Outiref

Code source de l'URL : https://Claurent-avocat.com

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"/>
  
  <meta charset="utf-8"/>
  <meta name="generator" content="Wix.com Website Builder"/>
  <link rel="shortcut icon" href="https://static.wixstatic.com/media/fcbbcc_0ce67bb1383348da8bbdbc3769fc9300%7Emv2.png/v1/fill/w_32%2Ch_32%2Clg_1%2Cusm_0.66_1.00_0.01/fcbbcc_0ce67bb1383348da8bbdbc3769fc9300%7Emv2.png" type="image/png"/>
  <link rel="apple-touch-icon" href="https://static.wixstatic.com/media/fcbbcc_0ce67bb1383348da8bbdbc3769fc9300%7Emv2.png/v1/fill/w_32%2Ch_32%2Clg_1%2Cusm_0.66_1.00_0.01/fcbbcc_0ce67bb1383348da8bbdbc3769fc9300%7Emv2.png" type="image/png"/>
  
  
  
  
  <meta http-equiv="X-Wix-Meta-Site-Id" content="b3ae2b1d-aa9d-4f83-a331-403c3707116a"/>
  <meta http-equiv="X-Wix-Application-Instance-Id" content="8223864a-2992-4f9a-ab81-6b6328550c47"/>
  
  
    <meta http-equiv="X-Wix-Published-Version" content="637"/>
  
  
  
  
  <meta name = "format-detection" content = "telephone=no"/>
  
  

  <meta name="SKYPE_TOOLBAR" content="SKYPE_TOOLBAR_PARSER_COMPATIBLE"/>

  
   <meta id="wixMobileViewport" name="viewport" content="width=980, user-scalable=yes"/>
  

  
  
  
    <meta name="google-site-verification" content="4_XkspoOTeUZ886gjklERElhxNKmR35UdIXFL0SBX3E" />
  
  

  

