Outiref

Code source de l'URL : https://www.defond-dressing.com

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"/>
  
  <meta charset="utf-8"/>
  <meta name="generator" content="Wix.com Website Builder"/>
  <link rel="shortcut icon" href="https://static.wixstatic.com/media/7fdf32_4f496cf74ef94c00bcf02861a4718cdd%7Emv2.jpg/v1/fill/w_32%2Ch_32%2Clg_1%2Cusm_0.66_1.00_0.01/7fdf32_4f496cf74ef94c00bcf02861a4718cdd%7Emv2.jpg" type="image/jpeg"/>
  <link rel="apple-touch-icon" href="https://static.wixstatic.com/media/7fdf32_4f496cf74ef94c00bcf02861a4718cdd%7Emv2.jpg/v1/fill/w_32%2Ch_32%2Clg_1%2Cusm_0.66_1.00_0.01/7fdf32_4f496cf74ef94c00bcf02861a4718cdd%7Emv2.jpg" type="image/jpeg"/>
  
  
  
  
  <meta http-equiv="X-Wix-Meta-Site-Id" content="b470e342-b79f-47b7-975b-0351357e113d"/>
  <meta http-equiv="X-Wix-Application-Instance-Id" content="4e7bc238-4627-4148-b136-1c0bd0e63ba3"/>
  
  
    <meta http-equiv="X-Wix-Published-Version" content="347"/>
  
  
  
    <meta http-equiv="etag" content="fea57cc5c508f8965d40b91210dc0ece"/>
  
  
  <meta name = "format-detection" content = "telephone=no"/>
  
  

  <meta name="SKYPE_TOOLBAR" content="SKYPE_TOOLBAR_PARSER_COMPATIBLE"/>

  
    <meta id="wixMobileViewport" name="viewport" content="width=980, user-scalable=yes"/>
  
  
  
  
  

  

