="search" aria-label="Rechercher" tabindex="0"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="15" height="16" viewbox="0 0 15 16" style="fill-rule:evenodd" class="_2_hbq desktop-header-search-icon-fill button-hover-fill" data-hook="search-icon"><path d="M878.766,254.573l-3.7-3.96a6.555,6.555,0,0,0,1.471-4.153,6.274,6.274,0,1,0-6.27,6.46,6.074,6.074,0,0,0,3.592-1.169l3.725,3.99a0.8,0.8,0,0,0,1.156.024A0.862,0.862,0,0,0,878.766,254.573Zm-8.5-12.888a4.777,4.777,0,1,1-4.636,4.775A4.712,4.712,0,0,1,870.27,241.685Z" transform="translate(-864 -240)"></path></svg><form autocomplete="off"><input type="text" data-hook="search-input" class="_1quPh desktop-header-search-text-color desktop-header-search-font search-input__input" value="" autocomplete="off" placeholder="Rechercher"/></form><div class="_2nmH8 desktop-header-search-text-color desktop-header-search-font GPrPx">Rechercher</div><div class="q4nje desktop-header-search-border-background-color"></div><span></span></div></div></div><div class="_3-clJ"><button class="rFYrt _2-FcP forum-content-small-font button-border-color button-color _3plV8" data-hook="login-button"><div></div><span class="_3LiYl">Connexion/Inscription</span></button></div></div></div></div><div class="_1W1_h _1AA4r _2JCv5 forum-content-small-font forum-card-background-color forum-card-border-color"><div class="_1EedU _1G7c_ forum-card-border-color TmzJE" style="border-width:1px;border-bottom-color:rgba(255, 255, 255, 0.2);border-bottom-width:1px" data-hook="pagination-top"></div><div class="_3KUK_"><div class="GNZwK _1pOpO" data-hook="animated-loader__container"><div></div><div><div><main tabindex="-1" class="_3b0sF forum-card-border-color forum-text-color" style="border-width:1px" aria-labelledby="post-header-l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie"><div class="_3f2g-" data-hook="post-page__post"><div class="_2uwD1 xsS9i post-header"><div class="Nrvl9"><a href="https://www.osteo-du-sport.fr/profile/eeb56a65-104c-4cec-bd26-0701ce752913" class="_1cpII"><div class="_31l-O forum-text-color _1ccuS avatar"><span class="_14_Ju _1zT4G _28gI0 avatar-image"><div class="_2LXiY fluid-avatar-image" style="background-image:url(https://static.wixstatic.com/media/eeb56a_4a812589e64e4963ac5883221ced9bad%7Emv2_d_4500_5450_s_4_2.jpg/v1/fit/w_100,h_100/file.png);background-size:cover" aria-hidden="true"></div></span><div class="-mPAe"><div class="_1d5Ko"><div class="_1_vuc"><span class="LXBdL forum-text-color forum-link-hover-color" data-hook="avatar__name">Cabinet de TOMBEUR</span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="19" viewbox="0 0 19 19" style="fill-rule:evenodd" aria-label="Admin" class="_3LDKX forum-icon-fill forum-icon-fill _1zT4G"><path d="M15.3812,6.495914 L12.6789333,8.77258837 C12.6191333,8.84477644 12.5099333,8.85722265 12.4354,8.79997005 C12.4215333,8.79001308 12.4094,8.77756686 12.3998667,8.76429089 L9.78686667,6.14327115 C9.67766667,5.99225704 9.46186667,5.95491839 9.305,6.05863687 C9.26946667,6.08186981 9.23913333,6.11091099 9.21573333,6.14493065 L6.60013333,8.81075677 C6.5464,8.88626383 6.43893333,8.90534803 6.3592,8.85390366 C6.34446667,8.84394669 6.33146667,8.83233022 6.32106667,8.81905425 L3.61966667,6.50587098 C3.5018,6.36149485 3.28426667,6.33577266 3.13346667,6.44861837 C3.0494,6.51167921 3,6.60792997 3,6.70998895 L4,14 L15,14 L16,6.70169148 C16,6.51831719 15.8448667,6.36979232 15.6533333,6.36979232 C15.5476,6.36979232 15.4470667,6.41625821 15.3812,6.495914 Z"></path></svg></div></div></div></div></a></div><div class="_1tCTK"><div class="_35gyg"><div><span class="_2udjW time-ago" data-hook="time-ago">janv. 14</span></div><span><span aria-hidden="true" style="font-weight:bold">&nbsp;&nbsp;&centerdot;&nbsp;&nbsp;</span><span>Modifié : <!-- --> </span><span class="_2udjW time-ago" data-hook="time-ago">févr. 9</span></span></div><span class="_305fv"></span><div><div class="LTwPD more-button" data-hook="more-button"><button class="_2jKCS button-hover-fill forum-icon-fill forum-text-color forum-content-small-font" aria-label="More actions" id="more-button-5e1e0de5a4574f00179fd6c4" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="19" height="19" viewbox="0 0 19 19" role="img"><path d="M17.444 6A1.5 1.5 0 1 1 19 4.5 1.528 1.528 0 0 1 17.444 6zm0 5A1.5 1.5 0 1 1 19 9.5a1.528 1.528 0 0 1-1.556 1.5zm0 5A1.5 1.5 0 1 1 19 14.5a1.528 1.528 0 0 1-1.556 1.5z"></path></svg></button></div></div></div></div><h1 id="post-header-l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie" class="_2FqU5 _2-LCm forum-title-small-font post-title" data-hook="post-title"><div class="_33VI0"><div class="_3N7Rh"><span>L’hypnose Ericksonienne et la méditation pleine conscience : vers une médecine comportementale en néphrologie</span></div></div></h1><div class="_3jk3E"><article class="forum-content-small-font"><div class="post-content__body" tabindex="0"><div><div class="_1xs1G"><div class="kcuBq _18B2H forum-content-small-font c5OF0 css-7wkyr0 uatYj _1bYoS" dir="ltr"><div class="kaqlz _3JyXP _2KOQM"><div class="XzvDs _208Ie _3ogUL _2QAo- _1iXso public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-ltr"><br/></div><div class="q2uC4 _5TZSr"><div class="c-Mgr _7gPc2"><div class="F25pT"><div style="width:100%;height:100%" class="o56NN"><div style="width:100%;height:100%"><div></div></div></div></div></div></div><p class="XzvDs _208Ie _3ogUL _2QAo- _1XrpH public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-ltr"><em>L’hypnose Ericksonienne et la méditation pleine conscience : </em></p><p class="XzvDs _208Ie _3ogUL _2QAo- _1XrpH public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-ltr"><em>vers une médecine comportementale en néphrologie</em></p><div class="XzvDs _208Ie _3ogUL _2QAo- _25MYV _2CDc4 public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-ltr"><br/></div><p class="XzvDs _208Ie _3ogUL _2QAo- _1iXso public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-ltr">La médecine comportementale, dont font partie l’<a class="_1fYLo _3yY3q forum-links-hashtags-color css-1fqg8i8 _2N2cN" href="https://www.osteo-du-sport.fr/forum/search/~num~hypnose" target="_self"><span>#hypnose</span></a> et la <a class="_1fYLo _3yY3q forum-links-hashtags-color css-1fqg8i8 _2N2cN" href="https://www.osteo-du-sport.fr/forum/search/~num~m%C3%A9ditation" target="_self"><span>#méditation</span></a> pleine <a class="_1fYLo _3yY3q forum-links-hashtags-color css-1fqg8i8 _2N2cN" href="https://www.osteo-du-sport.fr/forum/search/~num~conscience" target="_self"><span>#conscience</span></a>, connaît un essor nouveau et peut être utile dans la prise en charge des <a class="_1fYLo _3yY3q forum-links-hashtags-color css-1fqg8i8 _2N2cN" href="https://www.osteo-du-sport.fr/forum/search/~num~maladies" target="_self"><span>#maladies</span></a> <a class="_1fYLo _3yY3q forum-links-hashtags-color css-1fqg8i8 _2N2cN" href="https://www.osteo-du-sport.fr/forum/search/~num~chroniques" target="_self"><span>#chroniques</span></a>. </p><div class="XzvDs _208Ie _3ogUL _2QAo- _1iXso public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-ltr"><br/></div><p class="XzvDs _208Ie _3ogUL _2QAo- _1iXso public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-ltr">Les complications <a class="_1fYLo _3yY3q forum-links-hashtags-color css-1fqg8i8 _2N2cN" href="https://www.osteo-du-sport.fr/forum/search/~num~psychologiques" target="_self"><span>#psychologiques</span></a> liées à la maladie rénale chronique peuvent être observées dans toute situation associant un <a class="_1fYLo _3yY3q forum-links-hashtags-color css-1fqg8i8 _2N2cN" href="https://www.osteo-du-sport.fr/forum/search/~num~stress" target="_self"><span>#stress</span></a> intense, durable, répété à caractère intrusif qui va nécessiter un ajustement personnel permanent. </p><div class="XzvDs _208Ie _3ogUL _2QAo- _1iXso public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-ltr"><br/></div><p class="XzvDs _208Ie _3ogUL _2QAo- _1iXso public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-ltr">Chez un sujet atteint d’une maladie rénale chronique, la gestion du <a class="_1fYLo _3yY3q forum-links-hashtags-color css-1fqg8i8 _2N2cN" href="https://www.osteo-du-sport.fr/forum/search/~num~stress" target="_self"><span>#stress</span></a>, de la <a class="_1fYLo _3yY3q forum-links-hashtags-color css-1fqg8i8 _2N2cN" href="https://www.osteo-du-sport.fr/forum/search/~num~douleur" target="_self"><span>#douleur</span></a> et des <strong>émotions difficiles </strong>comme la colère, la honte ou la culpabilité pouvant conduire à la dépression, apparaît comme une nécessité. </p><div class="XzvDs _208Ie _3ogUL _2QAo- _1iXso public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-ltr"><br/></div><p class="XzvDs _208Ie _3ogUL _2QAo- _1iXso public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-ltr">L’objectif de cet article est de décrire la place que pourrait avoir l’hypnose <a class="_1fYLo _3yY3q forum-links-hashtags-color css-1fqg8i8 _2N2cN" href="https://www.osteo-du-sport.fr/forum/search/~num~Ericksonienne" target="_self"><span>#Ericksonienne</span></a>, la méditation pleine conscience et celle centrée sur la compassion, en tant que mode relationnel thérapeutique basé sur l’attention, dans la prise en charge des individus atteints d’une maladie rénale chronique, de leurs proches et des soignants.</p><div class="XzvDs _208Ie _3ogUL _2QAo- _25MYV _2CDc4 public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-ltr"><br/></div><div class="q2uC4 _5TZSr"><div class="c-Mgr _3LSSz"><div class="_2NwBk" data-hook="divider-dashed"><svg class="_1eeNQ _3t7GA _2Cqkx _3DZBf"><line x2="100%" y1="1" y2="1"></line></svg></div></div></div><div class="XzvDs _208Ie _3ogUL _2QAo- _1XrpH public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-ltr"><br/></div><p class="XzvDs _208Ie _3ogUL _2QAo- _1XrpH public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-ltr">Ericksonian hypnosis and mindfulness meditation: Towards a behavioral medicine in nephrology - Néphrologie &amp; Thérapeutique,2020,ISSN 1769-7255 </p><p class="XzvDs _208Ie _3ogUL _2QAo- _1XrpH public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-ltr">Angélique Thuillier Lecouf, Ludivine Videloup, Sandrine Letrecher, Clémence Béchade, Marie Recorbet, Valérie Chatelet https://www.sciencedirect.com</p><div class="XzvDs _208Ie _3ogUL _2QAo- _25MYV _2CDc4 public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-ltr"><br/></div><p class="XzvDs _208Ie _3ogUL _2QAo- _1iXso public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-ltr">The utilization of behavioral medicine, like Ericksonian hypnosis and mindfulness meditation, in the patient care is increasing. Psychological disorders associated with chronic renal failure are similar to the post-traumatic stress disorder and need a continuous personnel adjustment. Preventing depression, managing stress, pain and emotions, like anger, guiltiness and shame, is of importance in individual who suffer of chronic kidney disease, but also in their family caregivers and in health-care workers. The objective of this report is to describe how Ericksonian hypnosis, mindfulness meditation and compassion meditation could support chronic kidney disease patients, their caregivers and the health-care professional.</p><div class="XzvDs _208Ie _3ogUL _2QAo- _1iXso public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-ltr"><br/></div><p class="XzvDs _208Ie _3ogUL _2QAo- _1iXso public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-ltr">Keywords: <a class="_1fYLo _3yY3q forum-links-hashtags-color css-1fqg8i8 _2N2cN" href="https://www.osteo-du-sport.fr/forum/search/~num~Douleur" target="_self"><span>#Douleur</span></a>; <a class="_1fYLo _3yY3q forum-links-hashtags-color css-1fqg8i8 _2N2cN" href="https://www.osteo-du-sport.fr/forum/search/~num~D%C3%A9pression" target="_self"><span>#Dépression</span></a>; <a class="_1fYLo _3yY3q forum-links-hashtags-color css-1fqg8i8 _2N2cN" href="https://www.osteo-du-sport.fr/forum/search/~num~%C3%89motions" target="_self"><span>#Émotions</span></a>; Hypnose Ericksonienne; Maladie rénale chronique; Médecine comportementale; <a class="_1fYLo _3yY3q forum-links-hashtags-color css-1fqg8i8 _2N2cN" href="https://www.osteo-du-sport.fr/forum/search/~num~M%C3%A9ditation" target="_self"><span>#Méditation</span></a> <a class="_1fYLo _3yY3q forum-links-hashtags-color css-1fqg8i8 _2N2cN" href="https://www.osteo-du-sport.fr/forum/search/~num~pleineconscience" target="_self"><span>#pleineconscience</span></a>; Méditation centrée sur la compassion; Stress; Behavioral medicine; Chronic renal disease; Compassion meditation; Depression; Emotions; Ericksonian hypnosis; Mindfulness meditation; Pain; Stress</p></div></div></div></div></div></article></div><div class="_2FVeM"><div class="_1KEid"><div class="_2uZDd"><span class="_2e4PM"><button class="KkXMX forum-content-small-font button-hover-color forum-icon-stroke button-hover-stroke" aria-label="Répondre à Cabinet de TOMBEUR"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="17" height="15" viewbox="0 0 17 15" fill="none" role="img" class="_3Cu5l"><title></title><path d="M9.48,11.45l-4,2.88a0.84,0.84,0,0,1-1.34-.65V11.45H2.22A1.7,1.7,0,0,1,.5,9.79V2.17A1.7,1.7,0,0,1,2.22.5H14.78A1.7,1.7,0,0,1,16.5,2.17V9.79a1.7,1.7,0,0,1-1.72,1.67H9.48Z" transform="translate(0 0)"></path></svg><span>Commenter</span></button></span><span class="_37Gv5"><button class="_1j4M5" actiondetails="[object Object]"><div class="dr0cE" aria-label="like. Is unliked" data-hook="like-button"><div class="_2OWaP"><div class="_1pvT5"></div></div><div class="_2FjpA"><div class="_1pvT5"></div></div><div class="_3YyRC"><div class="_1pvT5"></div></div><div class="_1z3qL"><div class="_1pvT5"></div></div><div class="_3T8La"></div><svg class="" width="18" viewbox="0 0 19 19"><path id="a" d="M17.234 5.47a3.919 3.919 0 0 0-2.315-2.263c-2.022-.6-4.21.137-5.424 1.827C8.291 3.38 6.15 2.646 4.152 3.207a3.76 3.76 0 0 0-2.405 2.35 4.94 4.94 0 0 0 .57 4.264c1.603 2.698 6.76 5.927 6.938 6.092a.454.454 0 0 0 .534 0c.267-.174 5.343-3.229 6.938-6.092a5.16 5.16 0 0 0 .507-4.352z"></path></svg></div></button><span class="_3DfnL post-main-actions__like-count _344s1" data-hook="who-liked-popover-btn">0</span></span></div><div class="_1Fwxt forum-text-color forum-title-small-font _3rPwO" tabindex="-1" id="post-social-actions"><div><span class="A9boD"><button class="_2gh_n TcB0g _3OVfN forum-text-color button-hover-color forum-content-small-font button-hover-fill" aria-label="Share via link"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewbox="0 0 24 24"><path fill-rule="evenodd" d="M13.777 6.084l6 4c.23.153.292.464.139.693-.037.055-.084.102-.139.139l-6 4c-.23.153-.54.091-.693-.139-.055-.082-.084-.178-.084-.277V13h-1c-3.866 0-7 3.134-7 7H4v-2.5c0-5.079 3.986-9.227 9-9.487V6.5c0-.276.224-.5.5-.5.099 0 .195.03.277.084zM14 7.434V9h-.5c-4.13 0-7.57 2.944-8.34 6.848C6.564 13.541 9.102 12 12 12h2v1.566l4.599-3.066L14 7.434z"></path></svg><span class="_2HBxV">Partager</span></button></span></div></div></div></div></div></main><div class="GNZwK" data-hook="animated-loader__container"><div></div><div><div><div class="_2AcdC"></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></main><div style="width:;height:;top:15px;bottom:;left:20px;right:;position:absolute" class="style-k5lelmp3" id="CONTROLLER_COMP_CUSTOM_ID"></div><footer style="bottom:auto;left:0;margin-left:0;width:100%;min-width:980px;top:1204px;right:;height:264px;position:absolute" class="style-jqo8g2m8_footer style-jqo8g2m8" tabindex="-1" data-site-width="980" data-fixedposition="false" data-isrunninginmobile="false" data-is-absolute-layout="true" data-state=" " id="SITE_FOOTER"><div style="left:0;width:100%" id="SITE_FOOTERscreenWidthBackground" class="style-jqo8g2m8screenWidthBackground"><div class="style-jqo8g2m8_bg"></div></div><div style="width:100%" id="SITE_FOOTERcenteredContent" class="style-jqo8g2m8centeredContent"><div style="margin-left:calc((100% - 980px) / 2);width:980px" id="SITE_FOOTERbg" class="style-jqo8g2m8bg"><div class="style-jqo8g2m8_bg-center"></div></div><div id="SITE_FOOTERinlineContent" class="style-jqo8g2m8inlineContent"><style id="SITE_FOOTER-content-area-styles">
  
#WRchTxtm {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#WRchTxtn {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#LnkBr1 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#SITE_STRUCTURE_WRichText_1 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#WRchTxto {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#WRchTxtp {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#WRchTxtr {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#GglMp1 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}</style><div data-packed="true" style="top:12px;bottom:;left:19px;right:;width:209px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="WRchTxtm"><h6 class="font_6" style="line-height:1.3em;"><span>HORAIRES&nbsp;</span></h6></div><div data-packed="false" style="top:50px;bottom:;left:19px;right:;width:203px;height:auto;position:absolute;min-height:64px;pointer-events:none" data-min-height="64" class="txtNew" id="WRchTxtn"><p class="font_7" style="line-height:1.3em;"><span>Du Lundi au&nbsp;Samedi</span></p>

<p class="font_7" style="line-height:1.3em;"><span>de 7h00 &agrave;&nbsp;20h00</span></p></div><div data-is-responsive="false" style="width:150px;height:46px;top:140px;bottom:;left:20px;right:;position:absolute" data-hide-prejs="true" class="lb1" id="LnkBr1"><ul aria-label="Social bar" id="LnkBr1itemsContainer" class="lb1itemsContainer"><li style="width:46px;height:46px;margin-bottom:0;margin-right:6px;display:inline-block" class="lb1imageItem" id="LnkBr10image"><a href="https://www.youtube.com/channel/UCvcaFIkJgq8izbYI7qvzU6A/videos" target="_blank" data-content="https://www.youtube.com/channel/UCvcaFIkJgq8izbYI7qvzU6A/videos" data-type="external" rel="noopener" id="LnkBr10imagelink" class="lb1imageItemlink"><wix-image style="width:46px;height:46px;position:absolute" data-has-bg-scroll-effect="" data-image-info="{&quot;imageData&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;Image&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-k6fha976&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;title&quot;:&quot;Hypnose 44 Ostéopathe saint Nazaire&quot;,&quot;uri&quot;:&quot;a1b09fe8b7f04378a9fe076748ad4a6a.png&quot;,&quot;width&quot;:200,&quot;height&quot;:200,&quot;alt&quot;:&quot;Hypnose 44 Ostéopathe saint Nazaire&quot;,&quot;link&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;ExternalLink&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-k6fha977&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;url&quot;:&quot;https://www.youtube.com/channel/UCvcaFIkJgq8izbYI7qvzU6A/videos&quot;,&quot;target&quot;:&quot;_blank&quot;},&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;},&quot;containerId&quot;:&quot;LnkBr1&quot;,&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;}" data-has-ssr-src="" data-is-svg="false" data-is-svg-mask="false" id="LnkBr10imageimage" class="lb1imageItemimage"><img id="LnkBr10imageimageimage" alt="Hypnose 44 Ostéopathe saint Nazaire" data-type="image" itemprop="image"/></wix-image></a></li><li style="width:46px;height:46px;margin-bottom:0;margin-right:6px;display:inline-block" class="lb1imageItem" id="LnkBr11image"><a href="https://twitter.com/Osteo_du_sport" target="_blank" data-content="https://twitter.com/Osteo_du_sport" data-type="external" rel="noopener" id="LnkBr11imagelink" class="lb1imageItemlink"><wix-image style="width:46px;height:46px;position:absolute" data-has-bg-scroll-effect="" data-image-info="{&quot;imageData&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;Image&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-k83dlhdg&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;title&quot;:&quot;Twitter Icône sociale&quot;,&quot;uri&quot;:&quot;9c4b521dd2404cd5a05ed6115f3a0dc8.png&quot;,&quot;width&quot;:200,&quot;height&quot;:200,&quot;alt&quot;:&quot;Twitter Icône sociale&quot;,&quot;link&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;ExternalLink&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-k83do574&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;url&quot;:&quot;https://twitter.com/Osteo_du_sport&quot;,&quot;target&quot;:&quot;_blank&quot;},&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;},&quot;containerId&quot;:&quot;LnkBr1&quot;,&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;}" data-has-ssr-src="" data-is-svg="false" data-is-svg-mask="false" id="LnkBr11imageimage" class="lb1imageItemimage"><img id="LnkBr11imageimageimage" alt="Twitter Icône sociale" data-type="image" itemprop="image"/></wix-image></a></li><li style="width:46px;height:46px;margin-bottom:0;margin-right:6px;display:inline-block" class="lb1imageItem" id="LnkBr12image"><a href="https://www.facebook.com/osteo.du.sport44.fr/" target="_blank" data-content="https://www.facebook.com/osteo.du.sport44.fr/" data-type="external" rel="noopener" id="LnkBr12imagelink" class="lb1imageItemlink"><wix-image style="width:46px;height:46px;position:absolute" data-has-bg-scroll-effect="" data-image-info="{&quot;imageData&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;Image&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-k83dlhdg1&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;title&quot;:&quot;Facebook ostéopathe Saint-Nazaire&quot;,&quot;uri&quot;:&quot;e316f544f9094143b9eac01f1f19e697.png&quot;,&quot;width&quot;:200,&quot;height&quot;:200,&quot;alt&quot;:&quot;Facebook ostéopathe Saint-Nazaire&quot;,&quot;link&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;ExternalLink&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-k83dmzhe&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;url&quot;:&quot;https://www.facebook.com/osteo.du.sport44.fr/&quot;,&quot;target&quot;:&quot;_blank&quot;},&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;},&quot;containerId&quot;:&quot;LnkBr1&quot;,&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;}" data-has-ssr-src="" data-is-svg="false" data-is-svg-mask="false" id="LnkBr12imageimage" class="lb1imageItemimage"><img id="LnkBr12imageimageimage" alt="Facebook ostéopathe Saint-Nazaire" data-type="image" itemprop="image"/></wix-image></a></li></ul></div><div data-packed="true" style="top:231px;bottom:;left:20px;right:;width:240px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="SITE_STRUCTURE_WRichText_1"><p class="font_9"><span style="letter-spacing:0.1em;"><span class="color_15"><span style="font-style:italic;">&copy; Cabinet de TOMBEUR</span></span></span></p></div><div data-packed="true" style="top:12px;bottom:;left:260px;right:;width:261px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="WRchTxto"><h6 class="font_6" style="line-height:1.3em;"><span>ADRESSE</span></h6></div><div data-packed="false" style="top:50px;bottom:;left:260px;right:;width:308px;height:auto;position:absolute;min-height:184px;pointer-events:none" data-min-height="184" class="txtNew" id="WRchTxtp"><p class="font_8" style="font-size:20px; line-height:1.4em;">C&eacute;dric de Tombeur</p>

<p class="font_8" style="font-size:20px; line-height:1.4em;"><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#FF425E;">Ost&eacute;opathe &amp;&nbsp;Hypnoth&eacute;rapeute</span></span></p>

<p class="font_8" style="font-size:20px; line-height:1.4em;"><span class="wixGuard">​</span></p>

<p class="font_8" style="font-size:20px; line-height:1.4em;"><span style="font-size:20px;">10 Rue Du Bois Savary</span><br />
<span style="font-size:20px;">Saint-Nazaire&nbsp;44600</span></p>

<p class="font_8" style="font-size:20px; line-height:1.4em;">&nbsp;</p>