  <!-- META DATA -->
  <script type="text/javascript">
    

    var serviceTopology = {"cacheKillerVersion":"1","staticServerUrl":"https://static.parastorage.com/","usersScriptsRoot":"//static.parastorage.com/services/wix-users/2.660.0","biServerUrl":"https://frog.wix.com/","userServerUrl":"https://users.wix.com/","billingServerUrl":"https://premium.wix.com/","mediaRootUrl":"https://static.wixstatic.com/","logServerUrl":"https://frog.wix.com/plebs","monitoringServerUrl":"https://TODO/","usersClientApiUrl":"https://users.wix.com/wix-users","publicStaticBaseUri":"//static.parastorage.com/services/wix-public/1.299.0","basePublicUrl":"https://www.wix.com/","postLoginUrl":"https://www.wix.com/my-account","postSignUpUrl":"https://www.wix.com/new/account","baseDomain":"wix.com","staticMediaUrl":"https://static.wixstatic.com/media","staticAudioUrl":"https://music.wixstatic.com/mp3","staticDocsUrl":"https://docs.wixstatic.com/ugd","emailServer":"https://assets.wix.com/common-services/notification/invoke","blobUrl":"https://static.parastorage.com/wix_blob","htmlEditorUrl":"http://editor.wix.com/html","siteMembersUrl":"https://users.wix.com/wix-sm","scriptsLocationMap":{"automation":"https://static.parastorage.com/services/automation/1.23.0","bootstrap":"https://static.parastorage.com/services/bootstrap/2.1229.80","ck-editor":"https://static.parastorage.com/services/ck-editor/1.87.3","cookie-consent-policy-client":"https://static.parastorage.com/services/cookie-consent-policy-client/1.60.0","core":"https://static.parastorage.com/services/core/2.1229.80","dbsm-editor-app":"https://static.parastorage.com/services/dbsm-editor-app/1.1536.0","dbsm-viewer-app":"https://static.parastorage.com/services/dbsm-viewer-app/1.1040.0","ecommerce":"https://static.parastorage.com/services/ecommerce/1.203.0","editor-elements":"https://static.parastorage.com/services/editor-elements/1.336.0","fallback-viewer-app":"https://static.parastorage.com/services/fallback-viewer-app/1.0.0","js-platform-apps-configuration":"https://static.parastorage.com/services/js-platform-apps-configuration/1.235.0","js-wixcode-sdk":"https://static.parastorage.com/services/js-wixcode-sdk/1.383.0","langs":"https://static.parastorage.com/services/langs/2.577.0","linguist-flags":"https://static.parastorage.com/services/linguist-flags/1.329.0","promote-analytics-adapter":"https://static.parastorage.com/services/promote-analytics-adapter/2.364.0","promote-seo-renderer":"https://static.parastorage.com/services/promote-seo-renderer/1.2.0","santa":"https://static.parastorage.com/services/santa/1.9580.0","santa-langs":"https://static.parastorage.com/services/santa-langs/1.7724.0","santa-resources":"https://static.parastorage.com/services/santa-resources/1.2.0","santa-site-auth-module":"https://static.parastorage.com/services/santa-site-auth-module/1.9.0","semi-native-sdk":"https://static.parastorage.com/services/semi-native-sdk/1.8.0","sitemembers":"https://static.parastorage.com/services/sm-js-sdk/1.31.0","skins":"https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80","tbElements":"https://static.parastorage.com/services/editor-elements/1.336.0","tpa":"https://static.parastorage.com/services/tpa/2.1065.0","web":"https://static.parastorage.com/services/web/2.1229.80","wix-bolt":"https://static.parastorage.com/services/wix-bolt/1.5611.0","wix-code-platform":"https://static.parastorage.com/services/wix-code-platform/1.425.0","wix-code-viewer-app":"https://static.parastorage.com/services/wix-code-viewer-app/1.459.0","wix-music-embed":"https://static.parastorage.com/services/wix-music-embed/1.26.0","wix-ui-santa":"https://static.parastorage.com/services/wix-ui-santa/1.1132.0","wixapps":"https://static.parastorage.com/services/wixapps/2.486.0","wixcode-namespaces":"https://static.parastorage.com/services/wixcode-namespaces/1.465.0"},"developerMode":false,"productionMode":true,"staticServerFallbackUrl":"https://sslstatic.wix.com/","staticVideoUrl":"https://video.wixstatic.com/","cloudStorageUrl":"https://static.wixstatic.com/","usersDomainUrl":"https://users.wix.com/wix-users","scriptsDomainUrl":"https://static.parastorage.com/","userFilesUrl":"https://static.parastorage.com/","staticHTMLComponentUrl":"https://www-claurent-avocat-com.filesusr.com/","secured":true,"ecommerceCheckoutUrl":"https://www.safer-checkout.com/","premiumServerUrl":"https://premium.wix.com/","digitalGoodsServerUrl":"https://dgs.wixapps.net/","wixCloudBaseDomain":"wix-code.com","mailServiceSuffix":"/_api/common-services/notification/invoke","staticVideoHeadRequestUrl":"https://storage.googleapis.com/video.wixstatic.com","protectedPageResolverUrl":"https://site-pages.wix.com/_api/wix-public-html-info-webapp/resolve_protected_page_urls","mediaUploadServerUrl":"https://files.wix.com/","siteAssetsServerUrl":"https://siteassets.parastorage.com/pages","staticServerWixDomainUrl":"https://www.wix.com/_partials","adaptiveVideoDomain":"https://files.wix.com/","userFileDomainUrl":"filesusr.com","scriptsVersionsMap":{"stylable-santa-flatten":"1.0.141","santa-main-r":"1.100.0","remote-widget-structure-builder":"1.200.0","santa-data-fixer":"1.813.0","viewer-view-mode-json":"1.73.0","ghostable-structure-builder":"1.150.0","santa-site-metadata":"1.636.0"},"publicStaticsUrl":"//static.parastorage.com/services/wix-public/1.299.0"};
    var santaModels = true;
    var isStreaming = true;
    var rendererModel = {"metaSiteId":"b3ae2b1d-aa9d-4f83-a331-403c3707116a","siteInfo":{"documentType":"UGC","applicationType":"HtmlWeb","siteId":"8223864a-2992-4f9a-ab81-6b6328550c47","siteTitleSEO":"Cabinet Avocat | Savigny sur Orge | Charlotte Laurent Avocat"},"clientSpecMap":{"5":{"type":"public","applicationId":5,"appDefinitionId":"13ee94c1-b635-8505-3391-97919052c16f","appDefinitionName":"Wix Invoices","instance":"mQ5WiAPS2lvFrrHMIM0-Z_s_IVP-SSSibfZn5ktvxBs.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZGMxMjEzZWEtNTEzNC00Y2YwLTljODQtZmM4ZTUxZmI3OTI1IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlOTRjMS1iNjM1LTg1MDUtMzM5MS05NzkxOTA1MmMxNmYiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiI2ZmJjMzhmNy1mYmE5LTAzNzMtM2ZiNS1iY2IyNjZmYzY4NGYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"dc1213ea-5134-4cf0-9c84-fc8e51fb7925","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":null},"10":{"type":"public","applicationId":10,"appDefinitionId":"14b89688-9b25-5214-d1cb-a3fb9683618b","appDefinitionName":"Mobile App-Social Posts","instance":"07Z0UmdPFTklABQYUM29ZNEYtKHyX0djsfIEEXy159k.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZDY0NWVlY2EtNGU0Ny00ZTI1LWE1YmYtNTM1M2NjM2EzZDNjIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGI4OTY4OC05YjI1LTUyMTQtZDFjYi1hM2ZiOTY4MzYxOGIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiI2NWViYzVkNy1lNGRhLTAxYTYtMDY4ZS0xMzZmZmIzZDJjNTYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"d645eeca-4e47-4e25-a5bf-5353cc3a3d3c","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"24":{"type":"public","applicationId":24,"appDefinitionId":"e3118e0a-b1c1-4e1d-b67d-ddf0cb92309b","appDefinitionName":"Promote VideoMaker Home","instance":"ZHCutu3lwOJfK6Q7uZzSgeXAGDOOK-SdRhOW_Ah3PFI.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYmVhMmJlZjktYmY2Ny00ZmNiLTkxNGMtYzNkNzUyNDcyNTQxIiwiYXBwRGVmSWQiOiJlMzExOGUwYS1iMWMxLTRlMWQtYjY3ZC1kZGYwY2I5MjMwOWIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiIwZDBjOTVlNC0xNWZhLTAwNDgtMzI3ZC04M2ViNjU0MDM0MmIiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"bea2bef9-bf67-4fcb-914c-c3d752472541","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"4124":{"type":"public","applicationId":4124,"appDefinitionId":"14ce28f7-7eb0-3745-22f8-074b0e2401fb","appDefinitionName":"Profile Card","instance":"XD9stgxYdiu1sOzONp76rnNXt2vMNe4o3lheuG7h6eY.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZDM1Yjc2MWItODZlYi00MjdjLWEyZmItNGM1NzUxZGNhNjY3IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGNlMjhmNy03ZWIwLTM3NDUtMjJmOC0wNzRiMGUyNDAxZmIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiI2MGY1NWQwNi0yYzc2LTBkZmYtMDFjYS0wYzZiNjZkYmI3MGQiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"d35b761b-86eb-427c-a2fb-4c5751dca667","appWorkerUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app-worker","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"14cefc05-d163-dbb7-e4ec-cd4f2c4d6ddd":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/profile-card-tpa\/app\/profile","widgetId":"14cefc05-d163-dbb7-e4ec-cd4f2c4d6ddd","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/profile-card-tpa\/app\/profile","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"profile","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"platform":{"editorScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/profile-card-tpa-editor-script\/1.17.0\/editorScript.bundle.min.js"}}},"25":{"type":"public","applicationId":25,"appDefinitionId":"1308d225-ac16-0e63-a980-3528ad7a2e80","appDefinitionName":"Rabbit SEO","instance":"F1KcaOOzvFkn2MxW__ylpCawTAXp4xwWhCS5_7ssxy4.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNjZiOGFmZDQtZjkwZC00MzkyLTlkODYtYmIzMzUyMDBiYjk4IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzA4ZDIyNS1hYzE2LTBlNjMtYTk4MC0zNTI4YWQ3YTJlODAiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMjAtMDQtMTBUMDU6MzY6MzIuMDA1WiIsImRlbW9Nb2RlIjpmYWxzZSwiYWlkIjoiNWVhZjVhM2EtMTM3Yy00ZGIwLWFlNjctZDRmYjRlYmFiZTI2Iiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJmY2JiY2MwZi1hNjdmLTQ4YWUtYTU1ZS00ZDA1MTEyZjVhZDkifQ","instanceId":"66b8afd4-f90d-4392-9d86-bb335200bb98","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":false,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"packagePickerV2":[{"appId":"af6bc2e3-e094-41c6-a67c-d5a25ea38a7a","model":{"plans":[{"id":"31ec7989-06c4-4bed-b8de-9e9adcf050bb","name":"Premium","billing":{"yearlyPrice":7.4899997711182,"monthlyPrice":9.9899997711182,"oneTimePrice":0,"yearlyDiscountPercent":25},"vendorId":"Premium","featureList":{"0223f0f2-835b-4bcd-a913-99f8f6479b30":"15 Keywords","2694fb4f-3c31-4a86-98b7-9a374f3c4abe":"","29b82ad9-8adb-474f-bcd7-71be4143f4c3":"","59890226-98e8-4276-ac1a-3f830328f8a4":""},"mostPopular":false},{"id":"5b3c10fb-7a4c-4b1d-bd01-8b0f1c425c86","name":"Business","billing":{"yearlyPrice":33.75,"monthlyPrice":45,"oneTimePrice":0,"yearlyDiscountPercent":25},"vendorId":"Business","featureList":{"0223f0f2-835b-4bcd-a913-99f8f6479b30":"150 Keywords","2694fb4f-3c31-4a86-98b7-9a374f3c4abe":"","29b82ad9-8adb-474f-bcd7-71be4143f4c3":"","59890226-98e8-4276-ac1a-3f830328f8a4":""},"mostPopular":true},{"id":"7cc17d2a-8906-4398-af93-510a112bb8bc","name":"Enterprise","billing":{"yearlyPrice":112.5,"monthlyPrice":150,"oneTimePrice":0,"yearlyDiscountPercent":25},"vendorId":"Enterprise","featureList":{"0223f0f2-835b-4bcd-a913-99f8f6479b30":"500 Keywords","2694fb4f-3c31-4a86-98b7-9a374f3c4abe":"","29b82ad9-8adb-474f-bcd7-71be4143f4c3":"","59890226-98e8-4276-ac1a-3f830328f8a4":""},"mostPopular":false}],"features":[{"id":"0223f0f2-835b-4bcd-a913-99f8f6479b30","name":"Complete Rankings Solution","description":"Get all your keywords, rankings, search volume and analytics data in one place to easily drive traffic to site."},{"id":"29b82ad9-8adb-474f-bcd7-71be4143f4c3","name":"Landing Pages Optimizer","description":"We tell you exactly how to improve your landing pages so Google and other search engines will like them."},{"id":"59890226-98e8-4276-ac1a-3f830328f8a4","name":"Daily Email of your rankings","description":"Get daily emails of the status of your rankings and live data from Google Analytics."},{"id":"2694fb4f-3c31-4a86-98b7-9a374f3c4abe","name":"Spy on your Competitors","description":"Track your competitors and see how they work."}],"languageCode":"en","businessModel":"FREEMIUM","freeTrialDays":0,"isInAppPurchase":false,"isExternalPricing":false},"languageCode":"en"}],"featuresForNewPackagePicker":[]}},"14":{"type":"public","applicationId":14,"appDefinitionId":"1424fc57-71c5-ab50-c9f9-09ae7eedf040","appDefinitionName":"Local Listing Pro","instance":"H9u6GhgteV7LBaOZ0zZOX0YUZLClsyMUZTYo5h9Bz04.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZWQxNDFjMTgtOWFmMy00ZDk4LTlmMGMtZTg3YjljMjkwOGFiIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDI0ZmM1Ny03MWM1LWFiNTAtYzlmOS0wOWFlN2VlZGYwNDAiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMjAtMDQtMTBUMDU6MzY6MzIuMDA1WiIsImRlbW9Nb2RlIjpmYWxzZSwiYWlkIjoiNWVhZjVhM2EtMTM3Yy00ZGIwLWFlNjctZDRmYjRlYmFiZTI2Iiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJmY2JiY2MwZi1hNjdmLTQ4YWUtYTU1ZS00ZDA1MTEyZjVhZDkifQ","instanceId":"ed141c18-9af3-4d98-9f0c-e87b9c2908ab","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":false,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":true},"appFields":{"packagePickerV2":[{"appId":"2134f7ac-7771-4513-9a56-e1badd1bae3c","model":{"plans":[{"id":"428cc019-6c0d-4d45-8040-82b68ff6cc7f","name":"Free","billing":{"yearlyPrice":0,"monthlyPrice":0,"oneTimePrice":0,"yearlyDiscountPercent":0},"featureList":{"13297206-377e-4356-b923-e4151ad6874e":"","3acf51a4-e9af-4696-986f-d128f324f196":"","722d9d51-bc56-4614-aa8c-aee4d85d4563":"","c5c3d16d-2e44-42d6-a159-4f6c2bb0c19b":"","e42995d3-e527-46db-89e5-a171b02695b6":"2"},"mostPopular":false},{"id":"25520a5e-9e24-45f9-b6fd-80fc4f92d21e","name":"Submitski Premium","billing":{"yearlyPrice":0,"monthlyPrice":9.9899997711182,"oneTimePrice":0,"yearlyDiscountPercent":0},"vendorId":"submitski_premium","featureList":{"13297206-377e-4356-b923-e4151ad6874e":"","3acf51a4-e9af-4696-986f-d128f324f196":"","722d9d51-bc56-4614-aa8c-aee4d85d4563":"","a9fc8ab9-a436-45a5-9906-cbe3d75552f7":"","c216e5f7-7686-4e19-934a-6b388cf4daad":"","c5c3d16d-2e44-42d6-a159-4f6c2bb0c19b":"","e42995d3-e527-46db-89e5-a171b02695b6":"10"},"mostPopular":false}],"features":[{"id":"c5c3d16d-2e44-42d6-a159-4f6c2bb0c19b","name":"Easy Set Up","description":"Enter your business’s details and you're all set! Local Listing Pro automatically submits your business to 2 free directories. "},{"id":"e42995d3-e527-46db-89e5-a171b02695b6","name":"Get Found Online","description":"Get your business listed on popular search engines and directories like Google, Bing, Foursquare, SuperPages, Yelp, Apple Maps, LocalStack and Site.Cards."},{"id":"c216e5f7-7686-4e19-934a-6b388cf4daad","name":"Track Your Reviews ","description":"Know what your customers are saying about your business. Easily track all your ratings and reviews in one place. "},{"id":"722d9d51-bc56-4614-aa8c-aee4d85d4563","name":"Boost Online Visibility ","description":"Get listed on local search engines so people in your neighborhood can easily find your business. "},{"id":"13297206-377e-4356-b923-e4151ad6874e","name":"View Online Mentions ","description":"See where your business’s name, address and phone number are listed across the web with a Citation Report. "},{"id":"a9fc8ab9-a436-45a5-9906-cbe3d75552f7","name":"Safeguard Your Listings ","description":"Local Listing Pro monitors and syncs your business info (name, address & phone number) to make sure your listings are accurate. "},{"id":"3acf51a4-e9af-4696-986f-d128f324f196","name":"Add Photos, Hours & More","description":"Give people the complete picture about your business by adding photos, open hours and more that’ll show up in search results. "}],"languageCode":"en","businessModel":"FREEMIUM","freeTrialDays":0,"isInAppPurchase":false,"isExternalPricing":false},"languageCode":"en"}],"featuresForNewPackagePicker":[]}},"20":{"type":"public","applicationId":20,"appDefinitionId":"55cd9036-36bb-480b-8ddc-afda3cb2eb8d","appDefinitionName":"PriceQuotes","instance":"i77a2WB48UutwTRK4P_0SP299hZOwcOH1Jw6ucfaXNk.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNGZkZWQ5Y2QtMzliZC00MTMwLTkzZmItYWUyNGQ5YWYwOWFkIiwiYXBwRGVmSWQiOiI1NWNkOTAzNi0zNmJiLTQ4MGItOGRkYy1hZmRhM2NiMmViOGQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiJmYzcwZjJkMC05MzIwLTBlYjMtMzBjYS1lZTE4ZWVhODE4YzciLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"4fded9cd-39bd-4130-93fb-ae24d9af09ad","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"29":{"type":"public","applicationId":29,"appDefinitionId":"307ba931-689c-4b55-bb1d-6a382bad9222","appDefinitionName":"Video Maker","instance":"bIwqqEOCnR8VTK9ao51yzFS7T27XbX-VkX72J01q8ew.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMTkxZGI3MTktNDE4MC00ZTYwLTljZGMtNGMxMGVkNTIxYjk0IiwiYXBwRGVmSWQiOiIzMDdiYTkzMS02ODljLTRiNTUtYmIxZC02YTM4MmJhZDkyMjIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiJhYWIzOWMwNC1lYjFkLTAxZTMtM2ZlZC0wYzJjZGE1NTBhZmUiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"191db719-4180-4e60-9cdc-4c10ed521b94","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"6":{"type":"public","applicationId":6,"appDefinitionId":"1480c568-5cbd-9392-5604-1148f5faffa0","appDefinitionName":"Get Found on Google","instance":"brc5aBy6WEtfE3xrub3ey_5_KeeTuWBdN5l7_BHkCtc.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNTAzZTQ3MTctMTgxZC00Y2I5LThlNzQtM2ZiZTI0OTMyOWJhIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDgwYzU2OC01Y2JkLTkzOTItNTYwNC0xMTQ4ZjVmYWZmYTAiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiJlMzkwNmMwYS1iMjgwLTAzM2EtMmQ0NS03ZjgyMTM5NDM4ZDAiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"503e4717-181d-4cb9-8e74-3fbe249329ba","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"28":{"type":"public","applicationId":28,"appDefinitionId":"13aa9735-aa50-4bdb-877c-0bb46804bd71","appDefinitionName":"Promote SEO Patterns","instance":"kRhdjueLXngKBCEW8hL5Vu5vUGBvPl7Sb3L5tqQ7d2s.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiOGJmNTQyNWYtMjFjNS00NGIzLWFjOTUtMTFjNTUxNjRiZDg3IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2FhOTczNS1hYTUwLTRiZGItODc3Yy0wYmI0NjgwNGJkNzEiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiIzODViNjk0Mi04YjU4LTBiMzAtMGZhNC01MWY5NjY2M2FjZWQiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"8bf5425f-21c5-44b3-ac95-11c55164bd87","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"9":{"type":"public","applicationId":9,"appDefinitionId":"14517e1a-3ff0-af98-408e-2bd6953c36a2","appDefinitionName":"Wix Chat","instance":"Ua_kZLIyttixK514cVpO7siOrxSTKRtSb5Gzruozvwg.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNzg1NWNiNjUtNjljOS00NDg1LTkyYzUtM2VkODY3MWUwMWE1IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDUxN2UxYS0zZmYwLWFmOTgtNDA4ZS0yYmQ2OTUzYzM2YTIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiJjYmZiZTA3OC1jMzU0LTBiMDYtMzFmNC03ZWU0NTAxOTEwY2YiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"7855cb65-69c9-4485-92c5-3ed8671e01a5","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"14517f3f-ffc5-eced-f592-980aaa0bbb5c":{"widgetUrl":"https:\/\/engage.wixapps.net\/chat-widget-server\/renderChatWidget\/index","widgetId":"14517f3f-ffc5-eced-f592-980aaa0bbb5c","refreshOnWidthChange":true,"gluedOptions":{"placement":"BOTTOM_RIGHT","verticalMargin":0.0,"horizontalMargin":0.0},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"iframeWithPlatform":true},"tpaWidgetId":"wix_visitors","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"platform":{"viewerScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/chat-worker\/1.209.0\/viewer-script.bundle.min.js","optionalApplication":true},"premiumBundle":{"parentAppId":"ee21fe60-48c5-45e9-95f4-6ca8f9b1c9d9","parentAppSlug":"ee21fe60-48c5-45e9-95f4-6ca8f9b1c9d9"},"mostPopularPackage":"Sales","featuresForNewPackagePicker":[{"forPackages":[{"value":"50","packageId":"Professional"},{"value":"150","packageId":"Sales"},{"value":"Unlimited","packageId":"Teams"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Professional"},{"value":"true","packageId":"Sales"},{"value":"true","packageId":"Teams"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Professional"},{"value":"true","packageId":"Sales"},{"value":"true","packageId":"Teams"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Professional"},{"value":"true","packageId":"Sales"},{"value":"true","packageId":"Teams"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Professional"},{"value":"true","packageId":"Sales"},{"value":"true","packageId":"Teams"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Professional"},{"value":"true","packageId":"Sales"},{"value":"true","packageId":"Teams"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Professional"},{"value":"true","packageId":"Sales"},{"value":"true","packageId":"Teams"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Professional"},{"value":"true","packageId":"Sales"},{"value":"true","packageId":"Teams"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Sales"},{"value":"true","packageId":"Teams"}]},{"forPackages":[{"value":"true","packageId":"Teams"}]}]}},"13":{"type":"sitemembers","applicationId":13,"collectionType":"Open","collectionFormFace":"Register","collectionExposure":"Public","smcollectionId":"0ad8f428-a821-474d-9bbf-4dfeb3c124b2"},"2":{"type":"appbuilder","applicationId":2,"appDefinitionId":"3d590cbc-4907-4cc4-b0b1-ddf2c5edf297","instanceId":"933f5672-e324-4978-831d-e7852653d330","state":"Initialized"},"6963":{"type":"public","applicationId":6963,"appDefinitionId":"14dbef06-cc42-5583-32a7-3abd44da4908","appDefinitionName":"Members About","instance":"LNjmTqWrYT7mOjL2XDfCnzciW_PmvEAwitqCRsVsrwM.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMjgwYWEzNGEtMDNlYi00ZmMyLTljOGUtOTdiMTE0N2VlYjFiIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGRiZWYwNi1jYzQyLTU1ODMtMzJhNy0zYWJkNDRkYTQ5MDgiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiI5YmE0ODg1Ny1hOTc2LTAwNDEtM2ZiZi1kNzhkMjM3OWZhNzEiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"280aa34a-03eb-4fc2-9c8e-97b1147eeb1b","sectionUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/about","sectionMobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/about","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":true,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"14dbefb9-3b7b-c4e9-53e8-766defd30587":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/about","widgetId":"14dbefb9-3b7b-c4e9-53e8-766defd30587","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/about","appPage":{"id":"about","name":"Profile","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"2391":{"type":"public","applicationId":2391,"appDefinitionId":"14ad9202-3dd3-128a-57bd-e5675fd7e313","appDefinitionName":"Wix Members","instance":"9KerIe_rTUX2d3GlHHqFMWX7ZgmZ6ebxh5FGp-_utM4.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMGI2MWNkYjktOGU1MS00YmZmLThmYTYtY2ZiOWRiNjBkYTNkIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGFkOTIwMi0zZGQzLTEyOGEtNTdiZC1lNTY3NWZkN2UzMTMiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiJiOGNmZTZhNC0yNGNjLTA0N2MtMmM5Ny04Zjg1ZWM2N2NiNTciLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"0b61cdb9-8e51-4bff-8fa6-cfb9db60da3d","sectionUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members","sectionMobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members","appWorkerUrl":"https:\/\/ding.wix.com\/asdk\/dispatcher.html","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":false,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"14c61b71-5361-885e-f316-3c2e37c4047f":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members","widgetId":"14c61b71-5361-885e-f316-3c2e37c4047f","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members","appPage":{"id":"members","name":"Members","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":true,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":true},"14b89faf-0462-ff02-df83-d6bc03bc3033":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members\/widget","widgetId":"14b89faf-0462-ff02-df83-d6bc03bc3033","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"members_header_widget","default":false}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":true},"appFields":{"nonDiscoverable":true,"platform":{"editorScriptUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members\/editor-script.js"}}},"5138":{"type":"public","applicationId":5138,"appDefinitionId":"1372a040-d836-0c7b-3e08-b0a4086de594","appDefinitionName":"Cookie Alert","instance":"lOK_j8qkr5Np_QWE628uTt847Smd_qOVgKNRG7wyKVo.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNTIzNzUwNDgtMDE2OS00YmE5LTlkNTUtZTY4ZDU4NGJkZTJjIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzcyYTA0MC1kODM2LTBjN2ItM2UwOC1iMGE0MDg2ZGU1OTQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiJlMTk5N2I1NS1hYmY0LTA0MmEtM2U2NC1hNmIxNmY0Y2NmNDYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"52375048-0169-4ba9-9d55-e68d584bde2c","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"1372a098-f6b9-5300-44ad-379f36bcab20":{"widgetUrl":"https:\/\/eurocookie.galilcloud.wixapps.net\/","widgetId":"1372a098-f6b9-5300-44ad-379f36bcab20","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/eurocookie.galilcloud.wixapps.net\/mobile","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"euro_cookie","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":true},"appFields":{}},"2734":{"type":"public","applicationId":2734,"appDefinitionId":"14cc59bc-f0b7-15b8-e1c7-89ce41d0e0c9","appDefinitionName":"Member's Area","instance":"poeVKLFphORVHRi_fX1qsiZi_PgoeZie3NwyhgbOO_A.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNDhlYWRkZWItZDAwZi00YWZlLWE2MjEtOGU1ZWUyZTNlNjc0IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGNjNTliYy1mMGI3LTE1YjgtZTFjNy04OWNlNDFkMGUwYzkiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiJmYjQ0ZjZmNi03YTkyLTA1N2QtMDUxMC1jZTYyZDVlNGY3MWUiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"48eaddeb-d00f-4afe-a621-8e5ee2e3e674","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"14cc6044-6c73-4d1b-acfd-d27ebccaaaaf":{"widgetUrl":"https:\/\/www.wix.com\/","widgetId":"14cc6044-6c73-4d1b-acfd-d27ebccaaaaf","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"santa_members","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"platform":{"editorScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/santa-members-editor-app\/1.558.0\/editorAppModule.js","viewerScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/santa-members-viewer-app\/1.391.0\/app.js","routerServiceUrl":"\/_api\/santa-members-server"}}},"22":{"type":"public","applicationId":22,"appDefinitionId":"f123e8f1-4350-4c9b-b269-04adfadda977","appDefinitionName":"Promote Home","instance":"i4Z9x_rDcuDWM8Pq64e4Tgt8Bv23gnLuxQgpoG07jJI.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiM2ZiNGNmMjctNWNhMy00OTU5LWEyNTEtZDk5YTE4MTQ5MDI5IiwiYXBwRGVmSWQiOiJmMTIzZThmMS00MzUwLTRjOWItYjI2OS0wNGFkZmFkZGE5NzciLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiI4YzFhZTQzYS1mNjNlLTA2ZGEtMDE2MC05OWE2MmYxMzgxNDMiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"3fb4cf27-5ca3-4959-a251-d99a18149029","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"27":{"type":"public","applicationId":27,"appDefinitionId":"9bead16f-1c73-4cda-b6c4-28cff46988db","appDefinitionName":"Facebook Ads","instance":"CanNSS--NaZOhFdj0Rx2guJvl37leA8WPvlnj4H4CBM.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMDVmZmZhM2QtZGM3Ny00NzlhLWFhZmMtZjJkMmJiMWQ5NGY5IiwiYXBwRGVmSWQiOiI5YmVhZDE2Zi0xYzczLTRjZGEtYjZjNC0yOGNmZjQ2OTg4ZGIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiJiNjUxZDEyMC03NmVhLTA4MTktMDljZC1iMmVlOGMxYTg1OTMiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"05fffa3d-dc77-479a-aafc-f2d2bb1d94f9","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"12":{"type":"public","applicationId":12,"appDefinitionId":"1435967d-8d5b-fb06-ce29-6828d080baa7","appDefinitionName":"Google Ads & Shopping","instance":"LO_BVoCPblhlkDBgkatuLTzpQ1Wn8IA68gg_WD8yFxA.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMDY3NGRiMmYtNDU1Ni00ZDg0LTlmYzEtM2Q5N2UyOWQ1MGNlIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDM1OTY3ZC04ZDViLWZiMDYtY2UyOS02ODI4ZDA4MGJhYTciLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMjAtMDQtMTBUMDU6MzY6MzIuMDA1WiIsImRlbW9Nb2RlIjpmYWxzZSwiYWlkIjoiNWVhZjVhM2EtMTM3Yy00ZGIwLWFlNjctZDRmYjRlYmFiZTI2Iiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJmY2JiY2MwZi1hNjdmLTQ4YWUtYTU1ZS00ZDA1MTEyZjVhZDkifQ","instanceId":"0674db2f-4556-4d84-9fc1-3d97e29d50ce","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":false,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"1371":{"type":"public","applicationId":1371,"appDefinitionId":"14bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103","appDefinitionName":"Wix Blog","instance":"-M_X4NDqXCAC98lKYz5J6G6JG26w3-KPYowlHU2nqeg.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiOWVhYzZhYTYtYmEwYS00NDkxLWExMzQtNGY3N2U1MzVhYjNjIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGJjZGVkNy0wMDY2LTdjMzUtMTRkNy00NjZjYjNmMDkxMDMiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiIyZDAyNDFiYi0xMDk3LTBiMTItMDIwNS0wZjRiZDIzMmJhNTYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"9eac6aa6-ba0a-4491-a134-4f77e535ab3c","sectionUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/","sectionMobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/","appWorkerUrl":"https:\/\/ding.wix.com\/asdk\/dispatcher.html","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":true,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"14f260f9-c2eb-50e8-9b3c-4d21861fe58f":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-comments-page","widgetId":"14f260f9-c2eb-50e8-9b3c-4d21861fe58f","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-comments-page","appPage":{"id":"member-comments-page","name":"Blog Comments ","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":3,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":true},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":false},"48097e3f-b22c-4aa4-931d-0f29efa15066":{"widgetUrl":"https:\/\/localhost\/notused.url","widgetId":"48097e3f-b22c-4aa4-931d-0f29efa15066","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"appStudioFields":{"id":"qlgsh","pageJsonFilename":"1f1cad_8b6efb7072b39e52fc5deab03180bf8f_191.json","variations":{"laf5g":{},"lrmdc":{}}}},"tpaWidgetId":"post-ticker","default":false},"c319bbe1-3703-4d8f-944e-92790316072c":{"widgetUrl":"https:\/\/localhost\/notused.url","widgetId":"c319bbe1-3703-4d8f-944e-92790316072c","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"appStudioFields":{"id":"otga2","pageJsonFilename":"1f1cad_8cd1672eca7b6bdd796df5e0123a5af7_148.json","variations":{"x34n6":{},"o5sk1":{}}}},"tpaWidgetId":"category-list","default":false},"14f26109-514f-f9a8-9b3c-4d21861fe58f":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-likes-page","widgetId":"14f26109-514f-f9a8-9b3c-4d21861fe58f","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-likes-page","appPage":{"id":"member-likes-page","name":"Blog Likes","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":4,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":true},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":false},"14e5b36b-e545-88a0-1475-2487df7e9206":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/recent-posts-widget","widgetId":"14e5b36b-e545-88a0-1475-2487df7e9206","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/recent-posts-widget","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"useSsrSeo":true},"tpaWidgetId":"recent-posts-widget","default":false},"14c1462a-97f2-9f6a-7bb7-f5541f23caa6":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/feed-page-frameless.html","widgetId":"14c1462a-97f2-9f6a-7bb7-f5541f23caa6","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/feed-page-frameless.html","appPage":{"id":"blog","name":"Blog","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{"useSsrSeo":true,"mobileSettingsEnabled":true,"iframeWithPlatform":true,"componentUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/communities-blog-viewer-app\/1.577.0\/feed-page-viewer.bundle.min.js"},"default":true},"14e5b39b-6d47-99c3-3ee5-cee1c2574c89":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/custom-feed-widget","widgetId":"14e5b39b-6d47-99c3-3ee5-cee1c2574c89","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/custom-feed-widget","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"useSsrSeo":true},"tpaWidgetId":"custom-feed-widget","default":false},"d0673998-4690-454b-bf2d-b4a420e027f8":{"widgetUrl":"https:\/\/localhost\/notused.url","widgetId":"d0673998-4690-454b-bf2d-b4a420e027f8","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"appStudioFields":{"id":"aomor","pageJsonFilename":"a73159_48337853c3203dcca11f8e685798ee07_107.json","variations":{}}},"tpaWidgetId":"featured-post","default":false},"1515a9e7-b579-fbbb-43fc-0e3051c14803":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/rss-feed-widget","widgetId":"1515a9e7-b579-fbbb-43fc-0e3051c14803","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/rss-feed-widget","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"rss-feed-widget","default":false},"211b5287-14e2-4690-bb71-525908938c81":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/post-page-frameless.html","widgetId":"211b5287-14e2-4690-bb71-525908938c81","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/post-page-frameless.html","appPage":{"id":"post","name":"Post","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":6,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{"useSsrSeo":true,"mobileSettingsEnabled":true,"iframeWithPlatform":true,"componentUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/communities-blog-viewer-app\/1.577.0\/post-page-viewer.bundle.min.js"},"default":false},"d9744c45-2cc4-45d6-bece-e7d5ad41f692":{"widgetUrl":"https:\/\/localhost\/notused.url","widgetId":"d9744c45-2cc4-45d6-bece-e7d5ad41f692","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"appStudioFields":{"id":"arqe5","pageJsonFilename":"1f1cad_98dfc82c27fff0de2281496836cef82c_177.json","variations":{"nr839":{},"hu6ow":{}}}},"tpaWidgetId":"post-list","default":false},"c7721f7e-c605-465c-af47-7e277abc752e":{"widgetUrl":"https:\/\/localhost\/notused.url","widgetId":"c7721f7e-c605-465c-af47-7e277abc752e","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"appStudioFields":{"id":"d94yd","pageJsonFilename":"1f1cad_5470d046f2655aa4b1436392bdd513f1_191.json","variations":{"rgj1p":{},"td45s":{}}}},"tpaWidgetId":"archive-list","default":false},"14f260e4-ea13-f861-b0ba-4577df99b961":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-drafts-page","widgetId":"14f260e4-ea13-f861-b0ba-4577df99b961","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-drafts-page","appPage":{"id":"member-drafts-page","name":"My Drafts","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":2,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":true},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":false},"14f26118-b65b-b1c1-b6db-34d5da9dd623":{"widgetUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-posts-page","widgetId":"14f26118-b65b-b1c1-b6db-34d5da9dd623","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/social-blog.wix.com\/member-posts-page","appPage":{"id":"member-posts-page","name":"Blog Posts","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":5,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":true},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":false}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"platform":{"editorScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/communities-blog-editor-app\/1.544.0\/editor-app.bundle.min.js","viewerScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/communities-blog-viewer-app\/1.577.0\/viewer-script.bundle.min.js","baseUrls":{"siteAssets":"{urlTemplate: {siteAssets}}?siteId=9a764657-9509-47ac-b617-9fdc64552d10&metaSiteId=13a0f9af-3507-42a8-9a75-14c6b71d4bce&siteRevision=222}","apiBaseUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/_api\/communities-blog-node-api","apiBaseUrlClient":"\/_api\/communities-blog-node-api","apiPlatformizedBaseUrl":"https:\/\/www.wix.com\/_api\/communities-blog-api-web","apiPlatformizedBaseUrlClient":"\/_api\/communities-blog-api-web","apiExperimentsBaseUrlClient":"\/_api\/wix-laboratory-server","mediaImageHost":"static.wixstatic.com","mediaVideoHost":"video.wixstatic.com","duplexerUrl":"social-blog.wix.com\/_api\/wix-duplexer-sockets-server","translationsBaseUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/communities-blog-translations\/1.1135.0\/","staticsBaseUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/communities-blog-viewer-app\/1.577.0\/"}}}},"7":{"type":"public","applicationId":7,"appDefinitionId":"135c3d92-0fea-1f9d-2ba5-2a1dfb04297e","appDefinitionName":"Email Marketing","instance":"oKBx-_ku2CWExN-B0A9I36HMb6UZ5RDWx_bwmSyX-sY.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNTViMGRlNmMtMjg0MC00MzRiLWEyNDUtOGJmYWI1MmU4ZTBiIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzVjM2Q5Mi0wZmVhLTFmOWQtMmJhNS0yYTFkZmIwNDI5N2UiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiJlNjFlZjU3MS04MmRkLTBjYzgtMDE3NC1jYmM2ODIyOTlmNjEiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"55b0de6c-2840-434b-a245-8bfab52e8e0b","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"141995eb-c700-8487-6366-a482f7432e2b":{"widgetUrl":"https:\/\/so-feed.codev.wixapps.net\/widget","widgetId":"141995eb-c700-8487-6366-a482f7432e2b","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/so-feed.codev.wixapps.net\/widget","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"shoutout_feed","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"premiumBundle":{"parentAppId":"ee21fe60-48c5-45e9-95f4-6ca8f9b1c9d9","parentAppSlug":"ee21fe60-48c5-45e9-95f4-6ca8f9b1c9d9"}}},"-666":{"type":"metasite","metaSiteId":"b3ae2b1d-aa9d-4f83-a331-403c3707116a","appDefId":"22bef345-3c5b-4c18-b782-74d4085112ff","instance":"7jhZqCO9T5ofu-i9TOi6kxIPw7YgpecSCQmoqWkQ_Iw.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwiYXBwRGVmSWQiOiIyMmJlZjM0NS0zYzViLTRjMTgtYjc4Mi03NGQ0MDg1MTEyZmYiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsInNpdGVPd25lcklkIjoiZmNiYmNjMGYtYTY3Zi00OGFlLWE1NWUtNGQwNTExMmY1YWQ5In0","appDefinitionId":"22bef345-3c5b-4c18-b782-74d4085112ff","applicationId":-666},"3":{"type":"public","applicationId":3,"appDefinitionId":"14bca956-e09f-f4d6-14d7-466cb3f09103","appDefinitionName":"Wix Cashier","instance":"vA4mygWvIG8-FJWYXkeEb-h7B1yAtW0rlD245v4GPbI.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYWUxNTNiZjAtMDZmZC00ZjhmLWFhOGMtNjYyNzQxYTQwMWZjIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGJjYTk1Ni1lMDlmLWY0ZDYtMTRkNy00NjZjYjNmMDkxMDMiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiIxZGJiMTBlZC1hYzYwLTAwMGMtMDliZC0yNjFiNzZhMzEwOTYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"ae153bf0-06fd-4f8f-aa8c-662741a401fc","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"9398":{"type":"public","applicationId":9398,"appDefinitionId":"14f25dc5-6af3-5420-9568-f9c5ed98c9b1","appDefinitionName":"Settings","instance":"da_nP6SJN2uL-M26nxg2dkI6gcEcqt4l_LhZzjBeH_Y.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNDIyYmE5ZDQtOTQ3MS00NDQ2LWIxMzAtMTBkYTk0YzllM2E1IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGYyNWRjNS02YWYzLTU0MjAtOTU2OC1mOWM1ZWQ5OGM5YjEiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiJmMTg1ODJjOS0zZWVjLTBiYzUtMTIwMS01MGU2YTNjZWYyY2YiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"422ba9d4-9471-4446-b130-10da94c9e3a5","sectionUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/notifications\/settings-app","sectionMobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/notifications\/settings-app","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":false,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"14f25dd2-f9b0-edc2-f38e-eded5da094aa":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/notifications\/settings-app","widgetId":"14f25dd2-f9b0-edc2-f38e-eded5da094aa","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/notifications\/settings-app","appPage":{"id":"settings","name":"Settings","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"3293":{"type":"public","applicationId":3293,"appDefinitionId":"14cffd81-5215-0a7f-22f8-074b0e2401fb","appDefinitionName":"Member Account Info","instance":"XPoPh0Ufs73P23vDd6FkU1rPqlJHhN4y20ePWQql2Mg.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZWQyNjY4NDAtZmQyMi00MGEzLWE0YTctMjFlOTBjZWI2Y2VmIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGNmZmQ4MS01MjE1LTBhN2YtMjJmOC0wNzRiMGUyNDAxZmIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiI1ZTg4NDM1ZC01N2JmLTBmMjAtMDc5Ni02MWQ1M2JlYzdkODUiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"ed266840-fd22-40a3-a4a7-21e90ceb6cef","sectionUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/member-info\/view","sectionMobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/member-info\/view","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":false,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"14dd1af6-3e02-63db-0ef2-72fbc7cc3136":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/member-info\/view","widgetId":"14dd1af6-3e02-63db-0ef2-72fbc7cc3136","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/member-info\/view","appPage":{"id":"member_info","name":"My Account","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"18":{"type":"public","applicationId":18,"appDefinitionId":"14d7032a-0a65-5270-cca7-30f599708fed","appDefinitionName":"WixCoupons","instance":"n7nxMFFyykoM2AJpkZA-12LmiGYwHgetUBZ0tffppG0.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNjJjZDc1NjQtNzczOC00NGYyLTkwZjUtZGZkYjMzNDM0MzI1IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGQ3MDMyYS0wYTY1LTUyNzAtY2NhNy0zMGY1OTk3MDhmZWQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiJkMTYzNWU3OS1kZGE1LTBiNzEtMzNjNC05ZmU3MDQ0NDUyNGYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"62cd7564-7738-44f2-90f5-dfdb33434325","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"nonDiscoverable":true}},"16":{"type":"public","applicationId":16,"appDefinitionId":"13ee53b4-2343-b641-c84d-056d2e6ed2e6","appDefinitionName":"Visitor Analytics","instance":"97sZMUdFCZrtcPEkKxt2bPlwZM4Rf4TR2HsQMkLebrk.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNDM2MjYyYTktNTAxZS00N2FiLTk1OTAtOGY5YmNhYWYyOTg4IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlNTNiNC0yMzQzLWI2NDEtYzg0ZC0wNTZkMmU2ZWQyZTYiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMjAtMDQtMTBUMDU6MzY6MzIuMDA1WiIsImRlbW9Nb2RlIjpmYWxzZSwiYWlkIjoiNWVhZjVhM2EtMTM3Yy00ZGIwLWFlNjctZDRmYjRlYmFiZTI2Iiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJmY2JiY2MwZi1hNjdmLTQ4YWUtYTU1ZS00ZDA1MTEyZjVhZDkifQ","instanceId":"436262a9-501e-47ab-9590-8f9bcaaf2988","appWorkerUrl":"https:\/\/loadbalancer.visitor-analytics.io\/worker","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"14b2d589-33e5-af98-ec53-a386bbb29a4f":{"widgetUrl":"https:\/\/statcounter.va-endpoint.com\/widget.html","widgetId":"14b2d589-33e5-af98-ec53-a386bbb29a4f","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/statcounter.va-endpoint.com\/widget.html","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"visitor_analytics_stat_counter","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":false,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"packagePickerV2":[{"appId":"8ef06506-5675-40a3-917b-db1817d9576d","model":{"plans":[{"id":"01622543-6a93-4256-a3cb-7599559548cb","name":"Free","billing":{"yearlyPrice":0,"monthlyPrice":0,"oneTimePrice":0,"yearlyDiscountPercent":0},"featureList":{"3622d6b3-7359-4bfb-ab57-4b138dde489d":"","4c01a0e3-681d-4b4e-952d-932f1bc7bbbc":"","d701f65c-c03e-4142-90d6-6a9e743ca907":""},"mostPopular":false},{"id":"d155fd2c-e82c-4764-bf2d-56206a2d5ea3","name":"Premium","billing":{"yearlyPrice":4.9899997711182,"monthlyPrice":5.9899997711182,"oneTimePrice":0,"yearlyDiscountPercent":17},"vendorId":"lmozwcvuly","featureList":{"0d9c8917-d401-4434-a455-61f3385d4e97":"","3622d6b3-7359-4bfb-ab57-4b138dde489d":"","4c01a0e3-681d-4b4e-952d-932f1bc7bbbc":"","6367b257-3a82-4b2f-be06-a48b62d5a01b":"","914da81f-b6fe-49fa-961a-052905e0c602":"","9b95e7bc-62d9-4145-a47b-61feda9a1157":"","9e1dc3c3-7049-4f39-a19f-066736e21a3d":"","ac2a22aa-45cf-481a-9b4a-5af84062b2e1":"","d6bbeacd-f956-446f-9882-1b41289be8f1":"","d701f65c-c03e-4142-90d6-6a9e743ca907":"","e7916eef-e534-4c4d-aa68-935fe1eae513":""},"mostPopular":false}],"features":[{"id":"d701f65c-c03e-4142-90d6-6a9e743ca907","name":"Get Started Easily","description":"Add Visitors Analytics, publish your site and you're set. You'll see all your stats in your dashboard."},{"id":"ac2a22aa-45cf-481a-9b4a-5af84062b2e1","name":"View All Your Stats","description":"See where visitors come from, who's live on your site right now, what days you get the most traffic and more."},{"id":"4c01a0e3-681d-4b4e-952d-932f1bc7bbbc","name":"Track Everything at a Glance","description":"Easy to follow charts and graphs make viewing all your stats a breeze."},{"id":"9e1dc3c3-7049-4f39-a19f-066736e21a3d","name":"Get Advanced Insights ","description":"Find out more about your visitors like the browsers they use, their operating systems, IP addresses, etc."},{"id":"3622d6b3-7359-4bfb-ab57-4b138dde489d","name":"Show Off Your Visits ","description":"Proudly display how many visitors you get with a traffic counter on your site."},{"id":"d6bbeacd-f956-446f-9882-1b41289be8f1","name":"Set Email Notifications ","description":"Get an overview of your important stats right to your inbox. Set the frequency - daily, weekly or monthly, then sit back and enjoy."},{"id":"9b95e7bc-62d9-4145-a47b-61feda9a1157","name":"Find Out Where Visitors Go ","description":"Visitor Analytics' click path graphs show you how visitors navigate your site, so you can better optimize your content. "},{"id":"e7916eef-e534-4c4d-aa68-935fe1eae513","name":"Easily Export Your Data ","description":"Quickly export your stats to Excel, so you can save them to a datasheet for offline use. "},{"id":"0d9c8917-d401-4434-a455-61f3385d4e97","name":"Map Your Visitors ","description":"Visitor Analytics puts your traffic on the map, so you can easily pinpoint the country and city where each visitor comes from. "},{"id":"914da81f-b6fe-49fa-961a-052905e0c602","name":"Filter Your Site Visits","description":"Exclude your own site visits from the data, so your stats are as accurate as can be. "},{"id":"6367b257-3a82-4b2f-be06-a48b62d5a01b","name":"Unlimited Stats","description":"Get access to detailed information for all your visitors. without being limited to 1000 page visits per month."}],"languageCode":"en","businessModel":"FREEMIUM","freeTrialDays":0,"isInAppPurchase":false,"isExternalPricing":false},"languageCode":"en"}],"featuresForNewPackagePicker":[]}},"11":{"type":"public","applicationId":11,"appDefinitionId":"130cabc9-eda6-d9d8-ed5f-67815d65951e","appDefinitionName":"Site Booster","instance":"PtJ1hOGXKyGuz57YhzS8ybciiukIxSI9s2YdUnYFUYo.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNjEwMjBkNzAtMWY5Zi00ZTY4LWEyMTctYTIzOTU3MDBjODgzIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzBjYWJjOS1lZGE2LWQ5ZDgtZWQ1Zi02NzgxNWQ2NTk1MWUiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMjAtMDQtMTBUMDU6MzY6MzIuMDA1WiIsImRlbW9Nb2RlIjpmYWxzZSwiYWlkIjoiNWVhZjVhM2EtMTM3Yy00ZGIwLWFlNjctZDRmYjRlYmFiZTI2Iiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJmY2JiY2MwZi1hNjdmLTQ4YWUtYTU1ZS00ZDA1MTEyZjVhZDkifQ","instanceId":"61020d70-1f9f-4e68-a217-a2395700c883","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"pixelUrl":"https:\/\/sitebooster.com\/sb\/wix\/p","appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":false,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"packagePickerV2":[{"appId":"ecdfecc4-0be7-4448-830b-ba299dad81a7","model":{"plans":[{"id":"979ccc96-c248-40f3-aba8-a6828571e552","name":"Free","billing":{"yearlyPrice":0,"monthlyPrice":0,"oneTimePrice":0,"yearlyDiscountPercent":0},"featureList":{"d4251c27-d2d2-4bbc-b95a-fbeb08e3a87f":""},"mostPopular":false},{"id":"b662a7e2-6777-4cfe-816c-3e0503a853a9","name":"Site Booster Premium","billing":{"yearlyPrice":3.75,"monthlyPrice":4.9499998092651,"oneTimePrice":0,"yearlyDiscountPercent":24},"vendorId":"SITE_BOOSTER_PREMIUM_695","featureList":{"1f15ee45-5faa-419d-8a98-9ee8a269b31b":"","393e9c21-fac9-4d7d-a0b8-249779e092bf":"","8260ff3e-b9f1-4102-ae65-ea33fbdfeade":"","8775a7c9-9cf6-4681-812e-999571cf2801":"","d4251c27-d2d2-4bbc-b95a-fbeb08e3a87f":"","dd9763e4-b553-41c0-be06-26d722d23b5c":""},"mostPopular":false}],"features":[{"id":"d4251c27-d2d2-4bbc-b95a-fbeb08e3a87f","name":"List your website instantly","description":"Enjoy this exclusive offer to Wix users and get listed instantly for FREE on SMB Home Online and BusinessDataIndex ($30 value)"},{"id":"dd9763e4-b553-41c0-be06-26d722d23b5c","name":"Top-Tier listings","description":"We make sure your business ranks higher in places like Google, Bing, Yahoo!, Yelp, FourSquare, Local.com, SalesSpider and many more!"},{"id":"1f15ee45-5faa-419d-8a98-9ee8a269b31b","name":"Are you on the map?","description":"We show your address, hours and phone number in places like Google Maps, Bing Maps, Yelp, FourSquare, Yahoo! Maps and more"},{"id":"393e9c21-fac9-4d7d-a0b8-249779e092bf","name":"Premium Directories","description":"We list your sites in top-tier directories, which helps search engines rank you higher. We manually submit your website to places like AboutUS, WikiDWeb, VieSearch, and many more!"},{"id":"8775a7c9-9cf6-4681-812e-999571cf2801","name":"Utilize Keywords","description":"We make sure search engines find your website with the key words that matter to you"},{"id":"8260ff3e-b9f1-4102-ae65-ea33fbdfeade","name":"Listing Tracking","description":"We monitor your site and inform you periodically. In case your site gets removed or rejected, we inform you immediately and help you resolve the issue"}],"languageCode":"en","businessModel":"FREEMIUM","freeTrialDays":0,"isInAppPurchase":false,"isExternalPricing":false},"languageCode":"en"}],"featuresForNewPackagePicker":[]}},"8533":{"type":"public","applicationId":8533,"appDefinitionId":"14f25924-5664-31b2-9568-f9c5ed98c9b1","appDefinitionName":"Notifications","instance":"Q9yH46obpbj7_iTyyjRAiXST7--t41W6uIRDgNIBnPg.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYTBjOGE4NTItNGRjZC00YTZjLTgyYWYtM2FjN2JjY2NkZmE2IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGYyNTkyNC01NjY0LTMxYjItOTU2OC1mOWM1ZWQ5OGM5YjEiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiIxMzY2ODM0Zi1lNzUwLTA1ZWYtMjE5ZS03YWZiOGJjYmNlY2MiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"a0c8a852-4dcd-4a6c-82af-3ac7bcccdfa6","sectionUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/notifications\/app","sectionMobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/notifications\/app","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":false,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"14f2595a-a352-3ff1-9b3c-4d21861fe58f":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/notifications\/app","widgetId":"14f2595a-a352-3ff1-9b3c-4d21861fe58f","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/notifications\/app","appPage":{"id":"notifications_app","name":"Notifications","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"26":{"type":"public","applicationId":26,"appDefinitionId":"a322993b-2c74-426f-bbb8-444db73d0d1b","appDefinitionName":"One App","instance":"P-49wH_qorKWXrqjIKgOBEdT8mnQZhsOx1h-XXIpEeA.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNWFmYjkzZjItOTQ5YS00YmQ0LTg2NjAtNDE5MWVkYmE5ZjcwIiwiYXBwRGVmSWQiOiJhMzIyOTkzYi0yYzc0LTQyNmYtYmJiOC00NDRkYjczZDBkMWIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiJlOTU1YjhlZi0zZTA3LTA0NTctMjU1MS0wMWFkZGFiZDhlMWEiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"5afb93f2-949a-4bd4-8660-4191edba9f70","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"23":{"type":"public","applicationId":23,"appDefinitionId":"ea2821fc-7d97-40a9-9f75-772f29178430","appDefinitionName":"Workflows","instance":"_KFgbP8s4r_Q_Fhg_Xqo87pkPoFu_OUnY4J31gEwKak.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYjEyMmYzY2QtNGRmMy00NzM5LWFlOTctZTRiMzA4M2Q1OGFiIiwiYXBwRGVmSWQiOiJlYTI4MjFmYy03ZDk3LTQwYTktOWY3NS03NzJmMjkxNzg0MzAiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiIwMjhjZDhkMC1lNzZlLTA4YmEtMGRhNi1hNDhmM2YzYTQ5YzEiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"b122f3cd-4df3-4739-ae97-e4b3083d58ab","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"8":{"type":"public","applicationId":8,"appDefinitionId":"139ef4fa-c108-8f9a-c7be-d5f492a2c939","appDefinitionName":"Automated Emails","instance":"Vhe-hsWSCFBub0XN-HuwXeDniy3zyew7kVo5JVjt1og.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNzViMzM1MTctM2E0Yi00ODA0LTg5MjMtN2RlMTc4YmIyMjlkIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzllZjRmYS1jMTA4LThmOWEtYzdiZS1kNWY0OTJhMmM5MzkiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiJjNjFkMWUwYS05MGQ2LTA3ODctMmExMi0zZGRkNGZiYzMzZjciLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"75b33517-3a4b-4804-8923-7de178bb229d","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":null},"7787":{"type":"public","applicationId":7787,"appDefinitionId":"14dbefd2-01b4-fb61-32a7-3abd44da4908","appDefinitionName":"Members","instance":"ttcgeQqMF7RzH3QMHex6FXJeEjXihH3cwFInkcdxgY0.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNmM4NTI4YTgtNDFjNC00ODlhLWIzZjQtYjdlNzM4YjEwMzIwIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGRiZWZkMi0wMWI0LWZiNjEtMzJhNy0zYWJkNDRkYTQ5MDgiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiJkZjJiMDNiNS1lYjU5LTA3MTktMTBjNS1mN2RiMGZiNjEyNGEiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"6c8528a8-41c4-489a-b3f4-b7e738b10320","sectionUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/members","sectionMobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/members","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":false,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"14dbefdd-0f55-0dfe-70a2-79a8fe7ee7b9":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/members","widgetId":"14dbefdd-0f55-0dfe-70a2-79a8fe7ee7b9","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/members","appPage":{"id":"all_members","name":"Members","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":true},"appFields":{}},"19":{"type":"public","applicationId":19,"appDefinitionId":"146c0d71-352e-4464-9a03-2e868aabe7b9","appDefinitionName":"Ascend Tasks","instance":"DWGzfwypSNnb0jPRiv25-_Rtu1WTTjgA1irFt2nBlM4.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiN2QzY2I1MTktOGEyYy00NzMxLWE0NzYtYTM1OWY1MzBjZmY0IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDZjMGQ3MS0zNTJlLTQ0NjQtOWEwMy0yZTg2OGFhYmU3YjkiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiJjZTkyOWUwNC0yMGIxLTA4YjItMDc0Ny1lMzY1YzIzN2RlOWUiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"7d3cb519-8a2c-4731-a476-a359f530cff4","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"4":{"type":"public","applicationId":4,"appDefinitionId":"141fbfae-511e-6817-c9f0-48993a7547d1","appDefinitionName":"Inbox","instance":"bTLEMy4KgKecLqW2_tHOyiXsGdoveRJLmoN53BgAnjg.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZTkzMTNiOGQtNDhjNy00ZjM3LWEzMmYtOGRjNjMwNjFkYzg1IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDFmYmZhZS01MTFlLTY4MTctYzlmMC00ODk5M2E3NTQ3ZDEiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiI1YTlmMTA5MC1lMjVhLTAwYjQtMDAxZS1jZGZhMDc2NmNkZWYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"e9313b8d-48c7-4f37-a32f-8dc63061dc85","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"5275":{"type":"public","applicationId":5275,"appDefinitionId":"13a0fdb7-8f49-2cb3-c634-c9158ba38c0d","appDefinitionName":"Back to Top","instance":"oRgJtCTpZuzLniR3-b77GLk-MVQYHdsFkY2Rv_CklYM.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiM2I4NGYyZTItM2I4OS00MmYyLWI4MTYtMDM2Nzg2NDBiYjRkIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2EwZmRiNy04ZjQ5LTJjYjMtYzYzNC1jOTE1OGJhMzhjMGQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiI4ODJhZDlmZi05MTE0LTBkNzEtMWIyNy00MzViYjE0N2FhMjciLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"3b84f2e2-3b89-42f2-b816-03678640bb4d","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"13a0fde9-7c50-4041-afa1-bad795946dcc":{"widgetUrl":"https:\/\/back-to-top.appspot.com\/app\/index.html","widgetId":"13a0fde9-7c50-4041-afa1-bad795946dcc","refreshOnWidthChange":true,"gluedOptions":{"placement":"BOTTOM_RIGHT","verticalMargin":0.0,"horizontalMargin":0.0},"published":true,"mobilePublished":false,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"back_to_top","default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"7214":{"type":"public","applicationId":7214,"appDefinitionId":"14ebe801-d78a-daa9-c9e5-0286a891e46f","appDefinitionName":"Followers","instance":"YaZzJtQJiN3BI9wGISH8iu931BBeDaXA7Y9A3hCQWiQ.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZTEyNmNiZDQtYTkwNC00N2JjLTg5MzUtNzM2MmE4MGRiNzY0IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGViZTgwMS1kNzhhLWRhYTktYzllNS0wMjg2YTg5MWU0NmYiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiI1Mjg4ZTBjOS0wMzk5LTA4M2YtMmEwNC0zMzVlOWYwYWE2MGUiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"e126cbd4-a904-47bc-8935-7362a80db764","sectionUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/ff","sectionMobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/ff","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":false,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"14ebe825-b273-0d5f-0fd1-e6293322b83b":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/ff","widgetId":"14ebe825-b273-0d5f-0fd1-e6293322b83b","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members-area\/app\/ff","appPage":{"id":"following_followers","name":"Followers","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"15":{"type":"public","applicationId":15,"appDefinitionId":"150ae7ee-c74a-eecd-d3d7-2112895b988a","appDefinitionName":"Marketing Integration","instance":"tq2kLL2bjGkCSnZES94Dk50CvdUX4MneW85baTqxE80.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNTkwNjU2MmYtZDFjZC00ODcwLThlMDQtMDEwODdiYjQxNGRhIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNTBhZTdlZS1jNzRhLWVlY2QtZDNkNy0yMTEyODk1Yjk4OGEiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiJlYWE4N2QzMi03YjUwLTA3ZjMtMmQzNS00MTM0NGNiMzA1YjAiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"5906562f-d1cd-4870-8e04-01087bb414da","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"6035":{"type":"public","applicationId":6035,"appDefinitionId":"13d21c63-b5ec-5912-8397-c3a5ddb27a97","appDefinitionName":"Wix Bookings","instance":"825qRHaSsRTZqf59Emi7I48Ai7VFVEtXZwnihzCLLC0.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYzZjZWVkNGMtMTQyZS00YWE0LWFhMzktMTk5MzU5NDYwNThhIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2QyMWM2My1iNWVjLTU5MTItODM5Ny1jM2E1ZGRiMjdhOTciLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiI3NTYwYzY1MS1iZWIzLTA1MjctMDkwOC01OWFmNmU0MTE0ZTAiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9","instanceId":"c6ceed4c-142e-4aa4-aa39-19935946058a","sectionUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/bookings-widget\/main-page-widget","sectionMobileUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/bookings-widget\/main-page-widget","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":true,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"c7fddce1-ebf5-46b0-a309-7865384ba63f":{"widgetUrl":"https:\/\/editor.wix.com\/","widgetId":"c7fddce1-ebf5-46b0-a309-7865384ba63f","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{"appStudioFields":{"id":"flb7a","pageJsonFilename":"8a2243_1305355c092a839638c10427bf92ef6e_177.json"}},"default":false},"cc882051-73c9-41a6-8f90-f6ebc9f10fe1":{"widgetUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/bookings-widget\/widget","widgetId":"cc882051-73c9-41a6-8f90-f6ebc9f10fe1","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/bookings-widget\/widget","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{"componentUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/bookings-widget\/1.1284.0\/widgetComponent.bundle.min.js","mobileSettingsEnabled":true,"controllerUrl":""},"tpaWidgetId":"service_list_widget","default":false},"89c4023a-027e-4d2a-b6b7-0b9d345b508d":{"widgetUrl":"https:\/\/editor.wix.com\/","widgetId":"89c4023a-027e-4d2a-b6b7-0b9d345b508d","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"appStudioFields":{"id":"drzkv","variations":{},"pageJsonFilename":"8a2243_b48ac5bcfd6211cb8f9c0a3a9c13c417_177.json"}},"tpaWidgetId":"bookings_timetable_daily","default":false},"13d27016-697f-b82f-7512-8e20854c09f6":{"widgetUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/_api\/bookings-viewer\/index","widgetId":"13d27016-697f-b82f-7512-8e20854c09f6","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/_api\/bookings-viewer\/mobile","appPage":{"id":"scheduler","name":"Services","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{"minHeightInMobile":450,"shouldDeleteAppWhenDeleted":true},"default":false},"14edb332-fdb9-2fe6-0fd1-e6293322b83b":{"widgetUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/_api\/bookings-member-area\/member-area","widgetId":"14edb332-fdb9-2fe6-0fd1-e6293322b83b","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/_api\/bookings-member-area\/member-area-mobile","appPage":{"id":"bookings_member_area","name":"My Bookings","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":2,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"default":false},"713f72a2-7a32-47e9-b5e4-6024ee57d277":{"widgetUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/_api\/bookings-viewer\/index","widgetId":"713f72a2-7a32-47e9-b5e4-6024ee57d277","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/_api\/bookings-viewer\/mobile","appPage":{"id":"book_checkout","name":"Bookings Checkout","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":3,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"default":false},"14756c3d-f10a-45fc-4df1-808f22aabe80":{"widgetUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/_api\/bookings-viewer\/widget\/index","widgetId":"14756c3d-f10a-45fc-4df1-808f22aabe80","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/_api\/bookings-viewer\/widget\/index","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"componentUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/bookings-widget-viewer\/1.646.0\/component.bundle.min.js","minHeightInMobile":320,"controllerUrl":""},"tpaWidgetId":"widget","default":false},"621bc837-5943-4c76-a7ce-a0e38185301f":{"widgetUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/bookings-widget\/main-page-widget","widgetId":"621bc837-5943-4c76-a7ce-a0e38185301f","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/bookings-widget\/main-page-widget","appPage":{"id":"bookings_list","name":"Book Online","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":4,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{"componentUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/bookings-widget\/1.1284.0\/mainPageComponent.bundle.min.js","mobileSettingsEnabled":true,"shouldDeleteAppWhenDeleted":true,"controllerUrl":""},"default":true}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{"platform":{"baseUrls":{"siteAssets":"{urlTemplate: {siteAssets}}?siteId=dbf7e8f2-9695-4f3f-b258-5282eeff4580&metaSiteId=8b2114a9-339e-4562-bdc4-01621e2f84cb&siteRevision=177}","serverBaseUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/","siteHeaderUrl":"c51e19245996f94f0898ba49ff3073fb_r3.json","staticsBaseUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/bookings-widget-viewer\/1.646.0\/","platformAppsBaseUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/bookings-app-builder-controllers\/1.294.0\/","serviceListStaticsBaseUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/bookings-widget\/1.1284.0\/"},"editorScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/bookings-viewer-script\/1.527.0\/bookingsEditorScriptMigrationProposal.bundle.min.js","viewerScriptUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/bookings-viewer-script\/1.527.0\/bookingsViewerScript.bundle.min.js"}}}},"premiumFeatures":["ShowWixWhileLoading","HasDomain","AdsFree"],"geo":"FRA","languageCode":"fr","locale":"fr-fr","previewMode":false,"userId":"fcbbcc0f-a67f-48ae-a55e-4d05112f5ad9","siteMetaData":{"preloader":{"uri":"","enabled":false},"adaptiveMobileOn":true,"quickActions":{"socialLinks":[],"colorScheme":"dark","configuration":{"quickActionsMenuEnabled":false,"navigationMenuEnabled":true,"phoneEnabled":false,"emailEnabled":false,"addressEnabled":false,"socialLinksEnabled":false}},"contactInfo":{"companyName":"","phone":"","fax":"","email":"","address":""},"renderHints":{"containsTPA":true,"isMeshReady":true,"containsAppPart":false,"containsAppPart2":false,"componentsCount":{"wysiwyg.viewer.components.QuickActionBar":1,"wysiwyg.viewer.components.HeaderContainer":1,"wysiwyg.viewer.components.DynamicContactForm":2,"wysiwyg.viewer.components.VectorImage":5,"wysiwyg.viewer.components.Column":5,"wysiwyg.viewer.components.menus.DropDownMenu":1,"wysiwyg.viewer.components.LinkBar":1,"wysiwyg.viewer.components.StripColumnsContainer":5,"mobile.core.components.Page":24,"wysiwyg.viewer.components.SiteRegionContainer":1,"wysiwyg.viewer.components.PagesContainer":1,"wysiwyg.viewer.components.tpapps.TPAMultiSection":7,"wysiwyg.viewer.components.tpapps.TPAWidget":2,"wysiwyg.viewer.components.WPhoto":1,"wysiwyg.viewer.components.WRichText":99,"mobile.core.components.Container":44,"wysiwyg.viewer.components.SiteButton":2,"wysiwyg.common.components.anchor.viewer.Anchor":30,"wysiwyg.viewer.components.BackToTopButton":1,"wysiwyg.viewer.components.PopupCloseIconButton":1,"wysiwyg.viewer.components.PopupContainer":1,"wysiwyg.viewer.components.tpapps.TPAGluedWidget":2,"wysiwyg.viewer.components.mobile.TinyMenu":1,"wysiwyg.viewer.components.GoogleMap":1,"wysiwyg.viewer.components.PageGroup":1,"wysiwyg.viewer.components.FooterContainer":1,"wysiwyg.viewer.components.tpapps.TPASection":7,"wysiwyg.common.components.verticalmenu.viewer.VerticalMenu":1,"platform.components.AppController":1},"applications":{"14f25924-5664-31b2-9568-f9c5ed98c9b1":{"widgetsCount":{"14f2595a-a352-3ff1-9b3c-4d21861fe58f":1}},"14cc59bc-f0b7-15b8-e1c7-89ce41d0e0c9":{"controllersCount":{"members":1}},"14ebe801-d78a-daa9-c9e5-0286a891e46f":{"widgetsCount":{"14ebe825-b273-0d5f-0fd1-e6293322b83b":1}},"14dbef06-cc42-5583-32a7-3abd44da4908":{"widgetsCount":{"14dbefb9-3b7b-c4e9-53e8-766defd30587":1}},"14cffd81-5215-0a7f-22f8-074b0e2401fb":{"widgetsCount":{"14dd1af6-3e02-63db-0ef2-72fbc7cc3136":1}},"14517e1a-3ff0-af98-408e-2bd6953c36a2":{"widgetsCount":{"14517f3f-ffc5-eced-f592-980aaa0bbb5c":1}},"14f25dc5-6af3-5420-9568-f9c5ed98c9b1":{"widgetsCount":{"14f25dd2-f9b0-edc2-f38e-eded5da094aa":1}},"13a0fdb7-8f49-2cb3-c634-c9158ba38c0d":{"widgetsCount":{"13a0fde9-7c50-4041-afa1-bad795946dcc":1}},"14bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103":{"widgetsCount":{"14f260f9-c2eb-50e8-9b3c-4d21861fe58f":1,"14e5b36b-e545-88a0-1475-2487df7e9206":1,"211b5287-14e2-4690-bb71-525908938c81":1,"14f26118-b65b-b1c1-b6db-34d5da9dd623":1,"14f26109-514f-f9a8-9b3c-4d21861fe58f":1,"14f260e4-ea13-f861-b0ba-4577df99b961":1,"14c1462a-97f2-9f6a-7bb7-f5541f23caa6":1}},"14ce28f7-7eb0-3745-22f8-074b0e2401fb":{"widgetsCount":{"14cefc05-d163-dbb7-e4ec-cd4f2c4d6ddd":1}},"13d21c63-b5ec-5912-8397-c3a5ddb27a97":{"widgetsCount":{"621bc837-5943-4c76-a7ce-a0e38185301f":1,"713f72a2-7a32-47e9-b5e4-6024ee57d277":1,"14edb332-fdb9-2fe6-0fd1-e6293322b83b":1}}}}},"runningExperiments":{"bv_dynamicModelRequest":"new","headerMenuInertContent":"old","sv_DatePickerCalendarBehindFrozenHeader":"new","sv_includeRavenInPreview":"new","useNewWUSDropdown":"old","bv_moveFromRegisterToSignupAPI":"new","ds_settleSemanticVersionFromAppMarket":"new","moveCustomStyleFromMasterPage":"500","helveticaCssInRenderer":"new","sv_contactFormFinalMigrationEditor":"new","sv_earlyCloseWelcome":"new","bv_add_ssr_overrides":"new","sv_tpaExternalIdPreventRefresh":"new","removeBadlyDuplicatedPages":"new","sv_autoSaveNoMobileMerge":"new","sv_ampLinkTag":"new","bv_layout_props":"new","sv_ssrNoPagesData":"new","sv_twitterMetaTags":"new","bv_seo_as_new_page_default":"new","sv_addPropsToHostInNativeComponent":"new","enableAddMissingStyleFixer":"new","sv_moveWixCodeToViewerApp":"new","sv_UploadButtonFilenameHover":"old","sv_googleMapsRevamp":"new","se_santaMembers":"new","platformPrefetchEditorScripts":"new","bv_seo_custom_tags_whitelist":"new","sv_UploadButtonClientSideValidation":"false","bv_wixImage":"new","bv_cleanStructure":"new","sv_blogSocialCounters":"new","bv_preconnectSiteAssets":"new","sv_mobileMembersAreaHorizontalMenu":"false","sv_UploadButtonJan2020FileExtensions":"true","sv_meshLayout":"new","ds_tpaTranslateHiddenPagesTitle":"new","bv_changeUploadedFontsSrcFormat":"new","ds_useNewWixDataSchemasClient":"new","bv_wixcode_realtime_namespace":"new","sv_multilingualSubDomains":"new","bv_accessibilityMobileMenuArrowFix":"old","bv_multilingualAutoRedirect":"new","wixCodeNoIframe":"new","extractPageRefsOnSave":"new","sv_moveRouterDataToRGI":"new","useNewWUSUploadButton":"old","sv_addCurrentCurrencyToTpaUrl":"new","bv_resetLayoutCounter":"old","bv_test_shtaweem":"new","bv_removeQueryParams":"new","se_appWidgetAsRoot":"new","useModernBundle":"new","bv_fixNestedPages":"new","bv_use_seo_patterns":"new","sv_tpaAddChatApp":"new","sv_updatePlaceholder":"new","sv_restoreAutosaveWhenMobileFails":"new","bv_wixImagePhaseTwo":"new","reportBiErrorWhenAddingCompWithCustomeStyleId":"new","bv_prefetchBoltWorker":"new","bv_fixLandingPageData":"new","sv_pass_booking_initial_instance_before_save":"new","sv_corvidAnimate":"new","dm_updateGarbageCollectorFixer":"new","sv_fasterPagesDataOnLoad":"new","displayWixAdsNewVersion":"new","repeater_anchors_a11y":"new","sv_bookingsFES":"new","sv_fixMobileTapDelay":"new","sv_patchDataDisablesMobileHintsInit":"new","se_appBuilderVariations":"new","oneAppWixAds":"true","bv_restoreScroll":"new","ADI_MoveCustomStyleFromMasterPage":"new","ds_offlineMigrationEditorScripts":"new","sv_expireAppsInstances":"new","bv_usePlatformAppMetaData":"new","bv_wixVideo":"new","bv_mediaIdInUploadButton":"new","sv_reparentMobileSOAP":"new","bv_coBrandingBanner":"old","specs.wus.useNewUploadButton":"false","ds_newAppBuilderMigration":"new","ds_thunderboltNewRenderHints":"new","specs.wus.useNewDropdown":"false","bv_support_ooi_for_seo":"new","sv_meshcors":"new","fontCssInRenderer":"new","bv_pageJsonByViewMode":"new"},"urlFormatModel":{"format":"slash","forbiddenPageUriSEOs":["app","apps","_api","robots.txt","sitemap.xml","feed.xml","sites"],"pageIdToResolvedUriSEO":{}},"passwordProtectedPages":[],"useSandboxInHTMLComp":false,"routers":{"configMap":{"routers-k7j1kgda":{"prefix":"account","appDefinitionId":"14cc59bc-f0b7-15b8-e1c7-89ce41d0e0c9","config":"{\"type\":\"private\",\"patterns\":{\"\/my-account\":{\"socialHome\":false,\"appData\":{\"appDefinitionId\":\"14cffd81-5215-0a7f-22f8-074b0e2401fb\",\"appPageId\":\"member_info\",\"menuOrder\":3,\"visibleForRoles\":[]},\"page\":\"d930937d-568a-4fca-863b-af870598e16c\",\"seoData\":{\"title\":\"Mon compte\",\"description\":\"\",\"keywords\":\"\",\"noIndex\":\"true\"},\"title\":\"Mon compte\"},\"\/my-bookings\":{\"socialHome\":false,\"appData\":{\"appDefinitionId\":\"13d21c63-b5ec-5912-8397-c3a5ddb27a97\",\"appPageId\":\"bookings_member_area\",\"menuOrder\":2,\"visibleForRoles\":[]},\"page\":\"71f30d8f-35f8-4664-838d-4969450aaa74\",\"seoData\":{\"title\":\"Mes réservations\",\"description\":\"\",\"keywords\":\"\",\"noIndex\":\"true\"},\"title\":\"Mes réservations\"},\"\/notifications\":{\"socialHome\":false,\"appData\":{\"numbers\":{\"key\":\"notificationsCount\",\"default\":0},\"appDefinitionId\":\"14f25924-5664-31b2-9568-f9c5ed98c9b1\",\"appPageId\":\"notifications_app\",\"menuOrder\":4,\"visibleForRoles\":[]},\"page\":\"fab03620-439e-4053-8836-3b8c02488f46\",\"seoData\":{\"title\":\"Notifications\",\"description\":\"\",\"keywords\":\"\",\"noIndex\":\"true\"},\"title\":\"Notifications\"},\"\/settings\":{\"socialHome\":false,\"appData\":{\"numbers\":{},\"appDefinitionId\":\"14f25dc5-6af3-5420-9568-f9c5ed98c9b1\",\"appPageId\":\"settings\",\"menuOrder\":4,\"visibleForRoles\":[]},\"page\":\"3339746a-9ee8-452a-8b8a-1f2057e164d1\",\"seoData\":{\"title\":\"Paramètres\",\"description\":\"\",\"keywords\":\"\",\"noIndex\":\"true\"},\"title\":\"Paramètres\"},\"\/my-drafts\":{\"socialHome\":false,\"appData\":{\"numbers\":{\"key\":\"draftsCount\",\"default\":0},\"appDefinitionId\":\"14bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103\",\"appPageId\":\"member-drafts-page\",\"menuOrder\":2,\"visibleForRoles\":[\"admin\",\"blog_writer\",\"blog_editor\"]},\"page\":\"970f02a2-96c2-40ce-b92e-6603794df850\",\"seoData\":{\"title\":\"Mes brouillons\",\"description\":\"\",\"keywords\":\"\",\"noIndex\":\"true\"},\"title\":\"Mes brouillons\"}}}","group":"members","pages":{"71f30d8f-35f8-4664-838d-4969450aaa74":"hxycm","970f02a2-96c2-40ce-b92e-6603794df850":"klqhb","d930937d-568a-4fca-863b-af870598e16c":"mk54q","fab03620-439e-4053-8836-3b8c02488f46":"j5a4r","3339746a-9ee8-452a-8b8a-1f2057e164d1":"kha6z"}},"routers-k7j1kgdb":{"prefix":"profile","appDefinitionId":"14cc59bc-f0b7-15b8-e1c7-89ce41d0e0c9","config":"{\"type\":\"public\",\"patterns\":{\"\/{userName}\/profile\":{\"socialHome\":true,\"appData\":{\"numbers\":{},\"appDefinitionId\":\"14dbef06-cc42-5583-32a7-3abd44da4908\",\"appPageId\":\"about\",\"menuOrder\":1,\"visibleForRoles\":[]},\"page\":\"8b78a220-1939-40df-9060-6c13400e3f68\",\"seoData\":{\"title\":\"{userName} | Profil\",\"description\":\"\",\"keywords\":\"\",\"noIndex\":\"false\"},\"title\":\"Profil\"},\"\/{userName}\/followers\":{\"socialHome\":false,\"appData\":{\"numbers\":{},\"appDefinitionId\":\"14ebe801-d78a-daa9-c9e5-0286a891e46f\",\"appPageId\":\"following_followers\",\"menuOrder\":2,\"visibleForRoles\":[]},\"page\":\"134ddfd9-dbd4-4657-a3ab-59994c19aa0a\",\"seoData\":{\"title\":\"{userName} | Abonnés\",\"description\":\"\",\"keywords\":\"\",\"noIndex\":\"false\"},\"title\":\"Abonnés\"},\"\/{userName}\/blog-posts\":{\"socialHome\":false,\"appData\":{\"numbers\":{\"key\":\"postsCount\",\"default\":0},\"appDefinitionId\":\"14bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103\",\"appPageId\":\"member-posts-page\",\"menuOrder\":2,\"visibleForRoles\":[\"admin\",\"blog_writer\",\"blog_editor\"]},\"page\":\"95e89147-98b1-4d95-960a-774b191897a0\",\"seoData\":{\"title\":\"{userName} | Posts blog\",\"description\":\"\",\"keywords\":\"\",\"noIndex\":\"false\"},\"title\":\"Posts blog\"},\"\/{userName}\/blog-comments\":{\"socialHome\":false,\"appData\":{\"numbers\":{\"key\":\"commentsCount\",\"default\":0},\"appDefinitionId\":\"14bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103\",\"appPageId\":\"member-comments-page\",\"menuOrder\":2,\"visibleForRoles\":[]},\"page\":\"dc2be088-4fd2-4b49-972e-f0e272d1d7cc\",\"seoData\":{\"title\":\"{userName} | Commentaires blog \",\"description\":\"\",\"keywords\":\"\",\"noIndex\":\"false\"},\"title\":\"Commentaires blog \"},\"\/{userName}\/blog-likes\":{\"socialHome\":false,\"appData\":{\"numbers\":{\"key\":\"likesCount\",\"default\":0},\"appDefinitionId\":\"14bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103\",\"appPageId\":\"member-likes-page\",\"menuOrder\":2,\"visibleForRoles\":[]},\"page\":\"bd930390-d89c-4141-908e-41e72b15368e\",\"seoData\":{\"title\":\"{userName} | Mentions j'aime du blog\",\"description\":\"\",\"keywords\":\"\",\"noIndex\":\"false\"},\"title\":\"Mentions j'aime du blog\"}}}","group":"members","pages":{"dc2be088-4fd2-4b49-972e-f0e272d1d7cc":"fja3t","bd930390-d89c-4141-908e-41e72b15368e":"up0hd","134ddfd9-dbd4-4657-a3ab-59994c19aa0a":"kx1cs","8b78a220-1939-40df-9060-6c13400e3f68":"dnb9k","95e89147-98b1-4d95-960a-774b191897a0":"xfo7d"}}}},"siteMediaToken":"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJhcHA6MzQ2NjQ5MDcwMDI5NzIwNiIsInN1YiI6InVzZXI6ZmNiYmNjMGYtYTY3Zi00OGFlLWE1NWUtNGQwNTExMmY1YWQ5IiwiYXVkIjoidXJuOnNlcnZpY2U6ZmlsZS51cGxvYWQiLCJleHAiOjE1ODcxMDE3OTEsImlhdCI6MTU4NjQ5Njk5MSwianRpIjoiTDZBdEZRTm9CM1U0OFpKYnNWYTk3QSJ9.Aq64Et5BanRcOQvnbHZ7esv-ZBCw0BIV2fuoYYWo_2Q","mediaAuthToken":"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJhcHA6MzQ2NjQ5MDcwMDI5NzIwNiIsInN1YiI6InNpdGU6YjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwiYXVkIjoidXJuOnNlcnZpY2U6ZmlsZS51cGxvYWQiLCJleHAiOjE1ODY1ODMzOTIsImlhdCI6MTU4NjQ5Njk5MiwianRpIjoieUl0ZklSVUpQMHViZWxKbWZSVC1KdyIsImFkZGVkQnkiOiJhbm9ueW1vdXM6NWVhZjVhM2EtMTM3Yy00ZGIwLWFlNjctZDRmYjRlYmFiZTI2In0.pHhY58y7xQYNWm8go6vpldzW42_T1Xi_mbjL9TxvHgc","pagesPlatformApplications":{"masterPage":["14cc59bc-f0b7-15b8-e1c7-89ce41d0e0c9"]},"sitePropertiesInfo":{"siteDisplayName":"Avocat C.laurent","locale":"fr-fr","language":"fr","businessName":"Charlotte Laurent Avocat","logo":"fcbbcc_e1dca8a0a9004664b250a7b489d0ea8f~mv2.png","categories":{"primary":"business","secondary":["finance-law"]},"address":{"street":"Rue Jules Guesde","city":"Savigny-sur-Orge","country":"FR","state":"IDF","zip":"91600","isPhysical":true,"googleFormattedAddress":"2 Rue Jules Guesde, Savigny-sur-Orge, France","streetNumber":"2","coordinates":{"latitude":48.688903,"longitude":2.3592181999999866}}},"seo":false,"pageList":{"pages":[{"pageId":"bhjq8","title":"Bookings Checkout","pageUriSEO":"bookings-checkout","pageJsonFileName":"fcbbcc_7b0255055d8f8a32e34944c0b5ba3d20_637.json"},{"pageId":"xfo7d","title":"Posts blog","pageUriSEO":"blog-posts"},{"pageId":"c1537","title":"ACCUEIL","pageUriSEO":"accueil","pageJsonFileName":"fcbbcc_68ecc5ae8c8421c6b29c4f6da82b17d5_637.json"},{"pageId":"cehsg","title":"MENTIONS LEGALES","pageUriSEO":"mentions-legales","pageJsonFileName":"fcbbcc_f481ccdb61d664fb361c5df74f3b6740_613.json"},{"pageId":"kx1cs","title":"Abonnés","pageUriSEO":"followers"},{"pageId":"ya3ii","title":"BLOG","pageUriSEO":"blog","pageJsonFileName":"fcbbcc_df91c432b00a6f20c0aa0b64d6875e7f_614.json"},{"pageId":"o08ng","title":"PLAN","pageUriSEO":"plan","pageJsonFileName":"fcbbcc_c475997fe9949ffb0e35e6aeb8e8ba06_615.json"},{"pageId":"dnb9k","title":"Profil","pageUriSEO":"profile-1"},{"pageId":"u8o3l","title":"DROIT BANCAIRE","pageUriSEO":"droit-bancaire","pageJsonFileName":"fcbbcc_47924b12092439c48417370bb98af604_617.json"},{"pageId":"c9szr","title":"DROIT DE LA CONSOMMATION","pageUriSEO":"droit-de-la-consommation","pageJsonFileName":"fcbbcc_16a9fdd8a5e62dd12e1267e5dbc1b105_619.json"},{"pageId":"kha6z","title":"Paramètres","pageUriSEO":"settings"},{"pageId":"up0hd","title":"Mentions j'aime du blog","pageUriSEO":"blog-likes"},{"pageId":"fja3t","title":"Commentaires blog ","pageUriSEO":"blog-comments"},{"pageId":"qnwxj","title":"DROIT IMMOBILIER","pageUriSEO":"droit-immobilier","pageJsonFileName":"fcbbcc_1178b1e39e5e0e07e3ca67c44f12a50a_601.json"},{"pageId":"d1hpe","title":"Post","pageUriSEO":"post","pageJsonFileName":"fcbbcc_fa6c58b3946982ebc009d0ed102583c5_538.json"},{"pageId":"hxycm","title":"Mes réservations","pageUriSEO":"my-bookings"},{"pageId":"mk54q","title":"Mon compte","pageUriSEO":"my-account"},{"pageId":"kwo6i","title":"DROIT DE LA FAMILLE","pageUriSEO":"droit-de-la-famille","pageJsonFileName":"fcbbcc_12fe63be48e8fac6d59031160c380386_600.json"},{"pageId":"j5a4r","title":"Notifications","pageUriSEO":"notifications"},{"pageId":"h28ok","title":"HORAIRES","pageUriSEO":"horaires","pageJsonFileName":"fcbbcc_a98616090e6399a22d6a282224a93479_599.json"},{"pageId":"klqhb","title":"Mes brouillons","pageUriSEO":"my-drafts"},{"pageId":"sah6j","title":"DROIT CIVIL","pageUriSEO":"droit-civil","pageJsonFileName":"fcbbcc_42a62faf451dfd1b0ea96b7a5ed322dc_601.json"},{"pageId":"u193n","title":"Book Online","pageUriSEO":"reservation-en-ligne","pageJsonFileName":"fcbbcc_d67264de43f860ae3bf0bb32dbe02dae_636.json"},{"pageId":"ehe02","title":"Contact (Turquoise)","pageUriSEO":"popup-ehe02","pageJsonFileName":"fcbbcc_de3a840f970dd33b3b5346021cfef3c5_419.json"}],"mainPageId":"c1537","masterPageJsonFileName":"fcbbcc_cc7cfdacbc8471fa7cb4b039de50c394_637.json","topology":[{"baseUrl":"https:\/\/static.wixstatic.com\/","parts":"sites\/{filename}.z?v=3"},{"baseUrl":"https:\/\/staticorigin.wixstatic.com\/","parts":"sites\/{filename}.z?v=3"},{"baseUrl":"https:\/\/www.claurent-avocat.com\/","parts":"sites\/{filename}.z?v=3"},{"baseUrl":"https:\/\/fallback.wix.com\/","parts":"wix-html-editor-pages-webapp\/page\/{filename}"}],"fixedPagePath":{"baseUrl":"siteassets.parastorage.com\/pages","parts":"\/fixedData?ck={ck}&experiments={experiments}&isHttps={isHttps}&isUrlMigrated={isUrlMigrated}&metaSiteId={metaSiteId}&pageId={pageId}&quickActionsMenuEnabled={quickActionsMenuEnabled}&siteId=8223864a-2992-4f9a-ab81-6b6328550c47&v=3&version={version}"}},"platformControllersOnPage":{"c1537":{"14cc59bc-f0b7-15b8-e1c7-89ce41d0e0c9":["members"],"14517e1a-3ff0-af98-408e-2bd6953c36a2":["14517f3f-ffc5-eced-f592-980aaa0bbb5c"]}},"landingPageId":"c1537"};
    var publicModel = {"domain":"claurent-avocat.com","externalBaseUrl":"https:\/\/www.claurent-avocat.com\/","unicodeExternalBaseUrl":"https:\/\/www.claurent-avocat.com\/","htmlEmbeds":[],"timeSincePublish":2815442828,"favicon":"fcbbcc_0ce67bb1383348da8bbdbc3769fc9300~mv2.png","deviceInfo":{"deviceType":"Desktop","browserType":"Firefox","browserVersion":3},"siteRevision":637,"siteCacheRevision":1585229813124,"sessionInfo":{"hs":339316629,"svSession":"df5bf22c1a3c4dc5a8cf2f031a4cd903717b97dd18934a32bef299870e17f0cf41bc7c2309199474c6246884df35f1ed1e60994d53964e647acf431e4f798bcda9031af89b1d9b6c33e6fbc86dc80f4a063aee322ebfe967477b7cbeec5a74fd","ctToken":"OW4zR3BNaU9VWXZ5YVZYM2lfUmhxSFN5ZkJIM0ZHenYyS1NTQks5ZzJRUXx7InVzZXJBZ2VudCI6Ik1vemlsbGEvNS4wIChXaW5kb3dzOyBVOyBXaW5kb3dzIE5UIDYuMDsgZW4tVVM7IHJ2OjEuOS4xLjYpIEdlY2tvLzIwMDkxMjAxIEZpcmVmb3gvMy41LjYiLCJ2YWxpZFRocm91Z2giOjE1ODcxMDE3OTIwMDR9","isAnonymous":false,"visitorId":"5eaf5a3a-137c-4db0-ae67-d4fb4ebabe26","siteMemberId":null},"metaSiteFlags":[],"siteMembersProtectedPages":["hxycm","xfo7d","kha6z","j5a4r","dnb9k","mk54q","fja3t","up0hd","klqhb","kx1cs"],"indexable":true,"hasBlogAmp":false,"renderTime":1586496991975,"siteDisplayName":"Avocat C.laurent","siteAssets":{"cacheVersions":{"dataFixer":5}},"siteMeshReady":true,"layoutMechanism":"ANCHORS","requestId":"1586496991.892422288046132544","newDeviceInfo":{"uaString":"Mozilla\/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.1.6) Gecko\/20091201 Firefox\/3.5.6","os":{"type":"Windows","name":"Windows Vista"},"browser":{"type":"Firefox","name":"Firefox 3.5.6","major":3},"engine":{"type":"Gecko"},"deviceClass":{"type":"Desktop"}},"cssGridSupported":false,"dynamicModelUrl":"https:\/\/www.claurent-avocat.com\/_api\/v2\/dynamicmodel"};