  <!-- META DATA -->
  <script type="text/javascript">
    

    var serviceTopology = {"cacheKillerVersion":"1","staticServerUrl":"https://static.parastorage.com/","usersScriptsRoot":"//static.parastorage.com/services/wix-users/2.660.0","biServerUrl":"https://frog.wix.com/","userServerUrl":"https://users.wix.com/","billingServerUrl":"https://premium.wix.com/","mediaRootUrl":"https://static.wixstatic.com/","logServerUrl":"https://frog.wix.com/plebs","monitoringServerUrl":"https://TODO/","usersClientApiUrl":"https://users.wix.com/wix-users","publicStaticBaseUri":"//static.parastorage.com/services/wix-public/1.253.0","basePublicUrl":"https://www.wix.com/","postLoginUrl":"https://www.wix.com/my-account","postSignUpUrl":"https://www.wix.com/new/account","baseDomain":"wix.com","staticMediaUrl":"https://static.wixstatic.com/media","staticAudioUrl":"https://music.wixstatic.com/mp3","staticDocsUrl":"https://docs.wixstatic.com/ugd","emailServer":"https://assets.wix.com/common-services/notification/invoke","blobUrl":"https://static.parastorage.com/wix_blob","htmlEditorUrl":"http://editor.wix.com/html","siteMembersUrl":"https://users.wix.com/wix-sm","scriptsLocationMap":{"automation":"https://static.parastorage.com/services/automation/1.23.0","bootstrap":"https://static.parastorage.com/services/bootstrap/2.1229.80","ck-editor":"https://static.parastorage.com/services/ck-editor/1.87.3","core":"https://static.parastorage.com/services/core/2.1229.80","dbsm-editor-app":"https://static.parastorage.com/services/dbsm-editor-app/1.639.0","dbsm-viewer-app":"https://static.parastorage.com/services/dbsm-viewer-app/1.398.0","ecommerce":"https://static.parastorage.com/services/ecommerce/1.203.0","fallback-viewer-app":"https://static.parastorage.com/services/fallback-viewer-app/1.0.0","js-platform-apps-configuration":"https://static.parastorage.com/services/js-platform-apps-configuration/1.52.0","js-wixcode-sdk":"https://static.parastorage.com/services/js-wixcode-sdk/1.342.0","langs":"https://static.parastorage.com/services/langs/2.577.0","linguist-flags":"https://static.parastorage.com/services/linguist-flags/1.38.0","promote-analytics-adapter":"https://static.parastorage.com/services/promote-analytics-adapter/2.107.0","promote-seo-renderer":"https://static.parastorage.com/services/promote-seo-renderer/1.2.0","santa":"https://static.parastorage.com/services/santa/1.7218.3","santa-langs":"https://static.parastorage.com/services/santa-langs/1.4768.0","santa-resources":"https://static.parastorage.com/services/santa-resources/1.2.0","santa-site-auth-module":"https://static.parastorage.com/services/santa-site-auth-module/1.9.0","semi-native-sdk":"https://static.parastorage.com/services/semi-native-sdk/1.8.0","sitemembers":"https://static.parastorage.com/services/sm-js-sdk/1.31.0","skins":"https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80","tpa":"https://static.parastorage.com/services/tpa/2.1065.0","web":"https://static.parastorage.com/services/web/2.1229.80","wix-bolt":"https://static.parastorage.com/services/wix-bolt/1.2573.0","wix-code-platform":"https://static.parastorage.com/services/wix-code-platform/1.95.0","wix-code-viewer-app":"https://static.parastorage.com/services/wix-code-viewer-app/1.73.0","wix-music-embed":"https://static.parastorage.com/services/wix-music-embed/1.26.0","wix-ui-santa":"https://static.parastorage.com/services/wix-ui-santa/1.98.0","wixapps":"https://static.parastorage.com/services/wixapps/2.486.0","wixcode-namespaces":"https://static.parastorage.com/services/wixcode-namespaces/1.110.0"},"developerMode":false,"productionMode":true,"staticServerFallbackUrl":"https://sslstatic.wix.com/","staticVideoUrl":"https://video.wixstatic.com/","cloudStorageUrl":"https://static.wixstatic.com/","usersDomainUrl":"https://users.wix.com/wix-users","scriptsDomainUrl":"https://static.parastorage.com/","userFilesUrl":"https://static.parastorage.com/","staticHTMLComponentUrl":"https://www-defond-dressing-com.filesusr.com/","secured":true,"ecommerceCheckoutUrl":"https://www.safer-checkout.com/","premiumServerUrl":"https://premium.wix.com/","digitalGoodsServerUrl":"https://dgs.wixapps.net/","wixCloudBaseDomain":"wix-code.com","mailServiceSuffix":"/_api/common-services/notification/invoke","staticVideoHeadRequestUrl":"https://storage.googleapis.com/video.wixstatic.com","protectedPageResolverUrl":"https://site-pages.wix.com/_api/wix-public-html-info-webapp/resolve_protected_page_urls","mediaUploadServerUrl":"https://files.wix.com/","siteAssetsServerUrl":"https://siteassets.parastorage.com/pages","staticServerWixDomainUrl":"https://www.wix.com/_partials","adaptiveVideoDomain":"https://files.wix.com/","scriptsVersionsMap":{"santa-data-fixer":"1.446.0","santa-site-metadata":"1.337.0","santa-main-r":"1.100.0","stylable-santa-flatten":"1.0.5"},"publicStaticsUrl":"//static.parastorage.com/services/wix-public/1.253.0"};
    var santaModels = true;
    var isStreaming = true;
    var rendererModel = {"metaSiteId":"b470e342-b79f-47b7-975b-0351357e113d","siteInfo":{"documentType":"UGC","applicationType":"HtmlWeb","siteId":"4e7bc238-4627-4148-b136-1c0bd0e63ba3","siteTitleSEO":"defond-dressing"},"clientSpecMap":{"5":{"type":"public","applicationId":5,"appDefinitionId":"141fbfae-511e-6817-c9f0-48993a7547d1","appDefinitionName":"Inbox","instance":"1FIfD_3jYEfbfwHVeVvnlOTESwHlVRNbWlwa63m0Zdw.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYjk4YjY1ZGItOWRmOC00OGRhLTgwODAtNjU5ZDkyMTM1MmNhIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDFmYmZhZS01MTFlLTY4MTctYzlmMC00ODk5M2E3NTQ3ZDEiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjQ3MGUzNDItYjc5Zi00N2I3LTk3NWItMDM1MTM1N2UxMTNkIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTIzVDIzOjA4OjUzLjY0NloiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU1ODMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjFiN2QzYTFiLTM3OGUtNGI2NS1hZDEzLWZlOWI0YTUxMDViNCIsImJpVG9rZW4iOiIwZGZiODY5OS0yYTY3LTBmNmQtMTdkYi02NmNjYTc2ZDQzZjciLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjdmZGYzMjhjLTVkZmItNDIyYi04ZWYyLTE5NDNlNzczNTkwOSJ9","instanceId":"b98b65db-9df8-48da-8080-659d921352ca","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":null},"10":{"type":"public","applicationId":10,"appDefinitionId":"55cd9036-36bb-480b-8ddc-afda3cb2eb8d","appDefinitionName":"PriceQuotes","instance":"SRjy_4nWzOJRTzZY3grURxfNBR5GzkxDK9ggiQsbI_A.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiOWNmZmNkOTgtYzAxMy00NTRlLTk2M2UtNWY2MmE3YzA1Y2Y1IiwiYXBwRGVmSWQiOiI1NWNkOTAzNi0zNmJiLTQ4MGItOGRkYy1hZmRhM2NiMmViOGQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjQ3MGUzNDItYjc5Zi00N2I3LTk3NWItMDM1MTM1N2UxMTNkIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTIzVDIzOjA4OjUzLjY0OVoiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU1ODMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjFiN2QzYTFiLTM3OGUtNGI2NS1hZDEzLWZlOWI0YTUxMDViNCIsImJpVG9rZW4iOiIyODhmMmVkYS03NzhjLTAyZjktMDE2NS01YzMzOTJiZTRkYzgiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjdmZGYzMjhjLTVkZmItNDIyYi04ZWYyLTE5NDNlNzczNTkwOSJ9","instanceId":"9cffcd98-c013-454e-963e-5f62a7c05cf5","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"14":{"type":"public","applicationId":14,"appDefinitionId":"146c0d71-352e-4464-9a03-2e868aabe7b9","appDefinitionName":"Ascend Tasks","instance":"ZPCCY92sgfETVSFcnVhs1YGzZJkkfFZ8gUNUs4a2DG4.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZTY3ZGIyOGEtMWJhOS00MGU0LThlM2ItZDU3NzI5N2FlOGU1IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDZjMGQ3MS0zNTJlLTQ0NjQtOWEwMy0yZTg2OGFhYmU3YjkiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjQ3MGUzNDItYjc5Zi00N2I3LTk3NWItMDM1MTM1N2UxMTNkIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTIzVDIzOjA4OjUzLjY1MFoiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU1ODMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjFiN2QzYTFiLTM3OGUtNGI2NS1hZDEzLWZlOWI0YTUxMDViNCIsImJpVG9rZW4iOiI1MjBkNTFjOC1hYzM2LTA3NTMtMTk2MC1kNjI2MWMwNGY5ZDgiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjdmZGYzMjhjLTVkZmItNDIyYi04ZWYyLTE5NDNlNzczNTkwOSJ9","instanceId":"e67db28a-1ba9-40e4-8e3b-d577297ae8e5","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"6":{"type":"public","applicationId":6,"appDefinitionId":"13ee94c1-b635-8505-3391-97919052c16f","appDefinitionName":"Wix Invoices","instance":"zetAof7-8nRbeB1llyQC8dFH-qS8WDh-NMdvqPnsmhk.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMGVlMGY5YzQtODAzNC00OTYyLWEwNTktZGE0OWZlZDFlZWYwIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlOTRjMS1iNjM1LTg1MDUtMzM5MS05NzkxOTA1MmMxNmYiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjQ3MGUzNDItYjc5Zi00N2I3LTk3NWItMDM1MTM1N2UxMTNkIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTIzVDIzOjA4OjUzLjY0N1oiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU1ODMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjFiN2QzYTFiLTM3OGUtNGI2NS1hZDEzLWZlOWI0YTUxMDViNCIsImJpVG9rZW4iOiJiYTkwMWE4Ni0zN2FiLTBlZDUtMzcwMi1kOTE4Y2JhZmZmY2QiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjdmZGYzMjhjLTVkZmItNDIyYi04ZWYyLTE5NDNlNzczNTkwOSJ9","instanceId":"0ee0f9c4-8034-4962-a059-da49fed1eef0","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":null},"9":{"type":"public","applicationId":9,"appDefinitionId":"150ae7ee-c74a-eecd-d3d7-2112895b988a","appDefinitionName":"Marketing Integration","instance":"uzxnQOhl1w5zcGSgJfD0VUzE1WCXxYOa0NdYCWd6kvY.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiY2I2NjY2NmMtZjhlNS00ODg0LTk3NjYtYmI3OTQ3NDNhM2VhIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNTBhZTdlZS1jNzRhLWVlY2QtZDNkNy0yMTEyODk1Yjk4OGEiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjQ3MGUzNDItYjc5Zi00N2I3LTk3NWItMDM1MTM1N2UxMTNkIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTIzVDIzOjA4OjUzLjY0OFoiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU1ODMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjFiN2QzYTFiLTM3OGUtNGI2NS1hZDEzLWZlOWI0YTUxMDViNCIsImJpVG9rZW4iOiI3ZjE2ODUyZS00ZjdhLTBmMzMtMDAzZC1iODI4NzIzZGIyZDciLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjdmZGYzMjhjLTVkZmItNDIyYi04ZWYyLTE5NDNlNzczNTkwOSJ9","instanceId":"cb66666c-f8e5-4884-9766-bb794743a3ea","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"13":{"type":"sitemembers","applicationId":13,"collectionType":"Open","collectionFormFace":"Register","collectionExposure":"Public","smcollectionId":"99b48eec-f689-4393-920a-72990ce4797b"},"2":{"type":"appbuilder","applicationId":2,"appDefinitionId":"3d590cbc-4907-4cc4-b0b1-ddf2c5edf297","instanceId":"e677b59a-7f9b-4c43-8f29-fd59c76be8e2","state":"Initialized"},"12":{"type":"public","applicationId":12,"appDefinitionId":"14b89688-9b25-5214-d1cb-a3fb9683618b","appDefinitionName":"Mobile App-Social Posts","instance":"aPLh9HTR63QBGE-a4VWJ6Mv27G6KBtSVSDykq8gXYyw.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZjI3OTUyZTItOGI5NS00NjBkLTg2NTQtYmYzYjI5YTU1OWZkIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGI4OTY4OC05YjI1LTUyMTQtZDFjYi1hM2ZiOTY4MzYxOGIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjQ3MGUzNDItYjc5Zi00N2I3LTk3NWItMDM1MTM1N2UxMTNkIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTIzVDIzOjA4OjUzLjY1MFoiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU1ODMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjFiN2QzYTFiLTM3OGUtNGI2NS1hZDEzLWZlOWI0YTUxMDViNCIsImJpVG9rZW4iOiI0NjA5YjFhMC0zYzBhLTAxYmEtMTEwZi1iYzZhMWNkYjQ4YzAiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjdmZGYzMjhjLTVkZmItNDIyYi04ZWYyLTE5NDNlNzczNTkwOSJ9","instanceId":"f27952e2-8b95-460d-8654-bf3b29a559fd","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"7":{"type":"public","applicationId":7,"appDefinitionId":"135c3d92-0fea-1f9d-2ba5-2a1dfb04297e","appDefinitionName":"Email Marketing","instance":"dMEeHXTwCyPwy9Gk5TZDe8aRpnvfLcY1_DawWisryMI.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiM2ViZWY3ODYtYzY4ZC00YmJlLWI0M2ItYjJkNTUzM2M3OWY4IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzVjM2Q5Mi0wZmVhLTFmOWQtMmJhNS0yYTFkZmIwNDI5N2UiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjQ3MGUzNDItYjc5Zi00N2I3LTk3NWItMDM1MTM1N2UxMTNkIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTIzVDIzOjA4OjUzLjY0N1oiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU1ODMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjFiN2QzYTFiLTM3OGUtNGI2NS1hZDEzLWZlOWI0YTUxMDViNCIsImJpVG9rZW4iOiI4YWNlMTRjNC03MTEyLTBjMDktMjM2MC1iMTg0NjY0MjY4YzUiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjdmZGYzMjhjLTVkZmItNDIyYi04ZWYyLTE5NDNlNzczNTkwOSJ9","instanceId":"3ebef786-c68d-4bbe-b43b-b2d5533c79f8","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"141995eb-c700-8487-6366-a482f7432e2b":{"widgetUrl":"https:\/\/so-feed.codev.wixapps.net\/widget","widgetId":"141995eb-c700-8487-6366-a482f7432e2b","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/so-feed.codev.wixapps.net\/widget","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"shoutout_feed","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"premiumBundle":{"parentAppId":"ee21fe60-48c5-45e9-95f4-6ca8f9b1c9d9","parentAppSlug":"ee21fe60-48c5-45e9-95f4-6ca8f9b1c9d9"}}},"1690":{"type":"public","applicationId":1690,"appDefinitionId":"14271d6f-ba62-d045-549b-ab972ae1f70e","appDefinitionName":"Wix Pro Gallery","instance":"ldX6RwN4auvQqYmRlRl_zRpAnsnYxDbpO2SVZVBWpYU.