<p class="font_8" style="font-size:20px; line-height:1.4em;"><a href="tel:02 40 19 21 59" data-content="02 40 19 21 59" data-type="phone"><span style="font-size:20px;"><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#FF425E;"><span style="text-decoration:underline;">T&eacute;l. 02 40 19 21 59</span></span></span></span></a></p></div><div data-packed="false" style="top:14px;bottom:;left:580px;right:;width:382px;height:auto;position:absolute;min-height:27px;pointer-events:none" data-min-height="27" class="txtNew" id="WRchTxtr"><h6 class="font_6" style="font-size:14px; line-height:1.3em;"><span style="font-size:14px;"><span class="color_15">Cabinet de TOMBEUR | Ost&eacute;opathe Saint-Nazaire | Hypnose Saint-Nazaire</span></span></h6></div><wix-iframe tabindex="0" title="Google Maps" aria-label="Google Maps" data-src="https://static.parastorage.com/services/wix-bolt/1.5935.0/node_modules/wix-santa/static/external/googleMap.html?language=fr&amp;defaultLocation=0&amp;showZoom=true&amp;showStreetView=true&amp;showMapType=false&amp;id=cbdy" style="top:51px;bottom:;left:580px;right:;width:369px;height:190px;position:absolute" id="GglMp1" class="style-jp6nopz8"><div id="GglMp1mapContainer" class="style-jp6nopz8mapContainer"><iframe data-src="https://static.parastorage.com/services/wix-bolt/1.5935.0/node_modules/wix-santa/static/external/googleMap.html?language=fr&amp;defaultLocation=0&amp;showZoom=true&amp;showStreetView=true&amp;showMapType=false&amp;id=cbdy" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="" scrolling="no" title="Google Maps" aria-label="Google Maps"></iframe></div></wix-iframe></div></div></footer></div></div><div id="aspectCompsContainer" class="siteAspectsContainer"><div style="position:absolute" id="popoverLayer"></div><wix-iframe style="bottom:;right:;position:absolute;overflow:hidden;visibility:hidden" data-has-iframe="true" data-src="https://apps.wix.com/members-area/app-worker?cacheKiller=1590569174053&amp;compId=tpaWorker_10605&amp;deviceType=desktop&amp;endpointType=worker&amp;instance=TfbeTp-Wz86_eI7DN5ArPORE3jFTf81l47bJZu4454w.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYzA2OWRkNmMtMWQ3MC00NzU4LWE5M2ItZDU2MTRkZjI4NTQ4IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGNlMjhmNy03ZWIwLTM3NDUtMjJmOC0wNzRiMGUyNDAxZmIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiJhZmY0ZGU2YS1jNjU1LTA5YWUtMzI0OC03NzM4MzQ2MTBjMjgiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9&amp;locale=fr&amp;siteRevision=2829&amp;viewMode=site&amp;viewerCompId=tpaWorker_10605" data-is-tpa="true" data-app-definition-id="14ce28f7-7eb0-3745-22f8-074b0e2401fb" id="tpaWorker_10605" class="s_DtaksTPAWidgetSkin"><iframe data-src="https://apps.wix.com/members-area/app-worker?cacheKiller=1590569174053&amp;compId=tpaWorker_10605&amp;deviceType=desktop&amp;endpointType=worker&amp;instance=TfbeTp-Wz86_eI7DN5ArPORE3jFTf81l47bJZu4454w.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYzA2OWRkNmMtMWQ3MC00NzU4LWE5M2ItZDU2MTRkZjI4NTQ4IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGNlMjhmNy03ZWIwLTM3NDUtMjJmOC0wNzRiMGUyNDAxZmIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiJhZmY0ZGU2YS1jNjU1LTA5YWUtMzI0OC03NzM4MzQ2MTBjMjgiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9&amp;locale=fr&amp;siteRevision=2829&amp;viewMode=site&amp;viewerCompId=tpaWorker_10605" scrolling="no" frameborder="0" allow="autoplay; camera; microphone; geolocation; vr" allowtransparency="true" allowfullscreen="" name="tpaWorker_10605" style="display:none;position:absolute;z-index:" title="Profile Card" aria-label="Profile Card" id="tpaWorker_10605iframe" class="s_DtaksTPAWidgetSkiniframe"></iframe><div id="tpaWorker_10605overlay" class="s_DtaksTPAWidgetSkinoverlay"></div></wix-iframe><wix-iframe style="bottom:;right:;position:absolute;overflow:hidden;visibility:hidden" data-has-iframe="true" data-src="https://progallery.wix.com/worker.html?cacheKiller=1590569174053&amp;compId=tpaWorker_2172&amp;deviceType=desktop&amp;endpointType=worker&amp;instance=sryFc5u24wvxcTx6y5-dzDEopZ0c5u798ptLgjSgi9Q.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNmU0NzE2NjMtZjI4Yy00YzkyLWJiMDktNWQ3ZmRlYzFmOGY2IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDI3MWQ2Zi1iYTYyLWQwNDUtNTQ5Yi1hYjk3MmFlMWY3MGUiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiIwMWRhMTU2NS0yOWE5LTAyNjQtMjA3YS1mZjI2YTc1MjcxOTYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9&amp;locale=fr&amp;siteRevision=2829&amp;viewMode=site&amp;viewerCompId=tpaWorker_2172" data-is-tpa="true" data-app-definition-id="14271d6f-ba62-d045-549b-ab972ae1f70e" id="tpaWorker_2172" class="s_DtaksTPAWidgetSkin"><iframe data-src="https://progallery.wix.com/worker.html?cacheKiller=1590569174053&amp;compId=tpaWorker_2172&amp;deviceType=desktop&amp;endpointType=worker&amp;instance=sryFc5u24wvxcTx6y5-dzDEopZ0c5u798ptLgjSgi9Q.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNmU0NzE2NjMtZjI4Yy00YzkyLWJiMDktNWQ3ZmRlYzFmOGY2IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDI3MWQ2Zi1iYTYyLWQwNDUtNTQ5Yi1hYjk3MmFlMWY3MGUiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiIwMWRhMTU2NS0yOWE5LTAyNjQtMjA3YS1mZjI2YTc1MjcxOTYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9&amp;locale=fr&amp;siteRevision=2829&amp;viewMode=site&amp;viewerCompId=tpaWorker_2172" scrolling="no" frameborder="0" allow="autoplay; camera; microphone; geolocation; vr" allowtransparency="true" allowfullscreen="" name="tpaWorker_2172" style="display:none;position:absolute;z-index:" title="Wix Pro Gallery" aria-label="Wix Pro Gallery" id="tpaWorker_2172iframe" class="s_DtaksTPAWidgetSkiniframe"></iframe><div id="tpaWorker_2172overlay" class="s_DtaksTPAWidgetSkinoverlay"></div></wix-iframe><wix-iframe style="bottom:;right:;position:absolute;overflow:hidden;visibility:hidden" data-has-iframe="true" data-src="https://ding.wix.com/asdk/dispatcher.html?cacheKiller=1590569174053&amp;compId=tpaWorker_2487&amp;deviceType=desktop&amp;endpointType=worker&amp;instance=5dQPiHsnZvZTwQ231OgqmMBKKLTVcMCHN2QTiQ1Orp0.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMmFhYWU3NWQtNTk5Zi00YjE1LTk2NWUtNjA4ZWJmZDc1YWE2IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDcyNGYzNS02Nzk0LWNkMWEtMDI0NC0yNWZkMTM4ZjkyNDIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiI0NTM3ZTQ1Yi04MmJhLTA1ZTMtMGQyZC1jMmQ3YzY0NGQzYzYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9&amp;locale=fr&amp;siteRevision=2829&amp;viewMode=site&amp;viewerCompId=tpaWorker_2487" data-is-tpa="true" data-app-definition-id="14724f35-6794-cd1a-0244-25fd138f9242" id="tpaWorker_2487" class="s_DtaksTPAWidgetSkin"><iframe data-src="https://ding.wix.com/asdk/dispatcher.html?cacheKiller=1590569174053&amp;compId=tpaWorker_2487&amp;deviceType=desktop&amp;endpointType=worker&amp;instance=5dQPiHsnZvZTwQ231OgqmMBKKLTVcMCHN2QTiQ1Orp0.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMmFhYWU3NWQtNTk5Zi00YjE1LTk2NWUtNjA4ZWJmZDc1YWE2IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDcyNGYzNS02Nzk0LWNkMWEtMDI0NC0yNWZkMTM4ZjkyNDIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjcxMloiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjQzZjJiYmFhLTE2NTgtNGNjMS04MzlkLTE5MjUyODhlY2M5YSIsImJpVG9rZW4iOiI0NTM3ZTQ1Yi04MmJhLTA1ZTMtMGQyZC1jMmQ3YzY0NGQzYzYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyJ9&amp;locale=fr&amp;siteRevision=2829&amp;viewMode=site&amp;viewerCompId=tpaWorker_2487" scrolling="no" frameborder="0" allow="autoplay; camera; microphone; geolocation; vr" allowtransparency="true" allowfullscreen="" name="tpaWorker_2487" style="display:none;position:absolute;z-index:" title="Wix Forum" aria-label="Wix Forum" id="tpaWorker_2487iframe" class="s_DtaksTPAWidgetSkiniframe"></iframe><div id="tpaWorker_2487overlay" class="s_DtaksTPAWidgetSkinoverlay"></div></wix-iframe></div><div id="SCROLL_TO_BOTTOM" tabindex="-1" aria-label="bottom of page" role="region" style="height:0"></div><script id="partiallyVisibleBeat">
        if (window.wixBiSession) {
          wixBiSession.isUsingMesh = false;
          if (wixBiSession.sendBeat) {
            wixBiSession.sendBeat(12, 'Partially visible', '&pid=pu866');
          }
          
    if (window.requestCloseWelcomeScreen) {
      window.requestCloseWelcomeScreen();
    }
  
        }
      </script></div><div class="font-ruler-container" style="overflow:hidden;visibility:hidden;max-height:0;max-width:0;position:absolute"><style>.font-ruler-content::after {content:"@#$%%^&*~IAO"}</style><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div></div></div>


  
  <script type="text/javascript">
    var warmupData = {"layoutData":{"displayedPagesData":{"masterPage":{"structure":{"DESKTOP":{"SITE_BACKGROUND":{"id":"SITE_BACKGROUND","metaData":{"pageId":"masterPage"},"parent":"BOLT_SITE","componentType":"wysiwyg.viewer.components.SiteBackground","skin":"wysiwyg.viewer.skins.siteBackgroundSkin","layout":{},"styleId":"siteBackground"},"masterPage":{"id":"masterPage","type":"Document","metaData":{"pageId":"masterPage"},"componentType":"mobile.core.components.MasterPage","dataQuery":"#masterPage","modes":{"definitions":[{"type":"SHOW_ON_SOME_PAGES","modeId":"masterPage-mode-k5lelpl5","label":"SOSP-members_pages_group","settings":{"pagesGroupId":"#dataItem-k5lelngd"}}],"overrides":[]},"layout":{"y":0,"rotationInDegrees":0,"anchors":[{"distance":0,"type":"BOTTOM_TOP","locked":false,"targetComponent":"PAGES_CONTAINER"}]},"components":["SITE_HEADER","PAGES_CONTAINER","CONTROLLER_COMP_CUSTOM_ID","SITE_FOOTER"]},"SITE_HEADER":{"id":"SITE_HEADER","type":"Container","metaData":{"pageId":"masterPage"},"parent":"masterPage","componentType":"wysiwyg.viewer.components.HeaderContainer","skin":"wysiwyg.viewer.skins.screenwidthcontainer.TransparentScreen","connectionQuery":"connection-jnw22ldz","layout":{"width":980,"height":295,"x":0,"y":0,"scale":1,"rotationInDegrees":0,"fixedPosition":false},"styleId":"style-k68ixlfh","components":["DrpDwnMn0"]},"PAGES_CONTAINER":{"id":"PAGES_CONTAINER","type":"Container","metaData":{"pageId":"masterPage"},"parent":"masterPage","componentType":"wysiwyg.viewer.components.PagesContainer","skin":"wysiwyg.viewer.skins.screenwidthcontainer.TransparentScreen","connectionQuery":"connection-jnw22l9n","layout":{"width":980,"height":909,"x":0,"y":295,"scale":1,"rotationInDegrees":0,"fixedPosition":false},"styleId":"fc1","components":["SITE_PAGES"]},"SITE_FOOTER":{"id":"SITE_FOOTER","type":"Container","metaData":{"pageId":"masterPage"},"parent":"masterPage","componentType":"wysiwyg.viewer.components.FooterContainer","skin":"wysiwyg.viewer.skins.screenwidthcontainer.DefaultScreen","connectionQuery":"connection-jnw22l6b","layout":{"width":980,"height":264,"x":0,"y":1204,"scale":1,"rotationInDegrees":0,"fixedPosition":false},"styleId":"style-jqo8g2m8","components":["WRchTxtm","WRchTxtn","LnkBr1","SITE_STRUCTURE_WRichText_1","WRchTxto","WRchTxtp","WRchTxtr","GglMp1"]},"DrpDwnMn0":{"id":"DrpDwnMn0","type":"Component","metaData":{"pageId":"masterPage"},"parent":"SITE_HEADER","componentType":"wysiwyg.viewer.components.menus.DropDownMenu","skin":"wysiwyg.common.components.dropdownmenu.viewer.skins.IndentedMenuButtonSkin","dataQuery":"#dataItem-j85u65c0","connectionQuery":"connection-jnw22lar","propertyQuery":"DrpDwnMn0","layout":{"width":980,"height":69,"x":0,"y":226,"scale":1,"rotationInDegrees":0,"fixedPosition":false},"styleId":"style-k83dvuuo"},"WRchTxtm":{"id":"WRchTxtm","type":"Component","metaData":{"pageId":"masterPage"},"parent":"SITE_FOOTER","componentType":"wysiwyg.viewer.components.WRichText","skin":"wysiwyg.viewer.skins.WRichTextNewSkin","dataQuery":"#k1q","connectionQuery":"connection-jnw22l25","propertyQuery":"WRchTxtm","layout":{"width":209,"height":29,"x":19,"y":12,"scale":1,"rotationInDegrees":0,"fixedPosition":false},"styleId":"txtNew"},"WRchTxtn":{"id":"WRchTxtn","type":"Component","metaData":{"pageId":"masterPage"},"parent":"SITE_FOOTER","componentType":"wysiwyg.viewer.components.WRichText","skin":"wysiwyg.viewer.skins.WRichTextNewSkin","dataQuery":"#7p3","connectionQuery":"connection-jnw22l12","propertyQuery":"WRchTxtn","layout":{"width":203,"height":64,"x":19,"y":50,"scale":1,"rotationInDegrees":0,"fixedPosition":false},"styleId":"txtNew"},"SITE_STRUCTURE_WRichText_1":{"id":"SITE_STRUCTURE_WRichText_1","type":"Component","metaData":{"pageId":"masterPage"},"parent":"SITE_FOOTER","componentType":"wysiwyg.viewer.components.WRichText","skin":"wysiwyg.viewer.skins.WRichTextNewSkin","dataQuery":"#1lqs","connectionQuery":"connection-jnw22l02","propertyQuery":"SITE_STRUCTURE_WRichText_1","layout":{"width":240,"height":18,"x":20,"y":231,"scale":1,"rotationInDegrees":0,"fixedPosition":false},"styleId":"txtNew"},"WRchTxto":{"id":"WRchTxto","type":"Component","metaData":{"pageId":"masterPage"},"parent":"SITE_FOOTER","componentType":"wysiwyg.viewer.components.WRichText","skin":"wysiwyg.viewer.skins.WRichTextNewSkin","dataQuery":"#tgb","connectionQuery":"connection-jnw22kz0","propertyQuery":"propItem-jsi15d6o","layout":{"width":261,"height":29,"x":260,"y":12,"scale":1,"rotationInDegrees":0,"fixedPosition":false},"styleId":"txtNew"},"WRchTxtp":{"id":"WRchTxtp","type":"Component","metaData":{"pageId":"masterPage"},"parent":"SITE_FOOTER","componentType":"wysiwyg.viewer.components.WRichText","skin":"wysiwyg.viewer.skins.WRichTextNewSkin","dataQuery":"#51u","connectionQuery":"connection-jnw22kxw","propertyQuery":"WRchTxtp","layout":{"width":308,"height":196,"x":260,"y":50,"scale":1,"rotationInDegrees":0,"fixedPosition":false},"styleId":"txtNew"},"WRchTxtr":{"id":"WRchTxtr","type":"Component","metaData":{"pageId":"masterPage"},"parent":"SITE_FOOTER","componentType":"wysiwyg.viewer.components.WRichText","skin":"wysiwyg.viewer.skins.WRichTextNewSkin","dataQuery":"#8jj","connectionQuery":"connection-jnw22kws","propertyQuery":"propItem-jgrrbv7v","layout":{"width":382,"height":27,"x":580,"y":14,"scale":1,"rotationInDegrees":0,"fixedPosition":false},"styleId":"txtNew"},"SITE_PAGES":{"id":"SITE_PAGES","type":"Container","metaData":{"pageId":"masterPage"},"parent":"PAGES_CONTAINER","componentType":"wysiwyg.viewer.components.PageGroup","skin":"wysiwyg.viewer.skins.PageGroupSkin","connectionQuery":"connection-jnw22l8j","propertyQuery":"SITE_PAGES","layout":{"width":980,"height":909,"x":0,"y":0,"scale":1,"rotationInDegrees":0,"fixedPosition":false},"components":[]},"CONTROLLER_COMP_CUSTOM_ID":{"id":"CONTROLLER_COMP_CUSTOM_ID","type":"Component","metaData":{"pageId":"masterPage"},"parent":"masterPage","componentType":"platform.components.AppController","skin":"platform.components.skins.controllerSkin","dataQuery":"#CONTROLLER_COMP_CUSTOM_ID","connectionQuery":"connection-k5lelmwc","layout":{"width":60,"height":96,"x":20,"y":15,"scale":1,"rotationInDegrees":0,"fixedPosition":false},"styleId":"style-k5lelmp3"},"SOSP_CONTAINER_CUSTOM_ID":{"id":"SOSP_CONTAINER_CUSTOM_ID","type":"Container","metaData":{"pageId":"masterPage"},"parent":false,"componentType":"wysiwyg.viewer.components.SiteRegionContainer","modes":{"overrides":[{"modeIds":["masterPage-mode-k5lelpl5"],"isHiddenByModes":false}],"isHiddenByModes":true},"connectionQuery":"connection-k5lelnd4","layout":{"width":291,"height":788,"x":0,"y":268,"scale":1,"rotationInDegrees":0,"fixedPosition":false},"styleId":"style-k5leln6p","components":["comp-k5lelokf","comp-k5lelngp"]},"comp-k5lelngp":{"id":"comp-k5lelngp","type":"Component","metaData":{"pageId":"masterPage"},"parent":"SOSP_CONTAINER_CUSTOM_ID","componentType":"wysiwyg.common.components.verticalmenu.viewer.VerticalMenu","skin":"wysiwyg.common.components.verticalmenu.viewer.skins.VerticalMenuSolidColorSkin","dataQuery":"comp-k5lelngp_runtime_dataItem-k5lelnk0","connectionQuery":"connection-k5lelnrd","propertyQuery":"propItem-k5lelnk2","layout":{"width":250,"height":391,"x":20,"y":376,"scale":1,"rotationInDegrees":0,"fixedPosition":false},"styleId":"style-k6eyw6r5"},"LnkBr1":{"id":"LnkBr1","type":"Component","metaData":{"pageId":"masterPage"},"parent":"SITE_FOOTER","componentType":"wysiwyg.viewer.components.LinkBar","skin":"wysiwyg.viewer.skins.LinkBarNoBGSkin","dataQuery":"#cvwa","connectionQuery":"connection-jnw22l59","propertyQuery":"czhf","layout":{"width":150,"height":46,"x":20,"y":140,"scale":1,"rotationInDegrees":0,"fixedPosition":false},"styleId":"lb1"},"GglMp1":{"id":"GglMp1","type":"Component","metaData":{"pageId":"masterPage"},"parent":"SITE_FOOTER","componentType":"wysiwyg.viewer.components.GoogleMap","skin":"wysiwyg.viewer.skins.GoogleMapSkin","dataQuery":"#cbdy","connectionQuery":"connection-jnw22kvl","propertyQuery":"GglMp1","layout":{"width":369,"height":190,"x":580,"y":51,"scale":1,"rotationInDegrees":0,"fixedPosition":false},"styleId":"style-jp6nopz8"},"comp-k5lelokf":{"id":"comp-k5lelokf","type":"Component","metaData":{"pageId":"masterPage"},"parent":"SOSP_CONTAINER_CUSTOM_ID","componentType":"wysiwyg.viewer.components.tpapps.TPAWidget","skin":"wysiwyg.viewer.skins.TPAWidgetSkin","dataQuery":"#dataItem-k5leloqr","connectionQuery":"connection-k5leloxs","layout":{"width":250,"height":306,"x":20,"y":60,"scale":1,"rotationInDegrees":0,"fixedPosition":false},"styleId":"style-k6ey72e2"}}},"data":{"behaviors_data":{},"connections_data":{},"document_data":{"pu866":{"type":"Page","id":"pu866","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"2.0","isHidden":false},"title":"FORUM","hideTitle":true,"icon":"","descriptionSEO":"Cabinet de TOMBEUR | Hypnose Saint-Nazaire | Ostéopathe Saint-Nazaire | Hypnotiseur Saint-Nazaire | Tél. 0240192159 | Ostéopathe du Sport 44","metaKeywordsSEO":"","pageTitleSEO":"Cabinet de TOMBEUR | Hypnose Saint-Nazaire | Ostéopathe Saint-Nazaire |","pageUriSEO":"forum","hidePage":false,"mobileHidePage":true,"isMobileLandingPage":true,"underConstruction":false,"tpaApplicationId":2487,"tpaPageId":"forum","pageSecurity":{"requireLogin":false,"passwordDigest":"","dialogLanguage":""},"isPopup":false,"indexable":true,"isLandingPage":false,"pageBackgrounds":{"desktop":{"custom":true,"ref":{"type":"BackgroundMedia","id":"pu866_desktop_bg","metaData":{"pageId":"pu866","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false},"color":"{color_15}","alignType":"top","fittingType":"legacy_tile","scrollType":"fixed","colorOverlay":"","colorOverlayOpacity":0},"isPreset":false},"mobile":{"custom":true,"ref":{"type":"BackgroundMedia","id":"pu866_mobile_bg","metaData":{"pageId":"pu866","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false},"color":"{color_15}","alignType":"top","fittingType":"legacy_tile","scrollType":"scroll","colorOverlay":"","colorOverlayOpacity":0},"isPreset":false,"mediaSizing":"viewport"}},"translationData":{"uriSEOTranslated":false},"ogImage":"","ogImageRef":{"type":"Image","id":"dataItem-ju38gclu","metaData":{"pageId":"pu866","isPreset":false,"schemaVersion":"2.0","isHidden":false},"title":"","uri":"eeb56a_a632e6f0c94c41f49420723616e9117a~mv2_d_4500_5450_s_4_2.jpg","width":4500,"height":5450,"alt":""},"advancedSeoData":"{\"tags\":[{\"type\":\"meta\",\"props\":{\"property\":\"og:image\",\"content\":\"eeb56a_a632e6f0c94c41f49420723616e9117a~mv2_d_4500_5450_s_4_2.jpg\"},\"meta\":{\"width\":4500,\"height\":5450}},{\"type\":\"script\",\"props\":{\"type\":\"application\/ld+json\"},\"children\":\"{\\n    \\\"@context\\\": \\\"http:\/\/schema.org\/\\\",\\n    \\\"@type\\\": \\\"WebSite\\\",\\n    \\\"name\\\": \\\"osteopathe saint nazaire \\\",\\n    \\\"alternateName\\\": \\\"cabinet de tombeur\\\",\\n    \\\"url\\\": \\\" https:\/\/www.osteo-du-sport.fr\\\",\\n    \\\"potentialAction\\\": {\\n      \\\"@type\\\": \\\"SearchAction\\\",\\n      \\\"target\\\": \\\" https:\/\/www.osteo-du-sport.fr\/forum{search_term_string}\\\",\\n      \\\"query-input\\\": \\\"required name=search_term_string\\\"\\n    }\\n  }\"},{\"type\":\"meta\",\"props\":{\"name\":\"description\",\"content\":\"Cabinet de TOMBEUR | Hypnose Saint-Nazaire | Ostéopathe Saint-Nazaire | Hypnotiseur Saint-Nazaire | Tél. 0240192159 | Ostéopathe du Sport 44\"}},{\"type\":\"title\",\"children\":\"Cabinet de TOMBEUR | Hypnose Saint-Nazaire | Ostéopathe Saint-Nazaire |\"},{\"type\":\"meta\",\"props\":{\"property\":\"og:title\",\"content\":\"Cabinet de TOMBEUR | Ostéopathie & Hypnose Saint-Nazaire \"}},{\"type\":\"meta\",\"props\":{\"name\":\"keywords\",\"content\":\" ostéopathe saint nazaire , hypnose saint nazaire \"},\"custom\":true},{\"type\":\"meta\",\"props\":{\"name\":\"robots\",\"content\":\"\"},\"custom\":true},{\"type\":\"meta\",\"props\":{\"name\":\"language\",\"content\":\"fr\"},\"custom\":true},{\"type\":\"meta\",\"props\":{\"name\":\"keywords\",\"content\":\" ostéopathe saint nazaire ; osteopathe saint nazaire 44600 ; kiné ostéopathe saint nazaire ; ostéopathe saint nazaire avis ; ostéopathe saint nazaire pages jaunes ; ostéopathe saint nazaire doctolib ; osteopathe saint nazaire 44 ; medecin osteopathe saint nazaire ; ostéopathe à st nazaire ; ostéopathe à saint-nazaire ; avis ostéopathe saint nazaire ; kinésithérapeute ostéopathe saint nazaire ; osteopathe du sport saint nazaire ; cabinet ostéopathe saint nazaire ; kine osteopathe a saint nazaire ; bon ostéopathe saint nazaire ; osteopathe sport saint nazaire ; ostéopathe a saint nazaire ; ostéopathe 44 ; ostéopathe 44600 ; ostéopathe guerande 44 ; doctolib ostéopathe 44 ; osteopathe saint nazaire 44 ; ostéopathe du sport 44 - cédric de tombeur ; osteopathe du sport 44 ; kine osteopathe 44 ; ostéopathe 44550 ; medecin osteopathe 44 ; meilleur ostéopathe 44 ; ostéopathe la baule ; ostéopathe la baule 44500 ; kiné-ostéopathe la baule ; ostéopathe la baule les pins ; ostéopathe la baule escoublac ; ostéopathe la baule avenue de lattre ; ostéopathe à la baule ; ostéopathe du sport ; sport apres seance osteopathie ; ostéopathe et sport ; ostéopathe du sport 44 ; ostéopathe saint-nazaire cédric de tombeur ; ostéopathe sport après ; ostéopathe sportif etude ; ostéopathe du sport nantes ; ostéopathe sport doctolib ; osteopathe du sport metier ; comment devenir ostéopathe du sport ; ostéopathe du sport 44 - cédric de tombeur ; osteopathe du sport saint nazaire ; ostéopathe du sport &amp;amp;amp; kinésithérapeute ; ostéopathe du sport etude ; osteopathe sport saint herblain ; ostéopathe faire du sport ; ostéopathe pour sport ; kiné ostéopathe du sport ; ostéopathe du sport formation ; ostéopathe sportif nantes ; osteopathe du sport 44 ; ostéopathe et médecin du sport ; recherche ostéopathe du sport ; doctolib ; doctolib pro ; doctolib pour rendez vous ; doctolib osteo ; doctolib saint nazaire ; doctolib st nazaire ; doctolib.fr saint nazaire ; doctolib ostéopathe saint nazaire ; doctolib medecin saint nazaire ; doctolib medecin generaliste saint nazaire ; www.doctolib.fr saint nazaire ; doctolib nantes ; ostéopathe saint nazaire doctolib ; doctolib ostéopathe 44 ; ostéopathe sport doctolib ; hypnotherapeute 44 ; hypnotiseur ; doctolib ; emdr saint nazaire ; hypnose guerande ; perte de poids saint nazaire ; psychiatre saint nazaire ; psychologue st nazaire ; hypnose saint nazaire ; hypnose st nazaire ; formation hypnose saint nazaire ; hypnose arret tabac saint nazaire ; psychiatre hypnose saint nazaire ; hypnose saint nazaire 44 ; hypnose emdr saint nazaire ; hypnose pour arreter de fumer saint nazaire ; hypnose tabac saint nazaire ; hypnotiseur saint nazaire ; hypnotiseur st nazaire ; hypnotiseur tabac saint nazaire ; hypnotiseur arret tabac saint nazaire ; hypnotiseur a st nazaire ; hypnose ; hypnose ericksonienne ; auto hypnose ; hypnose pour maigrir ; hypnose pour dormir ; hypnose sommeil ; hypnose pour arrêter de fumer ; hypnose tabac ; hypnose arret tabac ; hypnose loire atlantique ; formation hypnose loire atlantique ; hypnose pour arreter de fumer loire atlantique ; hypnose pour maigrir loire atlantique ; hypnose arret tabac loire atlantique ; hypnose tabac loire atlantique ; hypnose ericksonienne loire atlantique ; hypnose en loire atlantique ; psychologue hypnose loire atlantique ; préparation mentale ; préparation mentale sportive ; préparation mentale sport ; préparation mentale du sportif ; préparation mentale tennis ; préparation mentale football ; préparation mentale rugby ; preparation mentale foot ; preparation mentale football ; préparation mentale marathon ; hypnose sport ; hypnose du sport ; hypnose sportif ; hypnose sportive ; hypnose et sport ; hypnose pour faire du sport ; hypnose sport motivation ; formation hypnose sport ; hypnose coaching sportif ; hypnose sport mp3 ; hypnose sportif haut niveau ; auto hypnose du sportif ; hypnose et sport de haut niveau ; hypnose sport haut niveau ; fasciathérapie 44 ; fasciathérapie saint nazaire ; fasciathérapie ; fasciathérapie formation ; fasciathérapie avis ; fasciathérapie nantes ; fasciathérapie remboursement ; fasciathérapie et depression ; fasciathérapie exercices ; fasciathérapeute 44 ; fasciathérapeute saint nazaire ; fasciathérapie et depression ; kine fasciatherapeute ; kinésithérapeute fasciathérapeute ; kine fasciatherapeute nantes ; kinésithérapeute fasciathérapeute nantes ; qu'est ce que la fasciathérapie ; fasciathérapie et fibromyalgie ;  \"},\"custom\":true},{\"type\":\"meta\",\"props\":{\"property\":\"og:description\",\"content\":\"Hypnose Saint-Nazaire | Ostéopathie Saint-Nazaire | Tél. 0240192159 | Ostéopathe du Sport 44\"}}]}"},"masterPage":{"type":"Document","id":"masterPage","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false},"siteName":"Template Base","mainPage":{"type":"Page","id":"c1bc2","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"2.0","isHidden":false},"title":"ACCUEIL","hideTitle":true,"icon":"","descriptionSEO":"Ostéopathe SAINT-NAZAIRE | Ostéopathe du Sport 44 | Cédric de Tombeur | 10 rue du bois Savary 44600 | Tél. 02.40.19.21.59 | Ostéopathe St-Nazaire 44600","metaKeywordsSEO":"","pageTitleSEO":"Ostéopathe du Sport 44 | Ostéopathe SAINT-NAZAIRE | Cédric de TOMBEUR","pageUriSEO":"osteopathesaintnazaire","hidePage":false,"isMobileLandingPage":false,"underConstruction":false,"tpaApplicationId":0,"pageSecurity":{"requireLogin":false},"isPopup":false,"indexable":true,"isLandingPage":false,"pageBackgrounds":{"desktop":{"custom":true,"isPreset":false},"mobile":{"custom":true,"isPreset":false,"mediaSizing":"viewport"}},"translationData":{"uriSEOTranslated":false},"ignoreBottomBottomAnchors":true,"ogImage":"","cacheMaxAgeHours":24,"advancedSeoData":"{\"tags\":[{\"type\":\"link\",\"props\":{\"rel\":\"canonical\",\"href\":\"https:\/\/www.osteo-du-sport.fr\/osteopathe-saint-nazaire\"}},{\"type\":\"script\",\"props\":{\"type\":\"application\/ld+json\"},\"children\":\"{\\n    \\\"@context\\\": \\\"http:\/\/schema.org\/\\\",\\n    \\\"@type\\\": \\\"WebSite\\\",\\n    \\\"name\\\": \\\"ostéopathe saint nazaire\\\",\\n    \\\"alternateName\\\": \\\"ostéopathe 44\\\",\\n    \\\"url\\\": \\\"https:\/\/www.osteo-du-sport.fr\\\",\\n    \\\"potentialAction\\\": {\\n      \\\"@type\\\": \\\"SearchAction\\\",\\n      \\\"target\\\": \\\"https:\/\/www.osteo-du-sport.fr\/saint-nazaire{search_term_string}https:\/\/www.osteo-du-sport.fr\/blog\\\",\\n      \\\"query-input\\\": \\\"required name=search_term_string\\\"\\n    }\\n  }\"},{\"type\":\"meta\",\"props\":{\"property\":\"og:description\",\"content\":\"Ostéopathe Saint-Nazaire | Tél. 02.40.19.21.59 | Cédric de TOMBEUR 10 rue du Bois Savary Ostéopathe du sport 44 | Ostéopathie neuromusculaire, tissulaire, viscérale, fasciathérapie à Saint Nazaire.