    var googleAnalytics = "UA-118347200-1";
    var ipAnonymization = false;

    var googleRemarketing = "";
    var googleTagManager = "";
    var facebookRemarketing = "";
    var yandexMetrika = "";
  </script>
  
  
  <script>
    var wixBiSession = {
      initialTimestamp: Date.now()
      , ssrRequestTimestamp: 1586496991985
      , requestId: publicModel.requestId
      , viewerSessionId: 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g,function(c){var r=Math.random()*16|0,v=c=='x'?r:(r&0x3|0x8);return v.toString(16);})
      , sessionId: '428b66cb-8210-4560-9a3d-509f66e4f409'
      , initialRequestTimestamp: performance.timeOrigin ? performance.timeOrigin : Date.now() - performance.now()
      , visitorId: publicModel.sessionInfo.visitorId
      
      , is_rollout: 0
      , is_platform_loaded: 1
      , suppressbi: false
      , dc: '84'
      , renderType: 'bolt'
      , siteRevision: '637'
      , siteCacheRevision: '1585229813124'
      , wixBoltExclusionReason: ''
      , wixBoltExclusionReasonMoreInfo: ''
      , checkVisibility: (function () {
        var alwaysVisible = document.hidden !== true;
        function checkVisibility() {
          alwaysVisible = alwaysVisible && document.hidden !== true;
          return alwaysVisible;
        }
        document.addEventListener('visibilitychange', checkVisibility, false);
        return checkVisibility;
      })()
      , cacheCookie: document.cookie.match(/ssr-caching="?cache[,#]\s*desc=(\w+)(?:[,#]\s*varnish=(\w+))?(?:[,#]\s*dc[,#]\s*desc=(\w+))?(?:"|;|$)/)
      , setCaching: function (bodyCacheable) {
        var timing = performance.timing;
        if (timing && timing.responseStart && timing.responseStart - timing.requestStart < 10) {
          wixBiSession.caching = 'browser';
          wixBiSession.isCached = true;
          return;
        }

        if (!bodyCacheable) {
          wixBiSession.caching = undefined;
        }

        var parts = wixBiSession.cacheCookie;
        if (parts) {
          set(parts);
        }

        if (window.PerformanceServerTiming) {
          var serverTiming = performance.getEntriesByType('navigation')[0].serverTiming;
          if (serverTiming && serverTiming.length) {
            var names = [, 'cache', 'varnish', 'dc'];
            parts = [];
            serverTiming.forEach(function (entry) {
              var i = names.indexOf(entry.name);
              if (i > 0) {
                parts[i] = entry.description;
              }
            });
            set(parts);
          }
        }

        if (!wixBiSession.caching) {
          if (bodyCacheable && timing && timing.responseEnd && timing.responseEnd - timing.responseStart < 10) {
            wixBiSession.caching = 'suspected_etag';
            wixBiSession.isCached = true;
          } else {
            wixBiSession.caching = 'none';
            wixBiSession.isCached = false;
          }
        }

        function set(parts) {
          if (bodyCacheable && parts[1]) {
            wixBiSession.caching = parts[1] + ',' + (parts[2] || 'none');
            wixBiSession.isCached = isCached(parts[1]) || isCached(parts[2]);
          }
          if (parts[3]) {
            wixBiSession.microPop = parts[3];
          }
        }
        function isCached(part) {
          return part && part.indexOf('hit') === 0;
        }
      }
      , sendBeacon: function (url) {
        if (!wixBiSession.suppressbi) {
        
          var sent = false;
          try {
            sent = navigator.sendBeacon(url);
          } catch (e) {}
          if (!sent) {
            (new Image()).src = url;
          }
        
        }
      }
      , sendBeat: (function () {
        var beatUrl = 'https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3'
          + '&v=1.5611.0'
          + '&msid=b3ae2b1d-aa9d-4f83-a331-403c3707116a'
          + '&isp=1'
          + '&st=2'
          + '&dc=84'
          + '&iss=1'
          + '&url=' + encodeURIComponent(location.href.replace(/^http(s)?:\/\/(www\.)?/, ''));
        var referrer = document.referrer;
        if (referrer) {
          beatUrl += '&ref=' + encodeURIComponent(referrer);
        }
        var match = document.cookie.match(/_wixCIDX=([^;]*)/)
        if (match) {
          beatUrl += '&client_id=' + match[1];
        }
        var prevMark = 'fetchStart';
        return function(et, name, extra, pageNumber) {
          var tts = Math.round(performance.now());
          var ts = et === 1 ? 0 : Date.now() - wixBiSession.initialTimestamp;
          if (name && performance.mark) {
            var mark = name + ' (beat ' + et + ')';
            performance.mark(mark);
            if (performance.measure) {
              performance.measure('\u2B50' + mark, prevMark, mark);
            }
            prevMark = mark;
          }
          extra = extra || '';
          if (extra.indexOf('pn=') === -1) {
            extra += '&pn=' + (pageNumber || '1');
          }
          if (extra.indexOf('sr=') === -1 && screen.width) {
            extra += '&sr=' + screen.width + 'x' + screen.height;
          }
          if (screen.availWidth) {
            extra += '&sar=' + screen.availWidth + 'x' + screen.availHeight;
          }
          if (extra.indexOf('wr=') === -1 && window.innerWidth) {
            extra += '&wr=' + window.innerWidth + 'x' + window.innerHeight;
          }
          if (window.outerWidth) {
            extra += '&wor=' + window.outerWidth + 'x' + window.outerHeight;
          }
          if (extra.indexOf('ita=') === -1) {
            extra += '&ita=' + (wixBiSession.checkVisibility() ? '1' : '0');
          }
          if (wixBiSession.siteRevision || wixBiSession.siteCacheRevision) {
            extra += '&siterev=' + wixBiSession.siteRevision + "-" + wixBiSession.siteCacheRevision;
          }
          if (wixBiSession.hasOwnProperty('isUsingMesh')) {
            extra += '&ism=' + (wixBiSession.isUsingMesh ? '1' : '0');
          }
          if (wixBiSession.hasOwnProperty('caching')) {
            extra += '&caching=' + wixBiSession.caching + '&is_cached=' + wixBiSession.isCached;
          }
          wixBiSession.sendBeacon(beatUrl
            + '&et=' + et
            + (name ? '&event_name=' + encodeURIComponent(name) : '')
            + '&ts=' + ts
            + '&tts=' + tts
            + '&vsi=' + wixBiSession.viewerSessionId
            + '&rid=' + wixBiSession.requestId
            + '&viewer_name=' + encodeURIComponent(wixBiSession.renderType)
            + '&is_rollout=' + wixBiSession.is_rollout
            + '&is_platform_loaded=' + wixBiSession.is_platform_loaded
            + (wixBiSession.sessionId ? '&sessionId=' + wixBiSession.sessionId : '')
            + (wixBiSession.visitorId ? '&vid=' + wixBiSession.visitorId : '')
            + (wixBiSession.siteMemberId ? '&mid=' + wixBiSession.siteMemberId : '')
            + extra
          );
        };
      })()
    };
    wixBiSession.setCaching(true);
    wixBiSession.sendBeat(1, 'Init');
  </script>
  
  <script type="text/javascript">
    (function(x,e,o,s,n){var a=window.fedops||{};a.apps=a.apps||{};a.apps[x]={startLoadTime:e&&e.now&&e.now()};try{a.sessionId=o.getItem("fedops.logger.sessionId")}catch(x){}a.sessionId=a.sessionId||wixBiSession.viewerSessionId;window.fedops=a;var d="//frog.wix.com/bolt-performance?appName="+x+"&src=72&evid=21"+'&dc=84'+"&is_rollout="+wixBiSession.is_rollout+ "&is_cached="+wixBiSession.isCached+"&session_id="+a.sessionId+"&_="+s();wixBiSession.sendBeacon(d)})('bolt-viewer',window.performance,window.localStorage,Math.random,window.navigator);
  </script>
  
  
  
  
  
  
  
  <!-- DATA -->
  <script type="text/javascript">
    
      var adData = {};
      var mobileAdData = {};
    
    var usersDomain = "https://users.wix.com/wix-users";
    
  </script>
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  <!--head html embeds start-->
  
  <!--head html embeds end-->
  
  
  
  <script type="text/javascript">
   var santaBase = 'https://static.parastorage.com/services/santa/1.9580.0';
   var boltBase = 'https://static.parastorage.com/services/wix-bolt/1.5611.0';
   var boltVersion = '1.5611.0';
  </script>
  

  
  
  
  <script>
   var requirejs = {
    onNodeCreated: function(node) {
     var src = node.getAttribute('src');
     var shouldIgnore = ['googletagmanager.com', 'google-analytics.com', 'googleadservices.com', 'doubleclick.net', 'connect.facebook.net'].some(function (domain) {
       return src.indexOf(domain) !== -1;
     });
     if (!shouldIgnore) {
       node.setAttribute('crossorigin', 'anonymous')
     }
    }
   }
  </script>

  <script>
   window.messageBuffer = [];
   window.messageHandler = function(event) {messageBuffer.push(event)};
   window.addEventListener('message', window.messageHandler, false);
  </script>

  
  <script id="sentry">(function(c,t,u,n,p,l,y,z,v){function e(b){if(!w){w=!0;var d=t.getElementsByTagName(u)[0],a=t.createElement(u);a.src=z;a.crossorigin="anonymous";a.addEventListener("load",function(){try{c[n]=q;c[p]=r;var a=c[l],d=a.init;a.init=function(a){for(var b in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,b)&&(v[b]=a[b]);d(v)};B(b,a)}catch(A){console.error(A)}});d.parentNode.insertBefore(a,d)}}function B(b,d){try{for(var a=0;a<b.length;a++)if("function"===typeof b[a])b[a]();var f=m.data,g=!1,h=!1;for(a=0;a<f.length;a++)if(f[a].f){h=
      !0;var e=f[a];!1===g&&"init"!==e.f&&d.init();g=!0;d[e.f].apply(d,e.a)}!1===h&&d.init();var k=c[n],l=c[p];for(a=0;a<f.length;a++)f[a].e&&k?k.apply(c,f[a].e):f[a].p&&l&&l.apply(c,[f[a].p])}catch(C){console.error(C)}}for(var g=!0,x=!1,k=0;k<document.scripts.length;k++)if(-1<document.scripts[k].src.indexOf(y)){g="no"!==document.scripts[k].getAttribute("data-lazy");break}var w=!1,h=[],m=function(b){(b.e||b.p||b.f&&-1<b.f.indexOf("capture")||b.f&&-1<b.f.indexOf("showReportDialog"))&&g&&e(h);m.data.push(b)};
      m.data=[];c[l]={onLoad:function(b){h.push(b);g&&!x||e(h)},forceLoad:function(){x=!0;g&&setTimeout(function(){e(h)})}};"init addBreadcrumb captureMessage captureException captureEvent configureScope withScope showReportDialog".split(" ").forEach(function(b){c[l][b]=function(){m({f:b,a:arguments})}});var q=c[n];c[n]=function(b,d,a,f,e){m({e:[].slice.call(arguments)});q&&q.apply(c,arguments)};var r=c[p];c[p]=function(b){m({p:b.reason});r&&r.apply(c,arguments)};g||setTimeout(function(){e(h)})})(window,document,
      "script","onerror","onunhandledrejection","Sentry","8b4e078a51d04e0e9efdf470027f0ec1","https://browser.sentry-cdn.com/4.6.2/bundle.min.js",{"dsn":"https://8b4e078a51d04e0e9efdf470027f0ec1@sentry.wixpress.com/3"});</script>
  
  
    
      <script src="https://static.parastorage.com/unpkg/core-js-bundle@3.2.1/minified.js"></script>
      <script src="https://static.parastorage.com/unpkg/whatwg-fetch@3.0.0/dist/fetch.umd.js"></script>
    
  

  
    <script async src="https://static.parastorage.com/services/wix-bolt/1.5611.0/bolt-main/app/bolt-custom-elements.min.js" crossorigin="anonymous"></script>
  

  <script>
    if (rendererModel.runningExperiments['bv_dynamicModelRequest'] === 'new') {
      window.dynamicModel = new Promise(function (resolve, reject) {
        var start = Date.now()
        fetch(publicModel.dynamicModelUrl)
          .then(function (res) {
            res.json().then(resolve)
            var extra = '&ita=1&pn=' + Date.now() - start
            wixBiSession.sendBeat(44, 'Dynamic Model Request', extra)
          })
          .catch(function (e) {
            var extra = '&ita=0&pn=' + Date.now() - start
            wixBiSession.sendBeat(44, 'Dynamic Model Request', extra)
            reject(e)
          })
      })
    }
  </script>

  <script async data-main="https://static.parastorage.com/services/wix-bolt/1.5611.0/bolt-main/app/main-r.min.js" src="https://static.parastorage.com/unpkg/requirejs-bolt@2.3.6/requirejs.min.js"></script>

  
  
  
  <style id="viewerMainStyle">
    a,abbr,acronym,address,applet,b,big,blockquote,body,button,caption,center,cite,code,dd,del,dfn,div,dl,dt,em,fieldset,font,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,nav,object,ol,p,pre,q,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,title,tr,tt,u,ul,var,wix-iframe{margin:0;padding:0;border:0;outline:0;vertical-align:baseline;background:0 0}wix-iframe{display:block}body{font-size:10px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif}input,select,textarea{font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;box-sizing:border-box}ol,ul{list-style:none}blockquote,q{quotes:none}ins{text-decoration:none}del{text-decoration:line-through}table{border-collapse:collapse;border-spacing:0}a{cursor:pointer;text-decoration:none}body,html{height:100%}body{overflow-x:auto;overflow-y:scroll}body.overflowHidden{overflow:hidden}.testStyles{overflow-y:hidden}.reset-button{background:0 0;border:0;outline:0;color:inherit;font:inherit;line-height:normal;overflow:visible;padding:0;-webkit-appearance:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none}:focus{outline:0}.wixSiteProperties{-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale}.SITE_ROOT{min-height:100%;position:relative;margin:0 auto}.POPUPS_ROOT{left:0;top:0;width:100vw;height:100%;overflow-x:auto;overflow-y:scroll;position:fixed;z-index:99999}.POPUPS_ROOT.mobile{z-index:1005;-webkit-overflow-scrolling:touch}.POPUPS_ROOT.responsive .POPUPS_WRAPPER{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%}.POPUPS_ROOT:not(.responsive) .POPUPS_WRAPPER{position:relative;overflow:auto}.POPUPS_ROOT:not(.responsive) .POPUPS_WRAPPER>div{margin:0 auto}.auto-generated-link{color:inherit}.warmup .hidden-on-warmup{visibility:hidden}body:not([data-js-loaded]) [data-hide-prejs]{visibility:hidden}html.device-phone body{overflow-y:auto}html.device-mobile-optimized.device-android{margin-bottom:1px}html.device-mobile-optimized.blockSiteScrolling>body{position:fixed;width:100%}html.device-mobile-optimized.media-zoom-mode>body{touch-action:manipulation}html.device-mobile-optimized.media-zoom-mode>body>#SITE_CONTAINER{height:100%;overflow:hidden}html.device-mobile-optimized.media-zoom-mode>body>#SITE_CONTAINER>.noop{height:100%}html.device-mobile-optimized.media-zoom-mode>body>#SITE_CONTAINER>.noop>.siteAspectsContainer{height:100%;z-index:1005}.siteAspectsContainer{position:absolute;top:0;margin:0 auto;left:0;right:0}body.prewarmup #SITE_ROOT{overflow-x:hidden;overflow-y:hidden}body.device-mobile-optimized{overflow-x:hidden;overflow-y:scroll}body.device-mobile-optimized.qa-mode{overflow-y:auto}body.device-mobile-optimized #SITE_CONTAINER{width:320px;overflow-x:visible;margin:0 auto;position:relative}body.device-mobile-optimized>*{max-width:100%!important}body.device-mobile-optimized .SITE_ROOT{overflow-x:hidden;overflow-y:hidden}body.device-mobile-non-optimized #SITE_CONTAINER>:not(.mobile-non-optimized-overflow) .SITE_ROOT{overflow-x:hidden;overflow-y:auto}body.device-mobile-non-optimized.fullScreenMode{background-color:#5f6360}body.device-mobile-non-optimized.fullScreenMode #MOBILE_ACTIONS_MENU,body.device-mobile-non-optimized.fullScreenMode #SITE_BACKGROUND,body.device-mobile-non-optimized.fullScreenMode .SITE_ROOT{visibility:hidden}body.fullScreenMode{overflow-x:hidden!important;overflow-y:hidden!important}body.fullScreenMode.device-mobile-optimized #TINY_MENU{opacity:0;pointer-events:none}body.fullScreenMode-scrollable.device-mobile-optimized{overflow-x:hidden!important;overflow-y:auto!important}body.fullScreenMode-scrollable.device-mobile-optimized #masterPage,body.fullScreenMode-scrollable.device-mobile-optimized .SITE_ROOT{overflow-x:hidden!important;overflow-y:hidden!important}body.fullScreenMode-scrollable.device-mobile-optimized #SITE_BACKGROUND,body.fullScreenMode-scrollable.device-mobile-optimized #masterPage{height:auto!important}body.fullScreenMode-scrollable.device-mobile-optimized #masterPage.mesh-layout{height:0!important}.fullScreenOverlay{z-index:1005;position:fixed;left:0;top:-60px;right:0;bottom:0;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;overflow-y:hidden}.fullScreenOverlay>.fullScreenOverlayContent{margin:0 auto;position:absolute;right:0;top:60px;left:0;bottom:0;overflow:hidden;-webkit-transform:translateZ(0);transform:translateZ(0)}.mobile-actions-menu-wrapper{z-index:1000}body[contenteditable]{overflow-x:auto;overflow-y:auto}.bold{font-weight:700}.italic{font-style:italic}.underline{text-decoration:underline}.lineThrough{text-decoration:line-through}.singleLineText{white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis}.alignLeft{text-align:left}.alignCenter{text-align:center}.alignRight{text-align:right}.alignJustify{text-align:justify}ol.font_100,ul.font_100{color:#080808;font-family:'Arial, Helvetica, sans-serif',serif;font-size:10px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;margin:0;text-decoration:none;line-height:normal;letter-spacing:normal}ol.font_100 li,ul.font_100 li{margin-bottom:12px}letter{position:relative;display:inline-block}word{display:inline-block;white-space:nowrap}letter.space,word.space{display:inline}ol.wix-list-text-align,ul.wix-list-text-align{list-style-position:inside}ol.wix-list-text-align h1,ol.wix-list-text-align h2,ol.wix-list-text-align h3,ol.wix-list-text-align h4,ol.wix-list-text-align h5,ol.wix-list-text-align h6,ol.wix-list-text-align p,ul.wix-list-text-align h1,ul.wix-list-text-align h2,ul.wix-list-text-align h3,ul.wix-list-text-align h4,ul.wix-list-text-align h5,ul.wix-list-text-align h6,ul.wix-list-text-align p{display:inline}#popoverLayer{z-index:100}.wixapps-less-spacers-align.ltr{text-align:left}.wixapps-less-spacers-align.center{text-align:center}.wixapps-less-spacers-align.rtl{text-align:right}.wixapps-less-spacers-align>a,.wixapps-less-spacers-align>div{display:inline-block!important}.flex_display{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex}.flex_vbox{box-sizing:border-box;padding-top:.01em;padding-bottom:.01em}a.wixAppsLink img{cursor:pointer}.singleLine{white-space:nowrap;display:block;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;word-wrap:normal}[data-z-counter]{z-index:0}[data-z-counter="0"]{z-index:auto}.circle-preloader{-webkit-animation:semi-rotate 1s 1ms linear infinite;animation:semi-rotate 1s 1ms linear infinite;height:30px;left:50%;margin-left:-15px;margin-top:-15px;overflow:hidden;position:absolute;top:50%;-webkit-transform-origin:100% 50%;transform-origin:100% 50%;width:15px}.circle-preloader::before{content:'';top:0;left:0;right:-100%;bottom:0;border:3px solid currentColor;border-color:currentColor transparent transparent currentColor;border-radius:50%;position:absolute;-webkit-transform:rotate(-45deg);transform:rotate(-45deg);-webkit-animation:inner-rotate .5s 1ms linear infinite alternate;animation:inner-rotate .5s 1ms linear infinite alternate;color:#7fccf7}.circle-preloader::after{content:'';top:0;left:0;right:-100%;bottom:0;border:3px solid currentColor;border-color:currentColor transparent transparent currentColor;border-radius:50%;position:absolute;-webkit-transform:rotate(-45deg);transform:rotate(-45deg);-webkit-animation:inner-rotate .5s 1ms linear infinite alternate;animation:inner-rotate .5s 1ms linear infinite alternate;color:#3899ec;opacity:0}.circle-preloader.white::before{color:#f0f0f0}.circle-preloader.white::after{color:#dcdcdc}@-webkit-keyframes inner-rotate{to{opacity:1;-webkit-transform:rotate(115deg);transform:rotate(115deg)}}@keyframes inner-rotate{to{opacity:1;-webkit-transform:rotate(115deg);transform:rotate(115deg)}}@-webkit-keyframes semi-rotate{from{-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out;-webkit-transform:rotate(180deg);transform:rotate(180deg)}45%{-webkit-transform:rotate(198deg);transform:rotate(198deg)}55%{-webkit-transform:rotate(234deg);transform:rotate(234deg)}to{-webkit-transform:rotate(540deg);transform:rotate(540deg)}}@keyframes semi-rotate{from{-webkit-animation-timing-function:ease-out;animation-timing-function:ease-out;-webkit-transform:rotate(180deg);transform:rotate(180deg)}45%{-webkit-transform:rotate(198deg);transform:rotate(198deg)}55%{-webkit-transform:rotate(234deg);transform:rotate(234deg)}to{-webkit-transform:rotate(540deg);transform:rotate(540deg)}}.hidden-comp-ghost-mode{opacity:.5}.collapsed-comp-mode::after{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;content:'';background:-webkit-repeating-linear-gradient(135deg,transparent,transparent 49%,#2b5672 40%,#2b5672 40%,transparent 51%);background:repeating-linear-gradient(-45deg,transparent,transparent 49%,#2b5672 40%,#2b5672 40%,transparent 51%);background-size:6px 6px;background-repeat:repeat}.g-transparent-a:link,.g-transparent-a:visited{border-color:transparent}.transitioning-comp *{transition:inherit!important;-webkit-transition:inherit!important}.selectionSharerContainer{position:absolute;background-color:#fff;box-shadow:0 4px 10px 0 rgba(57,86,113,.24);width:142px;height:45px;border-radius:100px;text-align:center}.selectionSharerContainer:after{content:"";position:absolute;bottom:-10px;left:42%;border-width:10px 10px 0;border-style:solid;border-color:#fff transparent;display:block;width:0}.selectionSharerContainer .selectionSharerOption{display:inline-block;cursor:pointer;vertical-align:top;padding:13px 11px 11px 13px;margin:1px;z-index:-1}.selectionSharerContainer .selectionSharerVerticalSeparator{margin-top:9px;margin-bottom:18px;background-color:#eaf7ff;height:26px;width:1px;display:inline-block}.visual-focus-on .focus-ring:not(.has-custom-focus):focus,.visual-focus-on .focus-ring:not(.has-custom-focus):focus~.wixSdkShowFocusOnSibling{box-shadow:0 0 0 1px #fff,0 0 0 3px #116dff;z-index:999}body.prewarmup .hidden-during-prewarmup{visibility:hidden}#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid]{display:-ms-grid;display:grid;-ms-grid-rows:max-content max-content min-content max-content;grid-template-rows:-webkit-max-content -webkit-max-content -webkit-min-content -webkit-max-content;grid-template-rows:max-content max-content min-content max-content;-ms-grid-columns:100%;grid-template-columns:100%;-webkit-box-align:start;-webkit-align-items:start;align-items:start;-webkit-box-pack:stretch;-webkit-justify-content:stretch;justify-content:stretch}#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #PAGES_CONTAINER,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SITE_FOOTER,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SITE_FOOTER-placeholder,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SITE_HEADER,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SITE_HEADER-placeholder,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SOSP_CONTAINER_CUSTOM_ID[data-state~=mobileView],#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #soapAfterPagesContainer,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #soapBeforePagesContainer{-ms-grid-column:1;-ms-grid-row-align:start;-ms-grid-column-align:start}#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SITE_HEADER,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SITE_HEADER-placeholder{-ms-grid-row:1;grid-area:1/1/2/2}#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SOSP_CONTAINER_CUSTOM_ID[data-state~=mobileView]{-ms-grid-row:2;grid-area:2/1/3/2}#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #PAGES_CONTAINER,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #soapAfterPagesContainer,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #soapBeforePagesContainer{-ms-grid-row:3;grid-area:3/1/4/2}#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #soapAfterPagesContainer,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #soapBeforePagesContainer{width:100%}#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #PAGES_CONTAINER{-webkit-align-self:stretch;align-self:stretch}#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] main#PAGES_CONTAINER{display:block}#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SITE_FOOTER,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SITE_FOOTER-placeholder{-ms-grid-row:4;grid-area:4/1/5/2}#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #PAGES_CONTAINERcenteredContent,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #PAGES_CONTAINERinlineContent,#masterPage.mesh-layout[data-mesh-layout=grid] #SITE_PAGES{height:100%}#masterPage.mesh-layout.desktop>*{width:100%}#masterPage.mesh-layout #PAGES_CONTAINER,#masterPage.mesh-layout #SITE_FOOTER,#masterPage.mesh-layout #SITE_HEADER,#masterPage.mesh-layout #SOSP_CONTAINER_CUSTOM_ID[data-state~=mobileView],#masterPage.mesh-layout #masterPageinlineContent{position:relative}#masterPage.mesh-layout #SITE_FOOTER-placeholder,#masterPage.mesh-layout #SITE_HEADER-placeholder{display:none}#masterPage.mesh-layout #SITE_HEADER[data-state~=fixedPosition]~#SITE_HEADER-placeholder{display:block}#masterPage.mesh-layout #SITE_FOOTER[data-state~=fixedPosition]~#SITE_FOOTER-placeholder{display:block}#masterPage.mesh-layout #SITE_PAGES{height:auto;position:relative}#SITE_ROOT img:not([src]){visibility:hidden}#SITE_ROOT svg img:not([src]){visibility:visible}wix-image{display:block}
  </style>
  

  
  

  
    

      
        <style id="v7.languages.css">
          /*
This CSS resource incorporates links to font software which is the valuable copyrighted
property of Monotype Imaging and/or its suppliers. You may not attempt to copy, install,
redistribute, convert, modify or reverse engineer this font software. Please contact Monotype
Imaging with any questions regarding Web fonts: http://webfonts.fonts.com
*/

/* latin */
@font-face {
  font-family: "Helvetica-W01-Roman";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ea95b44a-eab7-4bd1-861c-e73535e7f652.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ea95b44a-eab7-4bd1-861c-e73535e7f652.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4021a3b9-f782-438b-aeb4-c008109a8b64.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/669f79ed-002c-4ff6-965c-9da453968504.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d17bc040-9e8b-4397-8356-8153f4a64edf.svg#d17bc040-9e8b-4397-8356-8153f4a64edf") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Helvetica-W01-Bold";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f70da45a-a05c-490c-ad62-7db4894b012a.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f70da45a-a05c-490c-ad62-7db4894b012a.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c5749443-93da-4592-b794-42f28d62ef72.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/73805f15-38e4-4fb7-8a08-d56bf29b483b.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/874bbc4a-0091-49f0-93ef-ea4e69c3cc7a.svg#874bbc4a-0091-49f0-93ef-ea4e69c3cc7a") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Braggadocio-W01";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f305266f-adfb-4e4f-9055-1d7328de8ce6.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f305266f-adfb-4e4f-9055-1d7328de8ce6.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/518e4577-eecc-4ecd-adb4-2ee21df35b20.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f46241ad-1f5d-4935-ad69-b0a78c2e191d.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b2a0a25d-e054-4c65-bffa-e5760b48dec3.svg#b2a0a25d-e054-4c65-bffa-e5760b48dec3") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Clarendon-W01-Medium-692107";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c6993450-d795-4fd3-b306-38481733894c.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c6993450-d795-4fd3-b306-38481733894c.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b6878f57-4d64-4d70-926d-fa4dec6173a5.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0a6b6eff-6b5d-46d4-b681-f356eef1e4c1.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/600b1038-76a8-43b4-a2f7-2a6eb0681f95.svg#600b1038-76a8-43b4-a2f7-2a6eb0681f95") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "DIN-Next-W01-Light";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3e0b2cd7-9657-438b-b4af-e04122e8f1f7.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3e0b2cd7-9657-438b-b4af-e04122e8f1f7.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bc176270-17fa-4c78-a343-9fe52824e501.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3516f91d-ac48-42cd-acfe-1be691152cc4.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d1b1e866-a411-42ba-8f75-72bf28e23694.svg#d1b1e866-a411-42ba-8f75-72bf28e23694") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "SnellRoundhandW01-Scrip";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fea0fb7b-884b-4567-a6dc-addb8e67baaa.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fea0fb7b-884b-4567-a6dc-addb8e67baaa.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/efbfc170-aaf0-4472-91f4-dbb5bc2f4c59.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d974669d-978c-4bcf-8843-b2b7c366d097.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5b2427b5-3c1e-4b17-9f3c-720a332c9142.svg#5b2427b5-3c1e-4b17-9f3c-720a332c9142") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Stencil-W01-Bold";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cc642b17-a005-4f1e-86e8-baffa4647445.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cc642b17-a005-4f1e-86e8-baffa4647445.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a9eddc47-990d-47a3-be4e-c8cdec0090c6.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8d108476-7a62-4664-821f-03c8a522c030.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7823e34c-67dc-467a-bbfb-efbb5f6c90f0.svg#7823e34c-67dc-467a-bbfb-efbb5f6c90f0") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Helvetica-W01-Light";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/717f8140-20c9-4892-9815-38b48f14ce2b.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/717f8140-20c9-4892-9815-38b48f14ce2b.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/03805817-4611-4dbc-8c65-0f73031c3973.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d5f9f72d-afb7-4c57-8348-b4bdac42edbb.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/05ad458f-263b-413f-b054-6001a987ff3e.svg#05ad458f-263b-413f-b054-6001a987ff3e") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Victoria-Titling-MT-W90";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2b6731dc-305d-4dcd-928e-805163e26288.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2b6731dc-305d-4dcd-928e-805163e26288.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/faceff42-b106-448b-b4cf-5b3a02ad61f1.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/82f103e4-7b1c-49af-862f-fe576da76996.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/46f6946a-4039-46e8-b001-be3e53068d46.svg#46f6946a-4039-46e8-b001-be3e53068d46") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "AmericanTypwrterITCW01--731025";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/dff8aebe-deee-47a7-8575-b2f39c8473f8.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/dff8aebe-deee-47a7-8575-b2f39c8473f8.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0c0f4d28-4c13-4e84-9a36-e63cd529ae86.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7f26a278-84b3-4587-bf07-c8cdf7e347a9.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/254ab931-e6d6-4307-9762-5914ded49f13.svg#254ab931-e6d6-4307-9762-5914ded49f13") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Soho-W01-Thin-Condensed";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b2d6b869-3f47-4c92-83d3-4546ffb860d0.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b2d6b869-3f47-4c92-83d3-4546ffb860d0.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f84b539d-ed34-4400-a139-c0f909af49aa.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9ef27401-09c0-434f-b0f0-784445b52ea2.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4ba3546a-32f7-4e7d-be64-8da01b23d46e.svg#4ba3546a-32f7-4e7d-be64-8da01b23d46e") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Pacifica-W00-Condensed";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e50a5bb1-8246-4412-8c27-4a18ba89a0fd.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e50a5bb1-8246-4412-8c27-4a18ba89a0fd.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6849614c-986c-45b1-a1a7-39c891759bb9.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8ccb835c-4668-432d-8d1d-099b48aafe4e.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/028040ec-b956-41d8-a07d-b4d3466b8ed8.svg#028040ec-b956-41d8-a07d-b4d3466b8ed8") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Avenida-W01";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a8138b05-e5ff-482f-a8f6-8be894e01fc3.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a8138b05-e5ff-482f-a8f6-8be894e01fc3.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/53f05821-c783-4593-bf20-c3d770f32863.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b7215bbe-7870-4733-9e81-28398fbed38b.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bc2def79-bd99-49b9-98b3-502e34cc5552.svg#bc2def79-bd99-49b9-98b3-502e34cc5552") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "ITC-Arecibo-W01-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/036d6c0b-d067-431a-ab39-be3b89b1322f.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/036d6c0b-d067-431a-ab39-be3b89b1322f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5d6cd606-b520-4335-96e1-755691d666e8.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/03d7d783-5b99-4340-b373-97c00246ec27.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a5fab48f-93a0-403a-b60e-bfdb0b69d973.svg#a5fab48f-93a0-403a-b60e-bfdb0b69d973") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Droid-Serif-W01-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/de5702ce-174b-4ee6-a608-6482d5d7eb71.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/de5702ce-174b-4ee6-a608-6482d5d7eb71.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/83ae2051-dcdd-4931-9946-8be747a40d00.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/63f35b58-a40f-4f53-bb3e-20396f202214.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/19db6ebc-2d1b-4835-9588-3fa45ff36f4e.svg#19db6ebc-2d1b-4835-9588-3fa45ff36f4e") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Museo-W01-700";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3b3d99a2-6b36-4912-a93e-29277020a5cf.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3b3d99a2-6b36-4912-a93e-29277020a5cf.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/28d74e9b-4ea9-4e3c-b265-c67a72c66856.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b432b4e1-014a-4ed8-865c-249744f856b0.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8e63fd1e-adc9-460e-9ef7-bbf98ee32a71.svg#8e63fd1e-adc9-460e-9ef7-bbf98ee32a71") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Museo-Slab-W01-100";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/01ab709f-22cf-4831-b24a-8cf4eb852687.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/01ab709f-22cf-4831-b24a-8cf4eb852687.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cacc0862-f146-4746-92b1-60e6114a66c4.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/54006f54-b61e-4103-abf8-b1d0294a2a9c.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e5841f2e-b306-4583-bfc3-a0e06742fedd.svg#e5841f2e-b306-4583-bfc3-a0e06742fedd") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Geotica-W01-Four-Open";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/91cc94e6-2c98-4b42-aaec-086abb6a9370.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/91cc94e6-2c98-4b42-aaec-086abb6a9370.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cc0b2292-9358-41ee-b3b9-429952586f69.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8558b493-da55-4e6f-b473-56d9c7dff2a4.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ee507e8d-069a-4cb6-b184-62b1f3ab0102.svg#ee507e8d-069a-4cb6-b184-62b1f3ab0102") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Marzo-W00-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/45563891-20ab-4087-b16c-b3cfc26faac1.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/45563891-20ab-4087-b16c-b3cfc26faac1.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e947b76a-edcf-4519-bc3d-c2da35865717.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c09cb36e-5e79-4033-b854-41e57fbf44fa.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f4245069-28b7-43b7-8a10-708b9f3c398b.svg#f4245069-28b7-43b7-8a10-708b9f3c398b") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "ReklameScriptW00-Medium";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5af7511a-dccc-450d-b2a2-bb8e3bb62540.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5af7511a-dccc-450d-b2a2-bb8e3bb62540.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/05b176f5-c622-4c35-af98-c0c056dd5b66.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9dcb5a3c-1c64-4c9c-a402-995bed762eb7.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1e87d66a-d7f1-4869-8430-51662777be57.svg#1e87d66a-d7f1-4869-8430-51662777be57") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Nimbus-Sans-TW01Con";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2101adaa-6a98-4fa9-b085-3b04c3722637.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2101adaa-6a98-4fa9-b085-3b04c3722637.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8fb1090e-b4d0-4685-ac8f-3d0c29d60130.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5d5fc44e-e84b-48ca-a5a7-bed8bdbf79a1.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/24512b2a-e22d-4ebb-887c-a334d039433c.svg#24512b2a-e22d-4ebb-887c-a334d039433c") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Bodoni-W01-Poster";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ab0e3d15-2f64-49c1-8898-817a2235e719.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ab0e3d15-2f64-49c1-8898-817a2235e719.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4d1b9848-7ebd-472c-9d31-4af0aa7faaea.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/197b5ef7-65e6-4af6-9fd9-bc9fc63038c7.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a9bda117-c293-40b5-a2d8-9f923f32623c.svg#a9bda117-c293-40b5-a2d8-9f923f32623c") format("svg");
}