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZjNhYTE5MjYtZGEzOS00ZmIyLWJhNTUtNWY5Y2RmNWI0OTdjIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDI3MWQ2Zi1iYTYyLWQwNDUtNTQ5Yi1hYjk3MmFlMWY3MGUiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjQ3MGUzNDItYjc5Zi00N2I3LTk3NWItMDM1MTM1N2UxMTNkIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTIzVDIzOjA4OjUzLjY1MVoiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU1ODMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjFiN2QzYTFiLTM3OGUtNGI2NS1hZDEzLWZlOWI0YTUxMDViNCIsImJpVG9rZW4iOiI0N2RhZmE2NC02ZGE2LTA4MDUtMmQwZS01Y2NkZWEyNTU4NDEiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjdmZGYzMjhjLTVkZmItNDIyYi04ZWYyLTE5NDNlNzczNTkwOSJ9","instanceId":"f3aa1926-da39-4fb2-ba55-5f9cdf5b497c","appWorkerUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/worker.html","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"14f7938f-fa9a-e9e3-3a24-089172dccb28":{"widgetUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/checkout","widgetId":"14f7938f-fa9a-e9e3-3a24-089172dccb28","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/checkout","appPage":{"id":"checkout_page","name":"Checkout Page","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":2,"indexable":true,"fullPage":true,"landingPageInMobile":true,"hideFromMenu":true},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":true,"shouldBeStretchedByDefault":true,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"default":false},"14f79354-c828-13e0-1246-058b79e70c1a":{"widgetUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/cart.html","widgetId":"14f79354-c828-13e0-1246-058b79e70c1a","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/cart.html","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"cart","default":false},"1491fc25-fcd2-9c08-c74f-67b98b69ac4a":{"widgetUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/multishare.html","widgetId":"1491fc25-fcd2-9c08-c74f-67b98b69ac4a","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/multishare.html","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"multishare_widget","default":false},"144f04b9-aab4-fde7-179b-780c11da4f46":{"widgetUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/fullscreen","widgetId":"144f04b9-aab4-fde7-179b-780c11da4f46","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/fullscreen","appPage":{"id":"fullscreen_page","name":"Fullscreen Page","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":true,"fullPage":true,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":true},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":true,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"useSsrSeo":true},"default":false},"142bb34d-3439-576a-7118-683e690a1e0d":{"widgetUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/gallery.html","widgetId":"142bb34d-3439-576a-7118-683e690a1e0d","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/gallery.html","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":true,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"useSsrSeo":true,"mobileSettingsEnabled":true,"componentUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/pro-gallery-santa-wrapper\/1.349.0\/viewer.bundle.min.js"},"tpaWidgetId":"pro-gallery","default":true},"14f793c4-68e4-1d4f-3a24-089172dccb28":{"widgetUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/thankyou","widgetId":"14f793c4-68e4-1d4f-3a24-089172dccb28","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/progallery.wix.com\/thankyou","appPage":{"id":"thank_you_page","name":"Thank you Page","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":3,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":true},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":true,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"default":false}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":true},"appFields":{"platform":{"baseUrls":{"santaWrapperBaseUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/pro-gallery-santa-wrapper\/1.349.0\/"},"viewerScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/pro-gallery-santa-wrapper\/1.349.0\/viewerScript.bundle.min.js"}}},"-666":{"type":"metasite","metaSiteId":"b470e342-b79f-47b7-975b-0351357e113d","appDefId":"22bef345-3c5b-4c18-b782-74d4085112ff","instance":"xdIcLpNZMmdqKlHP4CAnXkb06HOxUmXYzd4e-L2gneI.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYjQ3MGUzNDItYjc5Zi00N2I3LTk3NWItMDM1MTM1N2UxMTNkIiwiYXBwRGVmSWQiOiIyMmJlZjM0NS0zYzViLTRjMTgtYjc4Mi03NGQ0MDg1MTEyZmYiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjQ3MGUzNDItYjc5Zi00N2I3LTk3NWItMDM1MTM1N2UxMTNkIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTIzVDIzOjA4OjUzLjY2MFoiLCJ1aWQiOm51bGwsInBlcm1pc3Npb25zIjpudWxsLCJpcEFuZFBvcnQiOm51bGwsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjdmZGYzMjhjLTVkZmItNDIyYi04ZWYyLTE5NDNlNzczNTkwOSIsImNhY2hlIjp0cnVlfQ","appDefinitionId":"22bef345-3c5b-4c18-b782-74d4085112ff","applicationId":-666},"3":{"type":"public","applicationId":3,"appDefinitionId":"1480c568-5cbd-9392-5604-1148f5faffa0","appDefinitionName":"Get Found on Google","instance":"BECCQsAGn10lWwkKFb-8myDcbw5evEDaBNVq1ZLHuGk.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYWNlMzM0MTMtNDJlNC00MzAyLWI0NDctMjM2YjE1MWNiMzg1IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDgwYzU2OC01Y2JkLTkzOTItNTYwNC0xMTQ4ZjVmYWZmYTAiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjQ3MGUzNDItYjc5Zi00N2I3LTk3NWItMDM1MTM1N2UxMTNkIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTIzVDIzOjA4OjUzLjY0NVoiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU1ODMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjFiN2QzYTFiLTM3OGUtNGI2NS1hZDEzLWZlOWI0YTUxMDViNCIsImJpVG9rZW4iOiIxODkzZDc1MS1mNTdiLTA0YjUtMjMxYy0yMDNhMjA2MmEyYjgiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjdmZGYzMjhjLTVkZmItNDIyYi04ZWYyLTE5NDNlNzczNTkwOSJ9","instanceId":"ace33413-42e4-4302-b447-236b151cb385","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"11":{"type":"public","applicationId":11,"appDefinitionId":"f123e8f1-4350-4c9b-b269-04adfadda977","appDefinitionName":"Promote Home","instance":"FLIINz6-Jb9ZNeQBxHHpW1KCF3iLgf_OqkVxxWrpY7M.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNDRkYzQ1NmQtYzg1NS00ZmM5LTg2YzItYTdkYTQyMzNjMjhjIiwiYXBwRGVmSWQiOiJmMTIzZThmMS00MzUwLTRjOWItYjI2OS0wNGFkZmFkZGE5NzciLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjQ3MGUzNDItYjc5Zi00N2I3LTk3NWItMDM1MTM1N2UxMTNkIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTIzVDIzOjA4OjUzLjY0OVoiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU1ODMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjFiN2QzYTFiLTM3OGUtNGI2NS1hZDEzLWZlOWI0YTUxMDViNCIsImJpVG9rZW4iOiJmMGFjYTYyZi03ZmNhLTA4N2UtMTE5OS1hNDhiNzc0ZGQzYjEiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjdmZGYzMjhjLTVkZmItNDIyYi04ZWYyLTE5NDNlNzczNTkwOSJ9","instanceId":"44dc456d-c855-4fc9-86c2-a7da4233c28c","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"8":{"type":"public","applicationId":8,"appDefinitionId":"139ef4fa-c108-8f9a-c7be-d5f492a2c939","appDefinitionName":"Automated Emails","instance":"nLbJ1VgxDiigYbgyuyMXR5Ul07VaNeewShQeINQvvnU.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNWVhNzJjY2YtOGViNC00ZDc1LWIzNTItYWM2Y2VjZDY4YjI0IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzllZjRmYS1jMTA4LThmOWEtYzdiZS1kNWY0OTJhMmM5MzkiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjQ3MGUzNDItYjc5Zi00N2I3LTk3NWItMDM1MTM1N2UxMTNkIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTIzVDIzOjA4OjUzLjY0OFoiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU1ODMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjFiN2QzYTFiLTM3OGUtNGI2NS1hZDEzLWZlOWI0YTUxMDViNCIsImJpVG9rZW4iOiJlYWQ3Y2Y4ZC0zOTJiLTBhYzItMjQwOS1hZjNkZDlhODlhMTkiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjdmZGYzMjhjLTVkZmItNDIyYi04ZWYyLTE5NDNlNzczNTkwOSJ9","instanceId":"5ea72ccf-8eb4-4d75-b352-ac6cecd68b24","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false}},"4":{"type":"public","applicationId":4,"appDefinitionId":"14bca956-e09f-f4d6-14d7-466cb3f09103","appDefinitionName":"Wix Cashier","instance":"dyWzh7cXChCqVQl1ORpvi6vnKULPbcgwwyWXNAroH38.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiODI3ZWEwZWItMTdmYS00OGFmLWEwYjYtZDY2ZmExMTY5ZmNhIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGJjYTk1Ni1lMDlmLWY0ZDYtMTRkNy00NjZjYjNmMDkxMDMiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjQ3MGUzNDItYjc5Zi00N2I3LTk3NWItMDM1MTM1N2UxMTNkIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE5LTA1LTIzVDIzOjA4OjUzLjY0NloiLCJ1aWQiOm51bGwsImlwQW5kUG9ydCI6IjE4OC4xNjUuNDAuMTYyLzU1ODMwIiwidmVuZG9yUHJvZHVjdElkIjpudWxsLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjFiN2QzYTFiLTM3OGUtNGI2NS1hZDEzLWZlOWI0YTUxMDViNCIsImJpVG9rZW4iOiIzNjBlNDNhOS1hMDY1LTBmMTgtMzdlZC1kNTNlOTQ2ODhlZjciLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjdmZGYzMjhjLTVkZmItNDIyYi04ZWYyLTE5NDNlNzczNTkwOSJ9","instanceId":"827ea0eb-17fa-48af-a0b6-d66fa1169fca","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false}}},"premiumFeatures":["AdsFree","ShowWixWhileLoading","HasDomain"],"geo":"FRA","languageCode":"en","previewMode":false,"userId":"7fdf328c-5dfb-422b-8ef2-1943e7735909","siteMetaData":{"preloader":{"uri":"","enabled":false},"adaptiveMobileOn":true,"quickActions":{"socialLinks":[],"colorScheme":"dark","configuration":{"quickActionsMenuEnabled":false,"navigationMenuEnabled":true,"phoneEnabled":false,"emailEnabled":false,"addressEnabled":false,"socialLinksEnabled":false}},"contactInfo":{"companyName":"","phone":"","fax":"","email":"","address":""},"renderHints":{"containsTPA":false,"isMeshReady":true,"containsAppPart":false,"containsAppPart2":false}},"runningExperiments":{"sv_includeRavenInPreview":"new","renderAboveTheFold":"new","useEarlyLinkCheck":"new","sv_ssrTpaAboveTheFold":"new","sv_ssrLoadProGallery":"new","sv_loginSocialBarSelect":"new","sv_blogStudioExperiment":"old","sv_removeTestNode":"new","preloadBoltScript":"new","sv_reportIframeStartLoadingInWarmup":"new","sv_ampLinkTag":"new","bv_layout_props":"new","sv_newTPANativeDataFlow":"new","sv_contactFormUseFormBuilderSubmit":"new","sv_wixSiteUrlFallback":"new","sv_ssrNoPagesData":"new","sv_twitterMetaTags":"new","sv_dontDeleteSvSessionCookieOnLogout":"new","sv_wixInternalAuthDialogsNew":"new","sv_addSiteRevisionToMembersCalls":"new","earlyLoadJSEx":"new","preconnectTPA":"new","newLoginTheme":"new","sv_fontsByAgent":"new","sv_fixedMobileHeader":"new","sv_ssrLoadArtStore":"new","preconnectApps":"new","sv_tpaInnerRouteNavigation":"new","sv_blogSocialCounters":"new","sv_meshReadyFallback":"new","sv_tinyMenuCloseOnClickOutside":"new","sv_meshLayout":"new","sv_loadUserGeneratedAppsAfterBootstrap":"new","sv_ssr_image_src":"new","ssrFontShortcut":"new","sv_ssrLoadBookings":"new","sv_tpaStateChangedEvent":"new","sv_controllerScripts":"new","wixCodeNoIframe":"new","useRegExpForFontsParse":"new","sv_orphanSlideDataFixer":"new","sv_tpaInnerRouteWorker":"new","sv_nativeComponents":"new","bv_test_shtaweem":"new","useFontFaceSet":"new","sv_hideCompInSafari":"new","sv_postmessage_security":"new","sv_enableBackgroundVideoOnTablet":"new","sv_tpaAddChatApp":"new","sv_restoreAutosaveWhenMobileFails":"new","sv_ssrLoadRestaurants":"new","sv_ssrLoadGetSubscrbers":"new","ssrCompPrefetch":"new","displayWixAdsNewVersion":"new","sv_useBackendGoogleOAuthFlow":"new","sv_bookingsFES":"old","bv_nativeComponents":"new","sv_videobox_mobile":"new","oneAppWixAds":"false","sv_image_name_url":"new","sv_contactFormSubmitPromoteAnalytics":"new","earlyLoadJS":"new","xsrfHeaderOnPostRequests":"new","preloadBoltScriptExtra":"new","sv_loadGhostStructure":"new","sv_includeBlankUrl":"new","fontCssInRenderer":"new","sv_contactFormAscendEmail":"new","sv_ssrCache":"new"},"urlFormatModel":{"format":"slash","forbiddenPageUriSEOs":["app","apps","_api","robots.txt","sitemap.xml","feed.xml","sites"],"pageIdToResolvedUriSEO":{}},"passwordProtectedPages":[],"useSandboxInHTMLComp":false,"siteMediaToken":"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJhcHA6MzQ2NjQ5MDcwMDI5NzIwNiIsInN1YiI6InVzZXI6N2ZkZjMyOGMtNWRmYi00MjJiLThlZjItMTk0M2U3NzM1OTA5IiwiYXVkIjoidXJuOnNlcnZpY2U6ZmlsZS51cGxvYWQiLCJleHAiOjE1NTkyNTc3MzMsImlhdCI6MTU1ODY1MjkzMywianRpIjoiUktMWEJTc2hqUmpBbWxyYXFPZnJpdyJ9.hHNW3aM97LdFSx-rk77tvo4iPUW1Vy2qUkO8xYxGXCc","mediaAuthToken":"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJhcHA6MzQ2NjQ5MDcwMDI5NzIwNiIsInN1YiI6InNpdGU6YjQ3MGUzNDItYjc5Zi00N2I3LTk3NWItMDM1MTM1N2UxMTNkIiwiYXVkIjoidXJuOnNlcnZpY2U6ZmlsZS51cGxvYWQiLCJleHAiOjE1NTg3MzkzMzMsImlhdCI6MTU1ODY1MjkzMywianRpIjoib0pMc2NfQ1g5TGljQ2xGVDZ0d2pBQSIsImFkZGVkQnkiOiJhbm9ueW1vdXM6MWI3ZDNhMWItMzc4ZS00YjY1LWFkMTMtZmU5YjRhNTEwNWI0In0.noHTd_u4dD0MiteVpa1XQOnTfuGuWOP67_h-fYx7IkE","pagesPlatformApplications":{},"sitePropertiesInfo":{"siteDisplayName":"defond-dressing"},"seo":false,"pageList":{"pages":[{"pageId":"c1p0a","title":"Contact","pageUriSEO":"contact","pageJsonFileName":"7fdf32_aa8194da135a208e36b70fe647315552_347.json"},{"pageId":"mainPage","title":"Rénovation d'intérieure","pageUriSEO":"home","pageJsonFileName":"7fdf32_df576495d8496ea716530d3bbdb99d10_347.json"},{"pageId":"c10k4","title":"Photos","pageUriSEO":"portfolio-menuiserie","pageJsonFileName":"7fdf32_e35647d01fb13863758f625f1eb0ba5d_347.json"},{"pageId":"i2jqk","title":"Lien Presse","pageUriSEO":"lien-press","pageJsonFileName":"7fdf32_fa5633d37717c15e83e801d7f4134a33_347.json"},{"pageId":"c14xv","title":"Accueil","pageUriSEO":"experiencedu-placard","pageJsonFileName":"7fdf32_3520ccee6b040010e2391d7a6065cc9c_347.json"},{"pageId":"c21w2","title":"Tarifs","pageUriSEO":"tarif-placard-sur-mesure","pageJsonFileName":"7fdf32_f63a0ed7f8c2a86c080d37ed85fd6c5e_347.json"}],"mainPageId":"c14xv","masterPageJsonFileName":"7fdf32_44cac0c88b5e7b4850e21e2992338da5_347.json","topology":[{"baseUrl":"https:\/\/static.wixstatic.com\/","parts":"sites\/{filename}.z?v=3"},{"baseUrl":"https:\/\/staticorigin.wixstatic.com\/","parts":"sites\/{filename}.z?v=3"},{"baseUrl":"https:\/\/www.defond-dressing.com\/","parts":"sites\/{filename}.z?v=3"},{"baseUrl":"https:\/\/fallback.wix.com\/","parts":"wix-html-editor-pages-webapp\/page\/{filename}"}],"fixedPagePath":{"baseUrl":"siteassets.parastorage.com\/pages","parts":"\/fixedData?ck={ck}&experiments={experiments}&isHttps={isHttps}&isUrlMigrated={isUrlMigrated}&metaSiteId={metaSiteId}&pageId={pageId}&quickActionsMenuEnabled={quickActionsMenuEnabled}&siteId=4e7bc238-4627-4148-b136-1c0bd0e63ba3v=3&version={version}"}}};
    var publicModel = {"domain":"defond-dressing.com","externalBaseUrl":"https:\/\/www.defond-dressing.com\/","unicodeExternalBaseUrl":"https:\/\/www.defond-dressing.com\/","pageList":{"pages":[{"pageId":"c1p0a","title":"Contact","pageUriSEO":"contact","pageJsonFileName":"7fdf32_aa8194da135a208e36b70fe647315552_347.json"},{"pageId":"mainPage","title":"Rénovation d'intérieure","pageUriSEO":"home","pageJsonFileName":"7fdf32_df576495d8496ea716530d3bbdb99d10_347.json"},{"pageId":"c10k4","title":"Photos","pageUriSEO":"portfolio-menuiserie","pageJsonFileName":"7fdf32_e35647d01fb13863758f625f1eb0ba5d_347.json"},{"pageId":"i2jqk","title":"Lien Presse","pageUriSEO":"lien-press","pageJsonFileName":"7fdf32_fa5633d37717c15e83e801d7f4134a33_347.json"},{"pageId":"c14xv","title":"Accueil","pageUriSEO":"experiencedu-placard","pageJsonFileName":"7fdf32_3520ccee6b040010e2391d7a6065cc9c_347.json"},{"pageId":"c21w2","title":"Tarifs","pageUriSEO":"tarif-placard-sur-mesure","pageJsonFileName":"7fdf32_f63a0ed7f8c2a86c080d37ed85fd6c5e_347.json"}],"mainPageId":"c14xv","masterPageJsonFileName":"7fdf32_44cac0c88b5e7b4850e21e2992338da5_347.json","topology":[{"baseUrl":"https:\/\/static.wixstatic.com\/","parts":"sites\/{filename}.z?v=3"},{"baseUrl":"https:\/\/staticorigin.wixstatic.com\/","parts":"sites\/{filename}.z?v=3"},{"baseUrl":"https:\/\/www.defond-dressing.com\/","parts":"sites\/{filename}.z?v=3"},{"baseUrl":"https:\/\/fallback.wix.com\/","parts":"wix-html-editor-pages-webapp\/page\/{filename}"}],"fixedPagePath":{"baseUrl":"siteassets.parastorage.com\/pages","parts":"\/fixedData?ck={ck}&experiments={experiments}&isHttps={isHttps}&isUrlMigrated={isUrlMigrated}&metaSiteId={metaSiteId}&pageId={pageId}&quickActionsMenuEnabled={quickActionsMenuEnabled}&siteId=4e7bc238-4627-4148-b136-1c0bd0e63ba3v=3&version={version}"}},"timeSincePublish":10531798,"favicon":"7fdf32_4f496cf74ef94c00bcf02861a4718cdd~mv2.jpg","deviceInfo":{"deviceType":"Desktop","browserType":"Firefox","browserVersion":3},"siteRevision":347,"sessionInfo":{"hs":1496653881,"svSession":"9a52a367e40f0f010c0779528d259eeeccaba2a6b83dea2a77769912e90d5c29b81e8d7ef240c5351782a75c8787ee8f1e60994d53964e647acf431e4f798bcd17e9fcd524099289b62e9497acde79d7bb7e8fcd6bf72123b6cb10843e2d8cf7","ctToken":"eWNjeFdpSmE4MEpJeU1BRHVOOFJSMXdvQ0tFNlU2VnhNWHd6QmNHVnBVWXx7InVzZXJBZ2VudCI6Ik1vemlsbGEvNS4wIChXaW5kb3dzOyBVOyBXaW5kb3dzIE5UIDYuMDsgZW4tVVM7IHJ2OjEuOS4xLjYpIEdlY2tvLzIwMDkxMjAxIEZpcmVmb3gvMy41LjYiLCJ2YWxpZFRocm91Z2giOjE1NTkyNTc3MzM2NDV9","isAnonymous":false,"visitorId":"1b7d3a1b-378e-4b65-ad13-fe9b4a5105b4"},"metaSiteFlags":[],"siteMembersProtectedPages":[],"indexable":true,"hasBlogAmp":false,"renderTime":1558652933679,"siteDisplayName":"defond-dressing","siteAssets":{"cacheVersions":{"dataFixer":1}},"siteMeshReady":true,"layoutMechanism":"ANCHORS"};