\"}},{\"type\":\"title\",\"children\":\"Ostéopathe du Sport 44 | Ostéopathe SAINT-NAZAIRE | Cédric de TOMBEUR\"},{\"type\":\"meta\",\"props\":{\"name\":\"description\",\"content\":\"Ostéopathe SAINT-NAZAIRE | Ostéopathe du Sport 44 | Cédric de Tombeur | 10 rue du bois Savary 44600 | Tél. 02.40.19.21.59 | Ostéopathe St-Nazaire 44600\"}},{\"type\":\"meta\",\"props\":{\"property\":\"og:image\",\"content\":\"eeb56a_4a812589e64e4963ac5883221ced9bad~mv2_d_4500_5450_s_4_2.jpg\"},\"meta\":{\"width\":4500,\"height\":5450}},{\"type\":\"meta\",\"props\":{\"name\":\"keywords\",\"content\":\"ostéopathe saint nazaire ; osteopathe saint nazaire 44600 ; kiné ostéopathe saint nazaire ; ostéopathe saint nazaire avis ; ostéopathe saint nazaire pages jaunes ; ostéopathe saint nazaire doctolib ; osteopathe saint nazaire 44 ; medecin osteopathe saint nazaire ; ostéopathe à st nazaire ; ostéopathe bébé saint nazaire ; ostéopathe à saint-nazaire ; avis ostéopathe saint nazaire ; kinésithérapeute ostéopathe saint nazaire ; osteopathe du sport saint nazaire ; cabinet ostéopathe saint nazaire ; kine osteopathe a saint nazaire ; ostéopathe saint nazaire ruban bleu ; bon ostéopathe saint nazaire ; osteopathe sport saint nazaire ; ostéopathe a saint nazaire ; ostéopathe 44 ; ostéopathe 44230 ; ostéopathe 44600 ; ostéopathe guerande 44 ; doctolib ostéopathe 44 ; osteopathe saint nazaire 44 ; ostéopathe du sport 44 - cédric de tombeur ; osteopathe du sport 44 ; kine osteopathe 44 ; ostéopathe 44550 ; medecin osteopathe 44 ; meilleur ostéopathe 44 ; ostéopathe la baule ; ostéopathe la baule 44500 ; kiné-ostéopathe la baule ; ostéopathe la baule les pins ; ostéopathe la baule escoublac ; ostéopathe la baule avenue de lattre ; ostéopathe à la baule\"},\"custom\":true},{\"type\":\"meta\",\"props\":{\"name\":\"robots\",\"content\":\"\"},\"custom\":true},{\"type\":\"meta\",\"props\":{\"name\":\"language\",\"content\":\"fr\"},\"custom\":true},{\"type\":\"meta\",\"props\":{\"name\":\"keywords\",\"content\":\"ostéopathe saint-nazaire, ostéopathe du sport 44, cédric de tombeur ; ostéopathe saint nazaire ; osteopathe saint nazaire 44600 ; kiné ostéopathe saint nazaire ; ostéopathe saint nazaire avis ; ostéopathe saint nazaire pages jaunes ; ostéopathe saint nazaire doctolib ; osteopathe saint nazaire 44 ; medecin osteopathe saint nazaire ; ostéopathe à st nazaire ; ostéopathe bébé saint nazaire ; ostéopathe à saint-nazaire ; avis ostéopathe saint nazaire ; kinésithérapeute ostéopathe saint nazaire ; osteopathe du sport saint nazaire ; cabinet ostéopathe saint nazaire ; kine osteopathe a saint nazaire ; ostéopathe saint nazaire ruban bleu ; bon ostéopathe saint nazaire ; osteopathe sport saint nazaire ; ostéopathe a saint nazaire ; ostéopathe 44 ; ostéopathe 44230 ; ostéopathe 44600 ; ostéopathe guerande 44 ; doctolib ostéopathe 44 ; osteopathe saint nazaire 44 ; ostéopathe du sport 44 - cédric de tombeur ; osteopathe du sport 44 ; kine osteopathe 44 ; ostéopathe 44550 ; medecin osteopathe 44 ; meilleur ostéopathe 44\"},\"custom\":true}]}"},"mainPageId":"c1bc2","renderModifiers":{"pageAutoShrink":false},"characterSets":["latin"],"usedFonts":["jockey one","snellroundhandw01-scrip","times new roman","enriqueta"],"smSettings":{"socialLoginGoogleEnabled":true,"socialLoginFacebookEnabled":true},"ignoreBottomBottomAnchors":true,"accessibilitySettings":{"visualFocusDisabled":false},"layoutSettings":{"useDesktopSectionsLayout":true,"mechanism":"mesh","soapCompsAroundPagesContainer":true},"styleSettings":{"stylesPerPage":"1.0"},"mobileSettings":{"animationsEnabled":false}},"dataItem-k5leloqr":{"type":"TPAWidget","id":"dataItem-k5leloqr","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false},"applicationId":"10605","appDefinitionId":"14ce28f7-7eb0-3745-22f8-074b0e2401fb","widgetId":"14cefc05-d163-dbb7-e4ec-cd4f2c4d6ddd"}},"design_data":{},"mobile_hints":{},"component_properties":{},"anchors_data":{},"breakpoints_data":{},"layout_data":{},"variants_data":{},"theme_data":{},"transformations_data":{},"transitions_data":{}}},"pu866":{"structure":{"DESKTOP":{"pu866":{"id":"pu866","type":"Page","metaData":{"pageId":"pu866"},"componentType":"mobile.core.components.Page","skin":"wysiwyg.viewer.skins.page.TransparentPageSkin","dataQuery":"#pu866","connectionQuery":"connection-jnw22kj0","propertyQuery":"propItem-jotuka62","layout":{"width":1903,"height":5133,"x":0,"y":0,"scale":1,"rotationInDegrees":0,"fixedPosition":false},"styleId":"style-jotuzp44","components":["TPASection_j56t5pln"]},"TPASection_j56t5pln":{"id":"TPASection_j56t5pln","type":"Component","metaData":{"pageId":"pu866"},"parent":"pu866","componentType":"wysiwyg.viewer.components.tpapps.TPAWidgetNative","skin":"wysiwyg.viewer.skins.TPASectionSkin","dataQuery":"#dataItem-j56t5qdl","connectionQuery":"connection-jnw22kix","layout":{"width":980,"height":5133,"x":0,"y":0,"scale":1,"rotationInDegrees":0,"fixedPosition":false},"styleId":"style-j8pnf4gb"}}},"data":{"behaviors_data":{},"connections_data":{},"document_data":{},"design_data":{},"mobile_hints":{},"component_properties":{},"anchors_data":{},"breakpoints_data":{},"layout_data":{},"variants_data":{},"theme_data":{},"transformations_data":{},"transitions_data":{}}}},"anchorsMap":{"landingPageMasterPage":{"DESKTOP":{"PAGES_CONTAINER":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":0,"fromComp":"PAGES_CONTAINER","targetComponent":"masterPage","type":"BOTTOM_PARENT"}],"SITE_PAGES":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":0,"fromComp":"SITE_PAGES","targetComponent":"PAGES_CONTAINER","type":"BOTTOM_PARENT"}]}},"defaultMasterPage":{"DESKTOP":{"SITE_HEADER":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":0,"fromComp":"SITE_HEADER","targetComponent":"masterPage","type":"BOTTOM_PARENT"},{"distance":0,"locked":true,"originalValue":0,"fromComp":"SITE_HEADER","targetComponent":"PAGES_CONTAINER","type":"BOTTOM_TOP"}],"CONTROLLER_COMP_CUSTOM_ID":[],"PAGES_CONTAINER":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":0,"fromComp":"PAGES_CONTAINER","targetComponent":"SITE_FOOTER","type":"BOTTOM_TOP"}],"SITE_FOOTER":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":0,"fromComp":"SITE_FOOTER","targetComponent":"masterPage","type":"BOTTOM_PARENT"}],"WRchTxtm":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":12,"fromComp":"WRchTxtm","targetComponent":"WRchTxto","type":"TOP_TOP"},{"distance":2,"locked":true,"originalValue":14,"fromComp":"WRchTxtm","targetComponent":"WRchTxtr","type":"TOP_TOP"},{"distance":9,"locked":true,"originalValue":50,"fromComp":"WRchTxtm","targetComponent":"WRchTxtn","type":"BOTTOM_TOP"}],"WRchTxtn":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":50,"fromComp":"WRchTxtn","targetComponent":"WRchTxtp","type":"TOP_TOP"},{"distance":1,"locked":true,"originalValue":51,"fromComp":"WRchTxtn","targetComponent":"GglMp1","type":"TOP_TOP"},{"distance":26,"locked":true,"originalValue":140,"fromComp":"WRchTxtn","targetComponent":"LnkBr1","type":"BOTTOM_TOP"}],"LnkBr1":[{"distance":45,"locked":true,"originalValue":231,"fromComp":"LnkBr1","targetComponent":"SITE_STRUCTURE_WRichText_1","type":"BOTTOM_TOP"}],"SITE_STRUCTURE_WRichText_1":[{"distance":15,"locked":true,"originalValue":264,"fromComp":"SITE_STRUCTURE_WRichText_1","targetComponent":"SITE_FOOTER","type":"BOTTOM_PARENT"}],"WRchTxto":[{"distance":2,"locked":true,"originalValue":14,"fromComp":"WRchTxto","targetComponent":"WRchTxtr","type":"TOP_TOP"},{"distance":9,"locked":true,"originalValue":50,"fromComp":"WRchTxto","targetComponent":"WRchTxtn","type":"BOTTOM_TOP"}],"WRchTxtp":[{"distance":1,"locked":true,"originalValue":51,"fromComp":"WRchTxtp","targetComponent":"GglMp1","type":"TOP_TOP"},{"distance":90,"locked":true,"originalValue":140,"fromComp":"WRchTxtp","targetComponent":"LnkBr1","type":"TOP_TOP"},{"distance":-15,"locked":true,"originalValue":231,"fromComp":"WRchTxtp","targetComponent":"SITE_STRUCTURE_WRichText_1","type":"BOTTOM_TOP"}],"WRchTxtr":[{"distance":9,"locked":true,"originalValue":50,"fromComp":"WRchTxtr","targetComponent":"WRchTxtn","type":"BOTTOM_TOP"}],"GglMp1":[{"distance":89,"locked":true,"originalValue":140,"fromComp":"GglMp1","targetComponent":"LnkBr1","type":"TOP_TOP"},{"distance":-10,"locked":true,"originalValue":231,"fromComp":"GglMp1","targetComponent":"SITE_STRUCTURE_WRichText_1","type":"BOTTOM_TOP"}],"SITE_PAGES":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":0,"fromComp":"SITE_PAGES","targetComponent":"PAGES_CONTAINER","type":"BOTTOM_PARENT"}],"DrpDwnMn0":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":295,"fromComp":"DrpDwnMn0","targetComponent":"SITE_HEADER","type":"BOTTOM_PARENT"}]},"MOBILE":{"SITE_HEADER":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":0,"fromComp":"SITE_HEADER","targetComponent":"PAGES_CONTAINER","type":"BOTTOM_TOP"}],"PAGES_CONTAINER":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":0,"fromComp":"PAGES_CONTAINER","targetComponent":"SITE_FOOTER","type":"BOTTOM_TOP"}],"SITE_FOOTER":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":0,"fromComp":"SITE_FOOTER","targetComponent":"masterPage","type":"BOTTOM_PARENT"}],"QUICK_ACTION_BAR":[],"BACK_TO_TOP_BUTTON":[],"CONTROLLER_COMP_CUSTOM_ID":[],"comp-jgeuug9k":[],"comp-igqnaj0k":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":462,"fromComp":"comp-igqnaj0k","targetComponent":"SITE_FOOTER","type":"BOTTOM_PARENT"}],"mediaiwf4mtfc1":[],"i1vtp4uk":[{"distance":30,"locked":true,"originalValue":67,"fromComp":"i1vtp4uk","targetComponent":"i1vtp4uk_0","type":"BOTTOM_TOP"}],"icn2jp7x":[{"distance":17,"locked":true,"originalValue":159,"fromComp":"icn2jp7x","targetComponent":"comp-jt46rcb8","type":"BOTTOM_TOP"}],"i1vtp4uk_0":[{"distance":36,"locked":true,"originalValue":126,"fromComp":"i1vtp4uk_0","targetComponent":"icn2jp7x","type":"BOTTOM_TOP"}],"i1vtp4uj_2":[{"distance":10,"locked":true,"originalValue":319,"fromComp":"i1vtp4uj_2","targetComponent":"comp-k9m6ilhi","type":"BOTTOM_TOP"}],"WRchTxt0-16wb":[{"distance":10,"locked":true,"originalValue":429,"fromComp":"WRchTxt0-16wb","targetComponent":"mediaiwf4mtfc1","type":"BOTTOM_PARENT"}],"comp-jt46rcb8":[{"distance":20,"locked":true,"originalValue":293,"fromComp":"comp-jt46rcb8","targetComponent":"i1vtp4uj_2","type":"BOTTOM_TOP"}],"comp-k9m6ilhi":[{"distance":10,"locked":true,"originalValue":345,"fromComp":"comp-k9m6ilhi","targetComponent":"comp-k9m6jixd","type":"BOTTOM_TOP"}],"comp-k9m6jixd":[{"distance":10,"locked":true,"originalValue":371,"fromComp":"comp-k9m6jixd","targetComponent":"WRchTxt0-16wb","type":"BOTTOM_TOP"}],"comp-jt46rcf5":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":114,"fromComp":"comp-jt46rcf5","targetComponent":"comp-jt46rcb8","type":"BOTTOM_PARENT"}],"comp-jt46rcm1":[{"distance":9,"locked":true,"originalValue":47,"fromComp":"comp-jt46rcm1","targetComponent":"comp-jt46rcm3","type":"BOTTOM_TOP"}],"comp-jt46rcm3":[{"distance":10,"locked":true,"originalValue":92,"fromComp":"comp-jt46rcm3","targetComponent":"comp-jt46rcm6","type":"BOTTOM_TOP"}],"comp-jt46rcm6":[{"distance":7,"locked":true,"originalValue":114,"fromComp":"comp-jt46rcm6","targetComponent":"comp-jt46rcf5","type":"BOTTOM_PARENT"}],"SITE_PAGES":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":0,"fromComp":"SITE_PAGES","targetComponent":"PAGES_CONTAINER","type":"BOTTOM_PARENT"}],"i418upp1":[{"distance":30,"locked":true,"originalValue":103,"fromComp":"i418upp1","targetComponent":"comp-ka21sk0q","type":"BOTTOM_TOP"}],"MENU_AS_CONTAINER_TOGGLE":[{"distance":15,"locked":true,"originalValue":52,"fromComp":"MENU_AS_CONTAINER_TOGGLE","targetComponent":"i418upp1","type":"TOP_TOP"},{"distance":16,"locked":true,"originalValue":103,"fromComp":"MENU_AS_CONTAINER_TOGGLE","targetComponent":"comp-ka21sk0q","type":"BOTTOM_TOP"}],"comp-k8weeijy":[{"distance":23,"locked":true,"originalValue":37,"fromComp":"comp-k8weeijy","targetComponent":"MENU_AS_CONTAINER_TOGGLE","type":"TOP_TOP"},{"distance":38,"locked":true,"originalValue":52,"fromComp":"comp-k8weeijy","targetComponent":"i418upp1","type":"TOP_TOP"},{"distance":6,"locked":true,"originalValue":103,"fromComp":"comp-k8weeijy","targetComponent":"comp-ka21sk0q","type":"BOTTOM_TOP"}],"comp-ka21sk0q":[{"distance":14,"locked":true,"originalValue":149,"fromComp":"comp-ka21sk0q","targetComponent":"SITE_HEADER","type":"BOTTOM_PARENT"}],"MENU_AS_CONTAINER":[],"MENU_AS_CONTAINER_EXPANDABLE_MENU":[{"distance":370,"locked":false,"originalValue":700,"fromComp":"MENU_AS_CONTAINER_EXPANDABLE_MENU","targetComponent":"MENU_AS_CONTAINER","type":"BOTTOM_PARENT"}],"comp-jyfhup58":[{"distance":8,"locked":true,"originalValue":106,"fromComp":"comp-jyfhup58","targetComponent":"MENU_AS_CONTAINER_EXPANDABLE_MENU","type":"BOTTOM_TOP"}]}},"masterPage":{"DESKTOP":{"SITE_HEADER":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":0,"fromComp":"SITE_HEADER","targetComponent":"masterPage","type":"BOTTOM_PARENT"},{"distance":0,"locked":true,"originalValue":0,"fromComp":"SITE_HEADER","targetComponent":"PAGES_CONTAINER","type":"BOTTOM_TOP"}],"CONTROLLER_COMP_CUSTOM_ID":[],"PAGES_CONTAINER":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":0,"fromComp":"PAGES_CONTAINER","targetComponent":"SITE_FOOTER","type":"BOTTOM_TOP"}],"SITE_FOOTER":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":0,"fromComp":"SITE_FOOTER","targetComponent":"masterPage","type":"BOTTOM_PARENT"}],"WRchTxtm":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":12,"fromComp":"WRchTxtm","targetComponent":"WRchTxto","type":"TOP_TOP"},{"distance":2,"locked":true,"originalValue":14,"fromComp":"WRchTxtm","targetComponent":"WRchTxtr","type":"TOP_TOP"},{"distance":9,"locked":true,"originalValue":50,"fromComp":"WRchTxtm","targetComponent":"WRchTxtn","type":"BOTTOM_TOP"}],"WRchTxtn":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":50,"fromComp":"WRchTxtn","targetComponent":"WRchTxtp","type":"TOP_TOP"},{"distance":1,"locked":true,"originalValue":51,"fromComp":"WRchTxtn","targetComponent":"GglMp1","type":"TOP_TOP"},{"distance":26,"locked":true,"originalValue":140,"fromComp":"WRchTxtn","targetComponent":"LnkBr1","type":"BOTTOM_TOP"}],"LnkBr1":[{"distance":45,"locked":true,"originalValue":231,"fromComp":"LnkBr1","targetComponent":"SITE_STRUCTURE_WRichText_1","type":"BOTTOM_TOP"}],"SITE_STRUCTURE_WRichText_1":[{"distance":15,"locked":true,"originalValue":264,"fromComp":"SITE_STRUCTURE_WRichText_1","targetComponent":"SITE_FOOTER","type":"BOTTOM_PARENT"}],"WRchTxto":[{"distance":2,"locked":true,"originalValue":14,"fromComp":"WRchTxto","targetComponent":"WRchTxtr","type":"TOP_TOP"},{"distance":9,"locked":true,"originalValue":50,"fromComp":"WRchTxto","targetComponent":"WRchTxtn","type":"BOTTOM_TOP"}],"WRchTxtp":[{"distance":1,"locked":true,"originalValue":51,"fromComp":"WRchTxtp","targetComponent":"GglMp1","type":"TOP_TOP"},{"distance":90,"locked":true,"originalValue":140,"fromComp":"WRchTxtp","targetComponent":"LnkBr1","type":"TOP_TOP"},{"distance":-15,"locked":true,"originalValue":231,"fromComp":"WRchTxtp","targetComponent":"SITE_STRUCTURE_WRichText_1","type":"BOTTOM_TOP"}],"WRchTxtr":[{"distance":9,"locked":true,"originalValue":50,"fromComp":"WRchTxtr","targetComponent":"WRchTxtn","type":"BOTTOM_TOP"}],"GglMp1":[{"distance":89,"locked":true,"originalValue":140,"fromComp":"GglMp1","targetComponent":"LnkBr1","type":"TOP_TOP"},{"distance":-10,"locked":true,"originalValue":231,"fromComp":"GglMp1","targetComponent":"SITE_STRUCTURE_WRichText_1","type":"BOTTOM_TOP"}],"SITE_PAGES":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":0,"fromComp":"SITE_PAGES","targetComponent":"PAGES_CONTAINER","type":"BOTTOM_PARENT"}],"DrpDwnMn0":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":295,"fromComp":"DrpDwnMn0","targetComponent":"SITE_HEADER","type":"BOTTOM_PARENT"}]},"MOBILE":{"SITE_HEADER":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":0,"fromComp":"SITE_HEADER","targetComponent":"PAGES_CONTAINER","type":"BOTTOM_TOP"}],"PAGES_CONTAINER":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":0,"fromComp":"PAGES_CONTAINER","targetComponent":"SITE_FOOTER","type":"BOTTOM_TOP"}],"SITE_FOOTER":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":0,"fromComp":"SITE_FOOTER","targetComponent":"masterPage","type":"BOTTOM_PARENT"}],"QUICK_ACTION_BAR":[],"BACK_TO_TOP_BUTTON":[],"CONTROLLER_COMP_CUSTOM_ID":[],"comp-jgeuug9k":[],"comp-igqnaj0k":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":462,"fromComp":"comp-igqnaj0k","targetComponent":"SITE_FOOTER","type":"BOTTOM_PARENT"}],"mediaiwf4mtfc1":[],"i1vtp4uk":[{"distance":30,"locked":true,"originalValue":67,"fromComp":"i1vtp4uk","targetComponent":"i1vtp4uk_0","type":"BOTTOM_TOP"}],"icn2jp7x":[{"distance":17,"locked":true,"originalValue":159,"fromComp":"icn2jp7x","targetComponent":"comp-jt46rcb8","type":"BOTTOM_TOP"}],"i1vtp4uk_0":[{"distance":36,"locked":true,"originalValue":126,"fromComp":"i1vtp4uk_0","targetComponent":"icn2jp7x","type":"BOTTOM_TOP"}],"i1vtp4uj_2":[{"distance":10,"locked":true,"originalValue":319,"fromComp":"i1vtp4uj_2","targetComponent":"comp-k9m6ilhi","type":"BOTTOM_TOP"}],"WRchTxt0-16wb":[{"distance":10,"locked":true,"originalValue":429,"fromComp":"WRchTxt0-16wb","targetComponent":"mediaiwf4mtfc1","type":"BOTTOM_PARENT"}],"comp-jt46rcb8":[{"distance":20,"locked":true,"originalValue":293,"fromComp":"comp-jt46rcb8","targetComponent":"i1vtp4uj_2","type":"BOTTOM_TOP"}],"comp-k9m6ilhi":[{"distance":10,"locked":true,"originalValue":345,"fromComp":"comp-k9m6ilhi","targetComponent":"comp-k9m6jixd","type":"BOTTOM_TOP"}],"comp-k9m6jixd":[{"distance":10,"locked":true,"originalValue":371,"fromComp":"comp-k9m6jixd","targetComponent":"WRchTxt0-16wb","type":"BOTTOM_TOP"}],"comp-jt46rcf5":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":114,"fromComp":"comp-jt46rcf5","targetComponent":"comp-jt46rcb8","type":"BOTTOM_PARENT"}],"comp-jt46rcm1":[{"distance":9,"locked":true,"originalValue":47,"fromComp":"comp-jt46rcm1","targetComponent":"comp-jt46rcm3","type":"BOTTOM_TOP"}],"comp-jt46rcm3":[{"distance":10,"locked":true,"originalValue":92,"fromComp":"comp-jt46rcm3","targetComponent":"comp-jt46rcm6","type":"BOTTOM_TOP"}],"comp-jt46rcm6":[{"distance":7,"locked":true,"originalValue":114,"fromComp":"comp-jt46rcm6","targetComponent":"comp-jt46rcf5","type":"BOTTOM_PARENT"}],"SITE_PAGES":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":0,"fromComp":"SITE_PAGES","targetComponent":"PAGES_CONTAINER","type":"BOTTOM_PARENT"}],"i418upp1":[{"distance":30,"locked":true,"originalValue":103,"fromComp":"i418upp1","targetComponent":"comp-ka21sk0q","type":"BOTTOM_TOP"}],"MENU_AS_CONTAINER_TOGGLE":[{"distance":15,"locked":true,"originalValue":52,"fromComp":"MENU_AS_CONTAINER_TOGGLE","targetComponent":"i418upp1","type":"TOP_TOP"},{"distance":16,"locked":true,"originalValue":103,"fromComp":"MENU_AS_CONTAINER_TOGGLE","targetComponent":"comp-ka21sk0q","type":"BOTTOM_TOP"}],"comp-k8weeijy":[{"distance":23,"locked":true,"originalValue":37,"fromComp":"comp-k8weeijy","targetComponent":"MENU_AS_CONTAINER_TOGGLE","type":"TOP_TOP"},{"distance":38,"locked":true,"originalValue":52,"fromComp":"comp-k8weeijy","targetComponent":"i418upp1","type":"TOP_TOP"},{"distance":6,"locked":true,"originalValue":103,"fromComp":"comp-k8weeijy","targetComponent":"comp-ka21sk0q","type":"BOTTOM_TOP"}],"comp-ka21sk0q":[{"distance":14,"locked":true,"originalValue":149,"fromComp":"comp-ka21sk0q","targetComponent":"SITE_HEADER","type":"BOTTOM_PARENT"}],"MENU_AS_CONTAINER":[],"MENU_AS_CONTAINER_EXPANDABLE_MENU":[{"distance":370,"locked":false,"originalValue":700,"fromComp":"MENU_AS_CONTAINER_EXPANDABLE_MENU","targetComponent":"MENU_AS_CONTAINER","type":"BOTTOM_PARENT"}],"comp-jyfhup58":[{"distance":8,"locked":true,"originalValue":106,"fromComp":"comp-jyfhup58","targetComponent":"MENU_AS_CONTAINER_EXPANDABLE_MENU","type":"BOTTOM_TOP"}]}},"pu866":{"DESKTOP":{"TPASection_j56t5pln":[{"distance":0,"locked":true,"originalValue":5133,"fromComp":"TPASection_j56t5pln","targetComponent":"pu866","type":"BOTTOM_PARENT"}]}}},"ssr":{"shouldRenderPage":true,"aspectsComponentStructures":{"POPOVER_LAYER":{"componentType":"PopoverLayer","metaData":{"pageId":"PopoverAspect"},"parent":"aspectCompsContainer"},"tpaWorker_2172":{"componentType":"tpa.viewer.classes.TPAWorker","skin":"wysiwyg.viewer.skins.TPAWidgetSkin","type":"Component","id":"tpaWorker_2172","metaData":{"pageId":"tpaPostMessageAspect"},"parent":"aspectCompsContainer"},"tpaWorker_2487":{"componentType":"tpa.viewer.classes.TPAWorker","skin":"wysiwyg.viewer.skins.TPAWidgetSkin","type":"Component","id":"tpaWorker_2487","metaData":{"pageId":"tpaPostMessageAspect"},"parent":"aspectCompsContainer"},"tpaWorker_10605":{"componentType":"tpa.viewer.classes.TPAWorker","skin":"wysiwyg.viewer.skins.TPAWidgetSkin","type":"Component","id":"tpaWorker_10605","metaData":{"pageId":"tpaPostMessageAspect"},"parent":"aspectCompsContainer"}}},"currentUrl":{"full":"https:\/\/www.osteo-du-sport.fr\/forum\/hypnose-saint-nazaire\/l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie","protocol":"https:","host":"www.osteo-du-sport.fr","hostname":"www.osteo-du-sport.fr","port":"","path":"\/forum\/hypnose-saint-nazaire\/l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie","search":"","hash":"","query":{}},"isMobileView":false,"siteMemberDetails":null,"isPageAllowed":true,"browserFlags":{"highlightAnchorsInMenu":true,"fixedSiteBackground":true,"animateRevealScrubAction":true,"animateParallaxScrubAction":false,"animateTinyMenuIcon":true,"preserve3DParallaxScrubAction":false,"fixedBackgroundColorBalata":true,"forceOverflowScroll":false,"doubleResetMobileViewport":false,"shouldDisableSmoothScrolling":false,"mixBlendModeSupported":true,"cssGridSupported":false,"svgImageOnLoadEvent":true,"cssFiltersSupported":true,"cssClipPathSupported":true,"cssVariablesSupported":true,"webglCrossOriginSupported":true,"webglVideoTextureSupported":true,"useDropShadowFilterOnVideo":false,"cssFeatureQueriesSupported":true}},"svgShapes":{"3d84bae5ad4d4d8a96de15e9f4b79a08.svg":{"content":"<svg data-bbox=\"0 0 50 50\" data-type=\"shape\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"50\" height=\"50\" viewBox=\"0 0 50 50\">\n  <g>\n    <path d=\"M25 48.077c-5.924 0-11.31-2.252-15.396-5.921 2.254-5.362 7.492-8.267 15.373-8.267 7.889 0 13.139 3.044 15.408 8.418-4.084 3.659-9.471 5.77-15.385 5.77m.278-35.3c4.927 0 8.611 3.812 8.611 8.878 0 5.21-3.875 9.456-8.611 9.456s-8.611-4.246-8.611-9.456c0-5.066 3.684-8.878 8.611-8.878M25 0C11.193 0 0 11.193 0 25c0 .915.056 1.816.152 2.705.032.295.091.581.133.873.085.589.173 1.176.298 1.751.073.338.169.665.256.997.135.515.273 1.027.439 1.529.114.342.243.675.37 1.01.18.476.369.945.577 1.406.149.331.308.657.472.98.225.446.463.883.714 1.313.182.312.365.619.56.922.272.423.56.832.856 1.237.207.284.41.568.629.841.325.408.671.796 1.02 1.182.22.244.432.494.662.728.405.415.833.801 1.265 1.186.173.154.329.325.507.475l.004-.011A24.886 24.886 0 0 0 25 50a24.881 24.881 0 0 0 16.069-5.861.126.126 0 0 1 .003.01c.172-.144.324-.309.49-.458.442-.392.88-.787 1.293-1.209.228-.232.437-.479.655-.72.352-.389.701-.78 1.028-1.191.218-.272.421-.556.627-.838.297-.405.587-.816.859-1.24a26.104 26.104 0 0 0 1.748-3.216c.208-.461.398-.93.579-1.406.127-.336.256-.669.369-1.012.167-.502.305-1.014.44-1.53.087-.332.183-.659.256-.996.126-.576.214-1.164.299-1.754.042-.292.101-.577.133-.872.095-.89.152-1.791.152-2.707C50 11.193 38.807 0 25 0\"\/>\n  <\/g>\n<\/svg>\n","info":{"svgType":"shape","viewBox":"0 0 50 50","bbox":"0 0 50 50"},"boxBoundaries":{}}},"animationData":{},"rootNavigationInfo":{"format":"slash","pageId":"pu866","title":"forum","tpaInnerRoute":"hypnose-saint-nazaire\/l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie"},"currentUrl":{"full":"https:\/\/www.osteo-du-sport.fr\/forum\/hypnose-saint-nazaire\/l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie","protocol":"https:","host":"www.osteo-du-sport.fr","hostname":"www.osteo-du-sport.fr","port":"","path":"\/forum\/hypnose-saint-nazaire\/l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie","search":"","hash":"","query":{}},"userWarmup":{},"runtime":{"data":{"behaviors_data":{},"connections_data":{},"document_data":{"comp-k5lelngp_runtime_dataItem-k5lelnk0":{"type":"CustomMenuDataRef","id":"dataItem-k5lelnk0","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false},"menuRef":"#comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENU"},"comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENU":{"type":"CustomMenu","id":"MEMBERS_SUB_MENU","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false},"name":"Member