/* Mobile system fallbacks */

@font-face {
  font-family: "Comic-Sans-W01-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0d67e115-f220-4a6a-81c2-ae0035bda922.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0d67e115-f220-4a6a-81c2-ae0035bda922.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/234c98b8-36ae-45ab-8a55-77980708b2bc.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7ff2970c-1d51-47be-863d-b33afda8fb40.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f1afa7d8-abee-4268-9cf8-85d43150fdb1.svg#f1afa7d8-abee-4268-9cf8-85d43150fdb1") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Courier-PS-W01";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b2977c8d-4907-4cc3-b5ed-3dec9ca68102.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b2977c8d-4907-4cc3-b5ed-3dec9ca68102.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b059d02a-a222-4c63-9fd3-705eaeea1c16.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/52e3d484-7188-4c9e-964e-b7a75e9dfa2f.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c2182c36-8eb4-4a56-a0ff-dba7492ce96c.svg#c2182c36-8eb4-4a56-a0ff-dba7492ce96c") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Impact-W01-2010";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9ae7059b-dd17-4a4c-8872-5cb4dd551277.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9ae7059b-dd17-4a4c-8872-5cb4dd551277.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4cefdf47-0136-4169-9933-3225dbbec9d9.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f7450934-42f3-4193-befa-c825772a9454.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/25aa5449-ccc1-4f0e-ab3f-4cf3b959208f.svg#25aa5449-ccc1-4f0e-ab3f-4cf3b959208f") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Lucida-Console-W01";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/527cb305-deee-4810-b337-67756678c830.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/527cb305-deee-4810-b337-67756678c830.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/60f4a13f-3943-432a-bb51-b612e41239c5.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/38229089-ebec-4782-b8f2-304cfdcea8d8.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f855783c-1079-4396-a7b7-f7d9179145be.svg#f855783c-1079-4396-a7b7-f7d9179145be") format("svg");
}

@font-face{
  font-family:"Tahoma-W01-Regular";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1b155b1c-e651-4a51-9d03-0ca480aeaf9f.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1b155b1c-e651-4a51-9d03-0ca480aeaf9f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/20323430-24f4-4767-9d4d-060d1e89758a.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6e17e62d-30cb-4840-8e9d-328c6b62316e.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/04ab3894-45ce-42ef-aa11-e7c0cd7f7da9.svg#04ab3894-45ce-42ef-aa11-e7c0cd7f7da9") format("svg");
}

@font-face{
  font-family:"Arial-W01-Black";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bf85e414-1b16-4cd1-8ce8-dad15daa7daa.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bf85e414-1b16-4cd1-8ce8-dad15daa7daa.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c6f5bcd6-66fc-44af-be95-bb1f2b38d080.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7b5b436b-a511-402a-88d6-dbac700cee36.ttf") format("truetype"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a5adcd35-c36a-4b18-953d-47c029de4ef6.svg#a5adcd35-c36a-4b18-953d-47c029de4ef6") format("svg");
}

/* Greek and others */

@font-face{
  font-family:"Tahoma-W15--Regular";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f0dd334c-878c-442c-bda3-0dbd122e87f1.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f0dd334c-878c-442c-bda3-0dbd122e87f1.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ae844b11-5158-4caf-90b4-7ace49ac3440.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e63ef4f4-b7b9-4f13-8db5-d7f5cf89839f.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5ad2ed93-1ba0-4b2c-a421-22c5bcfb5b79.svg#5ad2ed93-1ba0-4b2c-a421-22c5bcfb5b79") format("svg");
}

@font-face{
  font-family:"Tahoma-W99-Regular";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c3ebf729-2608-4787-9e5a-248f329aface.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c3ebf729-2608-4787-9e5a-248f329aface.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d3bbaa1b-d5e3-431f-93a7-9cea63601bb6.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/78cb924f-227d-4ab9-83d5-f2b2e6656da5.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ca045297-34e1-462e-acc8-75ef196ada02.svg#ca045297-34e1-462e-acc8-75ef196ada02") format("svg");
}

/*******************/

@font-face {
  font-family: "Coquette-W00-Light";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b8c1ddea-29ea-42ec-8a48-32a89e792d3b.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b8c1ddea-29ea-42ec-8a48-32a89e792d3b.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4e5374b3-a214-41e5-81f0-a34c9292da7e.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c20581c8-0023-4888-aeaa-9d32636dc17f.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e514ed32-1687-47d8-8b39-423fb7664d33.svg#e514ed32-1687-47d8-8b39-423fb7664d33") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Rosewood-W01-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bd86870e-0679-4116-aa13-96aa1d6c5944.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bd86870e-0679-4116-aa13-96aa1d6c5944.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4d9bc879-ab51-45da-bf37-c9710cd1cc32.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a5564fdb-3616-4f27-a4e4-d932b6ae5b4a.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f128ef28-daf3-477b-8027-0fd8bdad2b91.svg#f128ef28-daf3-477b-8027-0fd8bdad2b91") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "segoe_printregular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/segoe_print-webfont.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/segoe_print-webfont.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/segoe_print-webfont.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/segoe_print-webfont.ttf") format("truetype"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/segoe_print-webfont.svg#f128ef28-daf3-477b-8027-0fd8bdad2b91") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: 'Open Sans';
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-regular-webfont.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-regular-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-regular-webfont.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-regular-webfont.ttf') format('truetype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-regular-webfont.svg#open_sansregular') format('svg');
}

@font-face {
  font-family: 'Open Sans';
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bold-webfont.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bold-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bold-webfont.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bold-webfont.ttf') format('truetype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bold-webfont.svg#open_sansregular') format('svg');
}

@font-face {
  font-family: 'Open Sans';
  font-style: italic;
  font-weight: 400;
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-italic-webfont.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-italic-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-italic-webfont.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-italic-webfont.ttf') format('truetype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-italic-webfont.svg#open_sansregular') format('svg');
}

@font-face {
  font-family: 'Open Sans';
  font-style: italic;
  font-weight: 700;
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bolditalic-webfont.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bolditalic-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bolditalic-webfont.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bolditalic-webfont.ttf') format('truetype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bolditalic-webfont.svg#open_sansregular') format('svg');
}

@font-face{
  font-family:"Avenir-LT-W01_35-Light1475496";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/edefe737-dc78-4aa3-ad03-3c6f908330ed.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/edefe737-dc78-4aa3-ad03-3c6f908330ed.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0078f486-8e52-42c0-ad81-3c8d3d43f48e.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/908c4810-64db-4b46-bb8e-823eb41f68c0.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4577388c-510f-4366-addb-8b663bcc762a.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b0268c31-e450-4159-bfea-e0d20e2b5c0c.svg#b0268c31-e450-4159-bfea-e0d20e2b5c0c") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Avenir-LT-W01_85-Heavy1475544";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6af9989e-235b-4c75-8c08-a83bdaef3f66.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6af9989e-235b-4c75-8c08-a83bdaef3f66.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d513e15e-8f35-4129-ad05-481815e52625.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/61bd362e-7162-46bd-b67e-28f366c4afbe.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ccd17c6b-e7ed-4b73-b0d2-76712a4ef46b.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/20577853-40a7-4ada-a3fb-dd6e9392f401.svg#20577853-40a7-4ada-a3fb-dd6e9392f401") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"BaskervilleMTW01-SmBdIt";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0224f3fd-52d3-499a-ae2f-637a041f87f0.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0224f3fd-52d3-499a-ae2f-637a041f87f0.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c887df8e-b6c3-4c97-85b8-91cfdde77b07.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5c4d5432-75c4-4f6b-a6e7-8af4d54a33d1.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2ee46b89-b7cb-4bbe-9d60-b7ca4354b706.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9714d635-13b3-48b2-9315-5d0f72a69ab9.svg#9714d635-13b3-48b2-9315-5d0f72a69ab9") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Belinda-W00-Regular";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/63d38753-a8d9-4262-b844-3a007ad848b4.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/63d38753-a8d9-4262-b844-3a007ad848b4.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/242487aa-209a-4dbd-aca2-64a3c73a8946.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4381b252-d9f8-4201-bbf3-9440e21259e7.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/46c2c4f2-cd15-4b7b-a4b4-aa04dbbd1655.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/334f8999-3703-47f3-b147-96b6dc3bf4b2.svg#334f8999-3703-47f3-b147-96b6dc3bf4b2") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Brandon-Grot-W01-Light";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e00ba30a-0bf3-4c76-9392-8641fa237a92.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e00ba30a-0bf3-4c76-9392-8641fa237a92.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/69b40392-453a-438a-a121-a49e5fbc9213.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9362bca5-b362-4543-a051-2129e2def911.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/85060878-ca6c-43cc-ac31-7edccfdca71b.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/47f089a6-c8ce-46fa-b98f-03b8c0619d8a.svg#47f089a6-c8ce-46fa-b98f-03b8c0619d8a") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Bree-W01-Thin-Oblique";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4e33bf74-813a-4818-8313-6ea9039db056.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4e33bf74-813a-4818-8313-6ea9039db056.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ceb3b4a3-0083-44ae-95cb-e362f95cc91b.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4d716cea-5ba0-437a-b5a8-89ad159ea2be.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c458fc09-c8dd-4423-9767-e3e27082f155.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/85ffb31e-78ee-4e21-83d8-4313269135a9.svg#85ffb31e-78ee-4e21-83d8-4313269135a9") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Adobe-Caslon-W01-SmBd";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d2804130-67b0-4fcf-98fe-d781df92a56e.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d2804130-67b0-4fcf-98fe-d781df92a56e.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/becfadb1-eaca-4817-afbd-fe4d61e1f661.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6530bac7-21ac-4e52-a014-dce6a8d937ab.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b34e8a45-c92d-4402-89bc-43cc51c6b4e0.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0804bb4a-399c-4547-9fa8-0acf6268d8f6.svg#0804bb4a-399c-4547-9fa8-0acf6268d8f6") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Didot-W01-Italic";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9c2cfd19-472b-4ef5-ad73-43eee68dc43b.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9c2cfd19-472b-4ef5-ad73-43eee68dc43b.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/abe3d3a9-c990-459f-9407-54ac96cd2f00.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/09a4b57b-7400-4d30-b4ba-d6e303c57868.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a0cb08d5-975f-4c8d-bcdc-d771a014d92a.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/86d60a09-e8f8-4003-b688-0f8a2aba6532.svg#86d60a09-e8f8-4003-b688-0f8a2aba6532") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Futura-LT-W01-Light";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2b40e918-d269-4fd9-a572-19f5fec7cd7f.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2b40e918-d269-4fd9-a572-19f5fec7cd7f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/26091050-06ef-4fd5-b199-21b27c0ed85e.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cca525a8-ad89-43ae-aced-bcb49fb271dc.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/88cc7a39-1834-4468-936a-f3c25b5d81a1.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/14d6bf5d-15f1-4794-b18e-c03fb9a5187e.svg#14d6bf5d-15f1-4794-b18e-c03fb9a5187e") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Futura-LT-W01-Book";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cf053eae-ba1f-44f3-940c-a34b68ccbbdf.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cf053eae-ba1f-44f3-940c-a34b68ccbbdf.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8bf38806-3423-4080-b38f-d08542f7e4ac.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e2b9cbeb-fa8e-41cd-8a6a-46044b29ba52.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c2a69697-4f06-4764-abd4-625031a84e31.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/dc423cc1-bf86-415c-bc7d-ad7dde416a34.svg#dc423cc1-bf86-415c-bc7d-ad7dde416a34") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Kepler-W03-Light-SCd-Cp";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fc00d5ae-6d96-4b5c-b68b-4f5bdb562c98.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fc00d5ae-6d96-4b5c-b68b-4f5bdb562c98.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b2b1472c-55f2-478a-a9c9-9373214a27e5.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/20f7861b-3ff7-47f3-b0f5-1e0626824a63.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5c51e7a0-6ecc-46eb-a9ee-376f8c4073af.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/37bea6d0-2f14-4e48-a76f-fd85171dcf26.svg#37bea6d0-2f14-4e48-a76f-fd85171dcf26") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Lulo-Clean-W01-One-Bold";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0163ac22-50a7-406e-aa64-c62ee6fbf3d7.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0163ac22-50a7-406e-aa64-c62ee6fbf3d7.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/aee74cb3-c913-4b54-9722-6001c92325f2.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/80de9d5d-ab5f-40ce-911b-104e51e93d7c.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1b46b05b-cfdd-4d82-8c2f-5c6cfba1fe60.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/be340f0b-a2d4-41df-acb1-4dc124330a88.svg#be340f0b-a2d4-41df-acb1-4dc124330a88") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Proxima-N-W01-Reg";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7e90123f-e4a7-4689-b41f-6bcfe331c00a.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7e90123f-e4a7-4689-b41f-6bcfe331c00a.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/64017d81-9430-4cba-8219-8f5cc28b923e.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e56ecb6d-da41-4bd9-982d-2d295bec9ab0.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2aff4f81-3e97-4a83-9e6c-45e33c024796.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ab9cd062-380f-4b53-b1a7-c0bec7402235.svg#ab9cd062-380f-4b53-b1a7-c0bec7402235") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Trend-Sans-W00-Four";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/392aa98f-a1bf-4dc4-9def-a5d27c73a0de.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/392aa98f-a1bf-4dc4-9def-a5d27c73a0de.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/29c66f1e-5243-4f34-8a19-47405f72954c.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c81cca03-5f1a-4252-9950-096e60e2bde9.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/569b48ce-f71b-4e2d-a80a-1920efbd7187.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f284409f-3669-43df-bfe1-f9f9ee1bbc07.svg#f284409f-3669-43df-bfe1-f9f9ee1bbc07") format("svg");
}

@font-face{
  font-family:"DINNeuzeitGroteskLTW01-_812426";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b41558bd-2862-46c0-abf7-536d2542fa26.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b41558bd-2862-46c0-abf7-536d2542fa26.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5cee8d6e-89ad-4d8c-a0ac-584d316b15ae.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/388ef902-2c31-4818-abb1-a40dcd81f6d6.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/29c60077-2614-4061-aa8d-5bcfdf7354bb.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/76250d27-b353-4f3b-90c6-0ff635fabaab.svg#76250d27-b353-4f3b-90c6-0ff635fabaab") format("svg");
}
@font-face{
  font-family:"Peaches-and-Cream-Regular-W00";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2250f930-9a6d-4486-a0eb-6b407c5d6c9b.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2250f930-9a6d-4486-a0eb-6b407c5d6c9b.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3c5beda8-45cc-4f76-abca-8eccfeb6220c.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b36b499f-d776-461c-bacb-fcbebe1cb9b4.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/896d3828-26ce-462a-9f70-62e0b5c90a70.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0dccbec2-a882-4dd9-8da0-3a035c808ce0.svg#0dccbec2-a882-4dd9-8da0-3a035c808ce0") format("svg");
}

/* latin-ext */

@font-face {
  font-family: "Helvetica-W02-Roman";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e4bd4516-4480-43df-aa6e-4e9b9029f53e.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e4bd4516-4480-43df-aa6e-4e9b9029f53e.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b56b944e-bbe0-4450-a241-de2125d3e682.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7da02f05-ae8b-43a1-aeb9-83b3c0527c06.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/66cac56e-d017-4544-9d0c-f7d978f0c5c2.svg#66cac56e-d017-4544-9d0c-f7d978f0c5c2") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Helvetica-W02-Bold";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8c0d8b0f-d7d6-4a72-a418-c2373e4cbf27.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8c0d8b0f-d7d6-4a72-a418-c2373e4cbf27.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/192dac76-a6d9-413d-bb74-22308f2e0cc5.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/47584448-98c4-436c-89b9-8d6fbeb2a776.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/375c70e5-6822-492b-8408-7cd350440af7.svg#375c70e5-6822-492b-8408-7cd350440af7") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Clarendon-W02-Medium-693834";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/be976e1d-6edc-4a1b-b50e-a6d326b5a02f.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/be976e1d-6edc-4a1b-b50e-a6d326b5a02f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/01681361-4a95-4651-a6c8-4005d0fc4a79.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fdc26895-148e-4fa8-898d-5eb459dabecf.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d59136e2-c38a-4ad4-8dec-2d258c12fd80.svg#d59136e2-c38a-4ad4-8dec-2d258c12fd80") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "DIN-Next-W02-Light";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/48e5a0e1-2d56-46e5-8fc4-3d6d5c973cbf.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/48e5a0e1-2d56-46e5-8fc4-3d6d5c973cbf.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/07d62b21-8d7a-4c36-be86-d32ab1089972.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c0050890-bbed-44b9-94df-2611d72dbb06.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9f774d17-c03a-418e-a375-34f3beecbc7a.svg#9f774d17-c03a-418e-a375-34f3beecbc7a") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "AmericanTypwrterITCW02--737091";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/04bcef92-4ec9-4491-9f06-433987df0eea.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/04bcef92-4ec9-4491-9f06-433987df0eea.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4e5713c6-f9bf-44d7-bc17-775b7c102f1c.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/80e40eb9-815f-4b42-9e99-297117a6ef52.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/25bb0c90-be7f-4dfc-bfff-5cd159d09832.svg#25bb0c90-be7f-4dfc-bfff-5cd159d09832") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Helvetica-W02-Light";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ff80873b-6ac3-44f7-b029-1b4111beac76.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ff80873b-6ac3-44f7-b029-1b4111beac76.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/80c34ad2-27c2-4d99-90fa-985fd64ab81a.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b8cb02c2-5b58-48d8-9501-8d02869154c2.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/92c941ea-2b06-4b72-9165-17476d424d6c.svg#92c941ea-2b06-4b72-9165-17476d424d6c") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Soho-W02-Thin-Condensed";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/61d1e245-4016-4f23-ad7a-409a44cabe90.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/61d1e245-4016-4f23-ad7a-409a44cabe90.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/68eb3cfd-be6c-4f9e-8ca4-e13ce8d29329.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6db04d94-de0b-4bf0-bf94-113fd27e7440.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/84e110e9-fd29-4036-b9ad-27968a6ba793.svg#84e110e9-fd29-4036-b9ad-27968a6ba793") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Avenida-W02";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/131201ff-3951-4583-b4d9-2bc668927583.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/131201ff-3951-4583-b4d9-2bc668927583.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/582278da-0505-4fbe-9102-2b529c7c973a.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b82fbde2-1655-4728-96a9-90ef022c4590.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d325b64f-214b-4fc0-80d6-4c61621cd542.svg#d325b64f-214b-4fc0-80d6-4c61621cd542") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Droid-Serif-W02-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/872d17cf-70ac-4722-b8ef-0f1578125042.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/872d17cf-70ac-4722-b8ef-0f1578125042.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/764779cf-076d-427a-87b4-136ccc83fba0.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f32cc734-5673-41a1-bd6e-1900c78691f5.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f627e21b-c1a5-4e7a-b072-37391ee8dcef.svg#f627e21b-c1a5-4e7a-b072-37391ee8dcef") format("svg");
}

/* Mobile system fallbacks */

@font-face {
  font-family: "Comic-Sans-W02-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6a8b1499-f534-46fe-a0af-835bc83226cd.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6a8b1499-f534-46fe-a0af-835bc83226cd.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/301e2ea2-8153-453c-9051-0a729098e682.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cbe882c0-2ac0-4a28-8fe7-14e527942047.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ec680f09-6b07-442d-ab11-cea208cc138d.svg#ec680f09-6b07-442d-ab11-cea208cc138d") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Courier-PS-W02";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/440875eb-e437-41fc-8aae-b5658bbea3b7.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/440875eb-e437-41fc-8aae-b5658bbea3b7.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bcc470b9-5a9b-45e9-bf60-6daca06bc70e.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f9018056-f579-4c4c-95ea-9bd02b859724.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f6d0e775-b2fc-4bc8-8967-cd78486d451c.svg#f6d0e775-b2fc-4bc8-8967-cd78486d451c") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Impact-W02-2010";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/02fb45ce-d7cc-491c-a176-e2a883a632b2.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/02fb45ce-d7cc-491c-a176-e2a883a632b2.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/eb1185bb-8f9d-4855-83fa-d06f0efef677.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5386718d-bec6-41c5-b998-12dd1c859c53.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/01aba52b-d32b-41fc-a681-d7b4dfa43041.svg#01aba52b-d32b-41fc-a681-d7b4dfa43041") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Lucida-Console-W02";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5606db21-eb18-48fa-979b-63bdf28555c0.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5606db21-eb18-48fa-979b-63bdf28555c0.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3e5b24ea-4345-4830-8c7d-0e7ef26b4e63.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7b175f51-ff6c-47d2-908c-ee8538c2880d.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bd1a6a52-e0c2-4a1b-b5a4-2d25ec2b5706.svg#bd1a6a52-e0c2-4a1b-b5a4-2d25ec2b5706") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Tahoma-W02-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bb223dcd-0a16-4e5a-b38b-4f2a29f2bcbb.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bb223dcd-0a16-4e5a-b38b-4f2a29f2bcbb.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/94e45703-fbd7-46e5-9fcd-228ae59d6266.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ef282b80-58de-4b03-a90f-c5703d54e3b7.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cb11dfc6-f3c4-4a58-83ac-df735ba9c428.svg#cb11dfc6-f3c4-4a58-83ac-df735ba9c428") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Rosewood-W08-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f432fcbc-ae52-4db1-a4b3-c7145e69b3b6.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f432fcbc-ae52-4db1-a4b3-c7145e69b3b6.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/62a23651-230c-4724-b2c0-087544ed1a27.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e46f32da-eb61-45e5-a1b8-49f3a5f782f8.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9e73fac6-b45b-4ac5-a601-9a0d70cd45b2.svg#9e73fac6-b45b-4ac5-a601-9a0d70cd45b2") format("svg");
}

@font-face{
  font-family:"Arial-W02-Black";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c06088a2-994d-44b4-9b38-55d2ae9e13a9.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c06088a2-994d-44b4-9b38-55d2ae9e13a9.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/41280d6d-9240-4d82-9e98-3ea1a1913501.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bc33f504-28ac-46ae-b258-d4fd1f599c47.ttf") format("truetype"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0faa6338-fe10-42e6-9346-2c6626ddcd73.svg#0faa6338-fe10-42e6-9346-2c6626ddcd73") format("svg");
}

/* cyrillic */
@font-face {
  font-family: "DIN-Next-W10-Light";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3d009cd7-c8fe-40c0-93da-74f4ea8c530b.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3d009cd7-c8fe-40c0-93da-74f4ea8c530b.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a9e95a29-98a7-404a-90ee-1929ad09c696.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0a7663fd-eae8-4e50-a67a-225271f8cceb.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/58ae9be9-5d95-44b6-8b6c-e6da6a46822c.svg#58ae9be9-5d95-44b6-8b6c-e6da6a46822c") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Helvetica-LT-W10-Bold";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9fe262dc-5a55-4d75-91a4-aed76bd32190.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9fe262dc-5a55-4d75-91a4-aed76bd32190.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0a3939d0-3833-4db3-8b85-f64c2b3350d2.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1b128d6d-126f-4c9c-8f87-3e7d30a1671c.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b791c850-fde1-48b3-adf0-8998d55b0866.svg#b791c850-fde1-48b3-adf0-8998d55b0866") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Helvetica-LT-W10-Roman";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/686a6a06-e711-4bd2-b393-8504a497bb3c.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/686a6a06-e711-4bd2-b393-8504a497bb3c.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6f8d1983-4d34-4fa4-9110-988f6c495757.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7903ee3f-e9ab-4bdc-b7d2-d232de2da580.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9c58e9ea-fdea-4b9c-b0f9-0a2157389ed0.svg#9c58e9ea-fdea-4b9c-b0f9-0a2157389ed0") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Bodoni-Poster-W10";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3f2ac2b4-0662-446d-8b8a-51738492ea04.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3f2ac2b4-0662-446d-8b8a-51738492ea04.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e04da7b7-ccbf-4cbf-b19a-947551d17de6.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cb3483cd-190a-4634-b345-d88f22f1e6f5.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fea2ad42-3ce1-43c4-b571-39159cc109a6.svg#fea2ad42-3ce1-43c4-b571-39159cc109a6") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Droid-Serif-W10-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d039cfc8-41eb-46d5-ad1a-faf4f0d26222.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d039cfc8-41eb-46d5-ad1a-faf4f0d26222.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/571d67cb-de3d-41af-8c0a-06a53d490466.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/70f941f5-d702-4e7b-8b15-ee65e6b855b9.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e0ffd68e-55a8-4537-b2d1-c51865ac15ee.svg#e0ffd68e-55a8-4537-b2d1-c51865ac15ee") format("svg");
}

/* Mobile system fallbacks */

@font-face {
  font-family: "Comic-Sans-W10-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6ea78fbd-72da-406c-bd23-556297e62ebb.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6ea78fbd-72da-406c-bd23-556297e62ebb.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/73381861-eb6a-4f7c-8c14-cd34a714f943.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/93adf2cf-f54c-4a73-8ec7-43fe0b2c91a1.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a89d4dba-ce62-4aaa-8187-bea28a2b3a90.svg#a89d4dba-ce62-4aaa-8187-bea28a2b3a90") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Courier-PS-W10";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/efcef8d3-4e54-4965-a5f0-67f288d40c0a.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/efcef8d3-4e54-4965-a5f0-67f288d40c0a.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2593bfe2-2f34-4218-a1e2-fde3bdc686e1.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e84e67b7-d822-43f4-80a9-315fddffd712.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7bbc8148-b9e2-49ad-bd2a-b6a8ba78efa6.svg#7bbc8148-b9e2-49ad-bd2a-b6a8ba78efa6") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Impact-W10-2010";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2f6579cb-5ade-4b70-a96a-8fe9485fe73f.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2f6579cb-5ade-4b70-a96a-8fe9485fe73f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1c7b5ef1-5b09-4473-8003-a974846653a7.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/805172a0-d718-48ac-9053-873641b3e236.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1979f98e-b074-4385-81b0-772f28a00668.svg#1979f98e-b074-4385-81b0-772f28a00668") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Lucida-Console-W10-0";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e9678295-b67a-4b01-bfb4-a357fa5dd939.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e9678295-b67a-4b01-bfb4-a357fa5dd939.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2c0bffef-a666-4646-a4bc-7faf1fa689f5.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4696d714-e3c0-4351-9df8-2e4449d30c3d.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/936712ee-6903-4ab8-b6ad-99e7ca1721d0.svg#936712ee-6903-4ab8-b6ad-99e7ca1721d0") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Tahoma-W10-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/50c03b26-fd3d-4fa1-96d0-d88b72129c4f.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/50c03b26-fd3d-4fa1-96d0-d88b72129c4f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9ee00678-b6d7-4b4f-8448-70cfa267d36b.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6861fb60-a657-44e2-92fa-86bd26cd2657.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bf5f466c-6f51-449d-91b3-32f1f0c2b796.svg#bf5f466c-6f51-449d-91b3-32f1f0c2b796") format("svg");
}

@font-face{
  font-family:"Arial-W10-Black";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/26819459-0b68-486b-ae05-2ecdbd222feb.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/26819459-0b68-486b-ae05-2ecdbd222feb.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7cfb7eb0-2332-4048-a7f4-2c3fa389c3a3.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2edafc36-cb97-4b1a-8803-a7b2e6125929.ttf") format("truetype"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/00760470-0987-4c68-844d-564282fc8ff9.svg#00760470-0987-4c68-844d-564282fc8ff9") format("svg");
}

/* korean */
@font-face {
  font-family: "FBBlueGothicL";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/902109a4-ea36-40b3-a234-05747684a610.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/902109a4-ea36-40b3-a234-05747684a610.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1a10c1c0-157a-4f57-96c1-1af2fc242e06.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/31b02a27-3c41-4593-bfbf-84702627c9fd.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e4aaa0ee-fcdd-4558-9d8e-be75c6b8c417.svg#e4aaa0ee-fcdd-4558-9d8e-be75c6b8c417") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "FBChamBlue";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3df084ed-47e4-4347-91c7-44d290c2c093.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3df084ed-47e4-4347-91c7-44d290c2c093.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/75c0e570-e4e0-4e86-a031-1ade01e5b3f5.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b9eacc4f-ef9b-4ff5-bf09-ffca8edc43e2.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/12333ad5-3ac0-4a7d-b109-6d8c8101515a.svg#12333ad5-3ac0-4a7d-b109-6d8c8101515a") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "FBGreen";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/89bbab6a-1291-4439-9384-bc7e36aae8e0.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/89bbab6a-1291-4439-9384-bc7e36aae8e0.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/399c1f00-ff31-4f87-868c-bcbfcabcdd51.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ad6cc8e5-052c-4d6c-ab7b-66b2f70edb5f.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0045c511-e366-4e81-bd42-131808ac750f.svg#0045c511-e366-4e81-bd42-131808ac750f") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "FBNeoGothic";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3323e5a2-cefa-4887-9de9-9fd287987664.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3323e5a2-cefa-4887-9de9-9fd287987664.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c52a9d59-984f-45b4-bfd7-6f6af54eb89f.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/58e6245d-754a-4a05-9bd2-25a655e31640.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/29c28905-cc56-4077-86f5-917ad8e34c1c.svg#29c28905-cc56-4077-86f5-917ad8e34c1c") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "FBPlum";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/837a8a7f-bb60-42ed-a5bc-c9368cc1ecba.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/837a8a7f-bb60-42ed-a5bc-c9368cc1ecba.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/101fd386-ed60-4ed9-8ac2-80d0492347ac.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5539addf-e60b-4fba-a356-cbab8abd16c6.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6329eea0-a953-45d7-9074-6f0594e27df7.svg#6329eea0-a953-45d7-9074-6f0594e27df7") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "NanumGothic-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/nanum-gothic-regular.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/nanum-gothic-regular.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/nanum-gothic-regular.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/nanum-gothic-regular.ttf") format("truetype");
}

@font-face {
  font-family: "BM-HANNA";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/bm-hanna.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/bm-hanna.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/bm-hanna.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/bm-hanna.ttf") format("truetype");
}

/* arabic */
@font-face {
  font-family: "AhmedLTW20-OutlineRegul";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3b019dda-5201-4a96-ab40-449f0785e578.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3b019dda-5201-4a96-ab40-449f0785e578.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bc9495bd-5edc-4c5b-be28-dfb45e27e688.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bcaca41c-2840-4aef-9fb4-f0c66589e9cd.ttf") format("truetype"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b5000ada-6fa4-4aae-8c7e-6e6abda2be56.svg#b5000ada-6fa4-4aae-8c7e-6e6abda2be56") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Arian-LT-W20-Light";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3e151393-e605-418c-8050-fb734e7b64b3.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3e151393-e605-418c-8050-fb734e7b64b3.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c977bad6-94c3-457c-9771-d8e0017a33c2.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a7bdf7c7-b425-4dae-b583-9f86ec510f9f.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/da80aad9-b3bc-417c-963f-b9033a872ec1.svg#da80aad9-b3bc-417c-963f-b9033a872ec1") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Arian-LT-W20-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/64ef878b-c690-447b-a020-f4491b2de821.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/64ef878b-c690-447b-a020-f4491b2de821.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c257a373-9919-458c-b7b2-83850775058d.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/afa67eb7-2358-4d1d-bdcd-da0436f5cfb2.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/57ba934e-c7af-4166-a22c-48eaf65f26bb.svg#57ba934e-c7af-4166-a22c-48eaf65f26bb") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Janna-LT-W20-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a9c47d30-0eca-434f-8082-ac141c4c97b3.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a9c47d30-0eca-434f-8082-ac141c4c97b3.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/26c24286-5aab-4747-81b9-54330e77fb14.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9c4c7fff-85b6-442f-9726-af5f49d49e53.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a24f53ee-e15e-4931-89a3-b6f17fbfcd72.svg#a24f53ee-e15e-4931-89a3-b6f17fbfcd72") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Kufi-LT-W20-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/774ebfa2-6ac0-48cf-8c15-1394d7bab265.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/774ebfa2-6ac0-48cf-8c15-1394d7bab265.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e0e311dc-5674-493c-8c19-f0a0a1422837.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/96829dee-2b11-4389-a3b6-35eabd423234.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e7b93a7e-e623-4628-809c-4ae5df08148b.svg#e7b93a7e-e623-4628-809c-4ae5df08148b") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "HelveticaNeueLTW20-Ligh";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ab7f002d-5f09-4a65-b7ad-9f01ec5bfaf0.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ab7f002d-5f09-4a65-b7ad-9f01ec5bfaf0.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b8ee7e47-48e4-4b5b-8a74-cf02708fb54a.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/074fa346-a8c5-4331-9d93-7a06123af067.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e953f49c-15a9-4394-97dd-a3f230e12e0b.svg#e953f49c-15a9-4394-97dd-a3f230e12e0b") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Midan-W20";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4d56c718-5282-4923-867f-763af2fa8575.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4d56c718-5282-4923-867f-763af2fa8575.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/be87d34b-77db-4286-87d9-d2964115c6c5.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/539016b8-1f78-4507-b542-c9e55b269ac6.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3b8c2857-0ab3-4ea6-90bc-9928bf53340c.svg#3b8c2857-0ab3-4ea6-90bc-9928bf53340c") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "TanseekModernW20-Light";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/73d94c9b-15bd-4af9-bda1-c5ee4ed1c409.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/73d94c9b-15bd-4af9-bda1-c5ee4ed1c409.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/688d77ff-8c0d-4baf-ac95-f45c034e1caf.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/177fb002-a619-4d25-8a79-af7d0e9a1ee6.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4fa09e39-beb9-46ca-bfcc-f9518ab4a9bd.svg#4fa09e39-beb9-46ca-bfcc-f9518ab4a9bd") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "DINNextLTW23-UltraLight";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b4a0535b-3a89-43bd-b3fb-b6619d0b0a09.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b4a0535b-3a89-43bd-b3fb-b6619d0b0a09.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/63b0b154-64e6-4846-be80-b601f3ce9b28.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f3f08f13-d46f-4589-90ac-70c0a21cd061.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/10870395-15e4-40b0-8f7e-5ffab7195224.svg#10870395-15e4-40b0-8f7e-5ffab7195224") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "ArabicTypesettingW23-Re";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/28b4ce0b-3a59-4f7c-ab3f-909d63dd0351.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/28b4ce0b-3a59-4f7c-ab3f-909d63dd0351.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5a32e87e-0f32-4971-a43f-4ec453bc74ca.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/50f516bf-5611-4134-9556-2131aaea2b78.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8db4ca73-82e1-4259-afcd-c1f15b14f62b.svg#8db4ca73-82e1-4259-afcd-c1f15b14f62b") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "CoHeadlineW23-ArabicBol";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/925638f2-9ed0-4f9a-a78d-61d6eddd2b54.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/925638f2-9ed0-4f9a-a78d-61d6eddd2b54.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b15a6899-c706-46a9-8c2b-a80b62ba301b.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/36ad9b9b-5fb9-49e6-ad2d-1daafccea16a.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/05e393a0-71df-4e02-b8ba-6f68f2b23b92.svg#05e393a0-71df-4e02-b8ba-6f68f2b23b92") format("svg");
}

@font-face{
  font-family:'Amiri';
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/amiri-regular.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/amiri-regular.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/amiri-regular.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/amiri-regular.ttf') format('truetype');
}

@font-face{
  font-family:'Droid-Naskh';
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/droidnaskh-regular.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/droidnaskh-regular.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/droidnaskh-regular.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/droidnaskh-regular.ttf') format('truetype');
}

/* hebrew */
@font-face {
  font-family: "Adler-W26-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8fa9b915-180f-4b72-aee7-22fd066c52c6.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8fa9b915-180f-4b72-aee7-22fd066c52c6.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fcb3f76f-a112-479e-ab7f-ab1c2be906c9.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ceda4e97-a631-4986-8cab-709e1775be33.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/353c7faf-0d58-475b-8caa-f1d863e0cf1d.svg#353c7faf-0d58-475b-8caa-f1d863e0cf1d") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Frank-Ruhl-W26-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/90882399-52f1-42a9-986b-c2c49d3fb409.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/90882399-52f1-42a9-986b-c2c49d3fb409.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0e834425-e268-4b38-b5a8-f24b8632d6ae.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cb5aceab-5dbf-4c09-b650-7c9d526cc117.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/850e45c9-2003-49fa-8e3f-c7dfd6579acc.svg#850e45c9-2003-49fa-8e3f-c7dfd6579acc") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Haim-Arukeem-W26-Medium";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6de8df0c-23af-49b9-9578-42db4c756d2d.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6de8df0c-23af-49b9-9578-42db4c756d2d.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f70c24b0-d6be-4d04-99cd-46efc41d00b4.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2dd64ac4-7c3a-47fb-acdb-063b811c93d5.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a7ab1444-5d94-4474-9d31-86df47d8d5c1.svg#a7ab1444-5d94-4474-9d31-86df47d8d5c1") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Miriam-W26-Medium";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/acfa87dd-5042-40e1-87e9-12e4a559269f.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/acfa87dd-5042-40e1-87e9-12e4a559269f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/21aeb0a3-3309-4415-818b-36f94e2a1a3a.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c5acaffd-7553-42ff-a693-8b9be795b4b3.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/dd50d8fb-6769-469f-8bfa-9caed8e6df18.svg#dd50d8fb-6769-469f-8bfa-9caed8e6df18") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Nekudot-W26-Bold";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c0a57107-844c-4847-afc6-00f3cb3c4d5f.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c0a57107-844c-4847-afc6-00f3cb3c4d5f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c28b65cd-9544-42f1-9ffc-d6ffa544e6fb.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9aa74607-c9af-4c4b-9a3f-fc76488dca25.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/00381de4-f82a-4939-b8e1-1bbde51ac4ce.svg#00381de4-f82a-4939-b8e1-1bbde51ac4ce") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Gulash-W26-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7c672276-1d07-4ff2-8b1d-3245af0dc5cc.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7c672276-1d07-4ff2-8b1d-3245af0dc5cc.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/64f53eeb-1d5e-493c-aa3b-aa8e2c066320.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7e32a874-81bc-4d38-87aa-ff626ce5a400.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/857d7efc-7a9c-457d-8aa5-44f0992e6441.svg#857d7efc-7a9c-457d-8aa5-44f0992e6441") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Shabazi-W26-Bold";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/dc7f3c57-fb2d-4656-9224-ef9f1c88477e.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/dc7f3c57-fb2d-4656-9224-ef9f1c88477e.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/09048cb1-f6a6-4b44-9d96-6d20013ef7e8.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fec4486e-254a-4cb4-b1a0-859cf2190792.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b25da79b-ff9a-486e-bf4f-2893c47da939.svg#b25da79b-ff9a-486e-bf4f-2893c47da939") format("svg");
}