    var googleAnalytics = "";
    var ipAnonymization = false;

    var googleRemarketing = "";
    var googleTagManager = "";
    var facebookRemarketing = "";
    var yandexMetrika = "";
  </script>
  
  
  <script>
    // BEAT MESSAGE
    var wixBiSession = {
      initialTimestamp: Date.now()
      , requestId: (function(m) { return m ? m[1] : ''})(document.cookie.match(/requestId=([^;]*)/))
      , viewerSessionId: 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g,function(c){var r=Math.random()*16|0,v=c=='x'?r:(r&0x3|0x8);return v.toString(16);})
      , initialRequestTimestamp: (function() {return performance.timeOrigin ? performance.timeOrigin : Date.now() - performance.now();})()
      , visitorId: publicModel.sessionInfo.visitorId
      
      , is_rollout: 0
      , is_platform_loaded: 0
      , suppressbi: true
      , dc: '84'
      , renderType: 'bolt'
      , wixBoltExclusionReason: ''
      , wixBoltExclusionReasonMoreInfo: ''
      , sendBeacon: function (url) {
        if (wixBiSession.suppressbi) {
          var sent = false;
          try {
            sent = navigator.sendBeacon(url);
          } catch (e) {}
          if (!sent) {
            (new Image()).src = url;
          }
        }
      }
      , sendBeat: (function () {
        var caching, match = document.cookie.match(/ssr-caching="cache.desc=(\w+).(?:varnish=(\w+))?/);
        if (!match) {
          caching = 'none';
        } else if (!match[2]) {
          caching = match[1] + ',none';
        } else {
          caching = match.slice(1).join();
        }
        var isCached = caching.indexOf("hit") === 0;
        var beatUrl = 'https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3'
          + '&v=1.2573.0'
          + '&msid=b470e342-b79f-47b7-975b-0351357e113d'
          + '&isp=1'
          + '&st=2'
          + '&dc=84'
          + '&iss=1'
          + '&url=' + encodeURIComponent(location.href.replace(/^http(s)?:\/\/(www\.)?/, ''))
          + '&is_cached=' + isCached
          + '&caching=' + caching;
        var referrer = document.referrer;
        if (referrer) {
          beatUrl += '&ref=' + encodeURIComponent(referrer);
        }
        match = document.cookie.match(/_wixCIDX=([^;]*)/)
        if (match) {
          beatUrl += '&client_id=' + match[1];
        }
        return function(et, name, extra, isPageEvent) {
          var tts = '';
          if (performance.now) {
            tts = '&tts=' + Math.round(performance.now());
          }
          if (name && performance.mark) {
            performance.mark(name + ' (beat ' + et + ')');
          }
          var ts = et === 1 ? 0 : Date.now() - wixBiSession.initialTimestamp;
          extra = extra || ''
          if (extra.indexOf('pn=') === -1) {
            extra = '&pn=1' + extra
          }
          if (isPageEvent) {
            beatUrl = beatUrl.replace('evid=3', 'evid=5');
          }
          wixBiSession.sendBeacon(beatUrl
            + '&et=' + et
            + (name ? '&event_name=' + encodeURIComponent(name) : '')
            + '&ts=' + ts + tts
            + '&vsi=' + wixBiSession.viewerSessionId
            + '&rid=' + wixBiSession.requestId
            + '&viewer_name=' + encodeURIComponent(wixBiSession.renderType)
            + '&is_rollout=' + wixBiSession.is_rollout
            + (wixBiSession.visitorId ? '&vid=' + wixBiSession.visitorId : '')
            + (wixBiSession.siteMemberId ? '&mid=' + wixBiSession.siteMemberId : '')
            + extra
          );
        }
      })()
    };
    wixBiSession.sendBeat(1, 'Init');
    // BEAT MESSAGE END
  </script>
  
  <script type="text/javascript">
    (function(x,e,o,s,n){var a=window.fedops||{};a.apps=a.apps||{};a.apps[x]={startLoadTime:e&&e.now&&e.now()};try{a.sessionId=o.getItem("fedops.logger.sessionId")}catch(x){}a.sessionId=a.sessionId||wixBiSession.viewerSessionId;window.fedops=a;var d="//frog.wix.com/bolt-performance?appName="+x+"&src=72&evid=21"+'&dc=84'+"&is_rollout="+wixBiSession.is_rollout+ '&st=2'+ '&isp=1'+"&session_id="+a.sessionId+"&_="+s();wixBiSession.sendBeacon(d)})('bolt-viewer',window.performance,window.localStorage,Math.random,window.navigator);
  </script>
  
  
  
  
  
  
    <meta name="fragment" content="!"/>
  
  
  <!-- DATA -->
  <script type="text/javascript">
    
      var adData = {};
      var mobileAdData = {};
    
    var usersDomain = "https://users.wix.com/wix-users";
    
  </script>
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  <!--head html embeds start-->
  
  <!--head html embeds end-->
  
  
  
  <script type="text/javascript">
   var santaBase = 'https://static.parastorage.com/services/santa/1.7218.3';
   var boltBase = 'https://static.parastorage.com/services/wix-bolt/1.2573.0';
  </script>
  

  
  
  <script>
   var requirejs = {
    onNodeCreated: function(node) {
     var src = node.getAttribute('src');
     var shouldIgnore = ['googletagmanager.com', 'google-analytics.com', 'googleadservices.com', 'doubleclick.net', 'connect.facebook.net'].some(function (domain) {
       return src.indexOf(domain) !== -1;
     });
     if (!shouldIgnore) {
       node.setAttribute('crossorigin', 'anonymous')
     }
    }
   }
  </script>

  
  <script>
   window.messageBuffer = [];
   window.messageHandler = function(event) {messageBuffer.push(event)};
   window.addEventListener('message', window.messageHandler, false);
  </script>
  

  
  <script id="sentry">(function(c,t,u,n,p,l,y,z,v){function e(b){if(!w){w=!0;var d=t.getElementsByTagName(u)[0],a=t.createElement(u);a.src=z;a.crossorigin="anonymous";a.addEventListener("load",function(){try{c[n]=q;c[p]=r;var a=c[l],d=a.init;a.init=function(a){for(var b in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,b)&&(v[b]=a[b]);d(v)};B(b,a)}catch(A){console.error(A)}});d.parentNode.insertBefore(a,d)}}function B(b,d){try{for(var a=0;a<b.length;a++)if("function"===typeof b[a])b[a]();var f=m.data,g=!1,h=!1;for(a=0;a<f.length;a++)if(f[a].f){h=
      !0;var e=f[a];!1===g&&"init"!==e.f&&d.init();g=!0;d[e.f].apply(d,e.a)}!1===h&&d.init();var k=c[n],l=c[p];for(a=0;a<f.length;a++)f[a].e&&k?k.apply(c,f[a].e):f[a].p&&l&&l.apply(c,[f[a].p])}catch(C){console.error(C)}}for(var g=!0,x=!1,k=0;k<document.scripts.length;k++)if(-1<document.scripts[k].src.indexOf(y)){g="no"!==document.scripts[k].getAttribute("data-lazy");break}var w=!1,h=[],m=function(b){(b.e||b.p||b.f&&-1<b.f.indexOf("capture")||b.f&&-1<b.f.indexOf("showReportDialog"))&&g&&e(h);m.data.push(b)};
      m.data=[];c[l]={onLoad:function(b){h.push(b);g&&!x||e(h)},forceLoad:function(){x=!0;g&&setTimeout(function(){e(h)})}};"init addBreadcrumb captureMessage captureException captureEvent configureScope withScope showReportDialog".split(" ").forEach(function(b){c[l][b]=function(){m({f:b,a:arguments})}});var q=c[n];c[n]=function(b,d,a,f,e){m({e:[].slice.call(arguments)});q&&q.apply(c,arguments)};var r=c[p];c[p]=function(b){m({p:b.reason});r&&r.apply(c,arguments)};g||setTimeout(function(){e(h)})})(window,document,
      "script","onerror","onunhandledrejection","Sentry","8b4e078a51d04e0e9efdf470027f0ec1","https://browser.sentry-cdn.com/4.6.2/bundle.min.js",{"dsn":"https://8b4e078a51d04e0e9efdf470027f0ec1@sentry.wixpress.com/3"});</script>
  