Menu","items":["#comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems0","#comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems1","#comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems2","#comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems3","#comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems4","#comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems5","#comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems6","#comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems7"],"appId":9615},"comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems0":{"link":"#comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems0link","label":"Profil","isVisible":true,"isVisibleMobile":true,"items":[],"displayCount":null,"type":"BasicMenuItem","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false}},"comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems0link":{"type":"DynamicPageLink","innerRoute":"undefined\/profile","routerId":"routers-k5leln08","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false}},"comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems1":{"link":"#comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems1link","label":"Posts du forum","isVisible":true,"isVisibleMobile":true,"items":[],"displayCount":null,"type":"BasicMenuItem","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false}},"comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems1link":{"type":"DynamicPageLink","innerRoute":"undefined\/forum-posts","routerId":"routers-k5leln08","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false}},"comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems2":{"link":"#comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems2link","label":"Commentaires forum","isVisible":true,"isVisibleMobile":true,"items":[],"displayCount":null,"type":"BasicMenuItem","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false}},"comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems2link":{"type":"DynamicPageLink","innerRoute":"undefined\/forum-comments","routerId":"routers-k5leln08","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false}},"comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems3":{"link":"#comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems3link","label":"Commentaires blog ","isVisible":true,"isVisibleMobile":true,"items":[],"displayCount":null,"type":"BasicMenuItem","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false}},"comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems3link":{"type":"DynamicPageLink","innerRoute":"undefined\/blog-comments","routerId":"routers-k5leln08","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false}},"comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems4":{"link":"#comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems4link","label":"Mentions j'aime du blog","isVisible":true,"isVisibleMobile":true,"items":[],"displayCount":null,"type":"BasicMenuItem","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false}},"comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems4link":{"type":"DynamicPageLink","innerRoute":"undefined\/blog-likes","routerId":"routers-k5leln08","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false}},"comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems5":{"link":"#comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems5link","label":"Mon compte","isVisible":true,"isVisibleMobile":true,"items":[],"displayCount":null,"type":"BasicMenuItem","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false}},"comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems5link":{"type":"DynamicPageLink","innerRoute":"my-account","routerId":"routers-k5leln07","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false}},"comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems6":{"link":"#comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems6link","label":"Notifications","isVisible":true,"isVisibleMobile":true,"items":[],"displayCount":null,"type":"BasicMenuItem","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false}},"comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems6link":{"type":"DynamicPageLink","innerRoute":"notifications","routerId":"routers-k5leln07","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false}},"comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems7":{"link":"#comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems7link","label":"Paramètres","isVisible":true,"isVisibleMobile":true,"items":[],"displayCount":null,"type":"BasicMenuItem","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false}},"comp-k5lelngp_runtime_MEMBERS_SUB_MENUitems7link":{"type":"DynamicPageLink","innerRoute":"settings","routerId":"routers-k5leln07","metaData":{"pageId":"masterPage","isPreset":false,"schemaVersion":"1.0","isHidden":false}}},"design_data":{},"mobile_hints":{},"component_properties":{},"anchors_data":{},"breakpoints_data":{},"layout_data":{},"variants_data":{},"theme_data":{},"transformations_data":{},"transitions_data":{}},"state":{}},"wixappsCoreWarmup":{"appbuilder":{},"faq":{},"news":{},"menu":{},"blog":{}},"wixappsClassicsWarmup":{"warmup":{"failedRequests":{}},"metadata":{"items":{},"descriptor":{},"isCategoriesLoaded":false,"videoThumbnails":{}}},"listBuilderWarmup":{"warmup":{"requestFailed":false},"metadata":{"items":{}}},"tpaWidgetNativeInitData":{"TPASection_j56t5pln":{"events":{"actions.interactionStarted":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.interactionStarted","contextId":"pu866"},"actions.interactionEnded":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.interactionEnded","contextId":"pu866"},"actions.startPrivateChat":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.startPrivateChat","contextId":"pu866"},"actions.navigateToSection":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.navigateToSection","contextId":"pu866"},"actions.navigateToMember":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.navigateToMember","contextId":"pu866"},"actions.logout":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.logout","contextId":"pu866"},"actions.navigateToRoot":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.navigateToRoot","contextId":"pu866"},"actions.navigateToProfile":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.navigateToProfile","contextId":"pu866"},"actions.navigateToProfileSettings":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.navigateToProfileSettings","contextId":"pu866"},"actions.navigateToNotifications":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.navigateToNotifications","contextId":"pu866"},"actions.renderSEOTags":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.renderSEOTags","contextId":"pu866"},"actions.appLoaded":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.appLoaded","contextId":"pu866"},"actions.addBestAnswer":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.addBestAnswer","contextId":"pu866"},"actions.removeBestAnswer":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.removeBestAnswer","contextId":"pu866"},"actions.showJoinCommunityPopup":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.showJoinCommunityPopup","contextId":"pu866"},"actions.search":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.search","contextId":"pu866"},"actions.incrementCommentLikeCount":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.incrementCommentLikeCount","contextId":"pu866"},"actions.incrementPostLikeCount":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.incrementPostLikeCount","contextId":"pu866"},"actions.pageOpened":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.pageOpened","contextId":"pu866"},"actions.navigateWithinForum":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.navigateWithinForum","contextId":"pu866"},"actions.navigateToPaidPlans":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.navigateToPaidPlans","contextId":"pu866"},"actions.uploadImageCategoriesManager":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.uploadImageCategoriesManager","contextId":"pu866"},"actions.fetchPostPageData":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.fetchPostPageData","contextId":"pu866"},"actions.incrementPostViewCount":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.incrementPostViewCount","contextId":"pu866"},"actions.setIsLoaded":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.setIsLoaded","contextId":"pu866"},"actions.setIsLoading":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.setIsLoading","contextId":"pu866"},"actions.fetchCategoryPosts":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.fetchCategoryPosts","contextId":"pu866"},"actions.fetchSubcategories":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.fetchSubcategories","contextId":"pu866"},"actions.subscribeToCategory":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.subscribeToCategory","contextId":"pu866"},"actions.unsubscribeFromCategory":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.unsubscribeFromCategory","contextId":"pu866"},"actions.subscribeToPost":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.subscribeToPost","contextId":"pu866"},"actions.unsubscribeFromPost":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.unsubscribeFromPost","contextId":"pu866"},"actions.pinPost":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.pinPost","contextId":"pu866"},"actions.unpinPost":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.unpinPost","contextId":"pu866"},"actions.enablePostComments":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.enablePostComments","contextId":"pu866"},"actions.disablePostComments":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.disablePostComments","contextId":"pu866"},"actions.actionsOpened":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.actionsOpened","contextId":"pu866"},"actions.actionsClosed":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.actionsClosed","contextId":"pu866"},"actions.buttonClicked":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.buttonClicked","contextId":"pu866"},"actions.removeItemFromUploadedRegistry":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.removeItemFromUploadedRegistry","contextId":"pu866"},"actions.fetchOembed":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.fetchOembed","contextId":"pu866"},"actions.createComment":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.createComment","contextId":"pu866"},"actions.createCommentReply":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.createCommentReply","contextId":"pu866"},"actions.changePage":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.changePage","contextId":"pu866"},"actions.setPostsPageSorting":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.setPostsPageSorting","contextId":"pu866"},"actions.fetchReplies":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.fetchReplies","contextId":"pu866"},"actions.fetchInitialReplies":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.fetchInitialReplies","contextId":"pu866"},"actions.startEditingComment":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.startEditingComment","contextId":"pu866"},"actions.stopEditingComment":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.stopEditingComment","contextId":"pu866"},"actions.fetchCommentsWithReplies":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.fetchCommentsWithReplies","contextId":"pu866"},"actions.fetchComment":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.fetchComment","contextId":"pu866"},"actions.clearComments":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.clearComments","contextId":"pu866"},"actions.goBack":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.goBack","contextId":"pu866"},"actions.emitOpenCategory":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.emitOpenCategory","contextId":"pu866"},"actions.emitCloseCategory":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.emitCloseCategory","contextId":"pu866"},"actions.emitTypingThrottled":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.emitTypingThrottled","contextId":"pu866"},"actions.flushTypingThrottled":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.flushTypingThrottled","contextId":"pu866"},"actions.clearTypingUsers":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.clearTypingUsers","contextId":"pu866"},"actions.emitClosePost":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.emitClosePost","contextId":"pu866"},"actions.emitOpenPost":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.emitOpenPost","contextId":"pu866"},"actions.fastFormSubmitCallback":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.fastFormSubmitCallback","contextId":"pu866"},"actions.setSearchPageSorting":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.setSearchPageSorting","contextId":"pu866"},"actions.setHasReportedAppLoaded":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.setHasReportedAppLoaded","contextId":"pu866"},"actions.fileDownloadRequest":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.fileDownloadRequest","contextId":"pu866"},"actions.fileUploaded":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.fileUploaded","contextId":"pu866"},"actions.userEventsMakeCategoryChildOrParent":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.userEventsMakeCategoryChildOrParent","contextId":"pu866"},"actions.userEventsShowEmptyState":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.userEventsShowEmptyState","contextId":"pu866"},"actions.userEventsReplyOrCommentIntent":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.userEventsReplyOrCommentIntent","contextId":"pu866"},"actions.userEventsClickPublish":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.userEventsClickPublish","contextId":"pu866"},"actions.userEventsClickLike":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.userEventsClickLike","contextId":"pu866"},"actions.userEventsClickProfileLink":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.userEventsClickProfileLink","contextId":"pu866"},"actions.userEventsHitUploadSizeLimit":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.userEventsHitUploadSizeLimit","contextId":"pu866"},"actions.requestLogin":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.requestLogin","contextId":"pu866"},"actions.setSavedAction":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.setSavedAction","contextId":"pu866"},"actions.categoriesManagerCancelForumDataChanges":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.categoriesManagerCancelForumDataChanges","contextId":"pu866"},"actions.categoriesManagerCancelChanges":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.categoriesManagerCancelChanges","contextId":"pu866"},"actions.categoriesManagerEditCategory":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.categoriesManagerEditCategory","contextId":"pu866"},"actions.categoriesManagerEditForumData":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.categoriesManagerEditForumData","contextId":"pu866"},"actions.categoriesManagerCreateCategoryLocally":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.categoriesManagerCreateCategoryLocally","contextId":"pu866"},"actions.categoriesManagerReorderCategories":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.categoriesManagerReorderCategories","contextId":"pu866"},"actions.categoriesManagerSaveForumDataChanges":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.categoriesManagerSaveForumDataChanges","contextId":"pu866"},"actions.categoriesManagerPersistCategory":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.categoriesManagerPersistCategory","contextId":"pu866"},"actions.categoriesManagerSaveChanges":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.categoriesManagerSaveChanges","contextId":"pu866"},"actions.categoriesManagerUpdateForumDataLocally":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.categoriesManagerUpdateForumDataLocally","contextId":"pu866"},"actions.categoriesManagerUpdateCategoryLocally":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.categoriesManagerUpdateCategoryLocally","contextId":"pu866"},"actions.openModal":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.openModal","contextId":"pu866"},"actions.closeModal":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.closeModal","contextId":"pu866"},"actions.showMessage":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.showMessage","contextId":"pu866"},"actions.hideMessage":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.hideMessage","contextId":"pu866"},"actions.manageCategoryMembersRemoveSiteMembers":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.manageCategoryMembersRemoveSiteMembers","contextId":"pu866"},"actions.manageCategoryMembersAddSiteMembers":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.manageCategoryMembersAddSiteMembers","contextId":"pu866"},"actions.assignMembersToGroup":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.assignMembersToGroup","contextId":"pu866"},"actions.deleteMembersFromGroup":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.deleteMembersFromGroup","contextId":"pu866"},"actions.fetchSiteMembersList":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.fetchSiteMembersList","contextId":"pu866"},"actions.resetSiteMembersList":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.resetSiteMembersList","contextId":"pu866"},"actions.fetchMembersGroupsList":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.fetchMembersGroupsList","contextId":"pu866"},"actions.fetchBadges":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.fetchBadges","contextId":"pu866"},"actions.fetchPaidPlans":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.fetchPaidPlans","contextId":"pu866"},"actions.categoryAddGroups":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.categoryAddGroups","contextId":"pu866"},"actions.categoryRemoveGroups":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.categoryRemoveGroups","contextId":"pu866"},"actions.setPostTypeFilter":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.setPostTypeFilter","contextId":"pu866"},"actions.resetPostTypeFilter":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.resetPostTypeFilter","contextId":"pu866"},"actions.clearSearchResults":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.clearSearchResults","contextId":"pu866"},"actions.upvoteComment":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.upvoteComment","contextId":"pu866"},"actions.downvoteComment":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.downvoteComment","contextId":"pu866"},"actions.unvoteComment":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.unvoteComment","contextId":"pu866"},"actions.triggerOfflineMigration":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.triggerOfflineMigration","contextId":"pu866"},"actions.fetchCategoriesGroups":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.fetchCategoriesGroups","contextId":"pu866"},"actions.fetchSimilarPosts":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.fetchSimilarPosts","contextId":"pu866"},"actions.markAllAsRead":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.markAllAsRead","contextId":"pu866"},"actions.resetLikesData":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.resetLikesData","contextId":"pu866"},"actions.fetchExternalLinks":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.fetchExternalLinks","contextId":"pu866"},"actions.setBiLocation":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actions.setBiLocation","contextId":"pu866"},"actionsPromisified.createCommentPromisified":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actionsPromisified.createCommentPromisified","contextId":"pu866"},"actionsPromisified.createCommentReplyPromisified":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actionsPromisified.createCommentReplyPromisified","contextId":"pu866"},"actionsPromisified.fetchRepliesToPagePromisified":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actionsPromisified.fetchRepliesToPagePromisified","contextId":"pu866"},"actionsPromisified.resolveCommentDeepLinkUrlPromisified":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actionsPromisified.resolveCommentDeepLinkUrlPromisified","contextId":"pu866"},"actionsPromisified.createPostAndNavigateToItPromisified":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actionsPromisified.createPostAndNavigateToItPromisified","contextId":"pu866"},"actionsPromisified.updateCommentPromisified":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actionsPromisified.updateCommentPromisified","contextId":"pu866"},"actionsPromisified.updatePostPromisified":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actionsPromisified.updatePostPromisified","contextId":"pu866"},"actionsPromisified.requestCredentialsPromisified":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actionsPromisified.requestCredentialsPromisified","contextId":"pu866"},"actionsPromisified.requestCredentialsV2Promisified":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actionsPromisified.requestCredentialsV2Promisified","contextId":"pu866"},"actionsPromisified.requestFileDownloadUrlPromisified":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actionsPromisified.requestFileDownloadUrlPromisified","contextId":"pu866"},"actionsPromisified.requestLoginPromisified":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actionsPromisified.requestLoginPromisified","contextId":"pu866"},"actionsPromisified.fetchMembersGroupsListPromisified":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actionsPromisified.fetchMembersGroupsListPromisified","contextId":"pu866"},"actionsPromisified.categoriesManagerPersistCategoryPromisified":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actionsPromisified.categoriesManagerPersistCategoryPromisified","contextId":"pu866"},"actionsPromisified.fetchRepliesPromisified":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actionsPromisified.fetchRepliesPromisified","contextId":"pu866"},"actionsPromisified.fetchLikesDataPromisified":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actionsPromisified.fetchLikesDataPromisified","contextId":"pu866"},"actionsPromisified.waitForSuccessfulResponsePromisified":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actionsPromisified.waitForSuccessfulResponsePromisified","contextId":"pu866"},"actionsPromisified.fetchLinkPreviewOembedRCEPromisified":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actionsPromisified.fetchLinkPreviewOembedRCEPromisified","contextId":"pu866"},"actionsPromisified.uploadImageRCEPromisified":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actionsPromisified.uploadImageRCEPromisified","contextId":"pu866"},"actionsPromisified.uploadImageCategoriesManagerPromisified":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-actionsPromisified.uploadImageCategoriesManagerPromisified","contextId":"pu866"},"devToolsStore.setLanguage":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-devToolsStore.setLanguage","contextId":"pu866"},"devToolsStore.setStylePreset":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-devToolsStore.setStylePreset","contextId":"pu866"},"devToolsStore.reset":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-devToolsStore.reset","contextId":"pu866"},"devToolsStore.onChange":{"callbackId":"TPASection_j56t5pln-devToolsStore.onChange","contextId":"pu866"}},"wixCodeProps":{"state":{"appLoaded":{"hasReported":false},"fastFormSubmit":null,"debugState":{"errors":[],"debugState":[]},"promisifiedActionsResults":{},"uploadedRegistry":{},"experiments":{"specs.wixForum.RespectDemoUserFlag":"true","specs.wixForum.QACategories":"true","specs.wixForum.CreateFirstPostNotification":"true","specs.membersArea.ShowProfileSavedNotification":"false","specs.wixForum.ExposeMediaQuotaInfo":"false","specs.wixForum.SetSeoStatusCode":"true","specs.wixForum.QuestionAndAnswerNotifications":"true","specs.wixForum.ReportNotifications":"true","specs.wixForum.CreateFirstPostPushNotification":"true","specs.wixForum.LocalDraft":"false","specs.membersArea.PublicApiRemoveAbout":"true","specs.wixForum.GroupPingNotifications":"false","specs.wixForum.DelegateAdditionalMediaParams":"true","specs.membersArea.FFPaginationFix":"true","specs.wixForum.TrackRecentActivities":"true","specs.membersArea.FireBiOnHover":"true","specs.wixForum.WhoLikedIcons":"false","specs.wixForum.MediaUploadLimits":"true","specs.membersArea.UseWixVectorIconFormat":"false","specs.wixForum.DuplexerNewServerUrl":"true","specs.membersArea.ShowMoreMembersWithBadge":"false","specs.membersArea.ResolveAccountId":"false","specs.membersArea.UseGroupsToResolveMemberRoles":"true","specs.membersArea.VerifyMembersWithRole":"true","specs.membersfollow.PermissionCheck":"false","specs.wixForum.IncludeMembersWhoLikesPCR":"true","specs.wixForum.NewCommentRateLimiter":"false","specs.wixForum.UseUserAspectsWhenFetchingOwnerContributorIds":"false","specs.membersArea.UseMembersServiceForAllMembersPage":"true","specs.wixForum.MarkAsSolved":"true","specs.wixForum.UseRCWrapper":"false","specs.wixForum.SearchIntegration":"true","specs.membersArea.ShowBadgesInViewer":"true","specs.wixForum.UseApiGwClientForCommunitiesContext":"true","specs.membersArea.Chat":"true","specs.membersArea.AppWidgets":"false","specs.membersArea.rtlSupport":"true","specs.wixForum.UpdateOwnerSIdIfMissing":"true","specs.wixForum.UseNewMediaConfiguration":"true","specs.wixForum.UseDuplexer":"true","specs.membersArea.IsArabicEnabled":"true","specs.wixForum.PaidPlans":"true","specs.membersArea.MembersFollowPaginated":"false","specs.wixForum.PingEmailNotifications":"true","specs.membersArea.InstalledAppsSkipDatabase":"true","specs.wixForum.IncludeAllPostTypesForSuggestions":"true","specs.wixForum.ExposeTopologyOnForumRead":"true","specs.wixForum.LimitFileUpload":"true","specs.membersArea.GetSiteOwnerAndContributorResolveSiteIdFromContext":"true","specs.membersArea.NewHoverDesign":"true","specs.membersArea.UseMembersAreaApiGwClient":"false","specs.wixForum.WriteCommentBeforeLogin":"false","specs.wixForum.VisualUpdate":"false"},"translations":{"report-abuse-form.offensive-content":"Contenu offensant","edit-category-form.change-cover":"Changer image","demo-modal.demo-mode":"Mode démo","member-list-item.followers-stats":"{{count, number}} abonné","private-profile-actions.settings":"Paramètres","text-editor.tooltip-video":"Ajoutez une vidéo","demote-moderator-modal.disable-commenting":"Désactiver les commentaires","edit-category-form.description-placeholder":"Utilisez cet espace pour décrire votre catégorie","category-page.private-empty-state.content":"Begin by adding members or creating a new post.","manage-categories-actions.edit":"Modifier","mobile-search-page.load-less":"Show less results","manage-category-members-roles-empty-state.you-dont-have-any-roles":"Aucun statut","manage-category-members-modal.done":"Terminer","footer-posts.related-posts":"Posts similaires","role.wixCodeForumNinja":"Forum Ninja","discard-comment-modal.discard-answer":"Discard Answer","messages.commenting-enabled":"<strong>Vous avez ouvert ce post.