@font-face{
  font-family:"Chips-W26-Normal";
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/aa157336-ffa1-476e-9a72-e9f516e87ca3.eot?#iefix");
  src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/aa157336-ffa1-476e-9a72-e9f516e87ca3.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e526922d-4fe2-4e4d-834d-6b62ebd244da.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/03e7eb16-072f-4c53-b299-08535bff2421.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b21a0ec6-8efb-40de-99f1-20a11d482401.svg#b21a0ec6-8efb-40de-99f1-20a11d482401") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Alef-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/alef-regular.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/alef-regular.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/alef-regular.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/alef-regular.ttf") format("truetype");
}

@font-face {
  font-family: "OpenSansHebrewCondensed-Regular";
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-hebrew-condensed-regular.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-hebrew-condensed-regular.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-hebrew-condensed-regular.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-hebrew-condensed-regular.ttf") format("truetype");
}

@font-face{
  font-family:'almoni-dl-aaa-300';
  font-weight:300; /*(light)*/
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-300.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-300.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-300.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-300.ttf') format('truetype');
}

@font-face{
  font-family:'almoni-dl-aaa-400';
  font-weight:400; /*(regular)*/
  font-style: normal;
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-400.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-400.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-400.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-400.ttf') format('truetype');
}

@font-face{
  font-family:'almoni-dl-aaa-700';
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-700.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-700.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-700.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-700.ttf') format('truetype');
}

@font-face{
  font-family:'asimon-aaa-400';
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/asimon-aaa-400.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/asimon-aaa-400.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/asimon-aaa-400.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/asimon-aaa-400.ttf') format('truetype');
}

@font-face{
  font-family:'atlas-aaa-500';
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/atlas-aaa-500.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/atlas-aaa-500.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/atlas-aaa-500.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/atlas-aaa-500.ttf') format('truetype');
}

@font-face{
  font-family:'mixtape-aaa-400';
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/mixtape-aaa-400.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/mixtape-aaa-400.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/mixtape-aaa-400.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/mixtape-aaa-400.ttf') format('truetype');
}

@font-face{
  font-family:'museum-aaa-400';
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/museum-aaa-400.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/museum-aaa-400.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/museum-aaa-400.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/museum-aaa-400.ttf') format('truetype');
}

@font-face{
  font-family:'omes-aaa-400';
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/omes-aaa-400.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/omes-aaa-400.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/omes-aaa-400.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/omes-aaa-400.ttf') format('truetype');
}

@font-face{
  font-family:'MeodedPashut-oeregular';
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/meodedpashut_oeregular.eot');
  src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/meodedpashut_oeregular.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/meodedpashut_oeregular.woff') format('woff'),
  url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/meodedpashut_oeregular.ttf') format('truetype'),
  url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/meodedpashut_oeregular.svg#meodedpashut_oeregular") format("svg");
}

/* This fonts are from google fonts, We added them so we can configure the weights */

/** Roboto Thin**/

@font-face {
  font-family: "Roboto-Thin";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/hNdh1kLam5Qu9t6-swGJgPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/hNdh1kLam5Qu9t6-swGJgPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/e7MeVAyvogMqFwwl61PKhPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/idLYXfFa1c7oAPILDl4z0fesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/BhNUF0UvSiDyKi5GMZK0cPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=Rd0cKaNHVPp3zNwTc2cJ6fesZW2xOQ-xsNqO47m55DA&skey=5473b731ec7fc9c1&v=v18#Roboto") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Roboto-Thin";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/3KAd02OzFSDbt78HTOt2og.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/3KAd02OzFSDbt78HTOt2og.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/fIKu7GwZTy_12XzG_jt8eA.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/Xyjz-jNkfiYuJf8UC3Lizw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/5M21SdFLkD52QavfmHs6cA.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=1w8PsahvVyy4URc6MP8jWQ&skey=a0a0114a1dcab3ac&v=v18#Roboto") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Roboto-Thin";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/dzxs_VxZUhdM2mEBkNa8slQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/dzxs_VxZUhdM2mEBkNa8slQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/dzxs_VxZUhdM2mEBkNa8svk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/dzxs_VxZUhdM2mEBkNa8shsxEYwM7FgeyaSgU71cLG0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/dzxs_VxZUhdM2mEBkNa8si3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=dzxs_VxZUhdM2mEBkNa8sqWUboTb-jS2tyCOQMtm97g&skey=8f53aa2e7deadc4a&v=v18#Roboto") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Roboto-Thin";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/87ImaWi619lMX9BhLChOt_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/87ImaWi619lMX9BhLChOt_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/vSzulfKSK0LLjjfeaxcREvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/dFWsweFqlD8ExfyN7Gh_GPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/OKegwhKhBNN-dhuHI27Hy_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=uIFaDMJQtos_JDdGgbxITvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA&skey=c608c610063635f9&v=v18#Roboto") format("svg");
}


/** Roboto Bold**/

@font-face {
  font-family: "Roboto-Bold";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/97uahxiqZRoncBaCEI3aW_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/97uahxiqZRoncBaCEI3aW_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/97uahxiqZRoncBaCEI3aW1tXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/97uahxiqZRoncBaCEI3aWz8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/97uahxiqZRoncBaCEI3aW6CWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=97uahxiqZRoncBaCEI3aW5bd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=c06e7213f788649e&v=v18#Roboto") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Roboto-Bold";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/9_7S_tWeGDh5Pq3u05RVkvY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/9_7S_tWeGDh5Pq3u05RVkvY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/9_7S_tWeGDh5Pq3u05RVkltXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/9_7S_tWeGDh5Pq3u05RVkj8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/9_7S_tWeGDh5Pq3u05RVkqCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=9_7S_tWeGDh5Pq3u05RVkpbd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=934406f772f9777d&v=v18#Roboto") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Roboto-Bold";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/t6Nd4cfPRhZP44Q5QAjcC-ZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/t6Nd4cfPRhZP44Q5QAjcC-ZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/t6Nd4cfPRhZP44Q5QAjcC6g5eI2G47JWe0-AuFtD150.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/t6Nd4cfPRhZP44Q5QAjcC9Ih4imgI8P11RFo6YPCPC0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/t6Nd4cfPRhZP44Q5QAjcC102b4v3fUxqf9CZJ1qUoIA.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=t6Nd4cfPRhZP44Q5QAjcC5S_ZaL0arjVp2tkn2-HJhM&skey=dd030d266f3beccc&v=v18#Roboto") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Roboto-Bold";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/bmC0pGMXrhphrZJmniIZpeZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/bmC0pGMXrhphrZJmniIZpeZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/bmC0pGMXrhphrZJmniIZpag5eI2G47JWe0-AuFtD150.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/bmC0pGMXrhphrZJmniIZpdIh4imgI8P11RFo6YPCPC0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/bmC0pGMXrhphrZJmniIZpV02b4v3fUxqf9CZJ1qUoIA.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=bmC0pGMXrhphrZJmniIZpZS_ZaL0arjVp2tkn2-HJhM&skey=b80be3241fe40325&v=v18#Roboto") format("svg");
}

/** WorkSans-ExtraLight**/

@font-face {
  font-family: "WorkSans-ExtraLight";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/u_mYNr_qYP37m7vgvmIYZ6lSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/u_mYNr_qYP37m7vgvmIYZ6lSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/u_mYNr_qYP37m7vgvmIYZxUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/u_mYNr_qYP37m7vgvmIYZxa1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/u_mYNr_qYP37m7vgvmIYZ9qQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=u_mYNr_qYP37m7vgvmIYZ91LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=7c020d2757de915d&v=v3#WorkSans") format("svg");
}


@font-face {
  font-family: "WorkSans-ExtraLight";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/FD_Udbezj8EHXbdsqLUpl6lSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/FD_Udbezj8EHXbdsqLUpl6lSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/FD_Udbezj8EHXbdsqLUplxUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/FD_Udbezj8EHXbdsqLUplxa1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/FD_Udbezj8EHXbdsqLUpl9qQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=FD_Udbezj8EHXbdsqLUpl91LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=ebac65da87d8d365&v=v3#WorkSans") format("svg");
}

/** WorkSans-SemiBold**/

@font-face {
  font-family: "WorkSans-SemiBold";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/z9rX03Xuz9ZNHTMg1_ghGalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/z9rX03Xuz9ZNHTMg1_ghGalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/z9rX03Xuz9ZNHTMg1_ghGRUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/z9rX03Xuz9ZNHTMg1_ghGRa1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/z9rX03Xuz9ZNHTMg1_ghGdqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=z9rX03Xuz9ZNHTMg1_ghGd1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=d84f72eaa49bc5a2&v=v3#WorkSans") format("svg");
}


@font-face {
  font-family: "WorkSans-SemiBold";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/4udXuXg54JlPEP5iKO5AmalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/4udXuXg54JlPEP5iKO5AmalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/4udXuXg54JlPEP5iKO5AmRUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/4udXuXg54JlPEP5iKO5AmRa1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/4udXuXg54JlPEP5iKO5AmdqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=4udXuXg54JlPEP5iKO5Amd1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=f1df08d30998b725&v=v3#WorkSans") format("svg");
}


/* Poppins-ExtraLight */

@font-face {
  font-family: "Poppins-ExtraLight";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/h3r77AwDsldr1E_2g4qqGFQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/h3r77AwDsldr1E_2g4qqGFQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/h3r77AwDsldr1E_2g4qqGPk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/h3r77AwDsldr1E_2g4qqGBsxEYwM7FgeyaSgU71cLG0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/h3r77AwDsldr1E_2g4qqGC3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=h3r77AwDsldr1E_2g4qqGKWUboTb-jS2tyCOQMtm97g&skey=1bdc08fe61c3cc9e&v=v5#Poppins") format("svg");
}


@font-face {
  font-family: "Poppins-ExtraLight";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/2NBlOVek2HIa2EeuV_3Cbw.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/2NBlOVek2HIa2EeuV_3Cbw.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/rijG6I_IOXJjsH07UEo2mw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/p0A1C4_gK5NzKtuGSwNurQ.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/rATt6MpBkxjRr3sy5fMEDg.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=dvQ6luzB0ViWP07p6fisSw&skey=87759fb096548f6d&v=v5#Poppins") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Poppins-ExtraLight";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/-GlaWpWcSgdVagNuOGuFKalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/-GlaWpWcSgdVagNuOGuFKalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/-GlaWpWcSgdVagNuOGuFKRUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/-GlaWpWcSgdVagNuOGuFKRa1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/-GlaWpWcSgdVagNuOGuFKdqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=-GlaWpWcSgdVagNuOGuFKd1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=e6f64e60fb8d9268&v=v5#Poppins") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Poppins-ExtraLight";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/Fm41upUVp7KTKUZhL0PfQfY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/Fm41upUVp7KTKUZhL0PfQfY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/Fm41upUVp7KTKUZhL0PfQVtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/Fm41upUVp7KTKUZhL0PfQT8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/Fm41upUVp7KTKUZhL0PfQaCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=Fm41upUVp7KTKUZhL0PfQZbd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=f21d6e783fa43c88&v=v5#Poppins") format("svg");
}

/* Poppins-SemiBold */

@font-face {
  font-family: "Poppins-SemiBold";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/9VWMTeb5jtXkNoTv949NpVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/9VWMTeb5jtXkNoTv949NpVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/9VWMTeb5jtXkNoTv949Npfk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/9VWMTeb5jtXkNoTv949NpRsxEYwM7FgeyaSgU71cLG0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/9VWMTeb5jtXkNoTv949NpS3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=9VWMTeb5jtXkNoTv949NpaWUboTb-jS2tyCOQMtm97g&skey=ce7ef9d62ca89319&v=v5#Poppins") format("svg");
}


@font-face {
  font-family: "Poppins-SemiBold";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/aDjpMND83pDErGXlVEr-SVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/aDjpMND83pDErGXlVEr-SVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/aDjpMND83pDErGXlVEr-Sfk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/aDjpMND83pDErGXlVEr-SRsxEYwM7FgeyaSgU71cLG0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/aDjpMND83pDErGXlVEr-SS3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=aDjpMND83pDErGXlVEr-SaWUboTb-jS2tyCOQMtm97g&skey=cea76fe63715a67a&v=v5#Poppins") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Poppins-SemiBold";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/RbebACOccNN-5ixkDIVLjalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/RbebACOccNN-5ixkDIVLjalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/RbebACOccNN-5ixkDIVLjRUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/RbebACOccNN-5ixkDIVLjRa1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/RbebACOccNN-5ixkDIVLjdqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=RbebACOccNN-5ixkDIVLjd1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=7fbc556774b13ef0&v=v5#Poppins") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Poppins-SemiBold";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/c4FPK8_hIFKoX59qcGwdCqlSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/c4FPK8_hIFKoX59qcGwdCqlSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/c4FPK8_hIFKoX59qcGwdChUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/c4FPK8_hIFKoX59qcGwdCha1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/c4FPK8_hIFKoX59qcGwdCtqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=c4FPK8_hIFKoX59qcGwdCt1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=29c3bd833a54ba8c&v=v5#Poppins") format("svg");
}

/* Barlow-ExtraLight */

@font-face {
  font-family: "Barlow-ExtraLight";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/51v0xj5VPw1cLYHNhfd8NPY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/51v0xj5VPw1cLYHNhfd8NPY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/51v0xj5VPw1cLYHNhfd8NFtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/51v0xj5VPw1cLYHNhfd8ND8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/51v0xj5VPw1cLYHNhfd8NKCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=51v0xj5VPw1cLYHNhfd8NJbd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=e8c74abecf94633e&v=v1#Barlow") format("svg");
}


@font-face {
  font-family: "Barlow-ExtraLight";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/ /SWLcTgmyMR1GjdNjixEPiQ.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/SWLcTgmyMR1GjdNjixEPiQ.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/2woyxyDnPU0v4IiqYU9D1g.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/-HJgNsTwx9qXGSxqew62RQ.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/qoExc9IJQUjYXhlVZNNLgg.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=lYNHuF7-w_9_po3MKWoAsw&skey=32d7acf8757dbad0&v=v1#Barlow") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Barlow-ExtraLight";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/14AxwKgJhKIO-YYUP_KtZeZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/14AxwKgJhKIO-YYUP_KtZeZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/14AxwKgJhKIO-YYUP_KtZag5eI2G47JWe0-AuFtD150.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/14AxwKgJhKIO-YYUP_KtZdIh4imgI8P11RFo6YPCPC0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/14AxwKgJhKIO-YYUP_KtZV02b4v3fUxqf9CZJ1qUoIA.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=14AxwKgJhKIO-YYUP_KtZZS_ZaL0arjVp2tkn2-HJhM&skey=9a40589dc4645af7&v=v1#Barlow") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Barlow-ExtraLight";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/8p49G4DnpMZgB5cGwNFgJvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/8p49G4DnpMZgB5cGwNFgJvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/cdbGxfKO8gdkBd5U5TuXqPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/W1XpMGU0WrpbCawEdG1FM_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/_lIpJP17FZmSeklpAeOdnvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=MGR_1eUqfxpTc1K5cbfqWvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA&skey=ae428d300932fbee&v=v1#Barlow") format("svg");
}

/* Barlow-Medium */

@font-face {
  font-family: "Barlow-Medium";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/ZqlneECqpsd9SXlmAsD2E_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/ZqlneECqpsd9SXlmAsD2E_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/ZqlneECqpsd9SXlmAsD2E1tXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/ZqlneECqpsd9SXlmAsD2Ez8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/ZqlneECqpsd9SXlmAsD2E6CWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=ZqlneECqpsd9SXlmAsD2E5bd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=4c8d0d0b13516148&v=v1#Barlow") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Barlow-Medium";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/yS165lxqGuDghyUMXeu6xfY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/yS165lxqGuDghyUMXeu6xfY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/yS165lxqGuDghyUMXeu6xVtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/yS165lxqGuDghyUMXeu6xT8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/yS165lxqGuDghyUMXeu6xaCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=yS165lxqGuDghyUMXeu6xZbd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=f60e73b1bbf362f3&v=v1#Barlow") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Barlow-Medium";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/xJLokI-F3wr7NRWXgS0pZ-ZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/xJLokI-F3wr7NRWXgS0pZ-ZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/xJLokI-F3wr7NRWXgS0pZ6g5eI2G47JWe0-AuFtD150.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/xJLokI-F3wr7NRWXgS0pZ9Ih4imgI8P11RFo6YPCPC0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/xJLokI-F3wr7NRWXgS0pZ102b4v3fUxqf9CZJ1qUoIA.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=xJLokI-F3wr7NRWXgS0pZ5S_ZaL0arjVp2tkn2-HJhM&skey=989d87b0113009a2&v=v1#Barlow") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Barlow-Medium";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/hw7DQwyFvE7wFOFzpow4xuZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/hw7DQwyFvE7wFOFzpow4xuZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/hw7DQwyFvE7wFOFzpow4xqg5eI2G47JWe0-AuFtD150.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/hw7DQwyFvE7wFOFzpow4xtIh4imgI8P11RFo6YPCPC0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/hw7DQwyFvE7wFOFzpow4xl02b4v3fUxqf9CZJ1qUoIA.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=hw7DQwyFvE7wFOFzpow4xpS_ZaL0arjVp2tkn2-HJhM&skey=25c93348b6ec64d8&v=v1#Barlow") format("svg");
}

/** Oswald-ExtraLight **/

@font-face {
  font-family: "Oswald-ExtraLight";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/GwZ_PiN1Aind9Eyjp868E_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/GwZ_PiN1Aind9Eyjp868E_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/GwZ_PiN1Aind9Eyjp868E1tXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/GwZ_PiN1Aind9Eyjp868Ez8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/GwZ_PiN1Aind9Eyjp868E6CWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=GwZ_PiN1Aind9Eyjp868E5bd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=bb2021537ac38f74&v=v16#Oswald") format("svg");
}


@font-face {
  font-family: "Oswald-ExtraLight";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/aBQVVQvnHeKhkWtMdHDrBA.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/aBQVVQvnHeKhkWtMdHDrBA.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/RqRF4AQrkUh3ft98NHH2mA.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/PyqsDANUgLi2UsdO-d4iZQ.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/AWM5wXtMJeRP-AcRTgT4qQ.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=fxOl0NmPFyuGF72xEC-uaw&skey=653237e53512d0de&v=v16#Oswald") format("svg");
}

/** Oswald-Medium **/

@font-face {
  font-family: "Oswald-Medium";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/cgaIrkaP9Empe8_PwXbajPY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/cgaIrkaP9Empe8_PwXbajPY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/cgaIrkaP9Empe8_PwXbajFtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/cgaIrkaP9Empe8_PwXbajD8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/cgaIrkaP9Empe8_PwXbajKCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=cgaIrkaP9Empe8_PwXbajJbd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=4b4aed5676a34753&v=v16#Oswald") format("svg");
}


@font-face {
  font-family: "Oswald-Medium";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb3_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb3_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb31tXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb3z8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb36CWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb35bd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=23b674776eaa386b&v=v16#Oswald") format("svg");
}


/* CormorantGaramond-Light */

@font-face {
  font-family: "CormorantGaramond-Light";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVbBfiualwvFStSOsxMaA9Xk.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVbBfiualwvFStSOsxMaA9Xk.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVSNMxVe3WGf96EDbCaLCBKE.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVergGQquJ_f3dxTxEJk8ZKM.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVXYC8UqYVZ_Us7w6eA7MdZE.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=iEjm9hVxcattz37Y8gZwVQItn0uMP03uW4URT5yNJ1A&skey=4f9ed6f80d6d2fa0&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "CormorantGaramond-Light";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVazXwemCpFqMs4XqHkBvwCw.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVazXwemCpFqMs4XqHkBvwCw.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVXP87xhFzkXvitf5EbJwljk.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVebEnH4R5m1MLXJyCi0BC78.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVXXouEby_DX2rsmMI51GE6g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=iEjm9hVxcattz37Y8gZwVagJAOahgqhI62iGMRZxLgA&skey=4b255bdbddcd870c&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "CormorantGaramond-Light";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAo6DDMtmvJ_B6GwP8DnSGlc.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAo6DDMtmvJ_B6GwP8DnSGlc.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAhjqQayVfgmnRFwqYqN-Dis.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAhNmD6bOwmI0fiYv_Ehe03s.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAoUBHI3ylZGW9V5Fst4kWps.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAm2yWSqasHTScCEp__B8ZG8&skey=5a7e0a432eb14fbf&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "CormorantGaramond-Light";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEApsqEKC2V_AfCL0idPKEkUg.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEApsqEKC2V_AfCL0idPKEkUg.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAjp2K1CgsixPpkXulytJk5A.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAhX141arjC0UgpdoDjjeeVk.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAs_ggsKlhsDnft5n268BUmY.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAhPsKNRAg-HYnzxRksprgig&skey=a646f7df62b0db07&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
}

/* CormorantGaramond-SemiBold */

@font-face {
  font-family: "CormorantGaramond-SemiBold";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVbVz384BzEPyLpTPeKMcRYU.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVbVz384BzEPyLpTPeKMcRYU.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVVBiiiFZ1SMKhjDurTuPCI4.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVbaDr2DD9WOmTsY4M3S93hU.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVeXPWxx9SjLSy6MMhsXoUuc.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=iEjm9hVxcattz37Y8gZwVYO0Qi8fZokth4SQK1TX-KE&skey=e242efc8b3e67934&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "CormorantGaramond-SemiBold";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVdloJvQ3p58mlwV6TqgfA7M.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVdloJvQ3p58mlwV6TqgfA7M.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVVYUpUlN7yzNHgIMH66hSOI.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVQIBIRsdTZvmhTwexVJEOCE.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVaDtWBNc4GTxi9CQqfNpXFo.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=iEjm9hVxcattz37Y8gZwVb6HL2eGTYrO_zDfBqjt1MM&skey=3181ffd829cb74e8&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "CormorantGaramond-SemiBold";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAsYoq9jXh7-YfoVtEE3lLX0.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAsYoq9jXh7-YfoVtEE3lLX0.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAoNfVaeyxI1fRb3LCiKLt24.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAggc7XrJygm306pFqSI3kLU.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAtfqxAW0UHKApQgkrKaDcls.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAie-e-6qXDi5M9WaClpJAY0&skey=d056cd8e7bb95ad3&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "CormorantGaramond-SemiBold";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAgFSqQyBKGFf_cwATpqgiXs.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAgFSqQyBKGFf_cwATpqgiXs.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAoWXH9gdibkBmfnjU2pcZcs.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAsgX3acpz6D8mJOI1MynZxQ.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAr5MZRoaqvZ37XiNNIvX6C0.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAh8ZTJ6KlBZ1Ts_1-_3vUrI&skey=f5baa31c9854d669&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
}

/* PlayfairDisplay-Bold */

@font-face {
  font-family: "PlayfairDisplay-Bold";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIPmrPH9ZsFqytabBz9sgz_Q.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIPmrPH9ZsFqytabBz9sgz_Q.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIIWMvkC5IXg8PD2cMeMDjBI.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIMITpqSvb0EhPNqvdm-qG4s.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIETnlckwlsa9ycyidjAp5Kc.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIMnytsXa_r9I1moNmPEKxr4&skey=c119c2be8134ed06&v=v13#PlayfairDisplay") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "PlayfairDisplay-Bold";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIPqcSpnvWCHzQNKqku5JWIY.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIPqcSpnvWCHzQNKqku5JWIY.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgILxv9TIgpWQaRKdG-_MdlP0.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIIidMZaDCgb76Cj_Fd30HHc.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIBczLBIbQ3AJzFR3-m2VmLg.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIKCikRNRa47LAyIy5yIVXvc&skey=5c26bbaa7df0e616&v=v13#PlayfairDisplay") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "PlayfairDisplay-Bold";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEFESDfruYL5oKOAJzNJb7ys.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEFESDfruYL5oKOAJzNJb7ys.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEPizZYmr4BUkAcTxjCN2kLE.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDENxHfcsPlDajrhlFKgOPuYg.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDELo34k-OXaeZF4ilAYxgJ0c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEK8_Qdjw54vp4QRNW69d70M&skey=a95cefd51a12ec17&v=v13#PlayfairDisplay") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "PlayfairDisplay-Bold";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEIwnLPDplx5S8AKag-I5qXU.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEIwnLPDplx5S8AKag-I5qXU.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEA9QP145tN5qB9RQEnC5ftI.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEBMHjY5M6rp_NSn2hjKJhfc.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEEwFowWjhcb6pv3Dv1OTigc.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEFAVE8WjwCPLYD-4C_k3wkc&skey=5aa2cfa063a6b631&v=v13#PlayfairDisplay") format("svg");
}

/** DancingScript-Regular **/

@font-face {
  font-family: "DancingScript-Regular";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/DK0eTGXiZjN6yA8zAEyM2T9RCsRvjGRATIRlxBzwHdg.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/DK0eTGXiZjN6yA8zAEyM2T9RCsRvjGRATIRlxBzwHdg.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/DK0eTGXiZjN6yA8zAEyM2RN-0beyHaEC1kqeqPFpWrs.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/DK0eTGXiZjN6yA8zAEyM2UtCETOCmz2wCdel46UOhAM.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/DK0eTGXiZjN6yA8zAEyM2fog-Cy6dhy5Xgu82688fSg.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=DK0eTGXiZjN6yA8zAEyM2cGf0DEE6mlqV9opp_1pRbI&skey=c89f400061e5d0a8&v=v9#DancingScript") format("svg");
}


@font-face {
  font-family: "DancingScript-Regular";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/KGBfwabt0ZRLA5W1ywjowd1F__mTQJ--pRXs2EOmsg0.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/KGBfwabt0ZRLA5W1ywjowd1F__mTQJ--pRXs2EOmsg0.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/KGBfwabt0ZRLA5W1ywjowZR92E8gBbe58j0pHY_YhTY.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/KGBfwabt0ZRLA5W1ywjowW_WCyVccUAWDspcx_4UXqg.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/KGBfwabt0ZRLA5W1ywjowWfbPar0qrg-I_8uTXkQ0Sc.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=KGBfwabt0ZRLA5W1ywjowT9GhUFziu5FA7LV6roWAHM&skey=4fd71febfd48d6c&v=v9#DancingScript") format("svg");
}


/* Raleway-SemiBold */

@font-face {
  font-family: "Raleway-SemiBold";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/STBOO2waD2LpX45SXYjQBVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/STBOO2waD2LpX45SXYjQBVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/STBOO2waD2LpX45SXYjQBfk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/STBOO2waD2LpX45SXYjQBRsxEYwM7FgeyaSgU71cLG0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/STBOO2waD2LpX45SXYjQBS3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=STBOO2waD2LpX45SXYjQBaWUboTb-jS2tyCOQMtm97g&skey=484edb0fdce88a64&v=v12#Raleway") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Raleway-SemiBold";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/WmVKXVcOuffP_qmCpFuyzVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/WmVKXVcOuffP_qmCpFuyzVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/WmVKXVcOuffP_qmCpFuyzfk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/WmVKXVcOuffP_qmCpFuyzRsxEYwM7FgeyaSgU71cLG0.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/WmVKXVcOuffP_qmCpFuyzS3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=WmVKXVcOuffP_qmCpFuyzaWUboTb-jS2tyCOQMtm97g&skey=e507c3e2b7915ad1&v=v12#Raleway") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Raleway-SemiBold";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/OY22yoG8EJ3IN_muVWm29KlSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/OY22yoG8EJ3IN_muVWm29KlSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/OY22yoG8EJ3IN_muVWm29BUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/OY22yoG8EJ3IN_muVWm29Ba1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/OY22yoG8EJ3IN_muVWm29NqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=OY22yoG8EJ3IN_muVWm29N1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=cb4eb159e5e3db1f&v=v12#Raleway") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Raleway-SemiBold";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/lFxvRPuGFG5ktd7P0WRwKqlSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/lFxvRPuGFG5ktd7P0WRwKqlSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/lFxvRPuGFG5ktd7P0WRwKhUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/lFxvRPuGFG5ktd7P0WRwKha1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/lFxvRPuGFG5ktd7P0WRwKtqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=lFxvRPuGFG5ktd7P0WRwKt1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=9ecf9384a6d643b6&v=v12#Raleway") format("svg");
}

/* Lato-Light */

@font-face {
  font-family: "Lato-Light";
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/KDRyPGFdQxeFClMSxPKQ3w.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/KDRyPGFdQxeFClMSxPKQ3w.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/2hXzmNaFRuKTSBR9nRGO-A.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/kU6VHbqMAZhaN_nXCmLQsQ.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/BTu4SsVveqk58cdYjlaM9g.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=I5jxx2JZduMchyTN9Dgylg&skey=91f32e07d083dd3a&v=v14#Lato") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Lato-Light";
  font-weight: 700;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/6TEmgPQ_0ZdLPE7b6hhIjQ.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/6TEmgPQ_0ZdLPE7b6hhIjQ.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/7nLfsQCzhQW_PwpkrwroYw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/I1Pn3gihk5vyP0Yw5GqKsQ.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/zpv3sOKAbMf4wff105oLjw.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=adjMoXVaHbO08wMAF5yDsA&skey=3480a19627739c0d&v=v14#Lato") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Lato-Light";
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/XNVd6tsqi9wmKNvnh5HNEPY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/XNVd6tsqi9wmKNvnh5HNEPY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/XNVd6tsqi9wmKNvnh5HNEFtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/XNVd6tsqi9wmKNvnh5HNED8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/XNVd6tsqi9wmKNvnh5HNEKCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=XNVd6tsqi9wmKNvnh5HNEJbd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=8107d606b7e3d38e&v=v14#Lato") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Lato-Light";
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/AcvTq8Q0lyKKNxRlL28Rn_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
  src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/AcvTq8Q0lyKKNxRlL28Rn_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/AcvTq8Q0lyKKNxRlL28Rn1tXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/AcvTq8Q0lyKKNxRlL28Rnz8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
  url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/AcvTq8Q0lyKKNxRlL28Rn6CWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
  url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=AcvTq8Q0lyKKNxRlL28Rn5bd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=5334e9c0b67702e2&v=v14#Lato") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "August-Bold";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustBold/v1/augustbold-webfont.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustBold/v1/augustbold-webfont.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustBold/v1/augustbold-webfont.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustBold/v1/augustbold-webfont.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustBold/v1/augustbold-webfont.ttf") format("truetype"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustBold/v1/augustbold-webfont.svg") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "August-Light";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustLight/v1/augustlight-webfont.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustLight/v1/augustlight-webfont.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustLight/v1/augustlight-webfont.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustLight/v1/augustlight-webfont.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustLight/v1/augustlight-webfont.ttf") format("truetype"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustLight/v1/augustlight-webfont.svg") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "August-Medium";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustMedium/v1/augustmedium-webfont.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustMedium/v1/augustmedium-webfont.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustMedium/v1/augustmedium-webfont.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustMedium/v1/augustmedium-webfont.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustMedium/v1/augustmedium-webfont.ttf") format("truetype"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustMedium/v1/augustmedium-webfont.svg") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "Knedge-Bold";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/KnedgeBold/v1/knedgebold-webfont.eot?#iefix");
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/KnedgeBold/v1/knedgebold-webfont.eot?#iefix") format("eot"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/KnedgeBold/v1/knedgebold-webfont.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/KnedgeBold/v1/knedgebold-webfont.woff") format("woff"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/KnedgeBold/v1/knedgebold-webfont.ttf") format("truetype"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/KnedgeBold/v1/knedgebold-webfont.svg") format("svg");
}

@font-face {
  font-family: "TsukushiGothic";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiGothic/v1/WIX-TsukuGoPr5-R.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiGothic/v1/WIX-TsukuGoPr5-R.woff") format("woff")
}
@font-face {
  font-family: "TsukushiGothic";
  font-weight: 700;
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiGothic/v1/WIX-TsukuGoPr5-D.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiGothic/v1/WIX-TsukuGoPr5-D.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "Rodin-Light";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Rodin/v1/WIX-RodinProN-L.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Rodin/v1/WIX-RodinProN-L.woff") format("woff")
}
/* mapped to rodin-medium*/
@font-face {
  font-family: "Rodin-Light";
  font-weight: 700;
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Rodin/v1/WIX-RodinProN-M.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Rodin/v1/WIX-RodinProN-M.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "Rodin-Demi-Bold";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Rodin/v1/WIX-RodinProN-DB.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Rodin/v1/WIX-RodinProN-DB.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "NewCezanne";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/NewCezanne/v1/WIX-NewCezanneProN-M.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/NewCezanne/v1/WIX-NewCezanneProN-M.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "UDKakugoLarge";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/UDKakugoLarge/v1/WIX-UDKakugo_LargePr6N-M.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/UDKakugoLarge/v1/WIX-UDKakugo_LargePr6N-M.woff") format("woff")
}
@font-face {
  font-family: "UDKakugoLarge";
  font-weight: 700;
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/UDKakugoLarge/v1/WIX-UDKakugo_LargePr6N-DB.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/UDKakugoLarge/v1/WIX-UDKakugo_LargePr6N-DB.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "TsukushiMaruGothic";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiMaruGothic/v1/WIX-TsukuARdGothicStd-M.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiMaruGothic/v1/WIX-TsukuARdGothicStd-M.woff") format("woff")
}
@font-face {
  font-family: "TsukushiMaruGothic";
  font-weight: 700;
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiMaruGothic/v1/WIX-TsukuARdGothicStd-B.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiMaruGothic/v1/WIX-TsukuARdGothicStd-B.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "Seurat";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Seurat/v1/WIX-SeuratProN-M.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Seurat/v1/WIX-SeuratProN-M.woff") format("woff")
}
@font-face {
  font-family: "Seurat";
  font-weight: 700;
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Seurat/v1/WIX-SeuratProN-DB.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Seurat/v1/WIX-SeuratProN-DB.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "TsukushiBMaruGothic";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiBMaruGothic/v1/WIX-TsukuBRdGothicStd-M.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiBMaruGothic/v1/WIX-TsukuBRdGothicStd-M.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "UDMincho";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/UDMincho/v1/WIX-UDMinchoPr6N-M.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/UDMincho/v1/WIX-UDMinchoPr6N-M.woff") format("woff")
}
@font-face {
  font-family: "UDMincho";
  font-weight: 700;
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/UDMincho/v1/WIX-UDMinchoPr6N-DB.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/UDMincho/v1/WIX-UDMinchoPr6N-DB.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "TsukushiOldMincho";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiOldMincho/v1/WIX-TsukuAOldMinPr6N-M.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/TsukushiOldMincho/v1/WIX-TsukuAOldMinPr6N-M.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "Matisse";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Matisse/v1/WIX-MatisseProN-M.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Matisse/v1/WIX-MatisseProN-M.woff") format("woff")
}
@font-face {
  font-family: "Matisse";
  font-weight: 700;
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Matisse/v1/WIX-MatisseProN-DB.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Matisse/v1/WIX-MatisseProN-DB.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "Skip";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Skip/v1/WIX-SkipStd-M.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Skip/v1/WIX-SkipStd-M.woff") format("woff")
}

@font-face {
  font-family: "Cookhand";
  src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Cookhand/v1/WIX-CookHandStd-R.woff2") format("woff2"),
  url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/Japanese/Cookhand/v1/WIX-CookHandStd-R.woff") format("woff")
}