  
  <script async data-main="https://static.parastorage.com/polyfill/v2/polyfill.min.js?features=Object.values,Object.entries,IntersectionObserver,es2015,es2016,es2017,fetch&flags=always,gated&unknown=polyfill&rum=0&callback=polyfillsAreLoaded" src="https://static.parastorage.com/unpkg/requirejs-bolt@2.3.6/requirejs.min.js"></script>
  
  <script>
   function polyfillsAreLoaded() {
    var script = document.createElement('script');
    script.src = 'https://static.parastorage.com/services/wix-bolt/1.2573.0/bolt-main/app/main-r.min.js';
    
    script.setAttribute('crossorigin', 'anonymous')
    
    document.head.appendChild(script);
   }
  </script>

  
  
  
  
  <link id="viewerMainStyle" rel="stylesheet" type="text/css" href="https://static.parastorage.com/services/wix-bolt/1.2573.0/node_modules/wix-santa/static/css/viewer.min.css">
  
  

  
  

  
    
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/v7/languages.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Anton:n,b,i,bi|Basic:n,b,i,bi|Caudex:n,b,i,bi|Chelsea+Market:n,b,i,bi|Corben:n,b,i,bi|EB+Garamond:n,b,i,bi|Enriqueta:n,b,i,bi|Forum:n,b,i,bi|Fredericka+the+Great:n,b,i,bi|Jockey+One:n,b,i,bi|Josefin+Slab:n,b,i,bi|Jura:n,b,i,bi|Kelly+Slab:n,b,i,bi|Marck+Script:n,b,i,bi|Lobster:n,b,i,bi|Mr+De+Haviland:n,b,i,bi|Niconne:n,b,i,bi|Noticia+Text:n,b,i,bi|Overlock:n,b,i,bi|Patrick+Hand:n,b,i,bi|Play:n,b,i,bi|Sarina:n,b,i,bi|Signika:n,b,i,bi|Spinnaker:n,b,i,bi|Monoton:n,b,i,bi|Sacramento:n,b,i,bi|Cookie:n,b,i,bi|Raleway:n,b,i,bi|Open+Sans+Condensed:300:n,b,i,bi|Amatic+SC:n,b,i,bi|Cinzel:n,b,i,bi|Sail:n,b,i,bi|Playfair+Display:n,b,i,bi|Libre+Baskerville:n,b,i,bi|Roboto:n,b,i,bi|Roboto:n,b,i,bi|Roboto:n,b,i,bi|Work+Sans:n,b,i,bi|Work+Sans:n,b,i,bi|Poppins:n,b,i,bi|Poppins:n,b,i,bi|Barlow:n,b,i,bi|Barlow:n,b,i,bi|Oswald:n,b,i,bi|Oswald:n,b,i,bi|Oswald:n,b,i,bi|Cormorant+Garamond:n,b,i,bi|Cormorant+Garamond:n,b,i,bi|Cormorant+Garamond:n,b,i,bi|Playfair+Display:n,b,i,bi|Dancing+Script:n,b,i,bi|Damion:n,b,i,bi|Suez+One:n,b,i,bi|Rozha+One:n,b,i,bi|Raleway:n,b,i,bi|Lato:n,b,i,bi|Questrial:n,b,i,bi|Montserrat:n,b,i,bi|&amp;subset=hebrew,arabic,latin">
  

  

  


    
        


  
    
      <title>defond-dressing</title>
    
      <meta name="description" content="Dressing et placard sur mesure en Île de France, prix ultra concurrentiels et devis gratuit. 35 ans d&#x27;expérience en agencement d&#x27;intérieurr."/>
    
      <link rel="canonical" href="https://www.defond-dressing.com"/>
    
      <meta property="og:title" content="defond-dressing"/>
    
      <meta property="og:description" content="Dressing et placard sur mesure en Île de France, prix ultra concurrentiels et devis gratuit. 35 ans d&#x27;expérience en agencement d&#x27;intérieurr."/>
    
      <meta property="og:image" content="https://static.wixstatic.com/media/7fdf32_4f496cf74ef94c00bcf02861a4718cdd%7Emv2.jpg/v1/fit/w_2500,h_1330,al_c/7fdf32_4f496cf74ef94c00bcf02861a4718cdd%7Emv2.jpg"/>
    
      <meta property="og:url" content="https://www.defond-dressing.com"/>
    
      <meta property="og:site_name" content="defond-dressing"/>
    
      <meta property="og:type" content="website"/>
    
      <meta name="keywords" content="agencement d&#x27;int&amp;eacute;rieur, armoire sur mesure, placard"/>
    
      <meta name="google-site-verification" content="_cRwNrBcT8YsMHMIFezB-7mQUl34QGqhmTBkap5nnlA"/>
    
      <meta name="fb:admins" content="pierrehenri.ledefond"/>
    
      <meta name="fb_admins_meta_tag" content="pierrehenri.ledefond"/>
    
  

      

    </head>

      
        <body class="prewarmup">
      

  

  <script type="text/javascript">
     
       var htmlClassList = document.documentElement.classList;
       
     

   
   var clientSideRender = false;
   
   
   
  </script>

  
  
  
  <!--body start html embeds start-->
  
  <!--body start html embeds end-->
  
  