<\/strong> Les membres peuvent maintenant répondre ou commenter.","category-radio.discussion-only":"Discussions uniquement","manage-category-members-badges-empty-state.cta":"+ Créer un badge","member-list-item-desktop.posts-stats_plural":"Posts","comment-actions.question.report-reply":"Reporter le commentaire","comment.edited-tag":"Modifié","category-radio.current-category":"Current category","post-sorting.likes":"Le plus aimé","profile.cancel":"Annuler","discard-comment-modal.are-you-sure-answer":"Are you sure you want to discard this answer?","text-editor-video-embed-form.cancel-button":"Annuler","post-list-item.question-post-type":"Question","share-button.via-twitter":"Share via Twitter","post-sorting.sortByLastActivity":"Activité récente","breadcrumbs.following":"Abonnements","share-post-modal.share-post":"Partager post","manage-category-members-badges-modal.title":"Badges avec accès à la catégorie","follow-member-modal.unfollow":"Unfollow","edit-subcategory-form.general-section":"Informations de la sous-catégorie","category-actions.manage-category-members-total-paying-members_plural":"({{count, number}} membres payant)","post-auto-suggestions.no-answer":"No answers","share-link.cancel":"Annuler","category-actions.manage-category-members-sm":"Membre ({{count, number}})","messages.rce-file-upload-limited":"Limite de téléchargement de fichier atteinte.","edit-category-form.permissions-section":"Permissions de la catégorie","new-feature-indicator.radio-option":"NOUVEAU","edit-category-form.button-create":"Créer","manage-categories.categories":"Catégories","followers-page.empty-state-title":"Aucun abonné pour le moment","edit-category-form.post-types-question":"Questions","footer-posts.title":"Nouveaux posts","move-to-category.cancel":"Annuler","report-post-modal.report-post":"Signaler le post","messages.demo-mode-editor":"Double-cliquez pour configurer votre forum","demote-moderator-modal.will-no-longer":"Si vous confirmez, il ne pourra plus :","private-category-restriction-for-paying-members.content":"Pour participer à la conversation, adhérez à une formule.","sorting.sort-by":"Trier par :","comment.question.reply":"Commenter","edit-forum-form.description-tooltip":"Décrivez le thème de votre forum. Rédigez une courte description de votre forum pour vos visiteurs.","breadcrumbs.notifications":"Notifications","report-abuse-form.submit-button":"Signaler","discard-comment-modal.are-you-sure":"Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce commentaire ?","create-post-button.create-new-discussion":"Commencer une discussion","default-category-title":"Nouvelle catégorie","post-create-actions.move-post":"Move Post","messages.rce-file-upload-failure":"Le téléchargement du fichier a échoué.","comment.answer":"Répondre","badge.owner":"Admin","a11y-lives-messages.search-no-results":"Aucun résultat","search-button.search":"Rechercher","category-actions.manage-category-members-plans_plural":"Abonnements ({{count, number}})","subcategory-list-item.views":"Vues","breadcrumbs.profile-settings":"Paramètres","discard-category-changes-modal.description":"Vous pouvez continuer à modifier la catégorie ou ignorer vos modifications.","categories-manager.delete-category-img":"Supprimer l'image de couverture","notification-list-item.post-liked":"{{name}} aime votre post {{message}}","unfollow-category-modal.are-you-sure":"Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette catégorie ?","category-page.private-empty-state.title":"Get This Category Started","new-content.new":"Nouveau","manage-categories-actions.move-to-top":"Catégorie principale","share-button.via-facebook":"Share via Facebook","text-editor.tooltip-header-two":"Sous-titre","private-category-restriction-anonymous-register-all.content":"Rejoignez le forum pour consulter et partager des posts. ","text-editor.placeholder-give-details":"Posez votre question ici","post-form.your-question-here":"Donnez un titre à votre question","manage-categories.create-category-button-desktop":"+ Nouvelle catégorie","demo-modal.message-template":"Pour personnaliser ce forum, veuillez commencer à modifier ce modèle.","edit-category-form.upload-cover":"Ajouter l'image de la catégorie","manage-category-members-plans-empty-state.you-dont-have-any-plans":"You don't have any paid plans","new-content.new-posts":"Découvrez les derniers posts","discard-post-modal.confirm":"Ignorer","category-list-item.total-views":"{{count, number}} vue","post-auto-suggestions.external-links":"External links","discard-comment-modal.confirm":"Supprimer","post-form.require-fields":"Pour publier, ajouter un titre et rédigez quelques mots.","edit-category-form.post-types-discussion":"Discussions","category-radio.question-only":"Questions uniquement","broken-state.title":"Something Isn’t Working…","move-post-confirmation-modal.cancel":"Annuler","not-found.nothings-showing-up":"Aucun résultat trouvé","post-stats.answer-count_plural":"{{count, number}} réponses","manage-category-members-modal.filter-all":"Tout","new-post-message.new-posts":"Nouveaux posts","post-actions.report-post":"Signaler le post","pagination.first-page":"First page","manage-category-members-roles-modal.title":"Statuts avec accès à la catégorie","category-actions.follow-notification-tooltip":"Suivez cette catégorie pour recevoir des notifications de nouveaux posts.\n","following-page.empty-state-title-current-user":"Trouver des membres à suivre","post-sorting.comments":"Le plus de commentaires","promote-moderator-modal.delete-posts":"Supprimer et épingler des posts","text-editor.tooltip-bold":"Gras","post-page-sidebar-stats.answer-count":"{{count, number}} réponse","category-actions.manage-category-members-roles-empty":"Statuts","post-page-sidebar-stats.view-count_plural":"{{count, number}} vues","delete-comment-modal.are-you-sure-answer":"Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette réponse ?","edit-forum-form.description-placeholder":"Utilisez cet espace pour décrire votre forum","post-auto-suggestions.comment-count":"{{count, number}} commentaire","notifications-page.notifications-moved-member-message":"Get in touch with the site owner for more info.","search-menu.members":"Membres","rich-content-editor.video-upload-limited":"Video upload limit reached.","messages.site-storage-full":"Site storage is full","post-actions.unpin-post":"Détacher le post","paid-plan.validity.recurring-until-canceled-weeks":"Chaque semaine jusqu'à annulation","post-auto-suggestions.turn-off-suggestions":"Masquer les questions similaires","text-editor-video-embed-form.invalid-url":"URL invalide. Veuillez réessayer.","members-page.sign-up-content":"Inscrivez-vous en tant que membre du forum pour consulter d'autres profils, suivre des discussions et plus.","unfollow-category-modal.title":"Ne plus suivre","manage-categories-actions.move-to-child":"Sous-catégorie","profile-list-item.follower-count":"{{count, number}} abonné","comment-actions.report-reply":"Report Reply","edit-category-form.read-permissions-members.subtitle":"Les visiteurs doivent se connecter pour voir les posts.","post-page-sidebar-stats.reply-count":"{{count, number}} réponse","edit-forum-form.header-title-tooltip":"Donnez à la page principale de votre forum un titre explicite sur le thème de votre communauté.","paid-plan.validity.valid-one-weeks":"Valable pendant 1 semaine","notifications-menu.notifications":"Notifications","edit-category-form.write-permissions-all":"Membres avec accès","messages.activate-subscriptions":"Pour activer les adhésions, {{link}}.","comment-bar.send":"Envoyer","text-editor.tooltip-original-size":"Taille d'origine","demote-moderator-modal.move-posts":"Déplacer des posts vers d'autres catégories","edit-category-form.header-title-tooltip":"Ajoutez le titre qui apparaît en haut de la page de catégorie.","post-form-update.uploading":"Just a sec. Hit Update once your upload’s done.","subcategory-list-item.posts":"Posts","edit-category-form.title-tooltip":"Le nom de la catégorie apparaît sur la page d'accueil de votre forum et dans le menu de navigation.","notifications-settings.comments-description":"M'envoyer une notifications lorsque les membres commentent mes posts","paid-plan.validity.recurring-one-weeks":"Every week for one week","followers-page.empty-state-content":"Soyez la première personne à suivre ce membre.","follow-button.follow":"Suivre","profile-stats.posts-count":"{{count, number}}","post-actions.enable-commenting":"Ouvrir le post","manage-category-members-modal.filter-by":"Filtrer par :","messages.answering-disabled":"<strong>Question fermée<\/strong>. Les membres ne pourront plus laisser leurs réponses.","notifications-settings.push-notifications":"Notifications push","comment-actions.delete-comment":"Supprimer commentaire","notifications-settings.general-description":"Me notifier des mises à jour du forum","search-menu.posts":"Posts","text-editor.tooltip-full-width":"Pleine largeur","demo-confirmation.cancel-button":"Fermer","a11y-lives-messages.search-results_plural":"{{count, number}} résultats","public-profile-actions.promote-moderator":"Configurer en tant que Modérateur","edit-forum-form.button-cancel":"Annuler","messages.answering-enabled":"<strong>Question ouverte.<\/strong> Les membres peuvent laisser leurs réponses.","private-profile-actions.logout":"Déconnexion","pagination.page-selected":"Page {{page, number}}. You are here","a11y-lives-messages.post-like-success":"Vous aimez ce post","post-list-item.total-answers":"{{count, number}} réponse","edit-category-form.visibility-permissions-membersOnly":"Membres avec accès à la catégorie\n","private-category-restriction.title":"Cette catégorie est privée","post-stats.view-count_plural":"{{count, number}} vues","post-page-sidebar-stats.comment-count":"{{count, number}} commentaire","manage-category-members-list-item.members-count":"{{count, number}} membre","profile-menu.notifications":"Notifications","provision-page.open-editor":"Open the Editor to add the forum to your site.","messages.answer-updated":"Réponse <strong>mise à jour<\/strong>.","post-form.cancel":"Annuler","messages.demo-mode-preview":"Pour activer votre forum, {{activate}}","post-page.commenting-off":"Fermée","role.wixCommunityChamp":"Community Champ","messages.category-unsubscribed":"Vous ne <strong>suivez plus<\/strong> cette catégorie !","create-first-plan-modal.text-line-1":"Après avoir configuré votre formule, revenez ici pour mettre à jour votre catégorie.","messages.reply-deleted":"Réponse <strong>supprimée<\/strong>.","no-search-results.no-type-found-content.posts":"Aucun résultat trouvé pour le mot {{query}}","no-comments.content":"Revenez bientôt.","manage-category-members-badges-empty-state.to-create-badges-go-to":"Lorsque vous aurez créé un badge, vous pourrez donner accès à cette catégorie aux membres ayant ce badge.","edit-category-form.post-types-label":"Quels types de post les membres peuvent-ils créer ?","login-button.sign-up":"S'inscrire","post-form.submitting":"Submitting","edit-forum-form.header-title-placeholder":"Ajouter un titre","block-member-modal.confirm":"Bloquer","post-page.answering-disabled":"Answering is off for this post.","comment-actions.report-comment":"Signaler commentaire","post.load-comments":"Voir plus de commentaires","post-page.back-to-forum":"Retour au forum","messages.user-unsubscribed":"Vous ne <strong>suivez plus<\/strong> ce membre !","create-post-button.create-new-question-info":"Obtenez des réponses directes de la communauté.","messages.post-unsubscribed":"Vous ne <strong>suivez plus<\/strong> ce post !","post-actions.disable-answering":"Fermer la question","profile.joined":"A rejoint le : {{date, timeRelative}}","categories-link.all-posts":"Toutes les catégories","recent-posts-widget.empty-state.unauthenticated.title":"Join the Discussion","demote-moderator-modal.are-you-sure":"Êtes-vous sûr de vouloir enlever le titre de modérateur à ce membre ?","reply-to-answer-actions.edit.reply":"Modifier le commentaire","post-actions.enable-answering":"Ouvrir la question","edit-category-form.header-title-label":"Titre de page","manage-category-members-list-item.edit":"Edit","edit-category-form.description-tooltip":"Ajoutez un bref descriptif du type de posts qui apparaissent dans cette catégorie. Ex. Partagez vos plus belles destinations en Europe.","notification-list-item.name":"{{name}}","category-list-item.private":"Privée","edit-subcategory-form.write-permissions-label":"Qui peut poster dans cette sous-catégorie ?","text-editor-link-form.placeholder":"par exemple: www.unsite.com","comment.like-count":"{{count, number}}","paid-plan.validity.recurring-until-canceled":"Chaque mois jusqu'à annulation","followers-menu.followers":"Abonnés","notification-list-item.comment-reported":"{{name}} a signalé un commentaire dans {{title}} pour {{message}}","move-post-confirmation-modal.membersOnly.title":"Déplacer vers une catégorie réservée aux membres uniquement ?","member-list-item-desktop.posts-stats":"Post","share-comment-modal.share-reply":"Partager la réponse","quick-user-info.top-comments":"Meilleures réponses","restriction.content":"Cette catégorie est réservée aux membres uniquement. Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre la discussion.","manage-category-members-plans-list-item.connect":"Connecter","discard-post-modal.discard-question":"Discard Question","manage-category-members-roles-empty-state.cta":"+ Créer un statut","post-sorting.newest":"Le plus récent","move-post-confirmation-modal.private.title":"Déplacer vers une catégorie privée ?","post-list-classic.table-header-avatar":"Avatar","manage-category-members-modal.show":"Afficher :","comment-form.answer":"Répondre","following-page.members-page-link":"Voir membres","no-search-results.try-again":"Aucun résultat pour votre recherche. Veuillez réessayer.","badge.moderator":"Modérateur","a11y-lives-messages.category-ranks-update-success":"Categories order and ranks updates successfully","create-post-button.create-new-post-title":"Commencer une discussion","restriction-private-member.button":"Continuer","edit-category-form.read-permissions-specific-members.subtitle":"Choisissez des membres individuels, des statuts, des badges ou des abonnements.","category-actions.manage-category-members-badges":"Badge ({{count, number}})","post-auto-suggestions.answers-count":"{{count, number}} réponse","paid-plans-vertical-status-content.title":"Merci de votre adhésion !","text-editor.tooltip-image-upload":"Importer","not-logged-in-with-plans-empty-state.login":"Se connecter","post-actions.move-to-cateogory":"Déplacer le post","post-page-sidebar-category-list.see-all-categories":"Voir toutes les catégories","broken-state.btn-text":"Refresh Page","create-first-plan-modal.option-4":"Personnalisez votre page de tarifs pour l'adapter à votre site","paid-plans-vertical-status-content.back-to-category":"Consulter les posts","following-page.empty-state-title":"Rien à signaler","post-form.require-title":"Ajoutez un titre puis publiez.","post-list-item.total-comments":"{{count, number}} commentaire","typing-list-loader.typing":"Rédige quelque chose...","notification-list-item.comment-liked":"{{name}} aime votre commentaire dans {{message}}","post-page.answering-blocked":"You are unable to answer","member-sort-field.newest-first":"Trier : Plus récent au plus ancien","post-actions.pin-post":"Épingler le post","no-search-results.posts":"Posts","post-stats.reply-count_plural":"{{count, number}} commentaires","text-editor.enter-content-editor-without-codeblock":"Text editor shortcuts: bold Control+B, italic Control+I, link Control+K, title Control+Shift+1, subtitle Control+Shift+2, align left Control+L, align right Control+R, center Control+E, justify Control+J, numbering Control+Shift+M, bullets Control+Shift+L, blockquote Control+Shift+9","breadcrumbs.breadcrumbs":"Breadcrumbs","category-actions.subscribe-category":"Suivre catégorie","paid-plan.validity.recurring-until-canceled-months":"Chaque mois jusqu'à annulation","post-page.not-found-title":"Aucun résultat pour votre recherche","pagination.next-page":"Next page","post-list-item.view-count_plural":"{{count, number}} vues","category-actions.unfollow":"Abonné","recent-posts-widget.empty-state.unauthenticated.content":"The category is members only, sign up to join in","unfollow-category-modal.cancel":"Annuler","delete-confirmation.cancel":"Annuler","post-filter.label":"Filtre :","text-editor.tooltip-align-text-center":"Centrer","breadcrumbs.create-post":"Créer post","comment-actions.share-answer":"Partager la réponse","post-list-compact.likes":"Likes","messages.post-fields-required":"Afin de publier, veuillez ajouter un <strong>titre<\/strong> et <strong>quelques mots<\/strong>.","edit-forum-form.upload-cover":"Importer image","no-member-results.no-members-found":"Aucun résultat pour le nom {{name}}.","text-editor.tooltip-blockquote":"Citation","captcha.input-placeholder":"Saisissez le texte ici","messages.profile-image-uploading":"Veuillez patienter. <strong>Téléchargement de l'image de profil<\/strong> en cours.","new-content.new-post-single":" Ne manquez pas le dernier post ","category-actions.manage-category-members-total-paying-members":"({{count, number}} membre payant)","category-actions.delete-category":"Supprimer la catégorie","create-post-button.create-new-post":"Créer nouveau post","manage-category-members-no-plans-modal.title":"No Subscriptions Yet","footer-posts.create-new-post":"Publiez le premier post de cette catégorie.","not-logged-in-with-plans-empty-state.see-plans":"Voir les formules","post-list-item.recent-activity-nav-a11y":"Navigate to most recent activity","manage-categories.characters-left_plural":"{{count, number}} characters left","recent-posts-widget.recent-posts":"Posts récents","disconnect-plan-modal.confirm":"Déconnecter","member-list-item.posts-stats":"{{count, number}} post","messages.profile-cover-uploading":"Veuillez patienter. <strong>Téléchargement de la couverture<\/strong> en cours.","notifications-settings.likes":"J'aime","manage-category-members-modal.manage-badges-link":"+ Créer un nouveau badge","notifications-menu.members":"Membres","messages.post-title-required":"Ajoutez un <strong>titre<\/strong> afin de pouvoir publier.","messages.profile-update-failed":"Échec mise à jour du profil ","text-editor.tooltip-align-left":"Aligner à gauche","category-actions.manage-category-members-badges-empty":"Badges","messages.post-link-copied":"Lien du post copié","no-search-results.no-type-found-title":"Aucun {{type}} trouvé","post-list-item.like-count":"{{count, number}}","pagination.pagination":"Pagination","manage-category-members-plans-list-item.disconnect":"Déconnecter","forum.desktop.feed.comment.deleted":"Supprimé","notifications-settings.subscriptions-description":"Me notifier lorsque les membres et discussions auxquels je suis abonné, postent des nouveautés.","messages.answer-limit-reached":"You’ve reached your answer limit for today.","manage-category-members-list.type-member":"Membres","edit-forum-form.title-placeholder":"Donnez un nom à votre forum","category-form.use-this-space":"Use this space to give people a little more info about your category...","delete-comment-modal.are-you-sure-reply":"Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette réponse ?","post-list-item.pinned-post":"Pinned post","create-post-button.create-new-post-info":"Discutez avec d'autres membres.","member-sort-field.role":"Trier : Rôle du membre","manage-category-members-modal.filter-badges":"Badges","quick-user-info.likes":"J'aime","recent-posts-widget.empty-state.no-posts.button":"Créer un nouveau post","manage-category-members-modal.filter-paid-plans":"Paid plans","private-profile-actions.profile-page":"Mon profil","edit-subcategory-form.visibility-permissions-tooltip":"Définissez la visibilité de cette sous-catégorie. Par exemple, vous pouvez rendre une catégorie pour les membres payants visible à tous, mais une sous-catégorie de modérateur secret non visible.","choose-category-modal.title":"Choisir catégorie","create-category-card.have-something-to-say":"Have something to say?","discard-comment-modal.are-you-sure-reply":"Êtes-vous sûr de vouloir annuler cette réponse ?","report-comment-modal.help-us-understand-answer":"Help us understand what is wrong with this answer","post-form.publish":"Publier","post-filter.label-mobile":"Filter","comment-form.submitting":"Submitting","messages.answer-deleted":"Réponse <strong>supprimée<\/strong>.","move-post-confirmation-modal.public.title":"Déplacer vers une catégorie publique ?","public-profile-actions.unblock-member":"débloquer membre","login-to-comment.desktop.login.title":"Connectez-vous pour commenter","following-page.empty-state-content":"Ce membre ne suit personne pour le moment.","manage-category-members-modal.cancel":"Annuler","manage-category-members-badges-empty-state.you-dont-have-any-badges":"Aucun badge","messages.reply-updated":"Réponse <strong>mise à jour<\/strong>.","post-main-actions.share":"Partager","messages.user-subscribed":"Vous suivez <strong>maintenant<\/strong> ce membre !","private-category-restriction-all.content":"Veuillez contacter un admin ou un modérateur.","post-list-classic.comments":"Comments","login-to-comment.login":"Connexion","member-list-item.date":"{{date, fullDate}}","text-editor.tooltip-code-block":"Bloc de code","block-member-modal.are-you-sure":"Êtes-vous sûr de vouloir bloquer cet utilisateur ?","notifications-settings.subscriptions":"Abonnements","paid-plans-vertical-status-content.back-to-forum":"Back to Forum","category-list-item.total-posts":"{{count, number}} post","comment-actions.share-comment":"Partager commentaire","breadcrumbs.edit-category":"Edit Category","edit-category-form.description-label":"Description","manage-category-members-plans-list-item.connected":"Connectée","private-profile-actions.my-drafts":"Mes brouillons","not-logged-in-with-plans-empty-state.title":"Abonnez-vous à {{forumTitle}}","category-actions.manage-category-members-sm-empty":"Membres","manage-categories-list.specific-members-only-tooltip":"Privée","private-category-restriction-anonymous-view-plans-all.cta":"View Plans","post-list-classic.likes":"Likes","report-abuse-form.spam":"Spam","unfollow-category-modal.unfollow":"Se désabonner","text-editor.enter-content-editor-mac":"Text editor shortcuts: bold Command+B, italic Command+I, link Command+K, title Command+Shift+1, subtitle Command+Shift+2, align left Command+L, align right Command+R, center Command+E, justify Command+J, numbering Command+Shift+M, bullets Command+Shift+L, code block Command+Shift+8, blockquote Command+Shift+9","notifications-page.no-notifications-content":"Rédigez un nouveau post pour engager la conversation !","breadcrumbs.account-suspended":"Compte suspendu","post-page-sidebar-stats.reply-count_plural":"{{count, number}} commentaires","restriction.title":"Inscrivez-vous pour voir cette catégorie","messages.post-moved":"Le post <strong>a bien été<\/strong> déplacé.","messages.comment-updated":"Commentaire <strong>mis à jour<\/strong>.","notifications-settings.description":"Manage your likes, comments & the people you’re following.","comment-edit-page-header.update":"Mettre à jour","rich-content-editor.site-storage-limited":"Le fichier n'a pas été importé. Contactez le propriétaire du site pour obtenir de l'aide.","publish-button.continue":"Continue","member-sort-field.posts-count":"Trier : Nbre de posts","recent-posts-widget.empty-state.no-posts.cant-create.content":"Currently there are no posts in this category","mobile-search-page.load-more":"Show more results","captcha.main-text":"Nous vérifions que vous êtes humain. Tapez le texte ci-dessous, avec les majuscules et minuscules.","manage-category-members-list.type-paid-plan":"Paid