        </style>
      

      
        <style id="fonts.googleapis">
          @font-face {
 font-family: 'Amatic SC';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Amatic SC Regular'), local('AmaticSC-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/amaticsc/v13/TUZyzwprpvBS1izr_vOECOSa.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Amatic SC';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Amatic SC Bold'), local('AmaticSC-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/amaticsc/v13/TUZ3zwprpvBS1izr_vOMscGKfLUH.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Anton';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Anton Regular'), local('Anton-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/anton/v11/1Ptgg87LROyAm3Kz-Co.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Barlow';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Barlow Italic'), local('Barlow-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/barlow/v4/7cHrv4kjgoGqM7E_Cfs7wHo.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Barlow';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Barlow Bold Italic'), local('Barlow-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/barlow/v4/7cHsv4kjgoGqM7E_CfOA5WouvT8.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Barlow';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Barlow Regular'), local('Barlow-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/barlow/v4/7cHpv4kjgoGqM7E_DMs8.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Barlow';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Barlow Bold'), local('Barlow-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/barlow/v4/7cHqv4kjgoGqM7E3t-4s51op.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Basic';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Basic Regular'), local('Basic-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/basic/v9/xfu_0WLxV2_XKTNw6FQ.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Caudex';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Caudex Italic'), local('Caudex-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/caudex/v9/esDS311QOP6BJUr4yMKDtb8.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Caudex';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Caudex Bold Italic'), local('Caudex-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/caudex/v9/esDV311QOP6BJUr4yMo4kK8BMpA.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Caudex';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Caudex'), url(https://fonts.gstatic.com/s/caudex/v9/esDQ311QOP6BJUr4zfKE.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Caudex';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Caudex Bold'), local('Caudex-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/caudex/v9/esDT311QOP6BJUrwdteUkp8G.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Chelsea Market';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Chelsea Market'), local('ChelseaMarket-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/chelseamarket/v7/BCawqZsHqfr89WNP_IApC8tzKChiJgo.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Cinzel';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Cinzel Regular'), local('Cinzel-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cinzel/v9/8vIJ7ww63mVu7gt79mT-.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Cinzel';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Cinzel Bold'), local('Cinzel-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cinzel/v9/8vIK7ww63mVu7gtzTUHuE2Zf.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Cookie';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Cookie-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cookie/v11/syky-y18lb0tSbf9kgqX.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Corben';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Corben Regular'), local('Corben-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/corben/v13/LYjDdGzzklQtCMpNpwNA.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Corben';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Corben'), url(https://fonts.gstatic.com/s/corben/v13/LYjAdGzzklQtCMpFHCZQqnov.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Cormorant Garamond';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Cormorant Garamond Italic'), local('CormorantGaramond-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v7/co3ZmX5slCNuHLi8bLeY9MK7whWMhyjYrEtImS8.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Cormorant Garamond';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Cormorant Garamond Bold Italic'), local('CormorantGaramond-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v7/co3WmX5slCNuHLi8bLeY9MK7whWMhyjYrEPzvD-KzhY.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Cormorant Garamond';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Cormorant Garamond Regular'), local('CormorantGaramond-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v7/co3bmX5slCNuHLi8bLeY9MK7whWMhyjYqXtP.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Cormorant Garamond';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Cormorant Garamond Bold'), local('CormorantGaramond-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v7/co3YmX5slCNuHLi8bLeY9MK7whWMhyjQEl5fvg-N.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Damion';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Damion'), url(https://fonts.gstatic.com/s/damion/v9/hv-XlzJ3KEUe_YZkamwz.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Dancing Script';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v14/If2cXTr6YS-zF4S-kcSWSVi_sxjsohD9F50Ruu7BMSo3Sup5.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Dancing Script';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v14/If2cXTr6YS-zF4S-kcSWSVi_sxjsohD9F50Ruu7B1i03Sup5.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'EB Garamond';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ebgaramond/v13/SlGFmQSNjdsmc35JDF1K5GRwUjcdlttVFm-rI7e8QL99U60.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'EB Garamond';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ebgaramond/v13/SlGFmQSNjdsmc35JDF1K5GRwUjcdlttVFm-rI7dbR799U60.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'EB Garamond';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ebgaramond/v13/SlGDmQSNjdsmc35JDF1K5E55YMjF_7DPuGi-6_RkBI96.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'EB Garamond';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/ebgaramond/v13/SlGDmQSNjdsmc35JDF1K5E55YMjF_7DPuGi-DPNkBI96.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Enriqueta';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Enriqueta Regular'), local('Enriqueta-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/enriqueta/v9/goksH6L7AUFrRvV44HVjTEqn.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Enriqueta';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Enriqueta Bold'), local('Enriqueta-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/enriqueta/v9/gokpH6L7AUFrRvV44HVr92-3n9xA.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Forum';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Forum'), url(https://fonts.gstatic.com/s/forum/v10/6aey4Ky-Vb8Ew8IROpc.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Fredericka the Great';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Fredericka the Great'), local('FrederickatheGreat'), url(https://fonts.gstatic.com/s/frederickathegreat/v9/9Bt33CxNwt7aOctW2xjbCstzwVKsIBVV--SjxbI.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Jockey One';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Jockey One'), local('JockeyOne-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/jockeyone/v9/HTxpL2g2KjCFj4x8WI6AnIHxGQ.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Josefin Slab';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Josefin Slab Italic'), local('JosefinSlab-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/josefinslab/v10/lW-nwjwOK3Ps5GSJlNNkMalnrz6tDso.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Josefin Slab';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Josefin Slab Bold Italic'), local('JosefinSlab-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/josefinslab/v10/lW-kwjwOK3Ps5GSJlNNkMalnrzYWK9rnHgs.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Josefin Slab';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Josefin Slab Regular'), local('JosefinSlab-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/josefinslab/v10/lW-5wjwOK3Ps5GSJlNNkMalnqg6q.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Josefin Slab';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Josefin Slab Bold'), local('JosefinSlab-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/josefinslab/v10/lW-mwjwOK3Ps5GSJlNNkMalvESu6Kerg.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Jura';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/jura/v14/z7NOdRfiaC4Vd8hhoPzfb5vBTP1d7ZumR_0.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Jura';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/jura/v14/z7NOdRfiaC4Vd8hhoPzfb5vBTP266pumR_0.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Kelly Slab';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Kelly Slab'), local('KellySlab-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/kellyslab/v10/-W_7XJX0Rz3cxUnJC5t6fkQLew.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Lato';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Lato Italic'), local('Lato-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/lato/v16/S6u8w4BMUTPHjxsAXC-v.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Lato';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Lato Bold Italic'), local('Lato-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/lato/v16/S6u_w4BMUTPHjxsI5wq_Gwfo.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Lato';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Lato Regular'), local('Lato-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/lato/v16/S6uyw4BMUTPHjx4wWw.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Lato';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Lato Bold'), local('Lato-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/lato/v16/S6u9w4BMUTPHh6UVSwiPHA.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Libre Baskerville';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Libre Baskerville Italic'), local('LibreBaskerville-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/librebaskerville/v7/kmKhZrc3Hgbbcjq75U4uslyuy4kn0qNcWxEQCQ.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Libre Baskerville';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Libre Baskerville'), local('LibreBaskerville-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/librebaskerville/v7/kmKnZrc3Hgbbcjq75U4uslyuy4kn0qNZaxY.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Libre Baskerville';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Libre Baskerville Bold'), local('LibreBaskerville-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/librebaskerville/v7/kmKiZrc3Hgbbcjq75U4uslyuy4kn0qviTgY3KcU.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Lobster';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Lobster Regular'), local('Lobster-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/lobster/v22/neILzCirqoswsqX9zoKmNg.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Marck Script';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Marck Script'), local('MarckScript-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/marckscript/v10/nwpTtK2oNgBA3Or78gapdwuyyCg6.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Monoton';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Monoton'), local('Monoton-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/monoton/v9/5h1aiZUrOngCibe4TkHLRw.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Montserrat';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Montserrat Italic'), local('Montserrat-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v14/JTUQjIg1_i6t8kCHKm459WxRyS7j.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Montserrat';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Montserrat Bold Italic'), local('Montserrat-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v14/JTUPjIg1_i6t8kCHKm459WxZcgvz_PZ1.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Montserrat';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Montserrat Regular'), local('Montserrat-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v14/JTUSjIg1_i6t8kCHKm459Wlhzg.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Montserrat';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Montserrat Bold'), local('Montserrat-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v14/JTURjIg1_i6t8kCHKm45_dJE3gnD-w.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Mr De Haviland';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Mr De Haviland Regular'), local('MrDeHaviland-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/mrdehaviland/v8/OpNVnooIhJj96FdB73296ksbOg3F60Y.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Niconne';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Niconne'), local('Niconne-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/niconne/v9/w8gaH2QvRug1_rTfnQyn3A.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Noticia Text';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Noticia Text Italic'), local('NoticiaText-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/noticiatext/v9/VuJodNDF2Yv9qppOePKYRP12Ywtan0s.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Noticia Text';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Noticia Text Bold Italic'), local('NoticiaText-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/noticiatext/v9/VuJrdNDF2Yv9qppOePKYRP12YwPhulvShDA.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Noticia Text';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Noticia Text'), local('NoticiaText-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/noticiatext/v9/VuJ2dNDF2Yv9qppOePKYRP12Zjtd.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Noticia Text';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Noticia Text Bold'), local('NoticiaText-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/noticiatext/v9/VuJpdNDF2Yv9qppOePKYRP1-3R5NuGvV.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Open Sans Condensed';
 font-style: normal;
 font-weight: 300;
 src: local('Open Sans Condensed Light'), local('OpenSansCondensed-Light'), url(https://fonts.gstatic.com/s/opensanscondensed/v14/z7NFdQDnbTkabZAIOl9il_O6KJj73e7Ff1GhDuXMQg.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Open Sans Condensed';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Open Sans Condensed Bold'), local('OpenSansCondensed-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/opensanscondensed/v14/z7NFdQDnbTkabZAIOl9il_O6KJj73e7Ff0GmDuXMQg.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Oswald';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/oswald/v31/TK3_WkUHHAIjg75cFRf3bXL8LICs1_FvsUZiYA.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Oswald';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/oswald/v31/TK3_WkUHHAIjg75cFRf3bXL8LICs1xZosUZiYA.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Overlock';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Overlock Italic'), local('Overlock-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/overlock/v9/Z9XTDmdMWRiN1_T9Z7Tc2O6slg.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Overlock';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Overlock Bold Italic'), local('Overlock-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/overlock/v9/Z9XQDmdMWRiN1_T9Z7Tc0FWJhr6j9A.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Overlock';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Overlock Regular'), local('Overlock-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/overlock/v9/Z9XVDmdMWRiN1_T9Z7TZ6Ok.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Overlock';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Overlock Bold'), local('Overlock-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/overlock/v9/Z9XSDmdMWRiN1_T9Z7xizfmLtrk.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Patrick Hand';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Patrick Hand'), local('PatrickHand-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/patrickhand/v13/LDI1apSQOAYtSuYWp8ZhfYe8XsLO.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Play';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Play Regular'), local('Play-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/play/v11/6aez4K2oVqwIvtU2Gg.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Play';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Play Bold'), local('Play-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/play/v11/6ae84K2oVqwItm4TCpAy3w.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Playfair Display';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v20/nuFRD-vYSZviVYUb_rj3ij__anPXDTnCjmHKM4nYO7KN_qiTXtHA_A.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Playfair Display';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v20/nuFRD-vYSZviVYUb_rj3ij__anPXDTnCjmHKM4nYO7KN_k-UXtHA_A.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Playfair Display';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v20/nuFvD-vYSZviVYUb_rj3ij__anPXJzDwcbmjWBN2PKdFvXDXbtY.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Playfair Display';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v20/nuFvD-vYSZviVYUb_rj3ij__anPXJzDwcbmjWBN2PKeiunDXbtY.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Poppins';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Poppins Italic'), local('Poppins-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v9/pxiGyp8kv8JHgFVrJJLucHtF.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Poppins';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Poppins Bold Italic'), local('Poppins-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v9/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLmy15VF9eL.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Poppins';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Poppins Regular'), local('Poppins-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v9/pxiEyp8kv8JHgFVrJJfedw.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Poppins';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Poppins Bold'), local('Poppins-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v9/pxiByp8kv8JHgFVrLCz7Z1xlEA.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Questrial';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Questrial'), local('Questrial-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/questrial/v9/QdVUSTchPBm7nuUeVf70viFg.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Raleway';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Raleway Italic'), local('Raleway-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v14/1Ptsg8zYS_SKggPNyCg4TYFv.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Raleway';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Raleway Bold Italic'), local('Raleway-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v14/1Ptpg8zYS_SKggPNyCgw9qR_AtCe.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Raleway';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Raleway'), local('Raleway-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v14/1Ptug8zYS_SKggPNyC0ISg.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Raleway';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Raleway Bold'), local('Raleway-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v14/1Ptrg8zYS_SKggPNwJYtWqZPBQ.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Roboto';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Roboto Italic'), local('Roboto-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOkCnqEu92Fr1Mu51xIIzc.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Roboto';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Roboto Bold Italic'), local('Roboto-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOjCnqEu92Fr1Mu51TzBic6CsE.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Roboto';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Roboto'), local('Roboto-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxP.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Roboto';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Roboto Bold'), local('Roboto-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v20/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc9.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Rozha One';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Rozha One Regular'), local('RozhaOne-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/rozhaone/v7/AlZy_zVFtYP12Zncg2kRcn38.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Sacramento';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Sacramento'), local('Sacramento-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/sacramento/v7/buEzpo6gcdjy0EiZMBUG4C0f-A.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Sail';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Sail'), local('Sail-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/sail/v10/DPEjYwiBxwYJJBPJBA.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Sarina';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Sarina'), local('Sarina-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/sarina/v8/-F6wfjF3ITQwasLRKUrQ.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Signika';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Signika Regular'), local('Signika-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/signika/v10/vEFR2_JTCgwQ5ejvG1EmAw.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Signika';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Signika Bold'), local('Signika-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/signika/v10/vEFU2_JTCgwQ5ejvE-oDE3dJbw.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Spinnaker';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Spinnaker'), local('Spinnaker-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/spinnaker/v11/w8gYH2oyX-I0_rvR6HmX23YP.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Suez One';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Suez One'), local('SuezOne-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/suezone/v4/taiJGmd_EZ6rqscQgOFMmo4.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Work Sans';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/worksans/v7/QGY9z_wNahGAdqQ43Rh_ebrnlwyYfEPxPoGU3ms5pIfd.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Work Sans';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/worksans/v7/QGY9z_wNahGAdqQ43Rh_ebrnlwyYfEPxPoGUOWw5pIfd.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Work Sans';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/worksans/v7/QGY_z_wNahGAdqQ43RhVcIgYT2Xz5u32K0nXBi8Jow.ttf) format('truetype');
}
@font-face {
 font-family: 'Work Sans';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: url(https://fonts.gstatic.com/s/worksans/v7/QGY_z_wNahGAdqQ43RhVcIgYT2Xz5u32K67QBi8Jow.ttf) format('truetype');
}

        </style>
      
  

  

  
    
      
      
        <link rel="prefetch" href="/_partials/wix-bolt/1.5611.0/node_modules/viewer-platform-worker/dist/wixcode-worker.js">
      
    
    
      <link rel="preconnect" href="https://siteassets.parastorage.com/pages/singlePage/viewerViewModeJson" crossorigin>
    
  

  

  


  


    
        


  
    
      <title>Cabinet d'avocat en Essonne situé à Savigny sur Orge | Charlotte Laurent Avocat</title>
    
      <meta name="description" content="Charlotte Laurent avocat au barreau de l'essonne. Avocat à Savigny sur Orge, Conseil, assistance, et défense devant les juridictions civiles.Matières exercées : Droit de la famille, Droit immobilier et de la construction, Droit Bancaire, Droit Civil, Droit de la consommation."/>
    
      <link rel="canonical" href="https://www.claurent-avocat.com/accueil"/>
    
      <meta property="og:title" content="Cabinet d'avocat en Essonne situé à Savigny sur Orge | Charlotte Laurent Avocat"/>
    
      <meta property="og:description" content="Charlotte Laurent avocat au barreau de l'essonne. Avocat à Savigny sur Orge, Conseil, assistance, et défense devant les juridictions civiles.Matières exercées : Droit de la famille, Droit immobilier et de la construction, Droit Bancaire, Droit Civil, Droit de la consommation."/>
    
      <meta property="og:image" content="https://static.wixstatic.com/media/fcbbcc_60de438005524387ae80e68c8de5da65%7Emv2.png/v1/fit/w_2500,h_1330,al_c/fcbbcc_60de438005524387ae80e68c8de5da65%7Emv2.png"/>
    
      <meta property="og:url" content="https://www.claurent-avocat.com"/>
    
      <meta property="og:site_name" content="Avocat C.laurent"/>
    
      <meta property="og:type" content="website"/>
    
      <meta name="google-site-verification" content="-9UrmFDL8Qlx7-BawJIN8Y_IznKQ8JXEmtptS6K0Zlw"/>
    
  

      

    </head>

      
        <body class="prewarmup">
      

  


  

  <script type="text/javascript">
     
       var htmlClassList = document.documentElement.classList;
       
     

   
   var bodyCacheable = true;
   wixBiSession.setCaching(bodyCacheable);

   var clientSideRender = false;
   
   
   
  </script>

  
  
  
  <!--body start html embeds start-->
  
  <!--body start html embeds end-->
  
  

  <div id="SITE_CONTAINER"><style type="text/css" data-styleid="uploadedFonts"></style><div><style type="text/css" data-styleid="theme_fonts">.font_0 {font: normal normal normal 22px/1.4em 'noticia text',serif ;color:#00305B;} 
.font_1 {font: normal normal normal 13px/1.4em raleway,sans-serif ;color:#000000;} 
.font_2 {font: normal normal normal 42px/1.4em raleway,sans-serif ;color:#00305B;} 
.font_3 {font: normal normal normal 60px/1.4em raleway,sans-serif ;color:#00305B;} 
.font_4 {font: normal normal normal 40px/1.4em raleway,sans-serif ;color:#00305B;} 
.font_5 {font: normal normal normal 30px/1.4em raleway,sans-serif ;color:#00305B;} 
.font_6 {font: normal normal normal 20px/1.4em 'open sans',sans-serif ;color:#00305B;} 
.font_7 {font: normal normal normal 18px/1.4em 'open sans',sans-serif ;color:#102E52;} 
.font_8 {font: normal normal normal 16px/1.4em 'open sans',sans-serif ;color:#00305B;} 
.font_9 {font: normal normal normal 14px/1.4em 'open sans',sans-serif ;color:#0F4C85;} 
.font_10 {font: normal normal normal 12px/1.4em 'open sans',sans-serif ;color:#000000;} 
</style><style type="text/css" data-styleid="theme_colors">.color_0 {color: #FFFFFF;}
.backcolor_0 {background-color: #FFFFFF;}
.color_1 {color: #FFFFFF;}
.backcolor_1 {background-color: #FFFFFF;}
.color_2 {color: #000000;}
.backcolor_2 {background-color: #000000;}
.color_3 {color: #ED1C24;}
.backcolor_3 {background-color: #ED1C24;}
.color_4 {color: #0088CB;}
.backcolor_4 {background-color: #0088CB;}
.color_5 {color: #FFCB05;}
.backcolor_5 {background-color: #FFCB05;}
.color_6 {color: #727272;}
.backcolor_6 {background-color: #727272;}
.color_7 {color: #B0B0B0;}
.backcolor_7 {background-color: #B0B0B0;}
.color_8 {color: #FFFFFF;}
.backcolor_8 {background-color: #FFFFFF;}
.color_9 {color: #727272;}
.backcolor_9 {background-color: #727272;}
.color_10 {color: #B0B0B0;}
.backcolor_10 {background-color: #B0B0B0;}
.color_11 {color: #FFFFFF;}
.backcolor_11 {background-color: #FFFFFF;}
.color_12 {color: #DDDDDD;}
.backcolor_12 {background-color: #DDDDDD;}
.color_13 {color: #A0A0A0;}
.backcolor_13 {background-color: #A0A0A0;}
.color_14 {color: #555555;}
.backcolor_14 {background-color: #555555;}
.color_15 {color: #000000;}
.backcolor_15 {background-color: #000000;}
.color_16 {color: #EAF4F6;}
.backcolor_16 {background-color: #EAF4F6;}
.color_17 {color: #83B7E6;}
.backcolor_17 {background-color: #83B7E6;}
.color_18 {color: #377DBD;}
.backcolor_18 {background-color: #377DBD;}
.color_19 {color: #0F4C85;}
.backcolor_19 {background-color: #0F4C85;}
.color_20 {color: #00305B;}
.backcolor_20 {background-color: #00305B;}
.color_21 {color: #B7E6EB;}
.backcolor_21 {background-color: #B7E6EB;}
.color_22 {color: #90D1D8;}
.backcolor_22 {background-color: #90D1D8;}
.color_23 {color: #41B7C4;}
.backcolor_23 {background-color: #41B7C4;}
.color_24 {color: #2B7A83;}
.backcolor_24 {background-color: #2B7A83;}
.color_25 {color: #163D41;}
.backcolor_25 {background-color: #163D41;}
.color_26 {color: #D6F1AF;}
.backcolor_26 {background-color: #D6F1AF;}
.color_27 {color: #BCE485;}
.backcolor_27 {background-color: #BCE485;}
.color_28 {color: #8CD624;}
.backcolor_28 {background-color: #8CD624;}
.color_29 {color: #5D8F18;}
.backcolor_29 {background-color: #5D8F18;}
.color_30 {color: #2F470C;}
.backcolor_30 {background-color: #2F470C;}
.color_31 {color: #B8D7FC;}
.backcolor_31 {background-color: #B8D7FC;}
.color_32 {color: #95C2FA;}
.backcolor_32 {background-color: #95C2FA;}
.color_33 {color: #2F89F7;}
.backcolor_33 {background-color: #2F89F7;}
.color_34 {color: #1F5BA5;}
.backcolor_34 {background-color: #1F5BA5;}
.color_35 {color: #102E52;}
.backcolor_35 {background-color: #102E52;}
</style></div><div id="CSS_CONTAINER"></div><div data-aid="stylesContainer"><style type="text/css" data-styleid="style-k7j1kgej">.style-k7j1kgej {display:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-k5mwdlue">.style-k5mwdlueitemsContainer {width:calc(100% - 0px);height:calc(100% - 0px);white-space:nowrap;display:inline-block;overflow:visible;position:absolute;}
.style-k5mwdluemoreContainer {overflow:visible;display:inherit;white-space:nowrap;width:auto;background-color:rgba(160, 160, 160, 1);border-radius:0;}
.style-k5mwdluedropWrapper {z-index:99999;display:block;opacity:1;visibility:hidden;position:absolute;margin-top:7px;padding:0 15px;box-sizing:border-box;}
.style-k5mwdlue > nav {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-k5mwdlue[data-dropmode="dropUp"] .style-k5mwdluedropWrapper {margin-top:0;margin-bottom:7px;}
.style-k5mwdluedropWrapper[data-drophposition="left"] {padding-left:0;}
.style-k5mwdluedropWrapper[data-drophposition="right"] {padding-right:0;}
.style-k5mwdluerepeaterButton {height:100%;position:relative;box-sizing:border-box;display:inline-block;}
.style-k5mwdluerepeaterButton[data-state~="header"] a,.style-k5mwdluerepeaterButton[data-state~="header"] div {cursor:default !important;}
.style-k5mwdluerepeaterButtonlinkElement {display:inline-block;height:100%;width:100%;}
.style-k5mwdluerepeaterButton_gapper {padding:0 15px;}
.style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper {border-bottom:solid 2px rgba(204, 204, 204, 1);border-top:solid 2px rgba(204, 204, 204, 1);cursor:pointer;color:#0F4C85;background:transparent;font:normal normal 700 18px/1.4em avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif; transition:background-color 0.4s ease 0s, border-color 0.4s ease 0s;}
.style-k5mwdluerepeaterButtonlabel {display:inline-block;color:#0F4C85;font:normal normal 700 18px/1.4em avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif; transition:color 0.4s ease 0s;}
.style-k5mwdluerepeaterButton[data-listposition="left"] .style-k5mwdluerepeaterButton_gapper {padding-left:0;}
.style-k5mwdluerepeaterButton[data-listposition="right"] .style-k5mwdluerepeaterButton_gapper {padding-right:0;}
.style-k5mwdluerepeaterButton[data-listposition="lonely"] .style-k5mwdluerepeaterButton_gapper {padding:0;}
.style-k5mwdluerepeaterButton[data-state~="drop"] {width:100%;display:block;}
.style-k5mwdluerepeaterButton[data-state~="drop"] .style-k5mwdluerepeaterButton_gapper {padding:0;}
.style-k5mwdluerepeaterButton[data-state~="drop"] .style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper {border:0;}
.style-k5mwdluerepeaterButton[data-state~="drop"] .style-k5mwdluerepeaterButtonlabel {padding:0 .5em;}
.style-k5mwdluerepeaterButton[data-listposition="dropLonely"] .style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper,.style-k5mwdluerepeaterButton[data-listposition="top"] .style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper,.style-k5mwdluerepeaterButton[data-listposition="bottom"] .style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper {border-radius:0;}
.style-k5mwdluerepeaterButton[data-listposition="top"] .style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper {border-bottom-left-radius:0;border-bottom-right-radius:0;}
.style-k5mwdluerepeaterButton[data-listposition="bottom"] .style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper {border-top-left-radius:0;border-top-right-radius:0;}
.style-k5mwdluerepeaterButton[data-state~="over"] .style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper,.style-k5mwdluerepeaterButton[data-state~="selected"] .style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper,.style-k5mwdluerepeaterButton[data-preview~="hover"] .style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper,.style-k5mwdluerepeaterButton[data-preview~="active"] .style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper {transition:background-color 0.4s ease 0s, border-color 0.4s ease 0s;}
.style-k5mwdluerepeaterButton[data-state~="over"] .style-k5mwdluerepeaterButtonlabel,.style-k5mwdluerepeaterButton[data-state~="selected"] .style-k5mwdluerepeaterButtonlabel,.style-k5mwdluerepeaterButton[data-preview~="hover"] .style-k5mwdluerepeaterButtonlabel,.style-k5mwdluerepeaterButton[data-preview~="active"] .style-k5mwdluerepeaterButtonlabel {display:inline-block;}
.style-k5mwdluerepeaterButton[data-state~="over"] .style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper,.style-k5mwdluerepeaterButton[data-preview~="hover"] .style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper {border-color:rgba(0, 48, 91, 1);background-color:transparent;}
.style-k5mwdluerepeaterButton[data-state~="over"] .style-k5mwdluerepeaterButtonlabel,.style-k5mwdluerepeaterButton[data-preview~="hover"] .style-k5mwdluerepeaterButtonlabel {color:#00305B;}
.style-k5mwdluerepeaterButton[data-state~="selected"] .style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper,.style-k5mwdluerepeaterButton[data-preview~="active"] .style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper {border-color:rgba(0, 48, 91, 1);background-color:transparent;}
.style-k5mwdluerepeaterButton[data-state~="selected"] .style-k5mwdluerepeaterButtonlabel,.style-k5mwdluerepeaterButton[data-preview~="active"] .style-k5mwdluerepeaterButtonlabel {color:#00305B;}</style><style type="text/css" data-styleid="pc1">.pc1screenWidthBackground {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.pc1[data-state~="fixedPosition"] {position:fixed !important;left:auto !important;z-index:50;}
.pc1[data-state~="fixedPosition"].pc1_footer {top:auto;bottom:0;}
.pc1bg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.pc1[data-is-absolute-layout="true"] > .pc1centeredContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.pc1[data-is-absolute-layout="true"] > .pc1centeredContent > .pc1inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="siteBackground">.siteBackground {width:100%;position:absolute;}
.siteBackgroundbgBeforeTransition {position:absolute;top:0;}
.siteBackgroundbgAfterTransition {position:absolute;top:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-k5v7kkyu">.style-k5v7kkyuscreenWidthBackground {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-k5v7kkyu[data-state~="fixedPosition"] {position:fixed !important;left:auto !important;z-index:50;}
.style-k5v7kkyu[data-state~="fixedPosition"].style-k5v7kkyu_footer {top:auto;bottom:0;}
.style-k5v7kkyu_bg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background-color:rgba(0, 46, 93, 0.9); border-top:0px solid rgba(0, 0, 0, 1);border-bottom:0px solid rgba(0, 0, 0, 1);}
.style-k5v7kkyubg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-k5v7kkyu[data-state~="mobileView"] .style-k5v7kkyubg {left:10px;right:10px;}
.style-k5v7kkyu_bg-center {position:absolute;top:0px;right:0;bottom:0px;left:0;background-color:transparent;border-radius:0;}
.style-k5v7kkyu[data-is-absolute-layout="true"] > .style-k5v7kkyucenteredContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-k5v7kkyu[data-is-absolute-layout="true"] > .style-k5v7kkyucenteredContent > .style-k5v7kkyuinlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-k5peerzw">.style-k5peerzwscreenWidthBackground {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-k5peerzw[data-state~="fixedPosition"] {position:fixed !important;left:auto !important;z-index:50;}
.style-k5peerzw[data-state~="fixedPosition"].style-k5peerzw_footer {top:auto;bottom:0;}
.style-k5peerzw_bg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;box-shadow:inset 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.6), inset 0 -1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.6), 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.6); background-color:rgba(234, 244, 246, 0.8);border-top:1px solid rgba(15, 76, 133, 1);border-bottom:1px solid rgba(15, 76, 133, 1);background-image:url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/bevel_300.png);background-repeat:repeat-x;}
.style-k5peerzwbg {position:absolute;top:1px;right:0;bottom:1px;left:0;}
.style-k5peerzw[data-state~="mobileView"] .style-k5peerzwbg {left:10px;right:10px;}
.style-k5peerzw[data-is-absolute-layout="true"] > .style-k5peerzwcenteredContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-k5peerzw[data-is-absolute-layout="true"] > .style-k5peerzwcenteredContent > .style-k5peerzwinlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-k7j1kgsf">.style-k7j1kgsfbg {border:0px solid rgba(0, 0, 0, 1);background-color:transparent;border-radius:0; position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-k7j1kgsf[data-is-absolute-layout="true"] > .style-k7j1kgsfinlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jsoovocc">.style-jsoovoccbg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-jsoovocc[data-state~="mobileView"] .style-jsoovoccbg {left:10px;right:10px;}
.style-jsoovoccinlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="txtNew">.txtNew {word-wrap:break-word;text-align:start;}
.txtNew_override-left * {text-align:left !important;}
.txtNew_override-right * {text-align:right !important;}
.txtNew_override-center * {text-align:center !important;}
.txtNew_override-justify * {text-align:justify !important;}
.txtNew > * {pointer-events:auto;}
.txtNew li {font-style:inherit;font-weight:inherit;line-height:inherit;letter-spacing:normal;}
.txtNew ol,.txtNew ul {padding-left:1.3em;padding-right:0;margin-left:0.5em;margin-right:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew ul {list-style-type:disc;}
.txtNew ol {list-style-type:decimal;}
.txtNew ul ul,.txtNew ol ul {list-style-type:circle;}
.txtNew ul ul ul,.txtNew ol ul ul {list-style-type:square;}
.txtNew ul ol ul,.txtNew ol ol ul {list-style-type:square;}
.txtNew ul[dir="rtl"],.txtNew ol[dir="rtl"] {padding-left:0;padding-right:1.3em;margin-left:0;margin-right:0.5em;}
.txtNew ul[dir="rtl"] ul,.txtNew ul[dir="rtl"] ol,.txtNew ol[dir="rtl"] ul,.txtNew ol[dir="rtl"] ol {padding-left:0;padding-right:1.3em;margin-left:0;margin-right:0.5em;}
.txtNew p {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h1 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h2 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h3 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h4 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h5 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew h6 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
.txtNew a {color:inherit;}</style><style type="text/css" data-styleid="strc1">.strc1:not([data-mobile-responsive]) > .strc1inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.strc1[data-mobile-responsive] > .strc1inlineContent {position:relative;}
.strc1[data-responsive] {display:-ms-grid;display:grid;justify-content:center;grid-template-columns:100%;grid-template-rows:1fr;-ms-grid-columns:100%;-ms-grid-rows:1fr;}
.strc1[data-responsive] > .strc1inlineContent {display:flex;}
.strc1[data-responsive] > * {position:relative;grid-row-start:1;grid-column-start:1;grid-row-end:2;grid-column-end:2;-ms-grid-row-span:1;-ms-grid-column-span:1;margin:0 auto;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-k4gzlcic">.style-k4gzlcicbg {overflow:hidden;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background-color:rgba(234, 244, 246, 1);}
.style-k4gzlcic[data-is-absolute-layout="true"] > .style-k4gzlcicinlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jsooqnwk">.style-jsooqnwk {-webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);}
.style-jsooqnwklink,.style-jsooqnwksvg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-jsooqnwk svg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;margin:auto;}
.style-jsooqnwk_non-scaling-stroke * {vector-effect:non-scaling-stroke;}
.style-jsooqnwk_with-shadow svg {overflow:visible !important;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jvw2qr6d">.style-jvw2qr6dbg {border:0px solid rgba(50, 65, 88, 1);background-color:rgba(0, 48, 91, 0.8);border-radius:30px; position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.style-jvw2qr6d[data-is-absolute-layout="true"] > .style-jvw2qr6dinlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jvw14qq6">.style-jvw14qq6 button.style-jvw14qq6link {width:100%;}
.style-jvw14qq6[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jvw14qq6link,.style-jvw14qq6[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jvw14qq6labelwrapper {text-align:initial;display:flex;align-items:center;}
.style-jvw14qq6[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="center"] .style-jvw14qq6link,.style-jvw14qq6[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="center"] .style-jvw14qq6labelwrapper {justify-content:center;}
.style-jvw14qq6[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="left"] .style-jvw14qq6link,.style-jvw14qq6[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="left"] .style-jvw14qq6labelwrapper {justify-content:flex-start;}
.style-jvw14qq6[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="right"] .style-jvw14qq6link,.style-jvw14qq6[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="right"] .style-jvw14qq6labelwrapper {justify-content:flex-end;}
.style-jvw14qq6link {border-radius:20px; position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;transition:border-color 0.4s ease 0s, background-color 0.4s ease 0s; }
.style-jvw14qq6label {font:normal normal normal 14px/1.4em georgia,palatino,'book antiqua','palatino linotype',serif; transition:color 0.4s ease 0s; color:#FFFFFF;display:inline-block;margin:calc(-1 * 0px) 0px 0;position:relative;white-space:nowrap;}
.style-jvw14qq6[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jvw14qq6label {margin:0;}
.style-jvw14qq6[data-disabled="false"] .style-jvw14qq6link {background-color:rgba(0, 138, 252, 0.88);border:solid rgba(43, 104, 156, 1) 0px;cursor:pointer !important;}
.style-jvw14qq6[data-disabled="false"]:active[data-state~="mobile"] .style-jvw14qq6link,.style-jvw14qq6[data-disabled="false"]:hover[data-state~="desktop"] .style-jvw14qq6link,.style-jvw14qq6[data-disabled="false"][data-preview~="hover"] .style-jvw14qq6link {background-color:rgba(43, 104, 156, 1);border-color:rgba(61, 155, 233, 1);}
.style-jvw14qq6[data-disabled="false"]:active[data-state~="mobile"] .style-jvw14qq6label,.style-jvw14qq6[data-disabled="false"]:hover[data-state~="desktop"] .style-jvw14qq6label,.style-jvw14qq6[data-disabled="false"][data-preview~="hover"] .style-jvw14qq6label {color:#FFFFFF;}
.style-jvw14qq6[data-disabled="true"] .style-jvw14qq6link,.style-jvw14qq6[data-preview~="disabled"] .style-jvw14qq6link {background-color:rgba(204, 204, 204, 1);border:solid rgba(0, 0, 0, 1) 0px;}
.style-jvw14qq6[data-disabled="true"] .style-jvw14qq6label,.style-jvw14qq6[data-preview~="disabled"] .style-jvw14qq6label {color:#FFFFFF;}</style><style type="text/css" data-styleid="tpagw0">.tpagw0 {overflow:hidden;}
.tpagw0 iframe {position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden;}
.tpagw0 iframe:-webkit-full-screen {min-height:auto !important;}
.tpagw0preloaderOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.tpagw0preloaderOverlaycontent {width:100%;height:100%;}
.tpagw0unavailableMessageOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.tpagw0unavailableMessageOverlaycontent {width:100%;height:100%;background:rgba(255, 255, 255, 0.9);font-size:0;margin-top:5px;}
.tpagw0unavailableMessageOverlaytextContainer {color:#373737;font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:14px;display:inline-block;vertical-align:middle;width:100%;margin-top:10px;text-align:center;}
.tpagw0unavailableMessageOverlayreloadButton {display:inline-block;}
.tpagw0unavailableMessageOverlay a {color:#0099FF;text-decoration:underline;cursor:pointer;}
.tpagw0unavailableMessageOverlayiconContainer {display:none;}
.tpagw0unavailableMessageOverlaydismissButton {display:none;}
.tpagw0unavailableMessageOverlaytextTitle {font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;display:none;}
.tpagw0unavailableMessageOverlay[data-state~="hideIframe"] .tpagw0unavailableMessageOverlay_buttons {opacity:1;}
.tpagw0unavailableMessageOverlay[data-state~="hideOverlay"] {display:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="lb1">.lb1[data-is-responsive~="false"] .lb1itemsContainer {position:absolute;width:100%;height:100%;white-space:nowrap;}
.lb1[data-is-responsive~="false"][data-state~="mobileView"] .lb1itemsContainer {position:absolute;width:100%;height:100%;white-space:normal;}
.lb1[data-is-responsive~="true"] {display:table;}
.lb1[data-is-responsive~="true"] .lb1itemsContainer {display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;}
.lb1itemsContainer > li:last-child {margin:0 !important;}
.lb1 a {display:block;height:100%;}
.lb1imageItemlink {cursor:pointer;}
.lb1imageItemimageimage {position:static;box-shadow:#000 0 0 0;user-select:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jvw2nq7g">.style-jvw2nq7gbg {overflow:hidden;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background-color:rgba(234, 244, 246, 0.92);}
.style-jvw2nq7g[data-is-absolute-layout="true"] > .style-jvw2nq7ginlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jvw55m7m">.style-jvw55m7m {overflow:hidden;}
.style-jvw55m7m iframe {position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden;}
.style-jvw55m7m iframe:-webkit-full-screen {min-height:auto !important;}
.style-jvw55m7mpreloaderOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.style-jvw55m7mpreloaderOverlaycontent {width:100%;height:100%;}
.style-jvw55m7munavailableMessageOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.style-jvw55m7munavailableMessageOverlaycontent {width:100%;height:100%;background:rgba(255, 255, 255, 0.9);font-size:0;margin-top:5px;}
.style-jvw55m7munavailableMessageOverlaytextContainer {color:#373737;font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:14px;display:inline-block;vertical-align:middle;width:100%;margin-top:10px;text-align:center;}
.style-jvw55m7munavailableMessageOverlayreloadButton {display:inline-block;}
.style-jvw55m7munavailableMessageOverlay a {color:#0099FF;text-decoration:underline;cursor:pointer;}
.style-jvw55m7munavailableMessageOverlayiconContainer {display:none;}
.style-jvw55m7munavailableMessageOverlaydismissButton {display:none;}
.style-jvw55m7munavailableMessageOverlaytextTitle {font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;display:none;}
.style-jvw55m7munavailableMessageOverlay[data-state~="hideIframe"] .style-jvw55m7munavailableMessageOverlay_buttons {opacity:1;}
.style-jvw55m7munavailableMessageOverlay[data-state~="hideOverlay"] {display:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="ca1">.ca1_zoomedin {cursor:url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_out.png), url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_out.cur), auto;overflow:hidden;display:block;}
.ca1_zoomedout {cursor:url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_in.png), url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_in.cur), auto;}
.ca1link {display:block;overflow:hidden;}
.ca1img {overflow:hidden;}
.ca1[data-is-responsive=true] .ca1link,.ca1[data-is-responsive=true] .ca1img,.ca1[data-is-responsive=true] wix-image {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
.ca1imgimage {position:static;box-shadow:#000 0 0 0;user-select:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-k5qpftfq">.style-k5qpftfq {overflow:hidden;}
.style-k5qpftfq iframe {position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden;}
.style-k5qpftfq iframe:-webkit-full-screen {min-height:auto !important;}
.style-k5qpftfqpreloaderOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.style-k5qpftfqpreloaderOverlaycontent {width:100%;height:100%;}
.style-k5qpftfqunavailableMessageOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.style-k5qpftfqunavailableMessageOverlaycontent {width:100%;height:100%;background:rgba(255, 255, 255, 0.9);font-size:0;margin-top:5px;}
.style-k5qpftfqunavailableMessageOverlaytextContainer {color:#373737;font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:14px;display:inline-block;vertical-align:middle;width:100%;margin-top:10px;text-align:center;}
.style-k5qpftfqunavailableMessageOverlayreloadButton {display:inline-block;}
.style-k5qpftfqunavailableMessageOverlay a {color:#0099FF;text-decoration:underline;cursor:pointer;}
.style-k5qpftfqunavailableMessageOverlayiconContainer {display:none;}
.style-k5qpftfqunavailableMessageOverlaydismissButton {display:none;}
.style-k5qpftfqunavailableMessageOverlaytextTitle {font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;display:none;}
.style-k5qpftfqunavailableMessageOverlay[data-state~="hideIframe"] .style-k5qpftfqunavailableMessageOverlay_buttons {opacity:1;}
.style-k5qpftfqunavailableMessageOverlay[data-state~="hideOverlay"] {display:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="tpaw0">.tpaw0 {overflow:hidden;}
.tpaw0 iframe {position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden;}
.tpaw0 iframe:-webkit-full-screen {min-height:auto !important;}
.tpaw0preloaderOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.tpaw0preloaderOverlaycontent {width:100%;height:100%;}
.tpaw0unavailableMessageOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.tpaw0unavailableMessageOverlaycontent {width:100%;height:100%;background:rgba(255, 255, 255, 0.9);font-size:0;margin-top:5px;}
.tpaw0unavailableMessageOverlaytextContainer {color:#373737;font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:14px;display:inline-block;vertical-align:middle;width:100%;margin-top:10px;text-align:center;}
.tpaw0unavailableMessageOverlayreloadButton {display:inline-block;}
.tpaw0unavailableMessageOverlay a {color:#0099FF;text-decoration:underline;cursor:pointer;}
.tpaw0unavailableMessageOverlayiconContainer {display:none;}
.tpaw0unavailableMessageOverlaydismissButton {display:none;}
.tpaw0unavailableMessageOverlaytextTitle {font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;display:none;}
.tpaw0unavailableMessageOverlay[data-state~="hideIframe"] .tpaw0unavailableMessageOverlay_buttons {opacity:1;}
.tpaw0unavailableMessageOverlay[data-state~="hideOverlay"] {display:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-k7j1khoh1">.style-k7j1khoh1 > ul {display:table;width:100%;box-sizing:border-box;}
.style-k7j1khoh1 li {display:table;width:100%;}
.style-k7j1khoh1 a span {pointer-events:none;}
.style-k7j1khoh1_noLink {cursor:default !important;}
.style-k7j1khoh1_counter {margin:0 10px;opacity:0.6;}
.style-k7j1khoh1menuContainer {padding:0;margin:0;border:solid 1px rgba(0, 0, 0, 0.2);position:relative; border-radius:0;}
.style-k7j1khoh1menuContainer .style-k7j1khoh1_emptySubMenu {display:none !important;}
.style-k7j1khoh1_itemHoverArea {box-sizing:content-box;border-bottom:solid 0px rgba(0, 0, 0, 1);}
.style-k7j1khoh1_itemHoverArea:first-child > .style-k7j1khoh1_item {border-radius:0;  border-bottom-left-radius:0;border-bottom-right-radius:0;}
.style-k7j1khoh1_itemHoverArea:last-child {border-bottom:0 solid transparent;}
.style-k7j1khoh1_itemHoverArea:last-child > .style-k7j1khoh1_item {border-radius:0;   border-top-left-radius:0;border-top-right-radius:0;border-bottom:0 solid transparent;}
.style-k7j1khoh1_itemHoverArea.style-k7j1khoh1_hover > .style-k7j1khoh1_item,.style-k7j1khoh1_itemHoverArea.style-k7j1khoh1_selected > .style-k7j1khoh1_item,.style-k7j1khoh1_itemHoverArea.style-k7j1khoh1_selectedContainer > .style-k7j1khoh1_item {transition:background-color 0.4s ease 0s;}
.style-k7j1khoh1_itemHoverArea.style-k7j1khoh1_hover .style-k7j1khoh1_subMenu {opacity:1;display:block;}
.style-k7j1khoh1_itemHoverArea.style-k7j1khoh1_hover:not(.style-k7j1khoh1_noLink) > .style-k7j1khoh1_item {background-color:rgba(255, 255, 255, 1);}
.style-k7j1khoh1_itemHoverArea.style-k7j1khoh1_hover:not(.style-k7j1khoh1_noLink) > .style-k7j1khoh1_item > .style-k7j1khoh1_label {color:#555555;}
.style-k7j1khoh1_itemHoverArea.style-k7j1khoh1_selected > .style-k7j1khoh1_item,.style-k7j1khoh1_itemHoverArea.style-k7j1khoh1_selectedContainer > .style-k7j1khoh1_item {background-color:rgba(255, 255, 255, 1);}
.style-k7j1khoh1_itemHoverArea.style-k7j1khoh1_selected > .style-k7j1khoh1_item > .style-k7j1khoh1_label,.style-k7j1khoh1_itemHoverArea.style-k7j1khoh1_selectedContainer > .style-k7j1khoh1_item > .style-k7j1khoh1_label {color:#377DBD;}
.style-k7j1khoh1_item {height:100%;padding-left:30px;padding-right:30px;transition:background-color 0.4s ease 0s; margin:0;position:relative;cursor:pointer;list-style:none;background-color:rgba(255, 255, 255, 1);}
.style-k7j1khoh1_label {font:normal normal normal 16px/1.4em 'open sans',sans-serif ; color:#000000;display:inline;white-space:nowrap;overflow:hidden;}
.style-k7j1khoh1_subMenu {z-index:999;min-width:100%;display:none;opacity:0;transition:all 0.4s ease 0s; position:absolute;border:solid 1px rgba(0, 0, 0, 0.2);border-radius:0; }
.style-k7j1khoh1_subMenu .style-k7j1khoh1_item {background-color:rgba(255, 255, 255, 1);}
.style-k7j1khoh1_subMenu .style-k7j1khoh1_label {font:normal normal normal 16px/1.4em 'open sans',sans-serif ;}
.style-k7j1khoh1_subMenu > .style-k7j1khoh1_itemHoverArea:first-child > .style-k7j1khoh1_item,.style-k7j1khoh1_subMenu > .style-k7j1khoh1_itemHoverArea:first-child:last-child > .style-k7j1khoh1_item {border-radius:0;}
.style-k7j1khoh1_subMenu > .style-k7j1khoh1_itemHoverArea:first-child > .style-k7j1khoh1_item {border-bottom-left-radius:0;border-bottom-right-radius:0;}
.style-k7j1khoh1_subMenu > .style-k7j1khoh1_itemHoverArea:last-child {border-bottom:0 solid transparent;}
.style-k7j1khoh1_subMenu > .style-k7j1khoh1_itemHoverArea:last-child > .style-k7j1khoh1_item {border-radius:0;   border-top-left-radius:0;border-top-right-radius:0;border-bottom:0 solid transparent;}
.style-k7j1khoh1_subMenu:before {background-color:#fff;opacity:0;z-index:999;content:" ";display:block;width:calc(0px + 1px);height:100%;position:absolute;top:0;}
.style-k7j1khoh1[data-state~="items-align-left"] .style-k7j1khoh1_item {text-align:left;}
.style-k7j1khoh1[data-state~="items-align-center"] .style-k7j1khoh1_item {text-align:center;}
.style-k7j1khoh1[data-state~="items-align-right"] .style-k7j1khoh1_item {text-align:right;}
.style-k7j1khoh1[data-state~="subItems-align-left"] .style-k7j1khoh1_subMenu > .style-k7j1khoh1_item {text-align:left;padding-left:30px;padding-right:30px;}
.style-k7j1khoh1[data-state~="subItems-align-center"] .style-k7j1khoh1_subMenu > .style-k7j1khoh1_item {text-align:center;padding-left:30px;padding-right:30px;}
.style-k7j1khoh1[data-state~="subItems-align-right"] .style-k7j1khoh1_subMenu > .style-k7j1khoh1_item {text-align:right;padding-left:30px;padding-right:30px;}
.style-k7j1khoh1[data-state~="subMenuOpenSide-right"] .style-k7j1khoh1_subMenu {left:100%;float:left;margin-left:0px;}
.style-k7j1khoh1[data-state~="subMenuOpenSide-right"] .style-k7j1khoh1_subMenu:before {right:100%;}
.style-k7j1khoh1[data-state~="subMenuOpenSide-left"] .style-k7j1khoh1_subMenu {right:100%;float:right;margin-right:0px;}
.style-k7j1khoh1[data-state~="subMenuOpenSide-left"] .style-k7j1khoh1_subMenu:before {left:100%;}
.style-k7j1khoh1[data-open-direction~="subMenuOpenDir-down"] .style-k7j1khoh1_subMenu {top:calc(-1 * 1px);}
.style-k7j1khoh1[data-open-direction~="subMenuOpenDir-up"] .style-k7j1khoh1_subMenu {bottom:calc(-1 * 1px);}
.style-k7j1khoh1menuContainer_with-validation-indication select:not([data-preview~="focus"]):invalid {border-width:2px; border-style:solid;border-color:rgba(249, 249, 249, 1);background-color:rgba(255, 255, 255, 1);}
.style-k7j1khoh1menuContainer {display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-box-direction:normal;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;}
.style-k7j1khoh1menuContainer select {border-radius:0; -webkit-appearance:none;-moz-appearance:none; font:normal normal normal 16px/1.4em 'open sans',sans-serif ; background-color:rgba(255, 255, 255, 1);color:#000000;border-width:1px; border-style:solid;border-color:rgba(0, 0, 0, 0.2);margin:0;padding:0 45px;cursor:pointer;position:relative;max-width:100%;min-width:100%;min-height:10px;height:100%;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;display:block;}
.style-k7j1khoh1menuContainer select option {text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;overflow:hidden;color:#44474D;background-color:#FFFFFF;}
.style-k7j1khoh1menuContainer select.style-k7j1khoh1menuContainer_placeholder-style {color:#000000;}
.style-k7j1khoh1menuContainer select.style-k7j1khoh1menuContainer_extended-placeholder-style {color:#888888;}
.style-k7j1khoh1menuContainer select:-moz-focusring {color:transparent;text-shadow:0 0 0 #000;}
.style-k7j1khoh1menuContainer select::-ms-expand {display:none;}
.style-k7j1khoh1menuContainer select:focus::-ms-value {background:transparent;}
.style-k7j1khoh1menuContainer select:not(.style-k7j1khoh1menuContainer_mobileCollection):hover,.style-k7j1khoh1menuContainer select:not(.style-k7j1khoh1menuContainer_mobileCollection)[data-preview~="hover"] {border-width:2px; border-style:solid;border-color:rgba(249, 249, 249, 1);background-color:rgba(255, 255, 255, 1);}
.style-k7j1khoh1menuContainer select:not(.style-k7j1khoh1menuContainer_mobileCollection):focus,.style-k7j1khoh1menuContainer select:not(.style-k7j1khoh1menuContainer_mobileCollection)[data-preview~="focus"] {border-width:2px; border-style:solid;border-color:rgba(249, 249, 249, 1);background-color:rgba(255, 255, 255, 1);}
.style-k7j1khoh1menuContainer select:not(.style-k7j1khoh1menuContainer_mobileCollection)[data-error="true"],.style-k7j1khoh1menuContainer select:not(.style-k7j1khoh1menuContainer_mobileCollection)[data-preview~="error"] {border-width:2px; border-style:solid;border-color:rgba(249, 249, 249, 1);background-color:rgba(255, 255, 255, 1);}
.style-k7j1khoh1menuContainer select:not(.style-k7j1khoh1menuContainer_mobileCollection):disabled,.style-k7j1khoh1menuContainer select:not(.style-k7j1khoh1menuContainer_mobileCollection)[data-disabled="true"],.style-k7j1khoh1menuContainer select:not(.style-k7j1khoh1menuContainer_mobileCollection)[data-preview~="disabled"] {border-width:2px;border-color:rgba(204, 204, 204, 1);color:#FFFFFF;background-color:rgba(204, 204, 204, 1);}
.style-k7j1khoh1menuContainer select:not(.style-k7j1khoh1menuContainer_mobileCollection):disabled + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer select:not(.style-k7j1khoh1menuContainer_mobileCollection)[data-disabled="true"] + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer select:not(.style-k7j1khoh1menuContainer_mobileCollection)[data-preview~="disabled"] + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow {border-width:2px;border-color:rgba(204, 204, 204, 1);color:#FFFFFF;border:none;}
.style-k7j1khoh1menuContainerarrow {position:absolute;pointer-events:none;top:0;bottom:0;box-sizing:border-box;padding-left:20px;padding-right:20px;height:inherit;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;}
.style-k7j1khoh1menuContainerarrow .style-k7j1khoh1menuContainer_svg_container {width:12px;}
.style-k7j1khoh1menuContainerarrow .style-k7j1khoh1menuContainer_svg_container svg {height:100%;fill:rgba(221, 221, 221, 1);}
.style-k7j1khoh1menuContainer_left-direction {text-align-last:left;}
.style-k7j1khoh1menuContainer_left-direction .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_left-direction select:hover + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_left-direction select[data-preview~="hover"] + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_left-direction select:focus + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_left-direction select[data-preview~="focus"] + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_left-direction[data-preview~="focus"] .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_left-direction select[data-error="true"] + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_left-direction select[data-preview~="error"] + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow {border-left:0;}
.style-k7j1khoh1menuContainer_left-direction .style-k7j1khoh1menuContainerarrow {right:0;}
.style-k7j1khoh1menuContainer_right-direction {text-align-last:right;direction:rtl;}
.style-k7j1khoh1menuContainer_right-direction .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_right-direction select:hover + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_right-direction select[data-preview~="hover"] + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_right-direction select:focus + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_right-direction select[data-preview~="focus"] + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_right-direction[data-preview~="focus"] .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_right-direction select[data-error="true"] + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_right-direction select[data-preview~="error"] + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow {border-right:0;}
.style-k7j1khoh1menuContainer_right-direction .style-k7j1khoh1menuContainerarrow {left:0;}
.style-k7j1khoh1menuContainer_center-direction {text-align-last:left;text-align-last:center;}
.style-k7j1khoh1menuContainer_center-direction .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_center-direction select:hover + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_center-direction select[data-preview~="hover"] + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_center-direction select:focus + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_center-direction select[data-preview~="focus"] + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_center-direction[data-preview~="focus"] .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_center-direction select[data-error="true"] + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow,.style-k7j1khoh1menuContainer_center-direction select[data-preview~="error"] + .style-k7j1khoh1menuContainerarrow {border-left:0;}
.style-k7j1khoh1menuContainer_center-direction .style-k7j1khoh1menuContainerarrow {right:0;}
.style-k7j1khoh1menuContainer_mobileMenuContainer {border:0;}
.style-k7j1khoh1menuContainer_mobileMenuContainer .style-k7j1khoh1menuContainerarrow .style-k7j1khoh1menuContainer_svg_container .style-k7j1khoh1menuContainericon {fill:#000000;}
.style-k7j1khoh1menuContainerlabel {font:normal normal normal 16px/1.4em 'open sans',sans-serif ; color:#000000;word-break:break-word;display:inline-block;line-height:1;}
.style-k7j1khoh1menuContainer_required .style-k7j1khoh1menuContainerlabel::after {content:" *";color:transparent;}
.style-k7j1khoh1menuContainer_selector-wrapper {-webkit-box-flex:1;-webkit-flex:1;flex:1;position:relative;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-k7j6e136">.style-k7j6e136 button.style-k7j6e136link {width:100%;}
.style-k7j6e136[data-state~="shouldUseFlex"] .style-k7j6e136link,.style-k7j6e136[data-state~="shouldUseFlex"] .style-k7j6e136labelwrapper {text-align:initial;display:flex;align-items:center;}
.style-k7j6e136[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="center"] .style-k7j6e136link,.style-k7j6e136[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="center"] .style-k7j6e136labelwrapper {justify-content:center;}
.style-k7j6e136[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="left"] .style-k7j6e136link,.style-k7j6e136[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="left"] .style-k7j6e136labelwrapper {justify-content:flex-start;}
.style-k7j6e136[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="right"] .style-k7j6e136link,.style-k7j6e136[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="right"] .style-k7j6e136labelwrapper {justify-content:flex-end;}
.style-k7j6e136link {border-radius:20px; position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;transition:border-color 0.4s ease 0s, background-color 0.4s ease 0s; }
.style-k7j6e136label {font:normal normal normal 14px/1.4em georgia,palatino,'book antiqua','palatino linotype',serif; transition:color 0.4s ease 0s; color:#FFFFFF;display:inline-block;margin:calc(-1 * 0px) 0px 0;position:relative;white-space:nowrap;}
.style-k7j6e136[data-state~="shouldUseFlex"] .style-k7j6e136label {margin:0;}
.style-k7j6e136[data-disabled="false"] .style-k7j6e136link {background-color:rgba(65, 183, 196, 1);border:solid rgba(43, 104, 156, 1) 0px;cursor:pointer !important;}
.style-k7j6e136[data-disabled="false"]:active[data-state~="mobile"] .style-k7j6e136link,.style-k7j6e136[data-disabled="false"]:hover[data-state~="desktop"] .style-k7j6e136link,.style-k7j6e136[data-disabled="false"][data-preview~="hover"] .style-k7j6e136link {background-color:rgba(65, 183, 196, 0.4);border-color:rgba(61, 155, 233, 1);}
.style-k7j6e136[data-disabled="false"]:active[data-state~="mobile"] .style-k7j6e136label,.style-k7j6e136[data-disabled="false"]:hover[data-state~="desktop"] .style-k7j6e136label,.style-k7j6e136[data-disabled="false"][data-preview~="hover"] .style-k7j6e136label {color:#FFFFFF;}
.style-k7j6e136[data-disabled="true"] .style-k7j6e136link,.style-k7j6e136[data-preview~="disabled"] .style-k7j6e136link {background-color:rgba(204, 204, 204, 1);border:solid rgba(0, 0, 0, 1) 0px;}
.style-k7j6e136[data-disabled="true"] .style-k7j6e136label,.style-k7j6e136[data-preview~="disabled"] .style-k7j6e136label {color:#FFFFFF;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-k5mvnnq6">.style-k5mvnnq6bg {overflow:hidden;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background-color:rgba(0, 48, 91, 0.86);}
.style-k5mvnnq6[data-is-absolute-layout="true"] > .style-k5mvnnq6inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jvw14elx">.style-jvw14elxwrapper {min-width:180px;max-width:980px;position:relative;width:100%;}
.style-jvw14elx_hiddenField {display:none !important;}
.style-jvw14elx li {box-sizing:border-box;position:relative;}
.style-jvw14elx ul {box-sizing:border-box;position:relative;}
.style-jvw14elx_foot {min-height:50px;position:relative;}
.style-jvw14elx span {color:#555555;font:normal 14px 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;position:absolute;top:0;}
.style-jvw14elx span.style-jvw14elx_success {color:#41B7C4;}
.style-jvw14elx span.style-jvw14elx_error {color:#ED1C24;}
.style-jvw14elx button,.style-jvw14elx input,.style-jvw14elx textarea {box-sizing:border-box;border-radius:0; }
.style-jvw14elx input,.style-jvw14elx textarea {background-color:rgba(255, 255, 255, 1);font:normal normal normal 14px/1.4em avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif; -webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;border:0px solid rgba(221, 221, 221, 1);color:#555555;margin:0 0 5px;padding:5px;width:100%;}
.style-jvw14elx input.style-jvw14elx_error,.style-jvw14elx textarea.style-jvw14elx_error {border:1px solid #ED1C24;color:#ED1C24;font:normal normal normal 14px/1.4em avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;}
.style-jvw14elx textarea {height:100%;resize:none;}
.style-jvw14elx button {border:0;color:#FFFFFF;cursor:pointer;background-color:rgba(55, 125, 189, 1);font:normal normal normal 14px/1.4em 'open sans',sans-serif ; padding:5px;position:absolute;top:0;}
.style-jvw14elx[data-state~="desktop"][data-state~="fieldMessageHidden"] li {width:100%;}
.style-jvw14elx[data-state~="desktop"][data-state~="fieldMessageHidden"] li.style-jvw14elx_right {display:none;}
.style-jvw14elx[data-state~="desktop"] li {width:50%;}
.style-jvw14elx[data-state~="desktop"][data-state~="left"] li.style-jvw14elx_left {margin:0;}
.style-jvw14elx[data-state~="desktop"][data-state~="left"] li.style-jvw14elx_right {bottom:0;padding:0 0 5px 5px;position:absolute;right:2px;top:0;}
.style-jvw14elx[data-state~="desktop"][data-state~="right"] li.style-jvw14elx_left {margin-left:50%;}
.style-jvw14elx[data-state~="desktop"][data-state~="right"] li.style-jvw14elx_right {bottom:0;left:2px;padding:0 5px 5px 0;position:absolute;top:0;}
.style-jvw14elx[data-state~="mobile"] li {display:block;width:100%;}
.style-jvw14elx[data-state~="mobile"] input,.style-jvw14elx[data-state~="mobile"] textarea {font-size:16px;}
.style-jvw14elx[data-state~="mobile"] input::-webkit-input-placeholder,.style-jvw14elx[data-state~="mobile"] textarea::-webkit-input-placeholder {line-height:45px;font-size:16px;}
.style-jvw14elx[data-state~="mobile"] input::-ms-input-placeholder,.style-jvw14elx[data-state~="mobile"] textarea::-ms-input-placeholder {line-height:45px;font-size:16px;}
.style-jvw14elx[data-state~="mobile"] input::placeholder,.style-jvw14elx[data-state~="mobile"] textarea::placeholder {line-height:45px;font-size:16px;}
.style-jvw14elx[data-state~="mobile"] input {height:45px;line-height:45px;margin-bottom:15px;}
.style-jvw14elx[data-state~="mobile"] textarea {height:130px;}
.style-jvw14elx input::-webkit-input-placeholder,.style-jvw14elx textarea::-webkit-input-placeholder {color:#A0A0A0;font:normal normal normal 14px/1.4em avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;}
.style-jvw14elx input::-ms-input-placeholder,.style-jvw14elx textarea::-ms-input-placeholder {color:#A0A0A0;font:normal normal normal 14px/1.4em avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;}
.style-jvw14elx input::placeholder,.style-jvw14elx textarea::placeholder {color:#A0A0A0;font:normal normal normal 14px/1.4em avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;}
.style-jvw14elx input::-webkit-input-placeholder.style-jvw14elx_error,.style-jvw14elx textarea::-webkit-input-placeholder.style-jvw14elx_error {color:#ED1C24;font:normal normal normal 14px/1.4em avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;}
.style-jvw14elx input::-ms-input-placeholder.style-jvw14elx_error,.style-jvw14elx textarea::-ms-input-placeholder.style-jvw14elx_error {color:#ED1C24;font:normal normal normal 14px/1.4em avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;}
.style-jvw14elx input::placeholder.style-jvw14elx_error,.style-jvw14elx textarea::placeholder.style-jvw14elx_error {color:#ED1C24;font:normal normal normal 14px/1.4em avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;}
.style-jvw14elx[data-state~="right"] {direction:rtl;text-align:right;}
.style-jvw14elx[data-state~="right"] button {left:0;}
.style-jvw14elx[data-state~="right"] span {left:100px;right:0;}
.style-jvw14elx[data-state~="left"] {direction:ltr;text-align:left;}
.style-jvw14elx[data-state~="left"] button {right:0;}
.style-jvw14elx[data-state~="left"] span {left:0;right:100px;}</style><style type="text/css" data-styleid="AutoWidthAnchorSkin">.AutoWidthAnchorSkin {pointer-events:none !important;}</style><style type="text/css" data-styleid="s_DtaksTPAWidgetSkin">.s_DtaksTPAWidgetSkin {overflow:hidden;}
.s_DtaksTPAWidgetSkin iframe {position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden;}
.s_DtaksTPAWidgetSkin iframe:-webkit-full-screen {min-height:auto !important;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinpreloaderOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinpreloaderOverlaycontent {width:100%;height:100%;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlay {position:absolute;top:0;left:0;color:#373737;width:100%;height:100%;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlaycontent {width:100%;height:100%;background:rgba(255, 255, 255, 0.9);font-size:0;margin-top:5px;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlaytextContainer {color:#373737;font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:14px;display:inline-block;vertical-align:middle;width:100%;margin-top:10px;text-align:center;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlayreloadButton {display:inline-block;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlay a {color:#0099FF;text-decoration:underline;cursor:pointer;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlayiconContainer {display:none;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlaydismissButton {display:none;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlaytextTitle {font-family:"Helvetica Neue", "HelveticaNeueW01-55Roma", "HelveticaNeueW02-55Roma", "HelveticaNeueW10-55Roma", Helvetica, Arial, sans-serif;display:none;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlay[data-state~="hideIframe"] .s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlay_buttons {opacity:1;}
.s_DtaksTPAWidgetSkinunavailableMessageOverlay[data-state~="hideOverlay"] {display:none;}</style></div><div class="noop visual-focus-on" style="position:relative"><div id="SCROLL_TO_TOP" tabindex="-1" aria-label="top of page" role="region" style="height:0"></div><div id="FONTS_CONTAINER"></div><div id="SITE_BACKGROUND" style="height:100%;top:0;min-height:calc(100vh - 0px);bottom:;right:;position:absolute" class="siteBackground"><div id="SITE_BACKGROUND_previous_noPrev" data-position="fixed" data-align="" data-fitting="" class="siteBackgroundprevious"><div id="SITE_BACKGROUNDpreviousImage" class="siteBackgroundpreviousImage"></div><div id="SITE_BACKGROUNDpreviousVideo" class="siteBackgroundpreviousVideo"></div><div id="SITE_BACKGROUND_previousOverlay_noPrev" class="siteBackgroundpreviousOverlay"></div></div><div id="SITE_BACKGROUND_current_c1537_jgkypr4z_bg" style="top:0px;height:100%;width:100%;background-color:rgba(255, 255, 255, 1);display:;position:fixed" data-position="fixed" data-align="center" data-fitting="fill" class="siteBackgroundcurrent"><div id="SITE_BACKGROUND_currentImage_c1537_jgkypr4z_bg" style="position:absolute;top:0;height:120%;width:100%;background-image:url(https://static.wixstatic.com/media/fcbbcc_d48ecabde2234a3f9f8ecdbcdf246f45~mv2.jpg/v1/fill/w_412,h_254,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/fcbbcc_d48ecabde2234a3f9f8ecdbcdf246f45~mv2.jpg);background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-position:center center;object-position:50% 50%" data-type="bgimage" data-height="120%" class="siteBackgroundcurrentImage"></div><div id="SITE_BACKGROUNDcurrentVideo" class="siteBackgroundcurrentVideo"></div><div id="SITE_BACKGROUND_currentOverlay_c1537_jgkypr4z_bg" style="position:absolute;top:0;width:100%;height:100%" class="siteBackgroundcurrentOverlay"></div></div></div><div id="SITE_ROOT" class="SITE_ROOT" style="width:100%;min-width:980px;padding-bottom:0;top:0" aria-hidden="false"><div id="masterPage" style="top:0;bottom:;right:;width:100%;position:static;visibility:hidden"><style id="masterPage-content-area-styles">
  