  <div id="SITE_CONTAINER"><style type="text/css" data-styleid="uploadedFonts"></style><div><style type="text/css" data-styleid="theme_fonts">.font_0 {font: normal normal normal 50px/1.4em museo-w01-700,serif ;color:#FFFFFF;} 
.font_1 {font: normal normal normal 16px/1.4em museo-w01-700,serif ;color:#FFFFFF;} 
.font_2 {font: normal normal normal 42px/1.4em museo-w01-700,serif ;color:#B63D32;} 
.font_3 {font: normal normal normal 60px/1.4em 'Open Sans',sans-serif ;color:#717070;} 
.font_4 {font: normal normal normal 40px/1.4em museo-w01-700,serif ;color:#303030;} 
.font_5 {font: normal normal normal 25px/1.4em museo-w01-700,serif ;color:#3C1D17;} 
.font_6 {font: normal normal normal 21px/1.4em museo-w01-700,serif ;color:#3C1D17;} 
.font_7 {font: normal normal normal 17px/1.4em museo-slab-w01-100,serif ;color:#303030;} 
.font_8 {font: normal normal normal 15px/1.4em museo-slab-w01-100,serif ;color:#3C1D17;} 
.font_9 {font: normal normal normal 12px/1.4em museo-slab-w01-100,serif ;color:#3C1D17;} 
.font_10 {font: normal normal normal 10px/1.4em nimbus-sans-tw01con,sans-serif ;color:#3C1D17;} 
</style><style type="text/css" data-styleid="theme_colors">.color_0 {color: #FFFFFF;}
.backcolor_0 {background-color: #FFFFFF;}
.color_1 {color: #FFFFFF;}
.backcolor_1 {background-color: #FFFFFF;}
.color_2 {color: #000000;}
.backcolor_2 {background-color: #000000;}
.color_3 {color: #ED1C24;}
.backcolor_3 {background-color: #ED1C24;}
.color_4 {color: #0088CB;}
.backcolor_4 {background-color: #0088CB;}
.color_5 {color: #FFCB05;}
.backcolor_5 {background-color: #FFCB05;}
.color_6 {color: #727272;}
.backcolor_6 {background-color: #727272;}
.color_7 {color: #B0B0B0;}
.backcolor_7 {background-color: #B0B0B0;}
.color_8 {color: #FFFFFF;}
.backcolor_8 {background-color: #FFFFFF;}
.color_9 {color: #727272;}
.backcolor_9 {background-color: #727272;}
.color_10 {color: #B0B0B0;}
.backcolor_10 {background-color: #B0B0B0;}
.color_11 {color: #FFFFFF;}
.backcolor_11 {background-color: #FFFFFF;}
.color_12 {color: #EFEFEF;}
.backcolor_12 {background-color: #EFEFEF;}
.color_13 {color: #BFBEBE;}
.backcolor_13 {background-color: #BFBEBE;}
.color_14 {color: #717070;}
.backcolor_14 {background-color: #717070;}
.color_15 {color: #303030;}
.backcolor_15 {background-color: #303030;}
.color_16 {color: #FEC3B7;}
.backcolor_16 {background-color: #FEC3B7;}
.color_17 {color: #D18172;}
.backcolor_17 {background-color: #D18172;}
.color_18 {color: #A55D50;}
.backcolor_18 {background-color: #A55D50;}
.color_19 {color: #6D3A30;}
.backcolor_19 {background-color: #6D3A30;}
.color_20 {color: #3C1D17;}
.backcolor_20 {background-color: #3C1D17;}
.color_21 {color: #FED3CF;}
.backcolor_21 {background-color: #FED3CF;}
.color_22 {color: #FE9B92;}
.backcolor_22 {background-color: #FE9B92;}
.color_23 {color: #E65F53;}
.backcolor_23 {background-color: #E65F53;}
.color_24 {color: #B63D32;}
.backcolor_24 {background-color: #B63D32;}
.color_25 {color: #7B2019;}
.backcolor_25 {background-color: #7B2019;}
.color_26 {color: #FEF3C8;}
.backcolor_26 {background-color: #FEF3C8;}
.color_27 {color: #F7DA7C;}
.backcolor_27 {background-color: #F7DA7C;}
.color_28 {color: #F9CD19;}
.backcolor_28 {background-color: #F9CD19;}
.color_29 {color: #D8B00C;}
.backcolor_29 {background-color: #D8B00C;}
.color_30 {color: #A08101;}
.backcolor_30 {background-color: #A08101;}
.color_31 {color: #FED3A5;}
.backcolor_31 {background-color: #FED3A5;}
.color_32 {color: #FEB463;}
.backcolor_32 {background-color: #FEB463;}
.color_33 {color: #FE8500;}
.backcolor_33 {background-color: #FE8500;}
.color_34 {color: #C26600;}
.backcolor_34 {background-color: #C26600;}
.color_35 {color: #6F3A00;}
.backcolor_35 {background-color: #6F3A00;}
</style></div><div data-aid="stylesContainer"><style type="text/css" data-styleid="style-jqwuje3i">.style-jqwuje3ibg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background-color:rgba(255, 255, 255, 1);box-shadow:rgba(255, 255, 255, 0.592157) 0 4px 6px -4px inset, rgba(255, 255, 255, 0.592157) 0 1px 0 0 inset, rgba(255, 255, 255, 0.901961) 0 -5px 5px -5px inset;}
.style-jqwuje3i_bgtwo {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;box-shadow:0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.7); background-image:url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/ironpatern.png);}
.style-jqwuje3iinlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="ca1">.ca1_zoomedin {cursor:url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_out.png), url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_out.cur), auto;overflow:hidden;display:block;}
.ca1_zoomedout {cursor:url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_in.png), url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_in.cur), auto;}
.ca1link {display:block;overflow:hidden;}
.ca1img {overflow:hidden;}
.ca1imgimage {position:static;box-shadow:#000 0 0 0;user-select:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jr4rxr69">.style-jr4rxr69itemsContainer {width:calc(100% - 0px);height:calc(100% - 0px);white-space:nowrap;display:inline-block;overflow:visible;position:relative;}
.style-jr4rxr69moreContainer {overflow:visible;display:inherit;white-space:nowrap;width:auto;background-color:rgba(182, 61, 50, 1);border-radius:0; }
.style-jr4rxr69dropWrapper {z-index:99999;display:block;opacity:1;visibility:hidden;position:absolute;margin-top:7px;}
.style-jr4rxr69[data-dropmode="dropUp"] .style-jr4rxr69dropWrapper {margin-top:0;margin-bottom:7px;}
.style-jr4rxr69repeaterButton {height:100%;position:relative;box-sizing:border-box;display:inline-block;cursor:pointer;font:normal normal 700 33px/1.4em museo-slab-w01-100,serif; border-left:1px solid rgba(48, 48, 48, 1);}
.style-jr4rxr69repeaterButton[data-state~="header"] a,.style-jr4rxr69repeaterButton[data-state~="header"] div {cursor:default !important;}
.style-jr4rxr69repeaterButtonlinkElement {display:inline-block;height:100%;width:100%;}
.style-jr4rxr69repeaterButtonlabel {color:#000000;transition:color 0.4s ease 0s; display:inline-block;padding:0 10px;}
.style-jr4rxr69repeaterButton_wrapper {padding:0 5px;}
.style-jr4rxr69repeaterButton:first-child[data-direction="ltr"] {border:0;}
.style-jr4rxr69repeaterButton:last-child[data-direction="rtl"] {border:0;}
.style-jr4rxr69repeaterButton[data-listposition="lonely"] {border:0;}
.style-jr4rxr69repeaterButton[data-state~="over"] .style-jr4rxr69repeaterButtonlabel,.style-jr4rxr69repeaterButton[data-preview~="hover"] .style-jr4rxr69repeaterButtonlabel {color:#2A2A2A;transition:color 0.4s ease 0s;}
.style-jr4rxr69repeaterButton[data-state~="selected"] .style-jr4rxr69repeaterButtonlabel,.style-jr4rxr69repeaterButton[data-preview~="active"] .style-jr4rxr69repeaterButtonlabel {color:#002E5D;transition:color 0.4s ease 0s;}
.style-jr4rxr69repeaterButton[data-state~="drop"] {width:100%;display:block;border:0;border-top:1px solid rgba(48, 48, 48, 1);}
.style-jr4rxr69repeaterButton[data-state~="drop"] .style-jr4rxr69repeaterButtonlabel {display:inline-block;padding:0 .5em;}
.style-jr4rxr69repeaterButton[data-state~="drop"] .style-jr4rxr69repeaterButton_wrapper {padding:0;}
.style-jr4rxr69repeaterButton[data-listposition="top"] {border:0;}
.style-jr4rxr69repeaterButton[data-listposition="dropLonely"] {border:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="lb1">.lb1itemsContainer {position:absolute;width:100%;height:100%;white-space:nowrap;}
.lb1itemsContainer > li:last-child {margin:0 !important;}
.lb1[data-state~="mobileView"] .lb1itemsContainer {position:absolute;width:100%;height:100%;white-space:normal;}
.lb1 a {display:block;height:100%;}
.lb1imageItemlink {cursor:pointer;}
.lb1imageItemimageimage {position:static;box-shadow:#000 0 0 0;user-select:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="pc1">.pc1screenWidthBackground {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.pc1[data-state~="fixedPosition"] {position:fixed !important;left:auto !important;z-index:50;}
.pc1[data-state~="fixedPosition"].pc1_footer {top:auto;bottom:0;}
.pc1bg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.pc1inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.pc1centeredContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="siteBackground">.siteBackground {width:100%;position:absolute;}
.siteBackgroundbgBeforeTransition {position:absolute;top:0;}
.siteBackgroundbgAfterTransition {position:absolute;top:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="fc1">.fc1screenWidthBackground {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.fc1[data-state~="fixedPosition"] {position:fixed !important;left:auto !important;z-index:50;}
.fc1[data-state~="fixedPosition"].fc1_footer {top:auto;bottom:0;}
.fc1bg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.fc1inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.fc1centeredContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jvz3jok4">.style-jvz3jok4screenWidthBackground {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-jvz3jok4[data-state~="fixedPosition"] {position:fixed !important;left:auto !important;z-index:50;}
.style-jvz3jok4[data-state~="fixedPosition"].style-jvz3jok4_footer {top:auto;bottom:0;}
.style-jvz3jok4bg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-jvz3jok4inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-jvz3jok4centeredContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="SvgShp0-1dtm_hrlnozhl">.SvgShp0-1dtm_hrlnozhl {-webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);}
.SvgShp0-1dtm_hrlnozhllink,.SvgShp0-1dtm_hrlnozhlsvg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.SvgShp0-1dtm_hrlnozhl svg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;margin:auto;}
.SvgShp0-1dtm_hrlnozhl_non-scaling-stroke * {vector-effect:non-scaling-stroke;}
.SvgShp0-1dtm_hrlnozhl_with-shadow svg {overflow:visible !important;}</style><style type="text/css" data-styleid="SvgShp3-e5m_hrlo9irm">.SvgShp3-e5m_hrlo9irm {-webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);}
.SvgShp3-e5m_hrlo9irmlink,.SvgShp3-e5m_hrlo9irmsvg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.SvgShp3-e5m_hrlo9irm svg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;margin:auto;}
.SvgShp3-e5m_hrlo9irm_non-scaling-stroke * {vector-effect:non-scaling-stroke;}
.SvgShp3-e5m_hrlo9irm_with-shadow svg {overflow:visible !important;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jw0jrd4m">.style-jw0jrd4mbg {overflow:hidden;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background-color:transparent;}
.style-jw0jrd4m[data-state~="mobileView"] .style-jw0jrd4mbg {left:10px;right:10px;}
.style-jw0jrd4minlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;bottom:20px;}</style><style type="text/css" data-styleid="txtNew">.txtNew {word-wrap:break-word;text-align:start;}
.txtNew_override-left * {text-align:left !important;}
.txtNew_override-right * {text-align:right !important;}
.txtNew_override-center * {text-align:center !important;}
.txtNew_override-justify * {text-align:justify !important;}
.txtNew > * {pointer-events:auto;}
.txtNew li {font-style:inherit;font-weight:inherit;line-height:inherit;letter-spacing:normal;}
.txtNew ol,.txtNew ul {padding-left:1.3em;padding-right:0;margin-left:0.5em;margin-right:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew ul {list-style-type:disc;}
.txtNew ol {list-style-type:decimal;}
.txtNew ul ul,.txtNew ol ul {list-style-type:circle;}
.txtNew ul ul ul,.txtNew ol ul ul {list-style-type:square;}
.txtNew ul ol ul,.txtNew ol ol ul {list-style-type:square;}
.txtNew ul[dir="rtl"],.txtNew ol[dir="rtl"] {padding-left:0;padding-right:1.3em;margin-left:0;margin-right:0.5em;}
.txtNew ul[dir="rtl"] ul,.txtNew ul[dir="rtl"] ol,.txtNew ol[dir="rtl"] ul,.txtNew ol[dir="rtl"] ol {padding-left:0;padding-right:1.3em;margin-left:0;margin-right:0.5em;}
.txtNew p {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h1 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h2 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h3 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h4 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h5 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h6 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew a {color:inherit;}</style><style type="text/css" data-styleid="tfc1">.tfc1iframe {overflow:hidden;position:absolute;width:100%;height:100%;display:block;}
.tfc1[data-state~="iframeNotShown"] .tfc1iframe {display:none;}
.tfc1[data-state~="iframeRenderedInvisible"] .tfc1iframe {visibility:hidden;}</style></div><div class="noop" style="position:relative"><div id="FONTS_CONTAINER"></div><div id="SITE_BACKGROUND" style="height:100%;top:0px;bottom:;right:;position:absolute" class="siteBackground"><div id="SITE_BACKGROUND_previous_noPrev" class="siteBackgroundprevious"><div id="SITE_BACKGROUNDpreviousImage" class="siteBackgroundpreviousImage"></div><div id="SITE_BACKGROUNDpreviousVideo" class="siteBackgroundpreviousVideo"></div><div id="SITE_BACKGROUND_previousOverlay_noPrev" class="siteBackgroundpreviousOverlay"></div></div><div id="SITE_BACKGROUND_current_customBgImg21hi" style="top:0;height:100%;width:100%;background-color:rgba(239, 239, 239, 1);display:;position:absolute" data-position="absolute" class="siteBackgroundcurrent"><div id="SITE_BACKGROUND_currentImage_customBgImg21hi" style="position:absolute;top:0;height:100%;width:100%" data-type="bgimage" data-height="100%" class="siteBackgroundcurrentImage"></div><div id="SITE_BACKGROUNDcurrentVideo" class="siteBackgroundcurrentVideo"></div><div id="SITE_BACKGROUND_currentOverlay_customBgImg21hi" style="position:absolute;top:0;width:100%;height:100%" class="siteBackgroundcurrentOverlay"></div></div></div><div id="SITE_ROOT" class="SITE_ROOT" style="width:100%;min-width:980px;top:0;padding-bottom:0" aria-hidden="false"><div id="masterPage" style="top:0;bottom:;right:;width:100%;position:static;visibility:hidden"><style id="masterPage-content-area-styles">
  
#SITE_HEADER {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#SITE_FOOTER {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#PAGES_CONTAINER {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}</style><header data-is-mobile="false" data-state="" data-site-width="980" data-header-top="0" style="position:absolute;left:0;margin-left:0;width:100%;min-width:980px;top:0;bottom:;right:;height:602px" class="style-jvz3jok4" id="SITE_HEADER"><div style="left:0;width:100%" id="SITE_HEADERscreenWidthBackground" class="style-jvz3jok4screenWidthBackground"></div><div id="SITE_HEADERcenteredContent" class="style-jvz3jok4centeredContent"><div style="margin-left:calc((100% - 980px) / 2);width:980px" id="SITE_HEADERbg" class="style-jvz3jok4bg"></div><div id="SITE_HEADERinlineContent" class="style-jvz3jok4inlineContent"><style id="SITE_HEADER-content-area-styles">
  
#BgmgStrp0-10hj {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-j12m053t {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-j12m70hg {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-jjg8eytb {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#DrpDwnMn0-1em {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}</style><div style="top:41px;bottom:;left:-65px;right:;width:1110px;height:282px;position:absolute" class="style-jqwuje3i" id="BgmgStrp0-10hj"><div data-align-type="top" data-fitting-type="fit" data-type="bgimage" id="BgmgStrp0-10hjbg" class="style-jqwuje3ibg"></div><div class="style-jqwuje3i_bgtwo"></div><div id="BgmgStrp0-10hjinlineContent" class="style-jqwuje3iinlineContent"></div></div><div data-packed="true" style="top:359px;bottom:;left:126px;right:;width:732px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="comp-j12m053t"><h3 class="font_3" style="font-size:35px;"><span style="font-family:museo-slab-w01-100,serif;"><span style="color:#000000;"><span style="font-weight:bold;"><span style="font-size:35px;">Dressing et rangement&nbsp;sur mesure &agrave; Paris</span></span></span></span></h3></div><div data-packed="false" style="top:113px;bottom:;left:603px;right:;width:580px;height:auto;position:absolute;min-height:160px;pointer-events:none" data-min-height="160" class="txtNew" id="comp-j12m70hg"><h2 class="font_2" style="font-size:66px;"><span style="font-family:museo-slab-w01-100,serif;"><span style="text-shadow:rgba(255, 255, 255, 0.6) 1px 1px 1px, rgba(0, 0, 0, 0.6) -1px -1px 1px;"><span style="font-weight:bold;"><span style="font-size:66px;"><span style="color:#000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;DEFOND &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span><span style="color:#000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size:66px;"><span style="color:#000000;">&nbsp; &nbsp;DRESSING</span></span><span style="font-size:66px;"><span style="color:#000000;">&nbsp;</span></span></span></span></span></h2></div><div data-packed="true" style="top:142px;bottom:;left:-7px;right:;width:293px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="comp-jjg8eytb"><p class="font_7"><span style="font-family:museo-slab-w01-100,serif;"><span style="color:#000000;"><span style="font-weight:bold;">Dressing et rangement&nbsp;sur mesure &agrave; Paris et&nbsp;&Icirc;le-de-France</span></span></span></p>

<p class="font_7"><span style="font-family:museo-slab-w01-100,serif;"><span style="color:#000000;"><span style="font-weight:bold;">Prix concurrentiels &amp;&nbsp;devis gratuits</span></span></span></p>