plans","messages.user-unblocked":"Le membre a bien été <strong>débloqué<\/strong>","no-member-results.nothings-coming-up":"Aucun résultat","post-list-item.view-count":"{{count, number}} vue(s)","profile-stats.follower-count-label_plural":"abonnés","unblock-member-modal.unblock-user":"Débloquer utilisateur","notifications-settings.comments":"Commentaires","manage-category-members-list-item.has-access-plan":"With role {{plan}}","profile-list-item.follower-count_plural":"{{count, number}} abonnés","paid-plan.validity.valid-until-canceled":"Valable jusqu'à annulation","move-post-confirmation-modal.public.description":"Tout le monde pourra lire ce post.","manage-category-members-roles-search-empty-state.no-results-found":"Aucun statut trouvé","role.moderator":"Modérateur","breadcrumbs.members":"Membres","messages.profile-updated":"Votre profil a été mis à jour.","category-actions.manage-category-members-plans":"Abonnement ({{count, number}})","typing-list.is-typing":"{{member}} écrit...","paid-plan.validity.recurring-until-canceled-years":"Chaque année jusqu'à annulation","post-page-sidebar-new-posts.title":"Posts récents","widget-sign-up-button":"Connexion\/Inscription","manage-category-members-modal.member-management":"Gérer les membres du site","manage-category-members-modal.show-all":"Tout","text-editor.tooltip-link":"Lien","create-first-plan-modal.cancel":"Annuler","category-list-item.total-views_plural":"{{count, number}} vues","share-link.copy":"Copiez le lien","who-liked.header-title":"{{likes, number}} likes","demo-modal.message-preview":"Activez le forum pour le personnaliser.","profile-forum-posts.forum-posts":"Posts du forum","role.wixExpert":"Wix Expert","messages.user-demoted-moderator":"Ce membre n'est plus un modérateur de votre forum","profile-list-item.posts-count":"{{count, number}} post","post-page.answering-off":"Fermée","delete-comment-modal.delete-answer":"Supprimer la réponse","messages.content-failure":"Failed to publish, please try again.","new-content.new-post":"Nouveau post","category-form.registered-users-only":"This category is for registered users only","manage-categories-list.paid-plans-tooltip":"Adhésions","app.loading":"Loading...","promote-moderator-modal.have-access-to-categories":"Les modérateurs ont accès à toutes les catégories de votre forum.","post-list-classic.recent-activity":"Activité récente","messages.category-deleted":"Catégorie <strong>supprimée<\/strong>.","login-to-comment.desktop.signup.description":"Vous n'êtes pas encore membre ? Rejoignez notre communauté pour poster et commenter.","paid-plan.validity.recurring-some-weeks":"Chaque semaine pendant {{amount, number}} semaines","messages.comment-invalid":"Vous ne pouvez pas publier ce commentaire Pour en savoir plus, veuillez contacter le propriétaire du site.","post-list-compact.views":"Views","post-form.give-this-post-a-title":"Donnez un titre à ce post","category-select.all-posts":"Toutes les catégories","members-placeholder.content":"Pour voir tous vos membres, publiez votre site et connectez-vous à votre site live en utilisant votre compte Wix.","follow-member-modal.unfollow-user":"Unfollow {{name}}?","edit-category-form.title-edit":"Modifier la catégorie","login-to-comment.desktop.signup.title":"Inscrivez-vous","post-list-item.total-answers_plural":"{{count, number}} réponses","like-button.total-likes":"like","messages.reply-limit-reached":"You’ve reached your reply limit for today.","post-form.next":"Suivant","paid-plan.validity.valid-some-months":"Valable pendant {{amount, number}} mois","pagination.page":"Page {{page, number}}","like-button.is-unliked":"Is unliked","post-stats.view-count":"{{count, number}} vue","post-stats.comment-count":"{{count, number}} commentaire","manage-category-members-plans-empty-state.to-create-plans-go-to":"Donner accès à cette catégorie aux membres payant. \n\nCliquer sur « Créer une formule de paiement » ouvrira un nouvel onglet. Lorsque vous avez fini, revenez ici pour ajouter la formule.","comment.solved.best":"Meilleure réponse","comment-actions.report-answer":"Report Answer","demote-moderator-modal.delete-posts":"Supprimer et épingler des posts","members-page.sign-up-title":"Devenez membre","login-to-comment.desktop.signup.button":"S'inscrire","edit-category-form.read-permissions-all":"Tout le monde","discard-category-changes-modal.discard":"Ignorer modifications","messages.post-deleted":"Post <strong>supprimé<\/strong>.","profile-stats.follower-count":"{{count, number}}","a11y-lives-messages.post-create-success":"Post créé avec succès","private-profile-actions.create-post":"Create a Post","promote-moderator-modal.disable-commenting":"Désactiver les commentaires","public-profile-actions.report-member":"Signaler membre","breadcrumbs.create-question":"Poser une question","messages.user-promoted-moderator":"Ce membre est maintenant un modérateur de votre forum","manage-category-members-list-item.has-access":"Already has access","manage-category-members-modal.filter-members":"Membres","text-editor.tooltip-fit-to-page":"Ajustement optimal","disconnect-plan-modal.disconnect-plan":"Déconnecter la formule « {{planName}} » ?","a11y-lives-messages.comment-like-success":"Vous aimez ce commentaire","notifications-settings.notifications":"Notifications","manage-category-members-list.type-role":"Role","no-search-results.no-results-found-title":"Aucun résultat","demote-moderator-modal.confirm":"Confirmer","post-stats.comment-count_plural":"{{count, number}} commentaires","breadcrumbs.profile":"Mon profil","comment.edited":"Modifié : {{timeAgo}}","edit-forum-form.write-permissions-tooltip":"Autorisez tous les membres de votre forum à ajouter des posts à cette catégorie ou restreignez-le uniquement aux admins et aux modérateurs.","text-editor.placeholder":"Rédigez votre post ici. Pour renforcer votre post, ajoutez des photos, des vidéos, etc...","manage-category-members-list-item.members-count_plural":"{{count, number}} membres","edit-category-form.read-permissions-tooltip":"Définissez les autorisations pour cette catégorie. Les visiteurs doivent-ils devenir membres pour la voir ou est-elle ouverte à tous ?","comment.solved":"Élu Meilleur commentaire","reply-button.reply-to":"Répondre à {{userName}}","post-actions.follow":"Suivre le post","create-first-plan-modal.option-3":"Acceptez des paiements récurrents ou uniques","manage-category-members-list-item.has-access-role":"With role {{role}}","share-button.link":"Partager","edit-forum-form.title-label":"Nom du forum","no-search-results.no-type-found-content.members":"Aucun résultat pour le nom {{query}}.","post-stats.reply-count":"{{count, number}} réponse","manage-category-members-modal.manage-roles-link":"+ Créer un nouveau statut","category-actions.manage-category-members-badges_plural":"Badges ({{count, number}})","share-button.via-google-plus":"Share via Google Plus","category-actions.manage-category-members-sm_plural":"Membres ({{count, number}})","text-editor-video-embed-form.add-video":"Ajoutez une vidéo YouTube ou Vimeo","who-liked.aria-label":"List of people who liked this","public-profile-actions.demote-moderator":"Supprimer comme modérateur","create-post-card.create-new-question":"Poser une question","manage-category-members-plans-modal.create-plan":"+ Nouvelle formule","notifications-page.back-to-forum":"Retour au forum","move-post-confirmation-modal.membersOnly.description":"Seuls les membres connectés pourront lire ce post.","share-comment-modal.share-answer":"Partager la réponse","notifications-page.notifications-moved-title-member":"Cette page est indisponible pour le moment","paid-plan.free-trial-days_plural":"{{freeTrialDays, number}} days Free Trial","manage-category-members-search-empty-state.try-another-search":"Veuillez réessayer.","category-actions.manage-category-members-roles_plural":"Statuts ({{count, number}})","edit-category-form.visibility-permissions-tooltip":"Définissez la visibilité de cette catégorie. Par exemple, vous pouvez rendre une catégorie pour les membres payants visible à tous, mais une catégorie de modérateur secret non visible.","publish-button.publish":"Publier","profile-list-item.posts-count_plural":"{{count, number}} posts","notifications-page.no-notifications-title":"Aucune notification pour le moment","post-sorting.views":"Le plus de vues","provision-page.go-to-editor":"Go to Editor","block-member-modal.block-user":"Bloquer membre","category-actions.manage-category-members-total-members_plural":"({{count, number}} membres)","search-page.no-results-content":"Parcourez le forum pour trouver des posts, commentaires et utilisateurs.","edit-category-form.visibility-permissions-all":"Tout le monde","manage-category-members-modal.title":"Manage Category Access","recent-posts-widget.empty-state.no-posts.cant-create.title":"Wait for Conversation","messages.post-invalid":"Vous ne pouvez pas publier ce commentaire Pour en savoir plus, veuillez contacter le propriétaire du site.","private-category-restriction-anonymous-view-plans-all.title":"View Pricing Plans","members-placeholder.title":"Ceci est votre page de membre","messages.profile-name-required":"Ajoutez votre <strong>nom<\/strong> puis continuez.","a11y-lives-messages.comment-publish-success":"Commentaire publié","share-form.share-link":"Partager lien","badge.admin":"Administrateur","post-actions.edit-post":"Modifier post","comment-actions.question.share-reply":"Partager le commentaire","like-button.is-liked":"Is liked","text-editor.tooltip-delete":"Supprimer","post-filter.discussions":"Discussions uniquement","edit-forum-form.button-update":"Mettre à jour","post-page.edited":"Modifié : ","manage-category-members-modal.search":"Rechercher","comment-actions.edit-comment":"Modifier commentaire","disconnect-plan-modal.text-line-1":"Les membres abonnés à la formule « {{planName}} » ne pourront plus accéder à cette catégorie.","member-list-item.posts-stats_plural":"{{count, number}} posts","post-auto-suggestions.comment-count_plural":"{{count, number}} commentaires","breadcrumbs.search":"Rechercher","messages.post-solved-comment-added":"Marqué comme<strong>Meilleur commentaire<\/strong>.","search-input.placeholder":"Rechercher","no-posts.title":"Je n'ai pas encore de posts sur mon forum.","discard-comment-modal.discard-post":"Supprimer le commentaire","member-sort-field.follower-count":"Trier : Nombre d'abonnés","categories-menu.all-categories":"Toutes les catégories","create-category-card.get-conversation-going":"Get the conversation going with a brand new category","text-editor-link-form.title":"Ajoutez un lien","role.wixTribeLeader":"Tribe Leader","notification-list-item.comment":"{{name}} a commenté {{message}}","post-stats.answer-count":"{{count, number}} réponse","public-profile-actions.block-member":"Bloquer membre","post-form.update":"Mettre à jour","discard-comment-modal.cancel":"Annuler","post-page.commenting-blocked":"Vous ne pouvez pas commenter","category-actions.manage-category-members-plans-empty":"Abonnements","login-screen.login-description":"Cette catégorie est réservée aux membres uniquement. Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre la discussion.","post-edit-page-header.update":"Mettre à jour","text-editor.tooltip-header":"Titre","move-category-confirmation.confirm":"Move","report-abuse-form.offensive-media":"Média offensant","create-first-plan-modal.make-money":"Gagnez de l'argent grâce à votre forum","video-embed.load-video":"Charger la vidéo","date":"{{time, date}}","messages.demo-mode-site":"Ce forum n'est pas encore configuré. Revenez bientôt.","category-actions.manage-category-members-total-members":"({{count, number}} membre)","account-suspended.contact-owner":"Pour plus d'infos, veuillez contacter le propriétaire du site","manage-categories.update-button":"Terminer","comment-actions.edit-reply":"Modifier la réponse","share-comment-modal.share-comment":"Partager commentaire","paid-plan.validity.valid-some-days":"Valid for {{amount, number}} days","demote-moderator-modal.remove-moderator-permissions":"Supprimer les permissions du modérateur","messages.post-unpinned":"Votre post n'est plus <strong>épinglé<\/strong>.","breadcrumbs-actions.manage-categories":"Gérer catégories","edit-category-form.title-create":"Créer catégorie","private-category-restriction.content":"Veuillez contacter un admin ou un modérateur.","choose-category-modal.subtitle":"Pour créer un nouveau post, choisissez d'abord une catégorie.","post-list-footer.recent-activity":"Activité récente","comment-actions.unmark-as-solved":"Ne plus marquer comme Meilleure réponse","login-to-comment.desktop.login.description":"Participez à la conversation.","post-page-sidebar-stats.answer-count_plural":"{{count, number}} réponses","member-list-item-desktop.my-profile":"Mon profil","comment-actions.share-reply":"Partager la réponse","category-actions.follow":"S'abonner","followers-page.empty-state-content-current-user":"Créer des posts, rédiger des commentaires et suivre d'autres personnes sont des moyens efficaces pour attirer davantage de visiteurs.","role.admin":"Admin","discard-post-modal.discard-post":"Annuler le post","edit-category-form.write-permissions-label":"Qui peut poster dans cette catégorie ?","messages.post-updated":"Post <strong>mis à jour<\/strong>.","share-button.via-link":"Share via link","fullDate":"{{time, fullDate}}","breadcrumbs.edit-post":"Modifier post","unblock-member-modal.confirm":"Débloquer","paid-plan.validity.valid-one-years":"Valable pendant 1 an","more-button.more-actions":"More actions","category-actions.follow-notification-tooltip-following":"Vous suivez la catégorie et vous recevrez des notifications de nouveaux posts.","notification-list-item.unknown":"Type de notification inconnu","messages.profile-unknown-error":"Erreur inconnue. Veuillez contacter l'assistance.","comment-actions.edit-answer":"Modifier la réponse","messages.commenting-disabled":"<strong>Vous avez fermé ce post.<\/strong> Les membres ne pourront pas répondre ou commenter.","messages.site-storage-limited":"Le fichier n'a pas été importé. Contactez le propriétaire du site pour obtenir de l'aide.","role.wixArenaMember":"Wix Arena Member","discard-post-modal.are-you-sure-question":"Are you sure you want to discard this question?","role.wixConMiami":"WixCon Miami 2018","category-create-button.create":"Create","paid-plan.validity.recurring-one-months":"Every month for one month","private-category-restriction-anonymous-login-all.title":"Vous avez déjà un compte ?","edit-forum-form.header-title-label":"Titre du forum","messages.comment-limit-reached":"You’ve reached your comment limit for today.","category-actions.manage-category-members-add-btn":"Ajouter","private-category-restriction.cta":"Page principale","following-page.empty-state-content-current-user":"Découvrez tous les membres de ce forum, et suivez qui vous le souhaitez en un clic.","filter-and-sort-modal.apply":"Apply","manage-category-members-plans-empty-state.cta":"Créer une formule","post-form.title":"Title","post-page-sidebar-new-posts.related-posts":"Posts similaires","private-category-restriction-anonymous-register-all.title":"Inscrivez-vous","move-to-category.move-to-category":"Choisir une catégorie","post-page-sidebar-stats.question.reply-count_plural":"{{count}} commentaires","create-post-button.create-new-question":"Poser une question","manage-category-members-plans-search-empty-state.no-results-found":"No Paid Plans Found","post-sorting.bestMatch":"Best Match","notifications-settings.general":"Général","post-auto-suggestions.looking-for-content":"Recherche de questions similaires...","report-member-modal.report-member":"Signaler membre","edit-category-form.write-permissions-specific-members":"Membres avec accès à la catégorie","promote-moderator-modal.cancel":"Annuler","discard-category-changes-modal.cancel":"Continuer à modifier","text-editor.tooltip-align-text-left":"Aligner à gauche","messages.post-content-required":"Add a <strong>post<\/strong> to go ahead and publish.","header-back-button.back":"Retour","member-list-item-desktop.followers-stats":"Abonné","demo-modal.message-site":"Ce forum n'est pas encore configuré. Revenez bientôt.","followers-menu.following":"Abonné","edit-forum-form.delete-cover":"Supprimer","post-main-actions.like-count":"{{count, number}}","messages.post-limit-reached":"Vous avez atteint le nombre maximum de posts pour aujourd'hui.","paid-plan.validity.valid-some-weeks":"Valable pendant {{amount, number}} semaines","header-buttons.sign-up":"S'inscrire","reply-to-answer-comment-actions.delete-reply":"Supprimer le commentaire","category-form.this-category-is-open":"This category is open to everyone","move-post-modal.move-this-post":"Déplacer ce poste vers :","no-search-results.members":"Membres","messages.post-solved-comment-removed":"N'est plus marquée comme <strong>Meilleure réponse<\/strong>.","profile-menu-item.posts-count":"{{count, number}}","category-form.name-your-category":"Name your new category...","private-category-restriction-anonymous-login-all.content":"Connectez-vous pour accéder au forum.","paid-plan.free-trial-days":"{{freeTrialDays, number}} day Free Trial","profile-page.edit-profile":"Modifier profil","post-auto-suggestions.no-comments":"No comments","edit-forum-form.title-edit":"Modifier page principale","default-category-description":"Quel est le thème de cette catégorie ? Donnez à vos visiteurs des détails sur la discussion.","promote-moderator-modal.set-as-moderator":"Configurer en tant que Modérateur","broken-state.main-message":"Refresh the page to try again.","role.wixCodeExpert":"Wix Code Expert","post-actions.share-post":"Partager post","move-category-confirmation.cancel":"Annuler","delete-category-modal.will-delete-posts-and-comments":"Tous les posts et commentaires seront également supprimés, sauf si vous les déplacez avant.","profile-stats.follower-count-label":"abonné","filter-and-sort-modal.filter":"Filter","recent-posts-widget.empty-state.no-posts.content":"Publiez le premier post de cette catégorie.","post-list-item.total-replies_plural":"{{count, number}} commentaires","comment-actions.delete-answer":"Supprimer la réponse","text-editor-video-embed-button.tooltip":"Ajouter une vidéo","messages.mark-all-as-read":"Tous les posts ont été marqués comme lus.","manage-category-members-list-item.has-access-badge":"With badge {{badge}}","messages.frameless-demo-mode-preview":"Open settings to start configuring your Forum","edit-category-form.read-permissions-specific-members":"Membres sélectionnés","post-list-classic.table-header-more-button":"Item option menu","notification-list-item.title":"{{title}}","filter-and-sort-modal.sort":"Sort","promote-moderator-modal.move-posts":"Déplacer des posts vers d'autres catégories","input-text.characters-left":"{{count}} caractères restants.","breadcrumbs-actions.edit-forum":"Modifier page principale","pagination.last-page":"Last page","text-editor.tooltip-small-center":"Petit","recent-activity.mark-all-as-read":"Tout marquer comme lu","post-actions.disable-commenting":"Fermer le post","no-member-results.try-again":"Veuillez réessayer.","header.sign-up-button":"Connexion\/Inscription","recent-posts-widget.empty-state.no-posts.title":"Démarrez une discussion","manage-categories-list.members-only-tooltip":"Privée","post-page-sidebar-category-list.title":"Catégories","notification-list-item.message":"\"{{message}}\"","delete-post-modal.will-detele-comments":"En supprimant ce post, vous supprimerez également ses commentaires.","member-sort-field.oldest-first":"Trier : Plus ancien au plus récent","comment.comment":"Commenter","no-user-posts.check-back-soon":"Une fois que ce membre ajoutera des posts, vous pourrez les suivre et les partager ici. Revenez bientôt !","post-title.discussion-post-type":"Discussion","breadcrumbs.followers":"Abonnés","edit-category-form.general-section":"Informations de la catégorie","typing-list.is-typing_plural":"{{count}} membres sont en train d'écrire...","category-list-item.view-category":"Voir catégorie","video-embed.disabled-tooltip":"Pour lire cette vidéo, veuillez accédez à ce post depuis votre site en ligne.","notification-list-item.post-reported":"{{name}} a signalé {{title}} pour {{message}}","delete-post-modal.delete-post":"Supprimer le post","rich-content-editor.upload-size-limit":"Le fichier est trop volumineux. La taille maximale autorisée est de {{amount,number}} Mb.","edit-category-form.visibility-permissions-label":"Qui peut voir cette catégorie dans la liste de catégories ?","text-editor.comment-placeholder":"Rédigez un commentaire...","post-page.commenting-disabled":"Fermée","discard-category-changes-modal.title":"Vous avez terminé ?","login-to-comment.desktop.login.button":"Se connecter","forum_web_forum_new_category_description":"Quel est le thème de cette catégorie ? Informez vos visiteurs du sujet de la discussion.","promote-moderator-modal.confirm":"Confirmer","not-found.back":"Retour","create-post-button.create-new-question-title":"Poser une question","provision-page.get-forum":"Get Your Forum","messages.post-top-comment-added":"Marqué avec succès en tant que <strong>Commentaire plus pertinent<\/strong>","manage-category-members-no-plans-modal.content":"Give paying members access to this category. You can create subscription plans on desktop.","report-post-modal.help-us-understand":"Aidez-nous à comprendre le problème avec ce post.","comment.solved.label":"Navigate to solved comment","edit-category-form.delete-cover":"Supprimer image","post-auto-suggestions.answers-count_plural":"{{count, number}} réponses","restriction-private-member.content":"Devenir un membre de la communauté pour participer à cette discussion.","edit-subcategory-form.visibility-permissions-label":"Qui peut voir cette sous-catégorie dans la liste de catégories ?","manage-category-members-modal.show-added":"Added","post-list-classic.views":"Vues","edit-subcategory-form.title-edit":"Edit Subcategory","demo-modal.confirm":"OK","private-category-restriction-for-paying-members.title":"Abonnez-vous à {{forumTitle}}","edit-category-form.button-update":"Mettre à jour","messages.category-subscribed":"Vous suivez <strong>à présent <\/strong> cette catégorie !","comment-form.publish":"Publier","messages.activate-subscriptions-link":"ajoutez l'appli Formules de paiement","more-button.more-actions-for":"Plus d'actions pour {{target}}","categories-settings-form.img-is-uploading":"Cliquez sur \"Mettre à jour\" lorsque le téléchargement de l'image sera terminée","report-comment-modal.report-answer":"Report Answer","no-search-results.no-type-found-try-again-content":"Consultez l'onglet {{link}} ou effectuez une nouvelle recherche.","no-user-posts.nothing-here-yet":"Rien pour le moment","text-editor.tooltip-italic":"Italique","follow-member-modal.cancel":"Annuler","header-title.default-title":"Membres","no-posts.content":"Revenez bientôt.","report-comment-modal.report-comment":"Signaler commentaire","create-first-plan-modal.option-2":"Offrez plusieurs formules d'abonnement","not-found.head-back":"La page recherchée est introuvable. Cliquez sur Retour pour continuer à explorer le forum.","messages.rce-file-too-big":"Le fichier est trop volumineux. La taille maximale autorisée est de {{size}} Mb.","profile-forum-comments.forum-comments":"Commentaires forum","comment.reply":"Répondre","manage-categories.main-page":"Page principale","private-category-restriction-for-paying-members.cta":"Voir les formules","post-page.not-fount-content":"Cliquez sur Retour et continuez à découvrir le forum.","messages.category-created":"Catégorie <strong>créée<\/strong>.","manage-category-members-roles-empty-state.to-create-roles-go-to":"Lorsque vous aurez créé un statut, vous pourrez donner accès à cette catégorie aux membres ayant ce statut.","breadcrumbs.create-category":"Create Category","search-page.no-results-title":"Vous cherchez quelque chose ?","move-to-category.move-post":"Déplacer post","notification-list-item.permissions-moderator-promoted":"Vous êtes maintenant un modérateur du forum ({{name}} vous a ajouté). Vous pouvez à présent supprimer et épingler des posts, désactiver les commentaires et déplacer les posts vers d'autres catégories.","post-form.content-error-tooltip":"Post title area appears to be blank. Please write something to publish your post.","a11y-separator.dash":"Tiret","followers-page.empty-state-title-current-user":"Aucun abonné pour le moment","edit-forum-form.title-tooltip":"Donner un nom court et original à votre forum","captcha.cancel":"Annuler","create-post-card.create-post":"Créer nouveau post","text-editor.answer-placeholder":"Vous avez une réponse ? Rédigez-la ici.","category-actions.manage-category-members-roles":"Statut ({{count, number}})","report-abuse-form.cancel-button":"Annuler","demo-modal.activate-forum":"Activer le forum","messages.post-top-comment-removed":"Retiré de <strong>Commentaire plus pertinent<\/strong>","notifications-settings.email-notifications":"Notifications par e-mail","post-filter.questions":"Questions uniquement","text-editor.enter-content-editor":"Text editor shortcuts: bold Control+B, italic Control+I, link Control+K, title Control+Shift+1, subtitle Control+Shift+2, align left Control+L, align right Control+R, center Control+E, justify Control+J, numbering Control+Shift+M, bullets Control+Shift+L, code