#SITE_HEADER {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#PAGES_CONTAINER {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#CONTROLLER_COMP_CUSTOM_ID {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#SITE_FOOTER {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}</style><header data-is-absolute-layout="true" data-is-mobile="false" data-state="transition-allowed" data-site-width="980" data-header-top="0" style="position:absolute;left:0;margin-left:0;width:100%;min-width:980px;top:0;bottom:;right:;height:166px" class="style-k5peerzw" id="SITE_HEADER"><div style="left:0;width:100%" id="SITE_HEADERscreenWidthBackground" class="style-k5peerzwscreenWidthBackground"><div class="style-k5peerzw_bg"></div></div><div id="SITE_HEADERcenteredContent" class="style-k5peerzwcenteredContent"><div style="margin-left:calc((100% - 980px) / 2);width:980px" id="SITE_HEADERbg" class="style-k5peerzwbg"></div><div id="SITE_HEADERinlineContent" class="style-k5peerzwinlineContent"><style id="SITE_HEADER-content-area-styles">
  
#comp-k5qktk9b {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-ifs9egkl {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-k7j68uu8 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#DrpDwnMn0-jgk {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}</style><div style="top:38px;bottom:;left:27px;right:;width:112px;height:46px;position:absolute" title="" data-is-responsive="false" data-display-mode="fill" data-content-padding-horizontal="0" data-content-padding-vertical="0" data-exact-height="46" class="ca1" id="comp-k5qktk9b"><a style="cursor:pointer;width:112px;height:46px" href="https://www.claurent-avocat.com/reservation-en-ligne" target="_self" id="comp-k5qktk9blink" class="ca1link"><wix-image style="width:112px;height:46px;top:0;left:0" data-has-bg-scroll-effect="" data-image-info="{&quot;imageData&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;Image&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-k5qktki8&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;2.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;uri&quot;:&quot;fcbbcc_e1dca8a0a9004664b250a7b489d0ea8f~mv2.png&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;width&quot;:1763,&quot;height&quot;:731,&quot;alt&quot;:&quot;logo.png&quot;,&quot;name&quot;:&quot;logo.png&quot;,&quot;link&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;PageLink&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-k7j42s17&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;pageId&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;Page&quot;,&quot;id&quot;:&quot;u193n&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;2.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;title&quot;:&quot;Book Online&quot;,&quot;hideTitle&quot;:true,&quot;icon&quot;:&quot;&quot;,&quot;descriptionSEO&quot;:&quot;Reserver en ligne un rendez-vous avec Maitre Charlotte Laurent.\nAvocat en droit de la famille, bancaire, consommation, immobilier et civil&quot;,&quot;metaKeywordsSEO&quot;:&quot;&quot;,&quot;pageTitleSEO&quot;:&quot;Reserver un rendez-vous en ligne | Avocat Charlotte Laurent&quot;,&quot;pageUriSEO&quot;:&quot;reservation-en-ligne&quot;,&quot;hidePage&quot;:true,&quot;isMobileLandingPage&quot;:false,&quot;underConstruction&quot;:false,&quot;tpaApplicationId&quot;:6035,&quot;managingAppDefId&quot;:&quot;13d21c63-b5ec-5912-8397-c3a5ddb27a97&quot;,&quot;tpaPageId&quot;:&quot;bookings_list&quot;,&quot;pageSecurity&quot;:{&quot;requireLogin&quot;:false,&quot;passwordDigest&quot;:&quot;&quot;,&quot;dialogLanguage&quot;:&quot;&quot;},&quot;isPopup&quot;:false,&quot;indexable&quot;:true,&quot;isLandingPage&quot;:false,&quot;pageBackgrounds&quot;:{&quot;desktop&quot;:{&quot;custom&quot;:true,&quot;isPreset&quot;:true},&quot;mobile&quot;:{&quot;custom&quot;:true,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;mediaSizing&quot;:&quot;viewport&quot;}},&quot;translationData&quot;:{&quot;uriSEOTranslated&quot;:false},&quot;advancedSeoData&quot;:&quot;{\&quot;tags\&quot;:[{\&quot;type\&quot;:\&quot;title\&quot;,\&quot;children\&quot;:\&quot;Reserver un rendez-vous en ligne | Avocat Charlotte Laurent\&quot;},{\&quot;type\&quot;:\&quot;meta\&quot;,\&quot;props\&quot;:{\&quot;name\&quot;:\&quot;description\&quot;,\&quot;content\&quot;:\&quot;Reserver en ligne un rendez-vous avec Maitre Charlotte Laurent.\\nAvocat en droit de la famille, bancaire, consommation, immobilier et civil\&quot;}}]}&quot;},&quot;target&quot;:&quot;_self&quot;},&quot;quality&quot;:{&quot;quality&quot;:90,&quot;unsharpMask&quot;:{&quot;radius&quot;:0,&quot;amount&quot;:0,&quot;threshold&quot;:0}},&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;},&quot;containerId&quot;:&quot;comp-k5qktk9b&quot;,&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;}" data-has-ssr-src="true" data-is-svg="false" data-is-svg-mask="false" id="comp-k5qktk9bimg" class="ca1img"><img id="comp-k5qktk9bimgimage" style="object-position:50% 50%;width:112px;height:46px;object-fit:cover" alt="logo.png" data-type="image" itemprop="image" src="https://static.wixstatic.com/media/fcbbcc_e1dca8a0a9004664b250a7b489d0ea8f~mv2.png/v1/fill/w_111,h_46,al_c,blur_3/logo.png"/></wix-image></a></div><div data-packed="true" style="top:44px;bottom:;left:258px;right:;width:390px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="comp-ifs9egkl"><p class="font_0" style="font-size:30px; line-height:1em;"><span style="text-shadow:rgba(0, 0, 0, 0.4) 0px 4px 5px;"><span style="font-size:30px;"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;"><span class="color_20"><span style="letter-spacing:0.03em;"><a href="https://www.claurent-avocat.com" target="_self"><span style="font-weight:bold;">C</span></a></span></span></span></span><span style="font-size:24px;"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;"><span class="color_20"><span style="letter-spacing:0.03em;"><a href="https://www.claurent-avocat.com" target="_self">harlotte </a></span></span></span></span><span style="font-size:30px;"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;"><span class="color_20"><span style="letter-spacing:0.03em;"><a href="https://www.claurent-avocat.com" target="_self"><span style="font-weight:bold;">L</span></a></span></span></span></span><span style="font-size:24px;"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;"><span class="color_20"><span style="letter-spacing:0.03em;"><a href="https://www.claurent-avocat.com" target="_self">aurent</a></span></span></span></span><span style="font-size:30px;"><span class="color_20"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;"><span style="letter-spacing:0.03em;"><a href="https://www.claurent-avocat.com" target="_self"> </a></span></span></span></span><span style="font-size:33px;"><span class="color_20"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;"><span style="letter-spacing:0.03em;"><a href="https://www.claurent-avocat.com" target="_self"><span style="font-weight:bold;">AVOCAT</span></a></span></span></span></span></span></p></div><div id="comp-k7j68uu8" data-align="center" data-disabled="false" data-margin="0" data-should-use-flex="true" data-width="250" data-height="40" style="top:41px;bottom:;left:730px;right:;width:250px;height:40px;position:absolute" class="style-k7j6e136" data-state="desktop shouldUseFlex center"><a href="https://www.claurent-avocat.com/reservation-en-ligne" target="_blank" id="comp-k7j68uu8link" class="g-transparent-a style-k7j6e136link"><span id="comp-k7j68uu8label" class="style-k7j6e136label">PRENDRE UN RDV EN LIGNE</span></a></div><div id="DrpDwnMn0-jgk" class="hidden-during-prewarmup style-k5mwdlue" style="overflow-x:hidden;top:110px;bottom:;left:0;right:;width:980px;height:45px;position:absolute" data-stretch-buttons-to-menu-width="true" data-same-width-buttons="false" data-num-items="7" data-menuborder-y="0" data-menubtn-border="4" data-ribbon-els="0" data-label-pad="0" data-ribbon-extra="0" data-drophposition="" data-dropalign="center" dir="ltr" data-state="center notMobile"><nav aria-label="Site" id="DrpDwnMn0-jgknavContainer" class="style-k5mwdluenavContainer"><ul style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-jgkitemsContainer" class="style-k5mwdlueitemsContainer"><li data-direction="ltr" data-listposition="left" data-data-id="bmi1q64" class="style-k5mwdluerepeaterButton" data-state="menu selected idle link notMobile" id="DrpDwnMn0-jgk0"><a data-listposition="left" aria-haspopup="false" href="https://www.claurent-avocat.com" target="_self" id="DrpDwnMn0-jgk0linkElement" class="style-k5mwdluerepeaterButtonlinkElement"><div class="style-k5mwdluerepeaterButton_gapper"><div id="DrpDwnMn0-jgk0borderWrapper" class="style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-jgk0bg" class="style-k5mwdluerepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-jgk0label" class="style-k5mwdluerepeaterButtonlabel">ACCUEIL</p></div></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="bmi9k2" class="style-k5mwdluerepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn0-jgk1"><a data-listposition="center" aria-haspopup="true" href="https://www.claurent-avocat.com" target="_self" data-keep-roots="true" data-anchor-comp-id="idskjt08" data-anchor="c16ri" id="DrpDwnMn0-jgk1linkElement" class="style-k5mwdluerepeaterButtonlinkElement"><div class="style-k5mwdluerepeaterButton_gapper"><div id="DrpDwnMn0-jgk1borderWrapper" class="style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-jgk1bg" class="style-k5mwdluerepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-jgk1label" class="style-k5mwdluerepeaterButtonlabel">COMPETENCES</p></div></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="bmiohf" class="style-k5mwdluerepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn0-jgk2"><a data-listposition="center" aria-haspopup="false" href="https://www.claurent-avocat.com" target="_self" data-keep-roots="true" data-anchor-comp-id="idskkw5e" data-anchor="c20of" id="DrpDwnMn0-jgk2linkElement" class="style-k5mwdluerepeaterButtonlinkElement"><div class="style-k5mwdluerepeaterButton_gapper"><div id="DrpDwnMn0-jgk2borderWrapper" class="style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-jgk2bg" class="style-k5mwdluerepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-jgk2label" class="style-k5mwdluerepeaterButtonlabel">PRESENTATION</p></div></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="bmiwa5" class="style-k5mwdluerepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn0-jgk3"><a data-listposition="center" aria-haspopup="false" href="https://www.claurent-avocat.com" target="_self" data-keep-roots="true" data-anchor-comp-id="idskl8ux" data-anchor="c1tez" id="DrpDwnMn0-jgk3linkElement" class="style-k5mwdluerepeaterButtonlinkElement"><div class="style-k5mwdluerepeaterButton_gapper"><div id="DrpDwnMn0-jgk3borderWrapper" class="style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-jgk3bg" class="style-k5mwdluerepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-jgk3label" class="style-k5mwdluerepeaterButtonlabel">ME CONTACTER</p></div></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="dataItem-jgl0u8ep" class="style-k5mwdluerepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn0-jgk4"><a data-listposition="center" aria-haspopup="false" href="https://www.claurent-avocat.com/horaires" target="_self" id="DrpDwnMn0-jgk4linkElement" class="style-k5mwdluerepeaterButtonlinkElement"><div class="style-k5mwdluerepeaterButton_gapper"><div id="DrpDwnMn0-jgk4borderWrapper" class="style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-jgk4bg" class="style-k5mwdluerepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-jgk4label" class="style-k5mwdluerepeaterButtonlabel">HORAIRES</p></div></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="dataItem-igj7scoo" class="style-k5mwdluerepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn0-jgk5"><a data-listposition="center" aria-haspopup="false" href="https://www.claurent-avocat.com/plan" target="_self" id="DrpDwnMn0-jgk5linkElement" class="style-k5mwdluerepeaterButtonlinkElement"><div class="style-k5mwdluerepeaterButton_gapper"><div id="DrpDwnMn0-jgk5borderWrapper" class="style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-jgk5bg" class="style-k5mwdluerepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-jgk5label" class="style-k5mwdluerepeaterButtonlabel">PLAN</p></div></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="right" data-data-id="dataItem-jhc9jdd6" class="style-k5mwdluerepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn0-jgk6"><a data-listposition="right" aria-haspopup="false" href="https://www.claurent-avocat.com/blog" target="_self" id="DrpDwnMn0-jgk6linkElement" class="style-k5mwdluerepeaterButtonlinkElement"><div class="style-k5mwdluerepeaterButton_gapper"><div id="DrpDwnMn0-jgk6borderWrapper" class="style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-jgk6bg" class="style-k5mwdluerepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-jgk6label" class="style-k5mwdluerepeaterButtonlabel">BLOG</p></div></div></div></a></li><li data-listposition="right" class="style-k5mwdluerepeaterButton" data-state="menu idle header notMobile" id="DrpDwnMn0-jgk__more__"><a data-listposition="right" tabindex="0" aria-haspopup="true" id="DrpDwnMn0-jgk__more__linkElement" class="style-k5mwdluerepeaterButtonlinkElement"><div class="style-k5mwdluerepeaterButton_gapper"><div id="DrpDwnMn0-jgk__more__borderWrapper" class="style-k5mwdluerepeaterButtonborderWrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-jgk__more__bg" class="style-k5mwdluerepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-jgk__more__label" class="style-k5mwdluerepeaterButtonlabel">AUTRES</p></div></div></div></a></li></ul><div id="DrpDwnMn0-jgkmoreButton" class="style-k5mwdluemoreButton"></div><div style="visibility:hidden" data-drophposition="" data-dropalign="center" id="DrpDwnMn0-jgkdropWrapper" class="style-k5mwdluedropWrapper"><ul style="visibility:hidden" id="DrpDwnMn0-jgkmoreContainer" class="style-k5mwdluemoreContainer"></ul></div></nav></div></div></div></header><main tabindex="-1" data-is-mobile="false" data-is-mesh="false" data-site-width="980" style="left:0;margin-left:0;width:100%;min-width:980px;top:0;bottom:;right:;height:3004px;position:absolute" class="pc1" data-state="" id="PAGES_CONTAINER"><div style="left:0" id="PAGES_CONTAINERscreenWidthBackground" class="pc1screenWidthBackground"></div><div id="PAGES_CONTAINERcenteredContent" class="pc1centeredContent"><div style="display:none" id="PAGES_CONTAINERbg" class="pc1bg"></div><div id="PAGES_CONTAINERinlineContent" class="pc1inlineContent"><div style="width:100%"><div data-ismobile="false" data-is-mesh-layout="false" style="height:3747px;left:0;min-width:980px;min-height:2966px;top:0;bottom:;right:;width:100%;position:absolute;visibility:hidden" class="style-jsoovocc" id="c1537"><div style="margin-left:calc((100% - 980px) / 2);width:980px" id="c1537bg" class="style-jsoovoccbg"></div><div class="style-jsoovoccinlineContent" id="c1537inlineContent"><style id="c1537-content-area-styles">
  
#idska15e {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-jgl1fo4o {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-jgl1okbm {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-jgl1oo3u {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-k5mwyzur {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-jgl1offi {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-jvp28scj {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#idskarsh {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#idskjt08 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-ifsa1606 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#idskkw5e {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#idskl8ux {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-ifsci2bv {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-ifsbmxmp {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-k5qq6xg6 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}</style><div data-is-absolute-layout="true" style="top:0;bottom:;left:-2200px;right:;width:2500px;height:550px;position:absolute" class="style-k5mvnnq6" id="idska15e"><div id="idska15ebg" class="style-k5mvnnq6bg"></div><div class="style-k5mvnnq6inlineContent" id="idska15einlineContent"><div data-packed="true" style="top:156px;bottom:;left:2191px;right:;width:322px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="idska15g_0"><h1 class="font_0" style="font-size:42px; text-align:center;"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;"><span class="color_11"><span style="font-size:42px;">AVOCAT AU BARREAU DE L&#39;ESSONNE</span></span></span></h1></div><div data-packed="true" style="top:364px;bottom:;left:2227px;right:;width:319px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="idska15g"><h2 class="font_7" style="font-size:14px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span class="color_11">AVOCAT A LA COUR D&#39;APPEL DE PARIS</span></span></span></h2>

<h2 class="font_7" style="font-size:14px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span class="wixGuard">​</span></span></span></h2></div></div></div><div data-is-absolute-layout="true" style="top:62px;bottom:;left:346px;right:;width:265px;height:93px;position:absolute" class="style-jvw2qr6d" id="comp-jgl1fo4o"><div id="comp-jgl1fo4obg" class="style-jvw2qr6dbg"></div><div class="style-jvw2qr6dinlineContent" id="comp-jgl1fo4oinlineContent"><div data-packed="true" style="top:21px;bottom:;left:23px;right:;width:218px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="comp-jgl1efmg"><h2 class="font_7" style="font-size:18px;"><a href="https://www.claurent-avocat.com/droit-de-la-famille" target="_self"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;"><span style="color:rgb(255, 255, 255);">DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES</span></span></span></a></h2></div></div></div><div data-is-absolute-layout="true" style="top:62px;bottom:;left:680px;right:;width:265px;height:93px;position:absolute" class="style-jvw2qr6d" id="comp-jgl1okbm"><div id="comp-jgl1okbmbg" class="style-jvw2qr6dbg"></div><div class="style-jvw2qr6dinlineContent" id="comp-jgl1okbminlineContent"><div data-packed="true" style="top:21px;bottom:;left:23px;right:;width:218px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="comp-jgl1okcj"><h2 class="font_7" style="font-size:18px;"><a href="https://www.claurent-avocat.com/droit-immobilier" target="_self"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;"><span style="color:rgb(255, 255, 255);">DROIT IMMOBILIER ET DE LA CONSTRUCTION</span></span></span></a></h2></div></div></div><div data-is-absolute-layout="true" style="top:202px;bottom:;left:512px;right:;width:266px;height:94px;position:absolute" class="style-jvw2qr6d" id="comp-jgl1oo3u"><div id="comp-jgl1oo3ubg" class="style-jvw2qr6dbg"></div><div class="style-jvw2qr6dinlineContent" id="comp-jgl1oo3uinlineContent"><div data-packed="true" style="top:21px;bottom:;left:47px;right:;width:204px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="comp-jgl1oo4z"><h2 class="font_7" style="font-size:18px;"><a href="https://www.claurent-avocat.com/droit-bancaire" target="_self"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;"><span style="color:rgb(255, 255, 255);">DROIT BANCAIRE ET FINANCIER</span></span></span></a></h2></div></div></div><div data-is-absolute-layout="true" style="top:343px;bottom:;left:346px;right:;width:266px;height:94px;position:absolute" class="style-jvw2qr6d" id="comp-k5mwyzur"><div id="comp-k5mwyzurbg" class="style-jvw2qr6dbg"></div><div class="style-jvw2qr6dinlineContent" id="comp-k5mwyzurinlineContent"><div data-packed="true" style="top:34px;bottom:;left:68px;right:;width:128px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="comp-k5mwyzw2"><h2 class="font_7" style="font-size:18px;"><a href="https://www.claurent-avocat.com/droit-civil" target="_self"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;"><span style="color:rgb(255, 255, 255);">DROIT CIVIL</span></span></span></a></h2></div></div></div><div data-is-absolute-layout="true" style="top:343px;bottom:;left:680px;right:;width:266px;height:94px;position:absolute" class="style-jvw2qr6d" id="comp-jgl1offi"><div id="comp-jgl1offibg" class="style-jvw2qr6dbg"></div><div class="style-jvw2qr6dinlineContent" id="comp-jgl1offiinlineContent"><div data-packed="true" style="top:22px;bottom:;left:51px;right:;width:162px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="comp-jgl1ofgn"><h2 class="font_7" style="font-size:18px;"><span style="font-size:18px;"><a href="https://www.claurent-avocat.com/droit-de-la-consommation" target="_self"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;"><span style="color:rgb(255, 255, 255);">DROIT DE LA CONSOMMATION</span></span></a></span></h2></div></div></div><div data-is-absolute-layout="true" style="top:550px;bottom:;left:300px;right:;width:958px;height:740px;position:absolute" class="style-jvw2nq7g" id="comp-jvp28scj"><div id="comp-jvp28scjbg" class="style-jvw2nq7gbg"></div><div class="style-jvw2nq7ginlineContent" id="comp-jvp28scjinlineContent"><div data-svg-id="162470084018985920a0c4cfb0f50d5e_svgshape.v1.Square.svg" data-svg-type="shape" data-display-mode="legacyFit" data-strokewidth="0" data-viewbox="0 0 154.023 142.529" data-preserve-viewbox="ignore" style="top:33px;bottom:;left:87px;right:;width:10px;height:10px;position:absolute" class="style-jsooqnwk" id="comp-ifwa6qoa1"><div id="comp-ifwa6qoa1link" class="style-jsooqnwklink"><div style="stroke-width:0;fill-opacity:1;stroke:#ED1566;stroke-opacity:1;fill:rgba(15, 76, 133, 1)" class="style-jsooqnwk_comp-ifwa6qoa1 style-jsooqnwk_non-scaling-stroke style-jsooqnwksvg" id="comp-ifwa6qoa1svg"><svg preserveaspectratio="xMidYMid meet" data-bbox="15.305 10.052 123 123" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="15.305 10.052 123 123" role="img">
  <g>
    <path d="M138.305 10.052v123h-123v-123h123z"/>
  </g>
</svg>
</div></div></div><div data-packed="true" style="top:23px;bottom:;left:119px;right:;width:240px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="idskcwi3"><h2 class="font_6" style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-weight:bold;"><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://www.claurent-avocat.com/droit-de-la-famille" target="_self"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;">DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE</span></a></span></span></span></h2>

<h3 class="font_8">&nbsp;</h3>

<ul class="font_9" style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif; font-size:15px;">
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:15px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="font-size:15px;">Divorce par consentement mutuel</span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:15px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="font-size:15px;">Divorce contentieux</span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:15px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="font-size:15px;">S&eacute;paration-concubinage</span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:15px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="font-size:15px;">Pension Alimentaire</span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:15px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="font-size:15px;">Droit visite et h&eacute;bergement</span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:15px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="font-size:15px;">Succession et indivision successorale</span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:15px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="font-size:15px;">Droit de visite et d&#39;h&eacute;bergement des grands-parents</span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:15px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="font-size:15px;">Adoption</span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:15px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="font-size:15px;">Reconnaissance ou contestation de paternit&eacute;</span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:15px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="font-size:15px;">Changement de nom/pr&eacute;nom</span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:15px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="font-size:15px;">Tutelle/Curatelle</span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:15px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="font-size:15px;">Sauvegarde de justice</span></span></h3>
	</li>
</ul></div><div data-svg-id="162470084018985920a0c4cfb0f50d5e_svgshape.v1.Square.svg" data-svg-type="shape" data-display-mode="legacyFit" data-strokewidth="0" data-viewbox="0 0 154.023 142.529" data-preserve-viewbox="ignore" style="top:552px;bottom:;left:89px;right:;width:10px;height:10px;position:absolute" class="style-jsooqnwk" id="comp-ifwa6qoa"><div id="comp-ifwa6qoalink" class="style-jsooqnwklink"><div style="stroke-width:0;fill-opacity:1;stroke:rgba(144, 209, 216, 1);stroke-opacity:1;fill:rgba(15, 76, 133, 1)" class="style-jsooqnwk_comp-ifwa6qoa style-jsooqnwk_non-scaling-stroke style-jsooqnwksvg" id="comp-ifwa6qoasvg"><svg preserveaspectratio="xMidYMid meet" data-bbox="15.305 10.052 123 123" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="15.305 10.052 123 123" role="img">
  <g>
    <path d="M138.305 10.052v123h-123v-123h123z"/>
  </g>
</svg>
</div></div></div><div data-packed="true" style="top:542px;bottom:;left:119px;right:;width:240px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="idske2h1"><h2 class="font_6" style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-weight:bold;"><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://www.claurent-avocat.com/droit-de-la-consommation" target="_self"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;">DROIT DE LA CONSOMMATION</span></a></span></span></span></h2>