<p class="font_7"><span style="font-family:museo-slab-w01-100,serif;"><span style="color:#000000;"><span style="font-weight:bold;">35 ans d&#39;exp&eacute;rience en menuiserie d&#39;int&eacute;rieur</span></span></span></p></div><nav id="DrpDwnMn0-1em" class="hidden-during-prewarmup style-jr4rxr69" style="overflow-x:hidden;top:532px;bottom:;left:-120px;right:;width:1254px;height:70px;position:absolute" data-stretch-buttons-to-menu-width="true" data-same-width-buttons="false" data-num-items="6" data-menuborder-y="0" data-menubtn-border="0" data-ribbon-els="0" data-label-pad="0" data-ribbon-extra="0" data-drophposition="" data-dropalign="center" dir="ltr" data-state="center notMobile"><ul style="text-align:center" aria-label="Site navigation" role="navigation" id="DrpDwnMn0-1emitemsContainer" class="style-jr4rxr69itemsContainer"><li data-direction="ltr" data-listposition="left" data-data-id="bmi1" class="style-jr4rxr69repeaterButton" data-state="menu selected idle link notMobile" id="DrpDwnMn0-1em0"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="false" data-listposition="left" href="https://www.defond-dressing.com" target="_self" id="DrpDwnMn0-1em0linkElement" class="style-jr4rxr69repeaterButtonlinkElement"><div class="style-jr4rxr69repeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-1em0bg" class="style-jr4rxr69repeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-1em0label" class="style-jr4rxr69repeaterButtonlabel">Accueil</p></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="bmi2" class="style-jr4rxr69repeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn0-1em1"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="false" data-listposition="center" href="https://www.defond-dressing.com/tarif-placard-sur-mesure" target="_self" id="DrpDwnMn0-1em1linkElement" class="style-jr4rxr69repeaterButtonlinkElement"><div class="style-jr4rxr69repeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-1em1bg" class="style-jr4rxr69repeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-1em1label" class="style-jr4rxr69repeaterButtonlabel">Tarifs</p></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="bmi3" class="style-jr4rxr69repeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn0-1em2"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="false" data-listposition="center" href="https://www.defond-dressing.com/portfolio-menuiserie" target="_self" id="DrpDwnMn0-1em2linkElement" class="style-jr4rxr69repeaterButtonlinkElement"><div class="style-jr4rxr69repeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-1em2bg" class="style-jr4rxr69repeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-1em2label" class="style-jr4rxr69repeaterButtonlabel">Photos</p></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="dataItem-jqwuo260" class="style-jr4rxr69repeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn0-1em3"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="false" data-listposition="center" href="https://www.defond-dressing.com/lien-press" target="_self" id="DrpDwnMn0-1em3linkElement" class="style-jr4rxr69repeaterButtonlinkElement"><div class="style-jr4rxr69repeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-1em3bg" class="style-jr4rxr69repeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-1em3label" class="style-jr4rxr69repeaterButtonlabel">Lien Presse</p></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="bmi0" class="style-jr4rxr69repeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn0-1em4"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="false" data-listposition="center" href="https://www.defond-dressing.com/home" target="_self" id="DrpDwnMn0-1em4linkElement" class="style-jr4rxr69repeaterButtonlinkElement"><div class="style-jr4rxr69repeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-1em4bg" class="style-jr4rxr69repeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-1em4label" class="style-jr4rxr69repeaterButtonlabel">Rénovation d&#x27;intérieure</p></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="right" data-data-id="bmi4" class="style-jr4rxr69repeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn0-1em5"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="false" data-listposition="right" href="https://www.defond-dressing.com/contact" target="_self" id="DrpDwnMn0-1em5linkElement" class="style-jr4rxr69repeaterButtonlinkElement"><div class="style-jr4rxr69repeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-1em5bg" class="style-jr4rxr69repeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-1em5label" class="style-jr4rxr69repeaterButtonlabel">Contact</p></div></div></a></li><li data-listposition="right" class="style-jr4rxr69repeaterButton" data-state="menu idle header notMobile" id="DrpDwnMn0-1em__more__"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="true" data-listposition="right" id="DrpDwnMn0-1em__more__linkElement" class="style-jr4rxr69repeaterButtonlinkElement"><div class="style-jr4rxr69repeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-1em__more__bg" class="style-jr4rxr69repeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-1em__more__label" class="style-jr4rxr69repeaterButtonlabel">More</p></div></div></a></li></ul><div id="DrpDwnMn0-1emmoreButton" class="style-jr4rxr69moreButton"></div><nav style="visibility:hidden" data-drophposition="" data-dropalign="center" id="DrpDwnMn0-1emdropWrapper" class="style-jr4rxr69dropWrapper"><ul style="visibility:hidden" id="DrpDwnMn0-1emmoreContainer" class="style-jr4rxr69moreContainer"></ul></nav></nav></div></div></header><footer style="bottom:auto;left:0;margin-left:0;width:100%;min-width:980px;top:2084px;right:;height:615px;position:absolute" class="fc1_footer fc1" data-site-width="980" data-fixedposition="false" data-isrunninginmobile="false" data-state=" " id="SITE_FOOTER"><div style="left:0;width:100%" id="SITE_FOOTERscreenWidthBackground" class="fc1screenWidthBackground"></div><div style="width:100%" id="SITE_FOOTERcenteredContent" class="fc1centeredContent"><div style="margin-left:calc((100% - 980px) / 2);width:980px" id="SITE_FOOTERbg" class="fc1bg"></div><div id="SITE_FOOTERinlineContent" class="fc1inlineContent"><style id="SITE_FOOTER-content-area-styles">
  
#SITE_STRUCTURE_WRichText_1 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#WRchTxt1-jyd {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#WRchTxt1-zif {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#WRchTxtd-188q {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#WRchTxt0-617 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#LnkBr0 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#Clprt2-4uk {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}</style><div data-packed="true" style="top:473px;bottom:;left:307px;right:;width:304px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="SITE_STRUCTURE_WRichText_1"><p class="font_8" style="text-align:center; font-size:17px;"><span style="font-size:17px;"><span style="color:#000000;"><span style="letter-spacing:0.1em;">suivez-nous sur</span></span></span></p>
</div><div data-packed="true" style="top:198px;bottom:;left:110px;right:;width:212px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="WRchTxt1-jyd"><h6 class="font_6" style="text-align:center;"><span class="color_15">Devis gratuit !&nbsp;</span></h6>
</div><div data-packed="true" style="top:275px;bottom:;left:210px;right:;width:560px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="WRchTxt1-zif"><h6 class="font_6" style="font-size:27px; text-align:center;"><span style="font-size:27px;"><span class="color_15">Par tél :&nbsp;06 62 96 38 12</span></span></h6>

<h6 class="font_6" style="font-size:27px; text-align:center;"><span style="font-size:27px;"><span class="color_15">Par mail : <object height="0"><a class="auto-generated-link" data-auto-recognition="true" data-content="contact@defond-dressing.com" href="mailto:contact@defond-dressing.com" data-type="mail">contact@defond-dressing.com</a></object></span></span></h6></div><div data-packed="true" style="top:532px;bottom:;left:310px;right:;width:360px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="WRchTxtd-188q"><p class="font_8" style="text-align:center;"><span class="color_11" style="font-family:museo-slab-w01-100, serif; font-size:12.2222px; letter-spacing:0.08em; text-align:center;">Depuis 2017</span></p>
</div><div data-packed="true" style="top:198px;bottom:;left:280px;right:;width:549px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="WRchTxt0-617"><h6 class="font_6" style="text-align:center;"><span class="color_15">Besoin d&#39;un menuisier &agrave;&nbsp;Paris ou en &Icirc;le-de-France?</span></h6></div><div data-hide-prejs="true" style="width:208px;height:43px;top:447px;bottom:;left:559px;right:;position:absolute" class="lb1" id="LnkBr0"><ul aria-label="Social bar" id="LnkBr0itemsContainer" class="lb1itemsContainer"><li style="width:43px;height:43px;margin-bottom:0;margin-right:12px;display:inline-block" class="lb1imageItem" id="LnkBr00image"><a href="https://www.facebook.com/defond.dressing/" target="_blank" data-content="https://www.facebook.com/defond.dressing/" data-type="external" id="LnkBr00imagelink" class="lb1imageItemlink"><div data-image-info="{&quot;imageData&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;Image&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-j0lymp36&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;2.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;title&quot;:&quot;Facebook Social Icon&quot;,&quot;uri&quot;:&quot;e316f544f9094143b9eac01f1f19e697.png&quot;,&quot;width&quot;:200,&quot;height&quot;:200,&quot;alt&quot;:&quot;Facebook Social Icon&quot;,&quot;link&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;ExternalLink&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-jqwwuuah&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;url&quot;:&quot;https://www.facebook.com/defond.dressing/&quot;,&quot;target&quot;:&quot;_blank&quot;}},&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;}" style="width:43px;height:43px;position:absolute" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="position:absolute" class="lb1imageItemimage" id="LnkBr00imageimage"><img id="LnkBr00imageimageimage" alt="Facebook Social Icon" data-type="image" itemprop="image"/></div></a></li><li style="width:43px;height:43px;margin-bottom:0;margin-right:12px;display:inline-block" class="lb1imageItem" id="LnkBr01image"><a href="https://www.instagram.com/defond_dressing/" target="_blank" data-content="https://www.instagram.com/defond_dressing/" data-type="external" id="LnkBr01imagelink" class="lb1imageItemlink"><div data-image-info="{&quot;imageData&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;Image&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-j0lymp361&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;2.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;title&quot;:&quot;Instagram Social Icon&quot;,&quot;uri&quot;:&quot;8d6893330740455c96d218258a458aa4.png&quot;,&quot;width&quot;:200,&quot;height&quot;:200,&quot;alt&quot;:&quot;Instagram Social Icon&quot;,&quot;link&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;ExternalLink&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-jqwwuuai&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;url&quot;:&quot;https://www.instagram.com/defond_dressing/&quot;,&quot;target&quot;:&quot;_blank&quot;}},&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;}" style="width:43px;height:43px;position:absolute" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="position:absolute" class="lb1imageItemimage" id="LnkBr01imageimage"><img id="LnkBr01imageimageimage" alt="Instagram Social Icon" data-type="image" itemprop="image"/></div></a></li><li style="width:43px;height:43px;margin-bottom:0;margin-right:12px;display:inline-block" class="lb1imageItem" id="LnkBr02image"><a style="cursor:default" id="LnkBr02imagelink" class="lb1imageItemlink"><div data-image-info="{&quot;imageData&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;Image&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-j0lymp37&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;2.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;title&quot;:&quot;Pinterest Social Icon&quot;,&quot;uri&quot;:&quot;28e77d0b179d4121891d847ed43de6cc.png&quot;,&quot;width&quot;:200,&quot;height&quot;:200,&quot;alt&quot;:&quot;Pinterest Social Icon&quot;},&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;}" style="width:43px;height:43px;position:absolute" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="position:absolute" class="lb1imageItemimage" id="LnkBr02imageimage"><img id="LnkBr02imageimageimage" alt="Pinterest Social Icon" data-type="image" itemprop="image"/></div></a></li><li style="width:43px;height:43px;margin-bottom:0;margin-right:12px;display:inline-block" class="lb1imageItem" id="LnkBr03image"><a style="cursor:default" id="LnkBr03imagelink" class="lb1imageItemlink"><div data-image-info="{&quot;imageData&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;Image&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-j0lymp371&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;2.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;title&quot;:&quot;Houzz Social Icon&quot;,&quot;uri&quot;:&quot;d3edca84be0247aa97c628f52b5e0295.png&quot;,&quot;width&quot;:200,&quot;height&quot;:200,&quot;alt&quot;:&quot;Houzz Social Icon&quot;},&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;}" style="width:43px;height:43px;position:absolute" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="position:absolute" class="lb1imageItemimage" id="LnkBr03imageimage"><img id="LnkBr03imageimageimage" alt="Houzz Social Icon" data-type="image" itemprop="image"/></div></a></li></ul></div><div style="top:148px;bottom:;left:450px;right:;width:84px;height:44px;position:absolute" data-exact-height="44" data-content-padding-horizontal="0" data-content-padding-vertical="0" data-display-mode="stretch" title="" class="ca1" id="Clprt2-4uk"><div style="width:84px;height:44px" id="Clprt2-4uklink" class="ca1link"><div style="width:84px;height:44px;position:relative;top:0;left:0" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="" class="ca1img" id="Clprt2-4ukimg"><img id="Clprt2-4ukimgimage" style="width:84px;height:44px;object-fit:fill" alt="" data-type="image" itemprop="image" src="https://static.wixstatic.com/media/1f3c0f_dfb4a5c8660541599c1c0ac61885dce2.png/v1/fill/w_84,h_44,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_3/1f3c0f_dfb4a5c8660541599c1c0ac61885dce2.png"/></div></div></div></div></div></footer><main data-is-mobile="false" data-is-mesh="false" data-site-width="980" style="left:0;margin-left:0;width:100%;min-width:980px;top:0;bottom:;right:;height:1482px;position:absolute" class="pc1" data-state="" id="PAGES_CONTAINER"><div style="left:0" id="PAGES_CONTAINERscreenWidthBackground" class="pc1screenWidthBackground"></div><div id="PAGES_CONTAINERcenteredContent" class="pc1centeredContent"><div style="display:none" id="PAGES_CONTAINERbg" class="pc1bg"></div><div id="PAGES_CONTAINERinlineContent" class="pc1inlineContent"><div style="width:100%"><div data-ismobile="false" data-is-mesh-layout="false" style="height:1363px;left:0;min-width:980px;min-height:1357px;top:0;bottom:;right:;width:100%;position:absolute;visibility:hidden" class="style-jw0jrd4m" id="c14xv"><div style="margin-left:calc((100% - 980px) / 2);width:980px" id="c14xvbg" class="style-jw0jrd4mbg"></div><div id="c14xvinlineContent" class="style-jw0jrd4minlineContent"><style id="c14xv-content-area-styles">
  