block Control+Shift+8, blockquote Control+Shift+9","category-actions.edit-category":"Modifier la catégorie","profile-stats.posts-count-label_plural":"posts","text-editor.tooltip-align-text-right":"Aligner à droite","login-screen.login-required":"Inscrivez-vous pour voir cette catégorie","edit-forum-form.read-permissions-tooltip":"Définissez les autorisations pour cette catégorie. Les visiteurs doivent-ils devenir membres pour la voir ou est-elle ouverte à tous ?","post-form.uploading":"Un instant. Cliquez sur publier une fois le téléchargement terminé.","profile-menu-item.posts-label":"Posts du forum","quick-user-info.comments":"Commentaires","comment-actions.question.delete-reply":"Supprimer le commentaire","move-post-confirmation-modal.confirm":"Déplacer post","notifications-page.notifications-moved-owner-message":"Ajoutez simplement l'appli espace membres sur votre site. C'est gratuit. <br\/>Toutes vos pages de membres seront automatiquement mises à jour.","private-category-restriction-anonymous-login-all.cta":"Se connecter","time-relative":"{{time, timeRelative}}","manage-category-members-plans-list-item.edit":"Modifier","create-first-plan-modal.confirm":"Créer une formule","messages.post-pinned":"Votre post a été <strong>épinglé<\/strong>.","move-category-confirmation.are-you-sure":"Souhaitez-vous définir « {{child}} » comme sous-catégorie de « {{parent}} » ? Seuls les membres sélectionnés y auront accès.","edit-forum-form.description-label":"Description du forum","post-title.question-post-type":"Question","no-likes.title":"I Have No Forum Likes Yet","comment-actions.delete-reply":"Supprimer la réponse","text-editor-video-embed-form.button":"Ajouter","edit-category-form.title-label":"Nom","category-actions.manage-category-members":"Définir les autorisations","category-page-desktop-header.categories":"Catégories","text-editor.enter-content-editor-without-codeblock-mac":"Text editor shortcuts: bold Command+B, italic Command+I, link Command+K, title Command+Shift+1, subtitle Command+Shift+2, align left Command+L, align right Command+R, center Command+E, justify Command+J, numbering Command+Shift+M, bullets Command+Shift+L, blockquote Command+Shift+9","discard-post-modal.are-you-sure":"Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce post ?","manage-category-form.read-permissions-tooltip":"Choisissez « Membres sélectionnés » si vous souhaitez donner accès à des membres, badges, statuts et abonnements spécifiques.","manage-category-members-search-empty-state.no-results-found":"Aucun membre trouvé","like-button.total-likes_plural":"J'aime","profile.confirm":"Confirmer","post-list-compact.comments":"Comments","post-list-item.title-in-category":"in","no-filtered-posts.title":"Aucun post pour le moment","profile-stats.following-count":"{{count, number}}","messages.demo-mode-preview-activate":"cliquez ici","a11y-lives-messages.search-results":"{{count, number}} résultat","manage-categories.create-category-button":"+ Nouvelle catégorie","delete-comment-modal.are-you-sure":"Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce commentaire ?","paid-plan.validity.recurring-some-years":"Chaque année pendant {{amount, number}} ans","comment-form.send":"Envoyer","rich-content-editor.video-too-big":"That video file is too big. It must be less than 500Mb.","edit-subcategory-form.read-permissions-label":"Qui peut accéder à cette sous-catégorie ?","manage-category-members-badges-search-empty-state.no-results-found":"Aucun badge trouvé","report-comment-modal.help-us-understand":"Aidez-nous à comprendre le problème avec ce commentaire","notification-list-item.post":"{{name}} a créé un post {{message}}","reply-to-answer-actions.share.reply":"Partager le commentaire","post-list-item.discussion-post-type":"Discussion","post-form.require-content":"Ajoutez une description puis publiez.","edit-category-form.permissions-disabled-message":"Pour modifier les personnes ayant accès aux posts de cette sous-catégorie, vous devez aller dans votre catégorie principale.","category-list-item.total-posts_plural":"{{count, number}} posts","post-page-sidebar-stats.view-count":"{{count, number}} vue","category-actions.manage-category-members-edit-btn":"Modifier","comment-actions.question.edit-reply":"Modifier le commentaire","post-actions.unfollow":"Vous suivez ce post","member-list-item-desktop.followers-stats_plural":"Abonnés","post-list-item.post-closed":"Commentaires fermés","messages.rce-file-download-will-begin-shortly":"Le téléchargement va commencer. Si rien ne se passe, cliquez à nouveau.","create-category-card.create-new-category":"Create New Category","pagination.previous-page":"Previous page","post-auto-suggestions.turn-on-suggestions":"Afficher les questions similaires","member-list-item-desktop.date":"{{date, fullDate}}","edit-category-form.post-types-all":"Discussions et questions","open-manage-categories-modal-button":"Open categories manager modal","unblock-member-modal.are-you-sure":"Êtes-vous sûr de vouloir débloquer cet utilisateur ?","messages.rce-file-size-limit-reached":"Le fichier est trop volumineux. La taille maximale autorisée est de {{size}} Mb.","notification-list-item.permissions-moderator-demoted":"Vous n'êtes plus un modérateur du forum ({{name}} vous a retiré).","notifications-page.notifications-moved-owner-cta":"Ajouter","text-editor-link-form.button":"OK","profile-stats.posts-count-label":"Post","manage-category-members-sm-modal.title":"Membres avec accès à la catégorie","text-editor.tooltip-unordered-list-item":"Puces","manage-category-members-modal.show-not-added":"Not added","no-filtered-posts.reset-your-filter":"Pour voir d'autres posts, modifiez votre filtre.\n","filter-and-sort-modal.cancel":"Cancel","promote-moderator-modal.what-they-can-do":"Les modérateurs peuvent :","delete-category-modal.delete-category":"Supprimer la catégorie","manage-categories.characters-left":"{{count, number}} character left","disconnect-plan-modal.cancel":"Annuler","no-comments.title":"Je n'ai pas encore de commentaires sur le forum","category-actions.unsubscribe-category":"Ne plus suivre cette catégorie","no-likes.content":"Revenez bientôt.","messages.comment-deleted":"Commentaire <strong>supprimé<\/strong>.","load-more.load":"Voir plus ({{postsLeft}})","discard-comment-modal.discard-reply":"Discard Reply","messages.category-updated":"Catégorie <strong>mise à jour.<\/strong>","text-editor-link-form.cancel-button":"Annuler","restriction-private-member.title":"Rejoindre la communauté","notifications-settings.email":"E-mail","notification-list-item.user-reported":"{{name}} a signalé {{reportedName}} pour {{message}}","delete-comment-modal.delete-reply":"Supprimer la réponse","manage-category-members-modal.add":"Ajouter","post-list-item.total-comments_plural":"{{count, number}} commentaires","manage-categories-actions.delete":"Supprimer","post-list-classic.title":"Titre","report-member-modal.help-us-understand":"Veuillez nous expliquer le problème avec ce membre","edit-category-form.title-placeholder":"Donnez un titre à cette catégorie","notifications-page.notifications-moved-title-owner":"Mettez à jour votre espace membres pour afficher cette page","discard-post-modal.cancel":"Annuler","manage-categories.back-button":"Retour","demote-moderator-modal.cancel":"Annuler","manage-categories.main-page-hidden":"Votre page principale est masquée car vous n'avez qu'une seule catégorie. Pour l'afficher sur votre site, veuillez ajouter une catégorie supplémentaire.","edit-category-form.header-title-placeholder":"Ajouter un titre","private-category-restriction-anonymous-view-plans-all.content":"To get exclusive access to this forums content, purchase one of the available pricing plans.","category-page.no-posts-yet":"Démarrez une discussion","edit-forum-form.change-cover":"Changer image","delete-comment-modal.delete-comment":"Supprimer commentaire","modal.close":"Close","delete-post-modal.will-detele-answers":"En supprimant ce post, vous supprimerez également ses réponses.","post-auto-suggestions.similar-posts":"Questions similaires trouvées :","post-page-sidebar-stats.question.reply-count":"{{count}} commentaire","manage-category-members-plans-modal.title":"Formules d'abonnement de la catégorie","messages.user-blocked":"Le membre a bien été <strong>bloqué<\/strong>","block-confirmation.cancel-button":"Annuler","comment-form.edited":"Modifié : {{timeAgo}}","messages.category-access-updated":"Category access <strong>updated<\/strong>.","notifications-settings.likes-description":"Me notifier lorsque des membres aiment mes posts","not-logged-in-with-plans-empty-state.content":"Si vous n'avez pas de compte existant, adhérez à une formule.","paid-plan.validity.valid-some-years":"Valable pendant {{amount, number}} ans","follow-button.unfollow":"Abonné","edit-category-form.post-types-tooltip":"Les discussions sont idéales pour les conversations ouvertes. Avec les questions, les membres peuvent poster des demandes, voter pour des réponses et voir laquelle est la meilleure.","account-suspended.account-suspended":"Compte suspendu","edit-category-form.button-cancel":"Annuler","edit-category-form.write-permissions-tooltip":"Permettez à vos membres de publier des posts ou limitez cette action aux admins et modérateurs.","login-to-comment.login-to-join":"{{login}} pour rejoindre cette conversation !","paid-plan.validity.recurring-one-years":"Every year for one year","manage-category-members-modal.filter-roles":"Statuts","messages.main-page-updated":"Page principale <strong>à jour<\/strong>.","move-category-confirmation.title":"Déplacer la catégorie ?","private-category-restriction-anonymous-register-all.cta":"Commencer","comment-actions.mark-as-solved":"Marquer comme Meilleure réponse","text-editor.reply-placeholder":"Écrivez une réponse...","delete-confirmation.delete":"Supprimer","post-filter.show-all":"Tous les posts","private-category-restriction-all.title":"Il semble que vous n'ayez pas accès","text-editor.tooltip-change":"Modifier","member-filter.placeholder":"Trouver un membre...","text-editor.tooltip-align-text-justify":"Justifier","profile-stats.following-count-label":"abonnements","profile-forum-likes.forum-likes":"Mentions j'aime du forum","messages.post-subscribed":"Vous suivez <strong>maintenant<\/strong> ce post !","edit-category-form.read-permissions-label":"Qui peut accéder à cette catégorie ?","rich-content-editor.video-upload-failure":"Failed to upload video.","paid-plan.validity.valid-one-days":"Valid for one day","member-list-item.followers-stats_plural":"{{count, number}} abonnés","text-editor.tooltip-header-one":"Titre","notifications-settings.push":"Push","comment.load-replies":"Voir plus de commentaires","text-editor.tooltip-ordered-list-item":"Numérotation","breadcrumbs.login":"Log in","post-page-sidebar-stats.comment-count_plural":"{{count, number}} commentaires","create-first-plan-modal.option-1":"Permettez aux membres d'adhérer à des catégories exclusives","post-auto-suggestions.no-similar-posts":"Aucune question similaire n'a été trouvée.","messages.post-category-changed":"Post category successfully <strong>changed<\/strong>.","text-editor-upload-button.tooltip":"Importer","move-post-confirmation-modal.private.description":"Le post sera uniquement visible par les membres ayant accès à cette catégorie.","post-page.back-to-discussion":"View rest of the discussion","category-page.create-new-post":"Publiez le premier post de cette catégorie.","text-editor.tooltip-align-right":"Aligner à droite","post-list-item.total-replies":"{{count, number}} réponse","manage-category-members-list.type-badge":"Badges","comment-form.cancel":"Annuler","text-editor-video-embed-form.placeholder":"ex. https:\/\/youtu.be\/6sx-xGiFIjk","paid-plan.validity.recurring-some-months":"Chaque mois pendant {{amount, number}} mois","category-page.private-empty-state.add-members":"Add Members","paid-plan.validity.valid-one-months":"Valable pendant 1 mois","page-metadata.page":"Page {{page, number}}","edit-category-form.write-permissions-admins":"Admin et modérateurs uniquement","footer-posts.no-posts-yet":"Démarrez une discussion","post-actions.delete-post":"Supprimer le post","manage-categories.title":"Gérer catégories","edit-category-form.read-permissions-all.subtitle":"Tous les visiteurs peuvent voir les posts.","edit-category-form.read-permissions-members":"Membres uniquement"},"basicParams":{"viewMode":"site","instance":"bBHML4_roEpzAKSwZBFZh3ovEjrPKk-H6azyN3aJzLo.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMmFhYWU3NWQtNTk5Zi00YjE1LTk2NWUtNjA4ZWJmZDc1YWE2IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDcyNGYzNS02Nzk0LWNkMWEtMDI0NC0yNWZkMTM4ZjkyNDIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNmY5ZDAzMDYtZGIyNS00ZWY2LTliNzMtYTI1OTc5OTM4OTYwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA1LTI3VDA4OjQ3OjI5LjYyOVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImJpVG9rZW4iOiI0NTM3ZTQ1Yi04MmJhLTA1ZTMtMGQyZC1jMmQ3YzY0NGQzYzYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYjU2YTY1LTEwNGMtNGNlYy1iZDI2LTA3MDFjZTc1MjkxMyIsImNhY2hlIjp0cnVlfQ","formFactor":"Desktop","isSSR":true,"isSeo":false,"language":"fr","apiBaseUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/_api\/","isProduction":true,"pageNumber":1},"modal":{"openedModals":{},"resolvedModalList":[],"isLoading":{}},"router":{"currentMatch":{"pathname":"\/hypnose-saint-nazaire\/l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie","route":"\/:categorySlug\/:postSlug(\/p-:page)(\/dl-:deepLinkData)","params":{"categorySlug":"hypnose-saint-nazaire","postSlug":"l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie"},"prevMatches":[],"@@RouterResult":true},"previousMatches":[{"pathname":"\/hypnose-saint-nazaire\/l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie","route":"\/:categorySlug\/:postSlug(\/p-:page)(\/dl-:deepLinkData)","params":{"categorySlug":"hypnose-saint-nazaire","postSlug":"l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie"},"prevMatches":[],"@@RouterResult":true}]},"MESSAGE":{},"comments":{"5e1e0de5a4574f00179fd6c4":[]},"communitiesContext":{"14cc59bc-f0b7-15b8-e1c7-89ce41d0e0c9":{"isInstalled":true},"1522827f-c56c-a5c9-2ac9-00f9e6ae12d3":{"isInstalled":false},"14517e1a-3ff0-af98-408e-2bd6953c36a2":{"isMembersChatEnabled":false}},"commentEdit":null,"forumData":{"_id":"2aaae75d-599f-4b15-965e-608ebfd75aa6","label":"FORUM","description":"","coverType":"image","overlayColor":{"color":"#FFFFFF","opacity":0},"backgroundColor":{"color":"#FFFFFF","opacity":1},"textColor":{"color":"#FFFFFF","opacity":1},"language":"fr","subject":"medical","cover":{"original_file_name":"eeb56a_25eaf88da2944b79923f97d9ae1dbd86~mv2.gif","file_name":"eeb56a_25eaf88da2944b79923f97d9ae1dbd86~mv2.gif","width":505,"height":434},"headerTitle":"","isHot":false,"registrationOpened":true,"registrationManuallyApproved":true,"baseUrl":"https:\/\/www.osteo-du-sport.fr\/","sectionUrl":"\/forum"},"instanceValues":{"instanceId":"2aaae75d-599f-4b15-965e-608ebfd75aa6","appDefId":"14724f35-6794-cd1a-0244-25fd138f9242","metaSiteId":"6f9d0306-db25-4ef6-9b73-a25979938960","signDate":"2020-05-27T08:47:29.629Z","demoMode":false,"biToken":"4537e45b-82ba-05e3-0d2d-c2d7c644d3c6","siteOwnerId":"eeb56a65-104c-4cec-bd26-0701ce752913","cache":true},"isLoaded":{"categories":{"":true},"post":{"l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie":true},"comments":{"l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie":true}},"isLoading":{"post":{"l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie":false},"comments":{"l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie":false},"footer-posts":{"":false}},"membersGroups":[{"id":"98b5a73a-debf-4ae4-a31e-a305604cd46f","title":"Top Fan !","color":"TEAL","creationDate":"2020-02-09T11:12:56.816Z","type":"badge","membersCount":5}],"location":{"url":"https:\/\/www.osteo-du-sport.fr\/forum\/hypnose-saint-nazaire\/l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie","baseUrl":"https:\/\/www.osteo-du-sport.fr","sectionUrl":"https:\/\/www.osteo-du-sport.fr\/forum","pathname":"\/hypnose-saint-nazaire\/l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie","protocol":"https","query":{},"hash":""},"maNavigation":{"profileLinkTemplate":"\/profile\/{memberId}","settingsLink":"\/account\/settings","notificationsLink":"\/account\/notifications"},"pagination":{"posts":{"UNCATEGORIZED":{"entitiesByPage":{},"entityCount":0,"sort":null}},"comments":{"5e1e0de5a4574f00179fd6c4":{"entitiesByPage":{"1":[]},"entityCount":0}}},"posts":{"5e1e0de5a4574f00179fd6c4":{"_id":"5e1e0de5a4574f00179fd6c4","createdDate":"2020-01-14T18:52:21.493Z","lastActivityDate":"2020-01-14T18:52:21.493Z","isPinned":false,"isCommentsDisabled":false,"totalComments":0,"likeCount":0,"viewCount":35,"ownerId":"596b761e488fd1001061111e","categoryId":"598735ea3bc968020e737e1a","postType":"discussion","title":"L’hypnose Ericksonienne et la méditation pleine conscience : vers une médecine comportementale en néphrologie","content":{"blocks":[{"key":"foo","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"73ng1","text":" ","type":"atomic","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[{"offset":0,"length":1,"key":0}],"data":{}},{"key":"94uup","text":"L’hypnose Ericksonienne et la méditation pleine conscience : ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[{"offset":0,"length":61,"style":"ITALIC"}],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"center"}},{"key":"9rjho","text":"vers une médecine comportementale en néphrologie","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[{"offset":0,"length":48,"style":"ITALIC"}],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"center"}},{"key":"5m40r","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"66o3f","text":"La médecine comportementale, dont font partie l’#hypnose et la #méditation pleine #conscience, connaît un essor nouveau et peut être utile dans la prise en charge des #maladies #chroniques. ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"b8t5j","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"1166d","text":"Les complications #psychologiques liées à la maladie rénale chronique peuvent être observées dans toute situation associant un #stress intense, durable, répété à caractère intrusif qui va nécessiter un ajustement personnel permanent. ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"562kl","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"3h9cl","text":"Chez un sujet atteint d’une maladie rénale chronique, la gestion du #stress, de la #douleur et des émotions difficiles comme la colère, la honte ou la culpabilité pouvant conduire à la dépression, apparaît comme une nécessité. ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[{"offset":99,"length":20,"style":"BOLD"}],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"btubi","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"2pa7e","text":"L’objectif de cet article est de décrire la place que pourrait avoir l’hypnose #Ericksonienne, la méditation pleine conscience et celle centrée sur la compassion, en tant que mode relationnel thérapeutique basé sur l’attention, dans la prise en charge des individus atteints d’une maladie rénale chronique, de leurs proches et des soignants.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"8i6bp","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"9c2ep","text":" ","type":"atomic","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[{"offset":0,"length":1,"key":1}],"data":{}},{"key":"1kb2c","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"center"}},{"key":"lcqt","text":"Ericksonian hypnosis and mindfulness meditation: Towards a behavioral medicine in nephrology - Néphrologie & Thérapeutique,2020,ISSN 1769-7255 ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"center"}},{"key":"dpga9","text":"Angélique Thuillier Lecouf, Ludivine Videloup, Sandrine Letrecher, Clémence Béchade, Marie Recorbet, Valérie Chatelet https:\/\/www.sciencedirect.com","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"center"}},{"key":"95h8e","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"cbdb2","text":"The utilization of behavioral medicine, like Ericksonian hypnosis and mindfulness meditation, in the patient care is increasing. Psychological disorders associated with chronic renal failure are similar to the post-traumatic stress disorder and need a continuous personnel adjustment. Preventing depression, managing stress, pain and emotions, like anger, guiltiness and shame, is of importance in individual who suffer of chronic kidney disease, but also in their family caregivers and in health-care workers. The objective of this report is to describe how Ericksonian hypnosis, mindfulness meditation and compassion meditation could support chronic kidney disease patients, their caregivers and the health-care professional.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"4khk0","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"1e0kn","text":"Keywords: #Douleur; #Dépression; #Émotions; Hypnose Ericksonienne; Maladie rénale chronique; Médecine comportementale; #Méditation #pleineconscience; Méditation centrée sur la compassion; Stress; Behavioral medicine; Chronic renal disease; Compassion meditation; Depression; Emotions; Ericksonian hypnosis; Mindfulness meditation; Pain; Stress","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}}],"entityMap":{"0":{"type":"wix-draft-plugin-video","mutability":"IMMUTABLE","data":{"config":{"size":"content","alignment":"center"},"src":"https:\/\/youtu.be\/4Sif6U846gc","metadata":{"oembed":{"height":270,"provider_url":"https:\/\/www.youtube.com\/","provider_name":"YouTube","author_name":"Ostéopathe du Sport 44 | Ostéopathe Saint-Nazaire | Cédric de TOMBEUR","version":"1.0","thumbnail_url":"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/4Sif6U846gc\/maxresdefault.jpg","thumbnail_width":1280,"title":"Hypnose Ericksonienne et méditation pleine conscience en néphrologie","type":"video","html":"<iframe width=\"480\" height=\"270\" src=\"\/\/www.youtube.com\/embed\/4Sif6U846gc\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>","thumbnail_height":720,"width":480,"video_url":"https:\/\/youtu.be\/4Sif6U846gc"}}}},"1":{"type":"wix-draft-plugin-divider","mutability":"IMMUTABLE","data":{"type":"dashed","config":{"size":"medium","alignment":"center","textWrap":"nowrap"}}}},"VERSION":"6.7.0"},"hashtags":["hypnose","méditation","conscience","maladies","chroniques","psychologiques","stress","douleur","ericksonienne","dépression","émotions","pleineconscience"],"mentions":[],"ownerSId":"eeb56a65-104c-4cec-bd26-0701ce752913","slugs":["l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie"],"instanceId":"2aaae75d-599f-4b15-965e-608ebfd75aa6","lastEditOrigin":"desktop","editedDate":"2020-02-09T21:09:29.639Z","recentActivity":{},"likes":[],"likesOffset":0,"likesLimit":3,"owner":{"name":"Cabinet de TOMBEUR","image":"\/\/static.wixstatic.com\/media\/eeb56a_4a812589e64e4963ac5883221ced9bad%7Emv2_d_4500_5450_s_4_2.jpg","siteMemberId":"eeb56a65-104c-4cec-bd26-0701ce752913","isOwner":true,"isBlocked":false,"privacyStatus":"PUBLIC","rolesList":["admin"],"badges":[],"groups":[],"permissions":{"role":"owner"},"slug":"www-osteo-du-sport-fr","userId":"eeb56a65-104c-4cec-bd26-0701ce752913"},"slug":"l-hypnose-ericksonienne-et-la-meditation-pleine-conscience-vers-une-medecine-comportementale-en-nephrologie","totalReplies":0}},"search":{"result":[],"metadata":{"offset":0,"size":0,"total":0}},"categories":[{"_id":"596bba77488fd10010613f35","totalPosts":14,"totalViews":1467,"label":"Ostéopathie Saint-Nazaire","description":"Cabinet de TOMBEUR | Ostéopathe Saint-Nazaire | Ostéopathie du Sport 44 ","rank":0,"coverType":"image","slugs":["categorie-non-definie-1","osteopathie","osteopathe-saint-nazaire","osteopathie-saint-nazaire"],"instanceId":"2aaae75d-599f-4b15-965e-608ebfd75aa6","overlayColor":{"color":"#FFFFFF","opacity":0},"backgroundColor":{"color":"#445B77","opacity":0},"textColor":{"color":"#FFFFFF","opacity":1},"cover":{"original_file_name":"eeb56a_4a812589e64e4963ac5883221ced9bad~mv2_d_4500_5450_s_4_2.jpg","file_name":"eeb56a_4a812589e64e4963ac5883221ced9bad~mv2_d_4500_5450_s_4_2.jpg","width":4500,"height":5450},"parentId":null,"postTypes":["question","discussion"],"headerTitle":"Ostéopathe Saint-Nazaire","slug":"osteopathie-saint-nazaire"},{"_id":"598735ea3bc968020e737e1a","totalPosts":23,"totalViews":844,"label":"Hypnose Saint-Nazaire","description":"Hypnose, thérapies Brèves, , méditation pleine conscience, communication, coaching, neurosciences","rank":1,"coverType":"image","slugs":["categorie-non-definie-3","psychotherapie","psychotherapie-hypnose","hypnose-therapies-breve","hypnose-therapies-breves","psychotherapies-hypnose","preparation-mentale-hypn","prepa-mentale-hypnoses","prepa-mentale-hypnose","hypnose-prepa-mentale","hypnose-saint-nazaire"],"instanceId":"2aaae75d-599f-4b15-965e-608ebfd75aa6","overlayColor":{"color":"#FFFFFF","opacity":0},"backgroundColor":{"color":"#445B77","opacity":0},"textColor":{"color":"#FFFFFF","opacity":1},"cover":{"original_file_name":"eeb56a_9853895f84124ae7b1d743d108a2d3c7~mv2.jpg","file_name":"eeb56a_9853895f84124ae7b1d743d108a2d3c7~mv2.jpg","width":6000,"height":2400},"headerTitle":"Hypnose, Prépa