<h3 class="font_8"><span class="wixGuard">​</span></h3>

<ul class="font_9" style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif; font-size:16px;">
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;">D&eacute;marchage &agrave; domicile</span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;">Vices cach&eacute;s</span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;">Litige a&eacute;rien et agence de voyages</span></span><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;">&nbsp;</span></span></h3>
	</li>
</ul></div><div data-svg-id="162470084018985920a0c4cfb0f50d5e_svgshape.v1.Square.svg" data-svg-type="shape" data-display-mode="legacyFit" data-strokewidth="0" data-viewbox="0 0 154.023 142.529" data-preserve-viewbox="ignore" style="top:33px;bottom:;left:410px;right:;width:10px;height:10px;position:absolute" class="style-jsooqnwk" id="comp-ifw9ppp2"><div id="comp-ifw9ppp2link" class="style-jsooqnwklink"><div style="stroke-width:0;fill-opacity:1;stroke:#ED1566;stroke-opacity:1;fill:rgba(15, 76, 133, 1)" class="style-jsooqnwk_comp-ifw9ppp2 style-jsooqnwk_non-scaling-stroke style-jsooqnwksvg" id="comp-ifw9ppp2svg"><svg preserveaspectratio="xMidYMid meet" data-bbox="15.305 10.052 123 123" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="15.305 10.052 123 123" role="img">
  <g>
    <path d="M138.305 10.052v123h-123v-123h123z"/>
  </g>
</svg>
</div></div></div><div data-packed="true" style="top:23px;bottom:;left:436px;right:;width:240px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="idskdd4i"><h2 class="font_6" style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-weight:bold;"><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://www.claurent-avocat.com/droit-bancaire" target="_self"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;">DROIT BANCAIRE ET FINANCIER</span></a></span></span></span></h2>

<h3 class="font_6" style="font-size:16px;"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;"><span style="font-size:16px;"><span class="wixGuard">​</span></span></span></h3>

<ul class="color_19 font_9" style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif; font-size:16px;">
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span class="color_19">Cr&eacute;dit &agrave; la consommation</span></span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span class="color_19">Cr&eacute;dit immobilier</span></span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span class="color_19">Cautionnement</span></span></span></h3>
	</li>
</ul></div><div data-svg-id="162470084018985920a0c4cfb0f50d5e_svgshape.v1.Square.svg" data-svg-type="shape" data-display-mode="legacyFit" data-strokewidth="0" data-viewbox="0 0 154.023 142.529" data-preserve-viewbox="ignore" style="top:241px;bottom:;left:406px;right:;width:10px;height:10px;position:absolute" class="style-jsooqnwk" id="comp-ifwa5ikz"><div id="comp-ifwa5ikzlink" class="style-jsooqnwklink"><div style="stroke-width:0;fill-opacity:1;stroke:#ED1566;stroke-opacity:1;fill:rgba(15, 76, 133, 1)" class="style-jsooqnwk_comp-ifwa5ikz style-jsooqnwk_non-scaling-stroke style-jsooqnwksvg" id="comp-ifwa5ikzsvg"><svg preserveaspectratio="xMidYMid meet" data-bbox="15.305 10.052 123 123" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="15.305 10.052 123 123" role="img">
  <g>
    <path d="M138.305 10.052v123h-123v-123h123z"/>
  </g>
</svg>
</div></div></div><div data-packed="true" style="top:231px;bottom:;left:436px;right:;width:240px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="idskdpln_0"><h2 class="font_6" style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-weight:bold;"><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://www.claurent-avocat.com/droit-civil" target="_self"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;">DROIT CIVIL</span></a></span></span></span></h2>

<h3 class="font_8">&nbsp;</h3>

<ul class="font_9" style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif; font-size:16px;">
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;">Responsabilit&eacute; contractuelle</span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;">Responsabilit&eacute; d&eacute;lictuelle</span></span></h3>
	</li>
</ul></div><div data-svg-id="162470084018985920a0c4cfb0f50d5e_svgshape.v1.Square.svg" data-svg-type="shape" data-display-mode="legacyFit" data-strokewidth="0" data-viewbox="0 0 154.023 142.529" data-preserve-viewbox="ignore" style="top:394px;bottom:;left:406px;right:;width:10px;height:10px;position:absolute" class="style-jsooqnwk" id="comp-jgl0qpk0"><div id="comp-jgl0qpk0link" class="style-jsooqnwklink"><div style="stroke-width:0;fill-opacity:1;stroke:#ED1566;stroke-opacity:1;fill:rgba(15, 76, 133, 1)" class="style-jsooqnwk_comp-jgl0qpk0 style-jsooqnwk_non-scaling-stroke style-jsooqnwksvg" id="comp-jgl0qpk0svg"><svg preserveaspectratio="xMidYMid meet" data-bbox="15.305 10.052 123 123" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="15.305 10.052 123 123" role="img">
  <g>
    <path d="M138.305 10.052v123h-123v-123h123z"/>
  </g>
</svg>
</div></div></div><div data-packed="true" style="top:384px;bottom:;left:436px;right:;width:240px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="idskdplo_1"><h2 class="font_6" style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-weight:bold;"><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://www.claurent-avocat.com/droit-immobilier" target="_self"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;">DROIT IMMOBILIER ET DE LA CONSTRUCTION</span></a></span></span></span></h2>

<h3 class="font_6" style="font-size:16px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span class="wixGuard">​</span></span></span></h3>

<ul class="font_9" style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif; font-size:16px;">
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;">Baux d&#39;habitation (loyer-expulsion-logement ind&eacute;cent)</span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;">Litige vendeur/acqu&eacute;reur​</span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;">Vices cach&eacute;s et malfa&ccedil;ons</span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;">Copropri&eacute;t&eacute; (recouvrement de charges)</span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;">Responsabilit&eacute; des agences immobili&egrave;res</span></span></h3>
	</li>
	<li>
	<h3 class="font_9" style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;">Troubles de voisinage</span></span></h3>
	</li>
</ul></div></div></div><div data-is-absolute-layout="true" style="top:550px;bottom:;left:-2200px;right:;width:2500px;height:740px;position:absolute" class="style-k4gzlcic" id="idskarsh"><div id="idskarshbg" class="style-k4gzlcicbg"></div><div class="style-k4gzlcicinlineContent" id="idskarshinlineContent"><div data-packed="true" style="top:57px;bottom:;left:2212px;right:;width:284px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="idskarsh_0"><p class="font_2"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;"><span style="font-weight:bold;">MES</span></span></p>

<p class="font_2" style="font-size:38px;"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;"><span style="font-size:38px;">COMPETENCES</span></span></p></div></div></div><div tabindex="-1" role="region" aria-label="COMPETENCES" style="left:0;margin-left:0;width:100%;min-width:initial;top:550px;bottom:;right:0;height:20px;position:absolute;margin-right:0" class="AutoWidthAnchorSkin" id="idskjt08"> </div><section style="left:0;width:100%;min-width:980px;top:1290px;bottom:;right:;height:762px;position:absolute;margin-left:0" data-responsive="true" data-is-screen-width="true" data-col-margin="0" data-row-margin="0" class="strc1" id="comp-ifsa1606"><div style="position:absolute;top:0;width:calc(100% - 0px);height:100%;overflow:hidden;pointer-events:auto;min-width:980px;left:0;right:0;bottom:0" data-page-id="c1537" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="" data-media-type="" data-use-clip-path="" data-needs-clipping="" data-wix-video-layout="true" class="strc1balata" id="comp-ifsa1606balata"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;top:0;background-color:transparent" class="bgColor" id="comp-ifsa1606balatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;background-image:;opacity:1" id="comp-ifsa1606balatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div></div><div style="position:relative;width:calc(100% - 0px);min-width:980px" id="comp-ifsa1606inlineContent" class="strc1inlineContent"><div style="position:relative;width:100%;left:0;flex:980;margin-left:0;min-width:980px;top:0;margin-top:0;margin-bottom:0;height:762px;bottom:;right:" data-content-width="980" class="strc1" id="mediajg24ates7"><div style="position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:auto;left:0;right:0;bottom:0" data-page-id="c1537" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="" data-media-type="" data-use-clip-path="" data-needs-clipping="" data-wix-video-layout="true" class="strc1balata" id="mediajg24ates7balata"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;top:0;background-color:rgba(0, 48, 91, 0.92)" class="bgColor" id="mediajg24ates7balatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;background-image:;opacity:1" id="mediajg24ates7balatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div></div><div style="width:100%;position:absolute;top:0;bottom:0" class="strc1inlineContent" id="mediajg24ates7inlineContent"><style id="mediajg24ates7-content-area-styles">
  
#idskfcfs {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#idskfcfr {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}</style><div data-packed="true" style="top:31px;bottom:;left:0;right:;width:982px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="idskfcfs"><h2 class="font_2" style="text-align:center;"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;"><span style="font-weight:bold;"><span class="color_11">PRESENTATION</span></span></span></h2></div><div data-packed="false" style="top:115px;bottom:;left:32px;right:;width:918px;height:auto;position:absolute;min-height:586px;pointer-events:none" data-min-height="586" class="txtNew" id="idskfcfr"><p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;"><span style="font-weight:bold;">Le cabinet d&#39;avocat de Ma&icirc;tre Charlotte LAURENT, avocat au Barreau de l&#39;Essonne, se situe au 2 rue Jules Guesde&nbsp;&agrave; SAVIGNY SUR ORGE (91600</span>).</span></span></p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;"><span class="wixGuard">​</span></span></span></p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;">Titulaire d&#39;un Master 2 en Droit des Affaires et Fiscalit&eacute;, Ma&icirc;tre LAURENT&nbsp;a pr&ecirc;t&eacute; serment en 2014.</span></span></p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;">Votre Avocat fait preuve de disponibilit&eacute;, de r&eacute;activit&eacute; et de cr&eacute;ativit&eacute; afin de r&eacute;pondre &agrave; vos attentes.</span></span></p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;">Elle vous conseillera, vous assistera et vous d&eacute;fendra au mieux de vos int&eacute;r&ecirc;ts.</span></span></p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;"><span class="wixGuard">​</span></span></span></p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;">Votre avocat g&eacute;n&eacute;raliste intervient devant tous les Tribunaux de l&#39;ESSONNE (EVRY, LONGJUMEAU,&nbsp; JUVISY SUR ORGE, PALAISEAU et ETAMPES), mais &eacute;galement devant les Tribunaux de PARIS, de toute l&#39;Ile de France (CRETEIL, MELUN, MEAUX, FONTAINEBLEAU, NANTERRE, VERSAILLES, BOBIGNY et PONTOISE), mais aussi dans la FRANCE ENTIERE.</span></span></p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;"><span style="text-decoration:underline;"><span class="wixGuard">​</span></span></span></span></p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;">Votre Avocat exerce notamment en<span style="font-weight:bold;"> droit de la famille et des personnes, droit immobilier et de la construction, droit de la consommation ou encore en droit bancaire.</span></span></span></p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-weight:bold;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;"><span class="wixGuard">​</span></span></span></span></p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;"><span style="text-decoration:underline;">LES HONORAIRES DU CABINET</span></span></span></p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;"><span style="text-decoration:underline;"><span class="wixGuard">​</span></span></span></span></p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;">Les honoraires de votre avocat sont libres et fix&eacute;s en accord avec le client.</span></span></p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;">Les honoraires (forfait ou au temps pass&eacute;) seront expos&eacute;s lors du premier rendez vous et avant toute proc&eacute;dure.</span></span></p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;">Ils varient en fonction notamment de:</span></span></p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;"><span class="wixGuard">​</span></span></span></p>

<ul class="font_8" style="color:rgb(255, 255, 255); font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;">
	<li style="line-height:1.5em;">
	<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;">La complexit&eacute; de l&#39;affaire</span></span></p>
	</li>
	<li style="line-height:1.5em;">
	<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;">Le temps consacr&eacute; au dossier</span></span></p>
	</li>
	<li style="line-height:1.5em;">
	<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;">les frais expos&eacute;s</span></span></p>
	</li>
</ul>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;"><span class="wixGuard">​</span></span></span></p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;">Votre avocat accepte les dossiers &agrave; l&#39;Aide Juridictionnelle.</span></span></p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em; text-align:center;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;"><span class="wixGuard">​</span></span></span></p></div></div></div></div></section><div tabindex="-1" role="region" aria-label="PRESENTATION" style="left:0;margin-left:0;width:100%;min-width:initial;top:1290px;bottom:;right:0;height:20px;position:absolute;margin-right:0" class="AutoWidthAnchorSkin" id="idskkw5e"> </div><div tabindex="-1" role="region" aria-label="CONTACT" style="left:0;margin-left:0;width:100%;min-width:initial;top:2052px;bottom:;right:0;height:20px;position:absolute;margin-right:0" class="AutoWidthAnchorSkin" id="idskl8ux"> </div><section style="left:0;width:100%;min-width:980px;top:2052px;bottom:;right:;height:589px;position:absolute;margin-left:0" data-responsive="true" data-is-screen-width="true" data-col-margin="0" data-row-margin="0" class="strc1" id="comp-ifsci2bv"><div style="position:absolute;top:0;width:calc(100% - 0px);height:100%;overflow:hidden;pointer-events:auto;min-width:980px;left:0;right:0;bottom:0" data-page-id="c1537" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="" data-media-type="" data-use-clip-path="" data-needs-clipping="" data-wix-video-layout="true" class="strc1balata" id="comp-ifsci2bvbalata"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;top:0;background-color:transparent" class="bgColor" id="comp-ifsci2bvbalatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;background-image:;opacity:1" id="comp-ifsci2bvbalatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div></div><div style="position:relative;width:calc(100% - 0px);min-width:980px" id="comp-ifsci2bvinlineContent" class="strc1inlineContent"><div style="position:relative;width:100%;left:0;flex:980;margin-left:0;min-width:980px;top:0;margin-top:0;margin-bottom:0;height:589px;bottom:;right:" data-content-width="980" class="strc1" id="mediajg24ates1"><div style="position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:auto;left:0;right:0;bottom:0" data-page-id="c1537" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="" data-media-type="" data-use-clip-path="" data-needs-clipping="" data-wix-video-layout="true" class="strc1balata" id="mediajg24ates1balata"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;top:0;background-color:rgba(0, 48, 91, 0.56)" class="bgColor" id="mediajg24ates1balatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;background-image:;opacity:1" id="mediajg24ates1balatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div></div><div style="width:100%;position:absolute;top:0;bottom:0" class="strc1inlineContent" id="mediajg24ates1inlineContent"><style id="mediajg24ates1-content-area-styles">
  
#idskgsri {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#idskgsrh {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-jgml3vce {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#comp-ighrku05 {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#idskhi9n {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}</style><div data-packed="true" style="top:53px;bottom:;left:354px;right:;width:401px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="idskgsri"><h3 class="font_6"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;"><span class="color_11"><span style="font-weight:bold;">Coordonn&eacute;es</span></span></span></h3></div><div data-packed="false" style="top:103px;bottom:;left:354px;right:;width:546px;height:auto;position:absolute;min-height:135px;pointer-events:none" data-min-height="135" class="txtNew" id="idskgsrh"><p class="font_8" style="line-height:1.5em;">&nbsp;</p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;">2 rue Jules Guesde</span></span></p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;">91600 SAVIGNY SUR ORGE</span></span></p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;"><span style="font-weight:bold;">E-mail :</span>&nbsp;<span style="text-decoration:underline;"><a href="mailto:claurent.avocat@gmail.com" target="_self" data-content="claurent.avocat@gmail.com" data-type="mail">claurent.avocat@gmail.com</a></span><br />
<span style="font-weight:bold;">T&eacute;l : </span>&nbsp;<span style="text-decoration:underline;"><a href="tel:0783696951" data-content="0783696951" data-type="phone">07.83.69.69.51</a></span></span></span></p>

<p class="font_8" style="line-height:1.5em;">&nbsp;</p>

<p class="font_7" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;"><span style="background-color:rgb(43, 104, 156);"><span class="wixGuard">​</span></span></span></span></p></div><div id="comp-jgml3vce" data-align="center" data-disabled="false" data-margin="0" data-should-use-flex="true" data-width="142" data-height="40" style="top:235px;bottom:;left:352px;right:;width:142px;height:40px;position:absolute" class="style-jvw14qq6" data-state="desktop shouldUseFlex center"><a href="https://www.claurent-avocat.com/plan" target="_self" id="comp-jgml3vcelink" class="g-transparent-a style-jvw14qq6link"><span id="comp-jgml3vcelabel" class="style-jvw14qq6label">PLAN</span></a></div><div data-packed="true" style="top:299px;bottom:;left:354px;right:;width:606px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="comp-ighrku05"><p class="font_8" style="line-height:1.5em;"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span class="color_11">Vous pouvez &eacute;galement me&nbsp;contacter via le formulaire ci-dessous&nbsp;:</span></span></p></div><div style="top:339px;bottom:;left:354px;right:;width:626px;height:187px;position:absolute" class="style-jvw14elx" data-state="   desktop left" id="idskhi9n"><form role="form" aria-label="contact form" novalidate="" id="idskhi9nform-wrapper" class="style-jvw14elxform-wrapper"><div id="idskhi9nwrapper" class="style-jvw14elxwrapper"><ul class="style-jvw14elx_row style-jvw14elx_form"><li class="style-jvw14elx_col style-jvw14elx_left"><div><input type="text" id="field1" required="" aria-invalid="false" name="Nom" value="" class="style-jvw14elx_required" placeholder="Nom *" data-aid="nameField"/><input type="tel" id="field2" required="" aria-invalid="false" name="Téléphone" value="" class="style-jvw14elx_required" placeholder="Téléphone *" data-aid="phoneField"/><input type="text" id="field3" required="" aria-invalid="false" name="Email" value="" class="style-jvw14elx_required" placeholder="Email *" data-aid="emailField"/><input type="text" id="field4" required="" aria-invalid="false" name="Sujet" value="" class="style-jvw14elx_required" placeholder="Sujet *" data-aid="subjectField"/></div></li><li class="style-jvw14elx_col style-jvw14elx_right"><textarea name="Message" required="" class="style-jvw14elx_required style-jvw14elxfieldMessage" placeholder="Message *" data-aid="messageField" id="idskhi9nfieldMessage"></textarea></li></ul><div class="style-jvw14elx_foot"><span aria-live="polite" class="style-jvw14elx_success style-jvw14elxnotifications" id="idskhi9nnotifications"></span><button type="submit" id="idskhi9nsubmit" class="style-jvw14elxsubmit">ENVOYER</button></div></div></form></div></div></div></div></section><div data-is-absolute-layout="true" style="top:2052px;bottom:;left:-2200px;right:;width:2500px;height:574px;position:absolute" class="style-k4gzlcic" id="comp-ifsbmxmp"><div id="comp-ifsbmxmpbg" class="style-k4gzlcicbg"></div><div class="style-k4gzlcicinlineContent" id="comp-ifsbmxmpinlineContent"><div data-packed="true" style="top:52px;bottom:;left:2231px;right:;width:246px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="comp-ifsbmxmy"><h2 class="font_2"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;"><span class="color_20"><span style="font-weight:bold;">CONTACT</span></span></span></h2>

<h2 class="font_2"><span style="font-family:georgia,palatino,book antiqua,palatino linotype,serif;"><span class="color_20"><span style="font-weight:normal;"><span class="wixGuard">​</span></span></span></span></h2></div></div></div><section style="left:0;width:100%;min-width:980px;top:2641px;bottom:;right:;height:363px;position:absolute;margin-left:0" data-responsive="true" data-is-screen-width="true" data-col-margin="0" data-row-margin="0" class="strc1" id="comp-k5qq6xg6"><div style="position:absolute;top:0;width:calc(100% - 0px);height:100%;overflow:hidden;pointer-events:auto;min-width:980px;left:0;right:0;bottom:0" data-page-id="c1537" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="" data-media-type="" data-use-clip-path="" data-needs-clipping="" data-wix-video-layout="true" class="strc1balata" id="comp-k5qq6xg6balata"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;top:0;background-color:transparent" class="bgColor" id="comp-k5qq6xg6balatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;background-image:;opacity:1" id="comp-k5qq6xg6balatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div></div><div style="position:relative;width:calc(100% - 0px);min-width:980px" id="comp-k5qq6xg6inlineContent" class="strc1inlineContent"><div style="position:relative;width:100%;left:0;flex:980;margin-left:0;min-width:980px;top:0;margin-top:0;margin-bottom:0;height:363px;bottom:;right:" data-content-width="980" class="strc1" id="comp-k5qq6xkk"><div style="position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:auto;left:0;right:0;bottom:0" data-page-id="c1537" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="" data-media-type="" data-use-clip-path="" data-needs-clipping="" data-wix-video-layout="true" class="strc1balata" id="comp-k5qq6xkkbalata"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;top:0;background-color:rgba(0, 48, 91, 0.9)" class="bgColor" id="comp-k5qq6xkkbalatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;background-image:;opacity:1" id="comp-k5qq6xkkbalatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div></div><div style="width:100%;position:absolute;top:0;bottom:0" class="strc1inlineContent" id="comp-k5qq6xkkinlineContent"><style id="comp-k5qq6xkk-content-area-styles">
  
#comp-k5qpch0l {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}</style><wix-iframe style="top:0;bottom:;left:0;right:;width:979px;height:353px;position:absolute;overflow:hidden;visibility:;min-height:353px;min-width:979px" data-has-iframe="true" data-is-tpa="true" data-widget-id="14e5b36b-e545-88a0-1475-2487df7e9206" data-app-definition-id="14bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103" id="comp-k5qpch0l" class="style-k5qpftfq"><iframe data-src="https://social-blog.wix.com/recent-posts-widget?cacheKiller=1586496892036&amp;compId=comp-k5qpch0l&amp;deviceType=desktop&amp;height=353&amp;instance=-M_X4NDqXCAC98lKYz5J6G6JG26w3-KPYowlHU2nqeg.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiOWVhYzZhYTYtYmEwYS00NDkxLWExMzQtNGY3N2U1MzVhYjNjIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGJjZGVkNy0wMDY2LTdjMzUtMTRkNy00NjZjYjNmMDkxMDMiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiIyZDAyNDFiYi0xMDk3LTBiMTItMDIwNS0wZjRiZDIzMmJhNTYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9&amp;locale=fr&amp;pageId=c1537&amp;siteRevision=637&amp;viewMode=site&amp;viewerCompId=comp-k5qpch0l&amp;width=979" scrolling="no" frameborder="0" allow="autoplay; camera; microphone; geolocation; vr" allowtransparency="true" allowfullscreen="" name="comp-k5qpch0l" style="width:979px;height:353px;min-height:353px;min-width:979px;display:block;position:absolute;z-index:" title="Wix Blog" aria-label="Wix Blog" id="comp-k5qpch0liframe" class="style-k5qpftfqiframe"></iframe><div id="comp-k5qpch0loverlay" class="style-k5qpftfqoverlay"></div></wix-iframe></div></div></div></section></div></div></div></div></div></main><div style="width:;height:;top:15px;bottom:;left:20px;right:;position:absolute" class="style-k7j1kgej" id="CONTROLLER_COMP_CUSTOM_ID"></div><wix-iframe style="top:702px;bottom:;left:1519px;right:;width:0;height:5px;position:fixed;overflow:hidden;visibility:hidden;min-height:5px;min-width:0;z-index:50" data-has-iframe="true" data-is-tpa="true" data-widget-id="14517f3f-ffc5-eced-f592-980aaa0bbb5c" data-app-definition-id="14517e1a-3ff0-af98-408e-2bd6953c36a2" data-horizontal-margin="0" data-vertical-margin="0" data-placement="BOTTOM_RIGHT" id="comp-jgrofm92" class="tpagw0"><iframe data-src="https://engage.wixapps.net/chat-widget-server/renderChatWidget/index?cacheKiller=1586496892036&amp;compId=comp-jgrofm92&amp;deviceType=desktop&amp;height=5&amp;instance=Ua_kZLIyttixK514cVpO7siOrxSTKRtSb5Gzruozvwg.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNzg1NWNiNjUtNjljOS00NDg1LTkyYzUtM2VkODY3MWUwMWE1IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDUxN2UxYS0zZmYwLWFmOTgtNDA4ZS0yYmQ2OTUzYzM2YTIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiJjYmZiZTA3OC1jMzU0LTBiMDYtMzFmNC03ZWU0NTAxOTEwY2YiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9&amp;locale=fr&amp;pageId=masterPage&amp;siteRevision=637&amp;viewMode=site&amp;viewerCompId=comp-jgrofm92&amp;width=0" scrolling="no" frameborder="0" allow="autoplay; camera; microphone; geolocation; vr" allowtransparency="true" allowfullscreen="" name="comp-jgrofm92" style="width:0;height:5px;min-height:5px;min-width:0;display:block;position:absolute;z-index:" title="Wix Chat" aria-label="Wix Chat" id="comp-jgrofm92iframe" class="tpagw0iframe"></iframe><div id="comp-jgrofm92overlay" class="tpagw0overlay"></div></wix-iframe><footer style="bottom:auto;left:0;margin-left:0;width:100%;min-width:980px;top:3170px;right:;height:59px;position:absolute" class="style-k5v7kkyu_footer style-k5v7kkyu" tabindex="-1" data-site-width="980" data-fixedposition="false" data-isrunninginmobile="false" data-is-absolute-layout="true" data-state=" " id="SITE_FOOTER"><div style="left:0;width:100%" id="SITE_FOOTERscreenWidthBackground" class="style-k5v7kkyuscreenWidthBackground"><div class="style-k5v7kkyu_bg"></div></div><div style="width:100%" id="SITE_FOOTERcenteredContent" class="style-k5v7kkyucenteredContent"><div style="margin-left:calc((100% - 980px) / 2);width:980px" id="SITE_FOOTERbg" class="style-k5v7kkyubg"><div class="style-k5v7kkyu_bg-center"></div></div><div id="SITE_FOOTERinlineContent" class="style-k5v7kkyuinlineContent"><style id="SITE_FOOTER-content-area-styles">
  
#comp-jgroh5pq {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}

#i6buxfuz {
  margin-left: calc((100% - 980px) * 0.5);
}</style><div data-is-responsive="false" style="width:112px;height:28px;top:13px;bottom:;left:27px;right:;position:absolute" data-hide-prejs="true" class="lb1" id="comp-jgroh5pq"><ul aria-label="Social bar" id="comp-jgroh5pqitemsContainer" class="lb1itemsContainer"><li style="width:28px;height:28px;margin-bottom:0;margin-right:14px;display:inline-block" class="lb1imageItem" id="comp-jgroh5pq0image"><a href="https://twitter.com/CLaurent_Avocat" target="_blank" data-content="https://twitter.com/CLaurent_Avocat" data-type="external" rel="noopener" id="comp-jgroh5pq0imagelink" class="lb1imageItemlink"><wix-image style="width:28px;height:28px;position:absolute" data-has-bg-scroll-effect="" data-image-info="{&quot;imageData&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;Image&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-jvo3936x&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;2.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;title&quot;:&quot;Gazouillement&quot;,&quot;uri&quot;:&quot;59687ffffc2042f885062ce2b0744381.png&quot;,&quot;width&quot;:200,&quot;height&quot;:200,&quot;alt&quot;:&quot;Gazouillement&quot;,&quot;link&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;ExternalLink&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-jz77tur7&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;url&quot;:&quot;https://twitter.com/CLaurent_Avocat&quot;,&quot;target&quot;:&quot;_blank&quot;},&quot;quality&quot;:{&quot;quality&quot;:90,&quot;unsharpMask&quot;:{&quot;radius&quot;:0,&quot;amount&quot;:0,&quot;threshold&quot;:0}},&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;},&quot;containerId&quot;:&quot;comp-jgroh5pq&quot;,&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;}" data-has-ssr-src="" data-is-svg="false" data-is-svg-mask="false" id="comp-jgroh5pq0imageimage" class="lb1imageItemimage"><img id="comp-jgroh5pq0imageimageimage" alt="Gazouillement" data-type="image" itemprop="image"/></wix-image></a></li><li style="width:28px;height:28px;margin-bottom:0;margin-right:14px;display:inline-block" class="lb1imageItem" id="comp-jgroh5pq1image"><a href="https://www.facebook.com/Charlotte-Laurent-Avocat-2049905058630786/?modal=admin_todo_tour" target="_blank" data-content="https://www.facebook.com/Charlotte-Laurent-Avocat-2049905058630786/?modal=admin_todo_tour" data-type="external" rel="noopener" id="comp-jgroh5pq1imagelink" class="lb1imageItemlink"><wix-image style="width:28px;height:28px;position:absolute" data-has-bg-scroll-effect="" data-image-info="{&quot;imageData&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;Image&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-jgupu1y4&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;title&quot;:&quot;Facebook Social Icône&quot;,&quot;uri&quot;:&quot;e316f544f9094143b9eac01f1f19e697.png&quot;,&quot;width&quot;:200,&quot;height&quot;:200,&quot;alt&quot;:&quot;Facebook Social Icône&quot;,&quot;link&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;ExternalLink&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-jgupu1y41&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;url&quot;:&quot;https://www.facebook.com/Charlotte-Laurent-Avocat-2049905058630786/?modal=admin_todo_tour&quot;,&quot;target&quot;:&quot;_blank&quot;},&quot;quality&quot;:{&quot;quality&quot;:90,&quot;unsharpMask&quot;:{&quot;radius&quot;:0,&quot;amount&quot;:0,&quot;threshold&quot;:0}},&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;},&quot;containerId&quot;:&quot;comp-jgroh5pq&quot;,&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;}" data-has-ssr-src="" data-is-svg="false" data-is-svg-mask="false" id="comp-jgroh5pq1imageimage" class="lb1imageItemimage"><img id="comp-jgroh5pq1imageimageimage" alt="Facebook Social Icône" data-type="image" itemprop="image"/></wix-image></a></li><li style="width:28px;height:28px;margin-bottom:0;margin-right:14px;display:inline-block" class="lb1imageItem" id="comp-jgroh5pq2image"><a href="https://www.linkedin.com/in/charlotte-laurent-b81650162/" target="_blank" data-content="https://www.linkedin.com/in/charlotte-laurent-b81650162/" data-type="external" rel="noopener" id="comp-jgroh5pq2imagelink" class="lb1imageItemlink"><wix-image style="width:28px;height:28px;position:absolute" data-has-bg-scroll-effect="" data-image-info="{&quot;imageData&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;Image&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-jgromhr4&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;title&quot;:&quot;LinkedIn Social Icône&quot;,&quot;uri&quot;:&quot;48a2a42b19814efaa824450f23e8a253.png&quot;,&quot;width&quot;:200,&quot;height&quot;:200,&quot;alt&quot;:&quot;LinkedIn Social Icône&quot;,&quot;link&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;ExternalLink&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-jgromhr6&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;pageId&quot;:&quot;masterPage&quot;,&quot;isPreset&quot;:false,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;url&quot;:&quot;https://www.linkedin.com/in/charlotte-laurent-b81650162/&quot;,&quot;target&quot;:&quot;_blank&quot;},&quot;quality&quot;:{&quot;quality&quot;:90,&quot;unsharpMask&quot;:{&quot;radius&quot;:0,&quot;amount&quot;:0,&quot;threshold&quot;:0}},&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;},&quot;containerId&quot;:&quot;comp-jgroh5pq&quot;,&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;}" data-has-ssr-src="" data-is-svg="false" data-is-svg-mask="false" id="comp-jgroh5pq2imageimage" class="lb1imageItemimage"><img id="comp-jgroh5pq2imageimageimage" alt="LinkedIn Social Icône" data-type="image" itemprop="image"/></wix-image></a></li></ul></div><div data-packed="true" style="top:18px;bottom:;left:730px;right:;width:260px;height:auto;position:absolute;pointer-events:none" class="txtNew" id="i6buxfuz"><p class="font_9"><span style="font-family:avenir-lt-w01_35-light1475496,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;">&copy; 2018 CL Avocat - <a href="https://www.claurent-avocat.com/mentions-legales" target="_self">Mentions Legales</a></span></span></p></div></div></div></footer><wix-iframe style="top:626px;bottom:;left:1461px;right:;width:58px;height:80px;position:fixed;overflow:hidden;visibility:hidden;min-height:80px;min-width:58px;z-index:50" data-has-iframe="true" data-is-tpa="true" data-widget-id="13a0fde9-7c50-4041-afa1-bad795946dcc" data-app-definition-id="13a0fdb7-8f49-2cb3-c634-c9158ba38c0d" data-horizontal-margin="2.00" data-vertical-margin="100" data-placement="BOTTOM_CENTER" id="comp-jvw5081r" class="style-jvw55m7m"><iframe data-src="https://back-to-top.appspot.com/app/index.html?cacheKiller=1586496892036&amp;compId=comp-jvw5081r&amp;deviceType=desktop&amp;height=80&amp;instance=oRgJtCTpZuzLniR3-b77GLk-MVQYHdsFkY2Rv_CklYM.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiM2I4NGYyZTItM2I4OS00MmYyLWI4MTYtMDM2Nzg2NDBiYjRkIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2EwZmRiNy04ZjQ5LTJjYjMtYzYzNC1jOTE1OGJhMzhjMGQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiI4ODJhZDlmZi05MTE0LTBkNzEtMWIyNy00MzViYjE0N2FhMjciLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9&amp;locale=fr&amp;pageId=masterPage&amp;siteRevision=637&amp;viewMode=site&amp;viewerCompId=comp-jvw5081r&amp;width=58" scrolling="no" frameborder="0" allow="autoplay; camera; microphone; geolocation; vr" allowtransparency="true" allowfullscreen="" name="comp-jvw5081r" style="width:58px;height:80px;min-height:80px;min-width:58px;display:block;position:absolute;z-index:" title="Back to Top" aria-label="Back to Top" id="comp-jvw5081riframe" class="style-jvw55m7miframe"></iframe><div id="comp-jvw5081roverlay" class="style-jvw55m7moverlay"></div></wix-iframe></div></div><div id="aspectCompsContainer" class="siteAspectsContainer"><div style="position:absolute" id="popoverLayer"></div><wix-iframe style="bottom:;right:;position:absolute;overflow:hidden;visibility:" data-has-iframe="true" data-is-tpa="true" data-app-definition-id="14bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103" id="tpaWorker_1371" class="s_DtaksTPAWidgetSkin"><iframe data-src="https://ding.wix.com/asdk/dispatcher.html?cacheKiller=1586496892036&amp;compId=tpaWorker_1371&amp;deviceType=desktop&amp;endpointType=worker&amp;instance=-M_X4NDqXCAC98lKYz5J6G6JG26w3-KPYowlHU2nqeg.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiOWVhYzZhYTYtYmEwYS00NDkxLWExMzQtNGY3N2U1MzVhYjNjIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGJjZGVkNy0wMDY2LTdjMzUtMTRkNy00NjZjYjNmMDkxMDMiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiIyZDAyNDFiYi0xMDk3LTBiMTItMDIwNS0wZjRiZDIzMmJhNTYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9&amp;locale=fr&amp;siteRevision=637&amp;viewMode=site&amp;viewerCompId=tpaWorker_1371" scrolling="no" frameborder="0" allow="autoplay; camera; microphone; geolocation; vr" allowtransparency="true" allowfullscreen="" name="tpaWorker_1371" style="display:none;position:absolute;z-index:" title="Wix Blog" aria-label="Wix Blog" id="tpaWorker_1371iframe" class="s_DtaksTPAWidgetSkiniframe"></iframe><div id="tpaWorker_1371overlay" class="s_DtaksTPAWidgetSkinoverlay"></div></wix-iframe><wix-iframe style="bottom:;right:;position:absolute;overflow:hidden;visibility:hidden" data-has-iframe="true" data-is-tpa="true" data-app-definition-id="13ee53b4-2343-b641-c84d-056d2e6ed2e6" id="tpaWorker_16" class="s_DtaksTPAWidgetSkin"><iframe data-src="https://loadbalancer.visitor-analytics.io/worker?cacheKiller=1586496892036&amp;compId=tpaWorker_16&amp;deviceType=desktop&amp;endpointType=worker&amp;instance=97sZMUdFCZrtcPEkKxt2bPlwZM4Rf4TR2HsQMkLebrk.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNDM2MjYyYTktNTAxZS00N2FiLTk1OTAtOGY5YmNhYWYyOTg4IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlNTNiNC0yMzQzLWI2NDEtYzg0ZC0wNTZkMmU2ZWQyZTYiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMjAtMDQtMTBUMDU6MzY6MzIuMDA1WiIsImRlbW9Nb2RlIjpmYWxzZSwiYWlkIjoiNWVhZjVhM2EtMTM3Yy00ZGIwLWFlNjctZDRmYjRlYmFiZTI2Iiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJmY2JiY2MwZi1hNjdmLTQ4YWUtYTU1ZS00ZDA1MTEyZjVhZDkifQ&amp;locale=fr&amp;siteRevision=637&amp;viewMode=site&amp;viewerCompId=tpaWorker_16" scrolling="no" frameborder="0" allow="autoplay; camera; microphone; geolocation; vr" allowtransparency="true" allowfullscreen="" name="tpaWorker_16" style="display:none;position:absolute;z-index:" title="Visitor Analytics" aria-label="Visitor Analytics" id="tpaWorker_16iframe" class="s_DtaksTPAWidgetSkiniframe"></iframe><div id="tpaWorker_16overlay" class="s_DtaksTPAWidgetSkinoverlay"></div></wix-iframe><wix-iframe style="bottom:;right:;position:absolute;overflow:hidden;visibility:hidden" data-has-iframe="true" data-is-tpa="true" data-app-definition-id="14ce28f7-7eb0-3745-22f8-074b0e2401fb" id="tpaWorker_4124" class="s_DtaksTPAWidgetSkin"><iframe data-src="https://apps.wix.com/members-area/app-worker?cacheKiller=1586496892036&amp;compId=tpaWorker_4124&amp;deviceType=desktop&amp;endpointType=worker&amp;instance=XD9stgxYdiu1sOzONp76rnNXt2vMNe4o3lheuG7h6eY.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZDM1Yjc2MWItODZlYi00MjdjLWEyZmItNGM1NzUxZGNhNjY3IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGNlMjhmNy03ZWIwLTM3NDUtMjJmOC0wNzRiMGUyNDAxZmIiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjNhZTJiMWQtYWE5ZC00ZjgzLWEzMzEtNDAzYzM3MDcxMTZhIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA0LTEwVDA1OjM2OjMyLjAwNVoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjVlYWY1YTNhLTEzN2MtNGRiMC1hZTY3LWQ0ZmI0ZWJhYmUyNiIsImJpVG9rZW4iOiI2MGY1NWQwNi0yYzc2LTBkZmYtMDFjYS0wYzZiNjZkYmI3MGQiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImZjYmJjYzBmLWE2N2YtNDhhZS1hNTVlLTRkMDUxMTJmNWFkOSJ9&amp;locale=fr&amp;siteRevision=637&amp;viewMode=site&amp;viewerCompId=tpaWorker_4124" scrolling="no" frameborder="0" allow="autoplay; camera; microphone; geolocation; vr" allowtransparency="true" allowfullscreen="" name="tpaWorker_4124" style="display:none;position:absolute;z-index:" title="Profile Card" aria-label="Profile Card" id="tpaWorker_4124iframe" class="s_DtaksTPAWidgetSkiniframe"></iframe><div id="tpaWorker_4124overlay" class="s_DtaksTPAWidgetSkinoverlay"></div></wix-iframe></div><div id="SCROLL_TO_BOTTOM" tabindex="-1" aria-label="bottom of page" role="region" style="height:0"></div><script id="partiallyVisibleBeat">
        if (window.wixBiSession) {
          wixBiSession.isUsingMesh = false;
          if (wixBiSession.sendBeat) {
            wixBiSession.sendBeat(12, 'Partially visible', '&pid=c1537');
          }
          
    if (window.requestCloseWelcomeScreen) {
      window.requestCloseWelcomeScreen();
    }
  
        }
      </script></div><div class="font-ruler-container" style="overflow:hidden;visibility:hidden;max-height:0;max-width:0;position:absolute"><style>.font-ruler-content::after {content:"@#$%%^&*~IAO"}</style><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div></div></div>


  
  <script type="text/javascript">

  </script>
  


  
  
  
  

  
    <!-- No Footer -->
  

  
  
  
  
  
  
  
  <!--body end html embeds start-->
  
  <!--body end html embeds end-->
  
  
  

  
  
  
  <script type="text/javascript">
   var timeSpentInSSR = 1168;
  </script>
  
  
  <script type="text/javascript">
   var ssrInfo = {"timeSpentInSSR":1168,"platformOnPage":true,"workerStarted":true,"platformAppsOnPage":["14517e1a-3ff0-af98-408e-2bd6953c36a2","14cc59bc-f0b7-15b8-e1c7-89ce41d0e0c9"],"userCode":false,"useBoltush":true,"sessionId":"428b66cb-8210-4560-9a3d-509f66e4f409","cacheExclusionReason":"","cacheableUserCode":"false","useBoltushUserCode":false};
  </script>
  

  


</body>
</html>