#comp-jvzqwhng {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#WPht2-4il {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#WRchTxt7-v6d {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#SvgShp0-1dtm {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#WRchTxt8-cx6 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#WPht0-bnk {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#SvgShp3-e5m {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#WPht1-prn {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#WRchTxt9-gf5 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}</style><div style="height:401.28000000000003px;display:table;min-width:10px;min-height:10px;top:115px;bottom:;left:-101px;right:;width:1216px;position:absolute" class="tfc1" id="comp-jvzqwhng"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency="true" style="height:401.28000000000003px;width:100%;position:relative;min-height:10px;min-width:10px" class="tpa-gallery-Carousel tfc1iframe" data-src="https://static.parastorage.com/services/wix-bolt/1.2573.0/node_modules/wix-santa/node_modules/santa-galleries/target/Carousel/Carousel.html?compId=comp-jvzqwhng&amp;deviceType=desktop&amp;locale=en&amp;siteRevision=347&amp;viewMode=site" id="comp-jvzqwhngiframe"></iframe></div><div style="top:595px;bottom:;left:-110px;right:;width:620px;height:364px;position:absolute" data-exact-height="364" data-content-padding-horizontal="0" data-content-padding-vertical="0" data-display-mode="fill" title="" class="ca1" id="WPht2-4il"><div style="width:620px;height:364px" id="WPht2-4illink" class="ca1link"><div style="width:620px;height:364px;position:relative;top:0;left:0" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="" class="ca1img" id="WPht2-4ilimg"><img id="WPht2-4ilimgimage" style="object-position:50% 50%;width:620px;height:364px;object-fit:cover" alt="slider-defond-02-800x400.jpg" data-type="image" itemprop="image" src="https://static.wixstatic.com/media/7fdf32_975b4490094243b5abdc3632c80ab8e5~mv2.jpg/v1/fill/w_186,h_93,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/slider-defond-02-800x400.jpg"/></div></div></div><div data-packed="false" style="top:602px;bottom:;left:550px;right:;width:435px;height:auto;position:absolute;min-height:357px;pointer-events:none" data-min-height="357" class="txtNew" id="WRchTxt7-v6d"><h5 class="font_5" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:baskervillemtw01-smbdit,serif;"><span class="color_20">Defond Dressing vous propose des solutions adapt&eacute;es &agrave; toutes configurations. &nbsp; </span></span></h5>

<h5 class="font_5" style="line-height:1.5em;">&nbsp;</h5>

<h5 class="font_5" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:baskervillemtw01-smbdit,serif;"><span class="color_20">Passionn&eacute; d&#39;optimisation d&#39;espace int&eacute;rieur, Pierre-Henri, saura vous accompagner dans la r&eacute;alisation de vos projets en conciliant gain de place et esth&eacute;tisme. </span></span></h5>

<h5 class="font_5" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:baskervillemtw01-smbdit,serif;"><span class="wixGuard">​</span></span></h5></div><div data-svg-id="26a3821c7e9018db3b97bfeb246509a7_svgshape.v1.Rhombus.svg" data-svg-type="shape" data-display-mode="stretch" data-strokewidth="0" data-viewbox="-21.021 -54.88 377 377" data-preserve-viewbox="ignore" style="top:1133px;bottom:;left:305px;right:;width:300px;height:369px;position:absolute" class="SvgShp0-1dtm_hrlnozhl" id="SvgShp0-1dtm"><div id="SvgShp0-1dtmlink" class="SvgShp0-1dtm_hrlnozhllink"><div style="stroke-width:0;fill-opacity:1;stroke:rgba(48, 48, 48, 1);stroke-opacity:1;fill:rgba(239, 239, 239, 1)" class="SvgShp0-1dtm_hrlnozhl_SvgShp0-1dtm SvgShp0-1dtm_hrlnozhl_non-scaling-stroke SvgShp0-1dtm_hrlnozhlsvg" id="SvgShp0-1dtmsvg"><svg preserveaspectratio="none" data-bbox="0 0 334.611 266.893" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 334.611 266.893" role="img">
  <g>
    <path d="M226.09 266.893H0L108.521 0h226.09L226.09 266.893z"/>
  </g>
</svg>
</div></div></div><div data-packed="true" style="top:1091px;bottom:;left:7px;right:;width:424px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="WRchTxt8-cx6"><h5 class="font_5" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:baskervillemtw01-smbdit,serif;">Tous&nbsp;vos projets sont r&eacute;alis&eacute;s dans l&#39;atelier en Ile-de-France.&nbsp;</span></h5></div><div style="top:1011px;bottom:;left:467px;right:;width:628px;height:364px;position:absolute" data-exact-height="364" data-content-padding-horizontal="0" data-content-padding-vertical="0" data-display-mode="fill" title="" class="ca1" id="WPht0-bnk"><div style="width:628px;height:364px" id="WPht0-bnklink" class="ca1link"><div style="width:628px;height:364px;position:relative;top:0;left:0" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="" class="ca1img" id="WPht0-bnkimg"><img id="WPht0-bnkimgimage" style="object-position:50% 50%;width:628px;height:364px;object-fit:cover" alt="slider-defond-01-800x400.jpg" data-type="image" itemprop="image" src="https://static.wixstatic.com/media/7fdf32_dd325f9f188640208fbefc9c3e68e6d7~mv2.jpg/v1/fill/w_188,h_94,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/slider-defond-01-800x400.jpg"/></div></div></div><div data-svg-id="26a3821c7e9018db3b97bfeb246509a7_svgshape.v1.Rhombus.svg" data-svg-type="shape" data-display-mode="stretch" data-strokewidth="0" data-viewbox="-21.021 -54.88 377 377" data-preserve-viewbox="ignore" style="top:1547px;bottom:;left:371px;right:;width:286px;height:368px;position:absolute" class="SvgShp3-e5m_hrlo9irm" id="SvgShp3-e5m"><div id="SvgShp3-e5mlink" class="SvgShp3-e5m_hrlo9irmlink"><div style="stroke-width:0;fill-opacity:1;stroke:rgba(48, 48, 48, 1);stroke-opacity:1;fill:rgba(239, 239, 239, 1)" class="SvgShp3-e5m_hrlo9irm_SvgShp3-e5m SvgShp3-e5m_hrlo9irm_non-scaling-stroke SvgShp3-e5m_hrlo9irmsvg" id="SvgShp3-e5msvg"><svg preserveaspectratio="none" data-bbox="0 0 334.611 266.893" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 334.611 266.893" role="img">
  <g>
    <path d="M226.09 266.893H0L108.521 0h226.09L226.09 266.893z"/>
  </g>
</svg>
</div></div></div><div style="top:1422px;bottom:;left:-107px;right:;width:620px;height:368px;position:absolute" data-exact-height="368" data-content-padding-horizontal="0" data-content-padding-vertical="0" data-display-mode="fill" title="" class="ca1" id="WPht1-prn"><div style="width:620px;height:368px" id="WPht1-prnlink" class="ca1link"><div style="width:620px;height:368px;position:relative;top:0;left:0" data-has-bg-scroll-effect="" data-style="" class="ca1img" id="WPht1-prnimg"><img id="WPht1-prnimgimage" style="object-position:50% 50%;width:620px;height:368px;object-fit:cover" alt="slider-defond-03-800x400.jpg" data-type="image" itemprop="image" src="https://static.wixstatic.com/media/7fdf32_8c5c801973114f648af16e4ac0e596ea~mv2.jpg/v1/fill/w_186,h_93,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/slider-defond-03-800x400.jpg"/></div></div></div><div data-packed="true" style="top:1422px;bottom:;left:552px;right:;width:428px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="WRchTxt9-gf5"><h5 class="font_5" style="font-size:26px; line-height:1.5em;"><span style="font-family:baskervillemtw01-smbdit,serif;"><span style="font-size:26px;">Assurance et s&eacute;curit&eacute;</span></span></h5>

<p class="font_7" style="font-size:26px; line-height:1.5em;"><span style="font-family:baskervillemtw01-smbdit,serif;"><span style="font-size:26px;">Faire confiance &agrave; notre savoir faire, c&#39;est s&#39;&eacute;pauler de&nbsp;professionnels qui cumulent 35&nbsp;ans d&#39;exp&eacute;rience dans la r&eacute;alisation de votre projet d&#39;am&eacute;nagement ou de r&eacute;novation.</span></span></p>

<p class="font_7" style="font-size:26px; line-height:1.5em;"><span style="font-family:baskervillemtw01-smbdit,serif;"><span style="font-size:26px;">Nous disposons de multiples garanties pour r&eacute;aliser au mieux vos travaux dans les plus brefs d&eacute;lais.&nbsp;</span></span></p></div></div></div></div></div></div></main></div></div><div id="aspectCompsContainer" class="siteAspectsContainer"></div></div><div class="font-ruler-container" style="overflow:hidden;visibility:hidden;max-height:0;max-width:0;position:absolute"><style>.font-ruler-content::after {content:"@#$%%^&*~IAO"}</style><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div></div></div>


  
  <script type="text/javascript">

  </script>
  


  
  
  
  

  
    <!-- No Footer -->
  

  
  
  
  
  
  
  
  <!--body end html embeds start-->
  
  <!--body end html embeds end-->
  
  
  

  
  
  
  <script type="text/javascript">
   var timeSpentInSSR = 336;
  </script>
  
  
  <script type="text/javascript">
   var ssrInfo = {"timeSpentInSSR":336,"platformOnPage":false,"workerStarted":false,"platformAppsOnPage":"","userCode":false,"useBoltush":false,"sessionId":"3f1116ef-3eeb-4c3b-be33-bf008f84efbc"};
  </script>
  
</body>
</html>