mentale","parentId":null,"postTypes":["question","discussion"],"slug":"hypnose-saint-nazaire"},{"_id":"596ba8a1488fd100106133c3","totalPosts":6,"totalViews":60,"label":"Sport","description":"Ostéopathe du sport 44 | Ostéopathe Saint-Nazaire | Cédric de Tombeur 10 rue du bois Savary 44600 Saint-Nazaire","rank":2,"coverType":"image","slugs":["categorie-non-definie","running","sport"],"instanceId":"2aaae75d-599f-4b15-965e-608ebfd75aa6","overlayColor":{"color":"#FFFFFF","opacity":0},"backgroundColor":{"color":"#445B77","opacity":0},"textColor":{"color":"#ffffff","opacity":1},"cover":{"original_file_name":"eeb56a_29fcdc9271fa4bafaecfd4f4525919e8~mv2.jpg","file_name":"eeb56a_29fcdc9271fa4bafaecfd4f4525919e8~mv2.jpg","width":849,"height":566},"parentId":null,"postTypes":["question","discussion"],"slug":"sport"},{"_id":"596bbad5b559d205cb5a614d","totalPosts":20,"totalViews":687,"label":"Santé","description":"Cabinet de TOMBEUR Saint-Nazaire","rank":3,"coverType":"image","slugs":["categorie-non-definie-2","sante-cabinet-de-tombeur","sante"],"instanceId":"2aaae75d-599f-4b15-965e-608ebfd75aa6","overlayColor":{"color":"#FFFFFF","opacity":0},"backgroundColor":{"color":"#445B77","opacity":0},"textColor":{"color":"#FFFFFF","opacity":1},"cover":{"original_file_name":"eeb56a_fd4d8116ea7c4425b99a6f286989f967~mv2.jpg","file_name":"eeb56a_fd4d8116ea7c4425b99a6f286989f967~mv2.jpg","width":3840,"height":2160},"parentId":null,"postTypes":["question","discussion"],"headerTitle":"Santé","type":"public","slug":"sante"}],"typing":[],"rceTranslations":{"SoundCloudPlugin_InsertButton_Tooltip":"Ajouter un morceau SoundCloud","ImageSettings_MobileHeader_Cancel":"Annuler","GallerySettings_Radios_Thumbnail_Resize":"Format de la miniature","ImageSettings_Alt_Label_Tooltip":"Search engines can’t see images, but they can read Alt text. Add a short description to every image to push your pages higher up on search results and boost your SEO.","SoundCloudUploadModal_Input_InvalidUrl":"Vérifiez l'URL puis réessayez","GalleryPlugin_Layout_Thumbnails":"Miniatures","ImageSettings_Update":"Sauvegarder","SoundCloudUploadModal_Input_Placeholder":"ex. https:\/\/soundcloud.com\/exemple","ButtonModal_Nofollow_Tags":"Add a nofollow tags","AlignObject_Left_Tooltip":"Aligner à gauche","GalleryPlugin_Layout_Select_Tooltip":"Mise en Page Mosaïque","GallerySettings_Radios_Underneath":"Sous l'image","SizeSmallCenterButton_Tooltip":"Petit","LinkPanelContainer_DoneButton":"Sauvegarder","SizeFullWidthButton_Tooltip":"Pleine largeur","AnchorPlugin_AddAnchor_Tooltip":"Add an anchor","HtmlPlugin_EditUrl_Tooltip":"Changer l'URL","GalleryPlugin_Layout_Collage":"Collage","ButtonModal_Settings_Tab":"Paramètres","GallerySettings_Image_Ratio":"Ratio de l'image","GallerySettings_Sort_Items":"Réorganiser les médias","GallerySettings_Finish_Sorting":"Sauvegarder","GallerySettings_Radios_Vertical":"Vertical","EmojiPlugin_EmojiGroups_People":"Personnes","ButtonModal_Color_Input_Label":"Nombre Hex","GallerySettings_Add_Media":"Ajouter un média","GallerySettings_Thumbnail_Placement":"Emplacement miniature","GallerySettings_MobileHeader_Cancel":"Annuler","LinkPanel_InputPlaceholder":"Saisissez une URL","AlignTextCenterButton_Tooltip":"Aligner au centre","GalleryPlugin_Layout_Panorama":"Panorama","ButtonModal_Width_Input":"Largeur (px)","TextHighlightButton_Tooltip":"Couleur surlignage","EmojiPlugin_EmojiGroups_Symbols":"Symboles","ImageViewer_Caption":"Souhaitez-vous ajouter une légende à cette image ? Cliquez sur l'icône de paramètres.","GallerySettings_Header":"Paramètres de la galerie","UploadMediaButton_Tooltip":"Importer média","ImageSettings_Caption_Input_Placeholder":"Donnez plus de détails sur cette image","ButtonModal_Button_Text":"Texte du bouton","LinkPanel_Anchor_Title":"Anchor","ButtonModal_Radius_Input":"Rayon des angles (px)","HtmlEditPanel_Cancel":"Annuler","TextCodeBlockButton_Tooltip":"Code Block","HeightButton_Tooltip":"Hauteur","SettingsButton_Tooltip":"Paramètres","TextCodeBlock_InsertButton_Tooltip":"Ajouter un bloc de code","GallerySettings_Radios_Scroll_Direction_Tooltip":"L'option verticale permet à vos visiteurs de faire défiler de haut en bas. L'option horizontale permet à vos visiteurs de faire défiler de gauche à droite.","AnchorPlugin_Settings_Tooltip":"Anchor Settings","SizeSmallRightButton_Tooltip":"Aligner à droite","SoundCloudUploadModal_Header":"Ajouter un morceau SoundCloud","GiphyUploadModal_mobileNavbar_Title":"Choisir un Gif","ImageSettings_Caption_Label":"Légende de l’image (facultative)","GallerySettings_Radios_Scroll_Direction":"Direction du défilement","SoundCloudComponent_Overlay":"Pour lire ce morceau, veuillez accédez à ce post depuis votre site en ligne.","GalleryImageSettings_Title_Label":"Titre","GallerySettings_Tab_AdvancedSettings":"Mises en page","LineSpacing_save":"Sauvegarder","GallerySettings_Tab_ManageMedia":"Organiser les médias","SizeMediumButton_Tooltip":"Moyen","AlignCenterButton_Tooltip":"Aligner au centre","EmojiPlugin_EmojiGroups_Food":"Alimentation et boissons","ButtonPlugin_Navbar_Cancel_button":"Annuler","SoundCloudUploadModal_Header_Mobile":"Ajouter un morceau depuis SoundCloud","MapSettings_Cancel_Button_Label":"Annuler","ReplaceVideoButton_Tooltip":"Remplacer vidéo","VideoComponent_Overlay":"Pour lire cette vidéo, veuillez accédez à ce post depuis votre site en ligne.","GallerySettings_Radios_Image_Orientation_Tooltip":"Use Vertical for portraits and tight shots, and Horizontal for wide angle and landscape shots.","HtmlPlugin_EditHtml_Tooltip":"Modifier HTML","AnchorPlugin_MoveDown_Tooltip":"Move Down","ButtonModal_Invalid_Link":"Lien invalide","SizeSmallLeftButton_Tooltip":"Aligner à gauche","GiphyUploadModal_Input_Placeholder":"Rechercher","AnchorPlugin_Modal_Description":"Anchors are invisible on the live site, but you can create links to them. When people click the link, they’ll reach the anchor’s location.","LineSpacing_beforeParagraph":"Avant le paragraphe","EmojiPlugin_EmojiGroups_Activity":"Activité","UnorderedListButton_Tooltip":"Puces","EmojiPlugin_EmojiGroups_Flags":"Drapeaux","AnchorPlugin_Modal_Placeholder":"Anchor {{number}}","MapSettings_Location_Input_Label":"Lieu","HtmlEditPanel_HttpsError":"L'URL doit commencer par HTTPS.","SettingsPanelFooter_Done":"Terminer","GallerySettings_Image_Settings":"Modifier","GallerySettings_LayoutControlSection_Row":"Hauteur rangée","GiphyPlugin_Trending":"Les plus populaires","GalleryImageSettings_Header":"Modifier image","EmojiPlugin_EmojiGroups_Travel":"Voyages et lieux","HtmlEditPanel_Code":"Code HTML","GallerySettings_MobileHeader_Save":"Sauvegarder","OrderedListButton_Tooltip":"Numérotation","GallerySettings_Spacing_Between_Items":"Espace","GallerySettings_Sliders_Items_Per_Row":"Images par rangée","GalleryImageSettings_Title_Input_Placeholder":"Décrivez cette image","Preview_ReadMore_Label":"Lire plus","EmojiPlugin_InsertButton_Tooltip":"Ajouter un émoticône","FileUploadReplaceButton_tooltip":"Remplacer fichier","LinkPanel_Target_Checkbox":"Ouvrir le lien dans un nouvel onglet","ButtonModal_New_Tap":"Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre","DividerPlugin_Width_Medium_Tooltip":"Ajustement optimal","LinkPanel_Anchor_Placeholder":"Select an anchor to link to","GallerySettings_Radios_On_Hover":"En survol","GallerySettings_Upload_Media":"Importer média","HtmlPlugin_EditEmpty_Tooltip":"Ajouter un code HTML ou un URL","AlignTextJustifyButton_Tooltip":"Justifier","LineSpacing_afterParagraph":"Après le paragraphe","GalleryImageSettings_Link_Label":"Lien","ChangeDimensions_Width_Tooltip":"Largeur","HtmlEditPanel_UrlInput_Placeholder":"HTTPS uniquement","AlignObject_Center_Tooltip":"Aligner au centre","ButtonModal_Border_Color":"Bordure","GalleryImageSettings_Replace_Label":"Remplacer","GalleryPlugin_Layouts_Title":"Choisissez une mise en page pour votre galerie","MobileLinkModal_Title":"Ajoutez un lien","ImageSettings_Alt_Label":"Alt Text","LineSpacing_cancel":"Annuler","DividerPlugin_SelectType_Tooltip":"Style de Ligne","ReplaceImageButton_Tooltip":"Remplacer image","FileUploadInsertButton_tooltip":"Ajouter un fichier","ButtonModal_InputName_Placeholder":"Add text here","MapSettings_MapOption_Show_Marker_Label":"Show marker","MapSettings_Location_Display_Name":"Location Display Name","MapPlugin_InsertButton_Tooltip":"Ajouter une carte","VideoPlugin_InsertButton_Tooltip":"Ajouter une vidéo","ColorPickerButtonLabel_Cancel":"Annuler","AnchorPlugin_MoveUp_Tooltip":"Move Up","GallerySettings_Spacing_Between_Items_Tooltip":"Définissez l'espace entre les éléments de votre galerie.","VideoUploadModal_CustomVideoHeader":"Ou, importez une vidéo depuis votre ordinateur","TitleButton_tooltip":"Titre","TextLinkButton_Tooltip":"Lien","NormalTextButton_tooltip":"Normal Text","MapSettings_Save_Button_Label":"Sauvegarder","GalleryImageSettings_Update":"Sauvegarder","HtmlPlugin_InsertButton_Tooltip":"Saisissez du Code HTML","MapSettings_MapOption_SubHeader":"Map Behavior","ManageMediaButton_Tooltip":"Organiser les médias","ImageEditorButton_Tooltip":"Modifier image","VideoUploadModal_CustomVideoClickText":"Importer vidéo","ImageSettings_Header":"Paramètres image","GallerySettings_Radios_Horizontal":"Horizontal","QuoteButton_Tooltip":"Citation","HtmlEditPanel_HtmlInput_Placeholder":"Ajoutez votre code ici (HTTPS seulement)","ButtonModal_Preview_Label":"Aperçu","SettingsPanelFooter_Cancel":"Annuler","BoldButton_Tooltip":"Gras","GalleryPlugin_Layout_Grid":"Grille","ColorPickerButtonLabel_Update":"Sauvegarder","LineSpacingButton_Tooltip":"Espacement des lignes","ButtonModal_Button_Sample_text":"Cliquer","GallerySettings_Radios_Crop":"Rogner","VideoUploadModal_Header":"Ajoutez une vidéo YouTube, Vimeo ou Facebook","HeadingTwoButton_label":"Heading 2","VideoUploadModal_Input_InvalidUrl":"Vérifiez l'URL puis réessayez","TextColorButton_Tooltip":"Couleur du texte","ImageSettings_MobileHeader_Save":"Sauvegarder","TextAlignmentButton_Tooltip":"Alignement","EditButton_Tooltip":"Modifier","TitleButton_Tooltip":"Titre","LinkPanel_Nofollow_Checkbox_Tooltip":"You can add a nofollow tag to the link. Search engines won’t count this link in their SEO and site rankings.","EmojiPlugin_PoweredBy_label":"proposé par ","SizeSmallButton_Tooltip":"Petit","MapSettings_MapOption_Show_Street_View_Label":"Show street view","AlignTextDropdownButton_Tooltip":"Alignement","LinkPanel_Nofollow_Checkbox":"Ajouter un tag nofollow","GallerySettings_Radios_Thumbnail_Resize_Tooltip":"Choisissez Rogner pour choisir la partie de la photo à afficher, ou choisissez Adapter pour utiliser toute la photo.","GallerySettings_Select_All":"Tout sélectionner","ButtonModal_Design_Tab":"Design","AlignTextLeftButton_Tooltip":"Aligner à gauche","MapSettings_MapOption_Show_Zoom_Label":"Show zoom","MapPluginButton_Settings_Tooltip":"Paramètres de la carte","SizeLargeButton_Tooltip":"Grand","GalleryPlugin_Layout_Slides":"Slider","HeadingTwoButton_tooltip":"Heading 2","HeadingOneButton_label":"Heading 1","MapSettings_MapOption_Allow_Dragging_Label":"Permettre de faire glisser","MapSettings_MapOption_Show_View_Control_Label":"Carte et les vues satellites","HeadingThreeButton_tooltip":"Heading 3","GiphyPlugin_InsertButton_Tooltip":"Ajouter un Gif","GalleryPlugin_InsertButton_Tooltip":"Ajouter une galerie","GallerySettings_Radios_Title_Button_Placement":"Emplacement du titre","GiphyPlugin_ApiErrorMsg":"Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer plus tard.","ButtonPlugin_InsertButton_Tooltip":"Ajouter un bouton","LinkPanel_ErrorTooltip":"Veuillez vérifier cet URL.","ChangeDimensions_Height_Tooltip":"Hauteur","MapSettings_Location_Input_Placeholder":"Adresse","SizeContentButton_Tooltip":"Ajustement optimal","UnderlineButton_Tooltip":"Souligné","ButtonModal_Button_Link":"Lien","SizeOriginalButton_Tooltip":"Taille Originale","HeadingThreeButton_label":"Heading 3","ButtonPlugin_Navbar_Update_button":"Sauvegarder","LinkPanelContainer_RemoveButton":"Supprimer le lien","ButtonModal_Link_Input_Placeholder":"https:\/\/exemple-lien.com\/","LinkPanelContainer_CancelButton":"Annuler","VideoUploadModal_Input_Placeholder":"ex. https:\/\/youtu.be\/6sx-xGiFIjk","ButtonModal_Size_Section":"Taille","HtmlEditPanel_Update":"Sauvegarder","ItalicButton_Tooltip":"Italique","VideoUploadModal_Title":"Ajouter une vidéo","EmojiPlugin_EmojiGroups_Nature":"Nature","ButtonModal_Border_Section":"Bordure","ColorPicker_SetToDefault_ButtonLabel":"Rétablir paramètres par défaut","ImageSettings_Alt_Input_Placeholder":"Décrivez cette image","DividerPlugin_Width_Small_Tooltip":"étroit","ButtonModal_Text_Color":"Texte","ButtonModal_Color_Section":"Couleur","DividerPlugin_InsertButton_Tooltip":"Ajouter un séparateur","AlignTextRightButton_Tooltip":"Aligner à droite","VideoUploadModal_AddButtonText":"Ajouter","MapSettings_Title":"Paramètres de la carte","ReplaceGiphyButton_Tooltip":"Remplacer le Gif","GalleryPlugin_Layout_Columns":"Colonnes","Common_Units_PX":"px","LineSpacing_customSpacing":"Espacement personnalisé","ButtonModal_InputLink_Placeholder":"eg: www.example.com","NormalTextButton_label":"Normal Text","GallerySettings_Deselect":"Désélectionner","ReplaceSoundCloudButton_Tooltip":"Remplacer le SoundCloud","SettingsPanelFooter_Save":"Sauvegarder","WidthButton_Tooltip":"Largeur","GalleryPlugin_Layout_Masonry":"Mosaïque","Preview_SeeFullPost_Label":"See Full Post","ButtonModal_Background_Color":"Arrière-plan","IndentButton_Tooltip":"Mettre en retrait","DeleteButton_Tooltip":"Supprimer","GalleryPlugin_Layout_Slideshow":"Diaporama","AlignObject_Right_Tooltip":"Aligner à droite","GallerySettings_Delete":"Supprimer","MapSettings_Location_Suggestion_Input_No_Results_Found":"Aucun résultat","AnchorPlugin_Modal_Placeholder_Empty":"Name this anchor","ImageSettings_Link_Label":"Lien","HtmlEditPanel_Source":"Adresse du site (URL)","GallerySettings_Radios_Image_Orientation":"Sens de l'image","GalleryImageSettings_Delete_Label":"Supprimer","DividerPlugin_Width_Large_Tooltip":"Pleine largeur","ButtonModal_InputLink_ErrorMessage":"Vérifiez l'URL puis réessayez","HtmlEditPanel_UrlError":"Vérifiez l'URL puis réessayez","ButtonModal_Header":"Paramètres bouton","LineSpacing_lineSpacing":"Espacement lignes","GallerySettings_LayoutControlSection_Column":"Largeur colonne","GallerySettings_Radios_Fit":"Adapter","EmojiPlugin_EmojiGroups_Objects":"Objets","HeadingOneButton_tooltip":"Heading 1","TitleButton_label":"Titre","ImagePlugin_InsertButton_Tooltip":"Ajouter une image","ButtonComponent_Error_Overlay":"The button you added does not have a valid url, please enter valid url"},"categoriesManager":{"categoryInEditId":null,"categoryCopy":null,"openPanels":[],"showLoader":false,"flowType":null},"currentUser":null,"sorting":{"searchPage":"sortByBestMach"},"deepLinkRouting":{"comment":null,"post":null},"footerPosts":[{"_id":"5eb7ca0fa340db021f0c86a6","createdDate":"2020-05-10T09:31:59.136Z","lastActivityDate":"2020-05-10T09:31:59.136Z","isPinned":false,"isCommentsDisabled":false,"totalComments":0,"likeCount":0,"viewCount":5,"categoryId":"598735ea3bc968020e737e1a","postType":"discussion","title":"Quel impact de la tenue vestimentaire du professionnel de santé sur la confiance du patient ?","content":{"blocks":[{"key":"foo","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"7jas5","text":" ","type":"atomic","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[{"offset":0,"length":1,"key":0}],"data":{}},{"key":"70v77","text":"Objectif : L’apparence et la tenue du médecin généraliste semblent avoir un rôle dans la #relation médecin-patient. La #confiance est un élément clef de cette relation, et est associée à des effets de santé. L’objectif de ce travail est de déterminer l’impact de la tenue vestimentaire du médecin généraliste sur la confiance que lui porte le #patient ainsi que de rechercher si une tenue semble optimiser cette confiance.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[{"offset":99,"length":15,"style":"UNDERLINE"}],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"5u6hi","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"51a69","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"aklkp","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"c1n6a","text":"Matériel et méthode : ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"f56o1","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"7vte","text":"Une étude prospective multicentrique sur la région du Var a été conduite de novembre 2016 à février 2017 au sein de différentes pharmacies, utilisant un questionnaire d’évaluation de confiance couplé à des photographies de médecins de styles vestimentaires différents.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"btb0h","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"69cd4","text":"Résultats : ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"4qe0c","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"6vtiq","text":"731 sujets ont été inclus durant ces quatre mois. Il existait, pour la plupart des questions, une différence significative ou une tendance statistique entre les types de tenue.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"8mde6","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"52coa","text":"Discussion : ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"7rtrg","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"clei","text":"L’impact de la tenue vestimentaire sur la confiance du patient en France est confirmé. ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[{"offset":12,"length":73,"style":"UNDERLINE"}],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"ebg7a","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"6kreu","text":"- Les tenues « blouse » et « smart casual » semblent optimiser la confiance dans le cas du médecin homme. ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"1ojua","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"dtsth","text":"- Pour le médecin femme, la tenue blouse semble associée au meilleur niveau de confiance. L’âge ou le sexe du répondant ne semblent pas avoir d’impact majeur sur le niveau de confiance (analyses secondaires).","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"7uesb","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"e0v0g","text":" ","type":"atomic","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[{"offset":0,"length":1,"key":1}],"data":{}},{"key":"aqqql","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"center"}},{"key":"8cdgm","text":"Adrien Colin. Impact de la tenue vestimentaire du médecin généraliste sur la confiance du patient. Médecine humaine et pathologie. 2017.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"center"}},{"key":"arpuh","text":"#neuroscience #communication #hypnose #saintnazaire","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"center"}}],"entityMap":{"0":{"type":"wix-draft-plugin-image","mutability":"IMMUTABLE","data":{"config":{"alignment":"left","size":"small","showTitle":true,"showDescription":true,"link":{"url":"https:\/\/g.page\/Osteopathe-Saint-Nazaire-44600?share","target":"_blank","rel":"nofollow noreferrer"}},"src":{"id":"a27d24_b82a94b57d9a4683a391398f179105c0~mv2.jpg","width":5184,"height":3456,"file_name":"a27d24_b82a94b57d9a4683a391398f179105c0~mv2.jpg","original_file_name":"doctolib_;_doctolib_pro_;_doctolib_pour_rendez_vous_;_doctolib_osteo_;_doctolib_saint_nazaire_;_doctolib_st_nazaire_;_doctolib.fr_saint_nazaire_;_doctolib_ostéopathe_saint_nazaire_;_doctolib_medecin_saint_nazaire_;_doctoli.jpg"},"metadata":{"caption":"Ostéopathe Doctolib | Doctolib ostéopathe 44","alt":"doctolib ostéopathe 44, doctolib saint-nazaire, kiné saint-nazaire, ostéopathe la baule, ostéopathe guérande doctolib ; doctolib pro ; doctolib pour rendez vous ; doctolib osteo ; doctolib saint nazaire ; doctolib st nazaire ; doctolib.fr saint nazaire ; doctolib ostéopathe saint nazaire ; doctolib medecin saint nazaire ; doctolib medecin generaliste saint nazaire ; www.doctolib.fr saint nazaire ; doctolib nantes ; ostéopathe saint nazaire doctolib ; doctolib ostéopathe 44 ; ostéopathe sport doctolib"}}},"1":{"type":"wix-draft-plugin-divider","mutability":"IMMUTABLE","data":{"type":"dashed","config":{"size":"medium","alignment":"center","textWrap":"nowrap"}}}},"VERSION":"7.4.5"},"hashtags":["relation","confiance","patient","neuroscience","communication","hypnose","saintnazaire"],"mentions":[],"ownerId":"596b761e488fd1001061111e","ownerSId":"eeb56a65-104c-4cec-bd26-0701ce752913","slugs":["impact-de-la-tenue-vestimentaire-sur-la-confiance-du-patient","quel-impact-de-la-tenue-vestimentaire-du-professionnel-de-sante-sur-la-confiance-du-patient"],"instanceId":"2aaae75d-599f-4b15-965e-608ebfd75aa6","lastEditOrigin":"desktop","recentActivity":{},"editedDate":"2020-05-10T09:53:10.543Z","likes":[],"likesOffset":0,"likesLimit":3,"owner":{"name":"Cabinet de TOMBEUR","image":"\/\/static.wixstatic.com\/media\/eeb56a_4a812589e64e4963ac5883221ced9bad%7Emv2_d_4500_5450_s_4_2.jpg","siteMemberId":"eeb56a65-104c-4cec-bd26-0701ce752913","isOwner":true,"isBlocked":false,"privacyStatus":"PUBLIC","rolesList":["admin"],"badges":[],"groups":[],"permissions":{"role":"owner"},"slug":"www-osteo-du-sport-fr","userId":"eeb56a65-104c-4cec-bd26-0701ce752913"},"slug":"quel-impact-de-la-tenue-vestimentaire-du-professionnel-de-sante-sur-la-confiance-du-patient","totalReplies":0},{"_id":"5ea2f111fe827200174b315b","createdDate":"2020-04-24T14:00:49.634Z","lastActivityDate":"2020-04-24T14:00:49.634Z","isPinned":false,"isCommentsDisabled":false,"totalComments":0,"likeCount":0,"viewCount":91,"categoryId":"598735ea3bc968020e737e1a","postType":"discussion","title":"Intégration de l'hypnothérapie à une thérapie cognitivo-comportementale brève (TCC) pour le traitement de la dépression","content":{"blocks":[{"key":"foo","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"b62mu","text":" ","type":"atomic","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[{"offset":0,"length":1,"key":0}],"data":{}},{"key":"fekjj","text":"Thérapie cognitivo-comportementale brève (TCC) et #hypnothérapie ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[{"offset":0,"length":65,"style":"ITALIC"}],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"center"}},{"key":"3vuiu","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"54bl","text":"Cette étude illustre l'efficacité de deux méthodes de traitement intégrées pour faire un meilleur pronostic dans le traitement d'une ménagère pakistanaise déprimée âgée de 25 ans, qui souffrait depuis un an. ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"3kll7","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"87gui","text":"Les séances comprenaient l'induction hypnotique, l'enseignement de l'#autohypnose avec des #suggestions positives, la surveillance de l'#humeur, l'utilisation d'images et de techniques de #relaxation ainsi que des stratégies spécifiques de brève TCC. La caractéristique dominante de sa présentation clinique était la #croyance d'être mal aimée et les pensées négatives d'être dévaluées par le mari. ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[{"offset":214,"length":31,"style":"UNDERLINE"}],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"e4ad3","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"arc5t","text":"L'hypnothérapie a contribué à réaliser des progrès thérapeutiques remarquables en un temps relativement court. Lors de la présentation initiale, les symptômes dépressifs étaient extrêmement élevés, comme l'ont démontré les tests d'évaluation psychologique et le Beck Depression Inventory (BDI). ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"6vkli","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"c30c2","text":"Les résultats des tests ultérieurs ont indiqué qu'elle était revenue à un niveau de fonctionnement normal (81-90) tel qu'évalué par le Global Assessment of Functioning Scale (GAFS). Au moment de signaler le cas, elle était en phase de suivi. Le cas met en évidence la valeur de l'hypnose en tant qu'outil d'autonomisation particulièrement important pour réduire la dépression lorsqu'il est utilisé en complément d'une thérapie cognitivo-comportementale.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{"textAlignment":"justify"}},{"key":"62gel","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"f81js","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"bperf","text":"Lire aussi : ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[{"offset":0,"length":13,"style":"BOLD"}],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"6ju4a","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"1bmpg","text":"- L’hypnose en réalité virtuelle pour réduire l'anxiété, la fatigue en chirurgie cardiaque","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[{"offset":0,"length":90,"style":"ITALIC"},{"offset":0,"length":90,"style":"{\"FG\":\"textColor3\"}"}],"entityRanges":[{"offset":2,"length":88,"key":1}],"data":{}},{"key":"29m3g","text":"- Protocole d'hypnose pour gérer la douleur chronique","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[{"offset":0,"length":53,"style":"{\"BG\":\"#NaNNaNNaN\"}"},{"offset":0,"length":53,"style":"ITALIC"},{"offset":0,"length":53,"style":"{\"FG\":\"textColor3\"}"}],"entityRanges":[{"offset":2,"length":51,"key":2}],"data":{}},{"key":"5q39r","text":"- Hypnose : le stress, déclencheur de céphalée de t